Sunteți pe pagina 1din 11

Protecția consumatorilor

ETICHETAREA PRODUSELOR
ALIMENTARE
Etichetarea produselor-
principala sursă de informare a consumatorilor

Definiții:
 Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat,
care conține elemente de identificare a produsului și care
însoțește produsul sau este aderent la ambalajul acestuia.
 Conform articol 2 din HG 106/2002: orice material scris,
imprimat, litografiat sau ilustrat, care conține informații
despre produs și care însoțește produsul la vânzare.
• Clasificare
 Etichetarea alimentelor preambalate (HG 106/2002 privind
etichetarea alimentelor)
 Etichetarea alimentelor nepreambalate
 Etichetarea nutrițională
 Etichetarea ecologică a alimentelor (legislaţia europeană care
reglementează acordarea etichetei UE ecologice esteREGULAMENTUL
(CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009privind eticheta UE
ecologică,Legislaţia românească pentru punerea în aplicare a noului
regulament este HG nr. 661/2011privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului
nr. 66/2010/CE din 25 noiembrie 2011 privind eticheta UE ecologică.)
 Etichetarea produselor alimentare modificate genetic
 Etichetarea produselor nealimentare
 produse textile:- etichetă de însoțire (hârtie sau carton)
- etichetă de întreținere (cusută pe
produsul textil)
 Etichetarea încălțămintei
Etichetarea detergenților și produselor de
curățat
Etichetarea produselor cosmetice
Etichetarea articolelor din sticlă pentru menaj
Etichetarea jucăriilor
Etichetarea aparatelor electrocasnice
Etichetarea anvelopelor
Ecoetichetarea produselor nealimentare
EU Ecolabel
• În conformitate cu Reg 1169/2011, emis de Parlamentul și
Consiliului European, privind furnizarea de informații
referitoare la alimente consumatorilor din UE, eticheta
trebuie să conțină o serie de mențiuni obligatorii, care pot fi
încadrate în următoarele categorii:
 Informații privind identitatea, compoziția și proprietățile
produsului alimentar;
 Informații cu privire la protecția sănătății consumatorilor și
siguranța în consum a produsului alimentar;(compoziție,
durabilitate, depozitarea și utilizarea în condiții de siguranță,
impactul asupra sănătății, riscurile și consecințele legate de
consumul unui aliment).
 Informații privind caracteristicile nutriționale (astfel încât să
permită consumatorilor, în special celor cu nevoi nutriționale
speciale, să aleagă în cunoștință de cauză.
• Rolul etichetei- de a informa consumatorii în mod complet,
precis și corect asupra caracteristicilor esențiale ale
produselor, astfel încât aceștia să fie în măsură a le utiliza, în
deplină siguranță și fără a le fi afectate interesele economice.
• Eticheta oferă:
- informații despre identitatea producătorului: adresa acestuia,
a importatorului precum și distribuitorului
- denumirea produsului;
- Informații referitoare la siguranța consumatorilor: termen de
valabilitate, atenționări speciale, contraindicații, ingrediente
folosite, condiții de păstrare, etc.
- Informații cu privire la protecția intereselor economice ale
consumatorilor: preț, cantitate, calitate, etc.
• Conform EU No. 1169/2011, cap. 3, art 7
- Informațiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare
consumatorii în achiziționarea alementelor, în special:

-în ceea ce privește caracteristicile, natura, identitatea, proprietățile,


compoziția, cantitatea, durabilitatea, țara de origine sau locul de
proveniență, metoda de fabricație sau de producție;
- prin atribuirea de efecte sau proprietăți alimentelor pe care acestea nu le
posedă;
- prin sugerarea faptului că alimentele dețin caracteristici speciale (în
particular prin accentuarea prezenței sau absenței anumitor ingrediente
și/sau nutrienți);
- prin sugerarea, cu ajutorul descrierii sau reprezentării vizuale, a prezenței
unui ingredient special, în timp de în realitatea, un component natural
prezent în produs sau un ingredient utilizat în mod normal a fost înlocuit cu
un alt component/ingredient.

- Informațiile înscrise pe eticheta alimentelor trebuie să fie precise, clare și


ușor de înțeles pentru consumator
În lista mențiunilor obligatorii pentru etichetarea alimentelor trebuie
să fie cuprinse următoarele:
1. Denumirea sub care este vândut alimentul- natura, gen, sort și
starea produsului
2. Lista ingredientelor- menționate pe etichetă, în ordinea
descrescătoare a cantității componentelor produsului. În lista
ingredientelor trebuie să fie înscriși și aditivii alimentari
3. Orice ingredient sau substanță care ar putea să provoace alergii sau
intoleranță
4. Cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente
accentuate la etichetare prin desene, cuvinte (sau care sunt incluse
în denumirea nproduselor)- se specifică prin exprimare procentuală
în lista ingredientelor
5. Cantitatea netă pentru alimentele preambalate- în cazul
alimentelor solide livrate în mediu lichid, se indică pe etichetă și
masa netă a componentei solide
6. Data durabilității minimale- trebuie înscrisă de producător și
reprezintă data până la care produsul își păstrează caracteristicile
speficice, în condiții de depozitare corespunzătoare. Data va fi
precedată de mențiunea ”A se consuma, de preferință, înainte de....
„ sau „A se consum, de preferință, până la sfârșitul......”.Pentru
produsele cu un grad ridicat de perisabilitate data durabilității
minimale este înlocuită de data limită de consum, fiind precedată
de mențiunea ”expiră la data de....„;
7. Condițiile speciale de depozitare și/sau de utilizare- atunci când
acestea necesută indicații speciale;
8. Denumirea sau denumirea comercială și sediul
producătorului/ambalatorului/distribuitorului sau numele și sediul
importatorului (în cazul produselor din import);
9. Locul de origine sau de proveniență a alimentului (regiune, țara, etc.
prin imagine, steag sau o trimitere la un loc anume);
10. Instrucțiuni de utilizare- se menționează atunci când lipsa acestora
poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor;
11. Concentrația alcoolică- se înscrie pentru băuturile la care aceasta
este mai mare de 1,2% în volum;
12. Informații nutriționale- referitoare la valoarea energetică și
cantitatea de grăsimi totale, grăsimi saturate, carbohidrați,
zaharuri, proteine și sare.