Sunteți pe pagina 1din 21

CANCERULUL DDEE CCOOLON

CANCER

LON

DDEE CCOOLON CANCER 11 - Chirurgie Colţea -
11
11
DDEE CCOOLON CANCER 11 - Chirurgie Colţea -
DDEE CCOOLON CANCER 11 - Chirurgie Colţea -

- Chirurgie Colţea -

IIntr

ntrooduduccereree

Frecvenţă în creştere:

Locul 3-4 după bronho-pulmonar, mamar şi gastric; Decada a 7-a; Mortalitate:

15 la 100.000 loc.- Anglia; 13 la 100.000 loc.- SUA.

Etiologie:

Factori ereditari (polipozele colonice, sdr. Polipoide, RUH, etc);

Factori genetici:

Deleţie braţ lung cromozom 5 (polipoze adenomatoase);

Anomalii genetice pe cromozomii 17 şi 18; (tip Lynch I – suspiciune cancer colon; tip Lynch II – colon + alte organe; la ♀ sd. Muire-Torre.

Factori imunitari – imunosupresia din HIV;

I I ntr ntr o o du du c c er er e e  Frecvenţă
, e tc). 22
, e tc).
22

Factori hormonali;

I I ntr ntr o o du du c c er er e e  Frecvenţă
I I ntr ntr o o du du c c er er e e  Frecvenţă

Factori alimentari (grăsimi, N-nitrozamine

AAnatomie

natomie Patol

Patologogicicăă

Localizare – frecvent colonul de stază: cec, sigmoid.

5 Forme Macroscopice:

Ulcerovegetante (reacţie sclerolipom.);

Schiroasă (în virolă);

Mucinoasă (coloidă);

Papilară (viloasă);

Infiltrativ stenozantă.

A A natomie natomie Patol Patol og og ic ic ă ă  Localizare – frecvent
A A natomie natomie Patol Patol og og ic ic ă ă  Localizare – frecvent
A A natomie natomie Patol Patol og og ic ic ă ă  Localizare – frecvent
33
33

AnAnaattoomi

miee PPato

atollooggică

ică

-mi

-miccros

rosccoopic

pic--

Origine epitelială:

 

Adenocarcinom;

Carcinoame;

Carcinom epidermoid;

Carcinoid.

Origine mezenchimală:

 
 

Sarcoame (leio,mio, fibro, limfo);

Melanoame.

Histologic – 4 grade de diferenţiere:

 
An An a a t t o o mi mi e e P P ato ato

Gr I: bine diferenţiate; Gr II: mediu diferenţiate;

Gr III: slab diferenţiate;

Gr IV: nediferenţiate (anaplazice).

An An a a t t o o mi mi e e P P ato ato
An An a a t t o o mi mi e e P P ato ato
44
44

CCăi

ăi dede ext

extenenssieie

Directă (de contiduitate) – în peretele colic:

Axial;

Circumferenţial.

Lumenală (t. sincrone, metacrone);

Limfatică:

Gg. epi, paracolici, intermediari, centrali;

Colectoare limfatice – diseminare prin permeaţie.

Hematogenă: invazie vasculară (meta ficat, pulmon);

C C ăi ăi de de ext ext en en s s ie ie  Directă

Perineurală;

C C ăi ăi de de ext ext en en s s ie ie  Directă
C C ăi ăi de de ext ext en en s s ie ie  Directă

Peritoneală (gravitaţională): seroasă-meta în Dou (Krukenberg).

glas (Blumme r), ovare 55
glas (Blumme r), ovare
55
Cancer de colon: căi de extensie 66
Cancer de colon: căi de extensie
66

Stadiali

Stadializazare:

re: TTNNMM--UUIICCCC

T is : carcinom “in situ” T 0 : fără semne de T primară T 1 : T limitată la mc, submc T 2 : T invadează musculara şi seroasa T 3 : T cu extensie la organele vecine

N 0 : fără metastaze ganglionare N 1 : meta limfogg

M 0 : fără metastaze la distanţă M 1 : cu meta la distanţă

Stadiali T T N N M M - - U U I I C C C
Stadiali T T N N M M - - U U I I C C C

STADIUL IV: orice T, orice N cu M1

Stadiali T T N N M M - - U U I I C C C
77
77

Stadial

Stadializa

izarere Duke

Dukess

A: cancer la nivelul mc;

B1: cancer limitat la musculara mc, fără gg, invadaţi; B2: penetrant în musculara mc, fără gg. Invadaţi; B3: cancer cu invazia organelor vecine adiacente, fără gg. Invadaţi;

C1: limitat la musc. mc, cu gg. +; C2: a depăşit musc. mc., cu gg. +; C3: cu invazia organelor adiacente, gg. +;

D: cancer cu meta la distanţă.

Stadial Stadial iza iza re re Duke Duke s s A: cancer la nivelul mc; B1:
Stadial Stadial iza iza re re Duke Duke s s A: cancer la nivelul mc; B1:
88
88

Dukess rerectifi

Duke

ctificacadede AAstler-

stler-Coo

Cooler

ler

A: T limitată la mc.;

B1: T se extinde la musculară;

B2: T se extinde la grăsimea pericolică sau perirectală;

C1: T se extinde la grăsimea perirect + gg. + locali;

C2: T se extinde la grăsimea perirectală + gg. + regionali

Duke s s re re ctifi Duke ctifi ca ca tă tă de de A A
Duke s s re re ctifi Duke ctifi ca ca tă tă de de A A
99
99

CCllininica

ica

SEMNE FUNCŢIONALE

Tulburări de tranzit (≈60%):

constipaţie (colon stg), diaree (cec), sd. subocluziv→ocluzie;

SEMNE GENERALE

Scădere ponderală;

Anorexia;

Hemoragia: ocultă (test Haemocult- Adler), sânge proaspăt, melenă;

Distensie abdominală (mai frecvent hemiabdomenul dr.);

Anemia – paloare, oboseală;

Febră, subfebră;

Icter – meta hepatice.

Tulburări FCŢ.: organe vecine:

stomac, duoden, colecist;

Durerea: semn tardiv dar constant, moderată, necalmată de medicamentele uzuale.

C C l l in in ica SEMNE FUNCŢIONALE  Tulburări de tranzit (≈60%): constipaţie (colon
C C l l in in ica SEMNE FUNCŢIONALE  Tulburări de tranzit (≈60%): constipaţie (colon
C C l l in in ica SEMNE FUNCŢIONALE  Tulburări de tranzit (≈60%): constipaţie (colon
1010
1010

ExExame

amenn obobiec

iectitivv

Faze incipiente: nimic patologie;

Progresiv: semne de impregnare neoplazică → paloare, icter, scădere ponderală;

Avansat:

• T palpabile: cec, colon ascendet, sigmoid;

• TR: T. Sigmoidiene, meta peritoneale.

Ex Ex ame ame n n ob ob iec iec ti ti v v  Faze
Ex Ex ame ame n n ob ob iec iec ti ti v v  Faze
1111
1111

Paracacllininicic

Par

TESTE SCREENING:

 

Ex. LAB.:

Grupuri cu risc crescut, >40 ani; Sângerare ocultă în scaun (testul Haemocult);

Anemie (hipocromă, microcitară)±leucocitoză ↑ neutrofile, ↑VSH

↑ fosfatază alcalină, ↓proteinelor;

ACE, α-fetoproteina, nespecifice

Rx: irigografia, irigoscopia, proba Fisher (lacune, stenoze, stop)

Endoscopia: diagnostic direct, macroscopic + biopsie

Ecografia, TC, RMN: stadializare, evoluţie postop.;

Par ac ac l l in in ic ic Par   TESTE SCREENING: • •

Urografia, Cistoscopia: compresie, invazie;

Par ac ac l l in in ic ic Par   TESTE SCREENING: • •
Par ac ac l l in in ic ic Par   TESTE SCREENING: • •

Laparoscopia

1212
1212
A
A
B
B
C
C
i l; C. Stenozant (stop). 1313
i l; C. Stenozant (stop).
1313
A B C i l; C. Stenozant (stop). 1313 Adenocarcinom de colon: A. Polipoid; B .
A B C i l; C. Stenozant (stop). 1313 Adenocarcinom de colon: A. Polipoid; B .

Adenocarcinom de colon: A. Polipoid; B. ses

1414
1414
1414
1414

Dg. FoForrme

Dg.

me aannat

atoommoo-c-cllininice

ice

CANCERUL DE COLON DREPT:

Tulburări de tranzit – diaree – constipaţie (excepţional ocluzie!); Durerea – hemiabdomenul drept:

 

Tablou clinic de apendicită acută

Plastron în fosa iliacă dreaptă la bolnavii vârstnici;

HDI:

 

Mică, repetată – sd. Anemic (test Haemocult);

Medie, sânge proaspăt;

Melenă.

Anemia feriprivă, hipocromă; Febră, subfebră (fen. Inflamatorii şi infecţioase peritumorale); T. Palpabilă (fosa şi flancul drept) – sclerolipomatoză peritumorală.

Dg. – – Fo Fo r r me Dg. me a a n n at at

Complicaţii specifice:

Dg. – – Fo Fo r r me Dg. me a a n n at at
Dg. – – Fo Fo r r me Dg. me a a n n at at

Peritonită fecaloidă; Abces paraneoplazic peric

1515
1515

CANCERUL DE COLON STÂNG:

Tulburări de tranzit:

Constipaţie severă;

Sd. Subocluziv tip König;

Ocluzie.

Durerea: intensitate ↑ - asociată cu distensie colică (dg ≠ colecistită acută);

HDI – sânge roşu deschis (“zeamă de carne”), falsă diaree cu glere, cheaguri;

Anemie, hipoproteinemie; Mai rar febră, subfebră; T. Se palpează mai rar (Φ ↓, lipsa fen. Inflamatorii);

CANCERUL DE COLON STÂNG:  Tulburări de tranzit: • Constipaţie severă; • Sd. Subocluziv tip König;

Complicaţii specifice:

CANCERUL DE COLON STÂNG:  Tulburări de tranzit: • Constipaţie severă; • Sd. Subocluziv tip König;
CANCERUL DE COLON STÂNG:  Tulburări de tranzit: • Constipaţie severă; • Sd. Subocluziv tip König;

Ocluzia intest. Joasă; Perforaţia diastatică; Fistule coloviscerale.

1616
1616

Dg. Dif

Dg.

Difeererenţial

nţial

HDI: hemoroizi, fisuri anale, diverticuloză, polipoză, angiodisplazia, ulcere şi tumori gastroduodenale, t. de diverticul Meckel, etc;

Tulburări de tranzit: colonopatii inflamatorii cr, ulcerul duodenal cronic, ciroză hepatică;

Tumora:

pe colon dr: plastronul apendicular sau colecistic, TBC ileocecală, tumori genitale, b. Crohn, etc;

Pe colonul transvers: t. Gastrice, t. Hepatice, t. Pancreatice;

Pe colonul transvers: t. Gastrice, t. Hepatice, t. Pancreatice;

Pe colonul stâng: b. diverticulară complicată, t. Genitale, t. Renale, t. Retroperitoneale, t. Inflamatorii, fecaloame, etc

1717
1717
1717
1717

EVOLUŢIE:

Invazie:

 

Locală: circilară, longitudinală;

Regională: ganglioni, organe vecine (fistule);

Metastazare: gg., hepatice, epiploită neoplazică, carcinomatoză peritoneală, ascită carcinomatoasă;

COMPLICAŢII:

Obstructive:

Ocluzie; Compresie org. Vecine.

Hemoragice:

 

Septice:

Perforaţii

Rar:

 

HDI-hematochezie; Mici, repetate – sd. Anemic; Capricioase.

Abces pericolic; Peritonită fecaloidă;

Celulită retroperitoneală.

EVOLUŢIE:  Invazie: • Locală: circilară, longitudinală; • Regională: ganglioni, organe vecine (fistule);  Metastazare: gg.,
EVOLUŢIE:  Invazie: • Locală: circilară, longitudinală; • Regională: ganglioni, organe vecine (fistule);  Metastazare: gg.,

Tromboze portale; Abcese hepatice; Hipoproteinemie severă, caşecsie.

EVOLUŢIE:  Invazie: • Locală: circilară, longitudinală; • Regională: ganglioni, organe vecine (fistule);  Metastazare: gg.,
1818
1818

COMPLEX:

TTrrata

atament

ment II

Medical:

 
 

Corectarea dezechilibrelor;

Compensarea tarelor;

Pregătirea colonului – discuţii (fortrans).

Chirurgical:

Op. de exereză:

Radicale:

Hemicolectomia dreaptă; Hemicolectomia stângă; Colectomia totală; Colectomii segmentare (transvers, sigmoid) Colectomii + rezecţii în bloc de organ invadat.

Paleative

COMPLEX: T T r r ata ata ment ment I I  Medical: • Corectarea dezechilibrelor;

Op. Derivative:

Interne

Externe

COMPLEX: T T r r ata ata ment ment I I  Medical: • Corectarea dezechilibrelor;
1919
1919

TTrrata

atament

ment IIII

T. Complicate:

T T r r ata ata ment ment I I I I  T. Complicate: •

Colon drept:

Hemicolectomia dreaptă; Ileotransverso-anastomoză

Colon stâng:

Colostomie în amonte de T Operaţia Hartmann Derivaţii Operaţii în mai mulţi timp

Rezolvarea ocluziei, peritonitei

T T r r ata ata ment ment I I I I  T. Complicate: •

Restabilirea tranzitului

T T r r ata ata ment ment I I I I  T. Complicate: •
T T r r ata ata ment ment I I I I  T. Complicate: •
late 2020
late
2020

Inchiderea colostomei

T T r r ata ata ment ment I I I I  T. Complicate: •
T T r r ata ata ment ment I I I I  T. Complicate: •

T. Necomplicate şi rezecabile → operaţii reg

Noutăăţiţi înîn chirurgi

Nout

chirurgiaa ccoololonul

nului

ui

Operaţii pe colon plin;

Utilizarea suturilor mecanice (stapplere);

Abordul celioscopic (t. necomplicate, mici, etc);

Excizia meta hepatice (radiofrecvenţă, crioablaţie, laser, argon, etc).

Tratament oncologic:

Nout ă ă ţi ţi în în chirurgi Nout chirurgi a a c c o o

Radioterapia postoperatorie (↓ recidivele locale); Polichimioterapia; Imunoterapia nespecifică, specifică (ac. monoclona

Nout ă ă ţi ţi în în chirurgi Nout chirurgi a a c c o o
Nout ă ă ţi ţi în în chirurgi Nout chirurgi a a c c o o
li). 2121
li).
2121