Sunteți pe pagina 1din 3

Dezvoltarea abilitilor de leadership

Capitolul 1. Definirea conceptului de leadership


1.1 Definirea conceptului de leadership
1.2 Definirea competenelor de leader
1.3 Stiluri de leadership
Capitolul 2. Forme de leadership
2.1. Nevoia diversificrii
2.2. Leadership-ul de tip ! " #i $
2.3. Leadership-ul %a&at pe principii
2.'. Leadership-ul carismatic
2.(. Leadership-ul transformaional
Capitolul 3. Dezvoltarea abilitilor de leadership n cadrul ..........
3.1 )ecrutarea pe competene
3.2 locarea pe %a&a competenelor
3.3 *oachin+ul
3.' ,ro+rame de trainin+ pentru de&voltarea a%ilitilor de leadership #i mana+ement
3.( -eed%ac. 3/0 de +rade
3./ ,ro+rame de mentorin+
3.1 ction learnin+
3.2 3alance scorecard-ul - instrument al top mana+ementului
Concluzii
!iblio"rafie
!iblio"rafie
1. 4on Stncioiu! 5heor+he 6ilitaru 7 86ana+ement. 9lemente fundamentale! 9d.
:eora! 3ucure#ti 1;;;
2. <iorel *ornescu! 4oan 6ihilescu! Sica Stanciu 7 86ana+ement. 3a&e +enerale!
9d. ctami! 3ucure#ti! 1;;2
3. Dan n+hel *onstantinescu! na-6aria =n+ureanu! Lucica :arara 7
86ana+ement +eneral! vol. 4! *olecia Naionala! 3ucure#ti! 2000
'. le>andru ,uiu 7 86ana+ement? anali&e #i studii comparative 9d. 4ndependena
9conomic! ,ite#ti! 2003
(. )adu 6ihalcea! rmenia ndroniceanu 7 86ana+ement? fundamente!
interferene! studii de ca&! soluii! 9d. 9conomic! 3ucure#ti! 2000
/. 5heor+he 3adru#! 9duard )dceanu 7 5lo%alitate #i mana+ement! 9d. LL
39*@! 3ucure#ti! 1;;;
1. 6aria 6oldoveanu! 9milian 6. Do%rescu 7 Atiina afacerilor! 9d. 9>pert!
3ucure#ti! 1;;(
2. le>andru ,uiu 7 86ana+ement? anali&e #i studii comparative! 9d. 4ndependena
9conomic! ,ite#ti! 2003
;. Dan n+hel *onstantinescu! na-6aria =n+ureanu! Lucica :arara 7
6ana+ement +eneral! vol. 44! *olecia Naionala! 3ucure#ti! 2000
10. ,. <a+u! 4. Ste+roiu 7 Lideriatul. De la teorie la practic! 9d. 3i%liotheca!
:ar+ovi#te! 200/
11. 6. @ets de <ries 7 Leadership 7 arta #i miestria de a conduce! 9d. *odecs!
3ucuresti! 2003
12. Noel 6. :ichB! 9li *ohen 7 Liderul sau arta de a conduce! 9d. :eora!
3ucure#ti! 2000
13. driana ,rodan 7 6ana+ementul de succes. 6otivaie #i comportament! 9d.
,olirom! 4a#i! 1;;;
1'. $late 6ielu! -Leadership #i mana+ement! 9ditura ,olirom! 4a#i! 200'.