Sunteți pe pagina 1din 58
Program de consiliere pentru elevi si studenti la medicina si practica in terapie intensive ID

Program de consiliere pentru elevi si studenti la medicina si practica in terapie intensive ID 134856

SECTIA DE TERAPIE INTENSIVA Dr. Dana TOMESCU Institutul.Clinic.Fundeni
SECTIA
DE TERAPIE INTENSIVA
Dr. Dana TOMESCU
Institutul.Clinic.Fundeni

Ce este “life support”?

Sa ajungi in TI, pus pe un aparat de respiratie, cu tuburi si fire care intra si ies din tine, nu e neaparat o condamnare la moarte…

dar acele zile vor fi cele mai sinistre din viata ta !!!

dar acele zile vor fi cele mai sinistre din viata ta !!!
dar acele zile vor fi cele mai sinistre din viata ta !!!

Plan

Defini ție

Istoric

Criterii de internare / admisie şi triajul pacienţilor înTI

Criterii de prioritate

Criterii de diagnostic

Criteriul : Parametrii obiectivi

Criterii de transfer / externare a pacienţilor din TI

Dotarea cu echipamente /aparatură medicală a TI

Considera ții etice

Considera ții legate de cost/ eficienta

Defini ț ie • Terapia intensivă (TI) este specialitatea medicală care asigură suportul vital indispensabil

Defini ție

Terapia intensivă (TI) este specialitatea medicală care asigură suportul vital indispensabil pacientului critic.

Florence Nightingale Istoric • 1853-1856 Razboiul din Crimeea si Florence Nightingale- o sora medicala englezoaica

Florence Nightingale

Istoric

Florence Nightingale Istoric • 1853-1856 Razboiul din Crimeea si Florence Nightingale- o sora medicala englezoaica

1853-1856 Razboiul din Crimeea si Florence Nightingale- o sora medicala englezoaica reorganizeaza spitalele, introduce notiuni de igiena, de separare si grupare a bolnavilor gravi, ture de noapte, scade mortalitatea intraspitaliceasca de la 40% la 2 %

1926 Dr. W.E. Dandy , neurochirurg la John Hopkins Hospital în Boston, deschide un postoperator de 3 paturi pentru pacien ți neurochirurgicali.

In timpul celui de-al II-lea război mondial, se creează unită ți speciale de îngrijire și resuscitare a pacien ților răni ți pe front.

In 1952 , anestezitul danez Bjorn Ibsen s-a remarcat în timpul epidemiei de poliomielită. Prima pacientă, o feti ță de 12 ani pe nume Vivi, a fost salvată de Ibsen care a ventilat-o artificial pe o canula de traheostomie. Șeful spitalului de atunci a mobilizat 1500 de studen ți, doctori pensionari, surori etc și au ventilat artificial pacien ții cu paralizie respiratorie (intuba ți în trahee), reducând mortalitatea de la 90% la 16%.

1950 P. Safar-primul intensivist “Urgency & Emergency “- actualele ICU organizarea de

Istoric (Romania)

1972 înfiin țarea sec țiilor ATI prin ordin de ministru al sănătă ții (Acad. Prof. Burghele).

1966 Spitalul Militar Central Bucure ști prima sec ție de Terapie intensivă prin ordinul ministrului For țelor Armate din acea vreme.

1958 Dr.Zorel Filipescu (stagiu in Fran ța și curs de specializare la Paris)

pune bazele terapiei intensive în urgen ța

înfiin țeaza primul salon de "Reanimare"

înfiin țeaza cercul de anestezie reanimare –in 1959 devine sec ție a societă ții de chirurgie

1973 SOCIETATEA DE ATI

primul ei pre ședinte Dr. Zorel Filipescu

vicepre ședin ți G. Litarczek și S. Crivda.

organizarea simpozioanelor de ATI -primul simpozion la Pite ști cu participare

Clasificarea secţiilor de ATI

Criteriul: complexitatea activităţii desfasurate

Sectiile ATI categoria III : nivel de competenţă bazală

Sectiile ATI categoria II

Sectiile ATI categoria I extinsă

: nivel de competenţă medie

: nivel de competenţă

Structura generală a secţiei / compartimentului de ATI

Doua componente :

1) Posturi de lucru de anestezie 2) Componenta cu paturi(CP) paturi de terapie intensiva (TI) paturi de terapie intermediara/ingrijire postoperatorie (TIIP) paturi de supraveghere postanestezică (SPA) pacienţi care necesită supraveghere de scurtă durată (ore).

ATI categoria I

Structura:

posturi de lucru de anestezie

paturi de terapie intensivă (TI)

paturi de terapie intermediară / îngrijire postoperatorie (TIIP)

paturi de supraveghere postanestezica (SPA) =opţional

Dotare

echipamente, echipe de medici şi asistente instruite în fiecare dintre domeniile respective,

servicii speciale de suport

asistare circulatorie

circulaţie extracorporeală

epurare extrarenală,

epurare hepatică .

Competente

pacientul critic medical sau chirurgical

chirurgie cardiovasculară

neurochirurgie majoră

transplant de organe

politrauma

chirurgie hepatică majoră

marii arşi

activităţi de învăţământ.

ATI categoria II / III

Structura:

posturi de lucru de anestezie

paturi de terapie intensivă (TI)

paturi de terapie intermediară / îngrijire postoperatorie (TIIP)

paturi de supraveghere postanestezica (SPA) =opţional

Competente II

pacientul critic medical sau chirurgical

activităţi de învăţământ.

Dotare

echipamente, echipe de medici şi asistente instruite în fiecare dintre domeniile respective

Structura:

posturi de lucru de anestezie

paturi de terapie intermediară / îngrijire postoperatorie

(TIIP)

paturi de supraveghere postanestezica (SPA) =opţional

Competente III

servicii medicale de profil în specialităţile din structura organizatorică aprobată

urgenţe

stabilizarea iniţială a pacienţilor critici medicali şi chirurgicali.

activităţi de învăţământ.

Dotare

echipamente, echipe de medici şi asistente instruite în fiecare dintre domeniile respective

Criterii de internare / admisie şi triajul pacienţilor în Terapie Intensivă (TI)

Criterii obiective

primează gradul de urgen ță vitală

disfuncțiile de organ ce necesită suport intensiv

alterarea unor parametri func ționali ce impun corectare urgentă.

Considerente de ordin etic

pacienți care nu se încadrează în criteriile de admisie

stari terminale

necesitatea analgeziei cu opioide

altele

Criterii de internare / admisie în TI

criterii de prioritate

Prioritatea 1

Pacienţii critici instabili care necesită tratament şi/sau monitorizare care nu pot fi efectuate în afara terapiei intensive.

De obicei aceste tratamente includ suport ventilator avansat, administrarea continuă de droguri vasoactive etc.

De exemplu : insuficienţa respiratorie acută sau pacienţi în postoperator care necesită suport ventilator mecanic şi pacienţii cu instabilitate hemodinamică sau şoc care necesită monitorizare invazivă şi/sau tratatament cu medicamente vasoactive.

Prioritatea 2

Pacienţii ce necesită monitorizare intensivă şi potential au nevoie de intervenţie terapeutică imediată.

De exemplu : Pacienţi cu comorbidităţi cronice care dezvoltă o suferinţă medicală sau chirurgicală acută.

Criterii de internare / admisie în TI

criterii de diagnostic (1)

Sistem cardiac

a. Infarct miocardic acut cu complicaţii

b. Şoc cardiogen

c. Aritmii complexe necesitand

monitorizare continuă şi intervenţie

terapeutică imediată

d. Insuficienţa cardiacă acută cu

insuficienţă respiratorie şi/sau necesitând suport hemodinamic

e. Urgenţele hipertensive

f. Angina instabilă, în mod deosebit

insoţită de aritmii, instabilitate hemodinamică sau durere toracică

h. Stări post oprire cardiacă

i. Tamponadă cardiacă sau constricţie cu instabilitate hemodinamică

j. Anevrisme disecante de aortă

k. Bloc cardiac complet

l. Hipovolemia de orice cauză care nu raspunde la repleţia volemică de rutină

sângerările postoperatorii

hemoragiile gastro-intestinale

hemoragiile date de coagulopatii

Criterii de internare / admisie în TI

criterii de diagnostic (2)

Sistem pulmonar

a. Insuficienţa respiratorie acută ce necesită suport ventilator cu intubaţie traheală sau

ventilaţie noninvazivă

b. Embolie pulmonară cu instabilitate hemodinamică

c. Pacienţii din terapie intermediară care prezintă deteriorarea funcţiei respiratorii

(necesită oxigen pe mască >50%)

d. Necesitatea de nursing/îngrijire respiratorie care nu este posibilă în unitatea de

terpie intermediară sau secţia obişnuită de spital (fizioterapie pentru eliminarea

secreţiilor la mai putin de 2 ore)

e. Hemoptizie masivă

f. Insuficienţă respiratorie cu iminenţă de

insuficienţe respiratorii care ar necesita intubaţie endotraheală şi suport ventilator)

intubaţie (Riscul de apariţie a unei

Criterii de internare / admisie în TI

criterii de diagnostic (3)

Tulburări neurologice

a. Stroke acut cu alterarea stării de

conştienţă

b. Comă: metabolică, toxică sau

anoxică

c. Hemoragie intracraniană cu

potenţial de herniere

d. Hemoragie subarahnoidă acută

e. Meningită cu alterarea stării de

constienţă sau afectarea funcţiei respiratorii

f. Afec țiuni ale SNC/ neuromusculare cu deteriorarea funcţiei neurologice/

g. Status epilecticus

h. Moartea cerebrală sau potenţiala moarte cerebrală pentru tratament agresiv de mentinere în vederea donării de organe şi ţesuturi

i. Vasospasm

j. Traumatime cerebrale severe

k. Disfuncţie a sistemului nervos central, indiferent de cauză,

suficientă pentru a altera reflexele de protecţie şi căile respiratorii

l. Monitorizare neurologică i

i

Criterii de internare / admisie în TI criterii de diagnostic (4)

Ingestie de droguri şi supradozare de droguri

a. Instabilitate hemodinamică la pacienţi cu ingestie de droguri

b. Alterarea starii de constienţă cu protecţie inadecvată a căilor respiratorii la pacienţi

cu ingestie de droguri

c. Convulsii după ingestia de droguri

Criterii de internare / admisie în TI criterii de diagnostic(5)

Tulburari gastrointestinale

a. Sângerări digestive amenintatoare de viaţă, inclusiv hioptensiune, angină,

sângerare activă sau cu condiţii de comorbiditate

b. Insuficienţa hepatică fulminantă

c. Pancreatită acută severă

d. Perforaţie esofagiană cu sau fără mediastinită

Criterii de internare / admisie în TI criterii de diagnostic (6)

Tulburari endocrine

a. Cetoacidoză diabetică complicată cu instabilitate hemodinamică, alterarea stării

de constienţă, insuficienţă respiratorie sau acidoză severă

b. Coma tiroidiană cu instabilitate hemodinamică

c. Stare hiperosmolară cu comă şi /sau instabilitate hemodinamică

d. Crizele adrenale cu instabilitate hemodinamică

e. Hipecalcemie severă cu alterarea stării de constienţă, necesitând monitorizare

hemodinamică

f. Hipo sau hipernatremia cu convulsii, şi/sau alterarea stării de constientă

g. Hipo sau hipermagneziemia cu aritmii sau afectare hemodinamică

h. Hipo sau hiperkalemia cu disritmii sau afectare musculară

Criterii de internare / admisie în TI criterii de diagnostic (7)

Aparat Renal

a. Necesitatea terapiei de epurare extrarenala

hemodializă

hemofiltrare

hemodiafiltrare în acut

Criterii de internare / admisie în TI criterii de diagnostic (8)

Patologie chirurgicală

a. Pacienţi în postoperator care necesită monitorizare hemodinamică/suport

ventilator sau îngrijire specială la nivel de terapie intensivă

Criterii de internare / admisie în TI criterii de diagnostic(9)

Diverse

a. Sepsis sever sau şoc septic

b. Monitorizare hemodinamică invazivă

c. Condiţii clinice ce impun nivel de îngrijire de terapie intensivă

d. Injurii de mediu (hipo/hipertermia, înecul, electrocuţia)

e. Tratamente noi/experimentale cu potenţial de complicaţii

Criterii de internare / admisie în TI parametri obiectivi (1)

Semne vitale

a. Puls<40 sau >150 b/minut

b. TA sistolică < 80mmHg sau 20 mmHg <TA

obişnuită a pacientului

c. TA medie < 60mmHg

d. PA diastolică > 120mmHg

e. Stopul respirator de orice cauză

f. Frecvenţa respiratorie < 8 r/min/> 35 r/min

g. Riscul de oprire respiratorie

h. Alterarea bruscă a stării de constientă

(modificarea scorului Glasgow cu mai mult de 2)

i. Crize convulsive repetate sau prelungite

j. Orice pacient pe care medicul îl consideră a nu fi în siguranţă decât în scţia ATI

Date de Laborator

a. Na <110mEq/L sau > 170mEq/L

b. K < 2.0mEq/L sau > 7.0mEq/L

c. PaO2 <50mmHg

d. SaO2 <90 cu O2 ≥ 50%

e. Creşterea acută a Pa CO2 cu

respiratorie

f. pH <7,1 sau >7,7

acidoză

g. Glicemie > 800mg/dl

h. Ca >15mg/dl

i. Nivel toxic al drogurilor sau altor substante

chimice la pacienţi cu afectare hemodinamică sau

neurologică

Criterii de internare / admisie în TI parametri obiectivi (2)

Rezultate imagistică (Radioscopie/grafie, Echografie,Tomografie, Rezonanţă magnetică,) şi endoscopie

a. Hemoragie vasculară cerebrală, contuzie sau hemoragie subarahnoidină cu

afectarea stării de constientă sau semne neurologice focale

b. Rupturi de viscere, vezică urinară, ficat varice esofagiene sau uter cu instabilitate

hemodinamică

c. Anevrism de aortă disecant

Electrocardiograma

a. Infarct miocardic cu aritmii complexe, instabilitate hemodinamică sau insuficienţă

cardiacă congestive

b. Tahicardie ventriculară sustinută sau fibrilaţie ventriculară

c. Bloc complet cu instabilitate hemodinamică

Semne fizice apărute acut

Triajul pacienţilor

numărul potenţialilor beneficiari de terapie intensivă depăşeste capacitatea secţiei

pe baza criteriilor de priorităţi medicale

decizia de triaj trebuie făcută explicit

şeful de secţie ATI

Medicul de gardă

drept la tratament egal (vârsta, originea etnică, rasa, sexul, statutul social, preferinţele sexuale, starea financiară)

criteriile de triaj cunoscute la nivelul spitalului.

situaţiile de conflict de opinii Comisia de Etică a spitalului.

Criterii de transfer / externare a pacienţilor din ATI în alte secţii

dezechilibrele stabilizate

nu mai necesită monitorizare şi îngrijire în terapie intensivă.

când nu mai sunt îndeplinite criteriile de internare / admisie în TI,

Evaluarea pacientului in TI
Evaluarea pacientului in TI

Evaluarea pacientului critic la admisie

Evaluarea pacientului critic la admisie

Foaia de observatie

Foaia de observatie
Vizita la pacient • Istoric • Evolutie • Plan terapeutic – Tratament – Investigatii paraclinice

Vizita la pacient

Istoric

Evolutie

Plan terapeutic

Tratament

Investigatii paraclinice

Proceduri

Etc

Discutii cu familia

Standardizarea procedurilor in TI

Ghiduri

Protocoale

SOP-uri

Check-list- foarte “trendy

Instalare cateter central

Montare sonda urinara

Safety

etc

Scoruri

de gravitate, prognostice (SOFA, Apache, SAPS)

de activitae (Omega-ro, TISS )

Normativ de personal in ATI

Dotarea optima a sectiei TI

(necesar ptr 6 paturi)

Dotarea optima a sectiei TI (necesar ptr 6 paturi)

Pat special de terapie intensivă

a. mobil, pe roţi care să dispună de sistem de

blocaj

b. echipat cu mecanisme motor electric care să

permită ridicarea, coborarea sau înclinarea

c. să aibă 4 segmente care pot fi mobilizate

separat

d. să permită efectuarea masajului cardiac extern

e. să dispună de saltea specială antidecubit

f. după caz, să permită cântărirea pacientului

f. după caz, să permită cântărirea pacientului g.suprafaţa netă destinată fiecarui pat de terapie

g.suprafaţa netă destinată fiecarui pat de terapie intensivă este de minim 12 m.p. arie utilă minimală

Instalaţii electrice

a. cel puţin 12 prize amplasate de ambele parţi ale patului la înalţime mai mare de 120cm de sol, uşor accesibile, cu impămîntare şi protecţie antistatică

b. lampă articulată care să permită desfaşurarea diverselor manevre terapeutice

c. lampă puternică în plafon (200w) care să permită iluminarea patului în ansamblu în caz de nevoie

d. priză 380V pt aparatului mobil de radiologie.

de nevoie d. priză 380V pt aparatului mobil de radiologie. e. sonerie de alarmă f. priză

e. sonerie de alarmă

f. priză de telefon

g. priză radio şi tv cu căşti individuale

h. consolă care să permită instalarea la nevoie a unui aparat tv individual.

radio şi tv cu căşti individuale h. consolă care să permită instalarea la nevoie a unui

Gaze medicinale

Gaze medicinale a. 2 prize rapide pentru oxigen care să furnizeze o presiune de 4 atmosfere
Gaze medicinale a. 2 prize rapide pentru oxigen care să furnizeze o presiune de 4 atmosfere

a. 2 prize rapide pentru oxigen care să furnizeze o presiune de 4 atmosfere legate la o sursă centrală sigură

b. 1 priza de aer comprimat medicinal la 4 atm, furnizând aer filtrat. Sursă centrală cu compresor fără ulei alimentat de grup electrogen în caz de pană de curent.

c. cel puţin 2 prize de vacuum de -200mmHg, legate la un generator alimentat de grupul electrogen în caz de nevoie

d. prizele şi conectoarele de oxigen, aer şi vacuum sunt de forme şi culori diferite şi sunt inscripţionate.

Monitor de înaltă performanţă pentru terapie intensivă

Monitor de înaltă performanţă pentru terapie intensivă a. monitorizare cardiovasculară cu alarme adecvate : ECG şi

a. monitorizare cardiovasculară cu alarme adecvate : ECG şi segment ST, presiune arterială non-invazivă, presiune arterială invazivă, PVC, PoAP, măsurarea invazivă a DC debitului cardiac +parametrii hemodinamici derivați

b. pulsoximetrie periferică

c. monitorizare respiratorie cu alarme adecvate: frecvenţă respiratorie, end-tidal CO2

d. monitorizarea temperaturii, inclusiv în caz de hipotermie

e. EEG, presiune intracraniană (în cazul monitorizării neurologice sau neurochirurgicale)

f. posibilitate de înregistrare şi printare a datelor.

g. Statie centrala de monitorizare

Aparatura pentru asistare ventilatorie

aparat de ventilaţie mecanică de înaltă performanţă

ventilator de transport

brancard cu butelie de oxigen

aparat de ventilaţie mecanică de înaltă performanţă • ventilator de transport • brancard cu butelie de

Aparatura diagnostic+point-of care

aparat ECG portabil

aparat

Rx mobil

ecograf multifunctional cu minim :

sondă abdomen, cord, sondă parţi moi

aparat EEG portabil

aparat masurare perfuzie cerebrală

aparat de masurare a gazelor sanguine, echilibru acido-bazic,

electroliţi, hemoglobină, glicemie, lactat

aparat pentru masurarea coagularii

alte aparate de laborator tip poi

hemoglobină, glicemie, lactat • aparat pentru masurarea coagularii • alte aparate de laborator tip poi
hemoglobină, glicemie, lactat • aparat pentru masurarea coagularii • alte aparate de laborator tip poi

Aparatura pentru administrare medicatie

seringi automate (injectomate)

infuzomate (pompe de perfuzie)

pompe de nutriţie (nutripompe)

sisteme de încalzire a lichidelor perfuzate

sistem de perfuzie rapidă

• pompe de nutriţie (nutripompe) • sisteme de încalzire a lichidelor perfuzate • sistem de perfuzie
• pompe de nutriţie (nutripompe) • sisteme de încalzire a lichidelor perfuzate • sistem de perfuzie

Aparatura pentru terapie de substitutie

aparate mobile pentru epurare extrarenală (hemodiafiltrare, hemofiltrare, plasma exchange)

aparat circulaţie extracorporeală simplu

epurare extrarenală (hemodiafiltrare, hemofiltrare, plasma exchange) • aparat circulaţie extracorporeală simplu

Aparatura pentru transport pacienti

monitor de transport

ventilator de transport

brancard cu butelie de oxigen

trusa urgenta (laringoscop, ruben, masca, pipe, LMA, combitube, droguri, seringi, garou etc)

cu butelie de oxigen • trusa urgenta (laringoscop, ruben, masca, pipe, LMA, combitube, droguri, seringi, garou

Aparatura resuscitare

cărucior de resuscitare

aparat ECG portabil

defibrilator cu pace maker extern

stimulatoare cardiace externe (pace maker pentru stimulare internă)

aparat EEG portabil

cărucior de resuscitare

trusa urgenta (laringoscop, ruben, masca, pipe, LMA, combitube, droguri, seringi, garou etc)

de resuscitare • trusa urgenta (laringoscop, ruben, masca, pipe, LMA, combitube, droguri, seringi, garou etc)
de resuscitare • trusa urgenta (laringoscop, ruben, masca, pipe, LMA, combitube, droguri, seringi, garou etc)

Aparatura intubatie dificila

cart intubaţie dificilă

fibrobronhoscoape (adult , copii)

sistem intubaţie dificilă

cart intubaţie dificilă

ventilator de transport

brancard cu butelie de oxigen

trusa urgenta (laringoscop, ruben, masca, pipe, LMA, combitube, droguri, seringi, garou etc)

cu butelie de oxigen • trusa urgenta (laringoscop, ruben, masca, pipe, LMA, combitube, droguri, seringi, garou

Altele

sistem de încalzire externă a pacientului

aparat pentru realizarea hipotermiei

cărucior pentru pansamente

sistem de încalzire externă a pacientului • aparat pentru realizarea hipotermiei • cărucior pentru pansamente
sistem de încalzire externă a pacientului • aparat pentru realizarea hipotermiei • cărucior pentru pansamente

Anexe

camera aparate

magazii materiale

dulap stupefiante

ploscar

altele

Anexe • camera aparate • magazii materiale • dulap stupefiante • ploscar • altele
Anexe • camera aparate • magazii materiale • dulap stupefiante • ploscar • altele
Anexe • camera aparate • magazii materiale • dulap stupefiante • ploscar • altele

Principii generale care guvernează actul medical

4 principii generale care guvernează actul medical în general - stau la baza îngrijirii bolnavului în TI:

pacientul trebuie să fie informat și să consimtă la tratamentul aplicat

orice manevră terapeutică trebuie facută în beneficiul bolnavului

nu trebuie să-i facă rău (primum non nocere)

pacientul are drept egal la tratament.

Considerații etice

Metodele avansate de suport vital disponibile și utilizate în terapie intensivă au permis tratamentul pacienților critici oferind resurse mult peste cele fiziologice, generând-în același timp - o serie de probleme și controverse etice cu care se confruntă medicul intensivist.

Consimtamant

pacientul din TI frecvent nu este conștient sau este sedat

aparținătorii/ familia –deși nu au drept de decizie- trebuie informați cu privire la măsurile terapeutice aplicate și trebuie să-și dea acordul

medicul reanimator este nevoit să-și asume responsabilitatea tratamentului efectuat.

! la studii clinice

Intreruperea măsurilor terapeutice

Pacientul este terminal, are sfârșit iminent și evoluție ireversibilă spre deces

Pacientul are o evoluție in agravare în ciuda masurilor terapeutice aplicate, iar răspunsul la terapie nu este cel scontat

Resursele utilizate sunt prea mari comparativ cu o rata de reusită minimă, iar spitalul nu poate sustine financiar terapia (după consultarea comisiilor de specialitate si a celor administrative)

Decizia este colectivă, cu înștiințarea întergului personal medical și auxiliar care se ocupă de caz, precum și a familiei

Modalitatea de limitare/ oprire a tratamentului variază în funcție de țară și legislație proprie

Se evita orice stress cauzat pacientului prin asigurarea hidratării, a analgezie și sedării

Nu se administrează medicamente care au ca singur efect provocarea decesului

Decizia de a opri

“Top 10”costuri proceduri in TI

“Top 10”costuri proceduri in TI

Eficientizarea TI

Eficientizarea TI • Asistenta medicala – face ~200 pasi pe ora =60m/ora=720 m/zi ptr tratamentul pacientului
Eficientizarea TI • Asistenta medicala – face ~200 pasi pe ora =60m/ora=720 m/zi ptr tratamentul pacientului

Asistenta medicala

face ~200 pasi pe ora =60m/ora=720 m/zi ptr tratamentul pacientului

Petrece>5% timp pentru a aduce materiale, aparatura, raspunde la tel discutii cu

Erorile medicale in TI

Studiu efectuat de ingineri israelieni in 2000

Observarea activitatii medicale in Ti 24/24

178 manevre individuale/pacient/zi

(aspiratie, administrare medicatie, etc)

Fiecare manevra comporta riscuri

Erori facute de

ICU resource use and cost in Medicare.

Adjusted intensive care unit cost per day $2,616 vs. $2,575; 1994 vs 2004

adjusted floor cost per day rose substantially ($1,027 vs. $1,488) driven by decreased floor length of stay.

Annual adjusted Medicare intensive care unit costs increased $32.3 B, largely because of increased utilization.

Chestionar satisfactie pacienti

Chestionar satisfactie pacienti
Chestionar satisfactie pacienti

TI Ideala

Focus pe pacient • deschisa si credibila • confortabila, compasiva and caring Are o conducere puternica Comunicare excelenta, munca de echipa Dinamica, evolueaza pe baze stiintifice

The….HAPPY END

The….HAPPY END …sa ajungi in TI, pus pe un aparat de respiratie, cu tuburi si fire

…sa ajungi in TI, pus pe un aparat de respiratie, cu tuburi si fire care care intra si ies din tine, nu e neaparat o condamnare la moarte…