Sunteți pe pagina 1din 14

Campania sociala Reciclarea

Popescu-Guinea George-Matei Popescu Lavinia-Gabriela Popescu Radu-George Purcari Anca Raiciu Adrian Rebosapca Alexandru Gr. 1754, Seria D

MEDIUL EXTERN
1) MACROMEDIUL

Mediul natural
Teritoriul actual al Romniei mai este numit i spa iul carpato-danubiano-pontic, deoarece Romnia se suprapune unui sistem teritorial european, conturat dup forma cercului Carpa ilor Romne ti i a regiunilor limitrofe impuse i subordonate complementar Carpa ilor, fiind m rginit n partea de sud de fluviul Dun rea, iar n partea de est de Marea Neagr . Relieful Romniei este caracterizat prin patru elemente: varietate, propor ionalitate, complementaritate i dispunere simetric , dat fiind num rul mare de forme de relief, reparti ia aproximativ egal a principalelor unit i de relief (35% mun i, 35% dealuri i podi uri i 30% cmpii) i gruparea reliefului. Romnia beneficiaz de toate tipurile de unit i acvatice: fluvii i ruri, lacuri, ape subterane, ape marine. Particularit ile hidrografice i hidrologice ale Romniei sunt determinate, n principal, de pozi ia geografic a rii n zona climatului temperat-continental i de prezen a arcului carpatic. Factorul antropic a contribuit la unele modific ri ale acestor particularit i.

Mediul demografic
Conform recens mntului din 2002, Romnia are o popula ie de 21 680 974 de locuitori i este de a teptat ca n urm torii ani s se nregistreze o sc dere lent a popula iei ca urmare a sporului natural negativ. Principalul grup etnic n Romnia l formeaz romnii. Ei reprezint , conform recens mntului din 2002, 89,5 % din num rul total al popula iei. Dup urm toarea comunitate etnic important este cea a maghiarilor, care reprezint romni, 6,6 % din

popula ie, respectiv un num r de aproximativ 1 400 000 de cet eni. Dup datele oficiale, n Romnia tr iesc 535 250 de romi. Alte comunit i importante sunt cele ale germanilor, ucrainenilor, lipovenilor, turcilor, t tarilor, srbilor, slovacilor, bulgarilor, croa ilor, grecilor, rutenilor, evreilor, cehilor, polonezilor, italienilor i armenilor. Din cei 745 421 de germani c i erau n Romnia n 1930, n prezent au mai r mas aproximativ 60 000. De asemenea, n 1924, n Regatul Romniei erau 796 056 de evrei, ns la recens mntul din 2002 au fost num ra i 6 179.

Limba oficial a Romniei este limba romn ce apar ine grupei limbilor romanice de est i este nrudit cu italiana, franceza, spaniola, portugheza, catalana i, mai departe, cu majoritatea limbilor europene. Romna este limba cu cel mai mare num r de vorbitori nativi ce reprezint 91% din totalul popula iei Romniei, fiind urmat de limbile vorbite de cele dou minorit i etnice principale, maghiarii i romii. Astfel, maghiara este vorbit de un procent de 6,7% iar romani de respectiv 1,1% din num rul total al popula iei rii. Via a religioas n Romnia se desf oar conform principiului libert ii credin elor religioase, principiu enun at la articolul 29 din Constitu ia Romniei, al turi de libertatea gndirii i a opiniilor. Chiar dac nu se define te explicit ca stat laic, Romnia nu are nicio religie na ional , respectnd principiul de secularitate: autorit ile publice sunt obligate la neutralitate fa de asocia iile i cultele religioase. De asemenea, importante comunit i religioase ce apar in altor ramuri ale cre tinismului dect ortodoxia, sunt reprezentate de: romano-catolicism (4,7 %), protestantism (3,7 %), penticostalism (1,5 %) i greco-catolicism (0,9 %). Astfel, popula ia cre tin din Romnia, reprezint 99,3 % din totalul popula iei rii. n Dobrogea exist i o minoritate islamic compus majoritar din turci i t tari. De asemenea, la recens mntul din 2002, n Romnia existau 6 179 de persoane de religie mozaic , 21 349 de atei sau persoane f r religie i 11 734 de persoane care nu i-au declarat religia.

Mediul Economic
Cuprinde totalitatea factorilor din economie care influenteaza capacitatea intreprinderilor de a concura in domeniul lor de activitate, dar si posibilitatea si disponibilitatea consumatorilor de a cumpara diverse bunuri si servicii. Intre factorii care influenteaza nivelul capitalului firmelor pentru sponsorizari se numara rata inflatiei, evolutia preturilor, rata somajului, produsul intern brut. Aceste aspecte legate de situatia economica a zonei in care ONG-ul WWF isi va desfasura activitatea, se reflecta indirect si determina volumul disponibilitatii companiilor de a sponsoriza activitatile WWF. Rata inflatiei a coborat la 4,74% in 2009 (de la 6,3% in 2008), dar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a ratat tinta pentru al treilea an consecutiv, se arata intr-un comunicat al

Institutului National de Statistica. BNR avea pentru finalul lui 2009 o tinta de inflatie de 3,5% plus/minus un punct procentual. In ceea ce priveste evolutia preturilor , piata romaneasca a FMCG inregistrat in primul trimestru al anului 2009 un declin de 33,4% comparativ cu acelasi trimestru din 2008, potrivit raportului GfK TEMAX Romania. Rata somajului inregistrat in luna mai a fost de 5,8%, fata de 5,7% in luna aprilie 2009 si 3,7% in aceeasi luna a anului 2008. Numarul total al somerilor inregistrati in evidentele agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca a fost de 526.803 de persoane, din care 229.184 femei. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2009 (120,4 miliarde lei preturi curente), a inregistrat scaderi de 1,1% comparativ cu trimestrul anterior. Aceste estimari confirma primele evaluari (Flash) comunicate la 13 august 2009, diferentele fiind nesemnificative, in limita a 0,1 puncte procentuale.

Mediul politico-legislativ
Romania este un stat in sud-estul Europei Centrale fiind din punctul de vedere al formei de guvernamant republica prezidentiala. Este structurata in 40 de judete, capitala fiind la Bucuresti. Activitatea legislativa este exercitata de Parlament, compus din Senat si Camera Deputatilor. Sistemul de drept in Romania este inspirat din dreptul francez dupa modelul napoleonian din 1804. Ziua nationala se sarbatoreste in fiecare an in data de 1 decembrie. Legislatia din Romania incearca sa se adapteze la sistemul occidental, sa fie cat mai democratica si mai atractiva pentru investitorii straini. Astfel, au fost elaborate si puse in practica legi privind firma (legea 31/1991, Legea 26/1990), privind registrul comertului, reglementarea comertului international legea 105/1992-cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, legea 35/1991- privind investitiile in Romania, dreptul comercial, norme de drept financiar-legea impozitului pe profit, legi de protectie a firmei si a consumatorilor, legislatie pentru protectie profesionala. Statul face totul pentru a reduce taxele, impozitele, pentru a incuraja investitiile sau subventioneaza anumite sectoare, lupta pentru reducerea numarului celor care muncesc la negru, dorind in final ceea ce ne dorim cu totii: stabilitate politica.

In ultimii ani statul s-a implicat, prin legile emise, in protectia mediului inconjurator constient fiind de faptul ca o data distrus, ne va afecta pe noi toti.

Mediul socio-cultural in Romania


Organizarea sociala o constituie familia, care este unitatea de baza a societatii. Limba oficiala este romana, religia majoritara: crestin ortodoxa; rata alfabetizarii este de 88,3%. Rata somajului fiind mare, nu exista o patura de mijloc bine definita din punct de vedere al veniturilor. Exista fenomenul de migrare a populatiei din mediul urban spre mediul rural, in urma pierderii locului de munca, in vederea construirii de gospodarii. Forta de munca este ieftina, protectia sociala este foarte mica. Saptamana de lucru este de 5-6 zile lucratoare, duminica liber, sarbatori religioase: Pastele, Craciunul. Ca valori si aptitudini putem enumera castigul material si inclinatia spre achizitii, preocupari majore. Persoanele care traiesc intr-o anumita societate sunt pastratoarele multor convingeri si valori profunde, care au tendinta de a rezista in timp. Majoritatea oamenilor cred in munca, casatorie, actiuni de caritate, cinste, transmise din generatie in generatie de principalele institutii sociale scoala, biserica, agentii economici, guvernul.

2) MICROMEDIUL

Publicul Tinta
Publicul tinta ales in cadrul acestei campanii sunt persoanele cu varsta de peste 18 ani deoarece in Romania, conform statisticilor , cetatenii nu sunt si nici nu au fost educati in privinta compontamentului de tip ecologist. Aceasta campanie este adresata si companiilor care activeaza pe toate segmentele economice ale pietei din Romania. Importante pentru companii sunt sugestiile Prietenilor Pamantului cu privire la ecologie deoarece aceste metode aduc atat beneficii mediului inconjurator cat si companiei prin minimizarea costurilor privitoare la electricitate, papetarie si consum.

Concurenta
Pe piata ONG-urilor din Romania exista alti trei concurenti principali. Tinand cont ca aceste trei organizatii activeaza in acest domeniu de mai mult timp decat Prietenii Pamantului, ele au mai multe sanse sa primeasca sponsorizari bazandu-se pe un CV impresionant cu multe alte activitati de succes din anii trecuti. Prietenii Pamantului au de gand sa contracareze acest impediment prin spiritul creativ, introducerea unui suflu nou si inovativ adus de catre tinerii cu noi cunostinte in domeniu. Asociatia Actiunea, care doreste sa promoveze activitati de interes comunitar , de sprijin pentru cei care sunt in umbra , adica politica mediului, a consumatorului si a cetateanului. Asociatia Green- doreste sa promoveze cunoasterea, conservarea si protejarea mediului si ecosistemelor din Romania si Europa precum si apararii drepturilor si libertatilor omului, in principal a libertatii constiintei si a dreptului la libera exprimare. Asociatia Institutul pentru Politici Publice, Fundatia Terra Mileniul care conduce: y activitati si programe de protectie a mediului inconjurator, la nivel local, regional si global, cu preponderenta cele legate de reducerea efectelor provocate de fenomenul schimbarilor climatic y activitati si programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sau private asupra mediului si comunitatilor; y activitati si programe de promovare a legislatiei si modificarilor legislative in domeniul mediului si in sectoarele conexe; y y activitati educationale pentru copii si adulti; colaborarea cu administratiile locale si/sau regionale si comunitatile in vederea realizarii protectiei ecosistemelor locale si regionale

Subscriptorii
Subscriptorii sunt acele persoane fizice sau juridice, sau chiar statul i administra iile publice locale, care contribuie financiar la buna desf urare a activit iiorganizatiei.

Militan ii
Militantii (sau voluntarii) reprezint persoanele fizice dispuse s sprijine, prin efectuarea unor activit i cu caracter voluntar (f r a fi recompensa i material) activitatea organizatiei. Al turi de personalul retribuit, ace tia joac un rol esen ial n desf urarea activit ii organiza iei, ndeplinind diverse sarcini, n conformitate cu preg tirea i aptitudinile fiec ruia.

OBIECTIVELE CAMPANIEI
Obiectivele campaniei De Azi Pe Maine sunt reducerea poluarii apei, solului si aerului si de a educa publicul in privinta reciclarii materialelor. Obiectivele pe termen lung in ceea ce priveste poluarea apei pe care Prietenii Pamantului le vor a fi atinse sunt: y y y y Prevenirea risipei de apa prin utilizarea rationala Limitarea folosirii fertilizantilor naturali si artificiali in agricultura Reducerea taierilor padurii si impadurirea zonelor despadurite Reducerea descarcarilor de ape uzate industriale si menajere

Poluarea aerului este cauzata de arderea combustibililor fosili necesara transporturilor, consumul de electricitate, incalzirea locuintelor si de procesul de productie al bunurilor si serviciilor pe care le cumparam. Dintre acestea, consumul excesiv si irational de energie electrica este si o cauza foarte importanta a incalzirii globale, datorita consumului de combustibili fosili in acest scop. Cum putem reduce poluarea aerului: y y y y Prin folosirea becurilor economice Cu ajutorul iluminatului inteligent si a lampilor cu senzor de miscare Prin oprirea aparatelor electrice, intrucat acestea consuma chiar si in stand-by Electrocasnicele din clasa A au un randament mult mai bun

Obiective in ceea ce priveste salvarea solului se refera la:

Folosirea in mod responsabil a ingrasamintelor, pesticidelor si fungicidelor in agricultura Reciclarea Prevenirea degradarii solului provenita din despadurire sau ca urmare a desertificarii si urbanizarii

y y

Ce ne dorim ca cei care iau contact cu Prietenii Pamantului sa stie despre reciclare: y y y y Returnati sticlele folosite si incercati sa cumparati sticle returnabile Aruncati deseurile in functie de indicatiile de pe tomberoane Evitati cumpararea bunurilor care sunt ambalate excesiv Refolositi lucrurile in loc sa cumparati altele noi

STRATEGII CHEIE
In ceea ce priveste activitatile care se vor desfasura in vederea atingerii scopurilor campaniei, ONG-ul Prietenii Pamantului a realizat un spot publicitar de educare si informare a populatiei, a folosit in special mediul online publicand diverse materiale media pe site-uri precum Facebook, Hi5, Twitter si Youtube. O alta metoda de popularizare a scopurilor pe care Prietenii Pamantului le urmareste este o campanile de marketing direct prin trimiterea de e-mailuri cu caracter informativ plus lipirea de afise in marile orase ale tarii ( Bucuresti, Timisoara, Arad, Iasi, Constanta, Cluj, Brasov, Craiova, Bacau, Suceava ). Spotul publicitar va fi postat pe Youtube si va fi difuzat pe cele mai importante posturi de televiziune nationale: ProTV, Antena1, TVR1, PrimaTV, Kanal D, National TV, Realitatea TV, MTV, Kiss TV, UTV, Antena3, N24, AcasaTv si TVR2. De asemenea acest spot va fi prezentat si in cadrul emisiunii Green Report, emisiune adresata celor care se gandesc la mediul inconjurator. Pe Facebook vom incerca sa cream un grup social de discutii pe teme ecologiste si sa le aducem la cunostinta problemele majore cu care tara noastra se confrunta. Un alt scop pentru care Prietenii Pamantului folosesc Facebook este incercarea de a populariza ideile noastre in randul utilizatorilor de internet.

Un alt instrument social online este Twitter, de unde grupul interesat de activitatile ONGului va avea ocazia sa primeasca date de actualitate si in timp real. Aici se vor posta principalele actiuni ecologiste desfasurate de catre noi. Deoarece in Romania cel mai utilizat portal de comunicare online este Hi5, ne-am decis sa facem un cont si pe acest site. Cum acest portal este in acest moment in declin de aceea am ales sa ne deschidem un cont si pe Facebook care in esenta are aceeasi structura ca si Hi5.

CALENDARUL CAMPANIEI
Calendarul dupa care se va desfasura campania este urmatorul: 1 Iunie 2010 14 Iunie 2010 : mediatizarea prin intermediul Facebook, Hi5, Twitter a obiectivelor dorite de catre Prietenii Pamantului 15 Iunie 2010 18 Iunie 2010: difuzarea pe posturile TV de maxima audienta (ProTV, Antena1, TVR1, PrimaTV, Kanal D, National TV, Realitatea TV, MTV, Kiss TV, UTV, Antena3, N24, AcasaTv) a primelor doua spoturi televizate 19 Iunie 2010 21 Iunie 2010 : aplicarea afiselor, impartirea de pliante in urmatoarele orase: Bucuresti, Timisoara, Arad, Iasi, Constanta, Cluj, Brasov, Craiova, Bacau, Suceava. 22 Iunie 2010 23 Iunie 2010 : trimiterea de e-mail-uri informative cu privire la campanie

ANALIZA SWOT

BUGETUL
Surse de finantare: sponsorizari ale unor firme private partea de 2% din impozitul pe venit ce a fost redirectionat catre organizatiile non-profit ecologice de catre personae interesate de protejarea mediului inconjurator, contributii de la stat. y Cheltuieli pentru campania desfasurata in intervalul 1 23 iunie 600 euro 300 euro 5000 euro Editarea de pliante Realizarea afiselor Realizarea unui spot tv si difuzarea acestuia pe

posturile de maxima audienta Promovarea pe internet Cheltuieli salariale cu personalul care se ocupa de campanile Cheltuieli legate de realizarea cercetarii de control a rezultatelor campaniei Alte cheltuieli Total 400 euro 10500 euro 1000 euro 200 euro 3000 euro

SISTEMUL DE CONTROL
Ca metoda de control pentru urmarirea efectelor campaniei asupra publicului tinta se va utilize o cercetare cantitativa efectuata in principalele orase in care s-au desfasurat activitati de impartire de pliante si aplicare de afise. Cercetarea va avea ca instrument de culegere a datelor un chestionar care are ca scop: aflarea modului in care campania a ajuns la publicul tinta, a influentat populatia si a dus la schimbari in comportamentul acesteia.

1. Ati auzit de organizatia non-profit Prietenii Pamantului? a. Da b. Nu

2. Ce stiti despre campania De azi pe maine? _________________________________________________

3. De unde stiti de aceasta campanie? ( raspuns multiplu) a. Am vazut spotul tv b. Am vazut afise cu campania c. Am primit pliant despre campanie d. De pe internet

e. Alta sursa ________

4. Marcati pe o scala de la 1 la 7 nivelul in care aceasta campanie v-a influentat in privinta prevenirii poluarii si risipei de apa? In foarte mare masura mica masura In foarte

5. Marcati pe o scala de la 1 la 7 nivelul in care aceasta campanie v-a influentat in privinta prevenirii poluarii aerului? In foarte mare masura mica masura In foarte

6. Marcati pe o scala de la 1 la 7 nivelul in care aceasta campanie v-a influentat in privinta protectiei apei? In foarte mare masura mica masura In foarte

7. Marcati pe o scala de la 1 la 7 nivelul in care aceasta campanie v-a influentat in privinta protectiei solului? In foarte mare masura mica masura In foarte

8. Obisnuiti sa reciclati deseurile? a. Da b. Nu

9. Ca urmare a informatiilor aflate din campaniei intentionati sa reciclati pe viitor resturile menajere? a. Da b. Nu

10. In ce masura campania v-a schimbat atitudinea fata de problemele mediului inconjurator? Foarte mult Foarte putin

Chestionarul va fi aplicat in perioada 28 30 iunie, in centrele principalelor orase care au participat la campanie. Se vor chestiona personae peste 18 ani prin metoda aleatoare.

Bibliografie

http://www.cdep.ro http://www.scribd.com http://www.agrinews.ro http://www.toprankblog.com http://idd.euro.ubbcluj.ro http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia