Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 38 Pediatrie

Insuficienţa respiratorie acută


-generalităţi:
-detresă respiratorie = respiraţie dificilă
-dispnee->senzaţie de lipsă de aer,respiraţie laborioasă
-tahipnee,stridor,wheezing
-insuficienţa respiratorie = hipoxemie +/- hipercapnie
-hipoxemie = PaO2 < 50 mmHg în caz de respiraţie în aer atmosferic (FiO2 = 0.21)
= PaO2 < 60 mmHg dacă FiO2 = 0.4
-hipercapnie = PaCO2 > 45 mmHg la sugar şi > 50 mmHg la copilul > 1 an
-clinic->cianoză de tip central
-insuficienţa respiratorie se produce dacă este perturbată una din etapele respiraţiei

etapa respiraţiei forma de insuficienţă respiratorie


-ventilaţia
-perfuzia pulmonară hipoxie hipoxică
-schimburile gazoase (insuficienţă respiratorie pneumogenă)
alveolo-capilare
-transportul gazelor de la -hipoxie stagnantă (insuficienţă cardiacă,şoc)
plămâni la ţesuturi -hipoxie anemică (cantitatea de Hb funcţională ↓)
(anemii severe,intoxicaţii cu CO sau alte substanţe
ce blochează Hb)
-capacitatea celulelor de a hipoxie histotoxică
utiliza O2

-etiopatogenia insuficienţei respiratorii pneumogene:


1.dezechilibrul raportului ventilaţie/perfuzie
-hipoxemie + normocapnie
-etiologie:
-distribuţia neuniformă a ventilaţiei
-distribuţia neuniformă a perfuziei
2.hipoventilaţie alveolară globală
-↓ ventilaţiei la toate unităţile morfo-funcţionale
-hipoxemie + hipocapnie
-etiologie:
-obstrucţii deasupra bifurcaţiei traheei->laringite obstructive,aspiraţie de corp străin
-ineficienţa sistemului neuro-muscular->paralizia musculaturii respiratorii
-complianţă pulmonară redusă->fibroză pulmonară
3.tulburarea difuziunii gazelor la nivelul membranei alveolo-capilare
-hipoxemie
-etiologie->pneumonie interstiţială,edem pulmonar, agenezie pulmonară
4.şunt dreapta-stânga
-hipoxemie neinfluenţată de administrarea de oxigen
-etiologie->şunturi autentice,atelectazie
-consecinţele hipoxemiei:
-perturbarea funcţiei cerebrale
-efect inotrop (-)
-disritmii->iniţial tahicardie,ulterior bradicardie
-vasoconstricţie esp.la nivelul teritoriului arterelor pulmonare->cord pulmonar acut
-tahipnee
-acidoză lactică
-consecinţele hipercapniei:
-vasodilataţie sistemică şi cerebrală->edem cerebral
-acidoză respiratorie
-etiologia insuficienţei respiratorii acute:
1.obstrucţia căilor aeriene
a) superioare
-laringite obstructive
-abces retrofaringian
-aspiraţie de corp străin
b) inferioare
-bronşiolite
-astm bronşic
2.boli pulmonare
-pneumonii
-edem pulmonar
3.boli ale peretelui toracic
-pneumotorace
-hemotorace
4.boli neurologice
a) boli ale SNC
-status epileptic
-meningoencefalită
-abces cerebral
-hematom intracerebral
-intoxicaţii medicamentoase
b) boli ale măduvei şi coarnelor anterioare
-mielită
-poliradiculonevrită
-poliomielită
c) boli ale joncţiunii neuromusculare
-miastenia gravis
-botulism
-tetanus
5.alte boli
-boli cardiace
-methemoglobinemie
-intoxicaţie cu CO
-intoxicaţie cu cianuri
-hipotermie/hipertermie
-septicemie
-anemie severă
-tablou clinic:
1.semne şi simptome respiratorii
-dispnee->polipnee,tiraj,bătăi ale aripioarelor nazale
+ hiperpnee->insuficienţă respiratorie obstructivă
+ hipopnee->insuficienţă respiratorie restrictivă
-dispnee obstructivă
-superioară->esp.inspiratorie
-inferioară->esp.expiratorie
-mişcări respiratorii paradoxale
-modificări respiratorii de tip „central”
-bradipnee
-apnee
-respiraţie gasping->usu.modificare preagonică
-perturbarea coordonării respiraţie-deglutiţie
2.semne cardiocirculatorii
-tahicardie
-HTA
-cord pulmonar
-↓ debitului cardiac
-colaps
3.semne cutanate
-cianoză caldă,cu tentă roşie-vişinie->cianoză de tip central (prezentă şi la nivelul mucoaselor)
-hipersudoraţie
4.semne neuropsihice
-tulburări psihice->iritabilitate,euforie,perioade de agitaţie,stare confuzională
-tulburări de conştienţă->somnolenţă,obnubilare,comă
-paraclinic:
1.precizarea intensităţii hipoxemiei
-PaO2->valori normale : > 90 mmHg la sugar şi > 100 mmHg la copilul > 1 an
-SaO2->valori normale : > 90%
2.evidenţierea tulburărilor de ventilaţie
-PaCO2->valori normale : 30-40 mmHg la sugar şi 35-45 mmHg la copilul > 1 an
-hipoventilaţie alveolară->PaCO2 > 40-45 mmHg
-hiperventilaţie alveolară->PaCO2 < 30-35 mmHg
3.precizarea tulburărilor acido-bazice
-acidoză respiratorie->↑ PaCO2
-acidoză metabolică->↑ acid lactic
-acidoză mixtă
-etapele diagnosticului:
1.diagnostic pozitiv
-semne şi simptome nespecifice->dispnee,stridor,wheezing,tiraj,cornaj
-semn specific->cianoză centrală
-hipoxemie->↓ PaO2,↓ SaO2
2.diagnosticul intensităţii insuficienţei respiratorii
-insuficienţă respiratorie latentă->doar la efort
-insuficienţă respiratorie patentă->şi în repaus
3.diagnosticul perturbărilor de ventilaţie alveolară
-insuficienţă respiratorie parţială (insuficienţă de oxigenare)->normocapnie
-insuficienţă respiratorie globală (insuficienţă ventilatorie)->hipercapnie
4.diagnostic patogenetic
a) boli respiratorii obstructive
-↑ rezistenţei la fluxul de aer
-etiologie->laringită,astm bronşic,bronşiolită
b) boli respiratorii restrictive
-↓ expansiunii plămânilor
-etiologie:
-deformări costo-vertebrale
-pneumonie interstiţială,atelectazie,edem pulmonar
-revărsat pleural,pneumotorace
c) reducerea transferului de gaze la nivelul membranei alveolo-capilare
-tulburări de difuziune->edem pulmonar,pneumonie interstiţială
-depresia centrilor respiratori->meningoencefalită,intoxicaţii
-disfuncţia muşchilor respiratori->poliradiculonevrită
5.diagnostic etiologic
-tratament:
1.tratamentul hipoxemiei
-obiective->PaO2 > 60 mmHg,SaO2 > 90%
-suplimentarea aportului de O2->intubaţie traheală (CPAP,PEEP,ventilaţie asistată)
-oxigenoterapie
-indicaţii->cianoză de tip central,PaO2 < 60 mmHg,SaO2 < 90%
-oxigen umidificat
-metode:
-canulă nazală
-cateter nazo-faringian
-mască,cort de faţă
-izolete,incubator
-CPAP,PEEP
-oxigenare prin membrană extracorporală (ECMO)
-oxigenoterapie hiperbară->intoxicaţie cu CO
-monitorizare:
-clinic->eficienţa oxigenoterapiei asupra cianozei
-se ↑ progresiv debitul
-după ce dispare cianoza debitul se ↑ cu încă 25%
-gaze sanguine->pulsoximetrie : SaO2 = 90-95%
-efecte toxice:
-detresă respiratorie
-fibrodisplazie retrolenticulară şi cecitate
-displazie bronhopulmonară
-SDRA
2.tratamentul hipoventilaţiei->asigurarea permeabilităţii căilor aeriene
a) îndepărtarea secreţiilor
-tuse terapeutică
-fluidificarea secreţiilor
-drenaj postural
-terapie fizică pulmonară
-aspiraţie mecanică
-poziţie de siguranţă în stările de inconştienţă
b) combaterea bronhospasmului şi a edemului
-medicaţie bronhodilatatoare->β2-mimetice
-antiinflamatoare->corticoizi
-medicaţie decongestivă->adrenalină aerosoli
-fluidificante
-aerosoloterapie
c) canulă oro- sau nazofaringiană
d) intubaţie traheală
e) ventilaţie mecanică->balon,ventilator mecanic
-indicaţii:
-apnee,bradipnee
-PaO2 < 50 mmHg la FiO2 = 1
-PaCO2 > 60 mmHg
3.terapie adjuvantă
a) hidratare eficientă
-căi->orală,sondă gastrică,i.v.
-↓ volumului la pacienţii cu boli pulmonare interstiţiale->edem pulmonar acut
b) diuretice->edem pulmonar acut
c) corectarea perturbărilor acido-bazice->menţinerea unui pH sanguin de 7.35-7.45
-acidoză metabolică->NaHCO3
-acidoză respiratorie->corectarea hipoventilaţiei
d) tratamentul cordului pulmonar acut->oxigenoterapie
e) combaterea encefalopatiei hipoxice
-restrângerea aportului lichidian
-oxigenoterapie
-hiperventilaţie controlată
-fenobarbital 20 mg/kg
f) sedative şi analgezice
-cloralhidrat
-diazepam
-morfină