Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT TEMATIC: Lumea necuvântătoarelor

TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?


NIVELUL II (5- 6 ani)

ARGUMENT
Respectarea constienta a valorilor naturii si ale peisajului în care traim, se face
prin instruire si educatie. Ea începe în mod firesc, prin puterea exemplului personal si
apoi prin cea a cuvântului. Sub actiunea celor doua cuvinte magice: imitatia si
modelul, se desfasoara relatia dintre copilul supus educatiei si perceptia sa despre
mediul înconjurator. Activitati precum descoperirea, îngrijirea unor animale, efectuate
alaturi si sub îndrumarea educatoarei, a parintilor, determina încrederea în sine si o
anumita doza de responsabilitate, îndemnand copilul sa fie atent, sa îngrijeasca
animalele, locul unde stau, din proprie initiativa. Prin toate activitatile programate in
cadrul acestui proiect, pe care-l vom realiza în gradinta, vom încerca sa convingem
copiii, de necesitatea ocrotirii animalelor, sa putem spune, fara teama de a gresi, ca
cetatenii de mâine, daca vor fi educati pe aceleasi coordonate, vor pretui si vor
împiedica distrugerea lor, astfel ca generatiile viitoare sa se poata bucura si beneficia
de acestea.

DURATĂ: 3 săptămâni
LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa
RESURSE:
UMANE
- preşcolarii grupei 5-6 ani
- cadre didactice
- părinţi

MATERIALE
- cărți, poze, imagini, planșe, reviste
- creioane colorate, pensule, acuarele, lipici,
- aparat foto, DVD, TV, radiocasetofon, calculator
- enciclopedie generală pentru copii
- atlas, planşe tematice
- animale din plastic
- puzzle-uri
MATERIALE BIBLIOGRAFICE:
1. Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/2008
2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 2008
3. Grama, Filofteia şi colab., Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica
Publishing House, 2008, 2008
4. V. Preda, Pletea, M., Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice: abordarea în
manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2005
5. Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura
V&I Integral, Bucureşti, 2002

DIRECŢII DE DEZVOLTARE. SUBTEME ALE PROIECTULUI

ANIMALE DOMESTICE
Animale domestice
Păsări de curte
Hrană
Foloase

FARMECUL PĂDURII
Mediul de viaţă
Clasificări
Înfăţişare
Hrană
Înmulţire
Foloase/Daune

VIEŢUITOARELE APELOR
Mediul de viaţă
Clasificări
Înfăţişare
Hrană
Înmulţire
Foloase
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE

 Domeniul limbă şi comunicare


Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utiliuzare
corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Domeniul Ştiinţe
Dezvoltarea capacităţii de a înţelege ţi utiliza numere, cifre, unităţi de
măsură, întrebuinţând un vocabular adecvat;
Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi
din mediul înconjurător;
 Domeniul Om şi societate
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum
şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării
unor produse simple;
Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 Domeniul estetic şi creativ
Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
Realizare unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj, plastic şi
forme, obiecte din mediul înconjurător (natură, artă, viaţă);
 Domeniul Psihomotric
Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea
aplicării independente a deprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE:


Domeniul Limbă și Comunicare:
-să participe la activitățile de grup,inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de
vorbitor,cât și în calitate de auditor;
-să audieze cu atenție un text,să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles;
- să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv;
-să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

Domeniul Științe:
-să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii
date ori găsite de el însuși
-să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative
-să recunoască, să denumească, să construiasca și să utilizeze figuri geometrice în
jocuri;
-să efectueze operații de adunare și scădere cu o unitate în limitele 1-5
-să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare precum și
interdependența dintre ele

Domeniul Om și Societate:
-să-și formeze deprinderi practice și gospodărești
- Sa utilizeze instrumente de lucru si materiale pentru realizarea unei activitati
practice;
- Sa-si formeze deprinderi practice: de hranire, protejare, ingrijire a animalelor ;
- Sa lucreze independent, fiind capabili sa experimenteze pe masura posibilitatilor
proprii, ceea ce-i intereseaza in mod deosebit din tema data;
- Sa dobândeasca comportamente si atitudini igienice corecte faţă de animale si fata de
propria sa persoana;

Domeniul Estetic și Creativ:


-să compună în mod original spațiul plastic;
-să cunoască și să diferențieze materiale și instrumente de lucru, să cunoască și să
aplice reguli de utilizare a acestora;
-să asculte și să recunoască fragmente din creații muzicale corespunzatoare
specificului de vârstă al copilului preșcolar.
-să cânte cu dezinvoltură cântece pentru copii şi colinzi conştientizând semnificaţia
acestora şi interpretându-le expresiv;
-să exprime trăirile proprii prin activităţi artistico- plastice, practice şi muzicale;

Domeniul Psiho-motric:
-să execute deprinderi motrice însușite în contexte diferite;
-să perceapă componentele spațio-temporale (ritm, durată, distanță, localizare)
RPuL uMAN
INVENTAR DE PROBLEME
Ce știu copiii? Ce nu știu copiii?
- Există mai multe medii de viaţă. - Cum putem proteja animalele?
- Există foarte multe animale. - Curiozităţi din lumea acvatică
- Ele sunt foarte diferite. - Animalele se înţeleg între ele?
- Ştim care sunt condiţiile de viaţă - Cum comunica animalele între ele?
necesare. - Cine ajută animalele sălbatice, iarna?
-Toţi copiii iubesc animalele şi ar - Cum se ingrijesc animalele iarna?
dori să le protejeze. - Animalele au dusmani sau prieteni ?

CENTRE DE INTERES DESCHISE


ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ CONSTRUCȚII ȘTIINȚĂ


- cărți și imagini cu animale -cuburi din plastic și lemn -cărți, reviste
şi mediul lor de viaţă -joc “Lego” -caiete speciale
- planșe, -pioneze -fișe de lucru
- coli de scris, plicuri -alte jocuri de construcții -puzzle
- caiete speciale și fișe de -jocuri de masă
lucru
- CD-player, cd-uri cu
cântece, povești

ARTĂ JOCURI DE ROL


-creioane colorate - animale din plastic
-acuarele, pensule - truse de jucării
-plastelină, planșete - măşti (animale)
-hârtie colorată, lipici - jucării de pluş/ plastic
-instrumente muzicale de jucărie

CENTRUL TEMATIC
Atlas, enciclopedie, animale diverse din plastic selectate în funcţie
de tema săptămânii, planşă cu mediul de viaţă
SCRISOARE DE INTENŢIE ADRESATĂ PĂRINŢILOR
CORP
Stimaţi părinţi,
Pe parcursul a trei săptămâni, în cadrul activităţilor pe care le vom desfăşura,
vom organiza un proiect cu tema „Lumea necuvântătoarelor”. Este un proiect despre
animalele domestice si salbatice din tara noastra, precum si despre vieţuitoarele
apelor. În acest scop vă rugăm să discutaţi cu copiii dumneavoastră şi să vizionaţi
emisiuni referitoare la tema anunţată. Orice materiale legate de temă: imagini din
reviste, poze, cărţi şi alte informaţii despre animalele domestice si sălbatice din ţara
noastră, le puteţi aduce la grădiniţă.

Copiii și educatoarea
Vă multumim !

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE
Mediatizare în mass-media locală, parteneriate, diseminare în cadrul cercului
pedagogic sau comisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane.

FINALIZAREA PROIECTULUI
La finalizarea proiectului, portofoliile copiilor se vor îmbogăți cu lucrări noi, de
asemenea se va întocmi o ,,carte a animalelor” care să cuprindă toate tipurile de
animale care au fost studiate. Pe holul grădiniței vom expune în permanență lucrările
noastre, deci evaluarea proiectului se va realiza pe toată durata desfășurării acestui
proiect.

ACTIVITATE METODICĂ
Săptămâna 1
Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.
Alte activităţi metodice.
Săptămâna 2
Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.
Alte activităţi metodice.
Săptămâna 3
Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.
Alte activităţi metodice.
Structura anului şcolar 2017-2018

Cursurile anului şcolar 2017-2018 încep luni, 11 septembrie și însumează 35 de


săptămâni.
Structura anului școlar cuprinde:

- semestrul I: 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018 şi

- semestrul al II-lea: 12 februarie 2018 - 15 iunie 2018.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

- vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018,

- vacanţă intersemestrială: 3 - 11 februarie 2018,

- vacanţa de primăvară: 31 martie - 10 aprilie 2018 şi

- vacanţa de vară: 16 iunie - 9 septembrie 2018.

S-ar putea să vă placă și