Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.11.2017
Clasa: a XII-a
Practicant: Aioane Gabriela Cristina
Disciplina: Modulul VII: Conducerea calității în industria alimentară
Subiectul lecției: Documentele sistemului calității
Tipul lecției: Lecție de dobândire de noi cunoștințe

Obiectiv fundamental: Însușirea noțiunilor legate de documentele sistemului calității în


industria alimentară.
Obiective operaționale:
O1 – Să definească sistemul calității;
O2 – Să identifice principalele documente ale sistemului de asigurare a calității;
O3 – Să explice structura standardului ISO 22000;
O4 – Să exemplifice aplicarea standardului ISO 22000 ;

Strategia didactică:
a) Metode și procedee didactice:
- conversația euristică;
- învățarea prin descoperire;
- expunerea.
b) Mijloace de instruire:
- Fișe de lucru;
- Tablă;
- Cretă/Marker.
c) Mod de organizare:
- Frontal;
- Individual;

Bibliografie:
SR EN ISO 22000:2005 Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru
orice organizație din lanțul alimentar.
Conținut informațional Strategii didatice
Momentul lecției
Metode și Forma de
Activitate profesor Activitate elevi Resurse
procedee organizare
Profesorul salută elevii și notează
1. Moment Elevii pregătesc caietele pentru
absențele. Conversația Frontală -
organizatoric lecție.

Profesorul scrie pe tablă titlul


lecției care urmează a fi predată și
2. Anunțatea titlului distribuie materialul didactic:
Elevii notează titlul. Expunerea Frontală Document
lecției Documentele sistemului calității.
Standardul SR EN ISO 22000

Profesorul adresează elevilor


întrebări referitoare la cunoștințele
lor despre sistemul calității și
3. Transmiterea de Elevii răspund întrebărilor Conversația Frontală Document
completează răspunsurile dacă
noi cunoștințe adresate.
este necesar:
- Ce este un sistem de
management al calității?
- Cunoașteți câteva documente ale
sistemului de management al
calității?
- Exemplificați un standard
aplicabil în industria alimentară.
Profesorul distribuie fișele de
lucru 1. Elevii examinează fișele primite. - - Fișe de lucru

Profesorul expune noțiunile legate


de documentele sistemului calității
și solicită elevilor rezolvarea
cerințelor utilizând materialul
didactic primit. Unde este cazul se
vor oferi explicații suplimentare. Elevii citesc din documentul
Conversația, Frontală, Fișe de lucru,
1. Principalele documente ale primit și completează fișele sub
Expunerea individuală document
sistemului calității. îndrumarea profesorului.
2. Standarde: denumire, exemple.
3. Structura standardului ISO
22000.
Profesorul cere elevilor
4. Sistematizarea și completarea unei fișe referitoare la
Elevii răspund întrebărilor Fișe de lucru,
fixarea organigrama unei societăți din Conversația Frontală
adresate. document
cunoștințelor industria alimentară, apoi se
discută pe baza acesteia.
Profesorul solicită elevilor să
5.. Realizarea Feed prezinte oral ceea ce au reținut din Elevii notează pe foaie ideile Frontală,
Conversația -
back-ului lecția predată. principale ale lecției. individuală

Profesorul anunță încheierea


6. Moment final Elevii salută profesorul. Conversația Frontală -
lecției și salută elevii.
Nume și prenume:
Clasa:

Test grilă

1. Pentru fiecare pericol identificat(7.4.2) evaluarea trebuie să determine dacă:


a. Eliminarea sau reducerea sa până la un nivel acceptabil este esențială pentru
producerea unui aliment sigur
b. înregistrează rezultatele evaluării
c. gradul de pericol este mare
2. Analiza de pericole trebuie sa determine:
a. Pericole care trebuie controlate
b. Documentarea metodologiei și a parametrilor folositi pentru clasificare
c. Probabilitatea unui eșec
3. Corecțiile sunt aprobate de către:
a. Angajați
b. Contabilul șef
c. Persoanele responsabile
4. Acțiunea corectivă trebuie să stabilească și să mențină:
a. O procedură documentată
b. O organizație SA care să permită neconformitatea
c. Un sistem de trasabilitate
5. Planificarea verificării trebuie să definească:
a. Nivelul pericolului controlat de program
b. Scopul, metodele, frecvențele, responsabilități pentru verificare
c. Un sistem de monitorizare
6. Ce face o procedură documentată:
a. Definesc o serie de de acțiuni corective și corecții
b. Definesc acțiuni ce permit asigurarea că produsele potential nesigure nu sunt livrate
înainte de a fi evaluate
7. După selectare și evaluare, acestea trebuie să fie:
a. Înregistrate
b. Eliminate pentru a nu exista neplăceri la nivelul organizației
c. Nu au nici o importanță atâta timp cât nu am fost reclamt de către client
8. Considerați că o organizație SA trebuie să fie evaluată sistematic și să se asigure că
SMSA este actualizat continuu?(enumerați 2-3 răspunsuri)
a..................................
b....................................
c...........................................
Nume și prenume:
Clasa: