Sunteți pe pagina 1din 6

Activitate 2.6.

Un exemplu de programă de opțional


ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE

DISCIPLINA : ,, Să scriem corect!’’

Durata : 1 an școlar

CLASA : a III – a

NR. DE ORE : O ORĂ SĂPTĂMÂNAL

Notă de prezentare

Opţionalul ”Să scriem corect” vine în îmbunătăţirea activităţilor de scriere corectă având
acelaşi rol ca şi alte discipline şcolare.

“Scrisul este o explorare. Începi de nicăieri şi înveţi pe măsură ce mergi” (E. L. Doctorow).

Suntem de acord cu afirmaţia lui E. L. Doctorow deoarece nimeni nu se naşte învăţat,


iar de-a lungul timpului acumulează noi informaţii necesare în viată.

În primul rând, caietul este “oglinda elevului” deoarece prin scris se reflectă potenţialul
lui. De asemenea un scris frumos este apreciat de cei din jur creându-i cititorului o impresie
plăcută. De exemplu, o persoană care nu ştie să scrie este asemenea unei păsări care nu
poate zbura. În al doilea rând, o importanţă deosebită li se acordă şi
instrumentelor de scris care definesc personalitatea elevului. Modul în care scriem este
influenţat de felul nostru de a fi. Un scris dezordonat ascunde o persoană nehotărâtă,
grăbită, impulsive, pe când un scris ordonat dezvăluie o persoană calmă, calculată şi
responsabilă.

În concluzie, noi considerăm că trebuie acordată aceaşi importanţă atât scrieri corecte
cât şi artei de a scrie frumos.

COMPETENŢE GENERALE

a. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris ;


b. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă ;

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI


1.1 citirea fluentă, corectă a textelor -citirea enunţurilor date şi a textelor
scurte ( citire cu voce tare/ în şoaptă/
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.)

-citirea unor cărţi, poveşti, poezii,


reviste, articole din reviste
electronice, enciclopedii etc. la
alegerea copilului

- citirea selectivă în funcţie de


anumite repere

1.2. - utilizarea corectă a cuvintelor într-un text ; - exerciţii de stabilire a acordului , a


regulilor de scriere corectă ;

-- exerciţii de corectare a cuvintelor


greşite intenționat dintr-un text.

- exerciţii de alcătuire a propoziţiilor


cu anumite cuvinte date.

- răspunsuri la întrebări, în legătură


cu un scurt text citit
1.3. –Sesizarea mesajului unui text în care se
relatează întâmplări, fenomene din universul

cunoscut

- alcătuirea unor texte scurte (3-7


enunţuri) pe teme din sfera de interes
2.1. valorificarea în texte proprii a vocabularului a copiilor, cu ajutorul unor imagini
sau întrebări

- jocuri de corectare a greşelii de


redactare de texte narative,
descriptive , dialogate ;

2.2. - aplicarea în mod conştient a semnelor - scrierea semnelor de punctuaţie


ortografice şi de punctuaţie ; într-un text

- copierea unor texte scurte, exersând


încadrarea în spaţiul paginii,
respectarea proporţiei între litere şi a
spaţiului între cuvinte

-dictari

-corectarea unui text scris gresit

2.3. – adaptarea redactării la scopul comunicării ; -scrierea unui bilet

- scrierea unei invitatii, felicitari

-transcrieri

Modalităţi de evaluare :

Ca principale modalităţi de evaluare voi folosi :


- observare sistematică ;

- aprecieri verbale

-interevaluare;

- portofoliul;- elaborarea de proiecte pe teme date ;

- probe scrise ;

- fişe de observaţii .

Continuturi:

Alfabetul ( literele mari , mici) Grupurile de litere învăţate

Scrierea corectă a unui text in versuri, narativ sau dialogat

Dictări

Jocuri

Cuvântul , parte de vorbire

Semnele de punctuație

Punctul(.)

Semnul întrebării{?)

Semnul exclamării (!)

Virgula (,)

Două puncte (:)

Linia de dialog {-)

Ghilimelele sau semnele citirii

Punctele de suspensie

Ortograme cunoscute
Să scriem corect ortograme!

1.cea /ce-a ; cel /ce-l ; cei /ce-i ; ceai/ ce-ai Exerciţii de scriere corectă

2.ia /i-a ; iau /i-au ; iar /i-ar ; Exerciţii de scriere corectă

3.nea /ne-a ; neam /ne-am ; Exerciţii de scriere corectă

4.sar /s-ar ; săi /să-i ; car /c-ar ; Exerciţii de scriere corectă

5.sa /s-a ; sau /s-au ; la /l-a ; Exerciţii de scriere corectă

6.nai /n-ai ; noi /n-oi; nor /n-or; Exerciţii de scriere corectă

7.va /v-a ;var /v-ar ; vii /vi-i Exerciţii de scriere corectă

8.mie /mi-e ; mii /mi-i ;mai /m-ai ; Exerciţii de scriere corectă

9.moi /m-oi ; mor /m-or; cor /c-or ; Exerciţii de scriere corectă

.Substantivul-utilizarea majusculei si a liniuţei de unire; despărţirea în silabe

Exerciţii de aprofundare

Adjectivul. locul adjectivului în propoziţie şi scrierea lui corectă

Numeralul-10-100 ;

Pronumele-scrierea corecta lângă un verb ;

Verbul. Utilizarea liniuţei de unire.

Relaţia verb- pronume Exerciţii de aprofundare

Dictare . Jocuri .

Bibliografie

Academia Română. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, (2001). Îndreptar ortografic,


ortoepic, şi de punctuaţie. Ediţia a V-a. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic

- Arghirescu, A., & Picu, V., (1996). Limba română – elemente de


vocabular. Bucureşti: Editura Corint
Învăț să scriu corect caiet pentru clasa a III-a, Autor: Hurducaciu, Petru, Editura: ALL

Am verificat optionalul pe baza criteriilor de evaluare ale unui optional si am atins


cerintele