Sunteți pe pagina 1din 5

INSTALAȚIA DE UNGERE A

MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ

Instalația de ungere a motorului este una din instalațiile ajutătoare care realizează ungerea
organelor mobile ale motorului ca și circularea, filtrarea și răcirea uleiului.
Scopul ungerii este de a micșora frecarea suprafețelor pieselor în mișcare, reducerea
puterii consumate și a uzurii precum și etanșarea grupului cilindru-piston-segmenți. De
asemenea, ungerea trebuie să spele piesele și să evacueze impuritățile și particulele metalice
rezultate din uzură. Ungerea răcește parțial piesele, preîntâmpinând parțial oxidarea uleiului de
organele mașinii prin care trece.
Acest sistem utilizează ulei de motor, care îndeplinește mai multe funcții:
 ungere/lubrifiere: pentru reducerea frecării dintre piesele aflate în mișcare
 răcire: a pieselor cu care intră în contact, mai ales a pistonului
 curățare: a pieselor pe care se depun reziduuri ale procesului de ardere (ex. cilindri,
segmenți, piston)
 protecție împotriva coroziunii chimice a pieselor motorului
 îmbunătățirea etanșeității (ex. prindere baie de ulei pe bloc, filtru ulei, etc.)
 agent de forță, în cazul acționărilor hidraulice, mai ales în cazul distribuției variabile.

Compoziția uleiurilor de motor
Uleiurile utilizate în circuitele de ungere ale motoarelor termice au o compoziție
complexă. În funcție de tipul uleiului motor, acestea sunt compuse din:
 uleiuri de bază, în proporție de 75-85%
 aditivi, în proporție de 15-25%
Uleiurile de bază îndeplinesc funcția principală a sistemului de ungere și anume lubrifierea. La
rândul lor, în funcție de materia prima utilizată și procedeul de fabricare uleiurile de bază sunt:
 uleiuri de bază minerale, se extrag prin diverse procedee materia primă fiind petrolul
 uleiuri de bază sintetice, se obțin prin procedee (sinteze) chimice
 uleiuri de bază semi-sintetice, sunt amestecuri de uleiuri minerale și uleiuri sintetice în
proporție de 20-30%.
Aditivii sunt substanțe chimice (compuși organici, pe bază de metale sau polimeri) care prin
combinarea cu uleiul de bază au rolul de a îmbunătății anumite caracteristici ale uleiurilor
utilizate în sistemele de ungere ale motoarelor termice.

Foto: Compoziția aditivilor dintr-un ulei motor (SAE 5W-30)


Sursa: Chevron

Caracteristicile fizico-chimice ale uleiului motor

  Proprietățile fizico-chimice ale uleiurilor de motor depind în mare măsură de tipul uleiului


de bază (petrol sau elemente de sinteză), de tehnologia utilizată la fabricare precum și de tipul și
natura aditivilor introduși în uleiul de bază. Caracteristicile de ungere și de curgere ale uleiurilor
sunt reprezentate de onctuozitate și vâscozitate.
Onctuozitatea este capacitatea uleiului de a adera la suprafețele metalice și de a forma pe
acestea o peliculă rezistentă de ulei care să împiedice contactul direct dintre piesele aflate în
mișcare. Astfel se elimină frecările uscate, se asigură ungerea la limit și se evită uzura și gripajul
Foto: Uzura prematură a arborelui cu came
A – arbore cu came nou
B – arbore cu came uzat prematur
C – arbore cu came uzat complet
Vâscozitatea este proprietatea uleiului de a se opune curgerii (mișcării relative a
particulelor constituente). Nivelul vâscozității uleiului influențează semnificativ capacitatea de
ungere a pieselor în mișcare, în funcție de temperatură și viteză, coeficientul de frecare precum și
pierderile de putere datorită frecării.
Punctul de congelare al uleiului este temperatura la care uleiul încetează să mai curgă, se
apropie de starea solidă. De exemplu, pentru un ulei Ravenol 15W-40 punctul de congelare este
la -30 ºC.
Scăderea vâscozității uleiului conduce la:
 reducerea pierderilor datorită frecării
 reducerea consumului de combustibil
 pornirea mai ușoară a motorului
 funcționarea motorului la temperaturi foarte scăzute
Creșterea vâscozității conduce la:
 scăderea consumului de ulei
 etanșarea mai bună între piston, segmenți și cilindru
Foto: Vâscozitatea cinematică a uleiului în funcție de temperatură

Este de prefereat ca uleiul motor să aibă o variație cât mai mică a văscozității cu
temperatura. De asemenea, sistemul de ungere cu ulei trebuie să fie adaptat la vâscozități diferite
ale uleiului iar încercările motorului să se facă cu uleiuri cu carecteristici ale vâscozității diferite.
Astfel, uleiul optim pentru un anumit motor este cel cu vâscozitate minimă, dar suficient
de mare pentru a asigura formarea peliculei de ulei pe suprafețele metalice și etanșarea
mecanismului piston-segmenți-cindru.

Caracteristicile aditivilor pentru uleiul de motor

Aditivii sunt produse complexe, de natură organică sau metalică, solubile în masa
lubrifiantului, care au rolul de a îmbunătății caracteristicile uleiului motor. Aditivii sunt de mai
multe tipuri, fiecare având impact asupra unei anumite caracteristici a uleiului motor. Numele și
modul de acțiune al principalilor aditivi sunt sintetizați în tabelul de mai jos.

Aditivi Modul de acțiune


Compuși alifatici Îmbunătățesc onctuozitatea uleiului motor
Polimeri Ameliorează fluiditatea la rece și
vâscozitatea la cald
Detergenți-dispersanți Acționează asupra materialelor insolubile în
ulei împiedicând formarea depunerilor și
neutralizarea reziduurilor acide
Antioxidanți, anticoroziune și antiuzură Reduc procesul de oxidare al uleiului
Antirugină Ajută la formarea unui film de ulei pe
suprafețele metalice
Antispumanți Reduce procesul de spumare al uleiului
(dizolvarea aerului în masa uleiului)

Bibliografie:
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/20-general/144-ulei-motor-sae-w.html