Sunteți pe pagina 1din 8

Colegiul Național ,,Mihai Eminescuʼʼ, Suceava

PROIECT DIDACTIC

Profesor metodist: Mera Simona


Profesor coordonator practică: Baban Popescu Giliola
Profesor învățământ preșcolar: Pînzaru Anca
Propunătoare: Buceac Teodora
a XI-a H
Proiect didactic

Data: 21.11.2019
Grupa: mică B
Durata: 15 minute
Aria curriculară: ARTE
Activitatea: Educație plastică
Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi noi

Tema anuală: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?ʼʼ


Tema săptămânală: Pe tărâmul fermecat
Tema activității:
Scopul activității: Formarea deprinderii tehnice de a
realiza o lucrare (,,Morcovelulʼʼ) prin tehnica lipirii

Obiective operaționale:
O1: Să adopte o poziție corectă pe scăunel
O2: Să asculte atent conținutul scrisorii
O3: Să execute exercițiile de încălzire a mușchilor
mici ai mâinii
O4: Să lipească bucățele de hârtie respectând
conturul lucrării
O5: Să utilizeze adecvat materialele de lucru,
păstrând acuratețea lucrării

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația,
observarea, descrierea, demonstrația, exercițiul
Mijloace didactice: cadoul de la Rilă Iepurilă,
scrisoarea, lipiciul, hârtia colorată, fișele suport,
iepurașul de pluș
Forme de organizare: frontală, individuală
Bibliografie: M. Ilioaia ,,Metodica predării educației
plasticeʼʼ, Editura Didactică și Pedagogică,
București,1971
Desfășurarea activității

Momentele Ob. Metode și Mijloace Forme de Evaluare


activității Op. Activitatea propunătoarei Activitatea copiilor procedee didactice organizare

1.Momentul O1 Creez climatul propice pentru Copiii ascultă. Conversația


organizatoric desfășurarea activității: Copiii se așează în Explicația Frontal Observarea
(1min) -aerisirea sălii de grupă semicerc. Individual sistematică a
-pregătirea materialului didactic comportamen-
necesar tului copiilor
-asigurarea disciplinei
2. Captarea Voi face captarea atenției sub Copiii sunt atenți. Conversația Frontal
atenției formă de surpriză prin prezentarea Explicația Observarea
(2min) cadoului de la Iepurilă. În Cadoul de la sistematică
componența acestuia, se vor afla, Rilă Iepurilă
într-un plic, o scrisoare de la Rilă
Iepurilă, materialele didactice: Iepurele de
fișe, lipici, hârtia colorată, pluș
iepurașul de pluș și recompensele: Copiii ascultă conținutul
O2 stikere. Voi citi scrisoarea din scrisorii.
plic.(ANEXA1)
Scrisoarea
3. Anunțarea ,,Dragi copilași, astăzi îl vom Copiii sunt atenți. Explicația Frontal
temei și a ajuta pe Rilă Iepurilă să își Conversația Observarea
obiectivelor aprovizioneze cămara cu comporta-
(1min) morcovei. Vom realiza împreună mentului
o fișă cu tema ,, Morcovelulʼʼ cu Fișa de lucru preșcolarilor
ajutorul tehnicii de lipire.
4. Dirijarea Le prezint copiilor fișa de lucru Copiii sunt atenți. Conversația Fișa de lucru Frontal
învățării și trimisă de Rilă Iepurilă. Efectuez Explicația
obținerea lucrarea model în fața Copiii observă ce tehnică
performanței O3 acestora,explicând fiecare pas:,, de lucru urmează să Observarea
( 10 Vom lua câte o bucățică de hârtie folosescă. Desctierea
min) portocalie și cu ajutorul lipiciului
o vom lipi pe rădăcina
morcovelului, fără să depășim Observare
conturul. Apoi vom alcătui cu sistematică
dreptunghiuri din hârtie verde și
codița acestuia.ʼʼAfișez modelul
de la Rilă Iepurilă într-un loc Lucrarea
convenabil și ușor de vizualizat de model
către copii.
Împart fișele de lucru, lipiciul și
hârtia colorată. Individual
,Ținem mâinile la spateʼʼ
Se vor executa câteva exerciții de Realizeză exercițiile de
încălzire a mușchiilor mici ai încălzire.
mâinii:
,,Mânuțele sus
Închidem pumnii și îi deschidem
Ascultăm ploaia
Ascultăm tunetul
Acum fulgeră Lipiciul și Aprecieri
Și a ieșit soareleʼʼ Exercițiul hârtia verbale
O4 Dau startul efectuarii lucrării. Execută sarcina de lucru colorată
O5 Mă plimb printre copii pentru a le
oferi ajutor.

5. Evaluarea Se va face aprecierea lucrărilor Vor aduce lucrările în față Conversația Frontal Aprecieri
(3 min) realizate de copii. pe rând. Explicația Individual verbale
Copiii participă la
Rilă Iepurilă îi va răsplăti pe copii aprecieri. Stimulante
cu stimulante. (stikere) Recompensare
17 octombrie 2019

Dragii mei,
Așa cum bine știți, suntem în anotimpul toamna,
anotimp în care frunzele copacilor încep să cadă, vântul
bate mai tare, păsările pleacă în țările calde, iar mămicile
noastre își pregătesc cămările pentru iarnă cu bunătăți:
fructe și multe, multe legume.
Eu sunt bătrânul Rilă Iepurilă și vreau să vă
sfătuiesc să mâncați mulți morcovi, de asemenea, mi-a
șoptit mie cineva ca sunteți foarte hărnicuți, cuminți și
lucrați cu multă atenție, de aceea aș dori să mă ajutați și
pe mine. Aș dori să mă ajutați să îmi umplu cămara cu
mulți morcovei, acesta este motivul pentru care am venit
la voi. Vom lucra împreună. Iar la sfârșit, fiecare dintre
noi va fi răsplătit pentru munca depusă.
Rilă Iepurilă
MORCOVELUL