Sunteți pe pagina 1din 6

Medic rezident,Medicina Internă,

grupa I (Prof.univers.S.Matcovschi) Anul III


Danici Marina

COMPONEN DOZAREA Conținutul Indicații


T SANGUIN
CE -concentrat 280 ± 50 ml Hematocritu-l0,65 - 0,75 pentru a compensa o parte din
eritrocitar
Hemoglobina-min 45 g / volumul sanguin
unitate
-leucocite (cca 2,5-3,0 x
9
10 celule)
CE 250±50ml Hemoglobina- 40 g / -pacienţilor la care prezenta de
deleucocitizat anticorpi antileucocitari este
unitate
dovedită sau bănuită
-leucocite -este inferior -Reduce riscul transmiterii infecţiei
cu virusul citomegalic (CMV) în
6
valorii de 1 x 10 / unitate situaţii speciale,

CT-Concentrat 9 9 indicaţie absolută: trombocitopenii


de trombocite >40ml la 60 x10 Plachete> 60 x 10 / unitate severe, însoţite de o hemoragie
plachete Leucocite reziduale < 0,2x clinic semnificativă
9
10 / unitate echivalent

1 unitate concentrat
plachetar/ 10 kg corp;
Ex: la un adult de
60-70 kg,
administrarea a 4-6
CUI care conţin cei

puţin 240x109
plachete trebuie să
determine creştea
numărului de
plachete eu 20-40
9
x10 /litru
COMPONEN DOZAREA Conținutul Indicații
T SANGUIN
PPC-Plasma Volum uzual 200-300 FactorVIIIc -În mediu tulburări de coagulare
proaspat ml. (după congelare şi -în tratamentul purpurei trombotice
conngelata -Doza iniţială este de decongelare) ≥ 70% din trombocitopenice
15 ml /kg greutate valoarea unităţii de plasmă
corporala proaspăt colectată
-Celule reziduale:
9
eritrocite<6x10 /L
9
leucocite < 0,1 x 10 /L
9
trombocite < 50 x 10 /L

Crioprecipitat 30 - 40 ml (80-100 FactorVIIIc -≥ 70 UI / - deficit de factor VIII (în lipsa


unitate
UI /pungă) unui concentrat adecvat de factor
Fibrinogen ≥140mg/unitate
Factor von Willebrand specific de coagulare),
• Sângerare uşoară >100 UI / unitate - alte stări de deficienţe multiple ca
epistaxis, gingii -14
UI/kg coagularea intravasculară
• Sângerare moderată diseminată,
articulara., muşchi,
tub digestiv, - deficienţe (cantitative şi
chirurgie -20 UI /
calitative) de fibrinogen.
kg
• Sângerare majoră
ex cerebrală 40 UI /
kg
• Profilaxie în marea
chirurgie 60 UI /

Albumina -5% -5%: conţine 50 mg de Tratamentul edemelor rezistente la


-20%: albumină /ml de soluţie diuretice în cazul pacienţilor cu
-25% -20%: conţine 200 mg de hipo-proteinemie, ex: sindrom
albumină /ml de soluţie nefrotic sau ascită+ în asociere cu
-25%: conţine 250 mg de un diuretic.
albumină /ml de soluţie

Factorul VIII Factor VIII (500 UI / -Tratamentul hemofiliei A.


flacon ) -Tratamentul bolii von Willebrand.
Se vor folosi numai preparate de
• Sângerare uşoară puritate intermediară, care conţin
epistaxis, gingii -14 Factor von Willebrand.
UI/kg
• Sângerare moderată
articulara., muşchi,
tub digestiv,
chirurgie -20 UI /
kg
• Sângerare majoră
ex cerebrală 40 UI /
kg
• Profilaxie în marea
chirurgie 60 UI /
Pregătirea pentru hemotransfuzie se începe cu argumentarea necesităţii pentru transfuzia
componentului respectiv.

1. Informarea pacientului despre necesitatea tratamentului transfuzional, scopul acestui tra-


tament, riscul posibil şi tratamentul de alternativă. Acordul pacientului la hemotransfuzie
trebuie să fie documentat. Se îndeplinesc forme de acord elaborate pentru tipul de trata-
ment transfuzional propus de medic:
– acordul pacientului pentru colectarea şi transfuzia autosîngelui şi a autocomponentelor
– acordul pacientului pentru transfuzia sîngelui şi a componentelor de sînge de la dona- tor
– acordul pacientului pentru utilizarea metodelor de alternativă sîngelui şi a componen- telor
de sînge de la donator

2. Nemijlocit înainte de începerea transfuziei se efectuează controlul final al identităţii


bolnavului. Controlul final al identităţii trebuie efectuat la patul pacientului, înainte de a
începe transfuzia.

Controlul final al identităţii bolnavului include:


a) Pacientul este rugat să se numească după nume şi prenume, să numească data naşterii.
b) Dacăpacientulestefărăcunoştinţă,suntrugaterudelesăconfirmepersoanapacientului.
c) Este controlată persoana pacientului prin confruntare cu datele din fişa de observaţie a
pacientului.
d) Secontrolează dacă datele de pe eticheta fixată pe containerul cu sînge privitorla
compatibilitate corespund întocmai datelor din fişa medicală a pacientului.
– Prenumele şi numele de familie
– Secţia clinică
– Grupa de sînge a pacientului
e)Trebuie să avem convingerea că nu sunt diferenţe dintre grupa de sînge ABO şi RhDpe:
– containerul cu sînge
– eticheta compatibilităţii
f) Se controlează dacă nu se deosebesc numerele de donare pe:
– containerul cu sînge
– eticheta compatibilităţii
g) Se controlează dacă nu a expirat termenul de utilizare indicat pe containerul cu sînge

3. Să determine grupa de sînge a recipientului şi să controleze corespunderea cu rezultatul


determinării grupei de sînge din fişa de observaţie.

4. Să determine grupa de sînge din container şi coincidenţa ei cu rezultatul fixat pe eticheta


containerului.

5. Să efectueze proba la compatibilitate individuală a eritrocitelor donatorului cu serul


recipientului la grupa de sînge ABO/RhD/Kell , screening-ul la anticorpi.
6. Să efectueze proba biologică. Ea constă în următoarele: în jet se transfuzează 15 ml de
sînge (eritrocite, plasmă), apoi timp de 3 minute este supravegheat pacientul; în absenţa
efectelor adverse, această procedură se repetă de 3 ori. Dacă nu apare vreo reacţie,
transfuzia poate fi prelungită.

Pregătirea pacientului:
- transfuzia de sânge se execută în salon la patul bolnavului;
- asistenta pregătește bolnavul; transfuzia se face pe nemâncate;
- în caz de urgență nu se va ține cont de starea de umplere a stomacului;
30
- bolnavul își va evacua vezica și intestinul gros;
- bonavul va fi așezat în decubit dorsal;
- brațul bolnavului poate fi imobilizat într-un jgheab special;
- pacientul va fi bine învelit pentru a evita frigul și frisoanele;
- se scoate aerul din punga cu sânge de transfuzat;
- se pune punga pe un stativ;
- se puncționează vena și se fixează acul și amboul tubului cu leucoplast;
- se controlează ritmul de scurgere de 10-15 picături/minut;
- se acoperă brațul bolnavului cu un câmp steril;
- numărul picăturilor se poate urmări la 30-60 minute.

Toate procedurile pre-transfuzionale trebuie să furnizeze următoarele informaţii, atât


cu privire la pacient, cât şi despre unităţile de sânge:
• Grupul ABO
• Grupul RhD
• Prezenta de anicorpi anti-eritrocitari care ar putea determina hemoliză la primitor.

Înainte de administrarea transfuziei se efectueaza un test direct de compatibilitate. Acesta va


detecta o reacţie intre:
• Serul primitorului
• Eritrocitele donatorului.
Laboratorul va efectua:
• Grupajul ABO si RhD al primitorului
• Testul de compatibilitate directa (crossmatch)

Regula transfuziei
Aglutinogenul (Antigenul) din sângele donatorului să nu se întalneasca cu aglutininele
(Anticorp) din plasma primitorului.

In cazul transfuziei de CE- In cazul transfuziilor erltrocitare trebuie să existe compatibilitate


ABO şi RhD între eritrocitele donatorului şi plasma primitorului
1.Persoanele de grup O pot primi sânge mmm de la donatori de grup O,
2.Persoanele de grup A pot primi sânge de la donatori de grup A şi de la donatori de grup O.
3.Persoanele de grup B pot primi sânge de la donatori de grup B şi de la donatori de grup O.

Persoanele de grup AB pot primi sânge atât de la donatori de grup AB, cât şi de la donatori
de grup A, B3 şi O.

In cazul transfuziei de plasma, se poate administra plasmă de la donatori de ; grup AB


oricărui pacient care aparţine grupurilor ABO, deoarece această
plasmă nu conţine nici anticorpi anti-A şi nici anticorpi anti-B.
1. Plasmă de grup AB (nu conţine anticorpi) poate fi administrată pacienţilor de orice grup
ABO.
2, Plasma de grup A (conţine anticorpi anti-B) poate fi administrată pacienţilor de grup O şi
celor de grup A.
3, Plasma de grup B (conţine anticorpi anti-A) poate fi administrată pacienţilor de grup O şi
celor de grup B.
4. Plasma de grup O (conţine.anticorpi anti-A şi anticorpi anti-B) poate fi administrată
numai pacienţilor de grup O.
LIMITE DE TIMP PENTRU TRANSFUZIE
Începerea transfuziei Terminarea transfuziei

Sânge integral sau eritrocite în 30 minute de la scoaterea din în maximum 4 ore (sau mai puţin,
frigider la temperatura ambianta ridicata)

Concentrate plachetare imediat În 20 de minute

Plasmă proaspătă congelată si Cât de repede posibil În 20 de minute


crioprecipitat

Monitorizarea pacientului transfuzat

1.Pentru frecare unitate de sânge transfuzat se va monitoriza pacientul:


• Înainte de începerea transfuziei
• La începerea transfuziei
• La 15 minute după ce s-a început transfuzia
• Cel puţin la fiecare oră în cursul transfuziei
• La terminarea transfuziei
• La intervale de câte 4 ore după terminarea transfuziei

2. în fiecare din aceste stadii se vor înregistra următoarele date în fişa pacientului:

• Aspectul general al pacientului


• Temperatura
• Pulsul
• TA
• FR
• Echilibrul lichidian:- aportul oral şi intravenos de fluide - debitul urinar

3.Se vor înregistra următoarele date:

• Ora ia care s-a început transfuzia


• Ora la care s-a terminat transfuzia
• Volumul şi tipul tuturor produselor transfuzate
• Codul unic de donare al produselor transfuzate
• Orice efecte adverse

S-ar putea să vă placă și