Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”, Baia Mare, județul Maramureș
Clasa: a VI-a B
Data: 14 februarie 2019
Propunător : Hotca Marian
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea a V-a. În Europa
Subiectul lecției: Substantivul. Substantive colective și substantive defective
Tipul lecției: mixtă
Durata lecției: 50 de minute

Competențe generale
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.
Competențe specifice
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare;
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei
comunicative;
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă;
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice de pe teritoriul României.

Obiective operaționale
a) Cognitive

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1 - să formuleze corect definiția substantivului;
O2 - să clasifice substantivul după fel (comun și propriu), alcătuire (simplu și compus), gen (masculin, feminin și neutru) și număr (singular și
plural);
O3 - să identifice substantivele colective și defective, în exercițiile date;
O4 - să analizeze substantivele dintr-un text, precizând felul, genul, numărul.
O5- să alcătuiască texte scurte în care să utilizeze diverse tipuri de substantive.

b) Afective

O6 - Să manifeste interes pentru participarea la ora de limba și literatura română;

c) Psihomotorii
O7 - Să aibă o poziție adecvată în bancă;
O8 - Să manifeste un comportament în concordanță cu cadrul școlar.
Strategia didactică:

a) Metode și procedee: rebusul, conversația euristică, exercițiul, ciorchinele.


b) Forme de organizare ale învățării: individuală, frontală, în perechi;
c) Mijloace de învățământ: caietul elevului, cretă, tablă, fișa de lucru, recompense;
d) Resurse umane: elevii din clasa a VI-a B
e) Resurse spațiale: sala de clasă;
f) Evaluarea se va face prin aprecierea activității și răspunsurilor la exercițiile de pe fișele de lucru.

Bibliografie utilizată:

1. Alexandru Crișan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humaitas Educational,
2008.
2. Constantin Cucoș, Pedagogie, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, București, 2007.
3. Emanuela Ilie, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, București, 2014;
4. Florina Achim, Alina Boja, Olimpia Ignat, Monica Maier, Maria-Tereza Pirău, Prelegeri de didactică generală, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2013.
5. Mihaela Daniela Cîrstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu, Limba și literatura română, clasa VI-a, Editura
Didactică și pedagogică, București, 2018.
6. Programa școlară pentru limba și literatura română, București, 2017.
Strategia didactică
Nr.crt Mijloace Forme de
Etapelele Ob T Activitatea profesorului și a elevilor Evaluare
Metode de organizare
Lecției .
învățare
Profesorul asigură ordinea şi disciplina în sala de curs, apoi
pregăteşte materialele necesare pentru ora de limba și
literatura română. Profesorul solicită prezența elevilor la
1
Moment 1 oră. Elevul de serviciu nominalizează absenții, iar profesorul Conversația - Individuală -
organizatoric îi notează. Elevii își pregătesc materialele necesare pentru
ora de limba română.
Profesorul decide să verifice tema din punct de vedere Aprecieri.
2
Verificarea 2 cantitativ. Elevii își scot caietele la marginea băncilor, iar Conversația Caietele Frontală Sugestii
temei profesorul verifică dacă elevii și-au făcut tema pentru acasă. Explicația elevilor Individuală verbale

Profesorul le propune elevilor rezolvarea unui rebus.


Elevii completează rebusul urmând cerințele regăsite în fișa
Captarea cu Indicii pentru rebus (A se vedea Anexa 1). Rebusul Fișa cu Frontală/ Aprecieri.
3 atenţiei 5 Profesorul intervine în activitatea de completare a rebusului Explicația rebusul În perechi Sugestii
elevilor doar atunci când elevii întâmpină unele dificultăți. Elevii verbale
notează pe planșa lipită în clasă soluțiile la rebusul propus.
Dacă elevii vor răspunde corect la întrebări se va obține pe
verticala A-B: SUBSTANTIVUL
Profesorul anunță elevii că azi la ora de limba și literatura
Anunţarea română vor avea o lecție despre substantiv. Profesorul scrie
titlului lecţiei pe tablă titlul lecției, iar elevii își notează titlul în caiete. Conversația Tabla Frontală
4 și a 1 Caietele Individuală -
obiectivelor

Elevii sunt întrebați dacă își mai aduc aminte definiția


Conversația Caietele Frontală Aprecieri
substantivului. Elevii definesc substantivul și la propunerea
Individuală Sugestii
profesorului oferă câteva categorii de substantive verbale
(substantive ce denumesc lucruri, ființe, obiecte, fenomene
Dirijarea
5 Învățării ale naturii etc.) Elevii notează în caiet definiția și oferă
câteva exemple.
Ciorchine Planșa Frontală Aprecieri
În continuare, se vor recapitula tipurile de substantiv și verbale și
recompen-
categoriile gramaticale ale acestuia sub forma unui
se surpriză
ciorchine. Se vor exemplifica următoarele aspecte: felul
Caietul
substantivului (comun și propriu), alcătuirea (simplu și
33
compus), genul (masculin, feminin și neutru) și numărul Frontală Aprecieri
Fișa de Individuală Sugestii
(singular și plural);
lucru verbale
Elevii completează ciorchinele propus de profesor și oferă
exemple de substantive potrivite.
După terminarea ciorchinelui, profesorul va scrie pe tablă un Conversația Tabla Frontală Aprecieri
euristică Caietul Individuală Sugestii
enunț: „Echipa școlii noastre a câștigat premiul cel mare.”
Explicația verbale
Se evidențiază substantivul echipa și se va pune întrebarea:
„Din câți membri este formată o echipă?” Elevii vor
răspunde că o echipă este formată din mai mulți membri.
Profesorul le va spune spune elevilor din clasă că acesta este
un substantiv colectiv deoarece denumește o colectivitate de
termeni de același fel.
Elevii vor nota definiția substantivelor colective:
„Substantivele colective au la forma de singular înțeles de
Tabla Frontală Aprecieri
plural deoarece denumesc o colectivitate (o mulțime sau Conversația Caietul Individuală Sugestii
euristică verbale
un grup de obiecte/ ființe de același fel). Se oferă câteva
Explicația
exemple: grup, clasă, stol, popor, oaste, armată, studențime,
bătrânet.

După aceea se exemplifică o nouă categorie de substantive:


Conversația
substantivele defective. euristică Aprecieri
Explicația Tabla Frontală Sugestii
Se exemplifică în două enunțuri această categorie de
Caietul Individuală verbale
substantive:
„Eu am un lănțișor de aur.”
„Ieri am cumpărat niște icre.”
Se încearcă trecerea substantivului „aur” la plural și
substantivului „icre” la singular. Elevii vor descoperi că
acest lucru nu se poate. Profesorul va exemplifica o nouă
categorie de substantive: substantivele defective de un
Conversația Aprecieri
număr.
Explicația Caietul Frontală Sugestii
Profesorul definește această categorie de substantive, iar Tabla Individuală verbale
elevii își vor nota în caiete definiția și câteva exemple:
Substantivele defective sunt sunt substantivele care nu au
forme pentru ambele numere. Astfel, unele substantive pot
avea numai forma de singular (sunt defective de plural),
iar altele pot avea doar forma de plural (sunt defective de
singular).
Substantive defective de plural: miere, aur, fier, curaj,
creștinism, cânepă.
Conversația
Profesorul întreabă elevii dacă știu ce este cânepa.
Explicația Laptop Frontală Aprecieri
Profesorul pune un filmuleț intitulat „Culesul cânepii” și va Individuală Sugestii
verbale
discuta un minut despre filmulețul vizionat.
Substative defective de singular: tăiței, aplauze, blugi,
moaște, Carpați.
În continuare, profesorul le propune elevilor o fișă cu
Explicația Aprecieri
exerciții despre substantiv. (A se vedea Anexa 2).
Conversația Fișa de Frontală Sugestii
lucru Individuală verbale
Realizarea 7 Timp de 4 minute elevii sunt împărțiți în echipe de 4
7
feedback-ului persoane. Fiecare va avea de scris următoarele:
și evaluarea a) prima echipă trebuie să alcătuiască o listă de substantive
performanței colective;
b) a doua echipă trebuie să alcătuiască o listă de substantive Concurs Fișa În grupe Recompen
defective de singular; -se
c) a treia echipă trebuie să alcătuiască o listă de substantive
defective de plural.
8 Anunțarea 1 Alcătuiți o compunere de 10 rânduri despre o îndeltnicire
temei de casă tradițională în care să utilizați tipurile de substantive Explicația Caiet Individuală -
învățate azi (colective și defective de singular și plural). acasă

S-ar putea să vă placă și