Sunteți pe pagina 1din 51

CAPITOLUL 1

MEMORIU JUSTIFICATIV

1.1. Oportunitatea înfiinţării exploatației

Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a


cerinţelor omului în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi.
Carnea de pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de origine
animală, datorită atât calităţilor ei nutritive, cât şi costurilor de producţie reduse cu care se
realizează faţă de alte alimente de origine animală.
Valoarea alimentară a cărnii de pasăre se datorează prezenţei în compoziţia ei
chimică a principalelor grupe de substanţe necesare vieţii: proteinele cu rol plastic şi
lipidele cu rol energetic. În plus oligoelementele şi vitaminele conţinute îi conferă
remarcabile proprietăţi nutriţionale şi organoliptice.
Spre deosebire de carnea de mamifere, carnea de pasăre este mai gustoasă şi în
plus are sarcolema fibrelor musculare mai subţire, bobul mai fin şi o cantitate mai redusă
de ţesuturi conjuctive; de asemenea carnea de pasăre este superioară cărnurilor provenite
de la alte specii de animale domestice şi prin compoziţia ei chimică, conţinând mai multe
proteine şi în unele cazuri (la palmipedele îngrăşate) chiar mai multe grăsimi de cea mai
bună calitate. La grăsimile din carnea de pasăre se remarcă o participare mai mare a
acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire să fie mai coborât (+33...+40ºC la
găină, faţă de +41...+49ºC la taurine şi +44...+51ºC la ovine).
De asemenea şi randamentul la sacrificare este superior celui înregistrat la
mamifere, de peste 80%, comparativ cu 55-70% la taurine sau cu 45-56,5% la ovine.
În ţara noastră, cât şi în celelalte ţări cu o avicultură avansată, cea mai însemnată
cantitate de carne de pasăre se obţine pe seama creşterii hibrizilor comerciali de găină,
curcă, raţă şi gâscă, specializaţi în această direcţie, dar în producerea de carne de pasăre
prezintă interes şi alte specii de păsării domestice, aşa cum sunt: bibilicile, fazanii,
prepeliţele, porumbeii şi mai recent, struţii. În timp ce, carnea de bibilică, fazan, prepeliţă
sau porumbel face parte din categoria ,,delicatese", carnea provenită de la găină şi curcă
este considerată a fi un produs dietetic, întrucât are o foarte mare digestibilitate a
componentelor, un conţinut optim de grăsimi, o cantitate mică de ţesuturi conjuctive şi o
pondere ridicată a ţesutului muscular de cea mai bună calitate.

3
Tocmai de aceea, producţia de carne de pasăre cunoaşte o creştere semnificativă,
niveluri spectaculoase atingând în ţări ca: SUA, China, Brazilia, Canada, Marea Britanie,
Mexic, Olanda, Turcia, ş.a.
În afară de producţia de carne, prin creşterea păsărilor se mai obţin şi alte
producţii, cum ar fi: ouă, ficat gras, pene,(puful şi fulgii palmipedelor), cojile de ouă şi
dejecţiile.
Ouăle constituie pentru alimentaţia omului o sursă importantă de energie şi
substanţe nutritive, în special proteine cu înaltă valoare biliogică. Au o digestibilitate foarte
mare a componentelor, care ajunge la 100% pentru gălbenuş şi 97% pentru albuş,
determinând ca ouăle să fie alimente cu valoare completă şi etalon pentru aprecierea
valorii nutritive a celorlalte produse alimentare de origine animală.

4
1.2. Amplasarea unității și caracteristicile acesteia
Datorită numeroselor calităţi nutritive pe care le posedă carnea de pasăre cât şi
faptului că într-o perioadă mai scurtă de timp (39-42 zile) se pot valorifica păsările,
comparativ cu alte categorii de animale, am luat decizia înfiinţării unei ferme avicole, axată
pe creşterea puilor broiller.
Societatea " Chicken House S.A."este amplasată la periferia municipiului Paşcani,
judeţul Iaşi, la 4 km de oraş, pe valea râului Siret.
Municipiul Paşcani are o piaţă atractivă, cu 150.000 de consumatori, cu o mare
capacitate de antrenare în zonale limitrofe şi prezintă un potenţial uman cu grad de
instruire ridicat, structurat pe o gamă largă de profesii, începând de la cele tradiţionale
până la noile tehnologii. Capacitatea industrială existentă este dotată cu utilităţi, zone
agricole extinse şi sector terţiar în plină dezvoltare. Mediul natural este protejat, fără surse
majore de poluare. Clima este temperat continentală, cu influenţe asiatice mai mult
evidente iarna. Solul este brun roşcat, spre cernoziom degradat. Vegetaţia este foarte
variată, de la cea de luncă până la etajul fagului şi a carpenului.
Unitatea conţine trei zone, dferenţiate prin gradul de acces:
 Zona de liberă circulaţie:
- magazia de furaje;
- magazia de materiale;
- garaj, atelier, pavilion administrativ, cantină.
 Zonă cu circulaţie limitată:
- filtru sanitar;
- magazia de medicamente.
 Zonă de maximă siguranţă:
- staţia de incubaţie;
- fermele de tineret-părinţi (reproducţie);
- fermele de părinţi adulţi (reproducţie);
- fermele de pui broiller (producţie);
- sursă şi rezervor de apă

5
CAPITOLUL 2
DIMESIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE REPRODUCŢIE TINERET
PĂRINŢI (TP)

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi


1 Perioada de creştere 0-20 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere la sol (pe aşternut permanent)
4 Suprafaţa halei 145 m2
5 Densitatea la populare 7,2 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 8,1
1) la 8 săptămâni = 4,5%; 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂
8 Reforme tehnologice
2) la 20 săptămâni = 2%; 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂
9 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă;
38,7 g cap/zi/mascul
21-3IR (4-17 săptămâni) consum: 58,2 g cap/zi/femelă;
Consum de hrană
10 73,1 g cap/zi/mascul
(3 tipuri)
21-4R (18-20 săptămâni) consum: 88,3 g
cap/zi/femelă;
92,3 g cap/zi/mascul
Consum de apă 0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi
11
(2 tipuri) 9-20 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi
12 Front de adăpare 1,5 cm/cap
0-5 săptămâni = 5 cm/cap
13 Front de furajare 6-10 săptămâni = 10 cm/cap
11-20 săptămâni = 15 cm/cap

6
2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări


a) Efectivul total tineret păsări la populare
Et = Necesar păsări adulte x 100: [100 – (mortalitate+reforme)] =
1461x 100:[100-(8.1+6.5) = 1711 cap.
b) Efectivul de cocoşi la populare :
Ec = Efectiv la populare : Raport între sexe = 1711:11 = 156 cocoşi la populare
c) Efectiv de puicuţe la populare :
Ep = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare =
1711-156 =1555 puicuţe
d) Durata unei serii de creştere :
Ds.c. = Perioada de creştere + vidul sanitar =20 săpt.+4 săpt. = 24 săpt.
e) Numărul anual de serii de creştere :
Na = Număr de săptămâni pe an : Durata unei serii de creştere = 52:24 =2.17

7
f) Mişcarea efectivelor de păsări
Sector
Anul Luna Săpt. Sector producţie - broileri
reproducţie
TP PA H1 H2 H3 H4 H5 H6
48
49
2008 Decembrie 50
51
52
1
2
Ianuarie 3
4
5
6
7
Februarie 8
9
10
11
Martie 12
2009
13
14
15
Aprilie
16
17
18
19
20
Mai
21
22
23
Iunie 24

8
25
26
27
28
29
Iulie
30
31
32
33
August 34
35
36
37
Septembrie 38
39
40
41
42
Octombrie
43
44
45
46
47
Noiembrie
48
49
50
Decembrie 51
52
1
2
2010 Ianuarie 3
4
5

9
Plan de asigurare cu părinţi de o zi sexaţi
Perioada Necesarul de pui de o zi
Total
Luna Săptămâna ♀ ♂
Ianuarie 1 1555 156 1711
Iunie 25 1555 156 1711
Decembrie 49 1555 156 1711
Total 4665 468 5133

2.2.2 Calculul necesarului de construcţii


a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare =145 m²x7.2 cap/ m²=1044 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = 1711:1064 = 2 hale

2.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
21-3R (0-3 săptămâni)
♀1555 x 21 zile x 28 g = 914.34 kg/perioadă
♂ 156 x 21 zile x 38.7 g = 126.78 kg/perioadă
21-3IR (4-17 săptămâni)
♀1555 x 98 zile x 58.2 g = 8869.1 kg/perioadă
♂ 156 x 98 zile x 73.1 g = 1117.55 kg/perioadă
21-4R (18-20 săptămâni)
♀1555 x 21 zile x 88.3 g = 2883.44 kg/perioadă
♂ 156 x 21 zile x 92.3 g = 302.37 kg/perioadă
Subtotal 21-3 R = 1041 kg
Subtotal 21-3 IR = 9987 kg
Subtotal 21-4R = 3186 kg
Total: 14214 kg/serie

10
b) Necesarul anual de furaje
Na = kg x număr de serii
21-3R 1041 kg x 2.17 = 2258.97 kg
21-3IR 9987 kg x 2.17 = 21671.79 kg
21-4R 3186 kg x 2.17 = 6913.62 kg
Total = 2258.97 kg + 21671.79 kg + 6913.62 kg = 30844.38 kg

Valoarea nutritivă a nutrețurilor utilizate în hrana păsărilor


Nutreț Kcal EM PB Lizină M+C Ca% P% CB%
Porumb 3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27
Şrot de soia 48 2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69
L-lizină 3990 95.6 78.4 0 0 0 0
DL-metionină 5020 58.7 0 99 0 0 0
Cretă 0 0 0 0 0 39 0
Fosfat dicalcic 0 0 0 0 0 24.5 18.6
Orz 2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17
Grâu 3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05
Sare
Premix

11
21-3 R

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană


Kcal PB L M+C CB Ca P %in Kcal PB L M+C CB Ca P
EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %
Nutreţ
2750-
20 1.12 0.87 <4 1 0.65
2800
3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 14.00 471.80 1.26 0.04 0.04 0.31 0.00 0.04
Şrot de soia
2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 29.90 729.56 13.69 0.87 0.41 1.67 0.09 0.21
48

2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17 Orz 15.00 411.75 1.38 0.05 0.06 0.72 0.01 0.03

3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 37.00 1128.50 4.18 0.12 0.17 0.85 0.02 0.02

3990 95.6 78.4 0 0 0 0 L-lizină 0.06 2.39 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.19 9.54 0.11 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00


Fosfat
0 0 0 0 0 24.5 18.6 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.36
dicalcic
Sare 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Premix 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 2753.54 20.68 1.12 0.88 3.55 1.03 0.65

12
21-3 IR

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană


Kcal PB L M+C CB Ca P %in Kcal PB L M+C CB Ca
EM % % % % % % Nutreţ n.c. EM/kg % % % % %
2700-2750 17-17.5 0.75 0.65 <5.5 1
3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 33.00 1112.10 2.97 0.08 0.10 0.73 0.00

2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 Şrot de soia 48 23.00 561.20 10.53 0.67 0.32 1.29 0.07

2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17 Orz 40.12 1101.29 3.69 0.14 0.16 1.93 0.02

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.08 4.02 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat dicalcic 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39

Sare 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Premix 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 2778.61 17.24 0.89 0.66 3.94 1.03

13
Repartizarea nutreţurilor combinate la TP
Perioada de vârstă (săptămâni)
0-3 (21-3R) 4-17 (21-3IR) (21-4R)
Total
Reţeta S Consum zilnic (g/cap/zi)
(tone)
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
28 38.7. 58.2 73.1 88.3 92.3
1 0.3 0.04 0.34
2 0.3 0.04 0.34
Ianuarie 3 0.3 0.04 0.34
4 0.63 0.08 0.71
5 0.63 0.08 0.71
6 0.63 0.08 0.71
7 0.63 0.08 0.71
Februarie
8 0.63 0.08 0.71
9 0.63 0.08 0.71
10 0.63 0.08 0.71
11 0.63 0.08 0.71
Martie
12 0.63 0.08 0.71
13 0.63 0.08 0.71
14 0.63 0.08 0.71
15 0.63 0.08 0.71
Aprilie
16 0.63 0.08 0.71
17 0.63 0.08 0.71
18 0.96 0.1 1.06
19 0.96 0.1 1.06
Mai 20 0.96 0.1 1.06
21
22
23
24
Iunie
25 0.03 0.04 0.34
26 0.03 0.04 0.34
27 0.03 0.04 0.34
Iulie
28 0.63 0.08 0.71

14
29 0.63 0.08 0.71
30 0.63 0.08 0.71
31 0.63 0.08 0.71
32 0.63 0.08 0.71
33 0.63 0.08 0.71
August
34 0.63 0.08 0.71
35 0.63 0.08 0.71
36 0.63 0.08 0.71
37 0.63 0.08 0.71
Septembrie
38 0.63 0.08 0.71
39 0.63 0.08 0.71
40 0.63 0.08 0.71
41 0.63 0.08 0.71
Octombrie 42 0.96 0.1 1.06
43 0.96 0.1 1.06
44 0.96 0.1 1.06
45
46
Noiembrie
47
48
49 0.3 0.04 0.34
50 0.3 0.04 0.34
Decembrie
51 0.3 0.04 0.34
52 0.63 0.08 0.71

15
2.2.4. Calculul necesarului de apă
a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere
Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic
0-8 săptămâni = 80ml/cap
9-20 săptămâni = 190 ml/cap
0-8 săptămâni : 1711 cap x 56 zile x 0.08 l = 7665.28 l/perioadă
9-20 săptămâni : 1711 cap x 84 zile x 0.19 l = 27307.56 l/perioadă
Total apă/serie = 7665.28 l + 27307.56 l = 34972.84 l/serie
b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:
Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 34972.84 l x 2.17 = 75891.06 l
c) Necesarul anual de apă/fermă
Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
75891.06 x 15:100 = 11383.66 l
75891.06 + 11383.66 = 87274.72 l = 87.27 m²

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice


a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5
cm/cap)
Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = 1711 : 71 = 24.1 ≈ 24 adăpători
b) Hrănitori circulare (circumf. = 120 cm)
0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap
120 : 5 = 24 cap./hr.
6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap
120 : 10 = 12 cap./hr.
11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap
120: 15 = 8 cap./hr.
1711 : 24 = 71 hr.
1711 : 12 = 143 hr.
1711 : 8 = 214 hr.

c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(145 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4.85 ≈ 5 corpuri de iluminat

16
d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)
145 m2 : 50 m2 = 2.9 ≈ 3 ventilatoare
e) Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui)
Ne = 1711 (efectiv pui) : 500 pui = 3.42 ≈ 3 eleveuze

2.2.6. Necesarul de energie


a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an =
1169h x 5 becuri x 60w x 2.17serii x 2 hale/1000 = 1522.04 Kw/hală/an
b) Necesar de energie electrică pentru încălzire
Ne.î. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr
serii de creştere/an = 560 h x 2,16 Kw x 2.17 = 2624.83 Kw/hală/an
c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală
x număr serii creştere/an = 840 h x 3 Kw x 3 ventilatoare x 2 hale x 2.17 serii =
32810.4 Kw/hală/an
d) Necesarul total de energie electrică
N.t. = 1522.04 Kw + 2624.83 Kw + 32810.4 Kw = 36957.27 Kw

2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP


a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP
Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
♀ 77 0.87 66.99
Februarie 8(4.5%)
♂ 7 1.26 8.82
♀ 34 2.3 78.2
Mai 20(2%)
♂ 3 2.9 8.7
♀ 77 0.87 66.99
August 32(4.5%)
♂ 7 1.26 8.82
♀ 34 2.3 78.2
Noiembrie 44(2%)
♂ 3 2.9 8.7

Total 242 21.99 326.02

17
b) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi

Păsări livrate Greutate Total greutate


Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)

♀ 1416 2.3 3360.3


Mai 20
♂ 133 2.9 385.7
♀ 1416 2.3 3360.3
Octombrie 44
♂ 133 2.9 385.7

Total 3188 10.4 7492

c) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi


(TP)
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
*RON realizate RON
(cap) (kg)
Februarie 84 75.81 3.95 299.45
Mai 37 86.9 3.95 343.26
August 84 75.81 3.95 299.45
Noiembrie 37 86.9 3.95 343.26
Total 242 325.42 1285.42
*preţ pe kg viu = preţ pe kg viu + subvenţie pe kg viu = 3,15 + 0,8 = 3,95 RON

d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de


producţie
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna livrate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Mai 1594 3746 6.2 23225.2
Octombrie 1594 3746 6.2 23225.2
Total 3188 7492 46450.4

18
e) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x 3.14 RON x număr serii = 1711 cap x 3.14
RON/pui x 2.17 serii/an = 11658.41 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 0.98 RON/m3 = 87.27 x 0.98 = 85.52 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,29 RON/Kw = 36975.27 Kw x 0.29
RON/Kw = 10717.61 RON
 Furaje
21-3R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-3IR necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-4R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-3R: 2258 x 1,2RON = 2710.76 RON
21-3IR: 21671.79 x 1RON = 21671.79 RON
21-4R: 30844338 x 1,1RON = 33928.82 RON
TOTAL: 2710.76 + 21671.79 + 33928.82 = 58311.37 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 11638.41 = 757.8 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul
biologic)
3% x 11638.41 = 349.75 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 11638.41 = 757.8 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 11638.41 = 291.46 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă* 2 hale + ½ normă electromecanic = 2.5 oameni/an
2.5 personal x 700 RON (salariu) x 12 luni = 21000 RON

19
Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi

Nr.
Tip cheltuieli/venituri RON
crt.
1. Cheltuieli totale de producţie 133789.77
1.1. Cheltuieli directe totale 111491.47
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 28560
- salarii 21000
- impozit pe salarii (16%) 3360
CAS + alte impozite (20%) 4200
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 82931.47
- furaje 58311.37
- material biologic 11658.41
- alte consumuri 12961.69
- energie electrică 10717.61
- apă 87.27
- medicamente + materiale sanitare 757.8
- materiale + piese de schimb 349.75
- transport 757.8
- alte cheltuieli + servicii 291.46
1.2. Cheltuieli indirecte totale 22298.3
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 8919.32
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 13378.98
2. Venituri totale 47735.82
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 1285.42
2.2. Valoarea producţiei de bază
46450.4
(livrare către părinți adulți)

20
CAPITOLUL 3
DIMESIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE REPRODUCŢIE PĂRINŢI
ADULŢI (PA)

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi


1 Perioada de creştere 20-64 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 120 m2
5 Densitatea la populare 6,5 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 11,2
8 Reforme tehnologice la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂
Producţia de ouă bune
9 97,4%
de incubat
Producţia medie de
11 192 ouă
ouă
Gunoi rezultat la
12 De 9 ori necesarul de aşternut
sfârşitul serii
13 Necesarul de aşternut 20 Kg/m2
21-4R (20-24 săptămâni) consum:
127 g cap/zi/femelă;
Consum de hrană
14 162 g cap/zi/mascul
(2 tipuri)
21-7R (25-64 săptămâni) consum:
210 g cap/zi/femelă şi mascul
Consum de apă 20-24 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi
15
(2 tipuri) 25-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi
16 Front de adăpare 2,5 cm/cap
17 Număr de cuibare Un cuibar la 4 capete
13 Front de furajare 15 cm/cap la femele ; 18 cm/cap la masculi

21
3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări


a) Necesar de ouă pentru incubaţie
Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 226277 x 100 /
87,2 = 259492 ouă
b) Necesar de ouă bune pentru incubaţie
Nr.o.b. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru
incubat = 259492 x 100 : 97,4 = 266419 ouă
c) Efectiv mediu de găini
E.m.g. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină =
226419/192 = 1179 găini
d) Efectiv de găini la populare
E.g.p. = Efectivul mediu de găini x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului = 1179 x
100 : 88,8 = 1328 găini
e) Necesarul de cocoşi la populare
N.c.p. = Efectivul de găini la populare / 10 = 1328 : 10 = 133 cap.
f) Efectivul total de reproducţie la populare
E.t.r.p. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare = 1328 + 133 =
1461 cap.
g) Serii anuale de creştere
S.a.c. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) =
1,08

3.2.2. Calculul necesarului de construcţii


a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 120 m2 x 6,5 = 780
cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = 1461: 780 = 1,87
≈ 2 hale

22
3.2.3. Calculul necesarului de furaje
a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
21-4R (20-24 săptămâni)
21-7R (25-64 săptămâni)
Reţeta 21-4R
Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele =
1328 ♀ x 35 zile x 0,127 kg/cap = 1457,96 kg/perioadă
Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi =
133 ♂ x 35 zile x 0,162 kg/cap = 754,11 kg/perioadă
Total: 754,11kg + 1457,96 kg = 2212,07 kg/perioadă
Reţeta 21-7R
Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic =
1461 x 280 x 0,21 kg/cap = 85906,8 kg/perioadă
Consumul total de furaje/serie : 2212,07 kg + 85906,8 kg = 88118,87 kg/serie
b) Necesarul anual de furaje
Na = kg x număr de serii
21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 2212,07 kg x
1,08 serii = 2389,04 kg
21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 85906,8 kg x
1,08 serii = 92779,3 kg
Total = 85906,8 kg + 92779,3 kg = 95168,34 kg

23
Repartizarea nutreţurilor combinate pentru sectorul
de păsări adulte de reproducţie/serie de creştere
Reţetă
20-24 (21-4R) 25-64 (21-7R)
Perioada ♀ ♂ ♀ ♂ Total
Săptămâna
de vârstă Consum: Consum: Consum: Consum: (tone)
0,127 0,162 0,210 0,210
g/cap/zi g/cap/zi g/cap/zi g/cap/zi
1 (tone) 1.18 0.15 1.33
2 1.18 0.15 1.33
Ianuarie 3 1.18 0.15 1.33
4 1.18 0.15 1.33
5 1.18 0.15 1.33
6 1.95 0.2 2.15
7 1.95 0.2 2.15
Februarie
8 1.95 0.2 2.15
9 1.95 0.2 2.15
10 1.95 0.2 2.15
11 1.95 0.2 2.15
Martie
12 1.95 0.2 2.15
13 1.95 0.2 2.15
14 1.95 0.2 2.15
15 1.95 0.2 2.15
Aprilie
16 1.95 0.2 2.15
17 1.95 0.2 2.15
18 1.95 0.2 2.15
19 1.95 0.2 2.15
Mai 20 1.95 0.2 2.15
21 1.95 0.2 2.15
22 1.95 0.2 2.15
23 1.95 0.2 2.15
24 1.95 0.2 2.15
Iunie
25 1.95 0.2 2.15
26 1.95 0.2 2.15

24
27 1.95 0.2 2.15
28 1.95 0.2 2.15
Iulie 29 1.95 0.2 2.15
30 1.95 0.2 2.15
31 1.95 0.2 2.15
32 1.95 0.2 2.15
33 1.95 0.2 2.15
August
34 1.95 0.2 2.15
35 1.95 0.2 2.15
36 1.95 0.2 2.15
37 1.95 0.2 2.15
Septembrie
38 1.95 0.2 2.15
39 1.95 0.2 2.15
40 1.95 0.2 2.15
41 1.95 0.2 2.15
Octombrie 42 1.95 0.2 2.15
43 1.95 0.2 2.15
44 1.95 0.2 2.15
45 1.95 0.2 2.15
46
Noiembrie
47
48
49
50 1.18 0.15 1.33
Decembrie
51 1.18 0.15 1.33
52 1.18 0.15 1.33
Total 10.64 86 96.64

Cerințe de hrană părinți adulți

Necesar Kcal PB L M+C CB Ca P Sare Premix


20-24 Sap 2800 14.5-15.5 0.65 0.56 <4 1.2 0.35 0,2 1
25-64 Sap 2800 14.5-15.5 0.65 0.56 <4 3 0.35 0.2 1

25
Rețetă părinti adulți, perioada 20-24 săptămâni

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană


Kcal PB L M+C CB Ca P %in Kcal PB L M+C CB Ca P
EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %
Nutreţ
14.5-
2800 0.65 0.56 <4 1.2 0.35
15.5
3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 35.40 1192.98 3.19 0.09 0.11 0.78 0.00 0.10

2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 Şrot de soia 48 15.00 366.00 6.87 0.44 0.21 0.84 0.05 0.10

2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.17 Orz 22.70 623.12 2.09 0.08 0.09 1.09 0.01 0.04

3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 20.60 628.30 2.33 0.07 0.10 0.47 0.01 0.01

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.06 3.01 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat dicalcic 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.10

Sare 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 2813.41 14.51 0.67 0.56 3.18 1.26 0.35

26
Rețetă părinți adulți, perioada 25-64 săptămâni

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană


Kcal PB L M+C CB Ca P %in Kcal PB L M+C CB Ca P
EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %
Nutreţ
14.5-
2800 0.65 0.56 <4 3 0.35
15.5
3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 53.00 1786.10 4.77 0.13 0.16 1.17 0.01 0.14
Şrot de soia
2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 16.22 395.77 7.43 0.47 0.22 0.91 0.05 0.11
48
3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 19.95 608.48 2.25 0.06 0.09 0.46 0.01 0.01
9200 0 0 0 0 0 0 Ulei 0.06 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.09 4.52 0.05 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 39 0 Cretă 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00


Fosfat
0 0 0 0 0 24.5 18.6 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.09
dicalcic
Sare 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 2800.38 14.51 0.67 0.56 2.53 2.99 0.35

27
3.2.4. Calculul necesarului de apă
a) Necesarul de apă de adăpare/serie
Napă = Efectiv total x Număr de zile per. I x Consum mediu zilnic =
1461 cap. x 35 zile x 0,20 l/cap/zi = 10227 l
Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu = 1461 x 273 x 0,41
l/cap/zi = 163529,73 l
Total apă/serie = 10227 l + 163529,73 l = 173756,73 l/serie
b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:
Nanual apă = Consum total/serie x Număr de serii/an =173756,73 l x 1,08 = 187657,26 l
c) Necesarul anual de apă/fermă
Naf = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de
adăpare)
187657,26 l + 28148,59 l x 15% = 215805,84 l/fermă

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic


a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adăpare = 2,5
cm/cap)
106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători)
Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = 1461 : 42 ≈ 35
adăpători circulare
b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la
femele şi 18 cm/cap la masculi
120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare
120 cm : 18 cm = 6,66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare
1328 femele : 8 = 166 hrănitori
133 masculi : 7 = 19 hrănitori

28
c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(120 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4 corpuri de iluminat
Putere bec (w) Factor K
15 3,8
25 4,2
40 4,6
60 5
100 6

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)


Nv = Suprafaţă hală : 50 m2 = 120 m2 : 50 m2 = 2,4 ≈ 3 ventilatoare
e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini)
Nc = efectiv găini : 4 cuibare = 1328 : 4 ≈ 332 cuibare

3.2.6. Necesarul de energie


a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x 4 x 0,06 =
1078,32 Kw/hală/an
Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an
Cee. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii x număr de hale = 1078,32 Kw
x 1,08 x 2 = 2329,17 Kw/hală/an
b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Ne.e.v. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere
ventilator (Kw/oră) x Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = 2 hale x
1848 ore/serie de creştere x 3 Kw/oră x 3 ventilatoare x 1,08 serii = 359251,2 Kw
c) Necesarul total de energie electrică
Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru
ventilaţie = 2329,17 Kw + 359251,2 Kw = 361580,37 Kw/an

29
3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi
a) Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi
(la 64 săptămâni)
Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
♀ 1179 3,2 3772,8
Octombrie 64
♂ 118 5,3 625,8

Total 1297 8,5 4398,6

b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de


reproducţie reformate
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Octombrie 1179 ♀ 3772,8 4 15091,2
118 ♂ 625,8 4 2503,2
Total 1297 4398,6 17594,4

c) venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie):


nr. ouă incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = 266419 buc x 0,95 RON/ou =
253098,05 RON
d) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = 1328
cap x 2,3 kg/cap x 4,5 RON = 137448 RON
= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = 133
cap x 2,9 kg/cap x 4,5 RON = 1735,65 RON
TOTAL = 137448 + 1735,65 = 139183,65 RON

30
 Furaje
21-4R consum anual de furaje x preţ (RON)
21-7R consum anual de furaje x preţ (RON)
21-4R: 2389,04 x 1,2 = 2866,85 RON
21-7R: 92779,3 x 1,1 = 102057,23 RON
TOTAL: 2866,85 RON + 102057,23 RON kg = 104924,08 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 1,1 RON/m3 = 215,80 x 1,1 RON/m3 = 237,38
RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,29 RON/Kw = 361580,57 Kw x 0,29
RON/Kw = 104858,36 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 139183,65 = 9046,94 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul
biologic)
3% x 139183,65 = 4175,51 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 139183,65 = 9046,94 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 139183,65 = 3479,59 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 1,5 oameni/an
1,5 personal x 650 RON (salariu) x 12 luni = 11700 RON

31
Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi
Nr.
Tip cheltuieli/venituri RON
crt.
1. Cheltuieli totale de producţie 514157,33
1.1. Cheltuieli directe totale 428464,45
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 15912
- salarii 11700
- impozit pe salarii (16%) 1872
CAS + alte impozite (20%) 2340
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 412552,45
- furaje 104924,08
- material biologic 139183,65
- alte consumuri 168444,72
- energie electrică 104858,36
- apă 237,38
- medicamente + materiale sanitare 9046,94
- materiale + piese de schimb 41775,51
- transport 9046,94
- alte cheltuieli + servicii 3479,59
1.2. Cheltuieli indirecte totale 85692,88
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 34277,15
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 51415,73
2. Venituri totale 274211,33
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 17594,4
2.2. Subvenţie (0,8 RON/kg) 3518,88
2.3. Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie) 253098,05

32
CAPITOLUL IV
DIMENSIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE INCUBAŢIE

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie


1. Proporţia ouălor bune de incubat 97,4%
2. Procentul de ecloziune 87,2
3. Intensitatea medie de ouat 69,1
4. Timpul de păstrare a ouălor în staţie 7 zile
5. Durata dezvoltării embrionare 21,5 zile
6. Capacitatea combină de incubaţie 3000 ouă/serie
7. Consum electric al aparatului 0,85 kw/oră

4.2. Calcule de dimensionare

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări


a) Necesarul de ouă pentru incubaţie
No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = (226277 x 100): 872 =
259492 ouă
b) Necesarul de ouă bune de incubat
No.b.i. = Necesar ouă incubaţie x 100 : % ouă bune incubaţie = (259492 x 100) :
97,4 = 266419 ouă
c) Producţia zilnică de ouă
Pz.o. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (1179 x 69,1) :
100 = 815 ouă
d) Producţia de ouă pe 7 zile
Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = 815 x 7 = 5705 ouă
e) Producţia de ouă/an
Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = 5705 x 52 = 296660 ouă
e) Ouă disponibile pentru comercializare
Od = Producţia totală ouă - Necesarul de ouă bune pentru incubat = 296660 -
266419 = 30241 ouă

33
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie
A.i. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii lunare
= (5705 : 3000 ouă) x 4 serii lunare = 7,61 ≈ 8 aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică


Ne.e. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum orar
= 6,5 serii x 516 ore x 8 aparate x 12 Kw/oră = 321984 KW
(*21.5 zile dezvoltare embrionară x 24 ore = 516 ore)

4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă

Plan de producţie în staţia de incubaţie


Încărcare incubatoare Transfer la eclozionat Încheiere ecloziune
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
XII 10 5705 XII 28 5705 XII 30 4975
XII 17 5705 I 4 I 6
XII 24 5705 I 11 I 13
XII 31 5705 I 18 I 20
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
I 7 5705 I 25 5705 I 27 4975
I 14 5705 II 1 5705 II 3 4975
I 21 5705 II 8 5705 II 10 4975
I 28 5705 II 15 5705 II 17 4975
II 4 5705 II 22 5705 II 24 4975
II 11 5705 III 1 5705 III 3 4975
II 18 5705 III 8 5705 III 10 4975
II 25 5705 III 15 5705 III 17 4975
III 4 5705 III 22 5705 III 24 4975
III 11 5705 III 29 5705 III 31 4975
III 18 5705 IV 5 5705 IV 7 4975
III 25 5705 IV 12 5705 IV 14 4975
IV 1 5705 IV 19 5705 IV 20 4975
IV 8 5705 IV 26 5705 IV 28 4975
IV 15 5705 V 3 5705 V 5 4975
IV 22 5705 V 10 5705 V 12 4975
IV 29 5705 V 17 5705 V 19 4975
V 6 5705 V 24 5705 V 26 4975

34
V 13 5705 V 31 5705 VI 2 4975
V 20 5705 VI 7 5705 VI 9 4975
V 27 5705 VI 14 5705 VI 16 4975
VI 3 5705 VI 21 5705 VI 23 4975
VI 10 5705 VI 28 5705 VII 30 4975
VI 17 5705 VII 5 5705 VII 7 4975
VI 24 5705 VII 12 5705 VII 14 4975
VII 1 5705 VII 19 5705 VII 21 4975
VII 8 5705 VII 26 5705 VII 28 4975
VII 15 5705 VIII 2 5705 VIII 4 4975
VII 22 5705 VIII 9 5705 VIII 11 4975
VII 29 5705 VIII 16 5705 VIII 18 4975
VIII 5 5705 VIII 23 5705 VIII 25 4975
VIII 12 5705 VIII 30 5705 IX 1 4975
VIII 19 5705 IX 6 5705 IX 8 4975
VIII 26 5705 IX 13 5705 IX 15 4975
IX 2 5705 IX 20 5705 IX 22 4975
IX 9 5705 IX 27 5705 IX 29 4975
IX 16 5705 X 4 5705 X 4 4975
IX 23 5705 X 11 5705 X 13 4975
IX 30 5705 X 18 5705 X 20 4975
X 7 5705 X 25 5705 X 27 4975
X 14 5705 XI 1 5705 XI 3 4975
X 21 5705 XI 18 5705 XI 20 4975
X 28 5705 XI 15 5705 XI 17 4975
XI 4 5705 XI 22 5705 XI 24 4975
XI 11 5705 XI 29 5705 XII 1 4975
XI 18 5705 XII 6 5705 XII 8 4975
XI 25 5705 XII 13 5705 XII 15 4975
XII 2 5705 XII 20 5705 XII 22 4975
XII 9 5705 XII 27 5705 XII 29 4975
TOTAL 279545 263675

35
4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie
a) Cheltuieli efectuate
 Ouă de incubaţie (material biologic)
ChO.I. = Ouă bune pt. incubaţie x Preţ/ou = 266419 x 0,95 RON = 253098,05 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,29 RON/Kw = 321984 KW x 0,29
RON/Kw = 9333,36 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 253098,05 = 16451,37 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 253098,05 = 7592,94 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 253098,05 = 16451,37 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 253098,05 = 6327,45 RON
 Cheltuieli cu personalul
(1 operator incubaţie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni = …. norme x 650
RON x 12 luni = 15600 RON

b) Venituri realizate:
 Venituri din vânzarea ouălor improprii incubaţiei
Ouă disponibile pentru comercializare x Preţ/ou = 30241 x 0,2 RON = 6048,2 RON
 Venituri din producţia de pui de o zi
Pui de o zi livraţi x 2,5 RON = 226277 X 2,5 RON = 565692,5 RON

36
Bilanţul economic la staţia de incubaţie

Nr.
Tip cheltuieli/venituri RON
crt.
1 Cheltuieli totale de producţie 396564,54
1.1. Cheltuieli directe totale 330470,54
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 21216
- salarii 15600
- impozit pe salarii (16%) 2496
CAS + alte impozite (20%) 3120
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 309254,54
- material biologic 253098,05
- alte consumuri 56156,49
- energie electrică 9333,36
- medicamente + materiale sanitare 16451,37
- materiale + piese de schimb 7592,94
- transport 16451,37
- alte cheltuieli + servicii 6327,45
1.2. Cheltuieli indirecte totale 66094,1
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 26437,64
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 39656,46
2. Venituri totale 571740,7
2.1. Valoarea producţiei secundare 6048,2
(ouă disponibile din incubaţie)
2.2. Valoarea producţiei de bază (pui de o zi) 565692,5

37
CAPITOLUL 5
DIMESIONAREA ŞI FUNCŢIONALUL SECTORULUI DE PRODUCŢIE PUI
BROILER

5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler


1 Perioada de creştere 0-42 zile (6 săptămâni)
2 Durata vidului sanitar 2 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 250 m2
5 Densitatea la populare 21,5 cap/m2
6 Mortalitate 4.1
7 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/
Consum de hrană
8 Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/
(3 tipuri)
Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/
Consum de apă 0-5 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi
9
(2 tipuri) 5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi
Front de adăpare
- adăpători vacumatice O adăpătoare/55 capete
10
- adăpători circulare Ø=106 cm ; 2 cm/cap
- front de adăpare
Front de furajare
11 - tăviţe de furajare 1:55 capete; Ø = 120 cm; front 4 cm/cap
- hrănitori circulare
12 Greutatea medie la livrare

38
5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne

5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler


a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total)
N.p. = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului =
(217000 pui x 100) : 95.9 = 226277 pui
b) Durata seriei de creştere
D.s. = Perioada de creştere (săptămâni) + vidul sanitar (săptămâni) = 6+2 = 8
săptămâni
c) Serii anuale de creştere
S.a.= Numărul de săptămâni/an : Durata unei serii de creşteri = 52 săptămâni/an : 8
săptămâni/serie = 6.5 serii/an
d) Număr de pui pe serie de creştere
N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numărul anual serii de creştere = 226277 pui : 6.5
serii = 34812 pui/serie de creştere

5.2.2. Calculul necesarului de construcţii


a) Capacitatea de cazare a unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 250 m 2 x 21.5 cap/m2 = 5375 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale =34812: 5375 cap. = 6.47
≈ 6 hale

5.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
N.f. = Numărul de pui/serie creştere x consum mediu zilnic de nutreţ x Nr. zile
Demaraj = 34812 cap x 0.033 kg/cap/zi x 14 zile = 16083.1 kg
Creştere = 34812 cap x 0.1 kg/cap/zi x 18 zile = 62661.6 kg
Finisare = 34812 cap x 0.165 kg/cap/zi x 10 zile = 57439.8 kg
b) Consumul total de furaje pe serie
Total: 16083.1 kg (demaraj) + 62661.6 kg (creştere)+ 57439.8 kg (finisare)=
136184.5 kg

39
c) Necesarul anual de furaje
Na = total consum nutreţ/perioadă de furajare x număr de serii/an
Demaraj = 16083.1 kg x 6.5 serii/an = 104540.2 kg
Creştere = 62661.6 kg x 6.5 serii/an = 407300.4 kg
Finisare = 57439.8 kg x 6.5 serii/an = 373358.7 kg
d) Consumul total de furaje pe an
Total = 104540.2 kg (demaraj) + 407300.4 kg (creştere)+ 373358.7 kg (finisare)=
885199.3 kg

Cerinţe de hrană (pui de carne)

Starter Creştere Finisare


Necesar
(1-14 zile) (15-32 zile) (33-42 zile)
PB% 22-23.7 19.4-20 18-19
EM Kcal/kg 3000-3200 3000-3100 3000-3200
M+C 0.87-0.93 0.74-0.76 0.71-0.73
L 1.16-1.24 0.97-1 0.87-0.90
Ca 1.03-1.10 0.93-0.97 0.83-0.87
P 0.68-0.70 0.64-0.65 0.61-0.62
CelB <4 <4 <4
Sare 3 3 3
Premix 1 1 1

5.2.4. Calculul necesarului de apă


a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere
Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic =
0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap
5-6 săptămâni = 0,1 l/cap
0-4 săptămâni : 34812 cap x 28 zile x 0.055 l = 53610.5 l/perioadă
5-6 săptămâni : 34812 cap x 14 zile x 0.1 l = 48736.8 l/perioadă
b) Consum total de apă/serie
Total apă/serie = 53610.5 l (0-4 săpt)+ 48736.8 l (5-6 săpt) = 102347.3 l/serie

40
c) Necesarul anual de apă pentru adăpare:
Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 102347.3 l x 6.5 serii = 665257.5
l/an
d) Necesarul anual de apă/fermă
Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
Apă tehnologică =Na x 0,15 = 99788.6 l
Na = 665257.5 + 99788.6 = 765046.1 l

41
Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj -pui broiler (0-14 zile)

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană


Kcal PB L M+C CB Ca P %in Kcal PB L M+C CB Ca P
EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %
3000- 22- 1.16- 0.87- 1.03- 0.68-
Nutreţ 3200 23.7 1.24 0.93 <4 1.10 0.70
3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 49.00 1651.30 4.41 0.12 0.15 1.08 0.00 0.13
Şrot de soia
2440 45.8 2.91 1.37 5.6 0.3 0.69 48 15.00 366.00 6.87 0.44 0.21 0.84 0.05 0.00

3850 37 2.35 1.15 6 0.25 0.57 Full fat soia 28.60 1101.10 10.58 0.67 0.33 1.72 0.07 0.16
DL-
5020 58.7 0 99 0 0 0 metionină 0.25 12.55 0.15 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00
Fosfat
0 0 0 0 0 24.5 18.6 dicalcic 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.39
Sare 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 3130.95 22.01 1.23 0.93 3.63 1.05 0.69

42
Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – pui broiler (15-32 zile)

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană


Kcal PB L M+C CB Ca P %in Kcal PB L M+C CB Ca P
EM % % % % % % n.c. EM/kg % % % % % %
Nutreţ 3000-3100 19.4-20 0.97-1 0.74-0.76 <4 0.93-0.97 0.64-0.65
3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 57.00 1920.90 5.13 0.14 0.17 1.25 0.01 0.15

3850 37 2.35 1.15 6 0.25 0.57 Full fat soia 20.00 770.00 7.40 0.47 0.23 1.20 0.05 0.11

5020 58.7 0 99 0 0 0 DL-metionină 0.15 7.53 0.09 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 39 0 Cretă 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00

0 0 0 0 0 24.5 18.6 Fosfat dicalcic 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.28
2270 42.5 2.7 1.27 7.4 0.3 0.62 Şrot de soia 44 16.12 365.92 6.85 0.44 0.20 1.19 0.05 0.10
Sare 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 3064.35 19.47 1.05 0.75 3.65 0.95 0.65

43
Reţetă n.c. pentru perioada de finisare – pui broiler (33-42 zile)

Valoarea nutritivă a nutrețurilor /Kg Norme de hrană


Kcal PB L M+C CB Ca P %in Kcal PB L M+C CB Ca P
EM % % % % % % Nutreţ n.c. EM/kg % % % % % %
3000-3200 18-19 0.87-0.90 0.71-0.73 <4 0.83-0.87 0.61-0.62
3370 9 0.25 0.3 2.2 0.01 0.27 Porumb 22.30 751.51 2.01 0.06 0.07 0.49 0.00 0.06
Full fat
3850 37 2.35 1.15 6 0.25 0.57 32.00 1232.00 11.84 0.75 0.37 1.92 0.08 0.18
soia

3050 11.3 0.32 0.47 2.3 0.06 0.05 Grâu 39.00 1189.50 4.41 0.12 0.18 0.90 0.02 0.02

DL-
5020 58.7 0 99 0 0 0 0.10 5.02 0.06 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
metionină
0 0 0 0 0 39 0 Cretă 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00
Fosfat
0 0 0 0 0 24.5 18.6 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.35
dicalcic
Sare 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Premix 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 3178.03 18.31 0.93 0.72 3.31 0.84 0.62

44
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice
a) Adăpători vacuumatice (o adăpătoare la 55 capete)
A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 5375 : 55 = 97,7 ≈ 98 adăpători
b) Tăviţe de furaje (o tăviţă la 55 capete)
T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 5375 : 55 = 97,7 ≈ 98 tăviţe
c) Adăpători circulare cu ventil (Ø = 106 cm, front adăpare = 2 cm/cap)
Diametrul adăpătorii circulare (cm) : Front de adăpare (cm/cap) = 106:2 = 53
cap./adăpătoare
Ac = Capacitatea unei hale : 53 cap = 5375 : 53 = 101,4 ≈ 102 adăpători circulare
d) Hănitori circulare (Ø = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap)
Diametrul hrănitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap = 24
cap./hrănitoare
H.c. = Capacitate unei hale : 24 cap. = 5375 : 24 = 223,9 ≈ 224 hrănitori circulare
e) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (250 m2 x 10) :
(60 x 4) = 10,4 ≈ 11 corpuri de iluminat (K = factor de corecţie)

5.2.6. Necesarul de energie


a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat/hală/serie
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec (kw) = 952 x 11 x 0,06 = 628,3
Kw/hală
b) Consum de energie electrică pentru iluminat/serie de creştere
Ce.e. = Consum energie/hală x Număr hale = 628,3 Kw x 6 hale = 3769,8 Kw/serie
c) Consum energie pentru iluminat/an
Ce.e./an = Consum energie/serie x Număr de serii/an = 3769,8 x 6,5 = 24503,7 Kw/an
d) Necesar de energie electrică pentru încălzire
Nr. eleveuze/hală = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuză = 7,6 ≈ 8 eleveuze
Ne.î. = Număr hale x Program de funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere eleveuză x
Număr de eleveuze (bucăţi/hală) x Număr serii creştere/an = 6 hale x 504 ore x 2,16 Kw x
8 x 6,5 serii = 339655,68 Kw/ an
e) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x nr.
hale X număr serii creştere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x 6 hale x 6,5 serii
= 198900 Kw/an

45
d) Necesarul total de energie electrică
Nt = necesar iluminat (KW) + necesar încălzire (KW) + necesar ventilație (KW) = 24503,7
+ 339655,68 + 198900 = 563059,38 KW/an

46
5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină
Greutate medie la livrare
Hala Săptămâna Păsări livrate Total greutate vie livrată (kg)
(kg)
H1 1 5167 2.1 10850.7
9 5167 2.1 10850.7
17 5167 2.1 10850.7
25 5167 2.1 10850.7
33 5167 2.1 10850.7
41 5167 2.1 10850.7
49 5167 2.1 10850.7
H2 2 5167 2.1 10850.7
10 5167 2.1 10850.7
18 5167 2.1 10850.7
26 5167 2.1 10850.7
34 5167 2.1 10850.7
42 5167 2.1 10850.7
50 5167 2.1 10850.7
H3 3 5167 2.1 10850.7
11 5167 2.1 10850.7
19 5167 2.1 10850.7
27 5167 2.1 10850.7
35 5167 2.1 10850.7
43 5167 2.1 10850.7
51 5167 2.1 10850.7
H4 4 5167 2.1 10850.7
12 5167 2.1 10850.7
20 5167 2.1 10850.7
28 5167 2.1 10850.7
36 5167 2.1 10850.7
44 5167 2.1 10850.7
52 5167 2.1 10850.7
H5 5 5167 2.1 10850.7
13 5167 2.1 10850.7
21 5167 2.1 10850.7

47
29 5167 2.1 10850.7
37 5167 2.1 10850.7
45 5167 2.1 10850.7
53 5167 2.1 10850.7
H6 1 5165 2.1 10846.5
9 5165 2.1 10846.5
17 5165 2.1 10846.5
25 5165 2.1 10846.5
33 5165 2.1 10846.5
41 5165 2.1 10846.5
49 5165 2.1 10846.5
TOTAL 217000 - 455700

Venituri realizate
a) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi
Vl.p.= Greutate livrată (kg) x Preţ/kg viu =455700kg x 5,8 RON/Kg =
2643060 RON
b) Subvenţie
S = Subvenţie/kg viu x Greutate livrată = 0,9 RON x 455700 Kg = 410130 RON
c) Valoare producţie neterminată
Vp.n. = Număr capete pui x Greutate vie livrată x Preţ/kg viu = 20666 cap. X 2.1 kg/cap x
5,5 RON = 43398.6 RON
Subvenţie prod. neterminată:
S = Număr cap pui x greutate medie la livrare x 0,9 RON = 20666 cap. X 2.1 kg/cap x 0,9
RON = 39058.7 RON
Total valoare producţie neterminată
43398.6 + 39058.7 = 82457.3 RON
d) Venituri totale realizate în sectorul de producţie
Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenţie + Valoare producţie neterminată
= 2643060 RON + 410130 RON + 82457.3 RON = 3135647.3 RON

Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Număr pui/an x Preţ pui de o zi = 226277 x 2,5 RON = 565692.5 RON

48
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x Preţ/m3 = (765046.1 : 1000) x 1,4 RON/m3 = 1071.1
RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,46 RON/Kw = 656902.7 Kw x 0,46 RON/Kw =
302175.2 RON
 Furaje
Starter: kg/an x Preţ furaj = 104540.2 kg x 1.2 RON = 125448.2 RON
Creştere: kg/an x Preţ furaj = 407300.4 kg x 1.1 RON = 448030.4 RON
Finisare: kg/an x Preţ furaj = 373358.7 kg x 0.9 RON = 336022.8 RON
Total = 125448.2 + 448030.4 + 336022.8 = 909501.4 RON
 Personal
Număr muncitori x salariu x Număr luni/an = 8 muncitori x 710 RON x 12 luni/an = 5680
RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul
biologic) = 6,5% x 565692.5 RON = 36770 RON
 Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 565692.5
RON = 36770 RON
 Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) = 2,5% x
565692.5 RON = 14142.3 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) = 3%
x 565692.5 RON = 16970.8 RON

49
Bilanţul economic la sectorul pui de carne
Nr.
Tip cheltuieli/venituri RON
crt.
1 Cheltuieli totale de producţie 2582042.8
2 Cheltuieli directe totale 2151702.3
3 Cheltuieli totale cu forţa de muncă 7724.8
4 - salarii 5680
5 - impozit pe salarii (16%) 908.8
6 CAS + alte impozite (20%) 1136
7 Cheltuieli totale materiale 2143977.5
8 - furaje 909501.4
9 - material biologic 565692.5
10 - alte consumuri 668783.58
11 * energie electrică 563059.38
12 * apă 1071.1
13 * medicamente + materiale sanitare 36770
14 * materiale + piese de schimb 16970.8
15 * transport 36770
16 * alte cheltuieli + servicii 14142.3
17 Cheltuieli indirecte totale 430340.46
18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 172136.18
19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 258204.28
20 Venituri totale 3135647.3
21 Valoarea producţiei principale 3053190
22 Valoarea producţiei neterminate 82457.3

50
Capitolul VI

Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole

Venituri şi cheltuieli totale


1. Venituri totale (RON)
1.1. Venituri la tineret părinţi 47735.82
1.2. Venituri la părinţi adulţi 274211.33
1.3. Venituri la incubaţie 571740.7
1.4. Venituri la puii broiler 3135647.3

2. Cheltuieli totale de producţie (RON)


2.1 Cheltuieli totale la tineret părinţi 133789.77
2.2 Cheltuieli totale la părinţi adulţi 514157.33
2.3 Cheltuieli totale la incubaţie 396564.54
2.4 Cheltuieli totale la puii broiler 2582042.8

3. Profit (1-2) (RON) 402780.71

4. Rata profitului (3/2*100) (%) 11.11

51
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

1. Efectivul de 217000 pui, aduce un caștig anual de 402780.71 lei, adică o rată de
11.11% a profitului. Această sumă este satisfăcătoare, atât potențialului genetic de
care dispune, cât și datorită condițiilor de întreținere asigurate.

2. Se va avea în vedere reducerea costurilor cu furajele prin găsirea unor furnizori cu


prețuri mai mici, în comparație cu cele pe care le achizitionam acum.

3. Avănd in vedere costul ridicat al energiei electrice se vor schimba becurile


incandescente cu becuri ecologice acestea din urmă având ca avantaj un consum
mai redus de energie electrică, nu degaja Co2 și au o durată de viață mai lungă.

52
BIBLIOGRAFIE

Marius Giorgi USTUROI (2008) – Creșterea Păsărilor, Editura ”ION IONESCU DE LA


BRAD”, Iași;
Ioan VACARU-OPRIȘ (2004) – Tratat de Avicultură volumul III, Editura Ceres, București;
Ioan VACARU-OPRIȘ și Col.(2005) – Sisteme și tehnologii de creștere a puilor de carne,
Editura Ceres, București
Pop I.M.,Halga P., Avarvarei T.,(2006) - Nutriția și alimentația animalelor, Edituera Tipo
Moldova;

53

S-ar putea să vă placă și