Sunteți pe pagina 1din 17

KSG

1. Enumerati 4 termeni care definesc domeniul kinesiologiei.

• stiinta miscarii umane


• stiinta educatiei fizice si sportului
• stiinta sportului
• stiinta activitatii motorii

2. Cum relationează obiectul de studiu al kinesiologiei, cu viitoarea dvs


profesie.

Obiectul de studiu al kinesiologiei consta in:


1. exerciţiul ce implica efort fizic ;
2. miscari eficiente, performante.

3. Enumeraţi cele trei directii în care este utilizat exercitiul fizic în domeniul
kinesiologiei, cu explicatiile necesare.

• exercitiul, ca mijloc de pregatire pentru obtinerea performantei


• exercitiul, ca mijloc de mentinere a sanatatii organismului
• exercitiul, ca mijloc de recuperare a functiilor deficitare, a
afectiunilor sau traumatismelor

4. Enumeraţi principalele activitati motrice formative care fac parte din


domeniul kinesiologiei si relația cu domeniul dvs profesional.

1) activitati ludice;
2) activitati gimnice;
3)activitati agonistice;
4) activitati recreative;
5) activitati compensatorii/terapeutice.
5. Care sunt domeniile experientei corporale?

• educational
• profesional
• competitional
• al sanatatii
• al timpului liber
• al expresiei si comunicarii
• al independentei functionale

6. Căror categorii de persoane le este adresat domeniul educational al


experientei corporale. Argumentați.

Domeniul educational al experientei corporale este adresat in mod special


copiilor. O persoană educată din punct de vedere fizic parcurge un proces
în care se îmbina învăţarea mişcării şi învăţarea prin mişcare.

7. Căror categorii de persoane le este adresat domeniul competitional al


experientei corporale. Argumentați

Domeniul competitional al experientei corporale este adresat in mod


special sportivilor de performanta, pentru ca consta intr-un nivel ridicat al
perfomantelor, prin acumularea unui volum impresionant de date,
informatii (fenomen cultural).

8. Căror categorii de persoane le este adresat domeniul timpului liber.


Argumentati

Domeniul timpului liber al experientei corporale este adresat tuturor


personelor(indiferent de varsta). Când timpul liber este destinat unor
activităţi recreative, socializante, se poate discuta despre activitati de
loisir.

9. Căror categorii de persoane le este adresat domeniul expresiei si


comunicării prin miscare. Argumentati.

Domeniul expresiei si comunicării prin miscare este adresat persoanelor


din domeniul artistic (balet, teatru, dansuri). Modalitate eficientă în
afirmarea personalitatii umane, într-o societate care promovează cultura
imaginii, cu o amploare fără precedent.

10. Căror categorii de persoane le este adresat domeniul sănătăţii.


Argumentati.

Domeniul sanatatii este adresat tuturor persoanelor, in deosebi tinerilor.


Exersarea pentru îmbunătăţirea fitness-ului este de fapt „exersarea pentru
sănătate”, întrucât activităţile fizice constituie un stimul direct al
dezvoltării morfofuncţionale, ca premisă a stării optime de sănătate.

11. Exemplificați o situaţie motrică din experiența dvs personală.

Situatia motrica ca asamblu de date obiective si subiective, care


caracterizeaza o actiune motrica a unui subiect. O astfel de situatie este
experienta unui meci de fotbal.

12. În ce constau datele obiective şi subiective ale unei situaţii motrice.

Datele obiective sunt direct asociate sarcinii motrice: caracteristicile


spaţiale, ale obiectelor, ale subiectilor, numar de participanti si aspecte de
regulament.

Datele subiective sunt asociate motivaţiei, percepţiilor, aşteptărilor şi


anticipărilor subiectului.

13. Prin ce se deosebesc situaţia psihomotrică și cea sociomotrică

Situatia psihomotrica se caracterizeaza printr-o actiune izolata si de regula


prin absenta comunicarii (practice) a subiectului cu partenerii si adversarii.
Este vorba de asa zisele probe “pure si dure” in care subiectul invinge
timpul spatiul sau pe el insusi.

Sociomotricitatea reuneşte interacţiunile sociale şi motrice, in cadrul


sporturilor (activitatilor) colective.

14. Definiţi psihomotricitatea.


Psihomotricitatea este rezultatul integrării funcţiilor motrice şi mentale ce
vizează raportul subiectului cu corpul sau.

15. Care dintre componentele psihomotricității sunt importante pentru


domeniul educational/competițional/independenței funcționale.

• schema corporală
• lateralitatea
• ideomotricitatea
• inteligenta motrică si organizarea răspunsurilor motorii.

16.Imaginati un exemplu pt schema corporală, utilizând o poziție statică.

Subiectii sunt dispusi pe perechi, fata in fata. Unul dintre ei mimeaza o


expresie faciala iar partenerul trebuie sa-l imite.

17. Definiţi sociomotricitatea

Sociomotricitatea reuneşte interacţiunile sociale şi motrice, in cadrul


sporturilor (activitatilor) colective.

18.Ierarhizati 3 sporturi in functie de interactiunile sociomotrice.


Ierarhizarea se face de la cele mai puternic sociomotrice la cele mai slab
sociomotrice:

Rugby - Fotbal - Handbal - Volei

19. Definiţi motricitatea din 2 perspective.


Motricitatea reprezinta:

a) o insusire a fiintei umane, innascuta si dobandita de a reactiona cu


ajutorul aparatului locomotor la stimuli externi si interni printr-o miscare;

c) caracteristică globală ce cuprinde ansamblul de procese şi mecanisme,


prin care corpul uman sau segmentele sale se deplasează sau îşi menţin o
anumită poziţie.
20. Ce este actul motric - 3 exemple din gimnastică.

Actul motric este elementul de bază al oricărei mişcări, efectuat în scopul


adaptării imediate sau al construirii de acţiuni motrice. De multe ori se
prezintă ca un act reflex instinctual.
Ex:
• mersul pe varfuri
• indoirea trunchiului
• aplecarea trunchiului

21.1Ce este acţiunea motrică- 3 exemple din jocurile sportive.

Acţiunea motrică este un sistem de acte motrice, prin care se atinge un


scop imediat, unic sau integrat unei activităţi motrice.
• Mersul
• Alergarea
• Driblingul
• lovitura de atac sau contraatacul.

22.Ce este activitatea motrică – exemple.

Activitatea motrică reprezintă un ansamblu de acte şi acţiuni motrice,


articulate în sistem, pe baza unor idei, reguli, forme de organizare, având
ca rezultat adaptarea pe termen lung a organismului.

• educaţia fizică
• sportul
• activităţile de timp liber

23. Definiţi capacitatea motrică.

Capacitatea motrică reprezintă ansamblul posibilităţilor motrice naturale


si dobândite prin care se pot realiza eforturi variate ca structura si dozare.
24. Care sunt componentele capacității motrice.

• stabile: aptitudini motrice, calităţi, deprinderi motrice, structuri


operaţionale, cunoştinţe, experienţă;
• de stare: motivaţie, stări emoţionale, care pot favoriza, reduce sau bloca
exprimarea componentelor stabile

25. Care este diferenta între motricitate şi capacitatea motrică.

Daca motricitatea reprezintă o caracteristică globală, ceea ce deosebeşte


subiecţii între ei este nivelul la care funcţia motrică se exprimă, măsura
în care ea face individul adaptat şi adaptabil la situaţiile complexe şi variate
ale mediului. Acest nivel este reprezentat de capacitatea motrică.

26. Cărui domeniu îi aparține în mod special aptitudinea motrică?


Argumentați.
Aptitudinea motrica este un sistem de procese fizice si psihofizice,
organizate in mod original, pentru efectuarea cu rezultate înalte a
activităţii. (domeniul competitional)

27. Care este diferența între aptitudine și calitatea motrica.

Termenul de calitate motrică este mai vag decât cel de aptitudine motrică,
deoarece desemnează o însuşire universală a individului, care poate avea
niveluri dintre cele mai diferite.

Exemplu: toţi indivizii posedă calitatea viteză, dar nivelul acesteia este o
caracteristică strict individuală; unii au un nivel slab de dezvoltare a acestei
calităţi, alţii, dimpotrivă, sunt foarte rapizi: pentru aceia al căror nivel
depăşeşte cu mult nivelul mediu, putem utiliza termenul de aptitudine.
28. Care sunt calitatile motrice de bază. Care este calitatea motrică la care
aveți cele mai bune rezultate.

Calitatea motrică este definită ca posibilitate a individului de a efectua


mişcări cu indici de viteză, forţă, coordonare, rezistenţă, mobilitat.
(alergarea de viteza – 50m)

29. Care este diferența între performanța motrică şi cea sportivă.


Exemplificati

Performanţa motrică reprezintă rezultatul efectuării unui act sau acţiuni


motrice, ce poate fi evaluat după anumite norme, baremuri, criterii.
Performanta sportiva este rezultatul unei actiuni motrice care din punct
de vedere normativ, exprima măiestria sau îndeplinirea unei sarcini la cote
foarte înalte de calitate sau cantitate.
Diferenta constă în faptul ca poţi avea o performanţă motrică, dar să nu ai
performanţă sportivă. Performanţa motrică nu desemnează un rezultat de
excepţie.
Ex: rezultatul obţinut de un copil cu dizabilităţi la un test de motricitate
este o performanţă motrică în timp ce recordul mondial la 100m viteza
este o performanta sportiva.

30. Reprezentati grafic capacitatea motrică, pe parcursul ontogenezei.

31. Definiti fitness-ul.

Fitness-ul – reprezinta un set de atribute prin care individul face fata


solicitărilor fizice si funcţionale din activităţile cotidiene sau sportive în
funcţie de condiţia sa anatomică, fiziologică si psihologică.
32. Enumerati componentele celor doua tipuri de fitness.

Componentele fitness-ului propriu-zis sunt: rezistenta cardio-vasculara,


rezistenta musculara, forta, mobilitatea-supletea si compozitia corporala.
Componentele fitness-ului motor sunt: coordonarea segmentara,
echilibrul, agilitatea, puterea musculara, viteza si timpul de reactie.

33. Definiți volumul efortului, modalitati de exprimare. Menționați care este/


a fost volumul maxim de exersare pe care l-ati efectuat.

Volumul efortului (VE) reprezinta cantitatea totală de repetare exprimata


prin:
• distanţe parcurse în alergare, înot, canotaj, patinaj, etc ;
• execuţii parţiale sau integrale;
• execuţii ale structurilor tehnico-tactice;
• acţiuni complexe;
• încărcături ridicate;
• timp de lucru (efectiv şi pauze);
• număr de lecţii de antrenament kineto şi refacere;
• număr de reprize, starturi si concursuri;
• numar de repetari.

(50 de genunflexiuni)

34.Definiți intensitatea efortului, modalitati de exprimare. Menționați care


este/ a fost intensitatea maximă de exersare cu care lucrați/ați lucrat.

Intensitatea efortului (IE) este cantitatea de lucru mecanic (LM) efectuat


pe unitatea de timp. Ea poate fi exprimată ca ”tărie a excitaţiei”. (10
abdomene in 7s).

35.Definiți complexitatea efortului. Exemplificați un exercițiu de complexitate


ridicată.

Complexitatea efortului este data de numărul acţiunilor motrice


efectuate simultan în timpul unei activităţi si de „originalitatea
configuraţiei spațio-temporale a elementelor mişcării". (triplu salt in
atletism)
36. Definiți densitatea efortului.
Densitatea efortului este raportul între timpul de aplicare a stimulului şi
timpul de repaus pe lecţie sau structură de antrenament.

37.Enumeraţi etapele unui model de analiză biomecanică a mişcărilor.

1. Stabilirea scopului;
2. Identificarea si descrierea miscarii;
3. Identificare conditiilor anatomire, mecanice si de mediu;
4. Stabilirea principiilor biomecanice;
5. Evaluarea si valorificarea datelor.

38.Daţi exemplu de 2 principii biomecanice care se aplică în realizarea a două


sarcini motrice/elemente tehnice.

Un pacient cu membru protezat căruia îi lipseşte musculatura gambei şi a


piciorului, este necesar ca acesta să compenseze forţa de propulsie
deficitară, prin materialul de fabricaţie al protezei care poate stoca şi
elibera energie (asemenea unor grupe musculare). Deci, principiile
aplicabile în această situaţie sunt principiul stocării şi eliberării energiei
şi principiul acţiunii şi reacţiunii.

Fault - 11 metri fotbalist - executie

39.Ce este kinantropometria.


Kinantropometria este disciplina care se ocupă cu evaluarea dimensiunilor,
proporţiilor şi compoziţiei corpului uman.

40.Calculaţi-vă IMC și încadrați-vă în categoria corespunzătoare.


41.Prin ce se caracterizează tipul endomorf. Dați exemplu de număr Sheldon
care descrie acest tip.

Tipul endomorf este caracterizat de un tesut adipos bine reprezentat, o


structura globuloasa a corpului, membre scurte si bazin lat, cu o
concentrare a masei corporale in regiunea abdomenului. Suma plicilor de
ţesut adipos defineşte acest tip somatic. 711

42.Prin ce se caracterizează tipul mesomorf. Dați exemplu de număr Sheldon


care descrie acest tip.

Tipul mezomorf este caracterizat printr-un tesut musculo-scheletic bine


reprezentat, de membre puternice, dar si de o masa musculara
binedefinita. Masa musculară poate varia semnificativ, in funcţie de tipul
si de volumul de efort fizic prestat. Acest tip somatic este definit prin
diametrul oaselor la nivelul articulaţiilor cotului şi genunchiului şi prin
circumferinţa braţului şi a coapsei. 171

43.Prin ce se caracterizează tipul ectomorf. Dați exemplu de număr Sheldon


care descrie acest tip.

Tipul ectomorf este caracterizat de membre lungi şi de un trunchi scurt, cu


masa musculara slab conturata si tesut adipos nesemnificativ, avand un
aspect gracil. Relaţia matematică dintre talie şi masă defineşte acest tip
somatic. 117

44. Daţi 2 exemple de sporturi corespunzatoare pentru fiecare tip


constituţional, Argumentati.

Endomorf - sumo, aruncatori de disc.


Mezomorf – gimnast, inotator
Ectomorf - atleti, ciclisti
45.Care sunt factorii de care depinde tipul constituţional.
1. Dimensiunile corpului: talie, greutate, lungimea segmentelor,
circumferinţe, diametre, volumul şi aria diferitelor segmente;
2. Structura-proporţii: raporturile dintre diferiţi indici antropometrici;
3. Compoziţia corpului: raportul dintre masa corpului şi masa de ţesut
active, respective masa ţesutului adipo

46.Care sunt forţele externe determinante ale mişcării. Dați un exemplu de


mișcare/element tehnic și modul în care aceste forte o influențează.
• forţa gravitaţionala
• forţa de reacţie a sprijinului
• forţele de frecare
• forţele de tip împingere sau ridicare la care se adaugă forte exercitate
de un alt subiect sau de un obiect ori aparat la care se lucrează.
Exemplu de forta de frecare - alergarea de viteza. În timpul deplasării,
forța de frecare are sens opus mișcării adică încetinește mișcarea.

47.Daţi 3 exemple de miscari in care se manifestă forţa de reacţie a sprijinului,


forta gravitationala, fortele de frecare

Forta de reactie a sprijinului: plecarea din bloc start, saritura pe


trambulina.
Forta gravitationala (G): saritura in lungime si in inaltime.
Forta de frecare: alergarea de viteza si cristiania spre vale (la schi).

48.Care sunt forţele interne determinante ale mişcării.

Forţele interne sunt reprezentate de acţiunea muşchilor agonişti,


antagonişti, stabilizatori, neutralizatori si de frecarea segmentelor în
articulaţii.

49. Dați exemple de exerciţii pentru cuplul de muschi agonisti-antagonisti


(poziție inițială, descriere, eventual aparate/echipamente utilizate)

Flexia antebratului pe brat (agonist=biceps brahial si antagonist=triceps)


Extensia piciorului (agonist=cvadricepsul si antagonist=bicepsul femural)
50.De cine depinde dificultatea unei mişcări. Dați exemple de 3 mișcări
dificile.

Dificultatea unei mişcări depinde de: sediul acesteia, de segmentele


interesate, de axa de mişcare, de unghiul format intre corp si axa de
progresie pe verticala, de viteza de progresia a corpului. (pas saltat, pas
sarit, stand pe cap, stand in maini)

51.Definiţi forţa- formula, unitatea de măsură.

F=mxa
Unitatea de masura a fortei este Netwon-ul (N)
Forta este o marime vectoriala, care are o marime, un punct de aplicatie,
o directie si un sens. Ea este produsul dintre masa si accelaratie.

52.Definiţi masa unui corp- formula, unitatea de măsură. Dați exemplu de


mișcare în care ati conștientizat importanța masei corpului, în sens pozitiv
sau negativ

m=F/a
Unitatea de masura a masei este kilogramul(kg)
Masa reprezinta o inertie care se opune unei forte. Cu cat masa creste, cu
atat acceleratia care poate fi imprimata corpului are valori mai reduse.

Exemplu – impingerea unui obiect cu o masa mare (forta de frecare)

53.Definiţi puterea- formula, unitatea de măsură. Dați 3 exemple de mișcări


care sunt condiționate de exercitarea puterii musculare.

P= L / t
Unitatea de masura este watt-ul(W)
Puterea musculara (P) are seminificatia unui randament, ea fiind raportul
dintre lucrul mecanic si timp

Alergarea de 50m, ciclism, inot


54. Definiţi lucrul mecanic- formula, unitatea de măsură.

L=Fxd
Unitatea de masura pentru lucrul mecanic este joule-ul (J).
Lucrul mecanic (L) sau travaliul muscular este produsul dintre forta si
lungimea pe care se deplaseaza punctul sau de aplicatie.

55.Care este diferenta intre forta si puterea musculară.

Forta reprezinta capacitatea musculaturii de a se contracta, pe cand


Puterea reprezintă capacitatea musculaturii de a se contracta intr-un
interval de timp cat mai scurt.

Puterea reprezinta efectul rezultat in urma asocierii fortei in regim de


viteza.

56.Formulaţi un enunţ în care să utilizaţi termenul “creştere”.


Cresterea volumului respirator la atleti.

57.Formulaţi un enunţ în care să utilizaţi termenul „dezvoltare”.


Dezvoltarea musculaturii abdominale.

58.Definiţi învăţarea motrică.

Invăţarea motrică este definita ca un set de procese asociate exersării si


experienţei, care conduc la schimbări relativ permanente în
comportamentul motric al subiectului.

59.Prezentați 2 aspecte definitorii ale învățării motrice. Argumentați cu 2


exemple din experiența dvs personală.

- se produce ca rezultat direct al exersării şi experienţei (jonglarea mingii pe


cap)
- nu este un proces observabil în mod direct
- este relativ permanentă (mersul pe bicicleta)
60.Care sunt „zonele” în care operează învăţarea motrică.

1.Zona de identificare a stimulilor;


2.Selectia si programarea raspunsurilor, respectiv imbunatatirea
parametrilor care se ataseaza programului motor general;
3.Construirea de programe motorii eficiente
4.Stabilirea cu acuratete, a unor sisteme de referinta in ceea ce priveste
corectitudinea miscarilor.

61. Ce sunt curbele învăţării si care e dinamica acestora.

Curbele invatarii sunt reprezentari grafice ale invatarii unui element


tehnic, prin procedee si metode de evaluare specifice.
Dinamica este dată de progresul rapid de la începutul exersării care
ulterior, se aplatizează în mod treptat.

62. De cine depinde progresul în învăţare. Care este timpul mediu de invățare
al dvs, pentru; flick-flack, saritura în lungime cu elan, aruncarea la coș din
alergare.

Progresul în invatare depinde de intervalul optim de educabilitate,


complexitatea miscarii care se invata, particularitatile subiectului, dar si de
exigenta evaluarii.

63. Descrieţi unul dintre modelele explicative ale învăţării motrice și modul în
care acesta este util în predarea unui anumit exercițiu.

Teoria schemei motorii (R.Schmidt) – Subiectul nu invata miscari ci solutii


motrice. Aceasta inseamna ca, de la o repetare la alta, subiectul învaţă să
combine parametrii diferiţi ai mişcării, pentru a atinge scopul acesteia
astfel invatandu-se metoda, care se perfectioneaza treptat. Subiectul
dezvolta reguli de parametrizare a miscarii, care ii permit sa reconstituie
actiunea de fiecare data.Info 1...info 2...info 3...info 4.
64.Ce înseamnă învăţarea de soluţii motrice.
Învăţarea de soluţii motrice presupune ca de la o repetare la alta, subiectul
învaţă să combine parametrii diferiţi ai mişcării, pentru a atinge scopul
acesteia. In acest fel, se invata metoda, care se perfectioneaza treptat.
Subiectul dezvolta reguli de parametrizare a miscarii, care ii permit sa
reconstituie actiune de fiecare data. Info 1...info 2...info 3...info 4.

65. Ce este programul motor. Cum percepeți dvs acest program și cum îl
integrați în exersare.

Progamul motor este o repezentare corticala în care e stocata informatia


necesara pentru executarea miscarii. Programul defineste si „da forma”
miscarii care se invata.

66.Care sunt principalii parametri ai unui program motor.

Principalii parametri a unui program moto sunt durata relativă a acţiunii,


forţa relativă necesară producerii mişcării şi recrutarea secvenţiala a
grupelor musculare.

67. Care sunt tipurile de informaţii pe care subiectul le reţine în timpul


efectuării unei mişcări. Exemplificați aceste tipuri de informații, pentru o
anumită mișcare.

Tipurile de informatii pe care subiectul le retine in timpul efectuarii unei


miscari sunt:

- informatii despre conditiile initiale ale exersarii ;


- parametrii mişcării;
- senzatiile pe care subiectul le-a resimţit în timpul exersării mişcarii;
- rezultatul mişcării şi influenţa sa asupra mediului.

Deposedare prin alunecare, dribling, viteza, executie spre poarta.

68. Daţi exemplu de o acţiune motrică pe care aţi învăţat-o cu


dificultate…..argumentaţi

Podul de sus, dificultate datorita lispei flexibilitatii.


69.Definiţi exerciţiul fizic.
Exercitiul fizic reprezinta o acţiune motrica cu valoare instrumentala,
concepută şi programată în vederea realizării obiectivelor proprii
diferitelor activităţi motrice.

70.Care sunt elementele de conţinut ale exercițiului fizic.


- miscarile corpului sau ale segmentelor (rotatie, abductie, rasucire);
- efortul fizic solicitat apreciat prin volum, intensitate, complexitate,
densitate;
- efortul psihic respective gradul de solicitare al proceselor psihice.

71.Definiţi forma exercițiului fizic.


Forma exercitiului fizic reprezinta modul în care se succed mişcările
componente, precum si relaţiile dintre acestea, de-a lungul efectuării
acţiunii respective.

72.Ce este structura cinematică a exercițiului si ce este structura dinamică a


acestuia.

Componenta cinematica reuneste aspectele spatio-temporale ale miscarii


si anume:
- repartizarea pe faze a miscarii;
- caracteristicile de viteza; - reperele temporale ale fazelor miscarii;
- lungimile si traiectoriile miscarii.

Componenta dinamica se refera la fortele interne si externe ale miscarii:


- relatia dintre momentele de forta si franare;
- coordonarea impulsurilor partiale care permit insumarea fortelor.

73.1 exemplu de exerciţiu fără codificare


Alergare de o oră pe teren variat în tempou uniform.

74.1 ex de exerciţiu cu codificare internă


In natatie 4x(8x50)m, 33/34s / repetare, pauza 1 min, 30s intre serii.

75.1 ex de exerciţiu fără codificare externă


Dribbling printre jaloane sau parcurgerea unui traseu cu obstacole.

76.1 ex de exerciţiu analitic


Rulari pe sol sau pomparea mingii pe sol
77.1 ex de exerciţiu global
Rasturnare inainte pe spate sau aruncarea la cos din dribling de la o
distanta de 5 m de 3 ori

78.1 ex de exerciţiu neuromuscular


Exercitiile de coordonare sau echilibru

79.1 ex de exerciţiu static


Sprijin culcat facial pe antebrate mentirea pozitiei 60 secunde

80.1 ex de exerciţiu pentru dezv. simtului ritmului


Ridicarea pe varfuri cu batai de palme.

81.1 ex de exerciţiu pentru dezv. simţului încordării


Culcat dorsal si incordarea musculaturii abdominale 60 secunde

82.1 ex de exerciţiu pentru dezv. simţului relaxării


Asezat departat, mainile ridicate sus, indoirea bratului inainte, mentinerea
pozitiei 20s, revenire la pozitia initiala

83. 1 ex pt simtul directiei


Din stand indepartat, rasucirea trunchiului spre dreapta, spre stanga,
aplecare si extensie.

84. 1 ex pentru amplitudine


Culcat dorsal cu sprijin pe antebrate, ridicarea picioarelor inainte, ridicarea
lor la 45 de grade, pana la 90.

85. Definiti educabilitatea motrica si intervalul optim de educabilitate.


Educabilitatea motrica exprima capacitatea unor subiecţi de a învăţa rapid
si corect sarcini variate.
Intervalul optim de educabilitate, reprezintă o perioada din ontogeneză
în care invaţarea motrica produce efectele cele mai vizibile si mai durabile.

S-ar putea să vă placă și