Sunteți pe pagina 1din 4

Conceperea și realizarea unui referat care să prezinte modalități de integrare a resurselor

digitale (relevante, adecvate, cu intenție pedagogică intrinsecă) în activitățile cu preșcolarii


(Inserarea surselor bibliografice)

Anul 2020 va rămâne în istoria planetei drept anul care a schimbat în totalitate modul de
gândire și acțiune în absolut toate sectoarele. Educația nu a fost scutită, suferind o totală
regândire. Instrumentele digitale, până mai ieri considerate nocive și ineficiente în procesul
instructiv-educativ, au devenit brusc un sine qua non al educației. Absolut toți cei implicați în
procesul de educație – elevi, profesori, părinți comunitate locală, au fost nevoiți să adapteze
resursele digitale nevoilor educaționale. Calculatorul, în mod excepțional folosit până în 2020,
devine indispensabil, iar provocările unei adaptări rapide la noua situație au solicitat la maximum
pe cei implicați în actul educativ. Deficiențele nu au întârziat să apară: aparatură slabă, semnal
slab la internet, copii și profesori cu mari carențe informatice... Toate acestea au fost provocări la
care sistemul românesc de educație a trebuit să facă față.
Anul 2020 a adus pe profesori și elevi în situația de a face o analiză a resurselor digitale
pentru a le folosi eficient în actul de educație. Platforme, programe, device-uri etc., toate au fost
analizate pentru a se găsi soluția optimă pentru un învățământ de calitate. În rândurile ce vor
urma noi nu vom face referire la aparatură, ci ne vom concentra atenția pe partea de soft și pe
resursele digitale.
Deși au existat reticențe din partea adepților sistemului clasic de predare/învățare, totuși
realitatea, dinamizată și aproape controlată de tehnologie și de calculatoare, nu poate fi ignorată.
Cu toții trebuie să admitem că tehnologia, care ne însoțește în tot ceea ce facem, este un motiv
suficient de bun pentru a schimba modul în care tinerii asimilează informația. În multe state
europene și americane, companiile IT, care elaborează softuri, au comunicat eficient cu
guvernele, implementând, cu succes, mii de proiecte în instituții de învățământ. Pentru a facilita
accesul la informații și cursuri, orele interactive bazate pe programe software create special
pentru educație au îmbunătățit mult nu numai procesul de predare / învățare, ci și relația dintre
elevi și profesori și relațiile dintre părinți și elevi. Iar această relație este îmbunătățită în principal
fiindcă apelul la IT este, de fapt, o concesie pe care profesorii o fac elevilor, mult mai deschiși la
tehnologie. Iar învățământul care apelează la zona IT este mai mult decât necesar, aceasta
deoarece calculatorul este elementul de bază pe care viitorul își articulează orizonturile. Folosind
calculatorul, elevii deprind o serie de aptitudini, își formează o serie de abilități legate de zona
informaticii, deprinderi care le vor fi foarte folositoare pe viitor.
Computerele și-au dovedit utilitatea și chiar s-au dovedit a fi indispensabile în aceste
vremuri pandemice, care au făcut ca relațiile interumane să se diminueze și să fie artificializate,
intermediate de platformele de socializare și de softurile educaționale. Evident că socializarea
virtuală este precară, dar în absența altei posibilități, aceasta devine singura cale prin care
oamenii pot afla de oameni, pot ține legătura unii cu alții. În prezent, avem numeroase modalități
de educație la distanță: educație prin corespondență (cursuri tipărite, transmise prin poștă sau
prin e-mail), educația prin radio (la scară mai redusă totuși), educația prin televiziune (o
alternativă pedagogică ce beneficiază de avantajul familiarității și este implementată prin
emisiuni TV cu caracter educațional general), educaţia prin internet (un nou tip de predare-
învăţare la distanţă, care câștigă teren pe zi ce trece datorită amplificării caracterului multimedia
al spațiului virtual).
Și, pe lângă toate acestea, anumite materiale educaționale pot fi valorificate prin e-book,
care reușesc să depășească oferta cărții tipărite, mai costisitoare, dar care este totuși un sistem
depășit de multitudinea de oportunități pe care internetul le oferă.
Internetul oferă posibilitatea interconectării calculatoarelor deschizând calea comunicării
şi utilizării în comun a resurselor. Aceste platforme au evoluat devenind comune, mai ales
datorită reducerii costurilor de achiziționare a echipamentelor necesare folosirii lor. În plus,
cadrele didactice au început să manifeste deschidere față de capacitarea tehnologiei spre succesul
actului educativ. Ei au înțeles că este necesară formarea unei culturi informatice, înţeleasă nu
numai ca o cunoaştere şi competenţe de specialitate, ci şi ca o nouă orientare şi raportare la
realitate. Profesorii trebuie să aibă capacitatea de-a identifica atât situaţiile pedagogice cât şi
soluţiile informatice adecvate, cu efecte benefice pentru educaţie şi formare.
Și fiindcă a venit vorba de platforme și instrumente digitale utile în activitatea didactică,
să aruncăm o privire asupra unora dintre ele: Popplet (instrument online gratuit care valorizează
elementul vizual în învățare, ajutând pe elevi să gândească și să învețe vizual. Un avantaj este că
rezultatele pot fi partajate prin e-mail, Facebook sau Twitter), BookR (permite crearea unei cărți
în format electronic. Este atractiv pentru elevi deoarece pot participa adăugând fotografii sau
texte scurte. Rezultatul poate fi transmis prin e-mail părinților și aceştia pot vizualiza rezultatele
muncii copiilor lor). Quizlet face procesul de învățare mai rapid, invitând pe elev la participare
activă și stimulând gândirea critică. Totodată ajută utilizatorii să învețe unii de la alţii. Prezi este
o aplicaţie web care oferă oportunitatea conceperii de prezentări atractive şi convingătoare.
Grafica este prietenoasă şi oferă posibilitatea de a evidenţia relaţiile dintre conceptele prezentării,
fără a le „rupe” în slide-uri, aşa cum se întâmplă în prezentările clasice. TeamUp este un
instrument care permite fotografierea elevilor dintr-o clasă. Kidblog facilitează crearea unui blog
al clasei capacitându-i pe elevi în procesul de scriere, editare şi publicare. Tricider este un
instrument care ajută la colectarea, discutarea sau votarea unor idei.
Softurile educaționale, indiferent care sunt acestea și cărei discipline servesc, atâta vreme
cât sunt realizate de oameni familiarizați cu ideea de educație, pot fi folosite pentru diverse
finalități: prezentarea interactivă de noi cunoştinţe (care nu înseamnă nimic altceva decât
folosirea calculatorului în procesul de predare), exersarea asistată de calculator, când subiectului
i se pun la dispoziţie diverse programe specializate. Acestea îl ajută să își fixeze cunoştinţele prin
exerciții. Verificarea asistată de calculator se poate face prin programe capabile să testeze nivelul
de însuşire a cunoştinţelor prin evaluarea răspunsurilor. Simularea permite realizarea controlată a
unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui model care are un comportament identic.
Tutorialul este recomandate pentru prezentarea informaţiilor faptice, pentru învăţarea unor
reguli, principii, pentru învăţarea unor strategii de rezolvare a unor probleme, pentru
demonstrarea unor tehnici.
Dintre instrumentele digitale pe care le putem folosi în învățământul preșcolar amintim în
primul rând ZOOM, cea mai utilizată platforma on-line. Există opțiunea să se înregistreze
întreaga conferință audio-video. Vorbim apoi despre GoogleMeet, similar parțial cu skype în ce
privește inerfața video-audio, o aplicație ce poate fi accesată doar de cei care au un cont de
gmail. Meet oferă posibilitatea de interacțiune pentru 100 participanți gratuit și oferă aceleași
opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat,
partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte
link-uri prin chat. Foarte utilizată este și platforma eTwinning Twinspace , cu acces gratuit și
nelimitat. ZEEMAPS este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii prin completarea unor
câmpuri şi identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un instrument care pune
accent pe vizulizarea datelor geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit.
JINGSAWPLANET este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie
şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de
bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator.
Pentru editarea de imagini și realizarea de colaje este recomandat PIZAP, un editor on-
line foarte uşor de utilizat, gratuit și care nu necesită crearea unui cont.

Bibliografie:
• Evoluția tehnologiei în educație. GHIDUL PROFESORULUI ÎN UTILIZAREA
REALITĂȚII VIRTUALE ÎN EDUCAȚIE, Co-funded by the Erasmus+ Programm of the
European Union, 2018.
• Practici pedagogice și resurse digitale utilizate în proiectele școlare de cooperare
europeană Ghid pentru profesori, învăţători și educatori, Editura PIM Iași, 2015.
• Prof. înv preşc. FLOREA DOCHIŢA Prof. înv. preşc. TOLEA LUIZA GHID DE BUNE
PRACTICI, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.
• Lespezeanu Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura Omfal
Esenţial, 2007.
• Daniela Vlădoiu, Instruire asistată de calculator, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2005.

S-ar putea să vă placă și