Sunteți pe pagina 1din 14

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER ALESE- ALA 1

Nr. Etapele activității Conținut științific Evaluare


Crt. Metode Mijloace Metode și
indicatori
1. Moment Asigurarea condițiilor optime pentru învățare:
organizatoric -aerisirea sălii;
-aranjarea sălii de grupă;
-pregătirea materialului didactic.
2. Captarea atenției Captarea atenției va fi realizată prin invitatul surpriză, marțianul Paxi Conversația Mascotă Observarea
care îi va însoți în activități pe durata zilei. Copiii vor intui activitățile marțian comportament
pe care le vor desfășura la centre și se vor îndrepta către măsuțe. ului copiilor
3. Anunțarea temei Voi anunța tema fiecărui centru de interes deschis și obiectivele. Conversația
și a obiectivelor Copiii se vor așeza la măsuța la care doresc să lucreze. Li se
urmărite reamintește poziția corectă: spatele drept, picioarele lipite de podea, Explicația
mîinile pe genunchi.
Centrele deschise sunt: Demonstrația
1. CONSTRUCȚII: ,, Constelații delicioase” Carduri cu Observarea
Obiective operaționale: modele de sistematică a
• Să realizeze cât mai fidel construcția unor constelații urmărind constelații, comportament
schema dată, folosind elemente comestibile precum marshmallow marshmallow, ului copiilor
si grisine. grisine
• Să păstreze o poziție corectă în timpul scrisului;
2. JOC DE ROL: ,,Sediul NASA,, Laptop,
Obiective operaționale: dispozitive
 Să interacționeze cu ceilalți copii utilizând un limbaj tehnologice,
adecvat, folosind formule de politețe costume
 Să utilizeze corect materialele puse la dispoziție, simulînd marțieni,
activitatea dintr-un centru de control NASA caschete,
 Să împartă ecusoanele, costumele, caschetele membrilor în ecusoane, hărți
funcție de rolul acestora. spațiale
3. ȘTIINȚĂ: ,,Slime spațial”
Obiective operaționale: Lipici lichid,
• să păstreze o poziție corectă a corpului în activitățile statice, în glicerină, pastă
timpul mișcării și a efectuării sarcinilor primite pe parcursul de ras, colorant
activității; alimentar,
• să realizeze individual un slime prin combinarea materialelor sclipici, boluri
puse la dispoziție de plastic,
spatule
4. Prezentarea Copiii intuiesc materialele de la fiecare sector și își aleg un centru la Conversația Evaluare
noului conținut și care vor lucra. Înainte de a începe lucrul facem câteva mișcări pentru formativ-
dirijarea învățării încălzirea mâinilor. Explicația continuă
Le voi explica explica copiilor ce sarcini au de îndeplinit, îi voi
îndruma și stimula pe tot parcursul activității. Demonstrația Evaluare
 Știință: ,, Slime spațial”- copiii vor realiza un slime cu formativ-
ingredientele puse la dipozitie. Munca continuă
 Joc de rol: ,,Sediul NASA”- vor simula experiențele dintr-un independentă
centru Nasa, observand în timp real imagini din satelit.
 Construcții: ,,Constelații delicioase ”- preșcolarii vor realiza
constelații dupa un model dat, din materiale comestibile precum
marshmallow și grisine.
Indicații metodice: pe parcursul activității, voi trece pe la fiecare
centru, îi voi ajuta și le voi oferi indicații metodice pentru a reuși să
finalizeze sarcina de lucru, copiii se vor roti și la alte sectoare de
activitate dacă vor dori acest lucru.
5. Evaluarea Se vor face aprecieri verbale asupra activității copiilor și vor fi Conversația Aplauze Aprecieri
activității încurajați cei care au întâmpinat dificultăți în realizarea sarcinilor verbale

6. Încheierea Se vor așeza produsele activității în sala de grupă la centrul tematic iar Conversația Produsele Aprecieri
activității preșcolarii se vor pregăti pentru următoarea activitate. activității verbale
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII MATEMATICE- DOS
Nr. Evenimentul Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare
crt didactic Metode Mijloace
1. Moment Se asigura conditiile necesare unei bune desfășurări a activității:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă.
- pregatirea materialului didactic necesar desfășurării activității.
Copiii vor intra în sala de grupă.

2. Captarea Se va realiza prin prezentarea afișului cu misiunea spațială pe care o Conversaţia Afiș Formativ-
avem de îndeplinit și observarea steluțelor corespunzătoare fiecărei
atenției misiunea continuă
etape.
Astronautul Paxi s-a rătăcit de racheta lui spațială și pentru a ajunge la spațială
ea trebuie să pășească pe câte o stea. Însă aceste stele au sarcini pe
care el singur nu știe să le rezolve și are nevoie de ajutorul nostru.

3. Anunțarea Astăzi la activitatea matematică vom descoperi aceste steluțe și ce Conversația


temei și a sarcini interesante ascund ele. Vom rezolva cu cea mai mare atenție
obiectivelor toate sarcinile propuse de steluțe precum niste astronauți atenți și
urmărite isteți.
Jocul se numește ,,Astronautul isteț”.
4. Reactualizarea Se va face prin câteva întrebări referitoare la mulțimi si cifre din Conversația Frontal Evaluare orală
cunoștințelor spațiul sălii de grupă. Explicația

5. Prezentarea Se vor explica regulile jocului pe înțelesul copiilor: Conversaţia Steluțe cu Evaluare
noului conținut Câte un copil va veni și va extrage o steluță, de pe care eu voi citi Explicația sarcini formativ-
și dirijarea sarcina didactică. Pe rând va trebui să rezolvați sarcina mânuind matematice continuă
învățării jetoanele, dar și prin exprimare verbală. cifre
Jocul de probă: magnetice,
Voi chema un copil în față și îl voi ruga să aleagă de pe masă o scara
steluță; după ce voi citi sarcina de pe aceasta, copilul o va rezolva și numerică
va fi îndrumat la locul său prin aplauze.
Jocul propriu-zis
Va veni câte un copil în față și va avea de rezolvat câte o sarcină
didactică: să formeze mulțimi cu jetoanele date, să numere conștient Conversaţia
prin încercuire, să ordoneze crescător/ descrescător șirul numeric, să
precizeze vecinii unor numere, să indice jetonul lipsă prin exprimarea
numeralului ordinal, să determine diferența „mai mult cu un obiect”, Demonstraţia
„mai puține” sau „tot atâtea”. Exerciţiul
Dacă răspunsul este corect, copilul va fi aplaudat și va fi îndrumat
spre locul său, iar dacă are ezitări, i se va explica sarcina și îl voi
îndruma spre raspunsul corespunzător.

4. Obţinerea Complicarea jocului Individual Aprecieri


performanţei Adevărat sau fals Explicația pozitive asupra
Copiii vor trebui să corecteze exercițiile afirmând adevarat sau fals Conversaţia acțiunilor
după caz corecte ale
Ex. 3-1=4(f) Exerciţiul copiilor.
2-1=1(a)
5. Asigurarea Răspunde,Aruncă,Întreabă! (RAI) Conversaţia Minge de Evaluare
retenției și a Copiii vor fi în picioare,Voi arunca mingea la câte un copil și îi voi Exercițiul burete formativ-
transferului cere să-mi răspundă la următoarele solicitări: Problemati- continuă
-vecinul mai mic al lui 2 zarea
-vecinul mai mare al lui 4
-numără crescător pâna la 5
-numără din doi în doi;
6. Evaluarea Educatoarea şi Marţianul Paxi fac aprecieri cu privire la modul în care Apreciere
copiii şi–au adus aportul în rezolvarea sarcinilor dar şi la modul de verbală
desfăşurare a activităţii pe parcursul întregii zile, făcând împreună o
analiza recapitulativă a sarcinilor rezolvate.

7. Încheierea Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra disciplinei de Conversaţia Apreciere
activităţii activitate şi a modului de lucru. verbală
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ESTETIC ȘI CREATIV- DEC1 – PICTURĂ
Nr. Evenimentul Elemente de conținut Strategii Didactice Evaluare
crt. didactic Metode Mijloace

1. Moment Se aranjează mesele şi scaunele, se distribuie materialele


organizatoric necesare activităţii, se aşază copiii la măsuţe. Se reaminteşte
poziţia corectă de stat la măsuţe.

2. Introducerea a) Captarea atenţiei Conversaţia Mesaj Evaluare


formativ-
în activitate Se face cu ajutorul marțianul Paxi care, supărat fiind că
continuă
planetele și-au pierdut culorile, îi roagă pe copii sa le picteze
din nou în culorile specifice fiecarei planete, pentru a le duce
din nou în galaxie.
b) Anuntarea temei şi enunţarea obiectivelor
Le voi propune copiilor să realizeze pictura pe bilele de
polistiren astfel încât să respecte modelul avut în față. Voi Conversația
anunţa preșcolarii, folosind un limbaj adecvat nivelului
acestora de înţelegere, că astăzi la activitatea de pictură vor
realiza sistemul solar format din produsele activității lor.
Enumar obiectivele clar, concis, in termeni pe intelesul
copiilor.
Explicația
3. Desfăşurarea Intuirea materialelor : Conversaţia Imagini cu planete
activităţii Se vor analiza materialele pregătite pe măsuţe și se discută Explicația
despre natura acestora, textură, culoare, mărime. Bile de
Pe măsuţe vor fi aşezate în faţa fiecărui copil un model printat polistiren,acuarele,
reprezentând o planetă din sistemul solar, o bilă de polistiren de pensule
mărimi diferite, culori acrilice, pensule, apă șervețele.
Prezentarea planşei model / analiza modelului
Voi prezenta copiilor o planetă deja pictată si o voi compara
cu modelul printat astfel încât să fie evidentă asemănarea dintre Planetă model
cele doua modele. Conversaţia
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru Demonstraţia
Pentru realizarea picturii pe polistiren voi exemplifica toate
etapele de lucru, in ordinea efectuarii lor dar și modul de lucru
și de mânuire a instrumentelor de lucru.
Fixarea etapelor de lucru:
Pentru fixarea tehnicii şi a etapelor acesteia, le voi repeta
verbal împreună cu copiii. Exerciţiul
Criteriile după care vor fi evaluate lucrările copiilor sunt:
respectatare etapelor realizării picturii, aplicarea corectă a
culorilor, realizarea unei lucrari curate, finalizarea lucrării.
4. Obţinerea Munca independentă Evaluare
performanţei şi Le este reamintită copiilor poziţia corectă în timpul lucrului: Explicația formativ-
realizarea feed- spatele drept, lipit de spătarul scăunelului, corpul puţin depărtat Conversaţia continuă
backului de masă, tălpile pe podea. Exerciţiul
De asemenea, este important să lucreze îngrijit, curat, pentru a Munca
obţine o lucrare frumoasă. individuală
„Spor la lucru, copii!
Pe parcursul lucrului, preșcolarii vor fi supravegheați și
îndrumați cei care cer ajutorul.
5. Evaluarea Vom folosi expoziția de lucrări, copiii fiind rugaţi pe măsură Conversaţia Individual Evaluarea
performanței și ce termină planetele să le aşeze pe o altă măsuţă unde vor fi Frontal oralã
asigurarea analizate în încheiere. Expoziția de Analiza
retenției Criterii de evaluare lucrări produsului
- dacă au respectat paşii/etapele realizării picturii; activității
- dacă au finalizat lucrarea; turul galeriei

6. Încheierea Voi face aprecieri generale asupra modului în care copiii s-au Conversaţia Aplauze Aprecieri
activităţii implicat în activitate. Îi voi încuraja şi pe acei copii care nu au verbale
terminat lucrarea
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR LIBER ALESE- ALA 2
Nr Secvenţele activităţii Conţinutul instructiv-educativ Strategii didactice
crt. didactice Evaluare
metode mijloace forme de
didactice didactice organizare

Se creează un spațiu suficient Conversația Frontal


1. Moment organizatoric pentru desfășurarea jocului. Observarea
Se pregătesc materialele comportamentului
necesare și se asigură ordinea și copiilor
atenția copiilor.

2. Captarea atenției Voi prezenta copiilor macheta


unei rachete și ne vom aminti Conversația Macheta Frontal Observarea
împreună la ce si unde rachetă comportamentului
folosește. copiilor
Anunţarea temei şi Voi transmite copiiilor că astăzi
3. obiectivelor jocului vom juca două jocuri Explicația Frontal Capacitatea
distractive prin care ei pot copiilor de a
aduce puncte echipelor din care înțelege mesajul
fac parte. verbal

Explicarea și demonstrarea
jocului Conversația Mască frontal
Desfășurarea Copiii vor fi așezați în functie extraterestru
4. activității de echipa din care au facut Explicația Capacitatae de a
parte la activitătile anterioare. însuși regulile
Prima echipă va sta în rând în jocului.
fața rachetei și va arunca la
țintă cu meteoriți. Când toți
membrii echipei au terminat, se
vor numara metoriții aruncați în
interiorul rachetei. Va urma a
doua echipă, urmând aceleasi
etape ale jocului.
Desfășurarea jocului de probă
Se va desfășura jocul de probă
cu câtiva copii, pentru Demonstra- frontal
verificarea înțelegerii regulilor ția
jocului. explicația

Desfășurarea propriu-zisă a Capacitatea de a


jocului executa mișcările
Se începe jocul și se continuă de aruncare a
până când toți copiii din ambele Jocul meteoriților.
echipe au terminat de runcat la didactic
țintă. Voi interveni doar atunci
când regulile jocului sunt
încălcate.

În partea a doua a activității, se Capacitatea de a


va consolida jocul distractiv participa cu interes
„Pășeste ca un astronaut”. la activitate.
Copiii vor încerca să pășească pe
lună, avînd legate de picioare cutii
goale de iaurt, de care vor fi
legate sfori. Prin puterea brațelor,
își vor ridica pe rând fiecare picior
astfel încât să realizeze pași lenți
de astronauți.
Voi face aprecieri asupra
5. Încheierea activităţii modului în care s-a desfășurat Conversația Stickere Frontal Observarea
jocul, sunt apreciați copiii care comportamentului
au respectat regulile jocului copiilor.

S-ar putea să vă placă și