Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

Creșa Sângeorz-Băi
Grupa mare ,,Steluțele”
Educatoare: Pârlea Iulia Gabriela
An școlar: 2022-2023
DATA: 24.11.2022
UNITATEA ȘCOLARĂ: Creșa Sângeorz-Băi
GRUPA: Mare ”Steluțele”
EDUCATOARE: Pârlea Iulia-Gabriela
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine sunt/suntem?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Obiecte de uz personal”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Igiena veselă”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități liber-alese
Joc de rol- ,,Igiena dentară”– periaj
Artă- „Prosopele frumos colorate”- dactilopictură
Știință- ,,Așază la locul lui”- sortare de jetoane
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă
FORMA DE REALIZARE: frontală, pe grupuri mici
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
1.Consolidarea cunoștințelor referitoare la obiectele de igienă personală;
2.Formarea deprinderilor de lucru specifice activităților practice şi artistico-plastice, corespunzătoare nivelului vârstei;
3.Educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți;
ALA: a) Joc de rol: ,,Igiena dentară”– periaj
Obiectiv operaţional: - să foloseasca corect intrumentele de igienă pentru curățarea dinților, cel puțin jumătate dintre copii;;
Strategii didactice: metode şi procedee: demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei;
mijloace: geantă senzorială, perie și pastă de dinți;
b) Artă: „Prosopele frumos colorate” – ștampilare
Obiectiv operaţional: - să picteze prosoapele, utilizând culorile potrivite cel puțin 70% dintre copii;
Strategii didactice: metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul, turul galeriei;
mijloace: prosopele realizate din bucăți de fetru, tempera, șervețele;
c) Ştiinţă: ,,Așază la locul lui”- sortare de jetoane
Obiective operaţionale: - să clasifice jetoanele în funcție de obiectele de igienă personală, cel puțin 60% dintre copii;
Strategii didactice: metode şi procedee: demonstraţia, explicaţia, conversaţia, turul
galeriei;
mijloace: cutii, jetoane cu obiecte de igienă personală, clopoțel;
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;
RESURSE TEMPORALE: 20 de minute
LOC DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă
BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educația timpurie, Ghiduri pentru educația timpurie, Repere fumdamentale în învățarea și
dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani.

Evenimentele Conținutul științific Strategiile didactice


didactice Metode Mijloace Forme de
organizare
Se vor crea condiţiile psiho- Conversația Frontal
pedagogice necesare desfăşurării
activităţii: aerisirea sălii de grupă,
Moment aşezarea mobilierului pe centre de
organizatoric interes, pregătirea materialelor
necesare pentru fiecare centru.
Se va realiza prin prezentarea
Captarea centrelor de activitate. Se vor intui Conversația Frontal
atenţiei materialele de la măsuţe.

Se va anunța tema pentru fiecare centru:


Enunţarea Joc de rol: ,,Igiena dentară”;
Artă: ,,Prosopele frumos decorate”; Conversația Frontal
temei și a obiectivelor
Știință: ,,Așază la locul lui”- sortare de
jetoane
Dirijarea învățării Copiii vor fi împărțiți pe centre cu ajutorul
metodei mâna oarbă. Cu ochii închiși vor
alege din coșuleț un ecuson. Dacă aleg o
periuță de dinți se așază la sectorul Joc de rol,
dacă aleg un prosop, se așază la sectorul Artă Explicația
iar dacă aleg un piaptăn la sectorul Știință.
Pentru fiecare centru (sector) se vor purta
discuţii referitoare la ceea ce vor realiza Exerciţiul Pe grupe
cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie
şi modul de utilizare a ustensilelor.
Se reaminteşte copiilor comportamentul pe Demonstraţia
care trebuie să-l aibă în cadrul acestor
activităţi: - vorbim în şoaptă pentru a nu
deranja pe alţii;
- lucrăm frumos, să nu pătăm, să utilizăm Explicația
cu grijă materialele;
- apreciem şi protejăm lucrările făcute de Demontrația
colegi ; Exercițiul
După ce, copiii se organizează pe centre
intuiesc şi se familiarizează cu materialele
pregătite . Converația
Se vor explica sarcinile de lucru: Explicația
La sectorul JOC DE ROL: Turul galeriei
Copiii au pe măsuțe o gentă senzorială și Geantă
periuțe cu care vor trebui să curețe dințișorii senzorială
cu intrumentele necesare(pastă și perie de Perie și
dinți). pastă de
dinți
La sectorul ARTĂ:
Copiii vor decora prosopul folosind tehnica
dactilopicturii și două culori
Înainte de a începe activitatea se realizează
exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai Prosopele
mâinilor. Tempera

La sectorul ȘTIINȚĂ: Cutii


Copiii au pe măsuțe jetoane și cutii. Sortarea Jetoane cu
jetoanelor în cutii în functie de imagine. obiecte de
igienă
După ce le voi spune copiilor Spor la treabă, Clopoțel
voi lucra cu copiii de la centrul Joc de rol dar
voi oferi ajutor acolo unde este cazul.
Pe tot parcursul activităţii se vor asigura
condiţiile optime pentru realizarea sarcinilor
propuse.
În timpul lucrărilor, copiii vor asculta
“Anotimpurile” de Vivaldi.
Copiii vor lucra în liniște, vor colabora, acolo
unde este cazul iar cei care termină mai
repede au posibilitatea să își aleagă un alt
centru de joacă.

OBȚINEREA Voi merge pe la fiecare sector și le voi pune Turul galeriei Pe grupe
PERFORMANȚEI întrebări Conervația
Observația
-Ce sarcină ați avut la acest sector?

Asigurarea feed-back- Pe tot parcursul activității voi urmări ficare Conversația


ului sector în parte, voi da explicații și voi oferi Frontal
feed-back pozitiv.
Individual

Asigurarea retenției și Această etapă se va realiza cu ajutorul unei Conversația Frontal


a transferului conversații, astfel: se va discuta despre ce s-a Individual
lucrat la Joc de rol, despre ce s-a lucrat la
Artă și despre ce au învățat copiii la centrul
Știință.

Evaluarea activității Copiii vor fi îndemnați să-și aprecieze și să


expună lucrările personale la colțul dedicat Expunerea Frontal
centrului tematic al săptămânii.
Încheierea activității Au loc aprecieri verbale asupra modului de Conversația
desfăşurare a activităţii, a modului de
implicare a copiilor în activităţile colective şi
individuale, cu caracterul activizant şi
interactiv al acestora şi cu corectitudinea
îndeplinirii sarcinilor de lucru.

S-ar putea să vă placă și