Sunteți pe pagina 1din 51

MECANISMUL CURSULUI

VALUTAR

Ana Berdilă,
Conf.univ.dr.
CUPRINS

1. Modelul actual al etalonului monetar.


2. Cursul valutar: concept, conţinut valoric,
clasificare, funcţii.
3. Tehnici de calcul a cursului valutar real.
4. Modelul cursului valutar economic şi
factorii determinanţi.
5. Metode de determinare a cursului valutar.
6. Prognozarea cursului valutar.
7. Cursul valutar în Republica Moldova.
BIBLIOGRAFIE

 BRAN, Paul. Relaţii financiare şi monetare internaţionale. Bucureşti:


Editura Economică, 1995, p. 65-119.
 BURNETE, Sorin. Relaţii valutar-financiare internaţionale. Editura Alma
Mater, Sibiu, 2002, p. 282-316
 MOISIUC, Constantin (coordonator). Relaţii valutar-financiare
internaţionale. Editura Fundaţiei România de mâine. 2002, p. 59-72
 VOINEA, Gheorghe. Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare
internaţionale. Editura Sedcom Libris, Iaşi: 2003, p. 69-85
 ШМЫРЕВА, А.И., КОЛЕСНИКОВ, В.И., КЛИМОВ, А.Ю.
Международные валютно-кредитные отношения. Питер, Санкт-
Петербург. 2002, c. 51-59
 КРАСАВИНА, Л.Н. Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения. Москва: Финансы и статистика. 2003, с.
45-53.
 Berdilă Ana, Relaţii Valutar-Financiare Internaţionale (note de curs în
scheme), ATIC, Editura Evrica, Chişinău, 2006, 135 p.
1. MODELUL ACTUAL AL
ETALONULUI MONETAR
Definirea monedelor naţionale şi
internaţionale
PUTEREA DE CUMPĂRARE
FACTORII DE INFLUENŢĂ
A ETALONULUI PUTERE DE CUMPĂRARE

Factori la
nivel naţional

Factori la
nivel
internaţional
2. CURSUL VALUTAR: CONCEPT,
NECESITATE, FUNCŢII, CLASIFICARE

Stabilirea cursului valutar pentru orice monedă,


indiferent de statutul acesteia internaţional – convertibilă sau
neconvertibilă – constituie o componentă a sistemelor
monetare internaţionale.
Fiecare stat, prin reglementările sale interne,
precizează o serie de elemente privind:
Modul de definire a valorii monedei naţionale;
Etalonul monetar adoptat;
Tipul de curs valutar practicat;
Modalitatea de cotare a valutelor în monedă naţională;
Autorităţile care stabilesc şi supraveghează cursul valutar
etc.
MECANISMUL CURSULUI VALUTAR

În economiile de piaţă valutele sunt


vândute şi cumpărate liber pe piaţa valutară în
schimbul monedelor naţionale.
Urmare a jocului cererii şi ofertei dintre
vânzătorii şi cumpărătorii de valută, vânzarea şi
cumpărarea valutelor se efectuează la un
anumit preţ, denumit, curs.
ACCEPŢII PRIVIND CURSUL VALUTAR

 Cursul valutar reprezintă raportul de schimb


dintre două monede diferite.
 Cursul valutar reprezintă preţul unei unităţi
monetare, exprimat într-o altă monedă cu
care se compară valoric.

 Ca orice alt preţ, cursul valutar reflectă


raporturile dintre cererea şi oferta pentru o
valută.
FORMELE VARIAŢIEI CURSULUI VALUTAR

 Aprecierea (repreciere) este fenomenul prin care o


monedă îşi măreşte puterea de cumpărare;
 Revalorizarea reprezintă majorarea oficială, prin
lege, a valorii monedei;
 Deprecierea este fenomenul prin care o monedă
îşi diminuează puterea de cumpărare în raport cu
alte valute pe un interval de timp dat;
 Devalorizarea reprezintă micşorarea oficială, prin
lege, a valorii unei monede.
CEREREA DE VALUTĂ

Cererea de valută reprezintă cantitatea de


valută pe care solicitanţii sunt dispuşi s-o achiziţioneze
la un moment dat pe piaţa valutară, la diferite niveluri
ale cursului valutar.
Manifestarea cererii de valută presupune ca
solicitanţii să dispună de cantitatea echivalentă de
monedă naţională şi să fie dispuşi să cumpere de pe
piaţa valutară. Pe de altă parte, această solicitare de
valută se produce la diferite niveluri ale cursului valutar,
ceea ce introduce o diferenţiere netă între noţiunea de
cantitate de valută şi cea de cerere.
GRAFICUL CERERII DE VALUTĂ

Cv
USD/ Cererea de valută este descrescătoare
MDL în raport cu CV şi se observă că
scăderea preţului de la 12 la 11
A determină o creştere a cantităţii de
12 valută de la Q1 la Q2, fără a avea loc o
modificare a cererii.

B
11

Dv
cererea
de valută

QDv
Q1 Q2
OFERTA DE MONEDĂ

Oferta de valută derivă din curba cererii de


valută
GRAFICUL OFERTEI DE VALUTĂ

Cv Oferta de valută este crescătoare în raport cu CV


Sv
şi se observă că creşterea preţului de la 11 la 12
oferta de
determină o creştere a cantităţii de valută de la
valută
Q2 la Q1, fără a avea loc o modificare a ofertei.

12
B

A
11

QSv
Q2 Q1
CURSUL DE ECHILIBRU
DINTRE CERERE ŞI OFERTĂ

În aşa mod, pe baza cererii şi ofertei de


valută pe piaţa valutară se formează cursul
valutar de echilibru.
Echilibrul se produce în punctul în care se
intersectează curba cererii de valută cu curba
ofertei de valută, astfel spus cantitatea de
valută cerută este egală cu cantitatea de valută
oferită, la nivelul maxim al acesteia din urmă.
GRAFICUL CERERII ŞI OFERTEI DE VALUTĂ

Cv Sv
oferta de
valută
A B
12

Ecv

11,5
D
11
C

QSv
Qd1 Qs2 Qe Qd2 Qs1
INTERPRETAREA GRAFICULUI
CERERII ŞI OFERTEI DE VALUTĂ

 Dacă P1>Pe atunci cererea de valută scade,


iar oferta se măreşte, ceea ce creează un
exces de ofertă pe mărimea segmentului AB.
Ca urmare cursul va scădea până când
cantitatea cerută se va egala cu cantitatea
oferită.
 Dacă P2<Pe atunci cantitatea cerută va fi mai
mare decât cea oferită, ceea ce produce un
deficit de ofertă de mărimea segmentului CD.
INFLUENŢA VARIAŢIEI CERERII ŞI OFERTEI DE
VALUTĂ ASUPRA CURSULUI VALUTAR

 Influenţa variaţiei cererii de valută asupra cursului


valutar. Creşterea cererii de valută conduce la
creşterea cursului valutar al monedei străine şi
scăderea cursului monedei naţionale, iar scăderea
cererii de valută influenţează invers.
 Influenţa variaţiei ofertei de valută asupra cursului
valutar. Creşterea ofertei de valută determină
scăderea cursului monedei străine şi creşterea
cursului monedei naţionale, iar scăderea ofertei de
monedă influenţează invers.
NECESITATEA CURSULUI VALUTAR
FUNCŢIILE CURSULUI VALUTAR
TIPURI DE CURSURI VALUTARE

Teoria şi practica
financiar-valutară identifică
o serie de criterii de
clasificare a cursurilor
valutare:
DUPĂ GRADUL DE STABILITATE
DIN PUNCT DE VEDERE AL
LOCULUI UNDE SE FORMEAZĂ
DIN PUNCT DE VEDERE AL NUMĂRULUI DE
CURSURI VALUTARE PRACTICATE
ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIA BĂNCII
ÎN FUNCŢIE DE MOMENTUL
LICHIDĂRII TRANZACŢIEI
ÎN FUNCŢIE DE UTILIZAREA
EFECTIVĂ PE PIAŢĂ
3. TEHNICI DE CALCUL A CURSULUI
VALUTAR REAL
FORMELE PARTITĂŢII PUTERII DE CUMPĂRARE

 În formă absolută
 În formă relativă
PARTITATEA PUTERII DE
CUMPĂRARE ABSOLUTĂ (legea preţului unic)
DETERMINAREA CURSULUI REAL PRIN URMĂRIREA
RATEI DE ECHIVALENŢĂ

Grupa de % Rata de echivalenţă (1USD=n Media


produse JPY) ponderată
New York Tokyo Media

A 40 97 98 97,5 39,0

B 30 96,5 96,5 96,5 28,95

C 30 98 95 96 28,80

Total 100 x x x 96,75


DETERMINAREA CURSULUI REAL PRIN CURSUL DE
REVENIRE

Preţuri (u.m./tonă)
Curs de
Japonia SUA Curs de
Produsul % revenire
revenire
ponderat
1 2 3 4 5 = 3/4 6=5*2
A 40 974 10 97,4 38,6
B 30 9 600 100 96,0 28,8
C 30 9 680 100 96,8 29,04
TOTAL 100 X X X 96,80

Cursul de revenire pe fiecare produs are în vedere preţul unei unităţi


cantitative de măsură (tonă) în cele două ţări
PARTITATEA PUTERII DE
CUMPĂRARE RELATIVĂ
4. FACTORII DETERMINANŢI AI CURSULUI
VALUTAR
Analiza factorilor ce influenţează cursul valutar
1. Competitivitatea Este determinată de factori tehnologici, care conduc la majorarea exportului,
mărfurilor pe la stimularea fluxu1ui în ţară a valutelor străine şi la consolidarea cursului
pieţele externe valutar al monedei naţionale.
2. Sporirea venitului Conduce la creşterea cererii la faţă de mărfuri străine, în timp ce importul de
naţional bunuri poate majora fluxul valutelor străine în afara ţării, iar puterea de
cumpărare a monedei naţionale scade.
3. Majorarea preţurilor Stimu1ează tendinţa de cumpărare a mărfurilor străine şi mai ieftine, în timp
interne comparativ ce dorinţa consumatorilor externi de a procura mărfuri externe mai scumpe
cu cele de pe pieţele scade semnificativ. În urma acestor schimbări se reduce oferta de valută
partenerilor străina şi prin urmare moneda naţională se ieftineşte.
4. Majorarea ratei Poate servi ca factor de atragere a capitalului străin, respectiv a valutelor
dobânzii străine, şi poate să contribuie la scumpirea monedei naţionale. Dar trebuie de
ţinut cont de faptul că majorarea cotelor procentuale duce la scumpirea
credite-lor şi, prin urmare, influenţează negativ asupra activităţii investiţionale
din interiorul ţării.
5. Masa monetară Dacă la un moment dat volumul acesteia creşte peste necesarul pieţei, adică
peste valoarea bunurilor şi serviciilor de pe piaţă, se produce o inflaţie, un
dezechilibru, care influenţează, de asemenea, direct puterea de cumpărare a
monedei respective.
6. Balanţa de plăţi Un deficit măreşte cererea la valută, ceea ce determină reducerea valorii
monedei naţionale pe piaţă.
Orice sold excedentar al balanţei comerciale provoacă o tendinţă de creştere a
valorii cursului valutar.
5. METODE DE DETERMINARE A CURSULUI
VALUTAR
METODA CURSURILOR ÎNCRUCIŞATE

Cotarea reprezintă operaţiunea prin care se stabileşte cursul unei monede în


raport cu alta.
Cotare directă – este practicată de majoritatea
Cotare indirectă – indică câte unităţi
ţărilor lumii. Prin această metodă unitatea monetare străine fac o unitate monetară
monetară străină rămâne constantă, iar naţională (care rămâne constantă). Cotează
unitatea monetară naţională variază. indirect GBP, AUD, Noua Zeelandă, DST,
1 USD = 12,05 MDL EURO
1 USD = 0,9289 CHF 1GBP = 1,51USD
1EURO = 1,33 USD
Cursuri încrucişate (crosse-rate) – această metodă are la bază principiul că două
monede egale cu a treia sunt egale între ele.
Cotare directă Cotare indirectă
1 USD = 12,05 MDL 1 GBP = 1,5110 USD
1 USD = 30 RUR 1 USD = 0,9278 CHF
1 RUR = 12,05/30 = 0,41 MDL 1 GBP = 1,5110 × 0,9278 = 3,3831
USD/MDL12,05–12,20 GBP/USD 1,51–1,58
USD/CHF 0,9237–0,9345 USD/CHF 0,9235–0,9267
SĂ SE CALCULEZE: USD/MDL SĂ SE CALCULEZE: GBP/CHF
Formulele de calcul: Formulele de calcul:
Cc = Cc m/n / Cv m/s Cc = Cc m/n × Cc m/s
Cv = Cv m/n / Cc m/s Cv = Cv m/n × Cv m/s
Minim
Cerere de USD Oferta de USD
dintre
cererea
Metoda fixing-ului LIMITA cumulată
şi oferta
DE CURS
cumulată

USD/MDL
Parţială Cumulată Cumulată Parţială

Tehnica de stabilire a
cursului valutar prin metoda
– – 13,65 115 000 20 000 0
fixing-ului
constă în determinarea – – 13,60 95 000 20 000 0
punctului la care cererea şi
oferta pentru o valută se 10 000 10 000 13,55 75 000 20 000 10000
echilibrează sau se apropie cel
10 000 20 000 13,50 55 000 15 000 20000
mai mult. Pentru aflarea
cursului de echilibru, cererea 40000
20 000 40 000 13,40 40 000 10 000
se cumulează în sens
descrescător al cursului, iar 15 000 55 000 13,35 30 000 10 000 30000
oferta – în sens crescător al
cursului. 15 000 70 000 13,20 20 000 10 000 20000

20 000 90 000 13,15 20 000 10 000 20000

30 000 120 000 13,00 – – 0


METODA COŞULUI VALUTAR

Metoda coşului valutar – asigură monedei în cauză o relativă


stabilitate a cursului ei valutar, întrucât deprecierea unei valute din
coş este compensată în mare parte de reprecierea celorlalte valute
din coş în raport cu primele.
Esenţa metodei constă în: 1. Alegerea valutelor care urmează să
constituie coşul;
2. Determinarea ponderii pe care fiecare
monedă o va avea în coş.
6. PROGNOZAREA CURSULUI VALUTAR

Anticiparea viitorului a devenit un produs necesar


pentru toate domeniile activităţii umane.
Produsul numit prognoza cursului valutar este tot mai
frecvent pe piaţă, consumatorii dorind să-şi
fundamenteze cu el principalele decizii economice şi
financiar-monetare adoptate în legătură cu schimburile
internaţionale.
În faţa acestui fenomen atât de dinamic, instituţiile
pieţei monetare internaţionale au reacţionat şi în direcţia
previzionării tendinţelor, cu scopul de a pregăti din timp
măsurile de apărare.
METODE DE PROGNOZARE
A CURSULUI VALUTAR
FACTORII DE INFLUENŢĂ
A CURSULUI VALUTAR

Factorii ce influenţează cursul


valutar în analiza fundamentală

Situaţia Situaţia Politica Informaţii Factori


economiei economiei monetar- de pe alte de ordin
mondiale ţării creditară a BC pieţe politic

Nivelul creş- PIB, volumul Modificări Conflicte


terii PIB-int. producţiei, în politica militare
şi PIB a ţări- indicele preţu- Rata dobânzii comercială
lor cu grad de rilor de externă Discursuri
dezvoltare consum ale politi-
ridicat cienilor,
Deficitul Modificarea Situaţia preşedinţi-
Indicii lor
BPE şi BC normativelor pieţei
bursieri a
BCentrale bursiere
pieţelor
internaţionale Noutăţi
Rata Intervenţiile Situaţia pe politice şi
Informaţia şomajului şi BCentrale pe piaţa zvonuri
despre pieţele alţi factori de piaţa valutară produselor
internaţionale ordin social derivative
Situaţii
de mărfuri şi
fors-major
de capital
PRINCIPIILE ANALIZEI TEHNICE
UTILITĂŢI ALE ANALIZEI TEHNICE
TERMENI UTILIZAŢI ÎN ANALIZA TEHNICĂ
TIPURI ALE ANALIZEI TEHNICE
EXEMPLU DE ANALIZĂ TEHNICĂ (fanion)
CAP ŞI UMĂR
7. CURSUL VALUTAR ÎN REPUBLICA
MOLDOVA

Cursul valutar al leului moldovenesc se


reglementează în baza legilor şi regulamentelor
care guvernează piaţa valutară
DETERMINAREA CURSULUI
OFICIAL AL USD/MDL

Actualmente, cadrul juridic în baza căruia se calculează cursul


oficial al leului moldovenesc este:
Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului
moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administraţie al BNM nr.3 din 15 ianuarie 2009.

Acesta stipulează că BNM calculează propriu-zis cursul de


schimb al leului moldovenesc doar faţă de dolarul american. „ Cursul oficial
al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se determină de către Banca
Naţională a Moldovei în baza informaţiei privind volumele tranzacţiilor de
cumpărare /vânzare a dolarilor SUA contra lei moldoveneşti (spot, swap,
forward etc.) şi cursurile valutare aplicate de către băncile licenţiate şi
Banca Naţionala a Moldovei la tranzacţiile în cauză”. Informaţiile sunt
caracteristice perioadei dintre orele 12.30 a zilei lucrătoare precedente şi
12.30 a zilei de raportare.
DETERMINAREA CURSULUI
OFICIAL AL USD/MDL
DETERMINAREA CURSULUI
OFICIAL AL USD/MDL

Informaţia privind cursurile aplicate şi tranzacţiile


efectuate este inclusă în Raportul cu privire la sumele
de valută străină cumpărate şi vândute de către banca
contra lei moldoveneşti, raport pe care băncile
comerciale trebuie să le prezinte BNM în fiecare zi
lucrătoare până la ora 14.30. Cursul oficial al leului
moldovenesc faţă de celelalte valute se calculează în
baza cursului oficial al leului moldovenesc faţă de
dolarul american multiplicat la Cross-cursul valutei
străine respective faţă de dolar, curs stabilit pe piaţa
internaţională la ora 14:00, ora Chişinăului.