Sunteți pe pagina 1din 36

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”
Catedra de microbiologie şi imunologie

MICROBIOLOGIA SANITARĂ
ANALIZA MICROBIOLOGICĂ
SANITARĂ A APEI ŞI AERULUI

Greta Balan
dr. şt. med., conf. univ.
Microbiologia sanitară studiază
microorganismele mediului ambiant (inclusiv
cele patogene), care prin activitatea lor pot
influenţa, direct sau indirect, sănătatea omului.

Obiectivele microbiologiei sanitare:


•elaborarea şi perfecţionarea metodelor de
examinare microbiologică a elementelor de
mediu.
• studiază căile prin care omul şi animalele
contaminează elementele mediului ambiant;
• elaborează standarde de stat (STAS), norme
şi indicaţii metodice privind recoltarea,
conservarea, transportarea şi examinarea
probelor de mediu;
• elaborează recomandări şi măsuri pentru
asanarea elementelor de mediu;
• studiază legităţile relaţiilor omului cu
mediul ambiant şi elaborează recomandări
pentru protecţia sănătăţii.
Elementele de studiu:

apa, aerul, solul, produsele alimentare,


obiectele de uz curent, utilajul, inventarul şi
personalul întreprinderilor de alimentaţie
publică şi de comerţ alimentar cu
amănuntul, instituţiilor de copii şi medicale
(creşe, grădiniţe, spitale, maternităţi ş.a.).
INDICATORII MICROBIOLOGICI
DE POLUARE
Aprecierea calităţii elementelor
mediului ambiant se face nu direct, prin
depistarea agenţilor patogeni ai bolilor
infecţioase, ci indirect, prin determinarea
gradului de contaminare cu reprezentanţi
ai microflorei normale, care se elimină în
mediu cu excreţiile omului şi animalelor.
Caracteristicile microorganismelor
indicatoare:
• să fie prezente constant în excreţiile omului şi
animalelor şi să se elimine în mediul extern în
cantităţi masive;
• să nu aibă alt rezervor natural decât organismul
omului şi animalelor;
• să supravieţuiască în mediul ambiant timp mai
îndelungat decât microorganismele patogene;
• să lipsească sau să fie redusă capacitatea de
multiplicare în mediul extern;
Caracteristicile microorganismelor
indicatoare:

• să fie mai rezistenţi la acţiunea factorilor


din mediul extern decât microorganismele
patogene;
• să fie suficient de tipici, pentru a fi uşor
diferenţiaţi şi să nu-şi modifice caracterele
biologice;
• să fie uşor depistaţi prin metode uzuale,
simple şi accesibile.
Examenul microbiologic sanitar al
apei
Din punctul de vedere al utilizării distingem:

• apa potabilă şi menajeră din sisteme centralizate de


aprovizionare şi necentralizate (fântâni, izvoare,
arteziene);
• apa bazinelor de înot;
• gheaţa medicinală şi menajeră;
• apele reziduale (fecaloid-menajere, industriale,
mixte).
LEGISLAŢIA

HOTĂRÎRE Nr. 1068 din  08.11.2018


pentru aprobarea proiectului de lege
privind calitatea apei potabile.
Legea privind calitatea apei potabile,
aprobată de Parlamentul Republicii
Moldova din 30.11.2018
Parametri microbiologici
Parametru Valoarea admisă
(număr/100ml)
Escherichia coli 0

Enterococi 0
(streptococi fecali)
Parametri microbiologici pentru apa potabilă
îmbuteliată în sticle sau alte reecipiente

Escherichia coli - 0 / 250ml


Enterococi (Streptococi fecali) - 0 / 250ml
Pseudomonas aeruginosa - 0 / 250ml
Număr de colonii la 22°C - 100 / 1ml
Număr de colonii la 37°C - 20 / 1m
Examenul bacteriologic sanitar al apei se efectuiază
pentru:

- Selectarea surselor de alimentare cu apă;


- Controlul periodic al eficienţei dezinfecţiei apei
potabile;
- Determinarea calităţii apei utilizate din surse locale;
- Controlul stării sanitaro-epidemiologice a apelor
bazinelor deschise;
- Controlul calităţii epurării apelor reziduale;
- Controlul eficienţei dezinfecţiei apei din bazinele de
înot;
- Investigarea izbucnirilor hidrice de boli infecţioase
RECOLTAREA PROBELOR DE APĂ
Apa de conductă: 500 ml
(flambăm robinetul, se deschide complet şi se
aşteaptă să curgă apa 10 minute)
Apa clorinată – se recoltează în
flacoane cu declorator (10 mg hiposulfit de sodiu
pentru 500 ml de apă).
Determinarea numărului total de
microorganisme (NTM)

NTM – prezintă germeni mezofili saprofiţi,


facultativ anaerobi care sunt capabili să
formeze pe mediile de cultură colonii vizibile
cu ochiul liber sau cu lupa de 2-5x.
Determinarea coliformelor

• Metoda membranelor filtrante


• Metoda titrării

- Titrul coli
- Indicele coli
Filtrarea probei de apa
Aplicarea filtrului pe mediul Endo
Analiza microbiologică sanitară a
aerului
• Aprecierea stării sanitare a aerului din
încăperile închise se efectuează pe baza
concentraţiei indicatorilor microbiologici, ca
stafilococii şi streptococii α- şi /β-hemolitici,
precum şi numărului total de microorganisme
per m3 de aer.
• In clinicile chirurgicale, maternităţi şi în alte
instituţii medicale se determină flora potenţial
patogenă, care cauzează deseori infecţii
asociate asistenţei medicale (Pseudomonas,
Klebsiella, Proteus ş. a.).
Criterii de apreciere a aerului din
încăperi
Indicatorii Vara Iarna
curat impurificat curat impurificat

NTM la 1 m3 ≤1500 ≥2500 ≤ 4500 ≥ 7000

Streptococi <16 >36 <36 >124


la 1 m3
Criteriile de apreciere a florei microbiene a aerului
din încăperile farmaciilor şi filialelor lor
Denumirea încăperii Condiţiile de lucru Cantitatea totală colonii de Volumul minimal de aer (m3) în Volumul minimal de aer (m3) în
microorganisme în 1m3 de aer care nu se admite S.aureus care nu se admit fungi şi
mucegai de drojdii

1 2 3 4 5
Blocul aseptic Pînă la începerea lucrului şi Nu mai mult de 500 250 litri 250 litri
după

Camera pentru sterilizare Pînă la începerea lucrului şi Nu mai mult de 1000    


după

Sala de receptură, preambalare Pînă la începerea lucrului şi Nu mai mult de 750 250 litri 250 litri
a medicamentelor, de după
preparare a semifabricatelor,
de depozitare şi păstrare a
mărfurilor

Spălătoria În timpul lucrului Nu mai mult de 1000 250 litri Pînă la 12

Sala de deservire a populaţiei În timpul lucrului Nu mai mult de 1000 Pînă la 100 Pînă la 20
Recoltarea probelor de aer:

• Metoda de sedimentare
• Metoda de aspiraţie
Aparatul Krotov
MULTUMESC PENTRU ATENTIE
 

S-ar putea să vă placă și