Sunteți pe pagina 1din 13

Școala fără manuale:

să înțelegem mai bine


lumea din jur, să
devenim mai buni

Atelier didactic
Activități transdisciplinare
Proiect didactic

Clasa 1

Data: 18.12.2018

Orarul zilei:
Orarul zilei:

18.12.2018 19.12.2018
1) Matematică 1) Limba
2) Limba română
română 2) Matematică
3) Educația 3) Educația
tehnologică plastică
4) Educația 4) Educația
fizică moral-
spirituală
Conținutul generic: Educație pentru
mediu/ Educație ecologică

Subiectul tematic: „Un Crăciun ECO”

Produsul activităților: Expoziție de


creații

Unități de competențe:
Unități de competență
Educația
Matematică: Limba română: Educația fizică:
tehnologică:
• 4.1. Identificarea, • 1.3.Distingerea • Modulul 2. Colaje • 2.9. Aplicarea
citirea şi scrierea unor informații şi decoraţiuni achizițiilor
numerelor din mesajul rostit • 2.1. motrice în
naturale 0-20. clar, audiat. Recunoaşterea condiții de joc.
• 4.3. Utilizarea • 2.3.Identificarea materialelor şi • 2.10. Încadrarea
elementelor de dialogului în ustensilelor în activitatea
limbaj matematic comunicare. utilizate în motrică de grup.
aferent • 2.6. Formularea tehnica colaj. • 3.3. Susținerea
conceptului de enunţurilor • 2.3. Aprecierea în relațiilor pozitive
număr natural. logice, potrivite cuvinte proprii a interpersonale în
• 4.4. Efectuarea unor situaţii lucrării personale activitatea
adunării şi cunoscute de şi ale colegilor. motrice.
scăderii în comunicare.
concentrul 0-20,
fără trecere peste
ordin.
Obiectivele activității:
• La finalul activității, elevul va demonstra că este capabil:

O2: să enumere O3: să interpreteze


O1: să informația dobândită
2-3 beneficii ale
formuleze 2-3 din mesajul video și din
copacior pentru
argumente curiozitățile propuse de
sănătatea și
pentru salvarea către învățător,
viața valorificând conexiuni
copacilor;
oamenilor; între cunoştinţe;

O5: să exprime emoții, sentimente, O4: să manifeste curiozitate şi


atitudini, concluzii referitoare la disponibilitate pentru
experiența trăită în activitatea organi, confecționarea unui produs din
integrând în mod creativ achizițiile materiale reciclabile, refolosibile,
personale de ordin cognitiv, acțional, conștientizând necesitatea
afectiv; acestei activități;
Alegem contextul de învățare
învățare-aventură/ de tip expediționar;   
învățare prin descoperire;
învățare experențială;                                       
învățare prin cercetare;
învățare bazată pe proiect;                              
învățare prin colaborare;
învățare bazată pe sarcini de lucru;      
învățare prin excursii;
învățare bazată pe probleme;                     
învățare în muzee/ educația muzeală.
• Strategii didactice:
forme: frontală, în perechi; în echipe;
metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată;
observarea dirijată; explorarea; exercițiul; studiul de caz,
descoperirea, problematizarea; jocul didactic; lucrarea
practică;
mijloace: fișe de lucru în echipe; materiale reciclabile,
refolosibile, clei, foarfece, creioane colorate, carioci,
hârtie, carton.
• Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă;
autoevaluare.
• Durata totală a activității: 08:00 – 12:00
• Durata activității didactice: 4 × 45 min.
• Locația: sala de clasă, curtea școlii
• Parteneri: părinții, bunici, profesorul de educație
SCHIȚA DEMERSULUI TRANSDISCIPLINAR: Învățare bazată pe sarcini de lucru

1. Organizarea clasei. Salutul clasei, prezentarea invitaților.


Organizarea unui joc/activități pentru formarea grupurilor.
2. Comunicarea obiectivelor în limbaj accesibil elevilor.
3. Simularea realității în clasă (jocuri de rol; jocuri de luare a
deciziei):
• se inițiază o discuție referitoare la sărbătoarea din 19
decembrie (Sfântul Nicolae);
• grupați câte 2, elevii vor crea și prezenta dialoguri dintre
Sfântul Nicolae și un copil ce-l așteaptă, evaluându-și
comportamentul, prestația școlară (enumerarea succeselor,
faptelor bune din cadrul clasei, în familie, în comunitate);
• în grupuri, vor elabora o listă ce conține acțiuni/modalități de
amenajare a camerelor, caselor, curților, a sălii de clasă pentru
petrecerea sărbătorilor de iarnă;
Pauză 15 min. Micul dejun
SCHIȚA DEMERSULUI TRANSDISCIPLINAR: Învățare bazată pe sarcini de lucru

4. Explorarea unor acțiuni în situații specifice vieții reale (interviul;


studiu de caz):
• audierea colindului „Gutuii din geam”;
• fiecare grup va formula câteva întrebări referitoare la amenajarea
spațiilor în trecut, după care, delegând un elev din fiecare grup, vor
realiza un interviu cu 1-2 dintre invitații zilei (prioritar persoane
vârstnice);
• vizionarea unui film de scurt metraj despre viața, importanța unui
copac (brad, pin);
• vor restabili (completând cu valorile numerice descoperite din
sarcinile propuse) câteva informații, curiozități referitoare la
costurile unui brad natural, costurile creșterii unui brad în pepenieră,
etc.
• jocul didactic „Așa – da, așa – nu”: aprecierea și analiza critică a
impactului acțiunilor umane în mediul natural în perioada iernii;
• vor formula câteva soluții pentru a soluționa „criza naturală și
financiară” prezentată;
SCHIȚA DEMERSULUI TRANSDISCIPLINAR: Învățare bazată pe sarcini de lucru
Pauză 30 min. Elevii, îmbrăcați, vor ieși în orgrada școlii. Împreună
cu dirigintele și profesorul de educație fizică vor organiza 2-3 jocuri
specifice anotimpului iarna, apoi, lângă câțiva brăduți (sau alți
copaci) vor construi câte un om de zăpadă ce va ține companie
copacului pe parcursul zilelor geroase, și se va „ascunde” la
rădăcina lui în zilele mai calde.

5. Realizarea produsului:
• Fiecare grup, ajutat de către un matur, va alege o modalitate de
confecționare a unui brad Eco (din materiale reciclabile,
refolosibile pe care le-au adus de acasă, fiind anunțați anticipat);
• Totodată, vor colora și vor împodobi brăduții Eco;
• Vor pregăti o prezentare în manieră creativă a produselor
obținute, prin stipularea materialelor utilizate: numărul vor,
valoarea/costul lor în momentul reutilizării, costul produsului
obținut, necesitatea lor (descrierea numerelor utilizate pentru
descriere în limbaj matematic).
SCHIȚA DEMERSULUI TRANSDISCIPLINAR: Învățare bazată pe sarcini de lucru

6. Rezultatul activității (prezentarea lucrărilor obținute,


organizarea expoziției).
• se solicită exprimarea în cuvinte proprii a emoțiilor,
sentimentelor, concluziilor referitoare la produsele
realizate, precum și la activitatea din această zi.
• Pentru a exprima cele trăite li se propune utilizarea
emoticoanelor.
7. Autoaprecierea, reflecția.
8. Încheierea activității. Interpretarea cântecului „O brad
frumos”, Se încurajează elevii de a dansa în jurul brazilor
confecționați. Pe foițe elevii pot scrie mesaje către Moș
Nicolae, plasându-le sub copacii confecționați.
CTA Slide Vă
mulțumesc

pentru că
suntem o
echipă!

S-ar putea să vă placă și