Sunteți pe pagina 1din 50

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2

!" #$%#&'( &( #( 2( #( )( #

MECICNDIPT / UIP

AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I %a

MODULUL+ VALORI,ICAREA LE-UMELOR I ,RUCTELOR PRIN TE.NOLO-II SPECIALE

DOMENIUL+ INDUSTRIE ALIMENTAR NIVEL+ 2 CALI,ICARE+ OPERATOR /N PRELUCRAREA LE-UMELOR I ,RUCTELOR

Martie 2

AUTOR+ Pro1( 2u3e4i56 Vi7ia4a, 8ro1( 9r:( II, Cole9iul :e I4:u;trie Ali<e4tar6
=Ele4a Doa<4a>, -ala5i

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

CUPRINS
I( II( III( IV( V( VI( Co<8ete45e ;8eci1ice O@iecti7e I41or<a5ii :e;8re ;8eci1icul a9e45ilor eco4o<ici Mo:alit65i :e or9a4iAare a 8racticii Nor<e :e ;646tate Bi ;ecuritatea <u4cii I4;tru<e4te :e lucru+ Co<8ete45ele '(#C '(2 Co<8ete45a #!(# + ,iBa :e o@;er7a5ie # ,iBa :e o@;er7a5ie 2 ,iBa :e o@;er7a5ie ) ,iBa :e lucru # ,iBa :e lucru 2 ,iBa :e lucru ) ,iBa teh4olo9ic6 # ,iBa teh4olo9ic6 2 Stu:iu :e caA Proiect Dur4al :e 8ractic6 Co<8ete45a #!(2+ ,iBa :e o@;er7a5ie ,iBa :e lucru ,iBa teh4olo9ic6 Proiect Stu:iu :e caA Dur4al :e 8ractic6 Co<8ete45a #!()+ ,iBa :e o@;er7a5ie ,iBa :e lucru ,iBa teh4olo9ic6 Stu:iu :e caA Proiect Dur4al :e 8ractic6 Mo:alit65i :e or9a4iAare a e7alu6rii A4eEe ,iBa :e o@;er7a5ie # F#!(#G H reAol7are ,iBa :e o@;er7a5ie 2 F#!(#G % reAol7are
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

VII VIII

? ' 0 #2 #? #! #! #0 #0 2 2# 22 22 2) 2) 2& 2? 2! 2! 2$ 2$ 20 20 ) ) )2 )& )& )? )? )! )! )' )0 &2 &2 &) "

,iBa :e o@;er7a5ie ) F#!(#G % reAol7are ,iBa :e lucru # F#!(#G % reAol7are ,iBa :e lucru 2 F#!(#G % reAol7are ,iBa :e lucru F#!(2G % reAol7are

&& &? &! &'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

I( COMPETENE
MODULUL VIII+ VALORI,ICAREA LE-UMELOR I ,RUCTELOR PRIN TE.NOLO-II SPECIALE A@ilitatea cheie
U! I-IENA I SECURITATEA MUNCII Ni7el+ 2 Valoare cre:it+ ,?

!(#$ A8lic6 le9i;la5ia Bi re9le<e4t6rile 8ri7i4: ;ecuritatea Bi ;646tatea la locul :e


<u4c6, 8re7e4irea Bi ;ti49erea i4ce4:iilor FaG F@G FcG %nsu&irea repturilor &i responsabilit'ilor la locul e munc' n funcie e normele

pre(')ute la instructa*ele e protecia muncii +erificarea e,istenei &i inte-rit'ii mi*loacelor e protecie la locul e munc' .aportarea situaiilor care pun n pericol securitatea in i(i ual' &i colecti('

!(2( Ia <6;uri 8e4tru re:ucerea 1actorilor :e ri;c


FaG F@G FcG U' I entificarea factorilor e risc .aportarea pre)enei factorilor e risc %nl'turarea factorilor e risc LUCRUL /N EC.IP Ni7el+ 2 Valoare cre:it+ ,?

'(#( I:e4ti1ic6 ;arci4ile Bi re;ur;ele 4ece;are 8e4tru ati49erea o@iecti7elor FaG F@G FcG I entificarea obiecti(elor lucrului n echip' Descrierea sarcinilor e lucru n echip' /electarea resurselor necesare atin-erii obiecti(elor

'(2$ /Bi a;u<6 rolurile care Ii re7i4 I4 echi86


.aportarea po)iiei in i(i uale la ceilali Asumarea &i promo(area atitu inilor constructi(e n -rup Iniierea aciunilor n -rup ()( Cola@oreaA6 cu <e<@rii echi8ei 8e4tru I4:e8li4irea ;arci4ilor FaG F@G FcG .ecunoa&terea competenei membrilor echipei Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei A optarea unor m'suri e eficienti)are a lucrului n echip' FaG F@G FcG

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

U4itatea :e co<8ete456 teh4ic6 ;8ecialiAat6


U #! VALORI,ICAREA LE-UMELOR I ,RUCTELOR PRIN TE.NOLO-II SPECIALE Ni7el+ 2 Valoare cre:it+ #(

#!(#( O@5i4e 8a;ta :e <uBtar


FaG F@G FcG F:G Clasificarea sortimentelor e mu&tar I entificarea materiilor prime utili)ate la fabricarea mu&tarului Efectuarea operaiilor specifice la fabricarea mu&tarului Pre(enirea efectelor e fabricaie la fabricarea mu&tarului

#!(2( O@5i4e 8ecti4a


FaG F@G FcG F:G FeG Clasificarea preparatelor pectice I entificarea materiei prime utili)at' la obinerea pectinei Efectuarea operaiilor specifice la obinerea pectinei Pre(enirea efectelor e fabricaie la fabricarea pectinei .espectarea normelor e i-ien'1 protecia muncii &i protecia me iului specifice la obinerea pectinei

#!()( O@5i4e hi:roliAate 8roteice


FaG F@G FcG I entificarea materiilor prime &i materialelor folosite la fabricarea hi roli)atelor proteice E,ecutarea operaiilor specifice la fabricarea hi roli)atelor proteice Aplicarea normelor e i-ien'1 protecia muncii &i protecia me iului la fabricarea hi roli)atelor proteice

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

II( O2IECTIVE
Dup' parcur-erea acestor unit'i e competen'1 ele(ii (or fi capabili s'3 Clasifice sortimentele e mu&tar3 mu&tar e,tra1 mu&tar superior4 Clasifice preparatele pectice3 e,tracte pectice1 pectin' pulbere4 I entifice materiile prime pentru obinerea pastei e mu&tar3 semine e mu&tar alb &i ne-ru1 hrean1 piper1 ienibahar1 corian ru1 usturoi1 ap'1 oet1 sare1 )ah'r1 colorani4 I entifice materiile prime pentru obinerea pectinei3 tesco(in' e mere4 I entifice materiile prime &i au,iliare pentru obinerea hi roli)atelor proteice3 &roturi e floarea soarelui1 soia1 ca)ein'1 operaiile specifice obinerii ro* ie1 aci mu&tarului3 clorhi ric alimentar1 cur'irea1 m'cinarea1 carbonat e so iu anhi ru c'rbune acti( 4 Efectue)e prepararea maceratului1 omo-eni)area4 Efectue)e operaiile specifice obinerii pectinei3 e,tracia1 separarea &i tratarea e,tractului pectic1 concentrarea1 uscarea1 m'cinarea1 purificarea1 precipitarea4 E,ecute operaiile specifice fabric'rii hi roli)atelor proteice3 hi roli)'1 neutrali)are1 filtrare1 ecolorare1 concentrare1 uscare4 Efectue)e eser(irea utila*elor3 mori e cur'ire1 cu iscuri1 coloi ale1 ma&ini e tocat1 e cur'at1 (ase e cupa*are4 Efectue)e Efectue)e turn4 /upra(e-he)e funcionarea utila*elor3 mori ma&ini e tocat1 e cur'at1 (ase e cupa*are4 I-ieni)e)e utila*ele3 mori cur'at1 (ase e cupa*are4
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

eser(irea utila*elor3 e,tractor1 pres' filtru1 instalaie eser(irea utila*elor specifice fabric'rii

e concentrare proteice3

sub (i 1 usc'tor cu (al1 moar' cu ciocane1 separator centrifu-al1site4 hi roli)atelor autocla('1 (ase e neutrali)are1 filtru cu pl'ci1 concentrator sub (i 1 usc'tor cu e cur'ire1 cu iscuri1 coloi ale1 e tocat1 e

e cur'ire1 cu

iscuri1 coloi ale1 ma&ini

/upra(e-he)e funcionarea utila*elor3 e,tractor1 pres'$ filtru1 instalaie /upra(e-he)e parametrii e lucru4 I entifice efectele

concentrare sub (i 1 usc'tor cu (al1 moar' cu ciocane1 separator centrifu-al1site4

e fabricaie3 past' neomo-en'1 culoare nchis'1 -ust &i

culoare necaracteristice4 I entifice efectele e fabricaie3 e-ra area substanelor pectice1 carameli)area tesco(inei4 Pre(in' Pre(in' efectele efectele e fabricaie a pastei e mu&tar3 omo-eni)are corect'1 respectarea proporiei mu&tar alb 6 ne-ru4 e fabricaie a pectinei3 prelucrarea sincroni)at' a sucului &i tesco(inei1 e(itarea carameli)'rii tesco(inei4 Aplice normele e i-ien' &i protecia muncii specifice obinerii pastei e mu&tar4 Aplice normele e i-ien' &i protecia muncii specifice obinerii pectinei4 Aplice normele proteice4 e i-ien' &i protecia muncii specifice obinerii hi roli)atelor

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

III( IN,ORMAII DESPRE SPECI,ICUL A-ENILOR ECONOMICI


Ca parte a pro-ramelor (ocaionale obi&nuite1 ele(ii fac practic' la locul lucru1 or-ani)at' e &coal' n parteneriat cu an-a*atorii$ Practica la locul e munc' implic' ele(ii &colilor in n(''m9ntul tehnic &i profesional n lucrul pe termen scurt n sectorul economic1 fapt ce le m're&te e,periena &i -ra ul e nele-ere a relaiilor e munc'1 m'rin u6le n acela&i timp &ansele e an-a*are$ Ele(ii obser(' i(ersele aspecte ale muncii n sectorul economic &i pot efectua i(erse sarcini atribuite e c'tre supra(e-hetor$ Pro-ramele e practic' la locul e munc' permit ele(ilor s' ob9n easc' competene &i cuno&tine ntr6un anume sector economic1 ca parte a pro-ramului e formare tehnic' &i profesional'$ Cei care particip' la calific'rile profesionale naionale &i pot o(e i o parte in competene1 ceea ce poate fi folosit la acre itarea parial' a calific'rii lor$ CARE ESTE ROLUL AN-ADATORULUI %n ca rul pre-'tirii pentru primirea e ele(i ce urmea)' s' efectue)e practic' la locul e munc'1 an-a*atorul trebuie s'3 esemne)e un supra(e-hetor sau un n rum'tor care s' fie familiari)at cu sarcinile pe care ele(ul (a trebui s' le n eplineasc' pe perioa a practicii la locul profesorul responsabil cu practica la locul ele(ului se asi-ure c' TOI ele(ii sunt supra(e-heai pe ntrea-a urat' a practicii la locul e munc'1 an-a*atorul trebuie s' furni)e)e -ra e corespun)'toare e supra(e-here pentru a asi-ura bun'starea &i securitatea ele(ului1 ntr6un me iu e lucru lipsit e iscriminare &i e h'ruire conceap' un pro-ram e acti(it'i care s' permit' ele(ului s' n(ee c9t mai mult posibil espre 4atura &i co4:i5iile economic
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

munc' la un an-a*ator$ Aceasta este o perioa ' e timp petrecut' n con iii reale e

e munc'1

e munc' trebuie s' &i stabileasc' un

pro-ram e nt9lniri cu supra(e-hetorul e la locul e munc'1 pentru a iscuta e(oluia

e munc' n respecti(a societate comercial' sau sector

:;

asi-ure ele(ului un instructa* &i o instruire a ec(ate referitor la s'n'tatea &i protecia muncii &i s' furni)e)e toate echipamentele &i hainele e lucru se asi-ure c' ceilali an-a*ai nele- scopul practicii la locul e munc' &i mo ul n care ei pot contribui la aceasta informe)e at9t profesorul responsabil e practica la locul e munc' c9t &i ele(ul

referitor la orice fel e cerine speciale pe perioa a practicii la locul e munc' < e e,emplu1 orele e sosire &i e plecare1 articole e mbr'c'minte speciale= p'stre)e confi enialitatea participe la e(aluare Practica la locul :e <u4c6 :6 ele7ilor ocaAia ;6+ s' participe la procese e munc' reale nceap' s' nelea-' 4atura &i co4:i5iile muncii pl'tite afle mai multe espre problematica muncii1 cum ar fi impactul schimb'rilor tehnolo-ice asupra procesului e munc'1 relaiile e la locul e munc'1 repturile &i responsabilit'ile an-a*atorilor &i an-a*ailor stu ie)e &i e(alue)e opiunile iniiale n carier' &i oportunit'ile e carier' fie asistai n ceea ce pri(e&te c'ile e urmat &i n procesul e eci)ie pri(in cariera &i e)(olte o con&tiin' corespun)'toare pri(in atitu inea &i comportamentul n ca rul muncii pl'tite &i mbun't'easc' abilit'ile cheie1 cum ar fi3 abilit'ile e comunicare4 lucrul cu oamenii4 re)ol(area problemelor4 lucrul n echip' etc$ &i e)(olte calit'i personale cum ar fi3 respectul e sine4 iniiati(a4 ncre erea4 simul responsabilit'ii &i stabileasc' le-'turi cu poteniali an-a*atori nceap' s' nelea-' schimb'rile n ca rul pieelor &i tehnolo-iei Amintii-v de voi depinde s beneficiai la maxim de aceast ocazie. Oamenii v vor ajuta, ns doar dac voi cooperai i luai iniiativ. Aceasta nseamn viaa de adult
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

::

Practica la locul :e <u4c6 8er<ite a49a3atorilor ;6+ &i stabileasc' relaii mai str9nse cu &colile &i comunitatea local' &i promo(e)e afacerea &i sectorul economic ca o posibilitate persoanele tinere e(alue)e capacit'ile ele(ilor aflai n practic' la locul consi erare locul ntrea-' mbun't'easc' competenele an-a*ailor e,isteni prin implicarea acestora n supra(e-herea ele(ilor e munc' &i care iau n e munc' pentru o slu*b' oca)ional'1 parial' sau cu norm' e carier' pentru

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

:!

IV( Mo:alit65i :e or9a4iAare a 8racticii


Pentru aplicarea curriculumului n procesul e pre are 6 n('are trebuie s' fie focali)at pe formarea abilit'ilor cheie1 competenelor tehnice -enerale &i competenelor tehnice speciali)ate1 cerute in ustria alimentar'$ Acest e)i erat se poate reali)a numai prin folosirea celor mai a ec(ate meto e e pre are n('are &i e(aluare n care acti(itatea i actic' este centrat' pe ele($ E,ist' numeroase <eto:e Bi 8roce:ee :i:actice care pot fi folosite1 ar trebuie alese pentru fiecare unitate e coninut acelea care con uc la formarea competenelor specifice$ E7aluarea scoate n e(i en' m'sura n care se formea)' abilit'ile cheie1 competenele tehnice -enerale &i competenele tehnice speciali)ate in stan ar ul e pre-'tire profesional'$ /e pot utili)a iferite meto e care s' confere caracterul formati( al e(alu'rii1 folosin pe l9n-' meto ele clasice &i meto ele alternati(e ca3 obser(area sistematic' a ele(ilor1 in(esti-area1 proiectul1 portofoliul ele(ilor$ Autoe7aluarea este una propunerile$ Meto ele e e(aluare utili)ate beneficia)' e o serie e instrumente care trebuie elaborate n corelare cu criteriile e performan' &i cu probele e e(aluare intro use n stan ar ul e pre-'tire profesional'$ Perioa a e practic' la locul e munc' poate iferi n funcie e practicile &colii &i e ceea ce poate oferi an-a*atorul$ De obicei1 practica are loc o at' sau e ou' ori pe s'pt'm9n'1 ns' aceasta poate fi or-ani)at' comasat1 pe parcursul a mai multor s'pt'm9ni$ Unii ele(i (or fi alocai unei -ame e an-a*atori iferii pentru practica la locul e munc'1 n (reme ce alii (or fi alocai unui sin-ur an-a*ator$ /e recoman ' ca acti(itatea e instruire 8ractic6 co<a;at6 s' se esf'&oare pe -rupe ce nu ep'&esc :0 ele(i$ Ele(ii pot lucra in i(i ual sau mp'rii n -rupe :e 2%) ele7i( in meto ele care cap't' o e,tin ere tot mai mare atorit' faptului c' ele(ii &i e,prim' liber opinii proprii1 &i susin &i moti(ea)' e ni(elul e formare &i e calificare a operatorilor in

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

:"

Personalul &colii (a (i)ita perio ic locurile un e se esf'&oar' practica1 pentru a se asi-ura c' totul este n or ine &i pentru a monitori)a e(oluia ele(ilor

O li;t6 8ractic6 8e4tru ele7i


Practica la locul e munc' (a fi ce(a nou1 eseori interesant1 &i (' poate face s' fii emoionai nainte e a o ncepe &i n timpul primelor )ile$ Este u&or s' uit'm unele lucruri e(i ente$ Iat' o list' cu c9te(a lucruri pe care nu trebuie s' le uitai> :$ Asi-urai6(' c' &tii rumul la locul e munc' &i urata acestuia$ Nu trebuie s' nt9r)iai n prima )i$ !$ /' a(ei o (estimentaie potri(it'$ Nu trebuie s' ar'tai ciu at1 sau s' (' fie prea cal sau prea fri-$ Iar nc'l'mintea nepotri(it' poate face lucrurile foarte neconfortabile$ <An-a*atorii trebuie s' (' ofere (estimentaia suplimentar' necesar' pentru s'n'tate &i si-uran' ac' acest lucru se nt9mpl'1 purtai hainele=$ "$ Acor ai atenie special' n prima )i$ %ncercai s' (' amintii numele persoanelor <scriei6le (a fi u&or s' le uitai=1 &i ascultai cu atenie instruciunile pri(in s'n'tatea &i si-urana$ #$ Asi-urai6(' c' &tii care sunt stan ar ele n('ai sau s' le aplicai$ 0$ Dac' profesorul (6a at un re-istru sau un alt ocument pentru nre-istrarea lucrurilor efectuate1 luai6l cu (oi &i actuali)ai6l$ 2$ Putei scrie o scrisoare e mulumire la sf9r&it$ Aceasta nu (a 'una1 (a l'sa o impresie bun' &i (a u&ura situaia ele(ilor ce urmea)' s' mear-' la an-a*atorul respecti($ ?a unele locuri e munc' se pune problema confi enialit'ii e e,emplu1 este posibil s' a(ei acces la ate ale clienilor cu care intr' n contact1 &i pe care concurena ar ori s' le &tie$ A(ei atoria e a respecta toate aspectele confi eniale4 an-a*atorul (' (a spune ac' este ca)ul$ Amintii6(' un comportament corect &i respectarea practicilor la locul e munc' (' (a a*uta nu oar s' beneficiai c9t mai mult e practica la locul e munc'$ Acest lucru (' (a a*uta &i s' c9&ti-ai respectul an-a*atorilor &i al cole-ilor$ Mai mult1 ac' facei probleme Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e :#
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

e pre-'tire pe care trebuie s' le

unui an-a*ator1 aceasta poate a(ea rept re)ultat refu)ul respecti(ei ntreprin eri e a mai oferi oca)ia practicii la locul e munc'1 &i astfel (ei refu)a oportunit'ile (iitoare ale altor ele(i$

Regula de aur Dac avei ndoieli ntrebai! Locurile de munc sunt locuri complicate. Mai ales dac o persoan este nou la locul de munc, sunt multe lucruri pe care aceasta nu le cunoate. Angajatorii i colegii cunosc acest lucru, i se ateapt ca elevii s adreseze ntrebri i s solicite ndrumare. Nimeni nu se va supra dac avei ntrebri. Se vor supra cu siguran dac nu o vei ace, i dac ast el vei ace greeli ce ar i putut i evitate. %ns'1 incolo e sarcinile &i e stan ar ele specifice n irecia c'rora (ei lucra1

e,ist' suficiente alte oportunit'i pe parcursul practicii la locul e munc'$ Iat' c9te(a lucruri asupra c'rora s' reflectai3 @ferii6(' s' facei lucruri noi1 pe care nu le6ai ncercat p9n' acum$ ?ocurile e munc' sunt eseori foarte ocupate iar cei ener-ici &i cu spirit e iniiati(' sunt bine(enii$ %ns' s' nu fii esemne)e alte sarcini$ %n('ai ce nseamn' lucrul n ca rul unei echipe$ +e ei cum cooperea)' oamenii &i cum &i mpart responsabilit'ile ntre ei$ Este acceptat ca unii s' preia con ucerea1 n timp ce alii i spri*in'$ @bser(ai felul cum oamenii a opt' i(erse roluri unii (in cu i ei noi1 alii sunt mai preocupai s' planifice &i s' or-ani)e)e1 alii monitori)ea)' pro-resul1 iar alii sunt nc9ntai s' e,ecute sarcini pentru satisfacia clientului$ Care rol (i se potri(e&te cel mai bineA e)am'-ii ac' uneori r'spunsul (a fi unul ne-ati($ Poate nu a(ei e,periena necesar' sau poate nu este posibil s' (i se

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

:0

V( Nor<e :e ;646tate Bi ;ecuritatea <u4cii


Protecia personal' se asi-ur' prin purtarea unui echipament corespun)'tor e e p9n)'1 &oruri1 m'nu&i &i ochelari e protecie1 eoarece la munc'3 halatul alb este obli-atoriu$ Multe chimicale n laborator sunt to,ice1 cum ar fi1 soluiile concentrate e aci)i sau ba)e1 sunt periculoase pentru orice contact1 ime iat s' se spele )ona afectat' cu mult' ap'1 se e)infectea)' cu ap' istilat' &i se ban a*ea)' cu tifon$ ?ichi ele care reacionea)a (iolent cu apa1 se trans(a)ea)' n (ase perfect uscate &i re)istene la cal ur'$ @ atenie eosebit' se (a acor a la manipularea aci ului sulfuric care se (a turna ntot eauna peste ap'1 n portiuni mici sub a-itare eoarece reacia este puternic e,oterm'$ ?a inceputul si sfarsitul unei lucr'ri se spal' mainile cu s'pun$ +asele care conin substane to,ice (or purta etichete speciale &i (or fi p'strate la ?a plecarea in laborator/atelierul &coal' chiar &i pentru scurt timp1 este inter)is a %ncal)irea substantelor in (ase e laborator cu pereti subtiri1 se face pe o sita e %n ca)ul into,icaiilor acute sau a sufoc'rilor cu substane -a)oase sau cu (apori

efectuarea unor lucr'ri e,ist' pericolul stropirii cu substane to,ice$ %n laborator halatul

locuri si-ure sub cheie$ se lasa aprinse becul e -a)1 l'mpi cu spirt sau alte aparate e nc'l)ire$ asbest sub -itare continua$ to,ici p9n' la sosirea me icului1 (a fi scos in atmosfera to,ic' &i us ntr6un loc bine aerisit1 &i i se (or esface haina la -9t &i se (a face respiraie artificial'$ .e-larea manual' &i orice inter(enie la ma&ina e cur'at se (a face numai up' oprirea in funciune &i econectarea e la reeaua electric'$ ?a ma&inile e cur'at cartofi1 eser(entul (a a(ea -ri*' n permanen' ca orificiul e scur-ere a apei re)i uale s' nu fie nfun at1 eoarece se pro uce infiltrarea apei la electromotoare1 curele1 rulmeni etc$ %n (e erea aplic'rii operaiilor e sp'lare &i e)infecie se emontea)' utila*ul1 bine9neles1 n m'sura n care acest lucru este posibil4
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

:2

Alimentarea ma&inilor se (a reali)a mecani)at1 iar -ura a*un-' la cuitele ma&inii sau la or-anele interioare n mi&care$

e nc'rcare (a fi

pre(')ut' cu un protector care s' mpie ice posibilitatea ca m9inile salariatului s' Toate p'rile n mi&care ale ma&inii e t'iat le-ume (or fi pre(')ute cu protectori1 n afar' e ispo)iti(ele e t'iere1 care sunt accesibile prin p9lnia e alimentare$ Este inter)is ca salariatul s' mpin-' cu m9na le-umele n sistemul e t'iere al ma&inii$ Ma&ina (a fi echipat' cu un ec9t up' oprirea ma&inii$ +or fi n ep'rtate resturile e le-ume &i fructe e pe par oseal' &i in *urul ma&inilor1 pentru a se e(ita acci entele prin alunecare$ ispo)iti( e si-uran'1 astfel nc9t s' nu poat' fi emonta p9lnia pornit' f'r' ca p9lnia s' fie corect fi,at'1 respecti( s' nu se poat'

VI !nstrumente de lucru necesare desfurrii practicii


Competena: 7.1. Identific sarcinile i resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 7.2. i asum rolurile care i revin n ec!ip
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

:5

,iBele :e o@;er7are 4r( # % i4;truire 8ractic6 ;e co<8leteaA6 prin bifarea e fiecare at' a unei c'sue c9n s6a emonstrat buna reali)are a unei sarcini$ %n momentul n care au fost bifate toate c'suele1 e(aluarea s6a ncheiat cu succes1 iar competena a fost nsu&it'$ %n ca)ul n care competena nu se (ali ea)'1 se impun recoman 'ri in partea e(aluatorului$ Sarci4ile :e lucru :i4 1iBele :e e7aluare :e la i4;truire 8ractic6 se reali)ea)' numai sub supra(e-herea maistrului instructor sau tutorelui e practic'$ Efectuarea operaiilor pentru obinerea pastei e,ecut' in i(i ual sarcinile e lucru cuprinse n fi&ele e mu&tar1 pectinei &i a e lucru1 e obser(aie1 hi roli)atelor proteice presupune lucrul n -rupe e c9te # ele(i$ Membrii fiec'rui -rup tehnolo-ice &i se obser(' reciproc1 not9n reali)area fiec'rei sarcini$ Discuia ntre e cooperare &i atmosfera creat' n

membrii -rupului &i maistru este un instrument pentru n eplinirea sarcinilor e lucru$ Profesorul obser(' &i anali)ea)' ni(elul timpul lucrului n echip' complet9n fi&a Lucrul I4 echi86( Ele(ul poate o(e i practic c' este capabil s' e,ecute operaiile tehnolo-ice$ %n atelier1 ele(ii trebuie s' poarte echipamentul e protecie corespun)'tor efectu'rii lucr'rii practice$ ?ucrul n echip' impune respectarea unor re-uli$ Aceast' meto ' e lucru poate fi folosit' n fiecare situaie n care -rupuri rest9nse e ele(i planific'1 or-ani)ea)' sau n eplinesc mpreun' i(erse sarcini$ /e (a obser(a ni(elul e interaciune &i cooperare ntr6o atmosfer' familiar' e fiecare at' c9n ele(ii lucrea)' n -rupuri$ %n aceast' acti(itate accentul ca e pe eseori *enai e necesitatea ale-erii unui li er &i a iscuie ca un instrument folosit n n eplinirea sarcinilor e -rup$ ?a acest ni(el ele(ii pot fi colabor'rii cu acesta$ De cele mai multe ori nimeni nu (rea s' fie li er sau ac' totu&i (rea s' o fac' s6ar putea s' nu fie cea mai in icat' persoan'$ ?a nceput este posibil ca ele(ii s' aib' ne(oie e a*utor n aprecierea rolului e li er$ @ soluie ar fi ca ele(ii s' fie l'sai s' ncerce s' se escurce f'r' un con uc'tor &i s' escopere sin-uri necesitatea li erului$ Ar fi bine ca fiecare ele( s' aibe posibilitatea e a con uce un -rup$ Astfel se culti(' auto isciplina1 ncre erea n sine1 cooperarea &i abilit'ile e li er$
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

:7

Pentru a aprecia necesitatea ale-erii unui li er ele(ii (or completa ur<6torul che;tio4ar+ De ce este nevoie ca grupul s aib un lider? a) S fac toat munca; b) S-i ajute pe toi membrii grupului s-i ndeplineasc sarcinile; c) S preia o parte din sarcini. ! "iderul nu are nevoie de cooperarea voastr. ! "ucrul n ec#ip presupune s-i ascultai pe ceilali n aceeai msur n care vorbii. ,iBa :e o@;er7a5ii Bi co4cluAii se completea)' in i(i ual1 utili)9n nsemn'rile f'cute n urma iscuiilor e -rup asupra e(alu'rii$ ,iBa :e o@;er7a5ii F#G % Lucrul I4 echi86 FI4 8ereche ;au I4 9ru8G Care este sarcina (oastr' comun'A <e,$ obiecti(ele pe care (i s6a spus ca trebuie s' le n eplinii= Cu cine (ei lucraA Ce anume trebuie f'cutA

Cine (a face acest lucruA

De ce fel e materiale1 echipamente1 instrumente &i spri*in (a fi ne(oie in partea celorlaliA

Ce anume (ei face tuA @r-ani)area acti(it'ii3 Data/@ra nceperii3 Data/@ra finali)'rii3 C9t e mult (a ura n eplinirea sarciniiA Confirm faptul c elevii au avut discuii privind sarcina de mai sus i:
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Un e (ei lucraA

:8

s-au asigurat c au neles competenele au stabilit ceea ce trebuie fcut au sugerat modaliti prin care pot a uta la ndeplinirea sarcinii s-au asigurat c au neles cu claritate responsabilitile care le revin si modul de Data+

organizare a activitii! Martor"e7aluator <semn'tura= + <e,$3 profesor1 &ef cate r'1 maistru sau tutore e practic'= Nu<e ele7+ Aceasta fi&' stabile&te sarcinile membrilor -rupului e lucru1 precum &i mo ul e or-ani)are a acti(it'ii$

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!;

Competena: 1".1. #bine pasta de mutar


Mo:ulul+ Valori1icarea le9u<elor Bi 1ructelor 8ri4 teh4olo9ii ;8eciale ,I DE O2SERVAIE H ,O# De;er7irea <orii cu :i;curi I4 7e:erea <6ci46rii :$ /upunei ateniei funcionarea morii cu iscuri n (e erea m'cin'rii pentru obinerea pastei e mu&tar$ !$ Completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. Enumerai fazele de lucru pentru funcionarea utilajului Precizai subfazele de lucru Data3 Prezenai normele de protecia muncii specifice utilajului

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!:

,I DE O2SERVAIE H ,O2 TEMA+ "re#tirea materiilor prime EEecuta5i o8era5ia :e 8re96tire a <ateriilor 8ri<e I4 7e:erea <6ci46rii :$ /upunei ateniei operaiile specifice e preparare a maceratului n (e erea obinerii mu&tarului$ !$ Dup' ncheierea acti(it'ii e obser(are1 completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. Enumerai operaiile tehnologice premergtoare preparrii maceratului Precizai materiile prime folosite la prepararea maceratului Identificai utilajele folosite n vederea preparrii maceratului Data3 Prezenai normele de protecia muncii specifice

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!!

,IA DE O2SERVAIE H ,O) Te<a+ $efecte de fabricaie a mutarului I:e4ti1icarea Bi 8re7e4irea :e1ectelor :e 1a@rica5ie :$ @bser(ai cu atenie procesul tehnolo-ic e obinere a mu&tarului$ !$ Completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. lasificai sortimentele de mu!tar Identificai defectele de fabricaie a mu!tarului Data3 Precizai cauzele apariiei defectelor de fabricaie a mu!tarului

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!"

,I DE LUCRU H ,L# Te<a+ Operaii specifice la fabricarea mutarului :$ Do)ai materiile prime necesare obinerii maceratului n (e erea fabric'rii a :; B- e mu&tar$ !$ Preci)ai etapele e lucru la prepararea maceratului$ "$ /tabilii ustensilele necesare pentru o)area materiilor prime n (e erea obinerii maceratului$ Ele(3 Data3 Nr. Etape de lucru la prepararea maceratului "stensilele necesare Norme de protecie a crt. muncii

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

,I DE LUCRU H ,L2 Te<a+ "re#tirea materiilor prime :$ E,ecutai operaia e pre-'tire a materiilor prime n (e erea m'cin'rii pentru obinerea a :; C- e mu&tar superior iute$ !$ I entificai materiile prime n funcie e sortimentul e mu&tar$ "$ /tabilii fa)ele &i con iiile e reali)are pentru fiecare etap' e lucru$ Ele(3 Nr. crt. Etape de lucru n vederea mcinrii #aze !i condiii de lucru Data3 Norme de protecie a muncii

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!#

,I DE LUCRU H ,L) Te<a+ %c&ema te&nolo#ic de obinere a mutarului :$ /tabilii operaiile tehnolo-ice n (e erea obinerii mu&tarului$ !$ I entificai materiile prime &i utila*ele n (e erea obinerii mu&tarului$ "$ Pre)entai efectele e fabricaie$ Ele(3 Nr. crt. Data3 Precizai defectele de fabricaie

$aterii prime folosite pentru obinerea mu!tarului

"tilajele !i aparatura necesar obinerii mu!tarului

Prezentai operaiile tehnologice

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

,I TE.NOLO-IC 8e4tru o@5i4erea <uBtaruluiH ,T# :$ Completai fi&a tehnolo-ic' pentru obinerea mu&tarului1 urm'rin criteriile in -rila e mai *os$ !$ Comparai obser(aiile f'cute n fi&a (oastr' cu cele ale cole-ilor care au reali)at aceea&i fi&' tehnolo-ic' ca &i (oi$ Un e apar ifereneA Ele(3 %ortimente de mu!tar Data3 Norme de protecie a muncii

$aterii prime folosite

&peraiile tehnologice

"tilajele !i aparatura necesar

'erificarea calitii produsului finit

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!0

,I TE.NOLO-IC 8e4tru 8re8ararea <aceratuluiH ,T2 :$ Completai fi&a tehnolo-ic' pentru prepararea maceratului1 urm'rin criteriile in -rila e mai *os$ !$ Comparai obser(aiile f'cute n fi&a (oastr' cu cele ale cole-ilor care au reali)at aceea&i fi&' tehnolo-ic' ca &i (oi$ Un e apar ifereneA Ele(3 %ortimente de mu!tar Data3 Norme de protecie a muncii

$aterii prime folosite

&peraiile tehnologice

%copul operaiilor tehnologice

"tilajele !i aparatura necesar

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!2

STUDIU DE CAJ H SC# :$ @bser(ai cu atenie urm'toarea schem' tehnolo-ic' e obinere a mu&tarului$ !$ Clasificai sortimentele e mu&tar$ "$ Enumerai materiile prime necesare obinerii mu&tarului$ #$ I entificai utila*ele necesare fiec'rei operaii tehnolo-ice$ 0$ I entificai pe urata efectu'rii sta-iului e practic' la a-entul economic cu ce tip e capace se reali)ea)' nchi erea recipientelor &i la ce temperatur' sunt epo)itate recipienteleA

Materii prime

.ecepia

Cur'irea

M'cinarea

Prepararea maceratului

@mo-eni)area pro usului

Umplerea recipientelor

%nchi erea recipientelor

/chema tehnolo-ic' e fabricare a mu&tarului

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!5

PROIECT :$ .eali)ai un proiect cu titlul =E1ectuarea o8era5iilor ;8eci1ice la 1a@ricarea <uBta% rului> up' urm'torul plan 3 a$ Materii prime utili)ate la fabricarea mu&tarului4 b$ /ortimente e mu&tar4 c$ /chema tehnolo-ic' e fabricare a mu&tarului4 $ @peraiile tehnolo-ice e fabricare a mu&tarului4 e$ Utila*ele &i aparatura necesar'4 f$ Defectele e fabricaie4 -$ Normele e protecie a muncii$ "e d bibliografia: D Ieni&tea1 C$1 :807$ #icrobiologia alimentelor$ Eucure&ti$ E itura Me ical' D Fuulescu1 I$1 Dautner1 M$1 :85:$ $ehnologia conservelor$ Eucure&ti$ E itura Di actic' &i Pe a-o-ic' D DDD1 :85#$ $ehnologii moderne n industria conservelor vegetale $ Eucure&ti$ E itura Di actic' &i Pe a-o-ic' DURNAL DE PRACTIC :$ /e ' li;ta :e acti7it65i pentru s'pt'm9na e practic' comasat'3 Jiua # %orme de protecie a muncii <fi&e e lucru=4 Jiua 2 &dentificarea materiilor prime' utila elor i aparaturii necesare <fi&e e obser(aie1 fi&e e lucru1 fi&e tehnolo-ice=4 Jiua ), &, ? (fectuarea operaiilor specifice la fabricarea mutarului <fi&e e obser(aie1 fi&e e lucru1 fi&e tehnolo-ice1 efectuarea lucr'rilor practice=4 )revenirea defectelor de fabricaie la fabricarea mutarului* ?a sf9r&itul s'pt'm9nii e practic' comasat' fiecare ele( trebuie s' complete)e urm'torul *urnal e practic' cu urm'toarele informaii3

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!7

(lev: )erioada: +ocaia desfurrii practicii: #odul: $ema: "arcini de lucru: :$ Care sunt principalele acti(it'i rele(ante pentru mo ulul e practic' pe care le6ai obser(at sau esf'&uratA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ !$ Ce lucruri noi ai n('atA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ "$ Care au fost e(enimentele care (6au pl'cutA Moti(ai$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ #$ Ce aspecte nu (6au pl'cutA Moti(ai$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ @bser(aii3
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!8

Competena: 1".2. #bine pectina


,I DE O2SERVAIE H ,O# Preci8itarea eEtractului 8ectic la 1a@ricarea 8ecti4ei :$ /upunei ateniei operaiile specifice e obinere a precipitatului pectic n (e erea fabric'rii pectinei$ !$ Dup' ncheierea acti(it'ii e obser(are1 completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. Enumerai operaiile tehnologice necesare obinerii precipitatului pectic Precizai materia prim pentru obinerea precipatatului pectic n vederea fabricrii pectinei Data3 Prezenai utilajele necesare obinerii precipitatului pectic

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

";

,I DE LUCRU H ,L# Te<a+ "recipitarea extractului pectic la fabricarea pectinei :$ Do)ai materiile prime necesare obinerii precipitatului pectic n (e erea fabric'rii a :; B- e pectin'$ !$ Preci)ai etapele e lucru la obinerea precipitatului pectic $ "$ /tabilii ustensilele necesare pentru o)area materiilor prime n (e erea obinerii precipitatului pectic$ Ele(3 Nr. crt. Etape de lucru la obinerea precipitatului pectic "stensilele necesare Data3 Norme de protecie a muncii

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

,I TE.NOLO-IC H ,t# :$ Completai fi&a tehnolo-ic' pentru precipitarea e,tractului pectic la fabricarea pecti6 nei1 urm'rin criteriile e mai *os$ !$ Comparai obser(aiile f'cute n fi&a (oastr' cu cele ale cole-ilor care au reali)at aceea&i fi&' tehnolo-ic' ca &i (oi$ Un e apar ifereneA Ele(3 Nr. crt. $aterii prime folosite &peraiile tehnologice %copul operaiilor tehnologice "tilajele !i aparatura necesar Data3 Norme de protecie a muncii

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

PROIECT
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

":

:$ .eali)ai un proiect cu titlul =E1ectuarea o8era5iilor ;8eci1ice la o@5i4erea 8ecti4ei> up' urm'torul plan 3 a$ Materii prime utili)ate la fabricarea pectinei4
Ap' e uri)at' b$ Clasificarea preparatelor pectice4 Tesco(ina

c$ /chema tehnolo-ic' e fabricare a pectinei4


Dio,i e sulf lichefiat necesar'4 e$ Utila*ele &i aparatura E,tracie

eshi ratat' e mere

$ @peraiile tehnolo-ice e fabricare a pectinei4 f$ Defectele e fabricaie4 -$ Normele e protecie a muncii$ /epararea &i tratarea "e d bibliografia:
e,tractului Turte e tesco(in' epui)at'

D Ieni&tea1 C$1 :807$ #icrobiologia alimentelor$ Eucure&ti$ E itura Me ical' D Fuulescu1 I$1 Dautner1 M$1 :85:$ $ehnologia conservelor$ Eucure&ti$ E itura Di actic' Concentrare &i Pe a-o-ic' D DDD1 :85#$ $ehnologii moderne n industria conservelor vegetale $ Eucure&ti$ E itura Di actic' &i Pe a-o-ic'
Uscare

M'cinare

Amoniac1 Na@G

STUDIU DE CAJ H SC# :$ @bser(ai cu atenie urm'toarea schem' tehnolo-ic' e obinere a pectinei$ !$ Preci)ai scopul obinerii pectinei$ "$ Enumerai tipurile e preparate pectice$ #$ I entificai utila*ele necesare fiec'rei operaii tehnolo-ice$ Purificare Demeto,ilare 0$ I entificai pe urata efectu'rii sta-iului e practic' la a-entul economic ce ambala*e Alcool etilic se folosesc &imetilic la ce &i temperatur' se reali)ea)' epo)itareaA
Precipitare cu alcool Pectin' e (al

Uscare

.ecuperare alcool

Pectin' purificat'

M'cinare

Pectin' slab meto,ilat'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Ambalare Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"!

Depo)itare

/chema tehnolo-ic' e fabricare a pectinei DURNAL DE PRACTIC


Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

""

:$ /e ' li;ta :e acti7it65i pentru s'pt'm9na e practic' comasat'3 Jiua # %orme de protecie a muncii <fi&e e lucru=4 Jiua 2 &dentificarea materiilor prime' utila elor i aparaturii necesare <fi&e e obser(aie1 fi&e e lucru1 fi&e tehnolo-ice=4 Jiua ), &, ? (fectuarea operaiilor specifice la obinerea pectinei <fi&e e obser(aie1 fi&e e lucru1 fi&e tehnolo-ice1 efectuarea lucr'rilor practice=4 )revenirea defectelor de fabricaie la obinerea pectinei* ?a sf9r&itul s'pt'm9nii e practic' comasat' fiecare ele( trebuie s' complete)e urm'torul *urnal e practic' cu urm'toarele informaii3

(lev: )erioada: +ocaia desfurrii practicii: #odul: $ema: "arcini de lucru: :$ Care sunt principalele acti(it'i rele(ante pentru mo ulul e practic' pe care le6ai obser(at sau esf'&uratA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ !$ Ce lucruri noi ai n('atA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"#

"$ Care au fost e(enimentele care (6au pl'cutA Moti(ai$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ #$ Ce aspecte nu (6au pl'cutA Moti(ai$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ @bser(aii3

Competena: 1".$. #bine !idroli%ate proteice

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"0

,I DE O2SERVAIE H ,O# O@5i4erea hi:roliAatelor 8roteice :$ /upunei ateniei operaiile specifice e obinere a hi roli)atelor proteice$ !$ Dup' ncheierea acti(it'ii e obser(are1 completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. Precizai materialele necesare pentru obinerea hidrolizatelor proteice Enumerai materiile prime necesare Precizai operaiile tehnologice necesare obinerii hidrolizatelor proteice Data3 Prezenai utilajele !i aparatura necesare obinerii hidrolizatelor proteice

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

,I DE LUCRU H ,L# Te<a+ %c&ema te&nolo#ic de obinere a &idrolizatelor proteice :$ /tabilii operaiile necesare n (e erea obinerii hi roli)atelor proteice$
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"2

!$ I entificai materiile prime &i materialele necesare$ "$ Preci)ai con iiile ce trebuie n eplinite e hi roli)atele protecie $ Ele(3 Nr. $aterii prime folosite crt. pentru obinerea hidrolizatelor proteice $aterialele necesare &peraiile tehonologice "tilajele !i aparatura necesar Data3 ondiiile ce trebuie ndeplinite de hidrolizatele proteice

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

,I TE.NOLO-IC H ,t# :$ Completai fi&a tehnolo-ic' pentru obinerea hi roli)atelor proteice1 urm'rin criteriile e mai *os$ !$ Comparai obser(aiile f'cute n fi&a (oastr' cu cele ale cole-ilor care au reali)at aceea&i fi&' tehnolo-ic' ca &i (oi$ Un e apar ifereneA Ele(3 Nr. crt. $aterii prime folosite $aterialele necesare &peraiile tehnologice "tilajele !i aparatura necesar Parametrii de lucru pentru fiecare operaie n parte Data3 Norme de protecie a muncii

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

STUDIU DE CAJ H SC#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"5

:$ @bser(ai cu atenie utila*ul e mai *os repre)ent9n autoclavul* !$ Enumerai materiile prime &i materialele folosite la fabricarea hi roli)atelor proteice$ "$ I entificai p'rile componente ale autocla(ei$ #$ Pre)entai mo ul e funcionare a autocla(ei$ 0$ I entificai pe urata efectu'rii sta-iului e practic' la a-entul economic un e se escarc' coninutul autocla(eiA

PROIECT

:$ .eali)ai un proiect cu tema =E1ectuarea o8era5iilor ;8eci1ice la 1a@ricarea hi:roliAa%telor 8roteice > up' urm'torul plan3 a$ Materii prime &i materialele folosite la fabricarea hi roli)atelor proteice4 b$ /chema tehnolo-ic' e fabricare a hi roli)atelor proteice4 c$ @peraiile tehnolo-ice e fabricare a hi roli)atelor proteice4 $ Utila*ele &i aparatura necesar'4 e$ Normele e protecie a muncii$ "e d bibliografia: D Ieni&tea1 C$1 :807$ #icrobiologia alimentelor$ Eucure&ti$ E itura Me ical' D Fuulescu1 I$1 Dautner1 M$1 :85:$ $ehnologia conservelor$ Eucure&ti$ E itura Di actic' &i Pe a-o-ic' D DDD1 :85#$ $ehnologii moderne n industria conservelor vegetale $ Eucure&ti$ E itura Di actic' &i Pe a-o-ic' DURNAL DE PRACTIC

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"7

:$ /e ' li;ta :e acti7it65i pentru s'pt'm9na e practic' comasat'3 Jiua # %orme de protecie a muncii <fi&e e lucru=4 Jiua 2 &dentificarea materiilor prime' materialelor' utila elor i aparatura necesare <fi&e e obser(aie1 fi&e e lucru1 fi&e tehnolo-ice=4 Jiua ), &, ? (fectuarea operaiilor specifice la obinerea hidrolizatelor proteice <fi&e e obser(aie1 fi&e e lucru1 fi&e tehnolo-ice1 efectuarea lucr'rilor practice=4

?a sf9r&itul s'pt'm9nii e practic' comasat' fiecare ele( trebuie s' complete)e urm'torul *urnal e practic' cu urm'toarele informaii3 (lev: )erioada: +ocaia desfurrii practicii: #odul: $ema: "arcini de lucru: :$ Care sunt principalele acti(it'i rele(ante pentru mo ulul e practic' pe care le6ai obser(at sau esf'&uratA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ !$ Ce lucruri noi ai n('atA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ "$ Care au fost e(enimentele care (6au pl'cutA Moti(ai$
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"8

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ #$ Ce aspecte nu (6au pl'cutA Moti(ai$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ @bser(aii3

VII( MODALITI DE OR-ANIJARE A EVALURII

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#;

Pentru aplicarea curriculumului procesul e pre are n('are e(aluare trebuie s' fie focali)at pe formarea abilit'ilor cheie1 competenelor tehnice -enerale &i competenelor tehnice speciali)ate1 cerute e ni(elul oi e formare &i e calificarea O8erator I4 8relucrarea le9u<elor Bi 1ructelor( Acest numai prin folosirea celor mai a ec(ate meto e care acti(itatea i actic' este centrat' pe ele($ E,ist' numeroase metode i procedee didactice care pot fi folosite n scopul form'rii competenelor$ %n selectarea lor trebuie s' se in' seama e coninuturi &i nu n ultimul r9n 1 e stilurile e n('are ale ele(ilor <(i)ual au iti( sau practic=$ E7aluarea scoate n e(i en' m'sura n care se formea)'1 abilit'ile cheie1 competenele tehnice -enerale &i competenele tehnice speciali)ate in /tan ar ul e Pre-'tire Profesional'$ /e pot utili)a iferite meto e care s' confere caracterul formati( al e(alu'rii1 folosin pe l9n-' meto ele clasice &i meto ele alternati(e ca3 obser(area sistematic' a ele(ilor1 proiectul1 stu iul e ca)1 e,erciiul practic1 portofoliul$ "roiectul Proiectul este orice e,erciiu sau in(esti-are n care constr9n-erile abor ate in i(i ual sau e c'tre un -rup e timp au fost rela,ate$ Proiectele sunt practice &i au un final mai eschis ec9t tema e lucru$ Pot fi e ele(i$ De obicei implic'1 n m'sur' e&i sunt1 totu&i1 efinite prin semnificati('1 efectuarea acti(it'ilor f'r' supra(e-here atent'1 e&i e(aluatorul poate asi-ura n rumare &i spri*in$ Au o factorul timp$ Ale-erea proiectului poate fi iri*at' e e(aluator1 e obicei oferin u6i ele(ului o tem' sau o scurt' informare1 ca ba)' a in(esti-'rii$ @fer' o mo alitate util' e a mbina e(aluarea unei -ame lar-i e abilit'i &i e a inte-ra iferite acti(it'i1 at9t n ca rul1 c9t &i ntre unit'i$ Acestea sunt n mo special a ec(ate pentru e(aluarea re)ultatelor n(''rii pri(in abilit'ile co-niti(e3 anali)'1 sinte)' &i e(aluare$ Proiectele sunt eficace mai ales c9n ele(ii au e re)ol(at o problem' practic'$ urat' mai e,tins'1 e)i erat se poate reali)a

e pre are n('are 6 e(aluare1 n

%tudiile de caz

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#:

Constau n escrierea unui e(eniment1 e obicei sub forma unui te,t1 a unei ima-ini sau nre-istr'ri electronice care se refer' la o situaie real'$ Apoi aceasta este urmat' e o serie e instruciuni care etermin' ele(ul1 ca obser(ator eta&at al e(enimentelor1 s' anali)e)e situaia1 s' tra-' conclu)ii &i s' ia aciune$ Este important s' (' amintii c'1 n numeroase stu ii e ca)1 nu e,ist' r'spunsuri HcorecteI sau mo alit'i HcorecteI pentru a a*un-e la o eci)ie$ Importante sunt procesul e interpretare &i cel eci)ional1 precum &i conclu)ia la care a*un-e ele(ul$ /tu iile e ca) sunt concepute pentru a oferi posibilitatea e a e,ersa abilit'ile e re)ol(are a problemelor &i luare a eci)iilor$ Acestea sunt n mo special utile atunci c9n situaia real' ar fi ificil e or-ani)at1 iar timpul e icat n(''rii este limitat$ 'xerciiile practice Constau n orice acti(itate care permite ele(ilor s' &i emonstre)e irect abilit'ile tehnice &i/sau comportamentale$ E(aluarea ar putea fi ba)at' pe re)ultatul final al acti(it'ii <pro usul=1 sau pe efectuarea acti(it'ii <procesul=1 sau pe o combinaie a ambelor$ ?a anumite materii1 emonstrarea unei abilit'i practice poate in ica faptul c' ele(ii pot aplica cuno&tinele necesare pentru a e(aluare suplimentar'1 obser(area abilit'ii$ Permite ele(ului s' emonstre)e abilit'i1 tehnici1 cuno&tine &i nele-erea elementelor e specialitate$ @fer' o(e)i pri(in abilit'ile practice ob9n ite1 e e,emplu1 la locul e munc'$ Fama e e,erciii practice este lar-' &i inclu e cercetarea &i in(esti-area unei probleme e proiectare1 efectuarea unor acti(it'i e laborator1 reali)area &i utili)area unui obiect$ (urnale Dac' este a ec(at structurat1 un *urnal poate oferi o mo alitate util' e e(aluare a pro-resului nre-istrat e ele($ Pentru a fi eficace1 ar trebui s' aib' instruciuni clare pri(in utili)area &i ar trebui s' li se ofere ele(ilor n rum'ri pri(in mo ul n are trebuie nre-istrate informaiile eseniale$ ?a locul e munc'1 lucr'torii pot ine un *urnal pentru a
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

eci)ii sau s' su-ere)e mo alitatea

emonstra competena$ ?a alte materii1

cuno&tinele pot s' nu re)ulte n mo e(i ent$ %n astfel e ca)uri1 poate fi necesar' o e e,emplu aplicarea unor ntreb'ri1 pentru a completa

#!

monitori)a &i (erifica operarea unui echipament specific sau pentru a ine e(i ena proceselor$ Astfel e nre-istr'ri pot fi1 e asemenea1 anali)ate e e(aluator$

Jurnalele sunt utili)ate pentru a furni)a ele( &i nre-istrea)'


"ortofoliu

o(e)i suplimentare pri(in

abilitatea

ele(ului e a n eplini o -am' e acti(it'i &i e sarcini$ Acestea sunt inute e e c9te ori au fost n eplinite acti(it'ile &i sarcinile specificate ntr6o -am' e situaii$
@ colecie repre)entati(' a muncii can i atului1 e obicei reali)at' e6a lun-ul perioa ei e n('are1 pentru a emonstra sau e,emplifica ori faptul c' a fost n eplinit' o serie e criterii1 ori cele mai bune reali)'ri e care este capabil can i atul$ Utili)at1 e asemenea1 n mare m'sur' pentru n('area refle,i('$ Este util)at pentru3 %ncura*area n(''rii auto irecionate$ ?'r-irea opiniei asupra celor n('ate$ Kacilitarea n(''rii espre cum n(ei$ Demonstrarea pro-resului c'tre re)ultate i entificate$ Crearea unui punct e intersecie pentru instruire &i e(aluare$ @ferirea unei mo alit'i pentru ele(i e a se (alori)a ca persoane care n(a'$ ,ferirea oportunitilor pentru dezvoltare cu spri inul colegilor* Autoe7aluarea este una in meto ele care cap't' o e,tin ere tot mai mare atorit' faptului c' ele(ii &i e,prim' liber opinii proprii1 &i susin &i &i moti(ea)' propunerile$ Meto ele e e(aluare utili)ate beneficia)' e o serie e instrumente care trebuie elaborate n corelare cu criteriile e performan' &i cu probele e e(aluare intro use n /tan ar ul e Pre-'tire Profesional'$

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#"

VIII( ANE*E
Co<8ete45a #!(#

,I DE O2SERVAIE H ,O# % REJOLVARE De;er7irea <orii cu :i;curi I4 7e:erea <6ci46rii :$ /upunei ateniei funcionarea morii cu iscuri n (e erea m'cin'rii pentru obinerea pastei e mu&tar$ !$ Completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. :$ Enumerai fazele de lucru pentru funcionarea utilajului Alimentarea &i pornirea utila*ului Precizai subfazele de lucru a se alimentea)' utila*ul prin p9lnia e alimentare b se re-lea)' ebitul cu a*utorul re-ulatorului e ebit mane(rat e m9nerul clapei e re-lare c se porne&te utila*ul e la panoul e coman ' a se continu' alimentarea utila*ului b se supra(e-hea)' funcionarea "$ I-ieni)area utila*ului a se opre&te funcionarea utila*ului b se cur'' &i se i-ieni)ea)' utila*ul Data3 Prezenai normele de protecia muncii specifice utilajului a se lucrea)' cu echipamentul e munc'4 b se scot/ ecuplea)' in funciune utila*ele care scot un )-omot ciu at4

!$

/upra(e-herea utila*ului

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

##

,I DE O2SERVAIE H ,O2 H REJOLVARE


Co<8ete45a #!(#

TEMA+ "re#tirea materiilor prime EEecuta5i o8era5ia :e 8re96tire a <ateriilor 8ri<e I4 7e:erea <6ci46rii :$ /upunei ateniei operaiile specifice e preparare a maceratului n (e erea obinerii mu&tarului$ !$ Dup' ncheierea acti(it'ii e obser(are1 completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. :$ Enumerai operaiile tehnologice premergtoare preparrii maceratului I entificarea materiilor prime conform reetei Precizai materiile prime folosite la prepararea maceratului Identificai utilajele folosite n vederea preparrii maceratului cur'area se face cu a*utorul 7K4tur6toarelor, ma&ini n care seminele sunt supuse nt9i aciunii unui curent e aer1 care separ' praful ca apoi s' ca ' pe site1 care n ep'rtea)' impurit'ile r'mase$ Usturoiul se cur'' &i se m'rune&te la <aBi4a :e tocat1 prin site cu orificiul e " # mm4 Greanul se cur'' la <aBi4a :e cur65at r6:6ci4oa;e ;au <a4ual, se taie n buc'i &i se toac' mecanic4 Data3 Prezenai normele de protecia muncii specifice ?a ma&inile e cur'at se (a a(ea -ri*' n permanen' ca orificiul e scur-ere a apei re)i uale s' nu fie nfun at1 eoarece se pro uce infiltrarea apei la electromotoare1 curele1 rulmeni etc$ .e-larea manual' &i orice inter(enie la ma&ina e cur'at se (a face numai up' oprirea in funciune &i econectarea e la reeaua electric'$ +or fi n e6p'rtate resturile e le-ume &i fructe e pe par oseal' &i in *urul ma&inilor1 pentru a se e(ita acci entele prin alunecare

!$ Cur'irea materiilor prime

materii prime: semine e mu&tar alb1 mu&tar ne-ru1 piper1 enibahar1 foi e afin1 hrean1 corian ru4

"$ M'cinarea

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#0

,I DE O2SERVAIE H ,O) % ReAol7are


Co<8ete45a #!(#

Te<a+ $efecte de fabricaie a mutarului I:e4ti1icarea Bi 8re7e4irea :e1ectelor :e 1a@rica5ie :$ @bser(ai cu atenie procesul tehnolo-ic e obinere a mu&tarului$ !$ Completai fi&a e mai *os3 Ele(3 Nr. crt. lasificai sortimentele de mu!tar Mu&tar3 o@iB4uit eEtra+ 6 ulce 6 iute4 ;u8erior+ 6 ulce 6 iute$ Identificai defectele de fabricaie a mu!tarului Past' neome-en' Data3 Precizai cauzele apariiei defectelor de fabricaie a mu!tarului atorit' meninerii insuficiente la omo-eni)are

:$

!$

Culoare nchis'

atorit' nerespect'rii proporiei ntre mu&tarul alb &i ne-ru miros atorit' nerespect'rii reetei e fabricaie

"$

Fust &i necaracteristic

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#2

,I DE LUCRU H ,L# H REJOLVARE


Co<8ete45a #!(#

Te<a+ Operaii specifice la fabricarea mutarului :$ Do)ai materiile prime necesare obinerii maceratului n (e erea fabric'rii a :; B- e mu&tar$ !$ Preci)ai etapele e lucru la prepararea maceratului$ "$ /tabilii ustensilele necesare pentru o)area materiilor prime n (e erea obinerii maceratului$ Ele(3 Data3 Nr. Etape de lucru la prepararea maceratului "stensilele necesare Norme de protecie a muncii crt. :$ I entific' aparatele &i ustensilele purtarea unui echipa6 necesare o)'rii materiilor prime ment corespun)'tor e !$ Do)ea)' prin c9nt'rire pulberea balana in otare3 munc'3 halatul alb e p9n)'1 &oruri1 m'nu&i e semine e mu&tar tehnic' &i ochelari e protecie1 "$ Do)ea)' materiile prime lichi e (ase -ra ate3 eoarece la efectuarea <ap'1 oet= cilin ru -ra at1 unor lucr'ri e,ist' pipete4 #$ Do)ea)' prin c9nt'rire celelalte balana in otare3 pericolul stropirii cu substane to,ice$ %n materii prime soli e <sare1 )ah'r1 tehnic' laborator halatul este con imente= obli-atoriu$ 0$ Amestec' componentele (ase e cupa*are maceratului manual sau mecanic
@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#5

,I DE LUCRU H ,L2 H REJOLVARE Co<8ete45a #!(#( Te<a+ "re#tirea materiilor prime :$ E,ecutai operaia e pre-'tire a materiilor prime n (e erea m'cin'rii pentru obinerea a :; C- e mu&tar superior iute$ !$ I entificai materiile prime n funcie e sortimentul e mu&tar$ "$ /tabilii fa)ele &i con iiile e reali)are pentru fiecare etap' e lucru$ Ele(3 Nr. Etape de lucru n vederea mcinrii crt. :$ I entificarea materiilor prime conform reetei Data3 Norme de protecie a muncii ?a ma&inile e cur'at se (a a(ea -ri*' n permanen' ca orificiul e scur-ere a apei re)i uale s' nu fie nfun at1 eoarece se pro uce infiltrarea apei la electromotoare1 curele1 rulmeni etc$ +or fi n ep'rtate resturile e le-ume &i fructe e pe par oseal' &i in *urul ma&inilor1 pentru a se e(ita acci entele prin alunecare .e-larea manual' &i orice inter(enie la ma&ina e cur'at se (a face numai up' oprirea in funciune &i econectarea e la reeaua electric'$

#aze !i condiii de lucru 6 stabile&te proporia e materii prime3

!$

Cur'irea materiilor prime

6 sunt supuse operaiei e cur'ire pentru a n ep'rta co*ile &i impurit'ile

"$

M'cinarea

6 sunt supuse operaiei e m'runire la ma&ina e tocat

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#7

,I DE LUCRU H ,L# H REJOLVARE Co<8ete45a #!(2( Te<a+ "recipitarea extractului pectic la fabricarea pectinei :$ Do)ai materiile prime necesare obinerii precipitatului pectic n (e erea fabric'rii a :; B- e pectin'$ !$ Preci)ai etapele e lucru la obinerea precipitatului pectic $ "$ /tabilii ustensilele necesare pentru o)area materiilor prime n (e erea obinerii precipitatului pectic$ Ele(3 Nr. crt. :$ !$ "$ #$ 0$ Etape de lucru la obinerea precipitatului pectic I entific' aparatele &i ustensilele necesare o)'rii materiilor prime Do)ea)' prin c9nt'rire tesco(ina e mere Do)ea)' materiile prime lichi e <ap'1 /@!1 Na@G1 alcool metilic &i etilic= Amestec' componentele "stensilele necesare Data3 Norme de protecie a muncii

purtarea unui echipa6 ment corespun)'tor e munc'3 halatul alb e balana in otare3 tehnic' p9n)'1 &oruri1 m'nu&i &i ochelari e protecie1 eoarece la efectuarea (ase -ra ate3 cilin ru unor lucr'ri e,ist' -ra at1 pipete4 pericolul stropirii cu balana in otare3 tehnic' substane to,ice$ %n laborator halatul este centrifu-' obli-atoriu$

@bser(aii ale maistrului sau tutorelui e practic'3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#8

2I2LIO-RA,IE
:$ Earna1 A$1 Antohe1 F$1 !;;:$Curs de pedagogie$ Falai$ E itura ?o-os !$ Eanu1 C$1 &$a$1 :88"$ -tila ul i tefnologia prelucrrii legumelor i fructelor* Eucure&ti$ E itura "$ Eanu1 C$1 &$a$1 :888$ #anualul inginerului de industrie alimentar' vol* &&' E itura Tehnic'1 Eucure&ti1 Di actic' &i Pe a-o-ic' #$ Earariu1 I1 &$a$1 :88#$ #aterii prime i materiale folosite n industria alimentar' #anual pentru clasa a &.-a' licee cu profil de industrie alimentar i coli profesionale anul &' E itura Di actic' &i Pe a-o-ic'1 .$A$ Eucure&ti 0$ Eor ei D$ :85:$ &ndustria alimentar' produse finite' materii prime i au/iliare <e iia /TA/=1 E $ Tehnic'1 Eucure&ti 2$ Fuulescu1 I$1 Dautner1 M$1 :85:$ $ehnologia conservelor$ Eucure&ti$ E itura Di actic' &i Pe a-o-ic' 5$ Ieni&tea1 C$1 :807$ #icrobiologia alimentelor$ Eucure&ti$ E itura Me ical' 7$ Ioancea1 ?$1 :872$ &giena ntreprinderilor de industrie alimentar $ @scar Print 8$ DDD1 :85#$ $ehnologii moderne n industria conservelor vegetale $ Eucure&ti$ E itura Di actic' &i Pe a-o-ic' :;$ Nichita1 ?$1 colecti(ul1 !;;#$ #anual pentru cultura de specialitate $ Eucure&ti$ E itura @scar Print ::$ Nichita1 ?$1 colecti(ul1 !;;:$ )regtire de baz n industria alimentar* Eucure&ti$ E itura @scar Print :!$ DDD$ !;;0$ /tan ar e pre-'tire profesional' Calificarea3 @perator n prelucrarea le-umelor &i fructelor$ Ni(elul ! :"$ DDD$ !;;0$ Curriculum pentru Calificarea @perator n prelucrarea le-umelor &i fructelor$ Ni(elul !$ Domeniul In ustrie alimentar' :#$ http3//LLL$pla otmini airM$com :0$ http3//LLL$creamerM$psu$e u/ :2$ LLL$anamob$ro Falai$ E itura

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

0;

S-ar putea să vă placă și