P. 1
Tema 4-Marfuri Generale

Tema 4-Marfuri Generale

|Views: 400|Likes:
Published by valerian_001

More info:

Published by: valerian_001 on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

TEMA 4 – ÎNCĂRCAREA, STIVUIREA ŞI TRANSPORTUL MĂRFURILOR GENERALE

T4C1 – Încărcarea, stivuirea şi transportul mărfurilor generale ambalate. Avarii posibile, metode şi procedee pentru evitarea acestora (2h).
4.1.1. Consideraţii generale Mărfurile generale (break bulk cargo) reprezintă acele mărfuri formate din partide mici, care se transportă ambalate în saci, bale, butoaie, lăzi, cutii, etc. Ele se transportă cu nave numite cargouri, care au magazii cu spaţiu mare de încărcare, guri de magazie mari şi instalaţii proprii de încărcare/descărcare. După natura lor, mărfurile generale se clasifică în două categorii principale: ambalate şi neambalate. Mărfurile generale ambalate se clasifică în: – mărfuri generale ambalate în saci (bags, sacks, pockets); – mărfuri generale ambalate în bale (bales); – mărfuri generale ambalate în lăzi (crates, cases); – mărfuri generale ambalate cartoane (cartons, cases); – mărfuri generale ambalate în butoaie (barrels, drums, casks, kegs). Una dintre problemele principale puse de transportul mărfurilor generale este planul de încărcare (cargoplan), întocmit în urma următoarelor documente: – lista de încărcare (cargo list), documentul prin care încărcătorul face cunoscut comandantului navei mărfurile care urmează să fie încărcate şi caracteristicile ce interesează procesul de transport; – ordinul de îmbarcare (mate’s receipt), documentul întocmit de încărcător, pentru fiecare lot de marfă în parte, în scopul organizării unui control sistematic al tuturor mărfurilor încărcate la bord; – pe baza ordinului de îmbarcare, agentul încărcătorului întocmeşte conosamentul (bill of lading), document ce va fi semnat de comandant şi prin care se face dovada că marfa respectivă a fost încărcată la bordul navei. Pe baza listei de încărcare se întocmeşte planul de încărcare iniţial, ţinându-se cont de următoarele criterii generale: – să se asigurare o stabilitate şi o asietă corespunzătoare; – printr-o stivuire corectă, să se asigure protejarea mărfurilor; – să se folosească la maximum capacitatea de încărcare a navei; – în fiecare port de încărcare/descărcare să se pună la dispoziţia primitorului sau încărcătorului cât mai multe guri de magazie; – descărcarea şi încărcarea în fiecare port să se facă fără manipulări suplimentare de marfă şi fără a compromite stabilitatea navei; – repartizarea longitudinală a mărfurilor trebuie să fie cât mai uniformă, funcţie de volumul fiecărei magazii, pe întreaga lungime a navei. La terminarea încărcării navei, se va întocmi un plan de încărcare final, care va indica repartizarea reală a mărfurilor la bord. În portul de descărcare se va întocmi şi un plan de descărcare (discharging plan). 4.1.2. Stivuirea mărfurilor generale, condiţii de stivuire corectă Stivuirea (stowage) este operaţiunea de încărcare a navei ţinând cont de natura mărfii şi felul ambalajului, greutatea specifică a mărfii, modul de manipulare şi dispunere a acesteia în magaziile navei astfel încât să se poată îndeplini următoarele condiţii:

– să se asigure o bună stabilitate a navei pentru ca echipajul şi nava să fie la adăpost de orice primejdie sau accidente ce ar surveni din modul în care a fost dispusă marfa; – marfa să fie ferită de orice pierderi sau avarii, asigurându-se predarea ei la destinaţie în aceeaşi stare ca la încărcare; – spaţiul destinat mărfurilor să fie folosit la maximum, dând posibilitatea să se încarce cât mai multă marfă (rentabilitate); – marfa şi în special piesele grele şi de mare gabarit să fie bine amarate; – să se asigure încărcarea şi descărcarea cât mai rapidă a navei pentru a se reduce la minimum posibil staţionarea ei în porturi; – să se asigure repartizarea uniformă a greutăţilor la bord; – să se evite orice fel de contaminare şi deteriorare a mărfurilor care vin în contact unele cu altele. Prin stivuire trebie să se înţeleagă nu numai toate operaţiile care privesc aşezarea metodică şi judicioasă a mărfurilor în navă, dar şi asigurarea perfectei lor conservări pe toată durata voiajului. Pentru eliminarea eventualelor consecinţe ce ar putea rezulta din cauza unei stivuiri defectuoase, se recomandă ca, înaintea începerii operaţiunilor de încărcare, comandantul să fie în posesia tuturor datelor privitoare la marfă (greutate, volum, dimensiuni, ambalaj, indice de stivuire, destinaţia mărfurilor), astfel încât să poată concepe un plan de încărcare în mod judicios; aducerea mărfurilor la bord făcându-se la cererea comandantului în ordinea în care ele au fost înscrise în cargoplan. Indicele de stivuire (stowage factor) reprezintă numărul de picioare cubice sau metri cubi pe care îi ocupă o tonă dintr-o marfă oarecare stivuită în navă. Acest indice variază funcţie de greutatea specifică a mărfii, natura acesteia care uneori cere un spaţiu mai mare pentru aerisire, felul ambalajului, gradul de presare al unor colete, gradul de uscare, forma spaţiului din magazia navei în care se face stivuirea etc. Indicele ideal de stivuire reprezintă, pentru fiecare navă în parte, raportul dintre capacitatea volumetrică a magaziilor de marfă (tonajul navei) şi deadweight-ul navei respective. În magaziile navei, datorită formei spaţiului în care se face stivuirea mărfii, în mod inerent se creează unele spaţii între colete. Aceste pierderi de spaţiu se numesc spaţii moarte (broken stowage). Volumul pierderii acestor spaţii, variază, în primul rând, funcţie de felul ambalajului (butoaie, lăzi, colete, etc.) şi în al doilea rând, de modul în care se stivuiesc mărfurile generale în magaziile navei; pierderile de spaţii variind între 20-25%. 4.1.3. Metode, procedee şi mijloace de stivuire a mărfurilor ambalate în saci În mod obişnuit, în saci sunt transportate cereale, cafea boabe, zahăr, ciment, îngrăşămintele chimice, hrana pentru animale, etc. Sacii în care sunt ambalate aceste mărfuri pot fi din iută, material plastic, hârtie de sac, combinaţi, etc. În vederea încărcării mărfurilor în saci, la navă se vor face următoarele pregătiri: – curăţirea santinelor; – montarea şi călăfătuirea capacelor santinelor; – măturarea hambarelor, înlăturarea gunoaielor şi a resturilor rămase de la mărfurile transportate anterior; – îndepărtarea mirosurilor vătămătoare rămase de la mărfurile transportate anterior (dacă este cazul), prin o bună ventilaţie a magaziilor; – dezinsecţia şi deratizarea magaziilor, dacă este cazul; – se urmăreşte ca fardajul magaziilor să fie la post.Funcţie de mărfurile transportate, la nevoie, magaziile navei vor fi fardate suplimentar cu hârtie groasă, prelate, etc.

Paiolul magaziilor va fi acoperit cu bracuri, în special dacă paiolul este metalic se recomandă ca sacii să nu fie stivuiţi direct pe acesta. Pentru a asigura şi o bună ventilare a mărfii, bracurile vor fi aşezate la intervale de 5-8cm. Stivuirea sacilor în magaziile navei se poate face în trei feluri, funcţie de felul mărfii conţinute în saci: sac pe sac, jumătate de sac şi ţesut. Dacă marfa din saci necesită ventilaţie pronunţată, sistemul de stivuire cel mai indicat va fi stivuirea „sac pe sac” (bag on bag stowage), având în vedere ca gura sacului să fie la unul spre înainte, la altul spre înapoi. Acest sistem de stivuire va da posibilitatea creării unor spaţii mai mari între saci, uşurând circulaţia aerului. În timpul încărcării, stivajul în acest sistem trebuie spupravegheat de către ofiţerul de gardă, întrucât din neatenţie stiva se poate strica foarte uşor. Dacă marfa din saci nu necesită o ventilaţie specială, cel mai bun sistem de stivuire va fi stivuirea pe „jumătate de sac” (half bag stowage). În acest sistem sacul de pe rândul superior se stivuieşte peste jumătăţile a doi saci din rândul inferior. Acest sistem face ca spaţiul mort să fie mult micşorat. Este procedeul de stivuire cel mai frecvent folosit. Atunci când stivuirea se face într-un spaţiu redus, în blocuri mai mici, unde stiva trebuie să aibă o stabilitate mai mare, se foloseşte sistemul de stivuire „ţesut” (woven), care constă în aşezarea rândului superior de-a curmezişul, pe rândul inferior de saci. În cazul stivuirii în celelalte două sisteme, stabilitatea stivei se măreşte executându-se stivajul ţesut numai pe ultimele două rânduri ale stivei. Dacă marfa în saci este compusă din mai multe loturi, atunci se va face separarea mărfii folosind bracuri, tenzi etc., urmărindu-se totodată marcajul sacilor. Dacă loturile de marfă sunt pentru diferite porturi, atunci se va urmări cu foarte multă atenţie delimitarea loturilor, pentru a evita greşelile ce se pot ivi la livrarea mărfii. O atenţie deosebită se va acorda încărcării şi stivuirii mărfurilor ambalate în saci de plastic. În timpul balansului navei pe vreme rea, aceştia pot aluneca producând deplasarea mărfii, cu efect negativ asupra stabilităţii transversale a navei. Alunecarea mărfurilor în saci devine periculoasă în cazul în care magaziile sunt încărcate incomplet (efect asemănător cu cel creat de suprafeţele libere la cereale) sau când printr-o stivuire incorectă rămân goluri (ferestre), în special atunci când sacii sunt umezi, şi deci mai alunecoşi, în urma unei ventilaţii necorespunzătoare. Pentru a preveni alunecarea sacilor de plastic, între rănduri se va aşterne hărtie. Pentru preîntampinarea avariilor la manipularea sacilor se va interzice folosirea cârligelor metalice de către docheri, se va urmări folosirea instalaţiilor de încărcare/descărcare în bune condiţii, evitându-se astfel distrugerea sacilor. Mărfurile în saci vor fi încărcate la navă sub o atentă supraveghere şi un pontaj corespunzător. Pe timpul transportului, unde este cazul, se va realiza o ventilaţie corespunzătoare care să împiedice avarierea mărfurilor prin încingere sau umezeală. În unele situaţii, la navă se vor amenaja canale de aerisire odata cu încărcarea şi stivuirea mărfurilor. 4.1.4. Metode, procedee şi mijloace de stivuire a mărfurilor ambalate în butoaie În transportul maritim, prin butoaie (barrels, drums, casks, kegs) se înteleg acele recipiente de forma rotundă, fabricate din doage de lemn şi legate cu cercuri de fier. În procesul de transport interesează care sunt părţile mai rezistente ale butoiului, sfertul este partea cea mai rezistenta iar burta partea cea mai putin rezistenta. Ca reguli generale de incarcare si stivuire a butoaielor: butoaiele se stivuiesc intotdeauna cu vrana in sus butoaiele care contin marfuri lichide ale caror scurgeri ar putea avaria marfurile aflate in alte butoaie trebuie sa fie stivuite in randurile inferioare sub primul rand de butoaie se vor aseza suporti din lemn de brad astfel incat burta butoaielor sa nu se sprijine direct pe paiolul magaziei

cantul gardinei trebuie sa ramana liber fara a se freca de cantul gardinei butoiului vecin sau de peretii magaziei , deoarece gardinele se pot rupe si uneori se poate intampla sa sara capacele de la locul lor maximul de randuri de butoaie ce pot fi incarcate unul peste altul intr-o magazie depinde de categoria din care fac parte butoaiele Stivuirea butoaielor se face: sfert pe sfert burta pe burta in picioare , cu vrana in sus Pentru evitarea avariilor provocate de scurgerile din butoaie se vor refuza la incarcare butoaiele care prezinta urme de scurgeri , care sunt deteriorate sau au lipsa de continut C03. INCARCAREA SI STIVUIREA MARFURILOR GENERALE IN LAZI , CUTII , CARTOANE Marfurile generale ambalate in lazi ,cutii , cartoane se transporta cu nave tip cargo ,nave cu spatii mari de incarcare,guri de mgazie mari si instalatii priprii de incarcare / descarcare. Marfurile transportate in astfel de ambalaje sunt de o varietate deosebita printre cele mai importante fiind: In lazi  piese subansamble obiecte individuale produse speciale(atractive,scumpe) bauturi fructe sau legume In cutii - marfuri generale marfuri imbuteliate in cutii 3. In cartoane  produse refrigerate sau congelate  produse alimentare  produse electronice Cutiile si lazile sunt fabricate in mod normal din lemn ,care poate fi placaj sau din lemn de calitate scazuta.Cutiile de dimensiuni mari pot fi confectionate din scanduri de 15cmx2,5 cm intarite la interior si exterior cu piese de legatura.Unele cutii sunt confectionate sub forma de schelet pentru a permite aerului sa patrunda in interior sau pentru a reduce masa ambalajului. Cutiile de dimensiuni mari vor avea o constructie care sa permita manipularea lor cu autostivuitoarele sau cu instalatiile mecanice si posibilitati de cotare cu slinguri,sapane.Cutiile confectionate pentru a transporta marfuri cu densitati mari vor fi din constructie prevazute cu parti intarite pentru manipulare.Aceste parti vor fi marcate la exterior si orice sling,lant sau sapan va fi prins in pozitiile respective.Amarajul cutiei in magazie se va face tot din aceste pozitii. Cartoanele sunt in mod normal confectionete dintr-unul sau mai multe straturi de hartie. Adesea continutul constituie baza si da forma cartonului si acest lucru trebuie avut in vedere cand se face stivajul.Unele cartoane sunt protejate impotriva absorbtiei umiditatii La incarcare nu se vor folosi carlige metalice in cazul cutiilor de carton dar pot fi folosite la manipularea cutiilor de mari dimensiuni.Cartoanele se incarca/descarca cel mai bine pe paleti.Chingile de legatura ale cutiilor si cartoanelor nu se folosesc pentru manipulare.

La stivuire nu se vor primi lazile sau cartoanele deteriorate,umede sau cu pete.Cutiile de dimensiuni mari se vor stivui jos avand deasupra pachete de dimensiuni mici.Pachetele mici de mase ridicate nu se vor stivui sus sau pe colturile pachetelor mari dar usoare existand riscul avariilor. Orice marca sau indicatie pentru stivuirea in picioare sau pentru un stivaj special trebuie sa fie respectata.Pachetele usoare si cartoanele trebuie stivuite exact unul deasupra celuilalt astfel incat pachetul de jos sa preia toata greutatea pachetului de deasupra. O atentie deosebita se va acorda marfurilor refrigerate sau congelate carora li se va face o ventilatie corespunzatoare C10. INCARCAREA SI STIVUIREA MARFURILOR AMBALATE IN BALE O gama variata de marfuri sunt prezentate in procesul transportului ambalate in bale si in general sunt marfuri cu un indice de stivuire mare.Predomina marfurile textile cum ar fi bumbacul , iuta , sizalul , lana , manila , canepa. Sub forma de baloti se mai intalnesc celuloza , pieile uscate sau sarate , buretii . Pentru reducerea volumului balei marfurile sunt presate si apoi balotate.Legarea balelor trebuie facuta de o maniera rezistenta deoarece prin ruperea lor continutul isi mareste considerabil volumul impiedicand buna stivuire a marfii in magaziile navei. Pentru o buna stivuire si conservare este indicat ca balelor sa li se dea forma regulata sa fie ambalate si legate cu materiale solide iar stivuire lor sa fie facuta compact pentru evitarea rasturnarii acestora in timpul balansului navei.Pentru o buna stivuire se folosesc bracuri care se pun intre randurile orizontale de bale. In general balele se stivuiesc cu parte lata jos fiecare rand un paiol.In felul acesta se incarca paiol dupa paiol pana se ajunge la partea superioara a magaziei unde ,dace este cazul , pentru folosirea intregului spatiu se va stivui un rand de bale in picioare sau pe cant functie de spatiul liber ramas. Peretii si paiolul hambarelor in care se vor incarca marfurile in bale trebuie sa fie curatati pentru a se evita patarea balelor si se va evita incarcarea peste bale a marfurilor care ar putea produce pete sau avarii. Balele cu urme de umezeala vor fi refuzate la incarcare. La incarcare se va urmari: ambalajul sa fie in buna stare ,continutul sa nu fie expus sa nu existe benzi metalice de balotare rupte balele sa nu prezinte pete balele sa nu fie umede Marfurile transportate in bale cu proprietati higroscopice ca bumbacul vor fi stivuite in compartimente diferite de marfurile care produc sudatii(cereale,produse vegetale) si se va evita folosirea de bracuri verzi sau umede.Deasememea fiind o marfa usor inflamabila bumbacul se va stivui departe de tubulaturile care se incalzesc sau de peretii neizolati ai compartimentului masini. Pentru a preintampina pericolul de aprindere se vor respecta urmatoarele reguli: balele cu pete de grasime vor fi refuzate la incarcare stivuirea se va face astfel incat sa se evite frecarea balelor de partile colturoase ale osaturii navei Pe timpul inc/desc fumatul pe coverta va fi interzis Manica pe coverta pompa in functiune in cazul unui incendiu spontan magaziile se inchid ermetic si se inunda cu CO2 , apa sau abur Se va urmari impiedicarea patrunderii in magazii a scanteilor de la cos sau a oricarei surse de aprindere. La transportul bumbacului tancurile de balast se vor presa.

Încărcarea, stivuirea şi transportul mărfurilor generale neambalate. Încărcarea, stivuirea şi transportul cherestelei şi al produselor lemnoase. Încărcarea, stivuirea şi transportul laminatelor (2h). C04. INCARCAREA SI STIVUIREA CHERESTELEI IN MAGAZII SI PE PUNTE Notiunea de incarcatura de lemn pe punte reprezinta orice incarcatura de lemn transportata pe o punte neacoperita a puntii de bord liber sau pe puntea unei suprastructuri.Aceasta expresie include orice incarcatura de lemn de orice natura sau forma in afara de talas de lemn sau orice alta marfa asemanatoare. Incarcarea la bord a cherestelei se face ca la orice alte marfuri folosindu-se sapane sau echipamente speciale , functie de marfa incarcata. Stivuirea cherestelei la bord va tine cont de forma magaziilor si de necesitatea umplerii cat mai judicioase a spatiului acesteia.In acest scop legaturile de cherestea se aduc la murazi si in spatiile ramase libere scandurile se stivuiesc daca este cazul si bucata cu bucata urmand ca la descarcare sa se refaca pachetul.Stivuirea se va face in axul longitudinal al navei Inainte de inceperea incarcarii pe punte este necesar a se lua unele masuri si, de asemenea , trebuie sa se tina cont de anumite reguli de incarcare sa se verifice buna functionare a tuburilor de santina si a tancurilor de balast sa nu se blocheze accesul la tuburile de sonda , la dispozitivele de inchidere a gurilor de aerisire , a tancurilor sau a oricarei instalatii necesare sigurantei navigatiei pentru a preveni blocarea instalatiilor amintite se recomanda ca locurile care trebuie sa ramana libere sa fie notate cu creta se vor lasa libere sabordurile si orice gura de scurgere pentru ca sa se poata scurge apa de pe punte pe punte , sub fiecare stiva de cherestea se vor pune scanduri in forma de V cu varful spre prova pentru ca apa sa se scurga cu usurinta nu este permis ca peretii laterali ai havalelei sa iasa in afara bordurilor navei.Nu este permis a se lasa capete de scanduri scoase in afara in trecerile de pe punte Havaleaua trebuie sa fie bine amarata in sens transversal pe toata intinderea cu un sistem de legaturi din lant sau sarma flexibila.In plus , de-a lungul bordajelor vor fi instalate la intervale de cel mult 3 m niste proptele numite stante pe care se va sprijini havaleaua in timpul balansului. Ca stante se vor folosi dulapi grosi sau bare metalice dintr-o singura bucata.Aceste stante trebuie sa aiba o inaltime de 4 m deasupra havalelei , iar de-a lungul lor se vor amenaja balustrazi de scanduri sau socare pentru siguranta circulatiei pe suprafata havalelei. Legaturile transversale se pot realiza in 2 moduri: 1.Independent 2.Cu declansare centralizata

Inelele de reglare , capetele de lant pentru reglarea amarajului , carligele de scapare , intainzatorii trebuie sa fie de o rezistenta echivalenta cu acea a legaturilor. La incarcare cheresteaua se prezinta sub forma de pachete cu dimensiuni regulate legate cu benzi metalice care au scopul de a mentine in permanenta forma paralelipipedica a pachetului. In scopul evitarii ruperii acestora se va interzice cotarea pachetelor de benzile metalice sau tararea spre murazi a pachetului.Deasemenea la incarcarea pe nava se va evita lucrul cu biga sau cranicul intr-o maniera agresiva care sa determine ruperea sapanelor sau izbirea pachetelor de gura de magazie. Pe timpul transportului se va evita lucrul cu focul deschis in jurul cherestelei pentru a preveni pericolul izbucnirii unui incendiu.Vor fi respinse de la incarcare pachetele ce se prezinta in mod necorespunzator,cu benzi rupte sau incomplete si vor atrage atentia stivatorilor ori de cate ori modul de lucru al acestora contravine normelor de incarcare si stivuire sau sigurantei navei. Avand in vedere specificul transportului de cherestea si al materialelor lemnoase este necesar sa se ia anumite masuri pentru a asigura stabilitatea navei pe timpul transportului si anume: se va avea in vedere ca,in timpul calatoriei , prin consumul de combustibil si apa potabila sa nu fie afectata stabilitatea transversala a navei inainte de inceperea incarcarii pe punte se vor presa tancurile de balast evitandu-se existenta spatiilor goale incarcarea pe punte se face in sens longitudinal iar din loc in loc se vor pune scanduri in sens transversal realizandu-se o incarcatura tesuta in asa fel incat stiva de lemne sa fie bine asigurata pentru a nu aluneca in timpul ruliului se interzice plecarea din port a navelor incarcate cu cherestea pe punte care au o inclinare mai mare de 5deg atunci cand tancurile de balast nu sunt prevazute cu pereti longitudinali si de 8 deg cand acestea sunt prevazute cu pereti longitudinali C05.INCARCAREA SI STIVUIREA LAMINATELOR (TABLA,ROLE,PACHETE) Dintre produsele din fier si otel transportate in mod obisnuit pe mare sunt: foile de tabla laminata transportate sub forma de rola sau de pachete profiluri laminate sau otelurile de sectiuni mari materiale de profiluri mici , vergele metalice si sarma In procesul de pregatire a navei pentru incarcare si transport se va pune accent pe indepartarea reziduurilor marfurilor transportate anterior care pot avea un efect negativ asupra laminatelor sau produselor din otel in special sarea si ingrasamintele chimice.

La incarcare gafele ,sapanele sau lanturile trebuie protejate corespunzator pentru a evita avarierea marginilor rolelor sau pachetelor de tabla. Laminatele sunt marfuri dificil de stivuit necesitand un amaraj complex care sa asigure un inalt grad de securitate transportului. Rolele de tabla sunt marfuri care se stivuiesc de obicei pe paiol.metoda cea mai raspandita de stivuire a rolelor de tabla consta in asezarea acestora orizontal pe paiol cu generatoarea in axul longitudinal al navei. Randul inferior se stivuieste pe 2-3 randuri de bracuri iar tacurile de sprijin vor fi dispuse longitudinal. Aceste bracuri si tacuri au si rolul de preluare a sarcinii de apasare marind coeficientul de frecare. Este preferabil ca rolele de tabla sa fie stivuite pe cel putin 2 randuri in inaltime deoarece stivuirea pe un singur rand ar putea permite deplasarea acestora avand ca rezultat desfacerea stivajului. Rolele se incarca de la murada spre centru. In cazul in care marfa nu este suficienta pentru a acoperi intreg paiolul pe 2 randuri atunci se recomanda ca incarcarea sa fie conceputa numai pe o parte din suprafata paiolului pe doua randuri din bord in bord. Daca rolele au dimensiuni diferite cele mai mici se vor stivui pe randurile superioare.Rolele cu grautati pana la 12t se vor stivui pe max 3 randuri ,iar cele cu greutati peste 12t pe 2 randuri.Manipularea rolelor spre murazi se realizeaza de obicei cu mijloace specializate

Pachetele de tabla se stivuiesc in axul longitudinal al navei.Stivuirea lor se face dupa criteriile obisnuite pentru pachetele cu marfuri generale.Cu cat stivajul este mai compact cu atat riscul de deplasare este mai mic. 11.INCARCAREA SI STIVUIREA LAMINATELOR (TEVI , PROFILE , SARMA ) Dintre produsele din fier si otel transportate in mod obisnuit pe mare sunt: foile de tabla laminata transportate sub forma de rola sau de pachete profiluri laminate sau otelurile de sectiuni mari materiale de profiluri mici , vergele metalice si sarma In procesul de pregatire a navei pentru incarcare si transport se va pune accent pe indepartarea reziduurilor marfurilor transportate anterior care pot avea un efect negativ asupra laminatelor sau produselor din otel in special sarea si ingrasamintele chimice. La incarcare gafele ,sapanele sau lanturile trebuie protejate corespunzator pentru a evita avarierea marginilor rolelor sau pachetelor de tabla. Laminatele sunt marfuri dificil de stivuit necesitand un amaraj complex care sa asigure un inalt grad de securitate transportului.

Profilele mici,fierul beton si vergelele metalice trebuie sa fie stivuite in randurile superioare in axul longitudinal al navei. Se va urmari orizontalitatea acestor marfuri pe toata lungimea lor pentru a se evita deformarile elastice care,in final ,pot duce la deformari plastice.Fierul beton si vergelele metalice trebuie manipulate numai cu sapane vegetale Legaturile unitizate de colaci de sarma sunt in mod obisnuit stivuite pe nava in axul longitudinal in acelasi mod ca si rolele de tabla.Nu se recomanda stivuirea lor pe mai mult de 6 randuri pentru a se evita deformarile si in final dezechilibrarea stivei Cand se transporta vergele de otel legaturile trebuie sa aiba un stivaj orizontal si suporti de lemn pe toata lungimea lor pentru a evita indoirea sau torsionarea In cazul stivuirii tevilor de diametre mici acestea se prezinta in legaturi , in timp ce tevile de diametre mari se incarca individual. Un stivaj deosebit se aplica tevilor usoare care se stivuiesc in randurile superioare. Tevile se stivuiesc in magaziile navei in axul longitudinal;stivuirea in tesut duce inevitabil la deformarea tevilor.O grija deosebita se acorda extremitatilor tevilor care sunt foarte vulnerabile fiind usor expuse riscului de avariere. La receptia marfurilor este foarte frecventa observarea de avarii produse de rugina de aceea comandantul va cere incarcatorului in cazul in care nu se vor face remarci pe conosament o scrisoare de garantie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->