Sunteți pe pagina 1din 2

RECENZIE

MARKETINGUL EVENIMENTELOR

DATE DE IDENTIFICARE ARTICOL


Titlul în limba română: Cum cunoașterea, calitatea și imaginea unui eveniment, creează
intenția oamenilor de a reveni.
Titlul original: How Event Awareness, Event Quality and Event Image Creates
Visitor Revisit Intention?: a lesson from car free day event
Anul: 2016
Autorii Ananda Sabil Hussein
Instituţia la care sunt Department of Management Universitas Brawijaya, Indonesia
afiliați autorii
Titlul revistei International Economics & Business Management Conference
Datele de identificare a Vol. 35, Pag. 396–400
articolului în revistă
(volum, pagini )
Baza de date în care este www.sciencedirect.com
indexată revista

DATE IDENTIFICARE RECENZOR


Nume şi prenume: Turnea Alexandru-Ionuț

Grupa, seria, an 1746, B, III

CONŢINUTUL MATERIALULUI
Cuvinte cheie
event, marketing, event awareness, event quality and event image, intention of visitors
Principalele probleme abordate
Industria evenimentelor este considerată o industrie ce oferă un număr mare de oportunități de angajare
și contribuie la un impact economic pozitiv major. În general, evenimentul poate fi împărțit în evenimente
mega și evenimente locale, care au caracteristici diferite. Acest studiu se concentrează asupra evenimentului
local, care depinde de participarea și contribuția atât a organizatorului, cât și a comunității. Evenimentul
local este esențial pentru crearea mărcii de destinație și generarea de venituri pentru oamenii locali.
Numărul de vizitatori ce participă la un eveniment este unul dintre indicatorii succesului evenimentului
respecitv. Atragerea vizitatorilor anteriori este mai rentabilă decât atragerea unora noi care nu au mai
participat până acum. Din acest motiv, este necesară investigarea factorilor care afectează intenţia de
revenire a vizitatorilor în cadrul unui eveniment ce se desfăşoară regulat.
Ca o construcţie binecunoscută în domeniul studiului de marketing, imaginea evenimentului este propusă
să aibă un efect important asupra intenţiei comportamentale. Unele studii au constatat că imaginea
evenimentului afectează în mod semnificativ intenţia comportamentală a oamenilor de a vizita din nou un
eveniment.

1
Studiul recenzat își propune determinarea efectelor pe care cunoașterea, calitatea şi imaginea
evenimentului le au asupra intenţiei revenirii participanţilor ai un eveniment ce se desfăşoară regulat.
Studiul a fost făcut pe un eşantion de 170 de persoane, unde a fost folostiă o regresie multiplă pentru analiza
datelor. Chestionarul a fost împărţit în 2 seciuni, prima parte avea scopul de a oferi informaţii demografice
cu privire la respondenți, iar cea de-a doua seciune măsoară variabilele investigate în acest studiu.
Ipotezele regresiei sunt următoarele:
H1: Cunoaşterea evenimentului are un efect semnificativ asupra intenţiei vizitatorilor de a participa
H2: Imaginea evenimentului are un efect semificativ asupra intetiei vizitatorilor de a participa
H3: Calitaatea evenimentului are un efect semificativ asupra intetiei vizitatorilor de a participa
După calcularea coeficienţilor şi a “significant effect” al variabilelor, rezultatele studiului au arătat ca
imaginea unui eveniment joacă cel mai important rol pentru decizia vizitatorilor de a reveni la un eveniment
ce are loc în mod regulat.
Imaginea evenimentului a fost găsită ca un predictor robust al intenţiei de revenire ce joacă un rol
important în strategia de branding. O poziție puternică percepută de calitate este un avantaj enorm pe piaţă,
care nu este ușor înlocuită de către concurenți.

Principalele concluzii
Acest studiu oferă o contribuție atât dintr-o perspectiva teoretică, cât și una practică. Pentru contribuția
teoretică, acest studiu oferă dovezi cu privire la efectul conștientizării evenimentelor, imaginii și calității
asupra intenției vizitatorului de a reveni la un eveniment local regulat. Pentru contribuția practică, acest
studiu oferă o perspectivă asupra unui organizator al evenimentului.
Pentru sporirea gradului de participare a potenţialilor vizitatori, studiul subliniază faptul că cei ce se
ocupă de organizarea evenimentului ar trebui să se concentreze pe crearea unei imagini pozitive şi solide a
evenimentului. De asemenea, calitatea şi cunoastera evenimentului nu afectează în mod semnificativ
intenţia participanţilor de a reveni la un eveniment ce are loc în mod regulat.

Bibliografia articolului recenzat (comentați actualitatea, relevanța acesteia etc.)


În ceea ce priveşte bibliografia,se observă faptul că cea mai veche sursă bibliografică este din 1991, iar
cea mai recentă sursă este din 2011,articolul având la bază concepte ce cuprind perioada 90’ dar şi concepte
actualizate.
Astfel, prin aceste materiale utilizate putem observa progresul în ceea ce priveşte organizarea și studierea
modului de elaborare al strategiei unui eveniment. Conţinutul bibliografiei este cât se poate de relevant,
având în vedere tema aleasă.