Sunteți pe pagina 1din 3

Caracteristica de reglare a MAI

Caracteristica de consum de combustibil


Caracteristica de consum de conbustibil prezintă variaţiile putrii efective, consumului specific
de combustibil şi coeficientului de exces de aer în funcţie de consumul orar de combustibil, la turaţie
constantă. Pentru păstrarea turaţiei constante se modifică momentul rezistent aplicat motorului (reglajul
frânei) la fiecare schimbare a debitului de combustibil. Pentru m.a.s. cu carburator caracteristica se
obţine păstrând constantă şi deschiderea obturatorului. Variaţia consumului de combustibil se obţine
prin utilizarea unor jicloare de dimensiuni diferite. Pentru turaţia şi poziţia obturatorului la care se face
determinarea se stabileşte consumul orar pentru economicitatea maximă la dozajul economic şi cel
pentru puterea maximă la dozajul de putere.
Reglajul optim al carburatorului trebuie să asigure încadrarea consumului orar între cel economic
şi cel de putere la orice regim de funcţionare. Stabilirea acestui reglaj necesită determinarea
caracteristicilor de consum de combustibil la mai multe turaţii, la fiecare turaţie introducând mai multe
deschideri ale obturatorului. La motoarele cu injecţie de benzină, pentru fiecare poziţie a obturatorului
se variază debitul de benzină injectat.
Motoarele cu catalizatori funcţionează la un exces de are cvasiconstant, în jurul valorii de 1,
astfel încât această caracteristică nu mai este necesară.

Caracteristica de consum la m.a.c. se ridică modificând poziţia cremalierei pompei de injecţie. Se


definesc consumurile corespunzătoare polului economic, puterii maxime şi consumul maxim de
combustibil, la care puterea scade, datorită înrăutăţirii arderii, din cauza condiţiilor locale proaste se
formează fum negru şi se pot produce uzuri importante.
Pentru a asigura o bună funcţionare a motoarelor diesel se stabileşte o limită admisibilă de consum
orar pentru fiecare turaţie. Funcţionarea cu consumuri mai mari decât cele limită nu este admisă nu
este permisă din cauza uzurii importante a pieselor motorului, chiar dacă apare o pierdere relativă de
putere.

Caracteristica de avans

Caracteristica de avans la producerea scânteii electrice şi caracteristica de avans la injecţie arată


influenţa fiecăruia din aceşti factori, la m.a.s şi respectiv la m.a.c., asupra puterii efective şi
consumului specific de combustibil . Caracteristica de avans se ridică la sarcină şi turaţie constantă,
menţinând neschimbată poziţia obturatorului sau cremalierei pompei de injecţie şi modificând
momentul rezistent cu avansul pentru a menţine turaţia constantă.
În condiţiile încercării caracteristicii de avans consumul de combustibil rămâne constant. Ca atare se
poate evidenţia avansul optim βopt la care se obţine simultan puterea maximă şi consumul specific
minim.
Pentru aceiaşi sarcină se determină caracteristica de avans la mai multe turaţii, stabilind pentru fiecare
avansul optim. Ca urmare se poate trasa variaţia avansului optim cu turaţia, la sarcină constantă. De
asemenea, se poate trasa variaţia avansului, la turaţie constantă, în raport cu sarcina. Din combinaţia
acestor două caracteristici rezultă o suprafaţă ce reprezintă avansurile optime pentru fiecare punct de
funcţionare al motorului.

Curbele de avans optim sunt necesare pentru construirea dispozitivelor care realizează automat
variaţia avansului cu turaţia şi sarcina. Dacă vorbim despre dispozitive electronice de variaţie a
avansului acestea vor evalua pentru fiecare punct de funcţionare al motorului sarcina şi turaţia, după
care vor citi din harta tridimensională avansul optim al acestui punct. Pentru dispozitivele mecano-
pneumatice avansul se modifică mecanic cu ajutorul unui dispozitiv centrifugal (variaţia cu turaţia) şi
cu un dispozitiv de determinare a depresiunii (cu membrană) pentru definirea sarcinii.