Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Școala
Data:
Profesor:
Subiectul: ” Relaţia părinte – copil. Dragostea .”
Durata : 50 minute
Grupul ţintă:clasa a X-a

Motto :” Dragostea nu are nevoie de cuvinte, însă cuvintele au întotdeauna nevoie de dragoste”
Ionut Caragea
Competenţă specifică: Identificarea concordanţei permanente între calităţile personale şi cele ale părinţilor necesare stabilirii unui
cadru optim familial, axat pe dragostea reciprocă.

Obiective operaţionale:
O1 - Să conştientizeze rolul propriu şi cel al părinţilor în cadrul familiei;
O2 - Să proiecteze o relaţie axată pe dragoste faţă de părinţi;
O3 - Să identifice tipurile de părinţi luînd atitudine faţă de dezavantajele fiecrăui tip;
O4 - Să conştientizeze necesitatea comunicării eficiente cu membrii familiei.
Elemente de srategie didactică:
 Resurse materiale: poster cu fişe adezive,
 Resurse umane: 19 elevi.
 Forme de organizare:frontal, individual, în grup.
Cuvinte cheie: dragoste, părinte, relaţie.
Bibliografie: 1.“Meseria de parinte” , Ioan Dolea, Dacian -Dorin Dolea, Editura Aramis
2. http://www.prodidactica.md/viitor/viitor_rom/pagina_profesorului.htm

Etapele Ob. Dozarea Activităţi de dirijare a activităţii Metode şi Material Forme


lecţiei Op. timpului tehnici de didactic de
predare evaluare
Moment 1 minută Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
organizatori lecţiei:
c Sala aerisită, distribuirea materialului didactic(fişe
de lucru), aşezarea băncilor, stabilirea grupurilor de
lucru.
Captarea 1 minută Salutul Discuţie dirijată 4 foi colorate:
atenţiei 3 minute Activitatea „ Culoarea dispoziţiei mele ...” şi roşu, verde,
repartizarea pe grupuri de lucru în baza acestora. albastru,
portocaliu.
Evocarea O1 5 minute Dragi elevi! Răsfoind seturile de materiale pregătite Conversația Manuscrisu
pentru ora de azi am constatat că o porţiune din euristică, l pierdut Aprecieri
istorioara pregătită pentru începutul orei s-a pierdut observația (poster...) verbale
pe undeva şi am rămas doar cu cîteva rînduri... individuala Frontal
„La fel cum nu ne putem sătura de frumuseţea
stelelor aşa nu ne putem sătura nici de dragostea
parinţilor noştrii. Ei sînt...„
V-aş ruga să încercaţi să continuaţi această
istorioară redactînd fiecare cîte 3-4 enunţuri
(textele sînt lecturate selectiv apoi sunt anexate pe
poster şi este citit finalul textului).
Spre marea bucurie a mea am găsit şi finalul
textului meu
„...cele mai luminoase stele de pe cerul vietii
noastre, ce ne luminează mereu cărările prin
întortocheatele şi întunecatele drumuri ale acestei
lumi.”
Realizarea O2 2 minute Pentru a afla subiectul lecţiei descifraţi anagrama. Anagrama: Aprecieri
sensului Astăzi ne vom referi la următorul subiect: ” Relaţia laţiare rinpăte- verbale
părinte – copil. Dragostea .” pilco.
Teagosdra.
O2 3 minute Încercaţi să deduceţi despre ce vom discuta astăzi la Asalt de idei Aprecieri
oră: verbale
- despre o familie adevărată
- despre rolurile copiilor în familie
- despre dragostea reciprocă în familie
- despre comportamentul nostru, al copiilor în raport
cu părinţii
- despre cum se manifestă dragostea dintre părinţi
şi copii.
O3 3 minute După părerea voastră care ar fi principiile pe care se Asalt de idei Aprecieri
axează o familie paianjen verbale
Respectul reciproc părinţi-copii
Claritate în ceea ce facem şi ceea ce gîndim că
trebuie să facem
Comunicare deschisă
Lipsa pedepselor fizice
Asigurarea dreptului la opinie
Repartizarea funcţiilor casnice între toţi membrii
familiei
7 minute Fiecare grup va primi cîte un principiu şi încercaţi Activitatea în Aprecieri
să-l dezvoltaţi cu argumente răspunzînd la grup verbale
întrebarea : De ce este necesar acest principiu şi ce
se poate întîmpla dacă este ignorat acesta.
5minute Completaţi cu cîte mai multe răspunsuri posibile Explozia stelară Aprecieri
steaua : Activitatea în verbale
Gr.1- Ce este dragostea în familie? grup
Gr.2- Cînd se poate spune că există dragoste în
familie?
Gr.3- Cum poate fi realizată dragostea între membrii
unei familii?
Gr.4- De ce este necesară dragostea părinţilor pentru
copii şi a copiilor pentru părinţi?
Gr. 5- Cine este responsabil de relaţiile sănătoase
între membrii familiei?
O4 10minut Care este momentul oportun cînd puteţi susţine că Activitatea în Anexa nr.1 Aprecieri
e părintele vostru este foarte bun? Ce acţiuni, fapte grup. Studiul verbale
trebuie să întreprindă el? independent la
gr.1- părintele indulgent; grup.
gr.2-părinte autoritar
gr.3-părintele protector
gr.4-părintele democratic
Formulaţi o concluzie .
Recital de poezie „Sunt şcolar în clasa I”, Marius –
elev.
O4 5minute Fiecare dintre voi are o familie unită axată pe Aprecieri
principiile democratice. Are cineva o stemă a Stema familiei, verbale
Reflecţia familiei sale?, Are un arbore genealogic?, Are o Arbore
fotografie cu toţi membrii ei?... genealogic,
Fotografii,
Postere

Declar lumii întregi că Familia mea este... Jocul:


Principala regulă a acestui joc este: să aplaudaţi „ Scaunul
colegul care a ieşit în faţă. ferbinte”

Extinderea Aveţi posibilitatea să le scrieţi părinţilor un mesaj


de dragoste de maxim 5 enunţuri

Anexa nr.1

PĂRINTELE INDULGENT
• îi permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără prea mari restricţii;
• cea mai mare valoare o reprezintă libertatea de expresie;
• manifestă sensibilitate la drepturile altora;
• se consultă cu copilul atunci când ia o decizie;
• manifestă căldură şi interes faţă de tot ce face copilul;
• cazurile în care îl pedepseşte pe copil sunt foarte rare;
• copilul îşi dezvoltă o identitate proprie, va avea o personalitate distinctă, marcantă, originală;
• copilul se simte important, special, fapt ce îi va determina creşterea stimei de sine;
• Dezavantaje:
• copilului crescut într-o manieră indulgentă, îi va fi greu să înţeleagă rolul limitelor, al regulilor şi să ţină cont de ele
atunci când situaţia o va cere; pentru foarte mulţi adulţi, el poate fi considerat obraznic sau chiar copil – problemă.
• Părinţii se pot aştepta ca în curând el „să preia controlul familiei” în sensul că va face numai ce vrea el şi cu greu va
accepta sfaturi.
Părintele va fi depăşit de problemă

PARINTELE AUTORITAR
• îi cere să respecte cu stricteţe, fără să comenteze, regulile impuse;
• aceste reguli au valoare absolută, iar la cea mai mică greşeală este urmată de pedeapsă;
• părintele nu se simte obligat să răspundă întrebărilor suplimentare: „De ce? Pentru că sunt mama / tatăl tău! Nu
discutăm!”
• intenţia copilului de a-şi manifesta independenţa este interpretată ca o formă de răzvrătire, fapt ce reprezintă o sursă
importantă a conflictelor părinte – copil;
• de obicei părintele este rece şi detaşat faţă de copil impunând respectul muncii şi a efortului;
• acest stil autoritar îl învaţă pe copil să devină ordonat, disciplinat, respectuos faţă de cei de care îi este frică, îi dezvoltă
simţul critic, îl învaţă să devină perfecţionist;
• Dezavantaje:
• un copil crescu de părinţi autoritari va învăţa foarte greu să devină maleabil, sensibil la dorinţele altora, va fi neiertător
cu cei care greşesc;
• va întâmpina dificultăţi în realizarea unei comunicări eficiente;
• va fi lipsit de iniţiativă, de curaj, veşnic nemulţumit, se va teme permanent să nu greşească;
• pentru el, a greşi e sinonim cu „a fi un ratat”
• preocuparea lui majoră este „Ce va zice tata / mama când va afla?”
• scade stima de sine „Am greşit! Nu sunt bun de nimic! Niciodată nu voi putea să…!
• Un nivel scăzut al stimei de sine în copilărie are urmări negative marcante pe parcursul întregii vieţi, asemenea unui
coşmar care te urmăreşte în permanenţă şi de care ( în cazuri fericite) scapi cu mare greutate.
PĂRINTELE PROTECTOR
• este aparent un părinte model, extrem de atent la nevoile copilului şi se dedică cu toată fiinţa meseriei de părinte;
• prioritatea lui este să-i ofere copilului securitate, deoarece conştientizează că un copil este o fiinţă foarte fragilă, care
are nevoie de sprijin şi protecţie;
• îşi învaţă copilul să fie precaut şi rezervat faţă de tot ce vine din afara sferei familiei;
• uneori protecţia acordată copilului este exagerată, părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd catastrofe şi calamităţi la fiecare
colţ de stradă;
• când îşi văd copilul plângând, ei devin agitaţi, creând fără să-şi dea seama, mai multă tensiune;
• când apare o problemă, părintele protector se grăbeşte să caute vinovaţii şi să ţină morală;
• asemeni părinţilor autoritari, acceptă greu situaţia în care copilul începe să-şi dezvolte independenţa, însă ei nu creează
conflicte, ci intră în panică, „se consumă”.
• Dezavantaje:
• când sunt foarte mici, copiii care au părinţi exagerat de protectori pot manifesta tulburări ale somnului şi ale regimului
alimentar, stări de frică nejustificate;
• o dată cu trecerea timpului, copilul se simte din ce în ce mai sufocat şi are tendinţa de a se îndepărta de părinţi, găseşte
că e dificil să comunice direct cu părintele despre problemele personale, de teamă că nu-l va înţelege şi se va îngrijora;
• copilul va învăţa să ascundă informaţii, va avea o viaţă secretă, personală, nebănuită de părinte;
când va fi pus în situaţia de a-şi exprima frustrarea sau mânia, preferă să se exprime indirect prin acte de răzbunare sau de sabotaj

PĂRINTELE DEMOCRATIC
• are în vedere ca întotdeauna să fie respectate drepturile copilului;
• stabileşte reguli pe care le aplică cu consecvenţă;
• pentru el nu legea este pe primul loc ci omul;
• este indulgent, flexibil, deschis spre nou pentru a accepta tot ce ar putea ameliora viaţa copilului şi a familiei;
• este suficient de autoritar pentru a impune o disciplină riguroasă, pentru a-l învăţa pe copil să respecte reguli şi să
îndeplinească eficient sarcinile care i se dau;
• încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, interesele şi personalitatea;
• manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază, îl consideră membru responsabil al familiei;
• copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional, îşi va dezvolta deprinderi de comunicare eficientă, va manifesta
creativitate, iniţiativă,capacitate decizională, autonomiei personală;
• va avea curajul să –şi exprime punctul de vedere;
va fi capabil să-şi aleagă meseria care i se potriveşte cel mai bine, îşi va îndeplini propriile vise nu pe cele ale părinţilor
 Dezavantaje:
• se va adapta cu greu stilului autoritar ( pe care îl va întâlni la şcoală, în grupurile de prieteni etc.)
• ar putea fi considerat „bleg” pentru că nu va executa prompt sarcinile care i se dau, sau „Impertinent” pentru că
„discută” ordinele.
Maxime

Eu sînt copilul. Tu ţii în mîinile tale destinul meu.


Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă.
Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvîntare pentru lume...

S-ar putea să vă placă și