Sunteți pe pagina 1din 96

Rinichiul – Anatomie Corelativă

Rinichiul – Anatomie Corelativă

Functiile rinichiului
I. Functia excretorie

I. Functia de reglare:
 a compozitiei mediului intern
 a echilibrului volemic
 a echilibrului acido-bazic

III. Functia endocrina


Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Nefronul

Definiție: unitatea morfo-functională a rinichiului

Alcătuire:
- corpusculul renal Malpighi
- tubi
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Nefronul:
- corpusculul renal Malpighi

Universitatea Messina
De Renibus 1687
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Glomerulul

Definiție: structura înalt specializată a cărei principală


funcție este filtrarea
 1 milion (0,7 – 1,2) nefroni / rinichi la adult
 0,5 milioane / rinichi la vârstnici
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Glomerulul

 structurat să ofere cea mai mare suprafață de filtrare


pe unitatea de volum și să asigure cel mai ridicat coeficient de filtrare
pentru apă și moleculele cu GM < 68 kD

 lungimea capilarelor = 14 km

 suprafata capilarelor = 1,6 m2


Rinichiul – Anatomie Corelativă

1. Ghemul capilar

Este alcatuit din:


- un conglomerat de 4-8 anse capilare
- suspendate in spatiul Bowman între:
- arteriola aferentă
- arteriola eferentă
- sprijinite pe mezangium
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Segmentul tubular al nefronului are o vascularitie de tip postglomerular, astfel orice alterare a circulatiei
glomerulare (Ex glomeruloscleroză) conduce la suferinta ischemica a epiteliului tubular.
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Anastomozele intercapilare traverseaza mezangiul si sunt în relație directa cu celula mezangiala si


matricea extracelulara mezangiala, astfel orice contracție sau relaxare a celulelor mezangiale
influențează presiunea intraglomerulară.
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

BARIERA DE FILTRARE GLOMERULARĂ


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Selectivitatea filtrării:

 sarcina electrică a moleculelor

 greutate (< 70 kDa)

 conformația moleculară.
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele endoteliale glomerulare

 un singur strat de celule turtite (12 m)

 au numeroase fenestrații cu dimensiuni relativ mari


(60-90 nm) care reprezintă 20-50% din suprafața
capilară.

 acoperite de glicocalix, care este încărcat


electronegativ.

 microalbuminuria semn de disfuncție endotelială.


Rinichiul – Anatomie Corelativă
Glicocalixul endoteliului capilar glomerular

17 tipuri de proteine legate non-covalent, încarcate electronegativ, acestea pot fi detașate prin
injectarea unei solutii de NaCl hipertona în a renala ceea ce conduce la apariția albuminuriei (cresterea
permeabilitatii pentru albumina X 12, fara modificari ultrastructurale ale podocitului; acelasi lucru se
observa si în alte patologii care intereseaza strict endoteliul Ex Preeclampsie).
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Glicocalixul endoteliului capilar glomerular
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Glicocalixul endoteliului capilar glomerular
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară

 matrice acelulară de care sunt atașate podocitele și


celulele endoteliale
 Origine dublă:
- endotelială
- epitelială (podocit)
 grosimea: 350- 400 nm
 contribuie la realizarea selectivității filtrării glomerulare
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală
Glomerulară:

A. In perioada de
dezvoltare

B. In perioada de
maturitate
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


- Alcatuită din 3 straturi:
- lamina densa – unica, situată central (230-275 nm)
- lamina rara interna (20-40 nm)
- lamina rara externa (20-40 nm)
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Membrana bazală glomerulară

- Conține:

 colagen tip IV dispus sub forma de rețea


  1 si  2
  3, 4 si 5
 laminină

 proteoglicani heparan sulfat


Rinichiul – Anatomie Corelativă

 laminină

 proteoglicani heparan sulfat


Rinichiul – Anatomie Corelativă
Laminina
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Capilarul glomerular nu
este complet delimitat
de MBG
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Capilarul glomerular nu
este complet delimitat
de MBG
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Defect de membrană bazală glomerulară – sd. Alport
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Defect de membrană bazală glomerulară – sd. Alport
MICROSCOPIE ELECTRONICĂ
Subțierea neuniformă a MBG
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Defect de membrană bazală glomerulară – sd. Alport
MICROSCOPIE ELECTRONICĂ
Aspect pseudolamelar al MBG
Defect de membrană bazală glomerulară – sd. Alport
Defect de membrană bazală glomerulară – sd. Alport
Defect de membrană bazală glomerulară – sd. Alport
1. Pacient în vârstă de 20 ani cu sindrom Alport,
transplantat renal în urmă 2 ani de la donator în
moarte cerebrală, dezvoltă antc anti COL IV în titru
înalt, care este tabloul clinic cel mai probabil:

A.Sindrom reno-pulmonar cu hematurie și


hemoptizie
B.Sindrom nefrotic sever
C.Sindrom nefritic acut cu hematurie și injurie
renală rapid progresivă
D.Hipotensiune
E.Microalbuminurie
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (Podocitele)

 sunt celule epiteliale înalt specializate, diferențiate


terminal
 sunt cele mai mari celule din glomerul
 se gasesc pe fata externă a MBG
 formă particulară: din corpul celular pornesc
procese pediculate majore care se divid apoi în
pedicele
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (Podocitele)


 piciorușele adiacente provin din prelungiri
podocitare celulare diferite și interdigiteaza formând o
rețea care conferă rezistență capilarelor.
 între piciorușe se delimitează un spațiu de 40nm
(25-60nm) numit – fantă de filtrare
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Procesele pediculate ale podocitelor sunt interdigitate și acoperă suprafața fiecărei anse capilare
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (podocitele)


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale


Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale viscerale (Podocitele)

 Domeniul bazal podocitar este ancorat de MBG


prin α3β1 integrine și α și β distroglicani.
 Domeniul apical podocitar este acoperit de
sialoproteine polianionice, în principal
podocalixină
 Domeniul bazo-lateral al pedicelelor adiacente
realizează diafragma de filtrare
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Fantele dintre pedicele sunt acoperite de diafragma de filtrare (MIJLOC). Diafragma de filtrare este compusă din nefrină,
nefrina-1 (NEPH1), FAT-1, TRPC6 (transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6) P-caderină și
podocină. Diafragma de filtrare este ancorată la pedicel prin proteine adaptoare, cum sunt CD2AP (CD2 adaptor protein),
NCK (non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein) și susținută prin elemente ale complexului joncțional de tip
zonula adherens (ZO-1). Asocierea cu actinina-4 face legătura cu filamentele de actină. Pedicele sunt ancorate de
membrana bazală glomerulară prin integrine și distroglicani. Proteinele transmembranare - tetraspanina
(CD151) - și integrin linked kinaza (ILK) asigură conexiunea pedicelul și cu actina din citoschelet. Glicocalixul este fixat la
polul apical al pedicelului prin podocalixină și are, deasemena, conexiuni cu citoscheletul prin complexul NHERF-2 (sodium-
hydrogen exchange regulatory cofactor) ezrină. Filamentele de actină (F-actină) sunt asociate și cu synaptopondina și se
continuă longitudinal de-a lungul aceluiași pedicele.
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celula epiteliala viscerală (Podocitul)

 funcții: filtru + sinteză


- mecanic
- electrostatic
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Celula epitelială viscerală (Podocitul)
Caracteristici ale podocitului Funcții Consecințe ale alterării
Glicocalix electronegativ Component major al barierei de Proteinurie
Diafragma de filtrare filtrare
Citoschelet bogat în actină Menținerea/modificarea formei Ștergerea proceselor pediculate
Sensor mecanic (diafragma de podocitului și a fantelor de → Proteinurie
filtrare) filtrare
Suportul structural al peretelui Balonizarea peretelui ansei
ansei capilare capilare → Aderență la capasula
Bowman → Sinechii →
Glomeruloscleroză
Aparat secretor Sinteza (colagen tip IV) și Modificarea (îngroșare,
remodelarea (metaloproteinaze) dedublare, rupturi) membranei
membranei bazale glomerulare bazale → Proteinurie
Relație structurală cu endoteliul Menținerea endoteliului prin Alterarea endoteliului
sinteza de VEFG
Exprimarea de receptori pentru Adaptarea diafragmei de filtrare Reorganizarea citoscheletului, a
angiotensină, aldosteron, la condițiile hemodinamice diafragmei de filtrare (deficit de
vitamină D nefrină) și a membranei bazale
glomerulare (exces de colagen)
→ Proteinurie
Exprimarea de Toll 4 receptori Participare în apărarea imună Reorganizarea citoscheletului și
înăscută a diafragmei de filtrare →
Proteinurie
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Celula epitelială viscerală (Podocitul)

Reacția podocitelor la injurii:

Ștergerea proceselor pediculate este o modificare adaptativă activă a


formei celulei, care are ca substrat reorganizarea scheletului de actină, dispoziția
filamentelor de actină devenind din paralelă, în rețea.

Apoptoza, necroza și detașarea podocitelor denudează membrana


bazală și inițiază glomeruloscleroza segmentară.
GLOMERULONEFRITA CU LEZIUNI MINIME

ME: Pedicele sterse in totalitate


Nefropatia membranoasa
Nefropatia membranoasa
1. Urmatoarea afirmație despre celula epitelială viscerală (podocit) este
FALSĂ:

A. Are un citoschelet bogat în actină


B. Are un rol cheie în selectivitatea barierei de filtrare glomerulară
C. Sintetizează factori de creștere pentru celula endotelială
D. Disfuncția podocitară severă difuză se manifestă prin
microalbuminurie
E. Are un rol important în asigurarea rezistenței peretelui capilar
glomerular
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Mezangiul glomerular
- situat axial în glomerul
- reprezintă suportul structural pentru capilarele
glomerulare
- este format din:
- celule mezangiale
- matrice mezangiala
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Mezangiul glomerular
Rinichiul – Anatomie Corelativă
1. Celulele mezangiale
- se comportă asemenea celulelor musculare netede
- au configurație stelată
- prelungirile citoplasmatice patrund în spațiul
subendotelial printre celulele endoteliale
- conțin filamente de actină și miozină
- sunt prezenti receptori pentru
- angiotensina
- vasopresina
- endotelina
- prostaglandine (PGE2)
- peptidul natriuretric atrial
- Oxid nitric
- celula hibrida (pericit cu functie contractila – monocit)
- contractilă
- endocitică
- endocrină
- inflamatorie: interleukina-1, -6, TNF, prostaglandine, metaloproteinaze
- fibrilogenetica: PDGF, TGF-
- sinteza a matricei mezangiale
Rinichiul – Anatomie Corelativă
1. Celulele mezangiale

prelungirile citoplasmatice ale celulei mezangiale patrund în spațiul subendotelial printre celulele endoteliale, si se
ataseaza pe MBG prin legaturi specifice
Rinichiul – Anatomie Corelativă
1. Celulele mezangiale

prelungirile citoplasmatice ale celulei mezangiale patrund în spațiul subendotelial printre celulele endoteliale, si se
ataseaza pe MBG prin legaturi specifice
Injectare de Ag II în arteriola aferenta
Schlondorff, FASEB 1987
Rinichiul – Anatomie Corelativă

2. Matricea mezangială
- produsă de celulele mezangiale

- conține:

- fibrilina 1 si 2
- colagen tip IV (α1, α2) si V
- fibronectin
- laminin
- proteoglicani
Rinichiul – Anatomie Corelativă

(PAS, X 120)
Nefropatie diabetică - Hipercelularitate mezangiala difuza cu minime leziune nodulare
Rinichiul – Anatomie Corelativă

(Coloratie argentica, X 400)


Nefropatie diabetica - leziuni nodulare mesangiale importante cu ingrosare difuza a
membranei bazale glomerulare
Rinichiul – Anatomie Corelativă

Celulele epiteliale parietale


 se găsesc pe MB și împreună formează foița
externă a capsulei Bowman
 se continuă cu
- cu epiteliul visceral la polul vascular
- cu epiteliul tubular la polul urinar

 pot prolifera cu formare de semilune

 sunt plate, sărace în organite și lipsite de prelungiri


citoplasmatice
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Rinichiul – Anatomie Corelativă
Glomerul cu aspect optic normal, Glomerul cu aspect optic normal,
tubi cu incarcare lipidica tubi cu incarcare lipidica
Glomeruli cu aspect optic normal, reacție de re-epitelizare a tubului proximal de la nivelul
epiteliului parietal al capsulei Bowman de la nivelul polului tubular
Hemoragie interstitială severă la nivelul medularei fără reacție inflamatorie interstițială
Medulară cu congestie importantă, numeroși tubi cu epitelii denudate, edem și hemoragie interstițială severă la
nivelul medularei fără reacție inflamatorie interstițială
Pedicele șterse parțial, endotelioză
Pedicele șterse parțial, endotelioză
(endotelii continue și edemațiate)
Pedicele șterse parțial, endotelioză
Tub cu MBT lamelată, hematii extravazate în spațiul peritubular
Rinichiul – Anatomie Corelativa
RELAȚIILE DINTRE POPULAȚIILE CELULARE ALE NEFRONULUI ÎN
MENȚINEREA BARIEREI DE FILTRARE GLOMERULARĂ

S-ar putea să vă placă și