Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA de CASĂ la disciplina Proprietăți Fizice ale Produselor Alimentare

Student MARCHIDAN ADINA-MARINELA


Grupa 733
Anul universitar 2019-2020

I. Probleme teoretice:
Proprietatea de curgere a materialelor în stare granulară. Presiunea exercitată asupra pereților
recipienților de depozitare. Debitul de curgere prin orificii.
II. Aplicație:
Într-un buncăr de depozitare din TABLĂ OȚEL de formă CILINDRICĂ cu secțiune
CILINDRICĂ D1 = 1200 mm și înălțime H = 3500 mm se pot depozita OREZ, GRÂU, FĂINĂ
SOIA (u_um = 12%).
Să se evalueze:
1. Dimensiunile porțiunii inferioare a buncărului până la dimensiunea orificiului de
evacuare din tabelul de date.
2. Cantitățile din fiecare produs ce pot fi depozitate.
3. Presiunile exercitate pe pereții verticali și înclinați de la baza buncărului în cazul
depozitării fiecărui produs. Comentarii. Concluzii.
4. Creșterea de presiune laterală la baza buncărului datorită creșterii conținutului de
umiditate de echilibru de la ue.um = 10 % la ue.um = 14 % în cazul depozitării
semințelor de grâu. Comentarii. Concluzii.
5. Debitele de evacuare pentru fiecare produs prin orificiul orizontal și practicat în peretele
înclinat de la baza buncărului (pentru dimensiunea specificată în tabelul de date),
calculate cu cele trei relații propuse. Să se compare cu datele obținute la măsurătorile
experimentale. Comentarii. Concluzii.
6. Concluzii finale.
Unghi
Diam. Masa Unghi de Debit Coeficient
Diam. orif. perete cu
Material part. ϕ volumică ρv taluz natural măsurat de
buncar (mm) orizontala θ
(mm) (g/cm3) Ψ (°) (g/min) frecare μ
(°)
OREZ 25,3 3,2 0,88 36 5640 0,5 40
GRÂU 25,1 5 0,8 27,5 3830 0,5 50
FĂINĂ SOIA
(u_um = 12%) 63,5 0,786 0,6566 30,7 71262 0,7 40
1) Dimensiunile porțiunii inferioare a buncărului până la dimensiunea orificiului de
evacuare din tabelul de date.

H D1 = 1200

h y

 Pentru orez avem:


D2 = 25.3 mm
θ = 40°

D1  D2 2*xo + D2 = D1
xo 
2

xo = 587.35 mm
xo
y o 
cos θ = xo/yo cos ( )

yo = 766.731 mm
xo
h o 
tg θ = xo/ho tg

ho = 699.976 mm ho = 70 cm
 Pentru grâu avem:
D3 = 25.1 mm
θ = 50°
D1  D3
xg 
2*xg + D3 = D1 2
xg = 587.45 mm
xg
y g 
cos θ = xg/yg cos ( )

yg = 913.91 mm
xg
h g 
tg θ = xg/hg tan ( )

hg = 492.929 mm hg = 49.3 cm
 Pentru făină soia:
D4 = 63.5 mm
θ = 50°
D1  D4
xfs 
2*xfs + D4 = D1 2

xfs = 568.25 mm
xfs
y fs 
cos θ = xfs/yfs cos ( )

yfs = 741.798 mm
xfs
h fs 
tg θ = xfs/hfs tan ( )

hfs = 677.214 mm hfs = 67.8 cm

2) Cantități din fiecare produs ce pot fi depozitate


m p = v * V t
 Pentru orez avem:
ρv = 0.88 g/cm3
H = 350 cm
D1 = 120 cm
D2 = 2.53 cm
ho = 70 cm
r = D2/2 r = 1.265 cm
R = D1/2 R = 60 cm
Vt = V1 +V2
V1 = (H*π*D12)/4 V1 = 3.958*106 cm3
V2 = (R2+r2+R*r)* π*ho/3 V2 = 2.696*105 cm3
mpo = v * (V1+V2) = 3.721*106 kg mpo = 3.721*103 t
 Pentru grâu avem:
ρv = 0.8 g/cm3
H = 350 cm
D1 = 120 cm
D3 = 2.51 cm
hg = 49.3 cm
r = D3/2 r = 1.255 cm
R = D1/2 R = 60 cm
Vt = V1 + V3
V1 = H*π*D12/4 V1 = 3.958*106 cm3
V3 = (R2+r2+R*r)* π*hg/3 V3 = 1.898*105 cm3
mpg = v * (V1+V3) = 3.319*106 kg mpg = 3.319*103 t
 Pentru făină soia:
ρv = 0.6566 g/cm3
H = 350 cm
D1 = 120 cm
D4 = 6.35 cm
hfs = 67.8 cm
r = D4/2 r = 3.175 cm
R= D1/2 R = 60 cm
Vt = V1 + V4
V1 = H*π*D12/4 V1 = 3.958*106 cm3
V4 = (R2+r2+R*r)* π*hfs/3 V4 = 2.698*105 cm3
mfs = v * (V1+V4) = 2.776*106 kg mfs = 2.776*103 t
3) Presiunile exercitate pe pereții verticali și înclinați de la baza buncărului în cazul
depozitării fiecărui produs. Comentarii. Concluzii.
 Pentru orez avem:
ρv = 0.88 g/cm3
H = 3.5 m
D1 = 1.2 m
D2 = 0.0253 m
ho = 0.7 m
 = 400
 = 0.5
0 = 360
- raza hidrauliză pentru cilindru este: Rh = D1/4 = 0.3 m
H / D1 = 3.5/1.2 = 2.917 H / D 1 < 5 buncăre de
înălțime mică se calculează cu relațiile lui Rankine
- presiunea exercitată pe pereții buncărului: