Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Grădinița:
Propunătoare: Timofeica Augustina
Grupa: mică
Data:03.02.2022.
Domeniul experienţial: Domeniul Ştiinţe
Categoria de activitate: Activitate matematică
Tema anuală: „Familiarizarea copiilor cu cunoștințe noi'' ,,Cu ce și cum exprimăm
ceea ce simțim”
Tema proiectului tematic: ”Eu simt, eu creez, eu exprim”
Tema săptămânii: „Mamă dragă, te iubesc!”
Tema zilei: ”Mamă scumpă te iubesc, niciodată nu vreau să te necăjesc!”
Subiectul:”Cadouri pentru mămici”
Mijloc de realizare: joc didactic
Tipul de activitate : verificare şi evaluare
Scopul: Verificarea și evaluarea capacităților de identificare și ordonare a elementelor
unei mulțimi în șir crescător după mărime, de identificare a formelor geometrice și de
constituire de mulțimi după criterii diferite.
Obiective de referinţă:
Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor și constituirea de grupuri/ mulţimi, pe
baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat;
Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite
criterii date: comparare și ordonare.
Să recunoască, să denumească şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat și
triunghi în jocuri.
Obiective operaţionale :
Cognitive:
Oc1- să formeze mulțimi după formă;
Oc2- să constituie mulțimi după culoare;
Oc3- să alcătuiască mulțimi după mărime;
Oc4- să denumească mulțimile formate;
Oc5- să ordoneze elementele unei mulțimi în șir crescător după mărime;
Oc6- să numească formele geometrice pătrat, cerc și triunghi;
Oc7- să asculte cu atenţie reguluile jocului, în vederea receptării, înţelegerii şi
respectării acestora;
Oc8- să verbalizeze acțiunile folosind un limbaj matematic adecvat
Afectiv – atitudinale:
Oa1: să manifeste stabilitate şi perseverenţă în activitate; Oa2:
să participe cu plăcere şi interes la activitate.
Oa3: să coopereze, manifestând spirit de echipă, fair-play; Psiho-
motorii:
Opm1 – - să mânuiască corect materialele.
Elemente de joc: surpriza, mișcarea, aplauze, închiderea şi deschiderea ochilor.
Regulile jocului:

 Pe rând fiecare echipă va rezolva câte o sarcină..Pentru fiecare răspuns corect,


fiecare echipă, primeşte câte o floare. Câştigă echipa care acumulează cele mai
multe flori.
Forme şi metode de evaluare: evaluare curentă, aprecieri verbale, verificare orală,
examinare prin proba practică, analiza, sinteza, jocul. Forme de organizare:
frontal, pe echipe;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, ciorchinele,
problematizarea;
Mijloace didactice: jetoane, panou, cosuri, marionete fetiță și băiat Bibliografie:
 Culea, Laurenția -coordonator, ”Aplicarea noului curriculum pentru educație
timpurie- o provocare”, Editura Diana, Pitești.
 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, ”Metode
interactive de grup”, Ghid metodic, Editura Arves, 2007.
 Viorica Preda; Dumitrana, Magdalena, ”Programa activităților instructiv
educative în grădinița de copii”, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura V&I
Integral, București, 2005.
 M.Chiriloaie, V.Pricopoaia, L.Mătăsaru, M. Mătăsaru, C. Nedelcu, “Proiectarea
didactică în învăţământul preşcolar”,ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, ed.
Rovimed publisher, 2008.

Durata: 15-20 min.

Momente de regim Conținutul instructiv-educativ

Primirea de dimineața Convorbirea cu părinții:


Le adresez întrebări despre starea
generală a copiilor.
Convorbirea cu preșcolarii:
Comunic cu copiii despre cum se
simt, ce dispoziție au, ce activități
au practicat în timpul liber.
Raportul:

Alinierea, executarea comenzilor „la dreapta” , „la stânga” , „la dreapta împrejur”.
Ultimul copil face raportul referitor la câți copii sunt prezenți la moment

Gimnastica matinală

Secvenţele Ob. Conţinut instructiv-educativ Strategii Evaluare


didactice op. didactice

1.Moment Crearea condițiilor necesare bunei


organizatoric desfășurări a activității:
Amenajarea spațiului de desfășurare a
activității;
Pregătirea materialelor necesare;
2.Captarea Apar doi copii(marionete) Florin și Măriuca. Surpriza
atenţiei Ei sunt tare îngrijorați pentru că au uitat să le Observarea
ofere mamelor cadouri. Ei au uitat din cauza
piticului ”Încurcă toate”. Florin și Măriuca îi
roagă pe copiii de la grupa mică să îi ajute să
găsească cadourile pentru mămicile lor.

Evaluez
3.Reactualizarea Oc1 Se va realiza prin întrebări. Ce observați pe capacitatea de a
cunoştinţelor panou?( cercuri, flori) Ce mulțimi putem Conversația identifica forma
Oc4 forma?(mulțimea florilor, mulțimea Exercițiul geometrica cerc
Oc6 cercurilor) și de a constitui
mulțimi după
formă.

4.Anunţarea Dragii mei astăzi vom juca un joc care se Conversația


temei şi numește ”Cadouri pentru mămici”. Noi vom
obiectivele aranja toate lucrurile pe care piticul ”Încurcă
activităţii toate” le-a amestecat. Vom forma mulțimi de
cadouri mari, mici, galbene, roșii, albastre,
apoi vom ordona obiectele dintr-o grupă de
la cel mai mic obiect la cel mai mare. Vom
face totul pentru ca prietenii noștrii, Florin și
Măriuca să găsească cadourile pentru
mămicile lor. Cadouri pe care piticul
”Încurcă toate”, le-a ascuns!

Vom împărți grupa în două echipe (echipa


4.Prezentarea lui Florin și echipa Măriucăi). Echipele vor
conţinutului şi primi cadouri galbene și cadouri roșii pentru
dirijarea
învăţării diferențiere.
Explicarea regulilor jocului:
Pe rând fiecare echipă va rezolva sarcinile,
Oc7 va aranja așa cum spun eu obiectele pe care
piticul le-a amestecat. Explicaţia
Pentru fiecare sarcină rezolvată corect,
fiecare echipă, primeşte câte o floare. Câştigă
echipa care acumulează cele mai multe flori.
Arăt panoul pe care voi ţine evidenţa
punctajului cu ajutorul florilor.
Desfășurarea jocului de probă: Cu ajutorul
copiilor voi realiza apoi jocul de probă,
verificând astfel dacă au înţeles regulile
Demonstraţia
jocului şi modul de desfăşurare a acestuia.
“Priviţi cu atenţie obiectele pe care vi le arăt!
Cum se numesc?(brățări, cerceii, inele)
Formează mulțimea brățărilor!

Desfășurarea jocului propriu zis: După ce


copiii au înțeles regulile jocului se trece la
executarea jocului propriu zis. Răspunsurile
Oc1 corecte ale copiilor vor fi recompensate cu
aplauze și apecieri şi cu flori pe panou. Pe tot Capacitatea de a
parcursul jocului sunt antrenați să răspundă forma mulțimi
toți copiii, încurajându-le spiritul de după criteriul
competiție. Sarcinile jocului formei.
Sarcina 1: Formează mulțimea obiectelor de Exerciţiu
același fel! Copiii vor avea la dispoziție
următoarele obiecte: brățări și inele. Ei vor
trebui să le așeze în mulțimile desenate pe
covor.
Se oferă câte o floare pentru fiecare echipă
care rezolvă corect sarcina. Capacitatea de a
Oc2
Exercițiul forma mulțimi
Sarcina 2: Formează mulțimea cadourilor după criteriul
roșii/galbene/albastre! Pe tablă vor fi cutii de
culorii.
cadouri care au formă de pătrat, cerc și
triunghi în cele trei culori. Copiii vor forma
prin încercuire cu markerul mulțimea cerută.
Se oferă câte o floare pentru fiecare echipă Capacitatea de a
Problematizarea forma mulțimi
care rezolvă corect sarcina.
Oc3 Se întreabă: Ce formă au aceste cutii de după criteriul
cadouri? mărimii.
Sarcina 3: Formează mulțimea cadourilor
mari/mici!Strategia Amestecă-
ÎngheațăFormează perechi! Copiii vor primi Exercițiul
cutii mari si mici. Copii care au primit cutiile
se plimbă prin mijlocul semicercului. Capacitatea de a
Educatoarea spune îngheață și copiii se ordona
opresc. La comanda formează perechi copiii
care au cutii de aceeași mărime formează
perechi! obiectele unei
Apoi preșcolarii vor așeza cadourile în două mulțimi.
coșuri. Cadourile mari într-un coș iar cele
mici în alt coș.
Se oferă câte o floare pentru fiecare echipă
care rezolvă corect sarcina.
6. Obţinerea Sarcina 4: Voi cere copiilor să închidă ochii.
performanţei Când îi vor deschide vor observa trei cadouri
Ei vor trebui să ordoneze cadourile de la cel
mai mare la cel mai mic!
Se oferă câte o floare pentru fiecare echipă
care rezolvă corect sarcina.

Utilizând metoda ,,Ciorchinele” propun Cioorchinele


7.Asigurarea
retenţiei şi copiilor să jucăm jocul: ,,forme și cadouri ”.
transferului Voi desena în centrul unei foi mari de la
panou un cadou și voi solicita copiilor să
precizeze ce cadouri potrivite pentru mama
pot avea formă de pătrat/cerc sau triunghi.
Copiii vor fi ajutați de imagini sau lucruri
reprezentând cadouri care au aceste forme.
( ex: o felicitare, o pernuță, cercei , medalion,
ceas, bomboane).
8.Încheierea Voi intreba copiii ce cadouri cred ei că ar fi Evaluez frontal,
activităţii potrivite pentru mamele celor doi prieteni apoi individual
Florin și Măriuca. Pentru că au rezolvat modul în care
copiii s-au
sarcinile fiecare echipă va primi câte o implicat în
felicitare pe care să o dăruiască prietenilor activitate.
Florin și Măriuca, acesta fiind cadoul pentru
mamele lor. Prietenii le vor mulțumi copiilor
pentru ajutor și își vor lua la revedere.
Voi face aprecieri generale și individuale şi
voi oferi recompense.

S-ar putea să vă placă și