Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învățământ Școala gimnazială

Aria curriculara: Limbă și comunicare AVIZAT SEF COMISIE METODICA, AVIZAT DIRECTOR,
Disciplina: Limba engleza
Clasa: I A
Nr. ore pe săpt: 1
Manual: Comunicare în limba modern 1 Engleză, Manual pentru clasa I, Diana Lățug, Editura Didactică și Pedagogică, 2018
Profesor:
Planificare realizată conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013

Planificare calendaristică
An şcolar 2021-2022
SEMESTRUL I

Unităţi de Nr.
Competente specifice Conţinuturi Săptămâna Obs.
învăţare ore
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de S1-S2-S3
Hello! simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor comunicare/ vocabular
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Formule de salut 3 13.09-17.09
articulate clar şi rar; Culori
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu Gramatică funcţională 20.09-24. 09
sprijinul profesorului A cere și a oferi informaţii
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, - A mulţumi 27.09-01.10
vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului - A exprima preferinţe
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează - A participa la schimburi verbale
rime/mesaje scurte orale simple
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de
simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor comunicare/ vocabular 3 S4-S5-S6
My 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Obiecte școlare: creion, ghiozdan,
Schoolbag articulate clar şi rar; carte, caiet, penar, riglă, gumă de 04.10-08.10
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme șters
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă Cifrele 1- 5 11.10-15.10
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, Gramatică funcţională
vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului A cere și a oferi informaţii 18.10-22.10
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează - A mulţumi
rime/mesaje scurte - A exprima preferinţe
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte -A participa la schimburi verbale
din universul imediat orale simple
Proiect: Obiectele școlare favorite

1
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de S8-S9-S10
My Home simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor comunicare/ vocabular S7
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Camerele unei case 3 01.11-05.11
articulate clar şi rar; Piese de mobilier
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme Gramatică funcţională 08.11-12.11 25.10-29.10
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă A cere și a oferi informaţii
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu - A mulţumi Vacanţă
15.11-19.11
sprijinul profesorului - A exprima preferinţe
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează - A participa la schimburi verbale
rime/mesaje scurte orale simple
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte Project: Camera mea
din universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de S11-S12-
simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor comunicare/ vocabular S13
My Toys 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Păpușă, minge, mașină, tren, ursuleț 3
articulate clar şi rar; de pluș
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme Numerele 6-10 22.11-26.11
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă Gramatică funcţională
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu A cere și a oferi informaţii 29.11-03.12
sprijinul profesorului - A mulţumi
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează - A exprima preferinţe 06.12-10.12
rime/mesaje scurte - A participa la schimburi verbale
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte orale simple
din universul imediat Proiect: Jucăria mea preferată
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de 1 S14 Vacanță
Holidays simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor comunicare/ vocabular Vocablar
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje specific Craciunului Mon 13.12-17.12 23.12-07.01
articulate clar şi rar; Gramatică funcţională -
Tue.
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme A cere și a oferi informaţii 20.12-22.12
-
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă - A mulţumi Wed
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu - A exprima preferinţe
sprijinul profesorului - A participa la schimburi verbale
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte orale simple
din universul imediat Project: My holiday

SEMESTRUL AL II-LEA

Revision 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi simple cu Recapitulare: culori, numere, 2 S15-S16
sprijinul profesorului obiecte școlare, piese de mobilier,
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte jucării 10.01-14.01
din universul imediat
2
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se elaborează cu 17.01-21.01
sprijin scurte mesaje scrise
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de S17-S18-
simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor comunicare/ vocabular S19
Body 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Vocabulary: nas, păr, gură, mâini, 3
Parts articulate clar şi rar; picioare 25.01-28.01 *24.01 – zi
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme Gramatică funcţională liberă
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă A cere și a oferi informaţii 31.01-.04.02
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi simple cu - A mulţumi
sprijinul profesorului - A exprima preferinţe 07.02-11.02
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează -A descrie o persoană
rime/mesaje scurte - A participa la schimburi verbale
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte orale simple
din universul imediat Proiect: My body
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de comunicare/ 3 S20-S21-
My simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor vocabular S22
Animals 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Pisică, vacă, găină, câine, oaie, cal,
articulate clar şi rar; a sări, a înota, a zbura, a alerga 14.02-18.02
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme . Gramatică funcţională Happy
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă A cere și a oferi informaţii 21.02-25.02 Valentine’s
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi simple cu - A mulţumi Day!
sprijinul profesorului - A exprima preferinţe 28.02-04.03
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte -A descrie o persoană
din universul imediat - A participa la schimburi verbale
orale simple
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de comunicare/ S23-S24-
simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor vocabular fotbal, baschet, tenis S25
Sports 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Gramatică funcţională 3
articulate clar şi rar; A cere și a oferi informaţii 07.03-11.03
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme - A mulţumi
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă - A exprima preferinţe 14.03-18.03
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu - A participa la schimburi verbale
sprijinul profesorului orale simple 21.03-25.03
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează Project: Sportul meu preferat
rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte
din universul imediat
Hobbies 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de S26-S27-28- S28
simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor comunicare/ vocabular 4 S29 08.04-14.04
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje Vocabular: a desena, a se juca, a

3
articulate clar şi rar; înota, a dansa, a patina
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme Gramatică funcţională 28.03-01.04 Școala
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă - A exprima preferinţe altfel
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu A cere și a oferi informaţii 04.04-07.04
sprijinul profesorului - A mulţumi Vacanță de
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează - A participa la schimburi verbale 08.04-14.04 primăvară:
rime/mesaje scurte orale simple Vineri,
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte 15.04 -
din universul imediat 02.05-06.05 Duminică,
01.05.2022
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Contexte de comunicare/ S30-S31-
Feelings simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor vocabular 3 S32
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje vesel, trist, nervos, plictisit,
articulate clar şi rar; entuziasmat, îngrijorat, somnoros
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme . Gramatică funcţională 09.05-13.05
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă A cere și a oferi informaţii
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu - A mulţumi 16.05-20.05
sprijinul profesorului - A exprima preferinţe
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte -A descrie o persoană 23.05-27.05
din universul imediat Project: My feelings

Final 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Recapitulare: culori, numere, părțile S33-S34 1 IUNIE –
Revision simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor corpului, camerele casei, animale 2 zi liberă
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje domestice 30.05-03.06
articulate clar şi rar; 06.06-10.06
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi simple cu
sprijinul profesorului
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte
din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

S-ar putea să vă placă și