Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect didactic

la matematică
clasa I-a
,,Compararea și ordonarea numerelor
de la 0 la 100”

Învățătoare: Orzu Cristina


Instituția: Gimnaziul Tudor Brădescu
Data: 23.03.2022
Clasa: I-a ,,B,,
Subiectul: Compararea și ordonarea numerelor de la 0 la 100
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 45 minute

Unități de competență:
5.4. Efectuarea adunării și scăderii în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin.
5.5Aplicarea operațiilor de adunare, scădere și a proprietăților acestora pentru compunerea și descompunerea numerelor 0-100 ;
aflarea unor numere necunoscute în exerciții, succesiuni date; schimb de bani

Obiectivele lecției:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
O1- să utilizeze un limbaj matematic
O2- să compare numere mai mari decât 20
O3- să ordoneze numerele în concentrul 0-100 crescător și descrescător
O4- să creeze probleme și să le rezolve

Strategii didactice:
a) Mijloace didactice: manual, caiete, fișe cu proverbe, vocabular, fișe și cartonașe colorate
b) Metode de învăţământ, procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, braistormingul, exerciţiul, dialog, joc dinamic,
lucrul cu manualul, autoaprecierea, fișe de lucru
c) Forme de organizare a activităţii: frontal, individual;

Surse informaţionale:
Curriculum pentru învățământ primar,2018.

Metode Mijloace Forme de


şi procedee de instruire organizare
a activităţii
Evocare -Bună ziua dragi elevi, astăzi vreau să începem lecția noastră prin a
5 ghici niște ghicitori matematice ca să vedem cine a venit astăzi la conversaţia
min noi în vizită frontal
Dac-adun patru pitici rezolvare orală Fișe
Şi cu unul ,cât fac ,ghici ? ( 5)
Trei răţuşte sunt pe lac
Şi-un răţoi e sub copac Ghicitori
De le numărăm pe toate
Câte fac ?Ghiceşti nepoate ? ( 4)
Am cules azi în secret
Opt flori ,să fac un buchet
Şi-am mai pus una cu rouă
In buchet acum sunt... (9)
Jos în vale, pe cel lac,
Patru rațe baie fac!
Două pleacă: mac, mac, mac
Câte-au mai rămas pe lac? (2)
(Răspunsurile la ghicitori se afișează pe fișe în formă de lebede la
tablă...Aplicăm pe lebede doar rezultatul corect, pe care îl selectăm
din fișele afișate pe tablă)

Realizarea 30 Calcul oral


sensului min Învățătoarea: Descoperiți regula și completați șirul numeric Exercițiul oral Frontal
31,33,35,__,___, __, ___
60, 62, 64, __,__,__,___. Caiet
95,90,85,___,___,__,___. Fișe
Individual
Învățătoarea: -Rezolvați exercițiile pe variante. Exercițiu
Varianta 1: de la 36.....41 Explicația
Varianta 2:de la 87....78
Varianta3:cuprinde între 40....50
Elevii: rezolvă exercițiul
a) 36, 37,38,39,40,41
b) 87,86,85,84,83,82,81,79,78,
c) 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
Fișe cu
Învățătoarea-Descompuneți în zeci şi unităţi numerele următoare: Descompunerea exerciții de Individual
36 45 63 numerelor descompun
ere

84

Propoziții adevărat/ fals cu răspuns oral Frontal


-Descăzutul se află prin operația de scăzere ( Fals ) Problematizare Fișe
-Prin adunarea a doi termeni se află suma( Adevărat ) Caiete
-Predecesorul numărului 26 este 30 ( Fals )
-numărul 42 este un număr par ( Adevărat )

Ordonați crescător șirul de numere: Exercițiu Individual


36,46,76,56,26,66
80,85,75,65, 95, 35

Calclul oral: Încercuiţi rezultatul corect.Citiți diferit Calcul oral Frontal


13 + 4 = 16; 18; 17;
16 – 2 = 19; 14; 18; Fișă cu
11 + 2 = 13; 14; 15; probleme
15 – 3 = 18; 11; 12.
Rezolvați problemele: Frontal
a) Pe un lac erau 60 lebede, au mai venit 30 lebede.Câte lebede Problematizare Individual
sunt pe lac?
b) O carte costă 28 lei, iar un penar costă 6 lei. Cu cât este mai Fișe de
scumpă cartea decât penarul? lucru
-Rezolvați fișa de lucru propusă (Anexa 1 ) independent
Se autoevaluează fișele de lucru în caiețele cu creioane colorate Lucru Individual
verde și roșu independent

Reflecția Joc matematic,, Găsește lebăda” Broscuțe Individual


7 Elevilor li se oferă broscuțe pe care sunt scrise exerciții Joc matematic Lebede Frontal
min I variantă:(52) 90-70+2 / 30+20+2/ 10+40+2/ 60-10+2/ 80-30+2 Fișe

II variantă:(92) 50+40+2 / 2+10+80/ 70+20+2/ 100-10+2/ 60+30+2


III variantă:( 88) 20+60+8/ 40+40+8/ 30+8+50/ 100-20+8/ 70+10+8
IV variantă:(65) 30+30+5/ 100-40+5/ 20+5+40/ 5+10+50/80+5-20
Pe lebede este scris rezultattul exercițiilor. Elevii rezolvă și lipesc
broscuțele pe lebedele corespunzătoare
Cite 5 exercitii la fiecare raspuns

Explicația Manual, Frontal


Extensia 3 Tema pentru acasa: Lebedele noastre au un prieten ,dar pentru al Conversația fișe de lucru
min descoperi trebuie să rezolvați fișa (Anexa 2)
31,33,35,__,___, __, ___
60, 62, 64, __,__,__,___.
95,90,85,___,___,__,___.
de la 36.....41
de la 87....78
cuprinse între 40....50
36 45

84 63
36,46,76,56,26,66

80,85,75,65, 95, 35
13+4=

16-2=
11+2=

15-3=
Erau ...60

Au venit...30
Rezolvare:

Răspuns:
... 28 lei

... 6 lei
65

S-ar putea să vă placă și