Sunteți pe pagina 1din 16

Domeniul Om și societate

Educație pentru societate


Activități practic – gospodărești
Unități de conținut
• Conținuturi de educație moral – civică: norme de comportare civilizată,
drepturile copilului, valori morale
• Educația socio-emoțională: recunoașterea, înțelegerea, exprimarea și
controlul emoțiilor; inițierea și menținerea unor relații, integrarea în grup
• Elemente de istorie, geografie și cultură locală și națională
• Educație rutieră
• Educație ecologică
• Educație pentru sănătate
• Educație religioasă
• Educație pentru diversitate și incluziune socială
Competențe sociale Exemple decomportament
Să inițieze şi să mențină o interacțiune
Inițierea şi menținerea unei relații
Să asculte activ
Să împartă obiecte şi să împărtăşească
experiențe
Să ofere şi să primească complimente
Să rezolve în mod eficient conflictele apărute

Să respecte regulile aferente unei situații


Integrarea în grup sociale
Să coopereze cu ceilalți în rezolvarea unei
sarcini
Să ceară ajutorul atunci când are nevoie
Să utilizeze cuvinte şi expresii care denumesc stări emoționale
Să identifice situații în care el trăieşte o emoție
Să identifice situații în care alte persoane trăiesc o emoție
Să identifice emoțiile asociate unui context specific
Să identifice situații în care apar diferențe între starea emoțională şi exprimarea ei externă
Recunoaşterea şi exprimarea emoțiilor
Să reacționeze nonverbal într‐o situație socială
Să exprime empatie față de alte persoane
Să exprime emoții complexe precum ruşine, vinovăție, mândrie
Să transmită verbal, în mod convingător, mesajele afective
Să transmită nonverbal, în mod convingător, mesajele afective
Să țină cont de particularitățile fiecărei persoane în cadrul interacțiunilor sociale
Să recunoască emoțiile pe baza expresiei faciale
Să identifice cauza emoțiilor
Să realizeze diferența între diverse emoții
Să numească consecințele emoțiilor într‐o situație
Înțelegerea emoțiilor
Să găsească soluții prin care să se liniştească atunci când sunt furioşi
Să ceară ajutorul adulților când sunt supărați
Să îşi comute atenția de la un joc sau de la o discuție care îl supără spre alt joc sau altă activitate

Să fie capabil să minimizeze importanța unei jucării inaccesibile


Reglarea emoțională
Să privească o situație supărătoare dintr‐un punct devedere diferit
Modalități de organizare și desfășurare a
activităților de educație pentru societate
• Povestirea: cu caracter moral, etic
• Memorizările
• Povața: dată prin aforisme, proverbe
• Proverbe și zicători
• Explicația: se dezvăluie conținutul și utilitatea unor reguli, norme, cerințe: cum să salute, cum să
își exprime respectul, cum să asculte pe ceilalți, cum să indice că dorește să comunice
• Dramatizările, jocul de rol
• Convorbirea
• Lectura după imagini
• Exemplul moral
• Exercițiul
• Jocul didactic
Convorbirea
• Cum ne comportăm acasă şi la grădiniță?”, ,, Cu cine vreau să semăn
şi de ce?”, ,, Învățăm să fim mai buni”,,,Omul şi natura”, ,,Cum
circulăm?”, ,,Curățenia ‐mama sănătății”
• Conversația euristică
• Introductivă
• Pentru descoperirea și dobândirea de noi cunoștințe
• Pentru reactualizarea și sistematizarea cunoștințelor
• Pentru fixarea cunoștințelor
• Pentru evaluarea performanțelor
• finală
• Conversația examinatoare/ catehetică
Conversația catehetică Conversația euristică
Tema: Semaforul Conversație: reporter – copil
- Când se folosește periuța de dinți?
- Unde se află semnaforul? - Ce se poate întâmpla dacă mănânci
- Semaforul se află la colțul străzii dulciuri și nu te speli pe dinți?
- La ce ne ajută semaforul? - Ce sunt cariile?
- Să traversăm în siguranță strada. - Cum se numește medicul care ne
- Care sunt culorile semaforului? consultă ochii?
- ... - Ce legumă trebuie să consumăm
- Ce facem, la culoarea roșie a pentru a avea vederea bună?
semaforului? - Ce se întâmplă dacă stăm mult la
- ...La ce culoare a semaforului putem televizor sau la calculator?
trece strada?
Lectura după imagini
• Calitatea imaginilor:
• Să respecte adevărul științific
• Să fie adecvată vârstei
• Să pună în evidență elemente prototipice
• Să ofere elementele într-o formă contextualizată
• Să posede suficiente detalii
• Să atragă atenția
Jocul – exercițiu
• Repetarea formulelor de politețe, a formulelor de solicitare etc prin
joc de rol ( ex: la telefon)
Activitățile practic - gospodărești
• Focalizare pe:
• familiarizarea cu activitățile lucrative, cu materialele, instrumentele și
tehnicile de lucru specifice
• Exersarea unor operații simple de lucru cu materialele din natură și sintetice
• Formarea unor deprinderi practice de bază asociate rezolvării de probleme
practice, respectării regulilor de igienă, raportării creative și pragmatice la
mediul apropiat
• Dobândirea unui vocabular specific activităților practice și gospodărești
Etape de desfășurare a activităților practic –
gospodărești
• Organizarea activității
• Amenajarea spațiului de lucru
• Pregătirea materialului didactic necesar
• Organizarea colectivului de copii
• Introducerea în activitate: captarea atenției și anunțarea temei și a obiectivelor
• Desfășurarea activității:
• Prezentarea modelului educatoare și intuirea acestuia
• Intuirea materialului de lucru și a uneltelor
• Explicarea și demonstrarea procedeelor de lucru: importanța verbalizării
• Executarea exercițiilor de încălzire a mușchilor mâinii
• Executarea temei de către copii
• Încheierea activității și aprecierea lucrărilor
Modelul educatoarei
• Trebuie să reflecte cât mai acurat realitatea prezentată: culori,
proporții, forme, simetrie
• Să fie confecționat din același material și aceleași tehnici ca și cele
utilizate de copii
• Să fie estetic
• Să fie mai mare (de două sau trei ori) decât obiectul pe care îl vor
obține copiii
Condiții de utilizare a modelului:
• Vizibilitate optimă
• Prezentarea lui pe un fond de contrast, pentru evidențierea tuturor
detaliilor
• Verbalizarea componentelor și a tehnicilor utilizate
• Prezentarea, dacă e util, a obiectului reprezentat
• Prezentarea unor modele alternative?
• Absența modelului?
Metode didactice utilizate
• Explicația
• Demonstrația (sincronizată cu verbalizarea)
• Conversația
• Exercițiul
Deprinderi practice și manuale exersate
• Mototolirea – grupa mică
• Rupere - mică și mijlocie
• Înșirare – mică, mijlocie, mare
• Îndoire: plierea hârtiei, origami (mare), modelarea sârmei (mijlocie, mare)
• Bobinare (pe papiotă, în ghem, ordonarea unei cantități mari de fire)
• Rulare
• Răsucire
• Șnuruire (mică, mijlocie)
• Înnodare (mijlocie, mare)
• Lipire în plan
• Tăiere
• Festonare, împletire, coasere, confecții tridimensionale
Deprinderi gospodărești
• Menținerea curățeniei și igienei obiectelor personale
• Menținerea curățeniei și ordinii la locul de joacă
• Îngrijirea plantelor și a animalelor de companie
• Deprinderi casnice simple
• Respectarea normelor de protecție și securitate
• Respectarea normelor igienico-sanitare în timpul activităților

S-ar putea să vă placă și