Sunteți pe pagina 1din 38

Memoriu de prezentare

Pentru activitatea

Memoriu de prezentare Pentru activitatea Proiect finantat prin Fondul European pentru Pescuit, Programul Operational
Memoriu de prezentare Pentru activitatea Proiect finantat prin Fondul European pentru Pescuit, Programul Operational
Memoriu de prezentare Pentru activitatea Proiect finantat prin Fondul European pentru Pescuit, Programul Operational

Proiect finantat prin Fondul European pentru Pescuit,

Programul Operational pentru Pescuit

Masura 2.3-“prelucrarea si comercializarea pestelui”

BENEFICIAR

SC MAGIC TIC-TAC SRL

I. Denumirea proiectului:

„INFIINTARE UNITATE PROCESARE PESTE”

II. Titular

- numele companiei; SC MAGIC TIC-TAC SRL

- adresa poştală; Ramnicu Valcea , str Iancu Pop, nr 2, jud Valcea

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 0744772061

- numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator; Bogdan Catana

- responsabil pentru protecţia mediului.

III. Descrierea proiectului:

1. Rezumat al proiectului;

SC MAGIC TIC-TAC SRL doreste ca prin proiectul de infiintare a fabricii de procesare peste sa valorifice activul avut in concesiune, respectiv suprafata de teren aflata in locatia din Municipiul Ramnicu Valcea. Deasememnea, intentia SC MAGIC TIC-TAC SRL este de a valorifica oportunitatile de finantare oferite de fondurile structurale in conditiile in care prin proiect se va asigura procesarea pestelui cu respectarea normelor igienico-sanitare si de siguranta alimentului, utilizand materiale de constructie corespunzatoare industriei alimentare, precum si dotarea cu utilaje care respecta cerintele Directivelor Uniunii Europene

.

Demersul este sustinut de catre Guvernul Romaniei si UE prin Fondul European pentru Pescuit, Programul Operational pentru Pescuit, Masura 2.3-“prelucrarea si comercializarea pestelui”

Societatea SC MAGIC TIC-TAC SRL va desfasura in unitatea de procesare peste urmatoarele activitati, cu urmatoarele capacitati nominale:

- procesare primara si ambalare peste proaspat

- glazurare si ambalare peste congelat

- proceare avansata peste( marinare si afumare)

Conceptul general al proiectarii se bazeaza pe creearea unor spatii optimizate

destinate desfasurarii activitatilor preconizate astfel incat acestea sa fie integrate intr-un tot unitar , avand in vedere urmatoarele:

- crearea unei infrastructuri moderne pentru activitatile ce se vor derula in cadrul unitatii

- creearea unor fluxuri de circulatie liniare, directe, firesti si cu drumuri cat mai scurte

- respectarea cerintelor cu privire la igiena depozitarii si procesarii pestelui

- respectarea cerintelor cu privire la personalul implicat in procesele enumerate mai sus, respectiv accesul in si dinspre spatiile sociale, tehnice, productie, depozitare, circuitul si evacuarea deseurilor sau a produselor neconforme

-

utilizarea la maxim a posibilitatilor de racordare la retelele de utilitati din zona

-

dezvoltarea unui concept general prietenos cu mediul inconjurator

-

asigurarea unui aspect modern si placut a intregului ansamblu prin alocarea unor suprafete cat mai mari de spatii verzi cu pasaje de trecere si arhitectura placuta

-

optimizarea nivelului de siguranta prin construirea unui gard imprejmuitor si realizarea iluminatului in zonele cu pericol ridicat

2.

Justificarea necesităţii proiectului;

 

SC MAGIC TIC-TAC SRL isi propune realizarea proiectului Infiintare unitate

procesare pesteprin solicitarea in cadrul

Fondului European pentru Pescuit,

 

Programul Operational pentru Pescuit, Masura 2.3-“prelucrarea si comercializarea

pestelui”

si din surse proprii ale beneficiarului.

SC MAGIC TIC-TAC SRL doreste realizarea unei investitii care propune infiintarea unei

unitati de procesare a pestelui, pe terenul luat in concesiune in.

deoparte lucrari de constructii a cladirilor si anexelor si pe de alta parte achizitia de utilaje si echipamente tehnologice specifice activitatii.

Aceasta investitie urmareste valorificarea potentialului de materie prima din zona judetului Valcea si a judetelor limitrofe in conditiile existentei in proprietate a unui activ care ofera toate conditiile necesare implementarii noii investitii.

Investitia va presupune pe

Obiectivul general al proiectului se va realiza prin utilizarea activului,

respectiv a terenului avut in proprietate si a altor factori de productie din companie,

astfel incat SC MAGIC TIC-TAC

procesarii pestelui, valorificand materia prima disponibila la nivel local si adaugand valoare productiei locale de peste din zona judetului Valcea si a judetelor limitrofe.

SRL va deveni o veriga in lantul valorii in industria

Utilizarea buna a factorilor de productie se realizeaza prin:

Utilizarea eficienta a resurselor umane: productia de produse din peste se obtine prin utilizarea celor mai bune tehnologii si tehnici de productie astfel incat resursele umane sa fie utilizate la un nivel performant. Utilizarea eficienta a resurselor energetice : echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate vor avea consumuri energetice reduse, vor fi nepoluante. Obtinerea de produse finite cu valoare adaugata : produsele finite ale exploatatiei sunt produse cu valoare adaugata mare.

ale exploatatiei sunt produse cu valoare adaugata mare. 3. P lanşe reprezentând limitele amplasamentului

3.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice

limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie

pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); Sunt atasate 4. F ormele fizice

şi amplasamente);

Sunt atasate

(planuri de situaţie şi amplasamente); Sunt atasate 4. F ormele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte

4.

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de

(planuri, clădiri, alte structuri, material e de construcţie etc.) In procesul de proiectare a fost luata

construcţie etc.)

In procesul de proiectare a fost luata in calcul necesitatea de a plasa net si de a identifica foarte clar, urmatoarele zone ale cladirii principale :

-zona receptie si depozitare materie prime

-zona livrare si depozitare produse finite -zona prelucrare primara peste -zona prelucrare avansata -zona procesare -zona ambalare

-zona sociala Aceste zone comunica direct, prin holuri tehnologice si/sau culoare de circulatie, acolo unde este necesar. Unitatea va cuprinde :

- sectie de prelucrare primara peste, cu anexele necesare

- sectie de prelucrare avansata peste cu anexele necesare

- sectie de glazurare si ambalare peste

- 3 depozite materie prima la temperatura refrigerare ( peste si legume)

- 1 depozit materie prima/produse finite la temperatura congelare

- 2 depozite produse finite la temperatura refrigerare

- 1 zona de receptie si 1 zona de livrare

- Facilitati sociale pentru personalul productiv, delegati, management, vizitatori, birouri pentru personalul de supervizare si suport.

- o zona tehnica

- Anexe : gospodarie de apa, statie de preepurare, post de transformare

SC MAGIC TIC-TAC SRL doreste ca prin proiectul de infiintare a unitatii de procesare a pestelui sa valorifice oportunitatile mediului extern si sa poata asigura obtinerea unor produse urmand retete conventionale sau personalizate , cu respectarea normelor igienico-sanitare si de siguranta alimentului. De aceea, proiectul urmareste construirea si amenajarea interioara a noii unitati astfel incat sa asigure obtinerea si depozitarea unor produse sigure pentru consumatori, utilizand materiale de constructie corespunzatoare industriei alimentare, precum si dotarea cu utilaje care respecta cerintele Directivelor Uniunii Europene, privind conditiile de producere si depozitare a alimentelor .

In procesul de proiectare a cladirii au fost luate in calcul elementele necesare realizarii simultane a conformitatii pentru toate cerintele referentialelor aplicabile, in cazul:

- fluxurilor de circulatie a materiilor prime principale si auxiliare

- fluxurilor de circulatie a produselor intermediare si a produselor finite ;

- fluxurilor de circulatie a personalului;

- fluxurilor de circulatie a deseurilor si produselor neconforme;

- igienei personalului si sigurantei in exploatare

Din punct de vedere functional se propun urmatoarele constructii in incinta:

DENUMIRE OBIECT

EXPLICATII

1. Cladire unitate de procesare

Sc= 1613.20 mp

2. Gospodarie apa si incendiu

Constructie edilitara subterana imprejmuita

3. Statie de preepurare

Constructie edilitara subterana

4. Post transformare

 

5. Imprejmuire

 

6. Retea alimentare cu apa

 

7. Retea hidranti

 

8. Retea canalizare

 

9. Retea alimentare cu energie

 

electrica

10. Retea telecomunicatii

11. Drumuri si platforme

10. Retea telecomunicatii 11. Drumuri si platforme
10. Retea telecomunicatii 11. Drumuri si platforme

Obiectele investitiei :

Solutiile constructive alese sunt:

-pentru cladirea unitatii :

- fundatii beton armat.

- suprastructura cadre cu stalpi, grinzi si ferme metalice, cu inchideri din panouri

metalice cu spuma poliuretanica. Invelitorile vor fi executate tot din panouri metalice cu

spuma poliuretanica.

- compartimentarile interioare vor fi realizate din panouri cu spuma poliuretanica,

conforme cu procesul tehnologic specific activitatii. Pentru zonele cladirii cu spatii cu categorie de pericol de incendiu marita, peretii se vor executa din zidarie de caramida 25 cm. grosime si planseele din beton armat (centrala termica, tablou electric)

Obiect 1- CLADIRE UNITATE DE PROCESARE

Date generale despre construcţie:

Suprafetele ocupate de constructie sunt:

Suprafata construita propusa = 1613.20 mp

Suprafata desfasurata propusa = 2210.20 mp

Cota teren amenajat (CTA) = - 0,15 fata de cota ±0,00 m a pardoselii finite.

Structura Infrastructura se va realizata intr-un singur siste - fundatii izolate din beton armat sub stalpii metalici si grinzi de fundare perimetrale. Cladirea are un regim de inaltime parter inalt si partial P+1 , intre axele 1 si 4 si

intrea axele 6 si 9 , suprastructura compusa din structura metalica, cadru metalic (stalpi si grinzi), o nava de 16 m , pane acoperis si rigle pereti din profile laminate; Acoperis in 2 ape, cu panouri tip sandwich, cu izolatie termica in functie de necesitatile tehnologice, montate pe pane metalice; Soclul cladirii, va fi realizat din beton armat. Anvelopanta cladirii (inchiderile exterioare) Este formată din pereti multistrat, panouri triplustrat ( cu grosimi cuprinse intre 40- 160 mm) (tabla zincata cu spuma poliuretanica ignifug), fixate prin sudura de structura de stalpi si grinzi de fatada,. Rigle metalice de prindere a panourilor sandwich sudate pe stalpi; Vata minerala; Compartimentari panou triplustrat ( cu grosimi cuprinse intre 40-200 mm) - la birouri, la salile de productie, depozite si sali umede. Se remarca pe fatade doua tipuri de mascari ale sistemului de colectare pluviale : masti orizontale pentru jghiaburi si verticale pentru burlane si scurgeri condens, care sunt si termoizolatoare. Invelitoarea constructiei Este un sistem multistrat format din:

- Panouri triplustrat (tabla zincata cu spuma poliuretanica ignifug) cu grosimea de 40 mm;

- Pane metalice de sustinere a panourilor sandwich ;

- Profile laminate cu protectie antifoc (spuma ignifuga) si anticoroziv

Captarea apelor din precipitatii Prin jgheaburi de 150 mm si burlane de 100 mm. Acestea vor fi din tabla zincata vopsita in camp electrostatic. Sistemul de jgheaburi va fi ecranat de o pazie din sistem de panouri triplu strat, fixat pe console metalice.

Inaltimea libera pentru urmatoarele zone ale cladirii principale :

-zona receptie - inaltimea libera 4.5 -depozitare materie prima inaltimea libera 7,5 m -zona procesare - inaltimea libera 4.5 -zona sociala - inaltimea libera 2.5

Cota zero va fi la + 0.15 m fata de CTA.

Finisajele interioare si respectarea conditiilor de igiena Finisajele pentru pereti si pardoseli vor corespunde normelor interne si directivelor U.E. , realizandu-se din materiale lavabile, impermeabile si infungicide(se vor placa peretii si tavanele cu panouri tip sandwich agrementate alimentar). La imbinarile intre pereti si

pardoseli se vor prevede scafe rotunjite. Pardoselile spatiilor tehnologice se vor executa cu finisaje in camp continuu, cu rasini epoxidice impermeabile cu pante catre sifoanele de pardoseala si rigolele realizate din inox.

a) Pardoseli solide pardoseli epoxidice, impermeabile, usor de curatat si dezinfectat, construite cu panta catre sifoanele de pardoseala cu clopot, pentru drenarea lichidelor.

b) Pereti - cu suprafete netede, usor de curatat si dezinfectat, durabili si impermeabili, de culoare deschisa.

c) Tavane - netede, usor de curatat, in toate incaperile unde sunt expuse materiile prime neambalate sau produsele: tavan suspendat din panouri.

Tâmplării

Tâmplăria exterioară va fi din aluminiu cu geam termopan, si din aluminiu cu blat izolant din PVC prin injectare cu poliuretan ( usile). Usile aferente livrarii vor fi usi sectionale speciale, cu obturator termic montat catre fata exterioara a panourilor sandwich. Pentru usile sectionale aferente zonei de livrare se vor instala rampe mecanizate de andocare.

Usile interioare aferente sectiei de productie si depozitelor sunt fabricate din

materiale necorodabile, usor de curatat si de dezinfectat, cu inertie termica mare, pentru evitarea pierderilor de caldura sau de frig intre spatiile climat diferit (respectiv usi cu toc si

rama din aluminiu cu blat izolant din PVC prin injectare cu poliuretan).

Necesarul de lumină naturală

Se va asigura prin golurile de uşi şi ferestre ale clădirii. Spatiile de lucru trebuie

sa beneficieze de lumina suficienta, necesar asigurat de catre lumina artificiala de la corpurile

de iluminat. In cazul societatii SC MAGIC TIC-TAC SRL, procesele specifice fluxului tehnologic este atat de tip orizontal cat si de tip vertical. Solutii de rezolvare arhitecturala a fatadelor

La conformarea faţadelor au fost luate in considerare următoarele probleme:

a) orientarea clădirii - cu faţadele lungi către Est si Vest , ceea ce înseamnă ca nu vor fi suprafeţe largi ce pot sa inmagazineze caldura. Acesti factori (umbra si caldura excesiva) ar putea influenta microclimatul interior, care trebuie pastrat de-a lungul intregului an.

b) şarpanta si învelitoarea vor fi executate intr-o singura apa;

c)

finisaje exterioare - rezistente si usor de intretinut,

d) tâmplăriile - la ferestre vor fi din PVC cu geam termopan, iar tâmplăriile la uşile de acces vor fi din aluminiu cu blat izolant din PVC prin injectare cu poliuretan, executate si montate cu grija.

Estetica faţadei se va conforma funcţiunii industriale a clădirii, fara a fi totuşi,

minimalizata. Austeritatea volumelor poate fi diminuata de jocul de culori al faţadelor, de proporţia golurilor si de o buna executie a finisajelor. Izolatii termice si hidrofuge

a) Principalele criterii, exigente si niveluri de performanta din punct de vedere termo- higro-energetic avute in vedere la alegerea solutiilor de protectie termica si hidrofuga la cladirea halei sunt următoarele:

i) asigurarea unui confort termic superior in sezonul rece;

ii) asigurarea microclimatului interior in sezonul cald, in principal printr-o stabilitate

termica, dar si prin luarea unor masuri de reducere a efectelor insoririi excesive;

b) Principalele puncte de interventie si cai de actiune sunt:

i) izolarea pereţilor exteriori

ii) termoizolarea placii pe sol - aceasta fiind amplasata peste cota terenului amenajat (la aprox. 0,20 m distanta), pierderile de caldura se petrec mai ales pe conturul cladirii, in zona soclului si in zona adiacenta. Ca urmare, cea mai importanta masura este termoizolarea acestor zone (cu un strat de polistiren rigid) si in al doilea rand termoizolarea orizontala generala

Cladirea unitatii este proiectata cu urmatoarele zone principale si functiuni :

1. zona de receptie si depozitare materii prime

Spatiul de receptie este destinat receptiei materiilor prime. In timpul receptiei, comunicarea cu mijlocul de transport se realizeaza prin doua usi sectionale Comunica implicit direct cu exteriorul si cu zona de depozitare prin holul de circulatie

Spatiile de depozitare materii prime) au regim de temperatura atat refrigeratcat si congelat si sunt destinate depozitarii pestelui si legumelor materie prima . In interior sunt amplasate rafturi de depozitare a paletilor, dispuse pe o inaltime de 7.5 m .Spatiile de depozitare comunica cu salile de fabricatie prin holul de circulatie. Depozitul de produse congelate este deservit de un spatiu de decongelare si o anexa pentru deseuri de ambalaje

2. zona de depozitare produse finite si livrare in a carei componenta intra:

- depozite de produse finite . Spatiile sunt destinate depozitarii produselor finite care necesita depozitarea la temperaturi scazute, in spatii conditionate. In interior sunt amplasate rafturi de depozitare a paletilor, dispuse pe o inaltime de 7.5m. Depozitele comunica cu spatiile de ambalare prin holul de circulatie si cu spatiul de livrare Depozitul de produse congelate este deservit de spatii anexe : tunel congelare conventionala si deposit tampon. -spatiu de livrare este destinat operatiunilor de livrare a produselor finite . Comunica in mod direct necesar cu depozitele de produse finite, cu exteriorul cladirii prin trei usi sectionale, cu biroul facturare si cu spatiul pentru delegati. - spatiul de livrare este deservit de spatii anexe, adiacente, destinate biroului de livrare si accesului delegatilor din exterior cu posibilitate de comunicare catre birou si catre livrare, fara a veni in contact direct cu aceste spatii ci numai prin intermediul unor ghisee.

3.zona de prelucrare primara este proiectata cu urmatoarele spatii:

- spatiu spalare si spatiu eviscerare peste proaspat si peste pe ghiata este destinat

amplasarii utilajelor si echipamentelor de eviscerare, spalare a pestelui, inclusiv benzile transportoare necesare transferului cantitatilor procesate catre zona de prelucrare avansata. Spatiul comunica cu depozitul de materii prime , cu spatiul de prelucrare avansata, cu spatiile de igienizare ambalaje de transport si cu depozitul de deseuri.

4.zona de prelucrare avansata este proiectata cu urmatoarele spatii:

- spatiu filetare-portionare este destinat amplasarii utilajelor si echipamentelor de filetare si portionare a pestelui, inclusiv benzile transportoare necesare transferului

cantitatilor intre fazele procesului de fabricatie. Spatiul comunica cu spatiul de eviscerare , cu spatiul de pregatire pentru procesare si cu depozitul tampon pentru semifabricate. - spatiu de ambalare peste proaspat este destinat amplasarii utilajelor si echipamentelor care asigura ambalarea pestelui proaspat in pachete individuale si in cutii si paletizarea produselor finite. Spatiul comunica cu holul de circulatie, cu depozitul de peste proaspat.

- spatiu de glazurare si ambalare peste congelat este destinat amplasarii utilajelor si

echipamentelor care asigura glazurarea si ambalarea pestelui congelat in pachete individuale si in cutii si paletizarea produselor finite. Spatiul comunica cu holul de circulatie, cu depozitul de peste proaspat

- spatiu pregatire pentru procesare este destinat amplasarii utilajelor si echipamentelor

de pregatire pentru procesare a pestelui. Spatiul comunica cu holul de circulatie , cu spatiul

de filetare, cu depozitul tampon, cu spatiul de decongerare, cu depozitul de condimente, cu spatiul pentru afumare, cu spatiul pentru marinare si cu spatiul pentru rame curate.

- Sala de afumare este un spatiu destinat fazei finale de fabricatie a pestelui.In acest spatiu se afla amplasate celulele de afumare . Spatiul este deservit de un spatiu de o camera in care se afla amplasate generatoarele de fum. La randul ei camera generatoarelor de fum este deservita de un depozit de rumegus care comunica direct cu exteriorul

- depozitul de racire produse afumate este destinat depozitarii ramelor cu peste afumat

inainte de faza finala de finisare . Depozitul comunica in mod direct cu sala de afumare si cu sala de ambalare si/sau feliere, fiind asigurate toate conditiile necesare pentru ca acestea sa nu fie tranzitate de alte produse sau personal in timpul depozitarii.

- spatiu ambalare peste afumat este destinat amplasarii utilajelor si echipamentelor de

trimming si indepartare a pielii pestelui afumat precum si amplasarii echipamentelor care asigura ambalarea produselor finite in pachete individuale si in cutii si paletizarea

produselor finite. Spatiul comunica cu holul de circulatie, cu depozitul de produse afumate.

- Depozit condimente si sare. Spatiul este destinat depozitarii condimentelor si sarii ce intra in componenta produselor obtinute .Comunica cu exteriorul printr-un sas care asigura protectia impotriva intemperiilor si a daunatorilor si in care se realizeaza inspectia si receptia lotului aprovizionat.

- Depozit ambalaje individuale.Spatiul este destinat depozitarii ambalajelor individuale cu

ajutorul carora se ambaleaza produsele obtinute. Comunica cu spatiile de ambalare prin holul de circulatie si cu exteriorul pentru aprovizionare.

- Sala igienizare rame si tavi si sala de depozitare a lor sunt destinate , ca spatii anexe,

pentru igienizarea si depozitarea ramelor si tavilor utilizate in procesul de tratare termica ,afumare a pestelui. Spatiul de spalare comunica cu sala de ambalare, cu depozitul de rame curate si cu holul tehnologic pentru accesul personalului. Spatiul de depozitare a ramelor curate comunica cu camera de spalare si cu holul tehnologic pentru a putea fi reintroduse in fluxul tehnologic. -spatiu spalare navete si navete curate este destinat igienizarii navetelor destinate transportului produselor finite pentru comercializare. Comunica cu exteriorul pentru preluarea navetelor si cu interiorul prin holul de circulatie.

- spatiu tehnic

distributie a energiei catre tablourile de distributie locala. Comunica exclusiv cu exteriorul

este destinat amplasarii centralei termice si a echipamentul electric de

5.zona sociala. Pentru a asigura o flexibilitate maxima activitatii organizate in incintra unitatii, accesul in zona sociala pentru sectia de productie se face direct din exterior la nivelul 1 al cladirii ; comunicarea cu spatiul de productie se realizeaza prin holul de circulatie astfel incat sa asigure accesul cat mai facil al personalului in oricare din spatiile deservite. In componenta zonei sociale intra:

- zona sociala aferenta sectiei de prelucrare primara ( zona murdara) Vestiare pe sexe Spatiul este destinat, separat pe sexe, echiparii personalului inainte de patrunderea in interiorul unitatii . Vestiarele sunt organizate tip filtru: zona hainelor de casa, dus si grup sanitar de urgenta, zona hainelor de lucru. Spatiile vor avea pereti netezi, impermeabili, usor lavabili, cu pardoseli usor de igienizat si dezinfectat construite astfel incat sa permita drenarea apei. Ele vor fi prevazute cu chiuvete, toalete igienice, dusuri si sunt dotate cu vestiare ce au plafonul inclinat la 45 grade, suporti pentru cizme ( cu uscare si ozonare) si echipamente care indeplinesc cerintele privind asigurarea unei igienizari corespunzatoare. Chiuvetele vor fi dotate cu: dozatoare de substante de igienizare si dezinfectare precum si cu aparate pentru uscare a mainilor sau dispensere de hartie prosop. Vestiarele se deschid in culoarul de circulatie catre casa scarii si zona de productie. Sala de servit masa Spatiul este destinat servirii mesei de catre personalul care lucreaza in unitatea de procesare peste. Este asigurata preluarea pachetului de mancare inainte de intrarea in vestiar a salariatilor, printr-un ghiseu care asigura comunicarea salii de mese cu sasul de acces din exterior al personalului. Comunica direct cu holul de circulatie al zonei sociale. Grupuri sanitare Sunt asigurate grupuri sanitare pentru fiecare sex , cu acces din holul de circulatie al zonei sociale. Chiuvetele vor fi dotate ca si in vestiare si spatiile de lucru cu:

dozatoare de substante de igienizare si dezinfectare precum si cu aparate pentru uscare a mainilor sau dispensere de hartie prosop. Grupurile sanitare se deschid intr-un sas care le separa de holul de circulatie. Depozit detergenti si materiale de igienizare Spatiul este destinat depozitarii detergentilor si dezinfectantilor utilizati pentru igienizarea spatiul de fabricatie. Comunica cu holul de circulatie al zonei sociale si este aprovizionat din exterior prin zona de receptie.

- zona sociala aferenta sectiei de procesare ( zona curata) Vestiare pe sexe Spatiul este destinat, separat pe sexe, echiparii personalului inainte de patrunderea in interiorul unitatii . Vestiarele sunt organizate tip filtru: zona hainelor de casa, dus si grup sanitar de urgenta, zona hainelor de lucru. Spatiile vor avea pereti netezi, impermeabili, usor lavabili, cu pardoseli usor de igienizat si dezinfectat construite astfel incat sa permita drenarea apei. Ele vor fi prevazute cu chiuvete, toalete igienice, dusuri si sunt dotate cu vestiare ce au plafonul inclinat la 45 grade, suporti pentru cizme ( cu uscare si ozonare) si echipamente care indeplinesc cerintele privind asigurarea unei igienizari corespunzatoare. Chiuvetele vor fi dotate cu: dozatoare de substante de igienizare si dezinfectare precum si cu aparate pentru uscare a mainilor sau dispensere de hartie prosop. Vestiarele se deschid in culoarul de circulatie catre casa scarii si zona de productie. Sala de servit masa Spatiul este destinat servirii mesei de catre personalul care lucreaza in unitatea de procesare peste. Este asigurata preluarea pachetului de mancare inainte de intrarea in vestiar a salariatilor, printr-un ghiseu care asigura comunicarea salii de mese cu sasul de acces din exterior al personalului. Comunica direct cu holul de circulatie al zonei sociale.

Grupuri sanitare Sunt asigurate grupuri sanitare pentru fiecare sex , cu acces din holul de circulatie al zonei sociale. Chiuvetele vor fi dotate ca si in vestiare si spatiile de lucru cu:

dozatoare de substante de igienizare si dezinfectare precum si cu aparate pentru uscare a mainilor sau dispensere de hartie prosop. Grupurile sanitare se deschid intr-un sas care le separa de holul de circulatie.

Spalatorie echipamente Spatiul este destinat igienizarii echipamentelor de protectie. Comunica cu holul de circulatie al zonei sociale Depozit echipamente de protectie Spatiul este destinat depozitarii echipamentelor de protectie curate, precum si a echipamentelor si materialelor de unica folosinta pentru igiena personalului. Comunica cu holul de circulatie al zonei sociale si este aprovizionat din zona exterioara, prin receptie . Depozit detergenti si materiale de igienizare Spatiul este destinat depozitarii detergentilor si dezinfectantilor utilizati pentru igienizarea spatiul de fabricatie. Comunica cu holul de circulatie al zonei sociale si este aprovizionat din exterior prin zona de receptie.

- zona administrativa specifica procesului de productie al unitatii este amplasata la etajul 1 al cladirii . In componenta acestei zone intra:

Birouri destinate personalului care asigura managementul si supervizarea activitatii din incinta unitatii Grupuri sanitare. Sunt asigurate 2 grupuri sanitare, cate unul pe sex cu acces din holul de circulatie. Dotarea acestora este cea standard pentru spatiile de birouri. Spatiu receptie destinat accesului catre birouri vestiar vizitatori Spatiul este destinat echiparii vizitatorilor inainte de patrunderea in interiorul unitatii . Vestiarul este organizat tip filtru: zona hainelor de casa, dus si grup sanitar de urgenta, zona hain elor de lucru. Vestiarul va fi echipat ca si cel destinat personalului din unitate . Vestiarul se deschide in casa scarii si apoi in holul tehnologic. Oficiu si spatiu materiale de igienizare spatiu destinat numai personalului ce isi desfasoara activitatea in zona birourilor. Comunica direct cu holul de circulatie. Laborator, destinat efectuarii analizelor de laborator pentru materii prime , semifabricate si produse finite . este deservit de spatii anexe : receptie probe, depozit reactivi , spatiu spalare ustensile de laborator , evacuare deseuri de laborator.

Obiectul 2- GOSPODARIE APA INCENDIU

Va fi amplasata in incinta proprietatii la limita de Sud Vest si este o constructie hidroedilitara subterana in componenta acesteia se afla : 2 grupuri de pompare, un bazin pentru rezerva de apa si de incendiu, o statie de dezinfectie a apei si un generator electric pentru grupul de pompare.

Obiectul

3STATIE DE PREEPURARE

Echipamentele statiei cu o capacitate de 15 mc, vor fi amplasate intr-o incinta containerizata iar constructia hidroedilitara subterana tip cheson va fi formata din bazin de egalizare, bazin de tratare chimica, bazin de colectare a apelor preepurate ce vor fi deversate in canalizarea oraseneasca aflata la limita proprietatii.

Obiectul 4 POST DE TRANSFORMARE

Solutia de alimentare cu energie electrica se propune sa se realizeaze printr-un post de transformare de 250 KVA, amplasat la limita proprietatii, racordat in bucla pe partea de medie tensiune la reteaua de transport din zona. Cabina prefabricata din beton armat, montata pe un radier din beton armat.

Obiectul

5 IMPREJMUIRE

Structura formată din stâlpi din teava, pe fundaţii izolate la stâlpi, duse pana la

adancimea de inghet (0,70 m), legati intre ei de foi de plasa metalica. Inaltimea supraterana va fi de 2 m, iar dupa montaj, acesta va fi finisata cu vopsitorii rezistente la apa. Aceeasi structura de gard va fi folosita si la delimitarea Gospodariei de Apa- zona de protectie sanitara de 10m, ce va izola gospodaria de incinta unitatii

Obiecte 6 10 ( devize obiect aferente capitolului 2) : Asigurare utilitati necesare obiectivului ( alimentare cu apa, retea de hidranti, canalizare, alimentare cu energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces) In cadrul investitiei se prevad urmatoarele lucrari:

- retea de alimentare cu apa care va asigura legatura intre bransamentul la reteaua orasenesca si cladirea unitatii

- reteaua de hidranti care asigura legatura intre rezerva de incendiu si hidrantii de incendiu

- retea exterioara de canalizare care asigura legatura intre consumatorii din fabrica cu statia de preepurare catre care se deverseaza apele uzate cat si direct catre canalizarea oraseneasca. Canalizare exterioara formata din 3 inele separate : canalizare tehnologica, canalizare menajera si canalizare pluviala.

- retea de alimentare cu energie asigura legatura intre postul de transformare amplasat la limita proprietatii si consumatorii din incinta, precum si iluminatul exterior al incintei

- retea de alimentare cu gaze asigura legatura intre bransamentul de la limita proprietatii si centrala termica

- drumuri de acces, alei carosabile si platforme ( inclusiv platforma de deseuri menajere) vor asigura accesul in incinta a mijloacelor de transport materie prima, produse finite, ambalaje, materiale, etc.

5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

profilul şi capacităţile de producţie;

La finalizarea investitiei, societatea SC MAGIC TIC-TAC SRL va desfasura in unitatea de procesare peste urmatoarele activitati :

- procesare primara si ambalare peste proaspat

- glazurare si ambalare peste congelat

- proceare avansata peste( marinare si afumare)

descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

nu este cazul

descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Descrierea fluxului tehnologic de procesare a pestelui

Fluxul tehnologic general de procesare a pestelui Este alcatuit din urmatoarele etape:

- receptie calitativa si cantitativa ,

- prelucrare primara( eviscerare)

- procesare ( filetare, marinare, afumare sau glazurare)

- ambalare, marcare

- depozitare produs finit

Valoarea nutritiva a carnii de peste este ridicata datorita proteinelor complete,a grasimilor usor asimilabile si a continutului ridicat de vitamine (B2 ;B6 ;A ;D) si de substante minerale(fosfor,iod,calciu,sodiu,clor). Carnea de peste se asimileaza mai usor decat cea de mamifere avand un grad de asimilare al pestelui proaspat de 97%. Valoarea energetica variaza in functie de continutul in grasime. Calitatile nutritive sunt maxime ale pestelui proaspat.Pe masura ce pestele se invecheste,valoarea nutritiva scade si devine toxiccand este alterat.Din acest motiv se impune verificarea prospetimii pestelui la receprie si inainte de a fi introdus in productia culinara.

1. Recepţia

Receptia pestelui congelat si refrigerat

Recepţia reprezintă controlul calitativ şi cantitativ al pestelui. Recepţia calitativă constă în examenul organoleptic şi verificarea condiţiilor tehnice înscrise în documentul tehnic normativ de produs.Un rol hotărâtor îl au: examenul organoleptic şi verificarea stării sanitare a pestelui. Pentru verificarea calităţii se recoltează probe medii din lotul de materie primă supus recepţiei. Conţinutul fiecărui mijloc de transport (autocamion) se consideră un lot. Mărimea unui lot nu trebuie să depăşească 20 tone. La recoltarea probelor medii, se vor înlătura ambalajele cu peste ce au suferit deteriorări în timpul transportului, acestea constituind un lot separat. Verificarea calitatii pestelui se realizeaza de obicei prin examene organoleptice pentru stabilirea starii de prospetime si recunoasterea speciei de peste pe baza analizei caracteristicilor acesteia(forma corpului,culoarea, marimea,lungimea,masa).Pestele poate fi primit in unitatile de alimentatie publica viu,proaspat(eviscerat sau neeviscerat),refrigerat,congelat,sarat,afumat sau sub forma de semi conserve sau conserve de peste.Continutul mare in apa si in substante nutritive favorizeaza alterarea rapida a carnii de peste.De aceea se impune verificarea calitatii pestelui in diferite etape ale productie culinare si anume la receptie,in timpul depozitarii si inainte de introducerea in procesul tehnologic.Pestele proaspat are mucusul in cantitate mica,transparent,fara miros,corpul tare,pielea intinsa,umeda,lucioasa sau usor mata,solzii luciosi,bine fixati pe piele,globii oculari sunt bombati cu corneea transparenta,cu pupilele bine evidentiate,gura este inchisa,branhiile rosii sau roz,umede,lipsite de mucozitate,operculele bine lipite de branhii,se ridica greu si

revin in pozitie initiala,abdomenul ape forma normala,consistenta,rigida,lipsit de pete,anusul are aspect albicios,este retractat si inchis,musculatura spatelui este tare,elastica,se desprinde greu de oase,in sectiune este neteda,stralucitoare,de culoare roz sau cenusie alba,cu miros placut. Pentru pestele congelat se verifica proprietatile organoleptice in stare congelata si decongelata.Dupa decongelare pestele trebuie sa prezinte caracteristicile organoleptice ale pestelui proaspat.

Receptia materialelor prime auxiliare

Condiţii generale de calitate

Materialele auxiliare folosite la procesarea pestelui au rol determinant asupra calităţii şi valorii nutritive a produselor. Deoarece la receptionarea materiilor auxiliare ( sare, condimente, aditivi, etc.) nu este posibil sa se efectueze controlul chimic al tuturor ingredientelor,unitatea trebuie sa se bazeze pe furnizori pentru ca acestia sa le livreze numai materiale auxiliare de calitate. Calitatea acestor aditivi trebuie sa fie asigurata printr-o Declarartie de conformitate sau Certificat de calitate din partea furnizorului, care sa includa si un certificat de analiza si instructiuni de utilizare. Trebuie totusi efectuate analize periodice ale aditivilor ca masura suplimentara de analiza. Principalele materiale auxiliare utilizate la procesarea pestelui in unitatea apartinand SC MAGIC TIC-TAC SRL sunt: apa, condimente, sare, ulei, zahăr, arome, etc.

Apa reprezintă unul din factorii esenţiali în desfăşurarea procesului de producţie în

unitate. Apa utilizată în scopuri tehnologice pentru prepararea amestecurilor ce intră în componenţa produselor -trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de calitate impuse de regelemtarile in vigoare : sa fie fara miros, incolora, fara gust strain, fara particule in suspensie, pH 7-8, maxim 20°C duritate totala, maxim 20 germeni/ ml si 3 colibacili/ litru, fara urme de hidrogen sulfurat, saruri ale metalelor grele, ammoniac, nitrite, fier.

Sare NaCl-clorura de sodium contine minim 97-98-9% NaCl, diferenta de 1-3% fiind reprezentata de late substante chimice.Este utilizata ca substanta antiseptica, conservanta. Folosita in concentratii mai mari, de 15-25% sarea are si o actiune conservanta. La prelucrarea industriala a pestelui sarea se foloseste sub forma solida , grunjoasa sau fina

Ulei Este o materie prima auxiliata exterem de importanta pentru fluxul de produse tartinabile, icre si salate de iccre si se foloseşte "ulei rafinat de floarea soarelui şi soia".

Aromele sunt folosite în procesarea pestelui pentru a conferi produselor un gust şi miros

plăcut, stimulând apetitul. Aromele naturale sunt de origine vegetală.

serie de principii active (uleiuri eterice, aldehide, cetone, răşini, acizi glucozidici etc.) care

definesc caracteristica fiecăruia.

Condimentele conţin o

2. Transportul

Aprovizionarea cu peste se face în general de pe o rază cât mai apropiată de unitatea de procesare, pentru a reduce timpul de transport de la centrele de recoltare la secţiile de procesare

Transportul se face cu mijloace de transport frigorifice sau cel putin izoterme. Pe parcursul transportului, pestele trebuie ferite de şocuri şi vătămări mecanice. De aceea, ambalajele recomandate pentru transport sunt adecvate speciei, folosindu-se diferite tipuri de lăzi, containere, bene, etc. In cazul lăzilor sau containerelor, nivelul pestelui trebuie să fie cu 5cm sub înălţimea ambalajului pentru a evita provocarea de vătămări mecanice şi strivire. Ambalajele trebuie să fie în stare funcţională, curate, fără miros străin şi să nu modifice caracteristicile de calitate ale pestelui . Spălarea ambalajelor se efectuează în spaţiile amenajate special cu apa calda si detergenti avizati pentru industria alimentara. Spălarea containerelor se efectuează dupa fiecare transport. După spălare, containerele se reintroduc în circuitul de transport.

3. Depozitarea materiei prime

Stocarea pestelui până la introducerea în procesul de procesare trebuie limitată, dacă este posibil chiar suprimată, astfel încât pe durata păstrării să nu se producă modificări ale caracteristicilor specifice. Depozitarea temporară se realizează în depozitele de materie prima conditionate la temperatura de refrigerare si congelare. In timpul stocării temporare, pestele suferă o serie de modificări de natură fizică, biochimică şi microbiologică. Modificările survenite sunt în funcţie de specie, soi, grad de maturitate, condiţii de păstrare şi durata depozitării.

4. Prelucrarea preliminara a pestelui se realizeaza in urmatoarele faze :

Curatirea de solzi .- se realizeaza automat pe linia de eviscerare Eviscerarea se realizeaza automat pe linia de eviscerare ,intestinele scotandu-se dupa ce se scot branhiile, Decapitarea si indepartarea cozii se realizeaza automat pe linia de eviscerare Spalarea pestelui se realizeaza atata manual cat si automat pe linia de eviscerare in jet de apa rece.Pastrat in apa isi pierde din calitatile nutritive si gustative,se imbiba cu apa si se prelucreaza mai greu. Portionarea se face facultativ,in functie de preparat. Se trece imediat la prelucrarea termica. Se va pastra in depozitele tampon un timp cat mai scurt . In functie de specia de peste si preparat se pot realiza operatii specifice,in special filetarea.Se aplica pt pestele mare(somon, salau,somn, etc). Filetarea se realizeaza manual in spatiul destinat acestei operatiuni. Prelucrarea preliminara a pestelui congelat . Pestele congelat se decongeleaza in spatiul de decongelare. Metoda prezinta urmatoarele avantaje :durata mai scurta,reducerea oxidarii substantelor grase din stratul superficial al produsului si evitarea pierderilor in greutate.Pestele decongelat trebuie sa aiba toate caracteristicile de calitate ale pestelui proaspat si i se aplica aceleasi operatii de prelucrare preliminara.Dupa decongelare,indiferent care a fost procesul trebuie prelucrat termic sau pastrat un timp scurt in conditii de

refrigerare(0-4°C).

Prelucrarea preliminara a pestelui determina pierderi cantitative destul de mari.Se aprecieaza ca prin eviscerare si decapitare se pierde 25-30% din masa pestelui.Spalarea si divizarea excesiva,pierderi de suc si deci substantele nutritive se pot produce si prin congelare necorespunzatoare.

tehnologie atasat):

Pentru prepararea produselor din peste afumat se utilizeaza drept materie prima pestele congelat sau refrigerat. In situatia utilizarii materiei prime refrigerate, aceasta nu mai traverseaza etapele: pregatire pentru decongelare si decongelare

- Receptie La receptie, pestele trebuie sa corespunda prevederilor standardelor in vigoare. Loturile de peste vor fi insotite in mod obligatoriu de factura, aviz de insotire, declaratie de conformitate si calitate. In cazul tarilor terţe se solicita si certificat de sanatate. Buletinul de analiza este solicitat numai cand intervine un furnizor nou. Buletinul de analiza este, de asemenea realizat trimestrial pentru planul de autocontrol.

- Depozitarea: materia prima se depoziteaza in camere frigorifice la temperatura de -18ºC, special amenajate (depozit materie prima congelata), pe euro paleti, in ambalajul de transport.

- Pregatirea pentru decongelare: din depozitele de produse congelate, materia prima este trecuta intr-o camera de pregatire pentru decongelare, in care materia prima este scoasa din ambalajul colectiv, iar bricheta de peste este introdusa in tunelul de decongelare.

- Decongelarea: Decongelarea se realizeaza la o temperatura de max 10 ºC si dureaza pana cand centrul geometric al produsului a atins o temperatura de 0-4 ºC

- Injectare si maturare : produsul este injectat cu saramura si depozitat temporar pentru maturare in depozitul tampon

- Asezare pe rame: pestele este pregatit pentru operatiunile de afumare, respectiv are loc asezarea fileurilor de peste pe ramele de afumare.

- Afumare: se realizeaza in celulele de afumare la rece si la cald. Afumarea se face in baza unui program bine stabilit. Timpul de afumare rece este de aprox. 8 ore. Pentru afumare este folosit rumegusul din esente tari (stejar, fag) care nu trebuie sa contina mai mult de 25-28% apa. Procesele tehnologice din celula de afumare constau in: zvantare, coacere, si afumare. Zvantarea si coacerea se fac crescand treptat temperatura, in final acesta ajungand la 68ºC pentru 15-30 minute in functie de dimensiunea pestelui. Aceste procese se recomanda pentru obtinerea pregnanta a glazurii, gustului si mirosului specific al pestelui afumat.

- Preracire: Dupa scoaterea produsului din celulele de afumare produsul este transferat intr-o celula unde se face o preracire a lui, pestele fiind asezat din nou in navete pentru a fi dus catre ambalare.

1. Ambalarea

Etapa de ambalare este deosebit de importanta si depinde de gradul de prelucrare termica si mecanica. Produsul marinat sau afumat este transferat pentru ambalare in vid sau ambalare in atmosfera controlata si etichetare in sala de ambalare . Ambalarea produselor marinate sau afumate se realizeaza prin sigilarea recipientilor si plicurilor vacumate cu sau fara introducerea de atmosfera modificata. Fiecare ambalaj este marcat si etichetat continand elementele esentiale necesare trasabilitatii si planului de retragere (recalling plan) si anume:

lotul de provenienta, data fabricatiei, conditiile de pastrare, termenul de valabilitate, modalitatea de ambalare, clasa produsului, denumirea oficiala si cea de punere pe piata, datele de identificare ale producatorului,

Ambalarea pestelui proaspet, netratat termic Printre cele mai importante îmbunătăţiri ce au intervenit în comercializarea pestelui, un loc de frunte revine introducerii, diversificării şi perfecţionării metodelor de ambalare a acestora. Pornind de la ideea că ambalajul are rol de protecţie a produsului, de prezentare şi de protecţie pe parcursul transportului, se remarcă următoarele situaţii:

produse ambalate în vrac, deci direct în ambalajele de transport: cutii de plastic sau

polistiren expandat carton; această soluţie se aplică în special în cazul pestelui proaspat si a

pestelui congelat IQF.

Ambalarea pestelui procesat termic In general pentru produsele tratate termic se utilizeaza ambalarea in folii plastice vidate, precum si ambalarea in atmosfera fara oxigen. Ambalajele trebuie să asigure o protecţie adecvată produselor; se permite utilizarea materialelor, în special a hîrtiei şi a timbrelor ce conţin indicaţii comerciale, cu condiţia că imprimarea sau etichetarea s-a efectuat cu adeziv sau cerneală netoxică.

produse preambalate în porţii mici de 100 - 300 g - această variantă este cea mai utilizată în momentul de faţă.

Produsele preambalate se ambalează apoi în ambalaje de transport: cutii de carton sau din polistiren. Cele mai răspândite tehnici de ambalare a pestelui sunt:

ambalarea în pungi - se aplică mai ales în cazul sortimentelor congelate IQF.

ambalarea prin mularea foliei de ambalare sub formă de caserola/plic, care se sudează complet

ambalarea în cutii/ navete - se foloseşte pentru ambalarea produselor prospete sau congelate vrac

ambalarea în cutiica ambalaje de transport.

Toate ambalajele, indiferent de tipul lor trebuie să fie inscripţionate cu numele sortimentului şi datele privind valoarea nutritivă a produsului, numele producătorului, termenul de valabilitate al produsului şi standardul sau norma internă de fabricaţie. Marcarea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

- denumirea şi adresa producătorului şi/sau expeditorului;

- natura produsului − dacă din exterior produsul nu este vizibil;

- numele varietăţii (facultativ);

- data ambalării;

- categoria de calitate;

- cantitatea (brutto sau netto);

-marca de control oficial. Calitatea închiderii pungilor, caserolelor se verifică prin examinarea modului de realizare a

sudurii.

2. Condiţionarea ambalajelor colectiv

După ambalarea individuala, produsele finite se expun unor operaţii tehnologice care le asigură aspectul comercial şi anume:

verificarea aspectului exterior a ambalajelor unitatilor de vanzare;

verificarea aspectului exterior a ambalajelor colective de livrare;

paletizarea ambalajelor de transport;

etichetarea paletilor;

Aspectul exterior este verificat prin examinarea vizuală. Depozitarea produselor finite ambalate se face in lazi de carton, ladite de lemn pe palete plane izolate sau baxate în folie contractabilă, lăzi de carton si palete

8. Depozitarea produsului finit

Depozitarea produselor finite se face în depozitele conditionate de produse finite , congelat, la -20 C si refrigerat la 0-4 C Depozitarea produselor se face paletizat, după efectuarea operaţiilor de condiţionare indicate mai sus. Asezarea se face in ordinea zilei de intrare in depozit si este respectat principiul FI- FO in privinta iesirilor. Paletele cu produse finite se protejează cu folie de polietilenă prin care se asigură un aspect exterior dar si o manipulare sigura in timpul transportului Livrarea se face cu masini frigorifice, avizate sanitar-veterinar. Temperatura in timpul livrarii este de 0-4°C, conformitatea temperaturii fiind inregistrata in fisele de monitorizare a temperaturii pe perioada transportului.

Diagrama flux peste afumat

1.2

RECEPTIE Temperatura mijlocului de

2
2
2 1.8 INJECTARE T = 15ºC 1.9 ASEZARE PE CARUCIOARE T = 15°C 1.10 AFUMARE T=68°C

1.8

INJECTARE

T = 15ºC

1.9

ASEZARE PE

CARUCIOARE

T = 15°C

1.10

AFUMARE

T=68°C

Peste filetat, apa , sare
Peste filetat, apa
, sare
Rastel de afumare, peste Peste, rumegus
Rastel de afumare,
peste
Peste,
rumegus
Apa Uzata, Saramura
Apa Uzata,
Saramura
Apă uzată
Apă uzată
Fum, Cenusa
Fum, Cenusa
Peste afumat
Peste afumat

1.11

PRERACIRE

T = 15ºC

1.12

FELIERE AMBALARE, VIDARE, MARCARE

T =15ºC, GHP

1.13

DEPOZITARE PRODUS FINIT T = 0-8ºC, GHP. FI-FO

1.13 DEPOZITARE PRODUS FINIT T = 0-8ºC, GHP. FI-FO
Peste, pungi. cerneala
Peste, pungi.
cerneala
Produs finit
Produs finit
Ambalaje Resturi organice
Ambalaje
Resturi
organice
Produs finit
Produs finit

1.14

LIVRARE T = 0- 8ºC, GHP

Igienizare spatii, utilaje, echipamente. Evacuare deseuri

In timpul receptiei materiilor prime ,a depozitarii , prepararii , procesarii si a altor activitati, in fiecare etapa a procesului tehnologic rezulta deseuri, fie ca sunt deseuri de ambalaje sau deseuri de igienizare. Toate acestea sunt colectate pe fluxul de fabricatie in containere etanse, de unde sunt evacuate si transportate la platforma de colectare a deseurilor. Platforma de deseuri se

salubrizeaza dupa un program zilnic, astfel incat deseurile sa fie evacuate sistematic de catre o firma de salubrizare cu care SC MAGIC TIC-TAC SRL are contract. Platforma este betonata si canalizata, iar igienizarea acesteia se executa zilnic, dupa o procedura scrisa. Viscerele si deseurile de peste se colecteaza si depoziteaza in spatiul conditionat special destinat in containere din fibra de sticla din care se evacueaza catre unitatile de neutralizare si denaturare a deseurilor de origine animala de tip PROTAN, cu care SC MAGIC TIC-TAC SRL are contract. Deseurile de ambalaje si de igienizare sunt colectate in containere captusite cu saci de polietilena. La terminarea lucrului sau ori de cate ori este nevoie, deseurile din sectie se colecteaza temporar in depozitul de deseuri, din care se evacueaza in exterior catre unitatile de salubrizare cu care SC MAGIC TIC-TAC SRL are contract. Igienizarea spatiilor de productie si a utilajelor se va realiza zilnic la terminarea lucrului sau ori de cate ori este nevoie in cursul zilei, la pauza de masa sau la schimbarea loturilor de productie. Pentru igienizarea suprafetelor exterioare ale utilajelor, dar si pentru suprafetele spatiilor de productie igienizarea se va face cu detergenti aplicati cu ajutorul pompelor de igienizare sub forma de spuma activa si cu dezinfectanti agreeati pentru industria alimentara. Igienizarea completa a depozitelor de materie prima si produse finite se va realiza la golirea completa a acestora, dar nu mai putin de o data pe luna pentru depozitul de congelate si nu mai putin de o data pe zi pentru depozitele refrigerate. Igienizarea mijloacelor de transport pentru materie prima se va realiza la o rampa de spalare a mijloacelor de transport, autorizata sanitar veterinar , astfel incat, in momentul intrarii la incarcare acestea sunt spalate si dezinfectate. Igienizarea zonei de receptie sau livrare se realizeaza zilnic si ori de cate ori este nevoie. Igienizarea echipamentelor de protectie pentru personal se realizeaza zilnic, in incinta unitatii, care are spatii speciale destinate igienizarii echipamentelor de protectie in zona sociala aferenta personalului din productie, zona curata. Echipamentele curate impreuna cu echipamentele de unica folosinta sunt pastrate in depozitul de echipamente aflat in imediata vecinatate a spalatoriei si a vestiarelor, asigurand posibilitatea unui acces facil, in orice moment, la echipamentele de protectie. Operatiunile de igienizare dezinfectie, pentru toate categoriile de spatii, enumerate mai sus, se realizeaza pe baza unor proceduri documentate in care sunt descrise modalitatile de efectuare a igienizarii si dezinfectiei precum si modalitatile si frecventa monitorizarii eficientei acesteia.

Considerente de biosecuritate adoptate in timpul proiectului :

Incinta unitatii este segregata astfel incat spatiul de productie si circulatia aferenta acestui spatiu sa fie controlata.

Apele uzate se vor evacua din incinta corpului principal pe circuite separate, respectiv ape tehnologice, provenite din spatiile de productie si ape menajere, provenite din zona sociala. Apele pluviale, conventional curate vor fi preluate intr-o retea separata care trece printr-un separator de hidrocarburi inainte de a fi deversate in canalizarea din vecinatatea proprietatii.

Panta de scurgere va fi de 1% . Toate utilajele tehnologice care utilizeaza apa sunt legate direct la canalizare .

Pardoselile vor fi lavabile, netede, antiderapante, racordate prin scafe la

suprafetele verticale; se va acorda o atentie deosebita la respectarea pantelor de scurgere. Vor fi amplasate sifoane de pardoseala de trafic intens (cu clopot, cos de retentie grosiere si gratar) la min 40 mp.

fundatiile vor fi izolate hidrofug, pentru a preveni aparitia igrasiei si a coloniilor de mucegai;

peretii si tavanele vor fi realizate din panouri termoizolante, vopsite in camp electrostatic, de culoare gri deschis, care sunt usor de igienizat si dezinfectat. Racordarea dintre pereti si pardoseala se va face cu scafe, iar imbinarile la colt se vor masca cu profile rotunjite.

Instalatiile sanitare vor fi prevazute cu apa calda menajera (+37°C ) si sistem de asigurare a apei potabile sub presiune.

Spatiile vor fi ventilate in conformitate cu cerintele tehologice si de biosecuritate.

Sistemul de iluminare, precum si toate racordarile la prizele de energie electrica vor fi realizate din materiale cu grad de protectie la umiditate IP 65, care creeaza posibilitatea de a igieniza complet suprafetele si utilajele prin aplicare de spuma activa oricand va fi necesar . Nivelul de iluminare se va incadra in intervalul 100 - 550 Lux, in functie de destinatia incaperilor respective: la limita inferioara in depozite si la limita superioara in spatiile de productie

Spatiile de livrare vor fi iluminate si natural prin ferestre fixe, montate in cadrul portilor sectionale

In exterior, incinta va fi luminata , acordandu-se atentie sporita iluminarii acceselor in cladire.

Se va utiliza numai apa potabila provenita din gospodaria de apa dezinfectata cu utraviolete.

Sunt prevazute depozite separate pentru materialele de ambalare.

vor fi prevazute capcane de insecte si de rozatoare la toate accesele

monitorizarea microclimatului in depozite se va realiza cu termometre si umidometre cu afisaj si termograma ce va putea fi tiparita sau descarcata pe calculator.

Spatiile de receptie/ livrare va fi prevazut cu porti sectionale, pentru comunicarea de la masinile de transport la depozite sau de la depozit spre masinile de transport.

igienizarea utilajelor si echipamentelor se va realiza cu ajutorul unei statii de spalare cu circuit inchis , iar suprafetele exterioare ale utilajelor si suprafetele spatiilor se vor realiza cu ajutorul statiilor de spalare formata dintr-o pompa si 6 sateliti care aplica sustantele detergente sub forma de spuma activa, realizandu-se astfel o igienizare eficienta.

spalatoarele de maini vor fi dotate cu dispencer pentru detergent si dezinfectant si sistem de uscare a mainilor cu aer cald sau hartie prosop.

vestiarele tip filtru dotate cu dulapuri vestiar cu partea superioara inclinata la 45 de grade si partea inferioara inaltata pentru a permite igienizarea

sunt alocate spatii speciale pentru pastrarea echipamentului de protectie curat langa vestiarele tip filtru.

Usile se vor fi realiza din materiale agreate pentru industria alimentara

Din planul de situatie si planul de tehnologie rezulta modul de solutionare a acestor cerinte.

Circulatia in incinta

Amplasamentul unitatii este organizat astfel incat accesul si circulatia sa fie controlate. Imprejmuirea este realizata din panouri de plasa de sarma galvanizata montate pe stalpi metalici si fundatii din beton armat astfel incat sa nu permita patrunderea animalelor salbatice. Portile de acces sunt construite astfel incat sa nu permita accesul liber in interior . Terenul aferent investitiei de 3693.36 mp , are in imediata vecinatate, atat pe latura Nordica cat sip e latura Sudica trotuare asfaltate din care se va putea face accesul in incinta atat pentru mijloacele de transport cat si pentru personal. Curtea interioara este organizata astfel incat sa permita manevrarea camioanelor si este organizata cu platforme betonate care unesc portile de acces cu cladirea principala si cu anexele din incinta, dar si cu parcari inierbate si spatii verzi tip gazon tuns scurt ,delimitate cu borduri. Anexele (gospodaria de apa, postul de transformare, statia de preepurare) sunt amplasate corespunzator din punct de vedere al acceselor si al comunicarilor intre acestea. Platforma de gunoi menajer este betonata si amplasata in extremitatea Sud-Vestica a proprietatii, asigurand preluarea facila a deseurilor rezultate in unitate. Este delimitata cu un parapet din beton si este dotata cu sursa de apa si posibilitati de drenare a acesteia. Masinile care transporta materii prime, materii prime auxiliare, ambalaje, materiale, produse pentru igienizare, piese de schimb, etc , dupa descarcare la depozitele specifice, parasesc incinta pe aceeasi poarta. Aceste masini vor urma circuite astfel incat, pe drumul cel mai scurt sa ajunga la locul de andocare. Avand in vedere amplasarea cladirii si acceselor in incinta proprietatii, se propune circulatia mijloacelor de transport pe un sens unic pe aleeile carosabile care limiteaza cladirea. Accesul la platforma a autovehiculelor care incarca gunoiul se limiteaza , printr-o procedura documentata numai la sfarsitul zilei de productie. Platformele interioare, betonate,permit manevrarea usoara a camioanelor si acestea unesc poarta de acces cu cladirea principala dar si cu celelalte anexe ale unitatii. Accesul si circulatia personalului la vestiare sau catre zona administrativa se face exclusiv prin poarta de acces aflata pe partea de Nord- Vestica a proprietatii, pe cel mai scurt drum catre vestiare sau birouri.

Controlul calitatii productiei

In vederea obtinerii unor produse sigure, sunt implementate o serie de masuri si sunt organizate puncte de control in fiecare faza a procesului de productie, in care vor fi monitorizati parametrii tehnologici, astfel:

Monitorizare materie prima, produse intermediare si produse finite Controlul fluxului tehnologic de procesare ca pestelui porneste de la receptia materiei prime si continua pana la obtinerea si depozitarea produselor finite, fazial pe parcursul

procesului tehnologic, in cadrul laboratorului uzinal organizat in incinta cladirii , astfel:

verificarea la receptie a calitatii si salubritatii materiei prime principale si a materiilor prime auxiliare .

Verificarea respectarii retetelor de fabricatie din punct de vedere cantitativ si calitativ, atat pentru materiile prime principale cat si pentru materiile prime auxiliare

Utilizarea unor ambalaje adecvate scopului urmarit , ambalaje avizate sanitar

verificarea microclimatului din spatiile de depozitare si de productie (care sunt prevazute cu sisteme de inregistrare a temperaturii pentru incinte si pentru produse);

urmarirea igienei spatiilor de productie si depozitare si a utilajelor prin control preoperational si operational;

definirea loturilor si recoltarea de probe pentru analize la un laborator neutru, din: produsele finite pe fiecare lot de fabricatie;

Termenul de valabilitate este limita de timp stabilita de catre producator, in care produsul poate fi consumat si in care trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare. Termenul de valabilitate se stabileste in functie de produs si tipul de ambalare.

la livrare se verifica starea de igiena a mijlocului de transport, starea de igiena a depozitelor, etc.;

asigurarea trasabilitatii prin marcarea produselor: denumirea producatorului, sortimentul, data fabricatiei, lotul, conditiile de pastrare, perioada valabilitatii minimale. Fiecare lot de produse finite este insotit la livrare, de documentul de certificare a conformitatii.

Monitorizarea starii de igiena si sanatate

a) Igiena utilajelor si spatiilor de fabricatie

Pentru asigurarea conditiilor de igiena necesare ,igienizarea pentru toate utilajele de procesare precum si pentru toate spatiile de productie se efectueaza conform unei proceduri documentate. La alegerea solutiilor detergente si dezinfectante se au in vedere specificatiile prescrise in cartile tehnice ale utilajelor si instalatiilor. Inaintea inceperii procesului de productie, respectivzilnic, se va face controlul preoperational al igenizarii, cand se inspecteaza starea de „curat fizic” a utilajelor, a spatiilor tehnologice, a grupurilor sociale etc., iar periodic, conform unui grafic, se va verifica prin analize de laborator starea de „curat chimic” si „curat microbiologic”. In acest scop au fost prevazute masuri constructive, instalatii corespunzatoare de apa rece, apa calda de +65°C, precum si instalatii de spalare cu spuma activa a utilajelor si suprafetelor.

b) Igiena si sanatatea personalului

Personalul este controlat periodic din punct de vedere al sanatatii, conform normativelor legale in vigoare si poarta haine de protectie. Echipamentul de protectie se va pastra in spatiile special amenajate pentru acest scop situate langa vestiarele tip filtru.

Echipamentele de protectie vor avea culori diferite specifice locului unde vor fi

folosite in conformitate cu un cod al culorilor ce va fi stabilit ulterior. ( personal

productiv, supervizori, personal de intretinere, personal de igienizare)

Accesul personalului in salile de fabricatie se face numai prin ecluza igienica prevazuta.

La intrarea in salile de fabricatie, personalul isi spala mainile cu solutie

detergenta si dezinfectanta si se utilizeaza stergatoarele de picioare. Resursele umane implicate in activitatea de productie, vor fi selectate dupa o

atenta examinare medicala, iar in perioadele de lucru se vor lua toate masurile necesare pentru pastrarea sanatatii acestora. c) Dezinsectie deratizare

Salile de productie si depozitare sunt supuse periodic operatiilor de dezinsectie si deratizare, conform unei proceduri documentate privind combaterea daunatorilor. Mai mult de atat, in toate sasurile care corespund cu exteriorul sunt montate capcane de insecte si capcane de rozatoare. Aceste operatiuni se efectueaza astfel incat sa nu existe nici un pericol de contaminare a produselor cu substantele toxice utilizate in acest scop

Energia si combustibilii utilizati :

1.Alimentarea cu apă: din reteaua oraseneasca. 2.Evacuarea apelor uzate: Canalizarea menajera si tehnologica se vor racorda la statia de preepurare. Apele preepurate NTPA 002 vor fi colectate si deversate in reteaua orasenesca aflata la limita proprietatii 3.Asigurarea apei tehnologice: din reteaua oraseneasca. 4.Asigurarea agentului termic: din surse proprii, centrala termica cu arzator pe gaz metan 5.Asigurarea energiei electrice: de la reteaua nationala de energie electrica printr-un post de transformare de 250 KVA

racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apa Apa potabila este asigurata din printr-un bransament la reteaua orasenesca. Gospodarie de apa proprie amplasata in incinta proprietatii la limita de Sud Est va contine 2 grupuri de pompare, un bazin pentru rezerva de apa si de incediu , o statie de dezinfectie a apei si un generator electric pentru grupul de pompare. Reteaua de distributie se va executa cu materiale agreeate pentru acest scop si va fi spusa probelor de presiune inainte de exploatare. Gospodaria de apa va fi imprejmuita, beneficiind de o zona de protectie sanitara, iar echipamentele vor fi amplasate intr-un spatiu inchis si sigur. Gospodaria de apa se intretine dupa un program de mentenanta , iar calitatea apei se monitorizeaza urmand o procedura scrisa.

Colectarea si evacuarea apelor uzate

Canalizarea apelor din incinta se va realiza in sistem divizor prin doua retele distincte:

- Retea de canalizare ape menajere printr-o conducta Dn 200 cu racord direct la canalizarea orasenesca aflata la limita proprietatii.

- Retea de canalizare ape tehnologice din procesul de fabricatie prin retea de canalizare

Dn 200 mm, cu racord la statia de preepurare ce va fi amplasata pe platforma. Apele preepurate NTPA 002 vor fi colectate si deversate in reteaua orasenesca aflata la limita proprietatii.

- Apele pluviale din incinta unitatii, conventional curate, vor fi colectate printr-o retea

de canalizare separata si vor fi deversate, dupa trecerea printr-un separator de hidrocarburi canalizarea pluviala orasenesca aflata la limita proprietatii.

Alimentarea cu energie electrica

In cadrul proiectului este propusa o solutie de alimentare cu energie electrica printr-un post de transformare de 250 KVA amplasat la limita proprietatii, racordat in bucla pe partea de medie tensiune la retelele ELECTRICA din zona. Solutia de alimentare cu energie electrica se propune sa se realizeaze pe partea de medie tensiune .

Alimentarea cu energie termica

Intrucat la limita proprietatii se afla o retea de gaze naturale, in proiect este propusa o solutie de alimentare a arzatorului cazanului din centrala termica cu gaz metan. Centrala termica va fi complet echipata si va avea in componenta : un cazan de abur de 1 t, un boiler , un schimbator de caldura si o statie de dedurizare . Instalatiile de incalzire au rolul de a asigura nivelurile de temperatura recomandate prin destinatia tehnologica a respectivelor spatii. Modul de rezolvare a instalatiilor de incalzire se va interconditiona cu solutiile de dotarea spatiilor respective cu instalatii de racire ventilare-tratare a aerului.

descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Toate constructiile din cadrul proiectului sunt executate din elemente prefabricate demontabile, montate pe fundatii de beton. In eventualitatea dezafectarii constructiilor, prefabricatele pot fi demolate şi reutilizate la alte obiective industriale. Terenul astfel eliberat putand fi utilizat penltu alte obiective industriale sau sociale. Perdeaua forestiera de protectie prevazuta in zona verde a planului de situatie are un rol benefic atat din punct de vedere peisagistic cat si din punct de vedere al protectiei. Puieţii de arbori sunt plantati la o distantă de 2,5 m fata de celalalt rand. Pe spatiul dintre puieti se va realiza insămânţare cu ierburi perene.

căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Terenul aferent investitiei de 3693.36 mp , are in imediata vecinatate, atat pe latura Nordica cat sip e latura Sudica trotuare asfaltate din care se va putea face accesul in incinta atat pentru mijloacele de transport cat si pentru personal. Amplasamentul unitatii este organizat astfel incat accesul si circulatia sa fie controlate. Imprejmuirea este realizata din panouri de plasa de sarma galvanizata montate pe stalpi metalici si fundatii din beton armat astfel incat sa nu permita patrunderea animalelor salbatice.

resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

nu este cazul

metode folosite în construcţie;

Solutiile constructive alese sunt:

-pentru cladirea unitatii :

- fundatii beton armat.

- suprastructura cadre cu stalpi, grinzi si ferme metalice, cu inchideri din

panouri metalice cu spuma poliuretanica. Invelitorile vor fi executate tot din panouri metalice cu spuma poliuretanica.

- compartimentarile interioare vor fi realizate din panouri cu spuma poliuretanica, conforme cu procesul tehnologic specific activitatii. Pentru zonele cladirii cu spatii cu categorie de pericol de incendiu marita, peretii se vor executa din zidarie de caramida 25 cm. grosime si planseele din beton armat (centrala termica, tablou electric)

planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

este atasat graficul de implementare

relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

pe amplasament nu sunt sunt implementate, in derulare sau planificate alte proiecte

detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

nu au fost luate in considerare alternative

alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor;

nu este cazul

alte autorizaţii cerute pentru proiect.

DSV, DSP, CEZ

6.

Localizarea proiectului

 

distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

nu este cazul

hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

este atasat studiul geotehnic

folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul în suprafaţă de 3693.36 mp ( lotul nr 30, 1831.69 mp si lotul 32, 1861.67 mp) este situat în Jud Valcea, Municipiul Ramnicu Valcea, zona Baraj Sud- Statia de epurare (loturile 30 si 32) , str. Parcului Industrial, nr 3 conform contractului de

concesiune nr 1575 / 2011, se afla in intravilanul municipiului Ramnicu Valcea si are destinatie teren pentru spatii comerciale, de productie, unittai industriale si constructii

anexe.

politici de zonare şi de folosire a terenului;

Se propune construirea unui unitati de procesare a pestelui, cu anexele caracteristice. Constructia va fi amplasata pe un teren liber de constructii cu retrageri respectand aliniamentele impuse de legislatia in vigoare si prin certificatul de urbanism.

arealele sensibile;

amplasamentul nu se afla intr-o zona cu areal sensibil

detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in calcul nici o alta varianta

7.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii

 

sunt disponibile

 

a. impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane,

Prin lucrarile care se vor executa şi prin functionarea obiectivului, nu se va afecta obiectivele de interes public şi aşezarile umane din zona. Pe timpul executiei, pentru evitarea degajarilor de praf, zona de lucru va fi stropită cu apa printr-un jet de apa de la hidrantul de incendiu. In cadrul unitatii, nu se va face decat depozitarea temporara a deşeurilor produse, acestea fiind depozitate pe sortimente, in locuri special amenajate. Deseurile menajere se vor depozita pe platforma de gunoi, betonata, incisa si prevazuta cu scurgere a apelor catre statia de preepurare.

b. Impactul asupra faunei şi florei,

Prin lucrarile care se vor executa şi prin functionarea obiectivului, nu se va afecta flora si fauna din zona

c. Impactul asupra solului, folosinţelor, bunurilor materiale,

Sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

-avarii ale canalizarilor de ape uzate -neglijente in depozitarea si manipularea solutiilor detergente si dezinfectante -scurgeri de uleiuri si carburanti fara colectarea acestora

d. Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei,

Sursele de ape uzate si compusii acestor ape . Categorii de ape:

Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare.

Ape uzate tehnologice rezultate din procesul de productie. Ape conventional curate:

Ape pluviale provenite de pe acoperişurile cladirilor.

Ape pluviale provenite de pe platformele rutiere.

Apele tehnologice conţin în emulsie:

- particule de origine organică şi anorganică ce intră în componenta materiilor prime - compuşi biodegradabili ce intră în componenţa detergenţiilor şi dezinfectanţilor utilizaţi pentru igienizarea fabricii şi a echipamentelor.

Canalizarea apelor din incinta se va realiza in sistem divizor prin doua retele distincte:

- Retea de canalizare ape menajere printr-o conducta Dn 200 cu racord direct la canalizarea orasenesca aflata la limita proprietatii.

- Retea de canalizare ape tehnologice din procesul de fabricatie prin retea de canalizare

Dn 200 mm, cu racord la statia de preepurare ce va fi amplasata pe platforma. Apele preepurate NTPA 002 vor fi colectate si deversate in reteaua orasenesca aflata la limita proprietatii.

- Apele pluviale din incinta unitatii, conventional curate, vor fi colectate printr-o retea

de canalizare separata si vor fi deversate, dupa trecerea printr-un separator de hidrocarburi

canalizarea pluviala orasenesca aflata la limita proprietatii. Instalatia de canalizare s-a prevazut a se executa din tuburi de polipropilena cu diametre cuprinse intre 30 mm si 110 mm. Deasemenea s-au prevazut pe coloane piese de curatire si dispozitive de aerisire automate din polipropilena. Pe coloanele de scurgere sunt prevazute piese de curatire inainte sau dupa derivatiile principale si in dreptul zonelor de schimbare a directiei. Determinarea debitelor de calcul se face în functie de debitele specifice si suma echivalentilor obiectelor sanitare si punctelor de consum.

Punctele de consum

Debit specific

Echivalent

Diametrul

unitar

nominal

Lavoar

0,17 l/s

0,50

30

mm

Dus

0,33 l/s

1,00

50

mm

Pisoar

0,33 l/s

1,00

50

mm

Vas de WC

0,33 l/s

1,00

100 mm

Sifon pardoseala

0,33 l/s

1,00

50

mm

La dimensionarea conductelor orizontale de canalizare se vor respecta urmatoarele conditii:

- gradul de umplere maxim admis este de 0,65

- viteza maxima admisa este de 4 m/s

- viteza minima admisa (de autocuratire) este de 0,7 m/s.

Instalatiile interioare de canalizare menajera preiau toate apele uzate provenite de la grupurile sanitare, zona sociala si birourile administrative. Conductele de colectare a apelor uzate menajere sunt montate ingropat sub pardoseala. Legaturile obiectelor sanitare la coloane se fac ingropat in pardoseala Coloanele sunt montate in ghene impreuna cu celelalte conducte de instalatii.

e. Impactul asupra calităţii aerului si climei

Sursele de poluare din zona de amplasament a societatii, sunt fixe şi mobile:

Surse mobile de poluare Sursele mobile de poluare a atmosferei, sunt utilajele şi autovehiculele care deservesc unitatea . Se considera ca, la mijloacele de transport timpul de stationare va fi de maxim 30 minute, respectand urmatoarele faze in incinta unitatii :

- reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare in incinta ;

- stationare cu motor oprit ;

- pornirea şi accelerarea până la viteza medie de trafic.

Impactul transporturilor asupra aerului din mediul înconjurător şi sănătăţii

Emisiile din sectorul de transport, în marea lor parte datorate mijloacelor de transport care tranziteaza incinta unitatii constituie 70 % din emisiile de monoxid şi dioxid de carbon (CO + CO2), şi 65 % de oxizi de azot (NOx). Modificarea structurii parcului de autovehicule, reglementările introduse şi îmbunătăţirile tehnologice prevăzute oferă premisele estimării unei scăderi semnificative a emisiilor de poluanţi, compatibile cu limitele Directivei 2001/81/CE, a Plafoanelor Naţionale de Emisie spre finalul perioadei.

Spre deosebire de emisiile poluante, care pot fi diminuate prin mijloace tehnologice de îmbunătăţire a motoarelor şi combustibililor, emisiile de CO2 sunt legate de consumul de combustibili fosili şi impun adoptarea unui alt tip de strategie, legate de eficienţa energetică şi de gestiunea cererii. Consumul de combustibil in incinta unitatii, va fi maxim 5% din consumul total, deci noxele din gazele de eşapament evacuate, sunt foarte reduse, şi nu prezintă pericol de poluare.

f. Impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor,

Sursele de zgomot din incinta unitatii pot fi utilajele tehnologice din interiorul unitatii si echipamentele de conditionare, ventilatie si frig (compresoare, statie de tratare aer, centrala térmica etc) care sunt amplasate in incinta. Avand in vedere suprafata mare pe care acestea sunt amplasate, zgomotul este dispersat si va depasi limitele admise. La locul de munca zgomotul este foarte redus, toate utilajele fiind foarte moderne si silentioase. O alta sursa de zgomot o reprezinta autovehiculele de transport în incinta unitatii. Exemplificari:

-nivel de zgomot arzatoare cazane 60db -nivel de zgomot ventilatoare 30-40db -nivel de zgomot compresoare 80db -nivel de zgomot motoare auto 50db Obiectivele proiectate nu vor avea în dotare utilaje producatoare de vibraţii.

g. Impctul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Investitia se va realiza in baza unei autorizatii de construire emise de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, care are la baza un plan urbanistic zonal.

Investitia are ca scop realizarea unui unitati moderne care sa respecte standardele europene atat din punct de vedere al solutiilor tehnologice utilizate, cat si al conditiilor igienico-sanitare si de protectie a mediului. Nu in ultimul rand , s-a urmarit si sistematizarea terenului aflat in proprietate prin realizarea unei arhitecturi ambientale adecvate. Se prognozeaza un impact pozitiv asupra peisajului. Noua investitie nu va avea impact negativ asupra peisajului din zona.

h. extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);- magnitudinea şi complexitatea impactului; - probabilitatea impactului; - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;- natura transfrontieră a impactului.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
poluanţilor în mediu

poluanţilor în mediu

1.

Protecţia calităţii apelor:

1.1- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de ape uzate si compusii acestor ape . Categorii de ape:

Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare.

Ape uzate tehnologice rezultate din procesul de productie. Ape conventional curate:

Ape pluviale provenite de pe acoperişurile cladirilor.

Ape pluviale provenite de pe platformele rutiere.

Apele tehnologice conţin în emulsie:

- particule de origine organică şi anorganică ce intră în componenta materiilor prime -compuşi biodegradabili ce intră în componenţa detergenţiilor şi dezinfectanţilor utilizaţi pentru igienizarea fabricii şi a echipamentelor.

1.2- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Este propusa achizitia unei statii de preepurare cu o capacitate de 15 mc , Canalizarea apelor din incinta se va realiza in sistem divizor prin doua retele distincte:

- Retea de canalizare ape menajere printr-o conducta Dn 200 cu racord direct la canalizarea orasenesca aflata la limita proprietatii.

- Retea de canalizare ape tehnologice din procesul de fabricatie prin retea de canalizare

Dn 200 mm, cu racord la statia de preepurare ce va fi amplasata pe platforma. Apele preepurate NTPA 002 vor fi colectate si deversate in reteaua orasenesca aflata la limita proprietatii.

- Apele pluviale din incinta unitatii, conventional curate, vor fi colectate printr-o retea

de canalizare separata si vor fi deversate, dupa trecerea printr-un separator de hidrocarburi

canalizarea pluviala orasenesca aflata la limita proprietatii. Instalatia de canalizare s-a prevazut a se executa din tuburi de polipropilena cu diametre cuprinse intre 30 mm si 110 mm. Deasemenea s-au prevazut pe coloane piese de curatire si dispozitive de aerisire automate din polipropilena. Pe coloanele de scurgere sunt prevazute piese de curatire inainte sau dupa derivatiile principale si in dreptul zonelor de schimbare a directiei.

2. Protecţia aerului:

2.1 - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; Sursele de poluare din zona de amplasament a societatii, sunt fixe şi mobile:

Surse mobile de poluare Sursele mobile de poluare a atmosferei, sunt utilajele şi autovehiculele care deservesc unitatea . Se considera ca, la mijloacele de transport timpul de stationare va fi de maxim 30 minute, respectand urmatoarele faze in incinta unitatii :

- reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare in incinta ;

- stationare cu motor oprit ;

- pornirea şi accelerarea până la viteza medie de trafic.

2.2 - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Sursa de poluare pentru factorul de mediu aer care poate să apară si in centrala termica, prin eliminarea fumului in procesul de arderé a gazului metan. Centrala termica este dotata cu un cazan de apa calda de 300 kw echipat cu:

- un arzator pe gaz metan. Gazele arse se evacueaza prin intermediul unui cos de fum

executat din tabla de inox dublu izolata cu un diametru interior de Ø400x6 mm cu punct de dispersie la 15 m de la sol.

- statie de dedurizare cu instalatie de regenerare automata ;

- schimbator de caldura in placi N=25 din otel inox pentru debit 1.000 litri/ora -buc.1;

- grup pompare circuit apa calda.

Debite masice şi concentratii la emisii datorate centralei termine

şi concentratii la emisii datorate centralei termine Comparand rezultatele din datele prezentate cu valorile

Comparand rezultatele din datele prezentate cu valorile limita, se constata ca, emisiile evaluate la cosul de fum la centrala termica avand o inaltime de 15m se incadreaza in prevederile ordinului 462/93, fiind in totalitate mai mici de concentratia de alerta.

fiind in totalitate mai mici de concentratia de alerta. Din determinarile efectuate de institute de specialitate

Din determinarile efectuate de institute de specialitate a concentratiilor de noxe emise prin functionarea instalatiilor la unitatile similare din tara, concentratiile emise sunt sub valorile admise conform STAS 12574/1987.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

3.1 - sursele de zgomot şi de vibraţii; Sursele de zgomot din incinta unitatii pot fi utilajele tehnologice din interiorul unitatii si echipamentele de conditionare, ventilatie si frig (compresoare, statie de tratare aer, centrala térmica, etc) care sunt amplasate in incinta. Avand in vedere suprafata mare pe care acestea sunt amplasate, zgomotul este dispersat si va depasi limitele admise. La locul de munca zgomotul este foarte redus, toate utilajele fiind foarte moderne si silentioase. O alta sursa de zgomot o reprezinta autovehiculele de transport în incinta unitatii. Exemplificari:

-nivel de zgomot arzatoare cazane 60db -nivel de zgomot ventilatoare 30-40db -nivel de zgomot compresoare 80db -nivel de zgomot motoare auto 50db

3.2 - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Masurile de protectie impotriva zgomotului ai a vibratiilor

- Reducerea zgomotului produs de utilajele de transport, se realizeaza prin urmatoarele faze, descompunand mişcarea unui vehicul în incinta unitatii :

- reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare în incinta ;

- staţionarea cu motorul oprit ;

- pornirea şi accelerarea pana la viteza medie de trafic.

Astfel, incinta unitatii, este sub valoarea admisa în incinte industriaIe. Nivelul de zgomot în incinta unitatii, nu va depaşi nivelul de zgomot echivalent admis conform STAS 10009 / 88 dB (A) - 65.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

4.1- sursele de radiaţii;

- nu este cazul

4.2- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

- nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului

:

5.1- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; Sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

-avarii ale canalizarilor de ape uzate -neglijente in depozitarea si manipularea solutiilor detergente si dezinfectante -scurgeri de uleiuri si carburanti fara colectarea acestora

5.2 - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Unitatea nu constituie sursa de poluare pentru solul din zona. Apele pluviale sunt colectate si directionate in canalul colector numai dupa trecerea acestora printr-un separator de hidrocarburi. Constructiile proiectate sunt executate cu izolatii hidrofuge din beton şi tencuiala, cu grad ridicat de impermeabilitate (ciment cu adaosuri de apastop), iar exteriorul fundaţiei şi pe peretii laterali, sunt prevazute izolatii hidrofuge din material bituminos. Construţiile hidroedilitare, reteaua de canalizare şi caminele de canalizare,sunt executate cu materiale speciale hidrofuge, eliminand posibilitatea de poluare a solului. De asemenea, rezervorul de alimentare cu apa este amplasat in constructii speciale,

neexistand posibilitatea de poluare a solului.

executate cu material ce conţine azbest. Detergentii si dezinfectantii sunt depozitati in incinte special destinate in interiorul fabricii iar

gestiunea este controlata din punct de vedere al receptiei, consumurilor si stocurilor.

Obiectivele din cadrul unităţii nu sunt

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

6.1 - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu avem in vecinatate monumente ale naturii, parcuri nationale sau rezervatii naturale. Singura sursa de afectare a ecosistemului acvatic si terestru ar fi statia de preepurare, motiv pentru care a fost achizitionata si implementata o investitie care asigura complet cerintele de protectie impuse

6.2 - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Lucrarile hidroedilitare, sunt prevazute cu canalizari etanşe, şi nu prezintă un pericol de

poluare a solului şi a apei freatice din zonă. Obiectivele din cadrul unitatii, prin funcţionare, nu afectează ecosistemele acvatice şi terestre din zona. In caz de calamitati naturale care ar putea produce poluari accidentale cu ape uzate provenite din statia de epurare se va intocmi un Plan de prevenire si combatere a poluarilor acidentale.

- Noua investitie nu va avea impact negativ asupra solului şi asupra peisajului din zona.

- Se prognozeaza un impact pozitiv asupra peisajului

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

:

7.1 - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane,

respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Nu avem in vecinatate obiective de interés public, asezari umane, monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional

7.2 - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor

protejate şi/sau de interes public.

Nu este cazul

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

8.1- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

In timpul receptiei materiilor prime ,a depozitarii , prepararii , procesarii si a altor activitati, in fiecare etapa a procesului tehnologic rezulta deseuri, fie ca sunt deseuri de ambalaje sau deseuri de igienizare. Alte tipuri de deseuri rezultate din activitatea de exploatare:

- uleiuri uzate de motor, de transmisie, de compresie si de gresare -anvelope uzate -baterii si acumulatori

8.2 - modul de gospodărire a deşeurilor.

Toate acestea sunt colectate pe fluxul de fabricatie in containere etanse, de unde sunt evacuate si transportate la platforma de colectare a deseurilor. Platforma de deseuri se salubrizeaza dupa un program zilnic, astfel incat deseurile sa fie evacuate sistematic de catre

o firma de salubrizare cu care SC MAGIC TIC-TAC SRL are contract. Platforma este

betonata si canalizata, iar igienizarea acesteia se executa zilnic, dupa o procedura scrisa. Deseurile de uleiuri uzate, anvelope uzate si baterii de acumulatori vor fi mentinute temporar in depozitele de materiale, izolate si identifcate clar, pana in momentul livrarii lor catre centrele de colectare si valorificare.

9.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

9.1 - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Pentru asigurarea conditiilor de functionare corespunzatoare a unitatii, toate utilajele , echipamentele tehnologice, incinta propriu zisa, echipamentele de protectie si igiena personalului vor fi igienizate si dezinfectate zilnic si ori de cate ori este nevoie, pentru care se vor consuma maxim 10 kg/zi substante detergente si dezinfectante . Deasemenea se vor utiliza substante specifice pentru activitatile de deratizare si dezinsectie, care vor fi efectuate

si gestionate de o firma de specialitate in operatiuni DDD

9.2- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Toate aceste produse vor fi achizitionate tinand cont de normativele de calitate in vigoare si de cerintele privid utilizarea acestora in unitati de industrie alimentara, vor fi depozitate in spatii special amenajate iar la manipularea si transportul lor se va executa pe baza unor proceduri documentate , de catre personal calificat si instruit cu respectarea normelor de protectia muncii

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Periodic se vor efectua controlul lucrarilor şi instalatiilor conform unui Plan de mentenanta preoperationala.Controlul functionarii instalatiilor se realizeaza in permanenta pentru

depistarea eventualelor defectiuni ce ar putea periclita buna functionare a sistemului de alimentare cu apa şi canalizare

Instruirea personalului pentru protectia mediului se va face periodic. Zilnic personalul din unitate va desfasoara activitati de intretinere si amenajare pentru mentinerea calitatii mediului. Anual se masoara concentratia noxelor (monoxid de carbon, dioxid de carbon si NOX[compusi de azotat]) cu analizatorul de gaze, de catre firma autorizata ISCIR ce asegura service-ul la centrala termica. Trimestrial se vor determina indicatori de calitate a apei prevazuta in autorizatia de gospodarirea apelor nr. 149/21.03.2008 eliberata de ADMINISTRATIA NATIONALA “ APELE ROMANE” – DIRECTIA APELOR Valcea.

 

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

 

normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP,

Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc

.)

Considerente de biosecuritate adoptate in timpul proiectului :

Incinta unitatii este segregata astfel incat spatiul de productie si circulatia aferenta acestui spatiu sa fie controlata.

Apele uzate se vor evacua din incinta corpului principal pe circuite separate, respectiv ape tehnologice, provenite din spatiile de productie si ape menajere, provenite din zona sociala. Apele pluviale, conventional curate vor fi preluate intr-o retea separata care trece printr-un separator de hidrocarburi inainte de a fi deversate in canalizarea din vecinatatea proprietatii.

Panta de scurgere va fi de 1% . Toate utilajele tehnologice care utilizeaza apa sunt legate direct la canalizare .

Pardoselile vor fi lavabile, netede, antiderapante, racordate prin scafe la suprafetele verticale; se va acorda o atentie deosebita la respectarea pantelor de scurgere. Vor fi amplasate sifoane de pardoseala de trafic intens (cu clopot, cos de retentie grosiere si gratar) la min 40 mp.

fundatiile vor fi izolate hidrofug, pentru a preveni aparitia igrasiei si a coloniilor de mucegai;

peretii si tavanele vor fi realizate din panouri termoizolante, vopsite in camp electrostatic, de culoare gri deschis, care sunt usor de igienizat si dezinfectat. Racordarea dintre pereti si pardoseala se va face cu scafe, iar imbinarile la colt se vor masca cu profile rotunjite.

Instalatiile sanitare vor fi prevazute cu apa calda menajera (+37°C ) si sistem de asigurare a apei potabile sub presiune.

Spatiile vor fi ventilate in conformitate cu cerintele tehologice si de biosecuritate.

Sistemul de iluminare, precum si toate racordarile la prizele de energie electrica vor fi realizate din materiale cu grad de protectie la umiditate IP 65, care creeaza posibilitatea de a igieniza complet suprafetele si utilajele prin aplicare de spuma activa oricand va fi necesar . Nivelul de iluminare se va incadra in intervalul 100 - 550 Lux, in functie de destinatia incaperilor respective: la limita inferioara in depozite si la limita superioara in spatiile de productie

Spatiile de livrare vor fi iluminate si natural prin ferestre fixe, montate in cadrul portilor sectionale

In exterior, incinta va fi luminata , acordandu-se atentie sporita iluminarii acceselor in cladire.

Se va utiliza numai apa potabila provenita din gospodaria de apa dezinfectata cu utraviolete.

Sunt prevazute depozite separate pentru materialele de ambalare.

vor fi prevazute capcane de insecte si de rozatoare la toate accesele

monitorizarea microclimatului in depozite se va realiza cu termometre si umidometre cu afisaj si termograma ce va putea fi tiparita sau descarcata pe calculator.

Spatiile de receptie/ livrare va fi prevazut cu porti sectionale, pentru comunicarea de la masinile de transport la depozite sau de la depozit spre masinile de transport.

igienizarea utilajelor si echipamentelor se va realiza cu ajutorul unei statii de spalare cu circuit inchis , iar suprafetele exterioare ale utilajelor si suprafetele spatiilor se vor realiza cu ajutorul statiilor de spalare formata dintr-o pompa si 6 sateliti care aplica sustantele detergente sub forma de spuma activa, realizandu-se astfel o igienizare eficienta.

spalatoarele de maini vor fi dotate cu dispencer pentru detergent si dezinfectant si sistem de uscare a mainilor cu aer cald sau hartie prosop.

vestiarele tip filtru dotate cu dulapuri vestiar cu partea superioara inclinata la 45 de grade si partea inferioara inaltata pentru a permite igienizarea

sunt alocate spatii speciale pentru pastrarea echipamentului de protectie curat langa vestiarele tip filtru.

Usile se vor fi realiza din materiale agreate pentru industria alimentara

Din planul de situatie si planul de tehnologie rezulta modul de solutionare a acestor cerinte.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

In

timpul

organizarii

de

santier

si

a

lucrarilor

de

implementare

vor

rezulta

urmatoarele deseuri:

- deseuri din lemn, carton, plastic, deseuri menajere max 20 kg / zi ; - uleiuri uzate de motor, de transmisie, de compresie si de gresare max 0.5 t/ an -anvelope uzate max 10 buc/ an -baterii si acumulatori max 10 buc/ an Pentru protejarea obiectivelor din incinta, atat in perioada de implementare cat si in perioada de exploatare, unitatea va fi imprejmuita cu un gard de protectie din plasa de sarma, montat pe stalpi de beton, cu inaltimea gardului de 2,2m. Accesul in incinta unitatii,se realizeaza printr-o poarta principala numai cu aprobarea conducatorului unitatii. În timpul noptii, siguranta se va realiza de paznici, care in caz de

necesitate pot comunica cu personalul de deservire a unitatii din timpul noptii, iar in caz de forta majora va comunica cu ofiterul de serviciu. Unitatea va fi iluminata în timpul noptii, la intrare, in zona - hala fabricatie,depozite si prin iluminat exterior cu corpuri de iluminat montati pe stalpi. Comanda iluminatului este automata.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de

accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt

disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări

accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Persoana care constata aparitia unui eveniment anuntat imediat conducerea unitati. Conducerea societatii anunta persoanele cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii in vederea trecerii imediate la măsurile şi actiunile necesare elirninarii cauzelor poluarii şi pentru diminuarea efectelor acesteia. Conducerea societaţi dispune anuntarea imediata a Sistemului de Gospodarire a Apelor Valcea şi a Agentiei de Protectia Mediului Valcea. Se mentine informarea periodica asupra desfăşurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia. Colectivul constituit pentru combaterea poluarilor accidentale precum şi echipele de interventie actioneaza pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;

- limitarea şi reducerea ariei de raspandire a poluantilor;

- indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante. In cazul in care, cu toate masurile interne luate exista pericolul ca poluarea sa se extinda catre resurse de apa de suprafaţă, vor fi avertizate Sistemul de Gospodarire a Apelor şi Agentia de Protectia Mediului Valcea , asupra situatiei deosebite create. Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale şi dupa indepartarea pericolului raspandirii factorilor poluanti în unitate sau zone adiacente, conducerea societatii va informa Sistemul de Gospodarire al Apelor şi Agentia de Protectia Mediului Valcea asupra sistarii evenimentului. La solicitarea autoritatilor de gospodarire a apelor, conducerea societatii dispune subordonatilor colaborarea cu aceste organe, in vederea stabilirii raspunderilor şi a vinovatilor pentru poluarea accidentala produsa.

IX. Anexe - piese desenate 1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) 2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Sunt atasate

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea

competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de

evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în

zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar

pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria

naturală protejată de interes comunitar; f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul

Semnătura şi ştampila