Sunteți pe pagina 1din 6

intreprinderilor mici: 1. Rolul deschiderea noilor locuri de munca 2. flexibilitatea si dynamism 3.

oferirea bunurilor si serviciilor la un pret mai redus(capacitatea de reducere a costurilor) 4. Imbunatatirea mediului concurential 5. deservesc intreprinderile mari 6. satisfac in diferita masura piata cu marfuri noi Etapele dezvoltarii micului business: 1. upravietuirea anii !"#$%&# 2. 3 ianuarie 1&&2 apare '(e)ea despre antreprenoriat si intreprinderi* + se incepe procesul de privati,are 3. 2##4$2##5 reducerea termenului de inre)istrare si simplificarea lui+-heseul unic Forme de sustinere a businessului: I. .acilitati la impo,itare(scutirea pe 3$5 ani) II. implificarea inre)istrarii intreprinderilo()heseul unic) III. .ondul de sustinere a businessului mic I/. 0tra)erea din partea statului a diverselor proiecte pt sustinerea businesului /. 0tra)erea diverselor )ranturi /I. 1r)ani,area diverselor mese rotunde2publicarea materialelor+consultanta )ratuita. Businessul$o totalitate a oamenilor de afacere cu scopul indestularii

cerintelor pietii si incasarii profitului pe propriul risc Antreprenorul$un enovator care propune ceva nou ba,at pe creativitate+isi asuma riscul pt inovatiile propuse sau facute in scopul obtinerii unor venituri viitoare asumindusi responsabilitatea in 3a, de esec. Principii de conduita pt antreprenor: 1) In afacere oferirea unui produs de calitate la preturi reduse nu e o )arantie a succesului . uccesul va depide de capacitatea antreprenorului de asi mentine clientii satisfacuti 2) Intro afacere clientul are intodeauna dreptate si daca clientul nu are dreptate dar vrea sa aiba+antreprenorul trebuie sa resolve orice arc ere clientul sub un motiv re,onabil deoarece doar asa clientul va mai pro3ura de la el. 3) uccesul unei afaceri nu depinde decit in productie ce produce firma+citi an)a4ati are5 uccesul inseamna an)a4ament pt calitate si nu pt cantitate. 4) 0facerea trebuie sa fie le)ala 5) 0 sti sa te misti inaintea celorlalti 6) a te comporti la e)al cu toti partenerii de afacere 6) 0s respecta intodeauna an)a4amentele asumate ") a munceasca mult si permanent sa vorbeasca despre aceasta

Caracteristicile antreprenorului2 3 )rupe de aspecte impunatoare2 1. affective le)ate de simturi si emotii 2. co)nitive ba,ate pe cunostinte 3. sen,omotore ba,ate pe miscare Capacitatile antreprenor: 0. (e)atura si motivare2capacitatea de a tine le)atura (cu furni,orii+clientii+alti oameni de afaceri) si schimbul rapid de informatie 7. 8oordonare si inte)rare2 0ntreprenorul trebuie sa se ocupe si de piata +si de pret+productie+etc 8. 0ntreprenoriale in detalii si materii 9. 9e autodisciplina20ntreprenorii au capacitatea de a lucra timp indelun)at +fara a simti nevoia de a se odihni. :. 9e deci,ii2 0ntreprenorul e un om al deci,iei chib,uite+dar univoce. Trasaturile Antreprenorului: 1) 9orinta de responsabilitate 2) preferint pt un risc moderat 3) increderea in succesul personal 4) 9orinta de a avea o reactie inverse imediata (.eed$bac3ul) 5) ;ivel mare de ener)ie 6) 1rientarea spre viitor 6) <otivarea pt bani(dorinta de a obtine profit) Surse de noi idei de afaceri urse de noi idei pot servi publicatiile din ,iare si reviste+ Internet$ul+ cataloa)e+ publicatii (brosuri+ carti)

este binevenita si crearea asa$ numitelor =dosare ale afacerii*+ unde sa se )aseasca toata informatia selectata din presa+ Internet+ de la expo,itii+etc Creativitatea reprezint un proces care
const n utilizarea potenialului personal i se bazeaz pe o serie de tehnici concepute pentru generarea de noi idei originale i utile

3 parametri a gindirii: 1) 1ri)inalitatea 2) .lexibilitatea 3) .luivitatea(rapiditatea) Caracteristicile persoanei creative: 1) Interes sporit de a elabora tot ce e nou si neobisnuit 2) 8apacitatea de a elabora un nr mare de idei solutii 3) Isi exprima liber ideile 4) 0re inclinatie spre ima)inatie 5) <ereu e preocupat de restructurari+adaptari+imbunatatir i+modificari 6) 0re imt al umorului 6) ensibil fata de ce e frumos+arta ") Individualist+neconformist &) 8ritica in mod constructive 1#) Intele)e diverse puncte de vedere

Barierele in creativitate: 1) 8redinta de a nu fi creative 2) (o)ica+conservatismul si practica anterioara 3) >e)ulile si rutina

9orinta de a evita erorile si neincrederea in fortele proprii 5) .ocusarea la produsul real si neluarea in seama a conditiilor reale 6) .rica de a fi luat in ris 6) ;eascultarea altor personae sau conformisul ") .rica de a provoca conflict &) 9orinta de a fi in si)uranta 1#) ?endinta de a controla totul
4)


a)

(u criticati ideiile altora (u autocenzuratipropriile idei )miteti un nr* +it mai mare de idei Preluati ideile altora si le imbunatatiti ,ati friu liber imaginatiei

!n grup (iderul cheama "$12 persoane

Etapele de manifestare a creativitatii: I. :xplorare+porneste cu aparitia ideii ';u uitati sa notati fiecare id@e noua II. Incubare+luarea unei pau,e si prelucrarea pasiva a informatiei ' chimbati mediul+activitatea* III. -enerare+ prima le)e e 'focusativa* pe cantitate si nu calitate+ cit mai multe idei. ' incalcati re)ulile si conventiile* I/. 0nali,a si hotarire+ nu sariti de la o
ide la alta pina nu studiati pe cea precedenta Potriviti timpul pentru emplementari Modelul de luare a deciziilor:

carora li se pune problema *Participantii sunt rugati sa emita un nr* cit mai mare de idei folosind cele ' reguli*,upa -. ore grupul se reuneste pt a stringe ideile aparute in acest rastimp*"iderul sau e/pertii triaza ideile intocmind o list ape 0 categorii: 1*idei care pot fi puse imediat in practica

2.idei ce necesita un studio prelun)it sau complicat 3.Idei care sunt inutile

b)

!ndividual e ba,ea,a pe cele 5 re)uli. e defineste problema apoi se notea,a toate ideile intru ritm mai alert.:valuare se face cu un expert. Cu roluri 1. .ormularea problemei 2.>eali,area unui brainstormin) obisnuit pt cule)erea solutiilor 3.fiecare membru selectea,a o persoana cunoscuta si de ceilalti pe care o imita asumindusi rolul ei.

c)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. /.

definitia problemei analiza alternativelor analiza consecintelor variantelor alternative luarea in consideratie a valorilor selectarea unei alternative implementarea deciziilor evaluarea rezultatului

ctiune! cea mai responsabila deoarece aici se vad rezultatele reale pe care le obtineti "uptati pt ideea primita

Te nici de creativitate:
1.
&e bazeaza pe ' reguli:

P ilips "#" e formea,a )rupuri a cite 6 persoane care timp de 6 minute elaborea,a 6 solutii+ fiecare )rup isi ale)e un secretar si un lider. ecretarul notea,a ideile+ liderul pre,inta lista de idei.
2. 3.

Brainstormingul #Metoda $sborn%

Pluritatea perspectivelor P#P

I. II. III. I/. /. /I. /II.

2 <embrii )rupului se impart in )rupe mai mici 2.iecare )rup isi ale)e2(iderul+ ecretarul 2 e fixea,a problema 2.iecare isi expune propria opinie pe mar)inea problemei 2Aunerea in discutie si clasificarea tuturor ideiilor 2:xpunerea po,itiei printro exprimare concise+clara 9upa necessitate sunt sustinute si explicate ideile expuse $iscutia Panel (iderul fixea,a problema Aarticipantii se impart in 2 )rupe 2expertii si an)a4atii+auditoriul 0uditoriul pune intrebari expertilor in scris obli)atoriu sub forma de bilete de diferite culori exprimind2atitudinile+opiniile+intreb ari+complementari+etc :xpertii isi expun parerea pa mar)inea problemei
4. 5.

) 2 )liminare 2 3eintoarcere sau rearan4are

>

Clasificarea afacerilor: ?ipuri de ;r.an)a4 /olum 8apit intreprind ati vin,ari+l al fix eri ei medi u anual <icro Ain la & Ain Ain 3 3mii mii <ici 1#$4& Ain 25 Ain mii 25mii <edii 5#$24& 5# mii '5 mii Factorii initierii afacerii: 1. existenta pe piata a fortei de munca calificate 2. existenta pe piata a resurselor naturale 3. utili,area incompleta a patrimoniulu+ utila4elor+a capacitatii de productie 4. existenta in societate a unui cadru le)islativ adecvat situatiei 5. situatia politica$sociala in societate Barierele initierii: 1. De cadru general: lipsa de capital+ lipsa cunostintelor mana)eriale+ teama de risc+ lipsa de cunostinte in domeniul ales 2. Ce orienteaza afacerea nu spre productie dar spre comert: (ipsa de capital Inacces la credite bancare 9obin,i mari la credite Inacces la spatii+utila4e+capacitati de

1. 2. 3.

4.

Pres A$problema >$rationali,ari+propuneri :$exemple $ u)estii+solutii Te nica intrebarilor successive 1fera posibilitatea de adincire in problema pin la depistare si neutrali,area cau,elor ce duc la insucces sau retin de,voltarea afacerii 6. Te nica SCA%PER
6.

8 $ 8ombinare 0 $ 0daptare <$ <odificare sau <a)nificare A$ Aune Bn altC utilizare

2 &ubstituire

productie+resurse materiale ener)etice (e)islatie in vi)oare inadecvata Areturi inalte la resurse materiale ener)etice Instabilitate politica (ipsa de materie prima+materiale necesare

2. 3. 4. 5. 6. 6.

I. II. III. IV.

%otivarea initierii unei afaceri: Motive profesionale Aerspectiva unei munci atra)atoare Aerpectiva de a face unele descoperiri Aerspectiva de a perfectiona metode si tehnici de antreprenor Aerspectiva obtinerii presti)iului Motivatii psihologice tatutul si respectul social >enumele ce se poate obtine :xtinderea relatiilor tatutul de a fi propriul stapin Motivatii Materiale 0si)urarea cu un lo3 de munca 9e a obtine cisti)uri mari 0si)urarea unui nivel de trai pt sine si familie Motivatii morale Aerspectiva de a reali,a ceva deosebit Aerspectiva de a participa la pro)res tehnico$stiintific

consumatorului+soma4+acces la mi4loace banesti Mediul politic2 predeterminat de investitiile in stat Mediul juridic 2predeterminat de le)islatia in vi)oare Mediul social-cultural:predeterminat de reli)ie+cultura traditii. Mediul tehnologic2 predeterminat de pro)res tehnico$stiintific Mediul geografic$conditiile climaterice in societate Mediul institutional2 predeterminat de existenta pe piata a companiilor2 de audit+contabilitate+consultanta+4uridic e+asi)urari+reclama+a)rosisti+invatam int+etc

Etapele in elaborarea planului de afacere: 1. Ideea 2. 8onturarea vi,iunii proprii 3. trate)ia in reali,area ideii Plan de afacere2 un plan analitic in care sunt clar definite obiectivele companiei+strate)ia de determinare a acestora. Plan de afacere este un instrument de : 9e mana)ement si planificare <onitori,are si evaluare afacerii 8omunicare externa <aterial de pre,entare +promovare

%ediul antreprenorului2 1. Mediul economic2 predeterminat de suma banilor in circulatie+capacitatea de cumparare a

Plan de afacere e necesar pentru: 1. a deschide o afacere 2. a obtine un imprumut 3. a atra)e investitorii Etapele elaborarii planului de afacere: 1. 8ule)erea informatiei 2. 0nali,a informatiilor din toate punctele de vedere pentru a vedea cau,a situatiei actuale amenintarile din exteriorul firmei si oportunitatile din interior 3. Dtili,area informatiei