Sunteți pe pagina 1din 72

-

ACADEMIA ROMP.. A
~
GEORGE
BACOVIA
' .

fU,DA rL\ l',ITIO\AL-I PEl'TRl )TIJ:\T\ \I ARl A

C(>Ic\..li~ .,OP[RE fUNDAMENTAl.C"


("I<J(,IUII4\"rul (.,1 I(.1:"11(\; JLl( I. ElJC['J
, .• 511,110;-'>

OPERE
Ethuc :Iklltut,l de
MfRCM COl OSENCO
IrmoJlJcere de
EUGEN SI~1I0N

8.C efBLIOTKCA CEN'Tll.\LA.


UNIVJ:I'lT.o.aA
TIMl$OILU.

E.J

unlvcrs enciclopcdll:
llultuncl, 200 I
",

VAF.SOLl .. I N ALTAR

1<.: \(li a.QCPI\1 jlllr~O 1J. ~:lU iut1-!) on~ rl " O.1rl...::m:
!:'I I.I t,lrj noim,\ cJ(Ctlr.ll.l
P",IUru Col ,J vJJ d:lu lU:ai pOi .'.1 Jill () 1"<':CX\lr:l'c.:.
1\Li. illtt-UI1 se..:ol r.lttl1l1t­
\'0' .r(-..:c IJ.I pC i.ingJ ape, s,-n uI)<.b 1m ,oi Jpar",.!.
Dmr de m;u vin sJ. ddirL7.C
\'l'Ii ' •.11'<': I.ing:. V,l'O rum.l, va pl.in{.;c laf n LUUI\'(;:I;
AII)'lIui (u suflc:t ruin~r"
I)c IInll.1 nu \;1 ll1;1i II lImp_ . \'oj Ii uiului mUIl<.imr,

\'.1 fi ~i r't:ntru mine.: ltuIlC;! un fellOlm:n il1!jrnl'l.uor


"" Si ddir5nd, dml o,;orul Ulrg.o::
lk'pr<.: iuhirc.:, dlnxbl..l. I'(!~t c inlr-o 1,..1110: "VI ~.),i.
:>.( be... p,5.mlul Hl3i IIm3r -
j)".II<,:·11 11};11tld.1 vreo .. Ibin.l LOll1p~fimll1J <c: VJ 10"1­ Fi I"or 0 1103PI( de Qrgic
[·I£m~.ind in LOri tU ilIa in so;m: Ill;) 1'01 <illui LuJ de rn~t.
1\' (3r131)e~ua din .1hJf.. "
M.l VOl g.ind . ],. to:lU pll:;\ po(:tilnf <.:.Ir... .tu f'N

lill ... nrh \'~ ITI.."'CC pOle.: c.1S.1


,i u rn.l m.1 \,1 in~hu.,.

(Jr.l\ur. prill llium.lfC. noaI'IL"l. ,till l'IJrwl~ \ ;1. dn!l.

S.w 1('I.lI11H.l gooll \'.1 dansl tU plc'C (k gr;iu ~i d( 'HI


A,.rd ...IUIl \"or pUle;"! sJ m:-Jllr~u ;ltci care Ifin ""
tn
112

POEMA FfNAL\ SlPULCRE VIOLATE

Ell rn:bull ~,\ bt:;III. )~


llil U:c:l LC nil ~tr~ m meni V.lb,lbonJtmd. amllrg hlond,
illlHI!l
Am {til J~-,l1t: lanlllirului
portl ­
A.~t:un\ in pi\'11Il<1 ~d,\nlJ, t~r:t J 'punt! un LII\,~1I1
Sin~ur .1.1. hUllC/, ac!")l(l !1 e~lillllk IIlI11t:m
1\L\}lo ciudll isi bal )0<.. dt! morll.
~i :\l1l r,h un fas de ,·agabonJ.
:\litti, C J:;rcH 1'~ p.\I11;11\I

Pc ~1r.\d;1 llde: V);!!:!, ~) I)IOMII,;'L

n, f;lqai fiil1\ti \"lgaboIlJc _


,':>1 ,, ":-,U\1 Va'lLll cra ~1r.lIIi\J
.';Ii plll)!;J pnl:lil P()CI1l.l 1M \'.111"

Stiu .
lilli-un lUp~C .JIll g~sillin Cralll\.l,
!)~r Ixlanl~~ gl(l/,W~ nu-i gluUl;!. !LU-J '."1'­

1\, LJ lnll': nj,m: CO'II blonde.


Plumh, ,i fill1!JI1,\. pll~l1U.

filii....

l ~lVrl.1 lVII(t:1l11Xlf<lII;\
L IIl11plll ,lOti ncr,.. jj It: vur .
I ). VIIlO oJ,HJ. mJrt:( vinor,

III Irt:bull' ~;I I'll'\., SJ. \.lIt Lt."t.~ LC Ill! SUt. nimcni
~\.illLlit de Lrim<:ie burgilClt:.I";trJ J spune un LlI'.i.m
SlIlgur~;\ In.' rit!rd in lume n(-sliut dc nimClll
J\hid, L' grL\.I pL' p;lm:tnc
1J4

FPITAF DESTUL

.J\H.:i sum Cli


( .tn.1 101 1IIII1L~(jt. ~UL '>4.;nc: un '\~H
UJl \nlillr,
In L;J.r~· "L,ti VI....le.ll,l. ,unt pJ.r.\5il
Ce- ,. r,h .1t11·lf
Voimi ....1 do..;rlrC"l eelOl "::l' Lr:l ~I'l:"~.
~hl plJI1\ merell.
AV(Q,LpC. IHI 01.1i ICIU ,"c-am \'oir .

('lj ..,11l1CIl.lII JoC I: 1 rl.dn~.illu. lIli·~11l ~pll.\~:\ 1111 m.lI rllnh

L lu.:,1 ~,l 111m. b-l n~(;'lnl ..

t:.lci fUlurO. (:inc l11:1j SIU,:, li eu, c:c v.;illlicam,

I' .lre,lIlll'll '1'1:<.1." 1\II.ld.IU, illlr.in~!

Voi , ... ric un \'1:($. c:lnl! \\)i jilinil!il.


'"

TACERE DIN VRFMURI

Ce mal 1;\1<: Wftl de ooaptc


E (lif,. iarru ...

M<lJ (i{(!\(., \j·mi I'Mt: (~'!Jllt \IU­


\'relll ,;) F,;indeM.1a :l1lii lilt; plL'lii

Cine j:u :lprilldc bnlp" ~u 1l1~1 J.\ICpl pc n im<:ni,

Ciml c prca l:ir(.ill~ :--Ji ... J OJ ~pCr.IIH,'\

\:ullcni IlU m.u ole lilxf

'-;K;jll~ Ull tC,LS pe-o pbnS<I Vre,1Il sa gl!llh.:~c In lInii lIlci 1'1I~!J1

['n.He dIe ~unl. cu ~.\ nu lc .~tiu?! IllLbirlc oriulu.tc.

1\,<.,,1 rrc In... hidc UI~, c frig. iam;I,

Cine i;u .Il'fiulle bml'''


r.,j Il<1 c prc;ll;iniu:
ECOU TARZIU TREe NOUR I

SU/uu !ilmh"le, 1.irti~ 1l0Jplt'.


Al.i 1111 I11ni suiu Ilimic.
De cabaret \..01l1UIl _
Un 1'111, ~i-() tlg~r;l­

Femei r<lcncau l>Cliil fals<l ~i-:lJrlJ""'l.uri


{k-7.il.: M' due
PfJn miros de WIlIIl . Ca 0 silllplom;l. fugara.

Lr.J1I l.i:HC. CV(llimC:111C:


CC C!>\C. Hllpon;Ull. mncu,

Dc v,cmuri gr;jvc, s:m de: regret _


Pc:-.ll~i . (..1 ~i - .llarn ­

SLl'PCClC umbre de (;11);1[(: L


Alluc:/.uri de lilc SI: Ju<.:

frau 71:1fC, (,'VcnllllCIHC.


Cl 0 sirnptolJ1.1 fug;u-a .

SUIlJlI Flll1halc, r~r/ia lloaplc.


Dc (:than:! COIJHHl ­
r"IHci rjCI1!,::lll 1)(;lil E,ls;!
Prill mirm de lUlIlIl.
STANTE BURGHEZE

( 1946)

I')J

SIC TRANSIT ...

Acolo, unde nu-i mmeni.

Nici umbre.

Undc sc due

Mullimc de ani.

Si zgomotul zilci.

Si (Jccrea nOPlii ...

Uncle (oate sum .f1iUlc.

Ao.:olo, spun dlol:torii,

C:I num.ai rafale de foe

Sc denunla

I.ugubn,. metalie,

Din minot in l11inlll.

Acolo. unde nu-i nimeni,

$i nil mai (rebuie

Nici un ellVanl.

II
!)i iala. nc-a surprins scar.!
PCSIC 1i ndiind IlLllIie.
rei
1.:1
('..3 dc aUIC3 ori.
l?l <.;EORGI:. BACOVlA

Po\·qn ...
I)e munc.l,
Lcm:,
f\ ;mchctul Jin umhn.
S~u limp dc fericin: .
:ii. ,ar~ , n C"~ surprins SL-ar'a.
PCSIe: II ndiiml nillli\;.
ANTRENARE

I.., locul im<iln;ri;


Am a~rcpr.u
De un rimp
Ore rree
DCl.Olam.
Accasra g1ndc;IIH.
lar dl:Sprc line
Mi·:un l.ls
C# m:'l duei
llHt· nlumc
Carc rine muir.
u inlr'o camera (0 cJni,

Din ror cc ~ vor~fC

Pc at5t sc 101 ..enc.

Si'll limba

(":::m: 0 cuno.~c,
SUIl! rnuite Cemc
ell ~tiillla ycrsifidrii.
l)cscric w.
CJ Cltt da.ol;alll.
Orc In:c.
,"
l'OELli ItJ~

Un VIII.

Oridt Jc-al ini\\ur,


l:.xduJ;l-Kcst rJfll :
COlllr;lct
ell r1ul NeguSIQr.

III
IDE I
ClnJ ore lihc:n.:
SlIJ\;1
Din ... crhi a~ord<:tlll,
Dc-a 1jldor br.l\'adl.:.
C.'Inlt:(, ticaslIprd. cc:t~lii,
Rcbtiy,
imh,ltr.'mirc~!
P~rdon .
Etcrnit;\\ii i-~1l11.iS:

1.:1 IIlli/iCl ;L)la frul1Ioas:1,


CJIIJ orc libelc
Sun! lipsuri
:-U!lj

Tn stl11gclc meu .
UitJri ~I :lhandon.

tnger;, lkasupra cct~~ji .


Dc-a [lUll;i b.1riutlc.

EmOtiVe,
Rc:bti v,

[)csprc: ceva 1m; nou?!


Pardon.

T dcgraf,

Tcl.:foll din ~rcrc . .

SuOt ljpsuri

In sangdc nu:u.

II
Vi~:lri de mutt mocnitc

De nil cumv"

Mj-\ul) picrJul Umbn

JilIn.:: normal ,

Si i~lJitc:,

,% \?7

ARMINDEN STUDIU

prom de: burg gigallt JJ,llb>1. strunc de: vioo.rt


~i ;l.Imosfcn, ran. Clmui Irist
Amar parfum .Ie liliac I,-:lm ascohat
Si bonduri de: ghinri. Ca sa uil cit-·odinioar.1 .
Sal! de 13rgul mcu UillL
I'r~ccri

Dc-o z.i de: s:\rb~ton(c .


Dar vio:lrclc:-n $ol)lirc
Voio:uc, ...«hi mOr.lvuri...
Pra.cnllr.i
Spre c.1mp sc ducc
Afecr:H

Si dUlIlhuyc
:-iu.l/i ell umhrc: de iubir~ . ..

Eroua \UIIlC muncif();Jrc.


SI nici l5.rgul $-:1 schimb:u.

Si dUI':i ah:l 1j,


1'0.51 fdlUm­
tn(lcmanlri de truc.1
PCSlr~i
$i in {millvaie,
Spec Ila:esarui fJnuarncnt
Din 010110100;'1 Mund.
,'
'"

TOAMNA IN TARG SINE DIE

l:lIj, frunde: au fos! culesc:.


Nu m::blllc

SUACI. dcprill~ J fi trisl...


51-Ii spui I$lndurilt:

Sprc l;r.1dilll viuc:liu:


l)~c1 regreti

Fug p~rdc de iarnl.


'J' rC(.utc Krisclc .-lllduri.

T ara iubjre
Numaj poeti.;;\' a devcnil.
S;td.l mirm:a-n NC'<Int
Nu-i un mOliv clliar 5~ plingi.
Din dIe vcaeun 7,VOIlC!iL,
Ti -;Jminl~ti? ~
NimiL a IHI lIui reline
10 pr:l VCIl("aU vis1ri J)in multe cc sc vurlx:sc.
Diu OriclII.
r rceca vall1.:\lOru l
Nu cstc,.$i I1kl Ih1 (OS!:

eu pancrul de cl.iii.
Tr\X ule Si{"2S_

Ti-amiU lejli?!
Orizollt SUSIX"I;I.

£coun scuru:.
Si mctafi;tic pfllg.

Si cirgu l brUJIllil.

Monoton,

TlllpU ~C~turi de vdll:\(o~rc .

illl
200

ST ANTA LA VI N ESTETIC URBAN

Amici, C orJ Or:1$ul o;ar.l . ..

Cind vi nul ~l1Iicn: in (cpaos.

Nc·a (;~CUI suspcqi. !:ii finnc s..:risc:

Ddcn\c Din Ixcuri inm::LlIc.

Dc t5.r',J\J orolog1u. Ora$ui .~~ra ..

D;u:;t a (USI vrcodat:1 Pc 0 pial::!

Mai binc COl acum, C u .~diplrj de fle r

Sau II. dOrlll! Claxon, ar11lolli~ , a SUllat.

Peste 11ua de mlillc... Foburgul

All" fo!irinc. ell bachio.:t dorm!i,

Cum, de 1:1 un claj 5i l.ugctJri


Sc:: ... cdc Dc opere \':l./UIC.
AUlOuri Or,\$u1. scara ..
Si-o lume miCSOf<lt:1. Oin swliLI uil::lrii, ­
Cum rC(.oroparc DCSlUl (rumos,
Junia l)csw! dcpar!c.
Tn d(ciUIllC igrasioa.sc.

Amid.

CadcII\c

Oc t.lr/.iU orologiu ...


o hain:), p<: sust,

S" parasi",

Ncclilloscuwl

l,cviuhan.

,.,
IOJ

MERIOIAN NII-III. NOVI

SCLOnut verii s-.. finil

Dc scrcn~dcl~ alba.urc
Accslc cuvinlC:
Dc:: rc:,'"Crii ascunsc-n 3sm::.

Ti Ie trin\it
- Poema care Sol sfl.tlit.

[Jr.: IlnsJ lamp'! ,m,ancb

A..:u.~i fI1;'1 cuk.

SC'f.Onul kmii s-a ivit

[)Jf f~r-a ndormi

Dc t.um uin~O;Irc;)-ll gC:lmuri bare.

Voi ~~t.ult~

De dcpJrntd!c-nghcI3IC.

i)<.:ri70tii aouri.

- POCIlla care a venit.

Dc-ar veni ;ILHora .


M.\ g:indo.....

PcO!ru. ni~lc bani.

Voi bea pcnlru unii,

Nc-nldc:s pclHru ahii,

Or;,;1(;\ (Itstin~J. noaplC::,


.- Dc-ar ven; :1lI10ra • •.

II

Si 'lil(.' UC var;\

Si oriwnt sc:-nin

PCSte inc1 7'(:(C alli,

C>1fC. incl, sc vor ~tic­

Gaml, lIlC'rCll, nnC'lI~i',

5
20\
GEORGf RACOVlA

""

S(;J,U ~pcral\(~,

~i OJ elc
Nici 0 trcs1rire.
\e aval\l::l r.lJl(lundc
tn nemarginirc.

YIZITA

vcacul Ill-a, ().ClH

I\!at de cult

tntil Ill~ uit

Pate o;alllcni.

Am ind!:ll alate!

tn lil11pu' dill unn;!.,

o $UllICm
l.ll un punet inscmnal.

Soar putea (':ICC

Muhc rcforme.

Ma gandc:ull singur.

£ram (;1r;i l'Iimcni.

Si IOclIlai au

Au venit m usafiri.

- Tu cc dai. eu cc dau ..

A. de clnd JlU nc-am VUIIL


21'6

DUPA·AMIAZA CA l DA EXCELSIOR

Cl..i ])-ocu
'\\I:i/i \LLI'Hb .
Mr-;! J.l' 5~ <><;rlu
M.line )LIII.hru.
A U"!>IC r.indufi.
ble
Crt.....lcanl.
(.II.CTlU fmllws.
N\lm~i !>l pri,,~c. !\I, pO.Ht:,
I.e publll",
Ik~crv.\

Sj I'U:ltC,
l)~ vi~.\fI.

D in ul11br~ line; ((rast.',


I )\lr ~utlc t Ill:! i virCOI'.. .

tnl l 0 dUp~·~fIlla7.J
'J .I';cri

T;\cut,\, UI M).1rC,
Ik \'iilOr.

V"J {feu: 0 pISJre,


!).If sul'1n 1Il,II ,-jlC>l7

Departc,
l'<.:su; om..lnllri,

Ca pll lll r-1I11 p:lrt


~J\I ~Il:l nc .

Giindc,<iIC-IC ~llIllLi (), 1:1 {.H,1,


La f;utuosu l h;ull!. ('u .1I1ll1Hi ri bu~hcJ..e,
!lIlr,wI C(,)I1ac ••
o ,imf(Jlli..:

I)..; pc sH.,d...

,\ '·,1 dcd,lt nmliL.ll. ..

DE ULTIMA ORA PERPETUUM MOB II.E

R.llboi
Nil I"X'lil;:
M i'>C'lra popo.lrclor.
i\'j~j un gjml

emllcnul a·tI<.t:t~t.
Pc-nIrU ;I.-I sClic.

;\ Idiai,
CUl1Ipo1.iwr de \'o rl,c.

Plint'.
flll..ulo(l.
Dup;t ~lfahct
Rcvuil.
l'rogr~ hI .'rliilH~ .
An'\'wnii,
$cmnalc.
l'cillru :\ ({CCt'
I)c-;(opcriri.
T~ .. \; n.:a gTe.)

CJrmn,
l.OJll1pmiUlI Jl: vorhc.

<:olib.:l,
l1I11IC,\ ~ ~chimb.l

AJ.tp"m ..
Egalil.llc.

Nopll (O$ii,
Idei IUIIlUJluoasc,

CUlft'I IlIlr. ..
()rg.11111,Ue:t

RCJl;l.$u:rc.llul1l ll.
V UIQruhu intrcv;hut.

~unl grade,

~UllI

['mlllri dt; r;l~pUlllk{c_

1'01"711 !11
110
l'n pl:lI1~ u.:rn~ll<.., ;nnopl;1l,
{'u \i~..::nl de ur)!il'­
III U',NI] ~I:U, IIlI.irnar,
AI.;.lrg.:1, ... lIlt ,tic.

HIBERN Al. NOPTAT

Cind u~..::
til nopt! (,\CUtc

'ii ~,illdul
J" c: fCl'fC"ljl)(j

Tn dUTl'1"i mUle. • .
n, '"i~. n, 'UnCI jJc:lL
iuhin.;,I,
Carc-Jf \R.l ~'\'IKCJPJ

Cl de pl.l..::cri ~.l Hemur!.

n, \"i~. 0, ~uf1cl ideal.

De " 'Jf .dla

Am.uucle din vremur;

II

Cc mllhu \1:11.1 ~e,"nlll t.itl


La til: 1Ut-lfi ill'lll'iC!!
l'll f\)~II"IOI.:[, ~i'JI no]'!i; hJu,
Pc ulil; !lilllc.
1'01'7.11
212

llll\'apor,
till 11HlI)qrtl

\'J fi \lci~
Dc 1m l'rOlL
lbstln~
lin \ll cgaj()\ I.
Ml,qne

MODERNA Pc cerall ,

Cil1l:lU
1..1..lbJ10"
l'Oj'1 1Li rc.
Al'o:riti",~,
))"-0 wid
~l mJslin<:.
1 c!',<'lHl<, JaslO::,
IlI tr- ul) LUlo.:l.
DCI'~r1c ,
\w:.. lu l XVIlI
CClillri,
l'i,coturi
.'i i-~c~ddo.:.

II
,\(t)lo, !,'Ke

Acoin,

Si-.1..:0In.

()r3~1l1 (Crl11o.:L;,n .

An0l'].,ll ,

Unlr';l1 ,
,,1

D L ARTA

Pli\'~'It: 'J\-~IH (',lknt:.ll1 ;1,


eU 111(111.1 I't:JI.t eu q,AWn d.lnlrl.tu.
Dc whir<.: rrt.,!!I-;!,u ani ,
r-:~tur,l-i H~,il·.L "'i lnl}lIII\IIl,
Amnnll rell.Hle, (:urclHlIl dC\,:.lJt:IU
e ll f'-''''!l1 Ill- \'~ r,l. Bro~un ,
ell d\JUI.IIlU.: Bij!l l Cfli f.HC­
1)1: iama I'.lrado\c
MCII'IlI] ",ihl)/.. I, Iit/,3r111.
MCr:t III t) rfj)J.1, 'cri.
.\1 ~tc: in.. a "<lljlli,
1..1 ro;ycdcrc. JJuw d" p;I,Jlul1lc
SJ.U b. adlll Si nuantc.
Prj" eMc \.i\.1111 (khUI dOl)lln:lIl1 .
OJ,,! lIu-i
eu <.irK' \\)lhi,
'it: ,tli t:.
.'110

BOFMA STANTE ~l VERSETE


( 1949- 1954)
.s..: .JKI.l '..l UU1~;} ­
,-":lnJ:.C"
I ),If<';dJll,

Slim ,1I1i ljC-~IIH1 ... i,

:-..~ rc-nr;ilnt",o:;

Ll ,r.ir~i t dc 'trnd:\

t :..: d~ il1 dUll)'

11111 r~rC'~

( .\ (U ~.... t1 111.'1 !llJl11()a,~

I MO.!.
I)o"r ~nrhil 'I'UIll.:,lU
( .1 ~IJI ~"'il\o1
( :11 vrt:ll n plll;I~'n
RC:l1ltr;lI11 in ...ltg,
/;\P;kla 11\..1r,'.l
! k",\rlL
1\: f<:rcl';H:I I.)
~l' .l1I...c:.1 n lI\"'pl..:,
( -iIL':l/ll

(';I ill ""1'11 .1<.; I.WI,I


_I

OB5F'1I

('u f;.lndul met!

La IUll-,

Am illl.ilnil

Aspeuc _'lmillrc.

P.1rLOl cit 1:'11


Chi~r IU,
Oll.lr \utklUll.lu
M.11 r;\I1l:mc;l
S.\ Jilcrl'
\i• .btld.
Din Illcr_ ulll1(:u .
l',iholt~li .il\'Cr»<:
1\ I.l-nJcpll WI.
tn U1<1r..ul ~rl'lI
Al m.lfii
REFLECTII RESEMNARE

:\,j ,UII ~.il1<li( CJ.I">C'IeI.


':I,/I J. Fu t1 .1$ dC\cri
Pr~~"'llr·1f r\ /,l!.: rn.illd.c ~C.'ilLLri,

\ o.:(llnpullt: J)in JI men tior,

lin I!llcrt:~.lIlt rOl,lllll Ar l1ui pieri,

D~r u",II\l1 er~ gr~'11 Clild 11:,",l! ,0001 i

Pl; unna ,
Til venuTi '"

T".Hc '1lI1( l,ILI..'ri.

( •.jllck-nll
Cll'iunr.
An,1 Fu IC-.I-( l'iLl~, ­
t'nrol1l.111 1\li·,li Ii i":O;'lIlJ-n vial.l:

- (hmcilii ,'orl'W.:'l: nin all1lclt dor,

tk·.H.d croll
A,~ nlJi \Ilia

elml It:-;;. pri\"!


In fat.!

Ca IllUlI\.-.llH,

Ell 11".1-' ~opli

Cu !l.UlI,

\,lU C\I '(tuna.­

Din ,11 !Hell dOL

S·ar pU\'(;Mi

Dc tinc·nlo\ck-auna.

!22

DES! N1MTC DO!NA

C.il sukrC.1l1l hUllJc>< tj r.bC

luhil1d Chinllc pc V;'lllt

Chil'lIl WI. ",cam.!. Jc LH,:voi .

[n rxlJil.1 deelcy ... fmi iI1lJsinC"£:

,"I, Il()nl(', Ie g:in{ICOIJ Cc ullIbl:tnl prin pare.

1..1 III i 11<:. ASI;1-yar.l. IIUI • . .

I )<.'!ii 11111111.: ••• Chiuic pc I'.llll .

CUIJl\.lfIllC Tn bc.un somnoros,

1)<: piano IJc;llufi !lui .. .

CI pln,lla,
:-'.lU \'iolinc UI' ~nd
C.II'Cl1Irll rnomirc.
))c~i lIunic.
t\I',)i, t.IIII:If;J IX:Ufrtl If.\i,
UirQu
Si cOlwQrbiri 'ilV,I/HC. •
224

STANTA VECHE ZGOMOT E

VoiQ'; sj cred Cc fricl [:lr:! ~"<IU1.:I


C..lIlI tr:1ir A pop05i t ...
111 lux.. . Sunt buc.uriilc
Cc SenlimCnI
Din 5ubcon$li(,ll t
Trisl. dc-aculll.
CC 5C cohoar:1-n ge;]lJl
Vorlx:.
Ca illiuncric f:lr:l vcStc ,
[)c.-.prc 11lUIlc:t,
Stlllt ale o~ulUl
S~br
Jnlimid~ri.
S~U l'crsllri dr.1I11<lIicc.
EnignH.: de hazard

o voint;!. mJi bll!l:1.. - Si anii CC-;HJ fugit,

Juhitc vrcl11uri 1';lr.Hl\l·les

Ce-.lU fost ~i ~pldc uil;):r'i,­

~au vor Inal ,"elli . i)c-a fi

C,' sentiment. Cc soar ill timpla ...

Ur;l...
ILt, colo,
Llit.He,
POfi'JI 127

( 'u t~~~TI ..C pUngo


Uin ni...l-un limp .
Ca l1oarU;,1 ploioa.....l
l)~-Jbr;\ ..

'WArTE DE ORAS

p~. l.lI.l.lr:llllUl uJ,


Tr,IIHrJp .I.., potlO;jVe,

!\\ltohule buhulIlJ

SI "Jmri lUJ1L'LJlld

1\: fll~:~tn:: Iumin;iod

Od~i in!lln~"-:I.!c ,

("II li,--I:1(. de !.ir/ill.


(.U r.ILni u: plJug.
Cu 1I0.II-'U:,' pl<lio.I'J
I)c-.lbr~

II

1'11>11.1. ••
t-;u )IlU I1Imie_
I )~. 11k, Ii.., .1I1i •
.l,.lLC.~~1 \1.11.1 ,

L II.1 .1 g.hl
Cum .11 II .lIt;) \1.11.1

t\(ci,l<i rivlJL de d r/ill,


12?

S JAN r\ RFALA DDINA

\,H~,l'li\;1l1 f.I' [\l<!,i.l \.I.:r


]>u~lil1,
Illlil" ~k )IJ.JJ
Al ~TlIC;1
\i multi x:-nlroh.1
Ik J.f.l, p.: 111:11111: ..
1)C;'~l'r\ ~\I,"crrl
1n ,curtu! pl.lpJ..l
PU\lJllIl dill Wolll:

lk-lllp~l.:ln:,
Undc ,.,0 J\1~ !

1n trilC~ 1.\0..':11:
Cind nC;JplJ de Olll.
l'rivlnJ _
(-,iJ1d :l1lim~1 ..
(",inti IWI Ih. tro.:J.im
C.nre 111111111.1,
Din mnrmimc!
( :11 rv (I t \l1'CI ic.
(:\1111 timpul tf~U:
r..ti,tCrlllS ])OCtk. . Nu C <lc-ajuns.
l->f'\llll.:fJ lk ":0",,0, )1, t....l.tl..
Si dc.11uri solu.ITl:, ­ i"ot f..;mdul
1>~m;lIuut ,. r 'I'm.,
hI Ju<..c lJlr,~fi
In pU'fiu
~I 1'.1.!urilc
{:ulx-..lii
!il }VUlllut ,,~JhJti<..
( ,lIl.llWI IlC Ifvim
1)in mormil\ll:~
rO!'l_t! Bl

Elc Ir.tic.e
L'n 'LItle,
Ddic:'H,
1 11 ~().1nl
D, h.lrhll".

:--Ill ,liLl d.l(.1


Sunl illl<.:lc,<.:
AI.<':~IC '1.lIllo.! .• .

!Jar mH,:·mi t;jl.

Pl~lI..:rc.
1;1c \'orbc"":
Dc lIll ,un..:!
J klic111,
III~o.m;1
I).., u.:a(b;u..•
~i dlld !O~lt·,
Si Wolte
\'en :unllti,
p,I.,\<..
>-IUlU.1I llU1l<..i

Vor fi Idiu:,

Ik...it nidu.J.Hl.

1).1' ~UIU il1ll!l..=

I\LC)I~' MalllC:.

1'010111 2.H

IhCO"ia,
Tar:!
C-inJ race
Oricc <.:Ugl'(.

STANTA LA BACQI'IA

Si gl.J,un
111 \'~i rJ,.'II11al.l.
1\.1.:()\'i:\,
L1f.\ de iu<Aiul,lri
Si \'i~t.'I 11111sUlJ.
Nu sc dlq':Ul,1
1k-J.l UK\!
Si ,Ie-a! uu
Sal] IC'llna
Dc moan.:.
l\.1oovl.1,
T.lra
(:u cintul
Vtguro\,
IJ1~intc,
:-)I·apol.
O{iunde .
$j bC.<Tiik
Ascult.111
D<: ~rn.
254

DOINA
AR HAISM

J );Iln~ L~itc·al1\ illLcrc;l[

() 'lea ru~i
'\;id till dn r r<-ali/,IL

Di n ti rm;lIm:n t.
I'oal<'. l11.iil\<'

!'-' ~tropi til.: nll..


..... i 11).1] mji]ll' ,

lth.ocrCtl1,
{:lL .1,111\:1
V;l fi .lllk<·

Au:.l !,linc_

~'\lll star)lt,

:-,i ,;tI!1I ~I,'\l.\" ~lll'ar;ll,

De I,;C·;II\1 \'l/ll Hl
Chi.lIck 1031< 1I1-,un JJ~;I(

Smgur <'U,
:--;1111\.11 III llJ-ai \j'riJlI1jl

'\1 .. J m~'lIIrch'
.-\ 1,;;1.[11; C$fC~
'\i. ill ll1ln",

1M \tlrhll •

{:c-,\ 1(1~1
,\ fos!!
N1Ci trcbui,\.
() lunll'
Cc inlam,l_ .
1.{(' !'()l]ll

til {jr~
Dc dil1lille<l\ol
PlOllalld
Si ..-luri
Ch.iinJ .
I.>':-<lhia
S,· PU~ { C lin
STII. SIMP! U Ull )!Jrnal.
P.HGi.
1>':-.1\1.1 'H.-.1.\.1. ..
... ~i, uun tf.l
ill 7.iklc 11I).lHre .. .
CJ suRe!
D<,'Q1.ut.
Un (c r dc t ll:(n1I1'i.
Gre\l ,
tll.ar/ i ~
~ I'n.'nldc
Dc ieri.
Si frullzc,
Ani
LbllrJnJ
Prill hl1m:,
ttl 7.1dar..
Nu ~!~pl.t m
eu iuna
C Jrc: vine -
Oed!
Sa ninl}:.1

Asa.
"

() Iri~le!.'
A I I\tf Jt
1J8

IN SAT STI L SJMPLU

Nm!;.c-n sam! Duruldi


!)cpJrtar. 1)1: nlluri ,
ki. ~i lolu, rlo~H::
l·UIl1L~.illd, ~i _-:im,_
Tn l..,'lpJd;t Ful!;crc de foc.
Dorm bordCll..', I.ilc de ll oroalC ,
l'arc..l I1lrm:ni Tr.tsllctc

t'dl'(l}'1. p,Xmnd, -

D.);Jr Clil><': .ic-IIlris{arc.

~<.: .spune. PU,llC c-au rugil. ..

Cl I-n.") fi;Jf,1 J.ilc de noroaic,

Din pJdllfC Cil "or In.. i II

S"'I"rll dluii ~t5.lld ..

tl.!11l.1iI1d .. .
2<10

D1N EXPJOR AlZl DIN TR£N

Fugca vagoou l
Ca, si ci

!minte.
Alcarg,1

C:i.rnpul mum:ii.
TOatalil!a,

C;1 !1l I}ullulllii


Dand IHI lueru

Sc S!1HHlCCali
Penlfll a\tul.

Parca -!lapoi.
Se produce,

ZillJ Clld~
SC hot<1.r:l.~te

Si solar"

U n interc;

Ar.lI;t frul1!oa.:;e Hori.

l'entru

NOap(C;I ,

O:1fccare t imp.

Cite-o Sle;;a brigand<1

St m;\n3.11c:l. . ­

C ~Ula
o scrc!lad:l,

Si Jisp:irca.
$i , nici-o importanta.

C;1nJ y<tgonul
Prinlre I. iduri
Pop().\inJ,
C ~mpUlllltlll(.ii
Si allumji.
Dupa liduri, ­
C J si dnd
~c!llJifii!IJ.
24.1

VANITAS STI L SIMI' I.lI

mai pol
:--:tH t ciOt;!
IlL ,uncle hrke
Romanlc,
~t hucuro:'$e
TO.lle I;!t:
.')i eu prmc..:le
Tn Jund meu ,
intC'TCSJ te ..
bls ~c (!u\.'C
- Kici·un mirHu
Cursul viCII!,
Picrdut dl1;(·;lh3 , ­
Nl~,15i!L d PO':<I(: ~.I 7iu:l
Un <...inlee.: 0011 ...
Trc<..u,
Agcl)t SC'\..TCt
'x. f,lLC .\l,:,:u.1.
Mi-a 10.'11 iubirc:l,
Cina,
Dar nu ~ I iu dnd
Cutorca...
S-J. dcmaS<:..It .. .
DC-J LIlt mai \ti nimi ...
Nil-Ii moll pot t.1nfd
-l)~r, ~i un vis Jeo)CbLf.
Rom~OIc,
~i, dc.~i!;ut.
I.e-am uitat.
146
GH)ll.(,r IIM:OVI ....
'.

Si, Jupll !lIAr'UrI triumf"lc.-,


In rilll) !k I..Jnwuc:t,\,
TOI!I<~ rrc:don~
CI () l-,.o\'~l( "

INFORMATIV

I'll nJ.i1llteo.r,
b,m~lI>c
Dc;: prin<"'I'II.
:;·a I)plo~jt
ill Cc:t;H~-.­
J\lllnu:w:.
I'clrcl.,C
_\1 rC:I';l\,1/C:JU
- "\lor I1U mandrn
I\rill7.l.
(:, rrv<..tc
Nut nu I;ompli..:;tm
J\hntblu!.
(:(l!l1 till i..:.1111
l :u l'~nj1:H1i
NFGUIV\-N ORAS DI:-> ["PI ()RAR I

"uh c..:rui1l1nn"

De Ij(licll1brc

11111'n..... iuni
'. -'';Iiu lei

1k lOt \X <; 1I1:t( 1fI\!


!><I IrJjJ.'o<.·J

Si pIll,' II)'
L 11 u:

RC.ll11inllri
hllli)i,!r.

!lentru 111"i l.h'I,IUJ


'o,.i.,1.
~Clljl\, L'rmJI \.u ,Fl1HlIll~.

Suh <.-crlll 11\1110' \ld~~i hm!>,,;.

1)c l1oieJJli->rc, OblCLiC )<'U/11PC


l.a ge2l1l1li JI10h~>r.lL :\.~tc 1.1 ]o<..1I1ItJr.
COl (runtc nu'tlll~te. IJ Id 1\' iduall"JI,
PLillbC }\lHct AllrulSlI1.
Intluptat. C"lI1uni\nJ.
\"j\anJ U Jlh)lIr.\UC PillHl.l H~lHji
- .....l ~t.l.pcr<.. ~'::Illici. 1-.1 .. propi~! Illllit
Dc HOlnlJ Iltln

"

Minute de IIlHmiri
\j-ngJIIllJri
RCpf("nHl-1ri hilt)", Ti,
I'\, <)mului mi/.UlI/op
lij'()I<Glll"COVIA

<:;; "in~ubr ...


S,lr..:.mi" dud
Din (iel'.lll.1ri
- A Ie 'I,illll. a r.ide.
J bl.l;) lu!'!;) u~..t JJlant .

PRO ARTE

111 \(,1I1(c

J.kmtlc
~c(iue
( irKC pl,'..ni.
1k 1 1~.u revi i
Din 11.10'.
"·.Iude, ­
- A hl\! .
- /\ 1o,1. .•
Pblllc.l/.J.,
D~,j. UII )Cnm.
M~j IIUU.
M,li t'OJ:iliv.

II
I'll ~~lI lI
SI.I'0,)!e.
-1'r.l<k",
() UlI..J nlur.llJ,
Llr.1 $-0 \liu. ­
:\r ulrit:'-u
(':ililr'orul.
,\I:IlI.jllL
C. '.lIr;lk•..:
~ ..fiu

\,) 111,\ ""~I(I'I.

COlll,lWU\

Dc: triltull\l(;U nlllT,'!.

SUlU.ltC .. itill)r.

L'ilj.l, ­ ST .'>NTA D E l. U~IF


[) U 1';1 :lit C' <:J rtl ,

(\; dc-ntn.sC.lri
"punc,1
1\t:111lliTl';J IlK'a
r~I' I,l\1
l)~ \'l'.. ni rUUl1
" ~Il ltOl:1n, ­
III pMcuJ
Dill n r:l~_ ,
(11 h.llIi I'utilli
:'1i nkiod:nj
M~i hogal, ­
Ani~1 Sarman
~.III tX11'-~n.
('on(lll~ b bn r
I)c polil"li.
Drcpl inwTdl
1.1 \lit bir(111
1n(urlll,nj\'•. .
l'r,lIn in p:lr":111
niJ1l)r~~,
\1".111:1,11
~ I ~()m"Tlial
'"
'"

COMPT
SPl EEN

Tn i,uac...

V;\ri.1Iii..
Un gand

.\rhi!«.lUri.
Priu il11uncric, ­

<':.1l.1wrii .
Genial. .

[,lu,ri.
A donn ita, . .

1\1117ic:l t'JlmClu
Nlln);tj dc:· .1 cec:~
l '11 ~\ltle( IrjS !,
N·alll fmt. ..
lk,,<::nll pre!Cntio...
]1.11\' I~ Liu:'l
Variel,Hi .
C:1.t rnai v~?
rh:lllllnir.
I.a ...c bun ...

Dmfr-o opcr;t d~ an.J


Somnul dinsprc l.iu.1

Tcl1ru noi ~i vcrhi


E $i mli pl.l:l:!)[.

'1.I!o.ui. ­
Mai ote

>.;c: r.;d~ \i din plnll..... t'


Pan'/a JUlllca llO<btra._

2)'

DE IARNA JURNAI

Chu.:.lllr.l. .
NaiulOlLier:!

Polel.
P.1J;ln

Cad o~mcni
Sj fahulos.

Pc sH;od;1,
C:. g0311:l.
Pc I..oaja de ghena.
Uc cclllJuri.
Nu-j chip de: umhl:H
Nu pCnlm
FJ.rJ ungi.
eei -.cnsibili
E rls durcros
S:l [,(""culm III (dul
Dc oderi CUI)) sc dcslindc
~i lo,-in.
Prin mtJ:ricl,
Vakcaz;i-nccpa.lOri?
'olem!) ~j ..n. ­
Sau loti
- ~T~iasc.l Rtgclc!­
S-au 1mbltat. .

!$8

STUDIU PACE

CanUl:JUr.lm
Si plicti~i\
Dc-:a vielii
Cuvimc

TIH~han ...
1n dr~gi Jiqionuc.. .

Raspun~ul. ­
- Al1111f
M~hin
- lubire
- Allor-.lta .. . $i fugili\' ..
Nint,;L';j Tn Joe
De IriSI(: berimi.
S"l.1 jlofile sc ispr.lvC",ltI .. .
2'.bu[OIrl OIuii .. . Ar rutc:l
~ plO<lic. linislit~
Er.a $i vorb.!.
Mai Illule
- Simp.luc:.. .
5i Ii niSli \.
10<
260

MITOI.OGIE COG ITO

Voi \ ->l.'/t~P I~Jj "\J-am re",li7~11


I ... OflLO[H . To,lIe profet lilc
1.1 \.\ri
Polim:e.
Si m:\ri.
Sunt feri":l!
Pro[1lisiuoi . .
frumos
juc.:lnd
blc Lcrrrl
N~vino\'ar Scn ll}.
111 p,u3di$. m.inlOs
.'i J tI

I:igurativi? Un .Iforism
Apoi. (ugif; Cdcbru
nin l..uc-n 7..1rl. ·rl.. f:aC(
CU chiot s" lr~i<.:Sli . • .
Caraghios. I'U-I mJini,
;\!ici 3.l.1 .
:-.lici ieTI.­
Tll1lrul...
DESTIN INCIDENT TN BAL

Un vj~rs Tij mime?


Dc dcmult, On:ht:>lr.I fri),;ca
Ooin~lc, In hi1..l!C I'fC\'c'>tiri,
PCdl~itu Ralul ...
Am;l.gQ"ri, - Cum am ple..;;lt dc-acolo.
Sa $lau, s;1 m~ g;1mk-,l.
Nu ~tiu.­
Din vn:mun (incrC$ti
Sail III c;\-ai II milia...
In vlL<lnllul momlfU.
Si daCl <l"li
Am llilit,
~i pc atullci,
Pc urm~,
Ar fI ~i pl~ns,­
Col. s~a terminal.
TOl dmpul
R:'Ill.
Eo floare,
- NO.1I>le;l, ;H,;ca lIoapte...
Tnt ecru!
Ca Jill vC:!Luri ~illlstrc ..
E-un sunis.

16\

SEARA TN IARNA

I.inj~h': .. Alba.\ln:,
Nu So: Ini..... J niHil';. Rm;ir.
Fut !$Jolbcnc, u~c.lIe . ,"lo\"
RO$ii ,
AIhe-,
C;l"QI pte;!. .
])orl)1/fi, dc-..cum.
Pc .lul'j I,;,lse
AbanJonatc flori ­
Sr.a warcle
Z:lp"da alb;'!
Spt..: ;IJlU.~.
Curte peste VOl ,
1m;)" ..
M~i rrigufru.
J'u .K mi,<.,j nil1li..:. tn pMcda
C.llc-1I11 gl.'IS prill ngrAIJ
Din JUju] a~i.

i'rilllr(' c-.u:C',

Cullin \'ji ~i IUI1!;i,

tll~prc ,l,pu.~,

Pc Ilcsimlirc.

Tm~ct.

Au ~Ii\p~nll ;Iurc::\,le.

Noap!..:.

l66

CHIMIE
GAND1RI

tli place?
FnlnlQS
C3 din prol.hJSC fermemarc,

\'c:s..l
OmaglUi

Bun Ullui <linK Ln vCOIor,

l.ldn
S;l ti ajun~

TriH
Un J.it..:r c:go.

H~\I ,
GlIsl5nrlu.k in 1£01;l1l

C;lLI'/£ din ..leru


Cc Ir.Ulsforl1l~n: ...

~i ,O'ial . .
NUIIl;li diLl ~ .;c.sl

ell VOl VI~:Inl


Ulll:lBlli
In hdvnl..r.
A I1l1ui amie.: ill\"1:1110r.
Slln~, I'e unJC\·J.,

Ghiena.

CAtic;)u ~i pO~IIIC u.)~,".lle.


lnrr-o gr.1din;l pa,J.'di,
Frullll)~
Ural
VeM:1
Tri~r
BUll
R111, .­
( :aUI(; din erern
SL ~~i.11
Jr.?
'"'

I.EGE N D/I PASTE L

- Cc bim:-~ s<.;ri~
L (ng 1:1 dmp ..
~i III t~lcn!
Sum in<..j

Un I!l~rir~t

Rcswri .It: 1_'p.1dj ,

Djn ~c<olul Irecut


M,lrunte non

An: ... cv~ din altHaJ.


Pnn s31lluri

Tnt.lrnpl;')r i,
Ikp-.IHC:,

1,{)Curi.
Soan.: t,lll:'lr

A.prQll~ ca as!<'IIi
rug"'.

Cc il1~pi[;lt _ .
I.cfir.

Sail opcr;\ a ,upOrt3!


Ai.ur.

)\d~us.
i' frig ]a ~:l1np.

Tn (lirslil ~nil<lr ..

Ce oinc c scri~,

- NU,,1 de voruiL

270

LI BELA AM URGURI

Unil: Al11urguri
!>i Iri" Vopsdi
!)1:lU in 11.)llJrj, Tmlc rulon.
Plccalc SU/H DUferi pc ,..cg~udjlc ..
Ori<.:t fil11\c. Amurguri
_ Vci Ii ~;III~to~, Spoidi
:-.Jc:muriw[ ... Boidi
u(."t:lrC\ \·j nlll Dc--aratC<1on,

Din podf,orii, Illduccti gfind

COl. ~ .1. TL"'j\; luml..-:\ ( :onlcmpOtlll.

Tn ullcori .. .

Amurguti . . .

Vopsdi

'r nSIl~ culori,

Spoicli

Iluieii,

Srx:ran\c p3 r.t~ill: .

I'OEZII l7J
272

Si d.K.1 vf(:lllca iar inloarcc


tillrist.lri in jurul 111m,
L'n iad, ,ktgU5t araTC "iJ(.1.
!'lu CSt~ (tull a II tHai rjll

MOMENT

Cum I;.illdlll Ma..


t\ \"i~(11 prm:;'i nUJll;1I
Privl!\d
Pllsliu pan::ur~
~1.1i lJlu ll ell gC1llCI C

1")(; tJll<':~ dureri


('11m au plccat
'iPCr:tIlIC,

(:UIIl au ple<...iI

Donn I;

Ce lI\ar~ om era;.

!:Ii citc s·au demns..

II

Clnd lill~lea 111;\ impn~oar;'\


S; en-d d patea Illj ~u~tine,
U n rai, plJccrc CST!:" viala ­
Nu ate: Lum ;I fi mai bint:.
m

IN ZARE
VERSET TARZIU

- Ac;"ru C~[C lin or:l.~


Pr()u:s lie r.lzho'lic, Cubo~r:t pe lIQ:lpfC'
Oc (lUll hili ~ula[ T<'ccri de rnorm:lJl t,
Pll!' .:c ~c: I..uk.i. Si jalnic;c $O:l.pre:
Pcnrru p;iinc Zbo.r;! f\c: \';inr
SurpllJ.,uri,
Fonnc l(l1llpli... JI. Pus!iu $i de \'(,.';I(U1i

Sj lill(' stit cum Nu qri ,i IlU "UIll.


Si dnd ~c: va ~rlTSJ. Si dO:Hluc CCt~[~.
AcoIn (;'lIe un oras ,'Jid alti; /10 ~11l11.
eu \llllct profulli/.

~--
In
276

EPODA REVEUON

lubin:. IrL1.:UI 1);lSIOmaJ,

t.:.-andori.
Coli mit! pllecri
'( (.-orcll1~ de ali .
t'ingc bogat
Aurori ell ~ur,
GrOL3V,

hi ()rin)nl,
,Cij rllhll1 tn l)oaplC3 de Cr.1ciun.

C:u 1~I1W711 de: lnunc;1.


__ Oamigcana ..:u vin

?o n de 1.iu.l,
Si alll ell bucuric,
Dilllinc!i de va,<1
l-l~rapnic e lro~n; nd
Si .1'llrU ger. -
Dc ahe vrclIli . ..

Iam;\ .
!:>.Inc vcdel}l in oglind,1.,

Romlillti ...c ~clisori,


Si nO:lprca c;int;iroarc

Si \IIlIlLiJcri . .
:S.1 nc-adOaTll,Hi
luilire. ,fe,-ut pasiona!,
PcntfU Uil<HC.
Tl'OftmJ, de .11;1.

11

J;ulgii

Prjn wp:lLii goi .


Tri~telc m~plllc .

Dc om.1.{ ~ IrOICl1C(.C'

Doindc in sine_

Singur )13 U.

5i fulgii,

GEURGF HACOVIA 279

Priu cop~cii goi.

C~ d 111.1 di.~lr(",.c,

e\l fJorilc dalbc

Mi·~u g~sit lIlormoirnul

III
S3-mi om TN MARGINI
Cine !um . .
ge~t,

La sf.'iqit de leal. Si (tllll IllcrgcalJl

Pc lllalu1 unci ape.

lUll, ani s·au ous ­ Pqli ~c dUCl~.lU 1a \'~ lc.

Sun:! c;1l1tul meu,


C.ilni r.L~wh..";\\I g\Jlloaic,

Ani, ~ Ili SI.lv ,


Cinri ~c !;IS01U I~ 0 ruin~.

MedilC'l s~ beu. !llIr-o l.'\cere de toamn~.

III Clwl d baml fulfel. era ap~ ,

I)c f.1r~ vrc:un roSt,


P~/ll:i11l ~i aer,

Nu·i cere \'Ilios ::;i I)v!"n~i un foc pjri1.~ll

:;;1 n id vinul prost, Mai 1icare.,

Jmr-un resl dc IUllCl

Imlevoi:a 1lIe2

111 \'an:itul scraL

SJ m:1 due~ ,

$:1, 1lI:'i ailu bc;at

L1.5~r~il Je b.1.

280 181

RESTITUIRI FEUDE

CiullJ ceo_am I'ublic;i\ R07


e u ani in ur1J\,l: G.l11X:1!
Adllltr.110n 1\lh
~Hrfcli
VerdI:
Melo.!ii Ju~c.
CCllllsiu
Trandafiri:<i LC)piLHit:i.
Covo:<rc
So..:ialisl\\, Pciqgii dill 7,.jri :
AU1\!.Sfe..:arca lirnhilor, !mp:\r<nu] alb.

1III iIII idJ.ri. Trllp~r.<1lJ1 ros.

Enigmc de: ha"£.<1nL Jnlp:lralill negru.

Soci~lisrn. BOg:ilii gr;c,c

Cire:;c cc-am public-1.l 1llfr-un a .. (un~ dq,artc:.

eu ani In urtJl<\; UfOI'll


Mdodii dusc. Mingii .
Tranll;Jfiri ai corilarici 1)ul'J. urb:inl' l.idllri
Llmiri mintak:.
263

VERSET PROZAIC
\'ERSET IDEAL

E (.. Is d(' !a (,J vrcme


Un g,'Iml nl~ biruia Oridl~ soar vorbi .
Ll ncsf':ir$il. ­ Gmz.avc i<cm;nli
(,) trambl mll1-ic.l IJ Mcreu a cintJri .
I.-a dOliluil.
Af,ul-; umed
Si tramh,.. r11l1l.ia.lj Moin~.
!'I~c.i tn illf"inil, ­ [xc:m;\

G.U~IC m:.ti apro3pc ';i b1cnor.1,

Un gand obi~nu i t . CI si dc:rnult. Illll:crii ..

Si stillsc ""'pirlfii, ­
Oar \-ia\3-5i ducc: OHSUt..

1r.-oT n~c:.u . ..

",.

SERENADA VERSH FANTAST

SCf('ll3J3 pi.ing;\t();m.: ... t;n vah

/r de muru.:iI .l-IKc.:I.H, A pli!1lI in dcp:1r!arc.

[>t.:utru-o ~-ar.\ yiSJIO<1fC A r,r'WI.'I vr..ooa!;'\

So:rel1i1da $-3 ciotal I II ore de·llfri.nan::.

r-: 1)3 PIL"a-IlC( I


l'n intinn demonic

Pc lo\i "t/un:)
Si ironii
.l1narc,

I,.J t:;lmlnc, b eulot,


Duren (;C-;IU r.1sun~ 1

!'cntru-o 5C<lr.a viuro,1(c


Tn limine ~olifare ..

Sefcnad.a S-il c.int.1lt.

VERSET SLAV ALTE VERSETE


(1899 - 1956)
Un tango ,nai Irist
A dn l;\( Ullltev'\..'
$,\ lxaIL ,
Accsl o.:l$dg sOI;ial
DC\:;lt, rnCU:II ,
Ao.:«~i ror3~ic
tn Uni"crl"...
Sal! p;kllcal:l . ..
D3d t;1ccrca
1.:1 un ,ninut
C(lI'l().lt1. iar.\Si,
- Ncfericira.
TOAMNA PUTRFIlA

rragcdlc, mi/.cric. pl.lII\


11.1I(lc Ia irujllll'larc.
ViJrJ
MlI/i~.1 pl.in~c I.. um;I,1
Sc: ,tic U: llram.\ IguduilllJrc:
Fu~c JLUlIl pc t't,:r.uHlI .llb.
! 'Jl

EU TAC.
CADE I.AR0

I'u UL J<.: mull, til laei llc !Cri


('"de l;1~ "i nsoarc.l, I.norm oril0111 violet
ellic Irist:'!. ca ~I anii, Pc l!,cJ.lIl. IX: .:rClcr, pc ()d;)(:;
J 01 m.ll V311.
V;ilH
Ni1ll;c l.ul; illlr-o igl1or;tIH~ <::1\11
(' :\lll de dO\l:l. mii de Jill. I: dll r.

Tot
\'ot
~i ill ;t..1n:a inghe\3\;I. S;;OI
:--JiLl 111) ,sC1I1II (\11 m;l.I .'parc.
1"0<..
1,0':
Poe,

Suis
Vi~
Bis.

[n gCJIllllri, W;\IllIl.! $\Ilia


(:" frullf,r de nll;1l 1
2?3

AM ADORA-fiT .. BI~lLAB S I MON OS ILAB

~ LUI
Am :HiOTmjt 1a soh;'i
l!1lloapIC';) de en-Ciull . Bani
Am ~donnil p\ang;1.nd. R<':11

rc s~r.lt il c·ng!lCla{~. Gol


Pl~ngC'lu tlmil~ J~lbc Stul
oS; lurgtl.1i dt·-;argint Dus
R."idcJU in armonii p",
Scop
Tns\
I'ra. {
Ro~1.

A111 rOM
P rOM.
b:L,.t
Tn~t.
bi~[
PrOSt
r:c tnS I
R()~t.
N1NGE... RANDURI DE TOAM,VA

11,1, nhml tim pc sn,\/11c de carc Ill1i ~rii III

NinE-C. Ih)\n,\V stau iu LJ'.l.


Eo pk lk !OaJ11!1:\ pt·-awlo.

'II f~hfll;ilc sClllnali/l;1.r.l


I'c 1.1 \f1iLII. rx: 1.1 Cll'.Jrmj. (. Iri.~r, Gul (mIl7e.

Ill/ori, Jl11i~lJ ~I lI\lapll'~


J;'I nibll!l;l1..l t(J$r un prcx:es imcre.,.l!H.

l .1 1')<~,l1C 11\1 tn:1iI-'Xlt 1II111KI.

()I1, 11111-0 lihr.1ric, au zhurat liitt:va (rwut: 1I5<:atc.

Oril'c fclllci~ CHI." lrclt:

Tlili p~ r<: ,1 Ii 11111iu IlK.I .

M;oi ~C\llur din cutii

I\bia c.hc-o "!;'lra.

I., gr.,dill,1 puhllCl, III) .1 icf)(JliL fraJ1c.l'7.


'Ie 1Il1.1 ,-i1llhind IJ UI1 )lra l d(' pallsck.
Pc 11,Ivili(l11UlllHlli..:il, era un corbo
I -am inC(t'hac dt' tln~ \i nu mhl nhpuns nimi!':

F. HI.IIlUll. LU I.llii ~ grllk:Sc, JJr c al5c dt: pU5liu ..

1)<1, ora,\lIJ i~i JIl.:e balallla ,,:olllcr..:IlI~.


F. j1l1liu IUai ln~l, llllldcl c [oa mn~.

Eu in l. lllU mi-am g.1si( nimit:.,

It! voi ~ric m.,i pc Iarg. ;lir.l d.H~

2')

DIALO(;
ClNF I AIle.

- SJ "111:
( :in.e-i 1I1i ... ~i cinc-i marc:

MI-i triu.
NiJllcnc.l lIu-j mic sau marc;

- Ei... C",i?~ ..
I'u;cann 0..\1111 Ii part.

- (0. nul Vi'K .


T ()Ill ....:ultt. 11\; £C pafe . ..

Tall

- t\.rn vcnil (~ll!1t)


- l lndc .. nil Ie v~d
I' n.\IO:;, l();lle sun! UI\' 1I lte.
IAing.;' lillC
Legolll,HC
·I·.lei
H.,i iJIlCt. . .
l~ll m~ 1 inl,;C\

- Or...
()II~I ... Llm,

DI
liol ~",l Ii.' " \lhra.n:.

("JIll eu pl~ny..
- Lu p1.inJ;... (si eu)
_ \UI1I hvltuv.
11111.1. hllr.l ...
""1110::111 •
Vn;3U ~,l 10:: Slim,
1,;.,u: or:!
\kU!I,HC. To:: \ilill.
\',lle;'!, "aled , ...C-;lnl f:'OH?
Nil-I nmli";3
1 {",11ll pto::n:IUL
lnllcbunc\.:.
- r"ndmne~.: .
Cl (IR(,J.'. KAC(Wl .... I'l1FZI1 :!'>'J
!'!8

l lllll!
( ) ur-Jr.l .
Cum:
_ l) (i~lr~.

_ Mai hmc-atun... ' (1, iub,rc.


_ Awnll . _ (1, whiR,
_ 111 infin;t l 'mltrc ...
1n illlinl1 l 'mhre ..
_ I).lr ,-urn) ( .vl~) r.lIc .
_Cum s tI~.Hl" - ( "tur.nc,
_('inc ~tt<: \',\
_ C iIK )Lic. '.
_ puC/ie. - H~i \.u mine!
_ PC)C"/.!C. H.I; t.:u mine!
- f Lli! Un,le!
- Hail
- t Il1(,h: ~
_ UIllIe. ulldd
- CUl C"\ ;l~f<::t ?

- Su~ . _ Alte wn hr(:.


- ~1I.s. I r,li ~ptC ~(l:lr~.
- Umk~ I-hi spre ~u.lrc!
_ Ullde~ _ l lnlhn·,
_ TVI rnal ~\1\! .. l Imine
_ 'l'OlIlUI ~u~, C"lor.J.\c.
_ (~ine?
_ C;nd _ SuntCIlI a.ili il' ott.lie

_ E 111::1\ ~IJ~· - 1);1"

_ E nil; ~US. - Cc-a r(l~l:

Eu. ('1, IU, lli. l'n ~i(. 1'0.11<':

hUll -Ol!
_ rum. -01'

-5i. _ PUll ~ te ... uki?

(;c-a insl ;\~ta? - n.n Il) ~

_ Cc: ~.), fie? .. - Ell 1\1;1 clu ....


_ P')C'lic. - t\m pILe;)\.

- 1'<JCIIC. _ of. lllj ellk ...

50 1
GFOR<...E l3t\l (WI:\

'1 <.;- .11 ":1lk.1lf


_ f),lf lot Ill;'! ui! 1'<: fCTC.I-trl.

( 111)\ '1,\Il1 pc g5ndurl

l_illl!oJ \'(.'10/"' indr/.I~!;'J.

l).11 \; ell mj bandc;( la tille


~i tleni; m,1 u...Wr,\ de in$Omnic.
Dc due. Il(\pti~ CfNECANTA ...
_D..: ..:.ile nop!i?
_ (:~ tlwi r.u:i?
_ ( :1: ~.\ (,I":?
C ine t.ini;l 1110nO\()fl ~
. f>..U lIit s..:.lr~, )11;\ vJJ lI1J\l'Ol .
('OIl1] l:mLi, tot t' toll ,
:'-Ju uc.t ss. pkL \.1 Paris.

I'. \IIfJill,l
_ 'illill d~ L:m·vl1.ik 3iLi .

J II 1.\, JII1;'t.
"i tC·;l.ll l V.17U( IX: straJ,\

Afllwnie,
Si IIh1i 'J/II1 dllllrll Jlllintc .

Poe'lle

... (',\(i".\ nI..:tn ill linn.!

.'ii suhlil1ll\ ,1IIJrhie:.

Fr.1 1:lrl,jll . .

Si mllllL 11\1 se ~tlJJ~t.::


T":'.'ll1 sinqil,
Nil1lcni r~de. niJ1l<.::ni r Unge.
th, l1.m:.! 11li-Jt1Ui. JlninlC.
l·i. p!CL b PJri,!

:wnilllIUIL'br.l!;\;

! 1111 JOL Jhil.

o \ipl',j sa fUIll~1Il
~, Jpill tar s<l \'il>'\m .. .
hk,1\,

:-'..:llill.l. internal.

CE SA rA C'-- lVTR-O SL-RA. __

11l1r-o ~ur~.
Cc ',l fal?
I til "(lpi;;
ra a

\', mOil binc-o llo:HL--tlv;l.T<: . ..


r.l.. !! \I~

1-1o.);\lc- nn. lfl:? l)m h'-'rllc ":111111':11.1

Vi~ dc p,lU",

Ik iuhm~ ,

l .lllc ,-.iIlI~'1! tl O:lTe.


Pl'IlIl U "rCllll
( )~ re?
!lllft:V<l7U!C •.
l) .I l blll;\ lu.; r,\lu,1.I(: .,.

p ,IIC-p"ue,

PClltrU \,!.ll·.lm,!.lt,.urc.

VII poet si (II-() ' .... 1<:1.',

I K (.m: cu ,1 lui.

Alum:i, 1I1J1lcni nu rq;n'(,l

.\04

CA UN V [N
NINGE F£NOM£NAi .. .

V oi hea. ,-c .\-;\ f.1l~

A, nillgc fC11oJnwal.
\>'111<11<1 :1II~li7,1, 111:\ distrez

C;o. oc.\iniO,Ir.l.
Dl: u: ~J IlC (cmem

Pc n1l7cric \JiLam ,
Dl~pn: WI "ajun'/~ ?

Frigl1l r~dc Illiltrabil.

0 , prill 1~1rg\l! (wienj!,

A, d~c-Ji f'i dt: LOSI..')\F),

Corbii ha\:UldaJa zix)ar.i.


R,l.lcopt c,11n rcpclilUI (cnm:nt.

Pm' d~l\I(' ,
PO.I.: ~m Illullci 5;\ aflam

Cll'() l11i'l.cric biur:'-,


.1\1
vlC\li 1:111 )<.: 111.

I rigul r;1dc mif.cphil. ..

;-;101 de ghc:a\;)., plill.


Ell nl~ (tue pc \\r~7ik tloue.

Munw ~i uistc(;'\,

Vis de 1'l,'lU!, de juhire.

.,117
.I()(",

SINGURATATE, NU T E -A~l VOlT


UNUI CLOVN

t :ulllplil

r.11~JlItl ! r:,Jc ~ard'\IIl( I' ~(JIIII ,;in~ur.lta~ii !

{:u a~riratij nubile .


:-'IIII( uci5ul ... i.
.'it: du(, .,c due IlOrl! :llhi
PI: boil;, d<.' safil. :-' illi::\lf".II~lca :
l' OV.H;t 1.lL<:filor
Cind iu ~tr3.d.1 \i~:l (ras \luul ~ EI~j;He
I)ou.l palmc :ldC\l~ra(<: 1k $u>l'in,, _.
lu)\,(~ rildca (~ ]a Jrc!I;\
Zidnd c.~ .~U IH iar ~lIl\ul~IC. ,"'illgur;ltat~·~ . .
udlllJ l tOU
!'f!"':,IC inghcI.H
in nduul ~;i!1dul\li
r-:"illlpln~H ..

Sill~Llr.H;HC,
i'!u 1(",1111 \"oil~
Vi.lfa - h.liu.J.­
I\t~,1 dJrui, lie.

TIJ llI-ai u:rut


Viqil
- Pril.Onicmll;\U ­
Siu).':ur.n,m: .
10"

()al\l.:nii
CUIll I·~l" iuhil
Diltc.:i
~u Ill-JU '<Oil.

\)11) ~Ul!;'HJ1J.1C,1

Vi~nl TOA/....INA MURIND


111 ~iJlg\lr;l.{;I,I~
Monii. <I llil1\~nj
Nil illl'.:kW: T();lnln~ ill grjdina i.\l acorJoI. vlO~r~.

t\..:<.:.'\ ,Idalll.:. Plan~ ,uunde: )0I.111il, lung ~l prc1ung

Si·n !l;oJb o<bic :l,<.:O/duri ajllng.

l'oeiL evil;;!l; Si li!jng in oJaic, ~i eu Jill vioar.J..

"i IIg,U rl1 ,Itl'~_ PHil!;!, 'IrHndc walt: hlllg $i prelullg.

lntfc oan1Clll
L:, viala ... r crl-..t;Ua <.: de.Khi5;1. vio,m:k pL'iIl!';.

0, 1lillgC. ~I lOate Sf .,dug ..

Palid~. W:U1l1l3 Ilcrvoas,~, cinta.lld a mliriL

Tmi lade.: vio~r-J. ~i Gld os!c.:llil.

hr IO;'lIl1I1 ;/.. POClj , dlltind a muriL

)10 "'

NERVI DE TOAMNA
T U AI MURIT. ..

'I (l,1I1l11j • jOlf )UIH Lopil.


I'rC'LCIU;lI1\c.:OI ,111\ pil·rdut-o._
;-., iar .kfilcll/.J. 1111111,
ru Jin Lilde ;I<,:c:,IC.

.11 murll ill 1111.1 MI/t:r/.1 L1il.lI;1 de lei LC alll..lll1~lIt-O.

r II, hlond (nl'il de VI\l., \fin., ~1 vOllli( Hi)!, . '


11l1l1lJ. !;t(,.l,.\.Co: ilbeqe.J\ hiur..:: ...."I,lenie.
lhr I'~I mai g... me illcJ. IL ..:11(,'3)11.1 . bl;i)l{k Crt'>\.
1II1ie,l, IO.UHnJ ~1 1..Irelllc ...
h...:in.U.l-ll .llh, dep,Hte. 1111 (fl:'lit m::ilgr.l \I:SIC:.

I )C'\l'll ;1~[.1 111 1. t/C.)prc ,1(.o:'C;1 IIU,

YiP:11l\C ill dC'liu. HI ~ullnck p!t:sni\l:.


!'rUII/C 13 dill . .
Tc .. h~'II11'\ IfI:nlUf.inJe ,II 11013. ll,::1 .1 11 , UIIll.I,
Huhll,

:;i '.Ire Si-HUl"Jh,\ tlc-.\ 1.\ Uflll<i

11 l.m)1.: lIit'\'1\ \i ell .un 1"0)1 pc pJ.lI\;inc,

h:LII>.lr~-1l ~lh, \><: brow:':11 nJl~ It:qciiu;.


DoH 1I1).le••lI r(l~t tu?

,,<,; Ju...c l'i,.uurlLi UI [runlca ;t1rn~IJIJ. SIIIl! I.U ill or;J.$ul cilomi.
Si tr.ll1l.b.flri OC-.II.Ll1Il.I JIll \"t)r nlli jllll"n. l>c HI ,~. sc sting. l11illcni I1U rq~n;t:l

{ II \'i,unk moa.rtc in p.l<.X \"J UUnll! . norm


J'C<.14).\r.l-n ,lib IllUrJ - V.! pc mMrnllr.! qcl:t'.I . ["O.IIIl11J •• ~i ,UilUrg"Tl de pit:
r.oItc;jf.\ III 0 'I'dim:! \'iolcu
()rJlIl,ileo ptlhli\.c. !1lIlTJll',

Allin. "i,1I1 .h1,~LUrJJ<: ..


twunle Im.poi' Oriundt'...
ROMAN-O, :-.ANGF. PLUMB, TOAMNr\

(ilmlll1ll:l C II rOl.J Je argim.


In,,-ci prin pio;lia trI~l:l.
l;lI pIerI ..:urhat do:: Ime
l-bi, .\J to!:·a~tCpl in l.lvoiul de ~ rgml.
('u ~~Il);C in I->;ttisl~
1k Il-IJ ,.\ vii. nu c ninw.:.
1\; ellll';] col! .'0: du,;(',
1'-1111 set-ollll;c.
roti mil\(,
Incl1 prin plo;!; .• lri~l;l
Cil1d wIlli c 1'I:11Irll ;ugin l.

rot plulllhul uJ al u:tu


!tH'Il:\llt: \uua rol..1. de nrv;int.
Ali IHI-; vrcntca de ;lil1l - I'c Uflll.1-; .\t: ;\bal<~.
Prill g;lllhuril.: pictii
])c vd l en;
'HI rrUII"",1e 1l.>,-.ll<~.
Cind 11-0 "j vin .
Pc h.lll<.~ 'eOlt: \'ci ghi:
! III piUrllbul ud aI cdii
l'11 Lr;n
)\ () IHn)ltxtl de arginr_
F ~.lJlgc. plumb si to:unn:..
eu n~nt hi'll de p3'-C

o (t;lU lot ma- n dc':lJllll:'


Lugllbr.l ~i 1n1:1ce.

I .\.illge. plumh ,j toan1l1.l


",

EBRFIA \ 'ERSET DIVAGAT

Eu "1111 eu mine

l:1ncic,
1,1 w.ue C pille.

r!.\\I~.i.nd t c·~i dlL~ Jc-:m:t~\ IJoCStt" n~jn

l'ocli!\ c-n afar:1. de Olllcnirc,

~i Ie-a LlIl'rins, pc VCll. in depart.ln,

l)Cl'~r1C
Alllcric.:l ..

~i "q.niLil:.

Ehrcic.
FnlllloasC r.l1I1C Ja uhi{)uri

1)<..' dow! prii I1Q;1.,II\:. tic: .,k-;Jll.

NUI)(;Hlru mine ...

-I II mori pllll~:im.l, priviult pailC O<..<.."'3n.

Ell ~cll\ in vn:hiul ...onllllcnl.

Cc ";tine ~umpe

Sj ,10UI11Cflintc ...

Nu eu ~.1 <liri!'; [unm.!..

JlOC-fja c af.1r:1. Je Olllcnirc

Departc

"i \"t"!>ni.:ic.

Si wemi. vrrmi au tr((\11

Ori nu en "-25ICp1 fcrif.:jrc__

317

SI CE ...
UNU I Al.COOUC

C;j g.inJul dc mercu ou,,'e1c.

,\ \pifl lIli((lloi Jill dt.:part.Hc


tn HOII de 1l0,lprc Or:\$cn~c

Cu.l1.113 i\'lo.. ~I ciJiu.

Si .1.1<..;1, ~orp\lfl Cl'rc_~ti sc-ndrlc.'c.

CI dc-ai ,ulh III 0.:0(,"1 (.;11 :lr:C·

Ori ,1.111 dt'f,~rt ~ lucindc ~tcl( . .

Ai trJmIOnll.l-ll \11 IOH:hiu.

Sau grell' Ji s~utii ~t:lrncsc

11)\'(Il\ii (ri~tc S.1tl u~urclc

Si cc, dJ":.1. Lorpuri u:r~ti ,c-n\'.irtc,;(.

Dri ,q J. U d~)lJrtc luLindc Side.:

iT· .
POEZII 319
3 \11
C.'r:lV,lnc pc 15.ng~ pir.lmiJr
Dc pdcrini $i hcduini

~e..:hi dr 3(010,

I-:(Oll ri
Din 1l(3 Illeroglifclor. ,

Pir;ulliJc, djadclll,\ iiocrl:\!ii

Itid~ pc varfurilc VOlSlfC ­

/jmhcl rc... Jr~3r p,-'SIC pmtiuri _

EGl PET
L1hirllll obdi$(;uri .

Temple in ncmJrglllirc.

Mumji in lailla \·...-aUirilol

Dcscifl;\ri in cartll~c >

Ef,I]X\ - 'UVl\J Je viJ(~ ell IlU1\lC" de illying:lwri,

'N lar,j dcserlll!ui IlcadOT1llit.

C.ul,jllll de ::;\1(:'/ ­ ~ crpi Ut pureri Je nlagic.

BI)u(cric pc m;dro.:pl jJlvcrig~u .


':"ccrcu; <lk v[tl)!IIrilor

0, l'il~lIIidc, de cc IjcuSlek lI10qii


Civiliz:l!ic illsprc viito'r,

V:.. IlIlblll:\ '0)1111111 dc ll1iltl1ii ? Eroii liben<lTi i

I'V,ipclUll,\:lngc cu ITJ;\rg;irillrek durerii . . Va apar;\ . .

n. \III llI;!i pLln!!.l'. emi...e F gipe,~

FgtJ'ct. n::v;\ rs.11\: a NiJului de ~ur.

tndcnlnul vn;!llii:

_lmumt:!

VI:lfJforilor <-'\lIlui IIIL-djll . Ie spun:


_ 1.......1 \1 ~;\ dipC:-,L~'\

()"'hinl ,enin dCl~UprJ Ef,il >CI Uiul.

01il.lo(.\;u.t nu mor n1.lrtirii drcpt:.uii

11
I;)-:ip~; t. ro.;v.'~;uc a Nilnlui dc .Illf

1't:I1.1 ,\ lliCc"cior.

Jv\~llllHlI1 :U ;mroni.

;'1 ~f1n:(Ull\evor;IIH.

r01:L1I
320

Alli.l;! I'lC~·rl.

F Ml~,lUl- din Baclu.

CUIIl anl fllminil~

FESTIVA Prin C(,llIni

M~ I'rC'lli~plln b poc:ziC'

rrumw e: ora$u1.. .
Scam pbCU11 ..
F plin dc Sdntcj Gl-f bcnc
l.umim dc C311<ldabn: ...
~•.l nu Inai p f~ngl
Si [o\lJgrJfii 111;\ filtn,'I1­
c~ era Iris! odal.i!

0 , s~1a ell nod


E nonr1cn la cruce.. .
!)i vc:rsuri1c IIlc1c
Vi no s1 Ie 51rut
B;''IIrillc!...
NU/Ila, W g:Jroa(e al
5·,1 ~f:iT1it .
AlIl v1ZUI bog1uifc dc ~ur

Si ,mtl:15C alo.: Ifc-cuwlui

AWlll ale lui A1.i! ...


S"ldmii or PQn~~ti1
0, mam;1 ,
{)a, fu5Ci in (;1)1('1111 Bland;\ mam~.
Pri\,(:~lc'l i filiI !
Nababilor
eu <:ri~I~C, ogIin1.1 ~i maOllO rl .

fatl! Asn vcnil a. l'hrnkt

tn nl-illc\C melc

Ccrnilc.

B;\u-a" de: 75 de: ani,

ell nod ~i Jc<:oralie,

AliI dCVCU;l un lan::i!

Dc j7 de ;tlli ...