Sunteți pe pagina 1din 52

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

COALA POSTLICEAL SANITAR


CAROL DAVILLA BUCURETI
PROIECT DE ABSOLVIRE
DOMENIUL: SNTATE I ASISTEN
PEDAGOGIC
CALIFICAREA PROFESIONAL: ASISTENT
MEDICAL GENERALIST
COORDONATOR:
PROF. MARIA POP
CANDIDT:
ERBAN COSMIN
CLASA III-B
BUCURETI
2014
NGRI!IREA PACIENILOR CU
GASTRIT ACUT
2
CUPRINS
Argument..............................................................................................................................pag 5.
CAPITOLUL I - Noiuni de anatomie ale aparatului digestiv pag !
"" Noiuni de anatomie ale aparatului digestivpag !
1.1.1. Cavitatea bucal...................................................................................................pag 7.
1.1.2. Faringele........pag 7.
1.1.3. Esofagul..pag 7.
1.1.4. tomacul.pag !.
1.1.5. "ntestinul sub#irepag $.
1.1.%. "ntestinul gros.pag
$.
1.1.7. Ficatul...pag 1&.
1.1.!. 'ancreasul....pag
1&.
"2 Noiuni de #i$iologie ale aparatului digestivpag "%
1.2.1. (igestia bucal...pag 1&.
1.2.2. (igestia gastric.pag 11.
1.2.3. (igestia intestinal.pag 13.
CAPITOLUL II & Noiuni despre 'oal(pag ")
2* +astrita a,ut(pag ")
(efini#ie.pag 15.
Cau)e.pag 15.
imptomatologie..pag 1%.
"nvestiga#ii paraclinicepag17.
*ratament..pag 17.
+ecoman,ri ,ietetice....pag
1!.
Complica#ii...pag 2&.
2.3.1. -astrita coro)iv.pag 2&.
imptomatologie..pag 2&.
*
Complica#ii...pag 21.
Etio.patogenie..pag 21.
*ratament..pag 22.
2.3.2. -astrita flegmonoasa....pag
22.
imptomatologie..pag 22.
Complica#ii.......pag
23.
Etio.patogenie..pag 23.
Evolu#ie /i prognostic.pag 23.
2.3.3. -astritele cronicepag 23.
imptomatologie..pag 24.
Anatomie patologic...pag 25.
Etio.patogenie..pag 2%.
(iagnostic..pag2%.
Evolu#ie /i prognostic.....pag 27.
2.3.4. -astrita 0gastroenterit1 cu eo)inofilepag 27.
CAPITOLUL III - Rolul -i interveniile asistentului medi,al .n tratarea pa,ienilor ,u gastrit(
a,ut( pag 2/
*" Rolul -i interveniile asistentului medi,al .n tratarea pa,ienilor ,u gastrit( a,ut(pag 2/
3.1.1. Culegerea ,e ,ate... pag 2$.
3.1.2. ",entificarea problemelor ,e 2ngri3ire ale pacientului.pag 3&.
3.1.3. 4biectivele ,e 2ngri3irepag 3&.
3.1.4. "nterven#ii planificate......pag
3&.
CAPITOLUL I0pag *)
Ca)ul 1...pag
35.
Ca)ul 2.. pag
3$.
Ca)ul 3...pag
43.
1
Conclu)iipag
47.
5ibliografie...pag
4!.
AN23A..............................................................................................................................pag
4$.

AR+U42NT
4i-am ales a,east( tem( ,u s,opul de a-mi .m'un(t(i ,uno-tinele teoreti,e despre 'oal(5
simptomele spe,i#i,e5 investigaiile -i tratamentul ,are se apli,( .n tratarea ei ,6t -i metodele
de prevenire ale a,esteia
+astrita ,onst( .n a#e,iunea mu,oasei gastri,e repre$entat( de pro,ese in#lamatorii5
degenerative5 metapla$i,e sau alergi,e A,este le$iuni pot avea o evoluie autolimitant( du,6nd
la ,i,atri$are sau dimpotriv( pot du,e la ,ompli,aii grave repre$entate .n spe,ial de 7emoragii
sau per#oraii
Termenul 8gastrit(95 .n medi,in(5 spe,i#i,( un grup .ntreg de 'oli ale stoma,ului5 de a,eea5 la
pa,ienii ,u diagnosti,ul :gastrit(:5 pot varia semni#i,ativ esena 'olii5 severitatea a,esteia -i
prin,ipiile de tratament
Termenul :a,ut(: re#le,t( rapiditatea -i timpul de de$voltare a maladiei A,east( #orm( de
gastrit( poate s( se de$volte .n ,6teva $ile sau ,7iar .n ,6teva ore ;n ,a$ul .n ,are tratamentul
este reali$at la timp -i este ade,vat5 'oala se tratea$( .n ,6teva s(pt(m6ni sau ,7iar .n ,6teva
$ile5 -i5 de regul(5 tre,e #(r( ,ompli,aii -i #(r( de ,onse,ine grave
<es,operirea .n urm( ,u ,ir,a 2) de ani a in#e,iei mu,oasei gastri,e ,u =eli,o'a,ter
p>lori a dus la o adev(rat( e?plo$ie in#ormaional( privind etiopatogenia a#e,iunilor gastri,e
La ora a,tual( este ,unos,ut #aptul ,( in#e,ia ,u =eli,o'a,ter p>lori @=PA determin( o
su,,esiune de evenimente ,are5 .n ,ele din urm(5 du, la apariia unor 'oli gastri,e Pre$ena
)
=eli,o'a,ter p>lori la nivelul mu,oasei gastri,e provoa,( un r(spuns in#lamator ,roni, ,are5
,uplat ,u le$iunile ,elulare -i ali #a,tori etiopatogeni @ingestia de al,ool5 ingestia de su'stane
puterni, a,idulate sau de medi,amenteA iniia$( o ,as,ad( de modi#i,(ri 7istopatologi,e ,are
tre, de la gastrita a,ut( la gastrita ,roni,(5 gastrita atro#i,(5 metapla$ia intestinal(5 displa$ia -i
,an,erul gastri,
La ora a,tual( este 'ine sta'ilit ,( le$iunile pre,an,eroase de la nivelul mu,oasei gastri,e
sunt #oarte variate5 iar aspe,tele endos,opi,e ale mu,oasei gastri,e nu sunt de ,ele mai multe
ori .n ,on,ordan( ,u aspe,tele 7istopatologi,e Corelarea diagnosti,ului endos,opi, ,u ,el
7istopatologi, repre$int( 8standardul de aur9 .n diagnosti,area -i tratamentul a#e,iunilor
gastri,e
CAPITOLUL I
"" NOBIUNI <2 ANATO4I2 AL2 APARATULUI <I+2STI0
Aparatul digestiv este al,(tuit dinC
- tu'ul digestiv
- glandele ane?e
Tu'ul digestiv este #ormat dintr-un ,anal alimentar inegal ,ali'rat pe lungimea s( ,(ruia i se
des,riu urm(toarele segmenteC
- ,avitatea 'u,al(
- #aringele
- eso#agul
- stoma,ul
- intestinul su'ire @duoden5 DeDun5 ileonA
- intestinul gros @ ve$i #igura "A
+landele ane?e sunt repre$entate deC
- glandele salivare
- #i,at
- pan,reas
!

Eigura "C Aparatul digestiv
1.1.1. Cavitatea bucal este primul segment al tu'ului digestiv5 ,onine dint.i -i lim'a
<int.i sunt #ormatinuni osoase5 dure implantate .n alveole Totalitatea dinilor #orme$( dentiia
al,(tuit( din urm(toarele ,ategoriiC
- in,isivii5 taie 7ran( -i #un,ione$( prin #or#e,are
- ,aninii5 s#6-ie 7ran(
- premolarii -i molarii5 m(runes, 7ran( .n di#erite #eluri5 au relie# rotunDit -i #un,ionea$( prin
strivire
<entiia de#initiv( este #ormat( din *2 de dini -i apare .ntre !-"* ani5 ,u e?,epia molarilor de
minte
Lim'a este un organ mus,ulos ,are intervine .n masti,aie -i deglutitie
1.1.2. Faringele este un organ mus,ulo-mem'ranos la nivelul ,(ruia se interse,tea$( ,alea
respiratorie -i digestiv( Are #orm( unui Dg7ea' des,7is anterior -i este .mp(rit .n trei etaDe5 .n
#un,ie de organele ,u ,are ,omuni,a aneriorC
- na$o-#aringe sau rino#aringe
- 'u,o-#aringe sau oro#aringe
- laringo-#aringe
;n stru,tura s( intr(5 de la e?terior la interiorC
- tuni,( e?tern(5 de .nveli- sau adventi,ea #aringelui
- tuni,( mus,ular(5 #ormat( din mu-,7i ,onstri,tori5 dilatatori -i ridi,atori ai #aringelui
F
- tuni,( su'mu,oas(
- tuni,( mu,oasa
1.1.3. Esofagul este un tu' ,are #a,e leg(tur( .ntre #aringe -i stoma, Are o lungime medie
de 2) ,m
;n #un,ie de regiunile prin ,are tre,e5 eso#agului i se des,riu trei poriuniC
- eso#agul ,ervi,al5 p6n( la ori#i,iul superior al stoma,ului @apertur( tora,i,( superioar(A
- eso#agul tora,al5 p6n( la dia#ragm
- eso#agul a'dominal5 p6n( la ,ardia
;n stru,tura eso#agului intr( urm(toarele tuni,iC
- tuni,( mu,oasa la interior5 ,onine glande ,are se,ret( mu,us
- tuni,( su'mu,oas(5 groas(5 determina #ormarea unor pli,i longitudinale ale mu,oasei
- tuni,( mus,ular(5 ,uprinde un strat e?tern de #i're longitudinale -i unul intern ,u #i're
,ir,ulare
- tuni,( e?tern( sau adventi,ea5 este repre$entat( la nivelul portinunii a'dominale a
eso#agului5 de seroasa peritoneului vis,eral
Inervatia eso#agului este vegetativ(C
- simpati,(5 prin ple?ul eso#agian
- parasimpati,a5 prin nervul vag

1.1.4. tomacul @ve$i #igura 2A
2ste lo,ali$at .n ,avitatea a'dominal( su' dia#ragm(5 are #orm( literi 8G9 ,6nd este gol -i
#orm( de ,impoi atun,i ,6nd este plin Are dou( ori#i,iiC
- ,ardia5 ,omuni,a ,u eso#agul
- pilor5 ,omuni,a ,u duodenul
2l ,uprinde dou( poriuni5 una verti,al( -i alt( ori$ontal(
Poriunea veri,ala este #ormat( dinC
- ,amera ,u aer sau #orni?
- ,orpul stoma,ului
Poriunea ori$ontal( #ormat( dinC
- antul pilori,
- ,analul pilori,
Peretele stoma,ului are patru tuni,iC
- mu,oasa
H
- su'mu,oas(
- mus,ular(
- adventi,e
;n peretele stoma,ului se g(ses, glande gastri,e ,are se,ret( su,ul gastri,5 #ormat din ap(5 a,id
,lor7idri, -i su'stane organi,e repre$entate de en$ime

Eigura 2C Stoma,ul
1.1.5. "ntestinul sub#ire5 ,el mai lung segment al tu'ului digestiv -i ,el mai important organ
.n rolul de digestie datorit( #un,iei motorie -i de a'sortie
Se .ntinde de la s#in,terul pilori, p6n( la valvul( ileo,e,al(5 unde se ,ontinu( ,u intestinul
gros
Pre$int( dou( poriuniC
- duodenul ,are este #i?at de peretele posterior al a'domenului
- DeDuno-ileonul ,are este mo'il
Stru,tura duodenului este repre$entat( de ,ele patru tuni,i ,ara,teristi,e sistemului digestivC
- seroasa
- mus,ular(
- su'mu,oas(
- mu,oasa
GeDuno-ileonul repre$int( poriunea mo'il( a intestinului su'ire 4o'ilitatea este asigurat( de
me$enter5 #ormaiune peritoneal(5 ,are .l leag( de peretele posterior al trun,7iului
1.1.6. "ntestinul gros @ve$i #igura *A
2ste ultimul segment al tu'ului digestiv Are o lungime de apro?imativ "5! m -i se .ntinde de
la nivelul valvulei ileo-,e,ale p6n( la ori#i,iul anal
I se des,riu mai multe poriuni sau segmenteC
- ,e,ul sau apendi,ele ,e,al
/
- ,olonul as,endant
- ,olonul transvers
- ,olonul des,endent
- sigmoidul sau ,olonul ileo-pelvin
- re,tul


Eigura *C Intestinul gros
1.1.7. Ficatul este o glanda ane?( a tu'ului digestiv5 lo,ali$at .n partea dreapta a ,avit(ii
a'dominale #iind delimitat superior de dia#ragm5 iar in#erior de ,olonul drept -i stoma, 2ste
al,(tuit dinC
- lo'i
- segmente
- lo'uli
- 7epato,ite
Ei,atul se,ret( ,ontinuu 'il( ;n perioadele digestive5 'il( este transportat( .n duoden prin
,analul ,oledo, ;n perioadele interdigestive5 s#in,terul Oddi este .n,7is -i 'il( se depo$itea$(
.n ve$i,ul( 'iliar( unde este transportat( prin ,analul ,isti,
1.1.8. 'ancreasul este o glanda mi?t( lo,ali$at( .n a'domen Are o po$iie transversal(
Se,ret( su,ul pan,reati, ,are este transportat .n douden prin ,analul pan,reati, prin,ipal -i
prin ,analul pan,reati, se,undar Conine trei tipuri de en$ime ,are 7idroli$ea$( proteinele5
glu,idele -i lipidele
Are #orm( alungit(5 ,u a?ul mare ori$ontal I se des,riu urm(toarele poriuniC
- ,apul este ,uprins .n s,o'itur( duodenului
- g6tul #a,e tre,erea .ntre ,ap -i ,orp
- ,orpul este dispus transversal5 .naintea ,oloanei lom'are
- ,oad( prelunge-te ,orpul pan,reasului p6n( la 7ilul splinei @uneoriA
"%
Pan,reasul e?o,rin este o glanda a,inoas(5 ai ,(rui produ-i de se,reie sunt en$imele digestive
Pan,reasul endo,rin este repre$entat de insulele Langer7ans5 insule ,elulare r(sp6ndite .n
pan,reas5 .n,onDurate de o reea ,apilar( sinusoidal(5 .n ,are se vars( produsii de se,reie5
7ormonii @insulin( -i glu,agonulA5 ,u rol .n meta'olismul glu,idi,
"2 NOBIUNI <2 EIIIOLO+I2 AL2 APARATULUI <I+2STI0
1.2.1. (igestia bucal
<igestia .n,epe .n ,avitatea 'u,al(5 unde alimentele introdu,e su#er( un pro,es de s#aramitare
numit masti,aie5 dup( ,are sunt .m'i'ate ,u saliv( -i trans#ormate .n 'ol alimentar
Rolul saliveiC
- degradea$( amidonul
- #a,ilitea$( pro,esele de masti,aie -i deglutitie
- #avori$ea$( stimularea re,eptorilor gustativi prin solu'ili$area alimentelor
- .ndep(rtea$( resturile alimentare ,are r(m6n .n spaiile interdentare
- rol 'a,teri,id prin li$o$imul pe ,are .l ,onine
- #avori$ea$( a,tul vor'irii5 menin6nd mu,oasa 'u,al( elasti,( -i umed(
Se,reia salivar( este ,ontinu(5 dar mai a'unden( .n ,ursul aliment(rii5 ,6nd devine -i mai
v6s,oas( Saliv( este se,retat( .n mod re#le?
4asti,aia este pro,esul prin ,are alimentele introduse .n ,avitatea 'u,al( su#er( o transormare
me,ani,( prin s#aramitare
La pro,esul de masti,aie parti,ipaC
- mi-,(rile mandi'ulei5 lim'ii5 'u$elor -i o'raDilor
- dint.i
<eglutitia este pro,esul prin ,are 'olul alimentar tre,e din ,avitatea 'u,al( prin #aringe -i
eso#ag5 .n stoma,
<eglutitia ,uprinde trei timpiC
- 'u,al
- #aringian
- eso#agian
1.2.2. (igestia gastric
<igestia gastri,( se reali$ea$( datorit( a,tivit(ii se,retorii -i motorii a stoma,ului @#igura 1A
""
"-A,tivitatea se,retorie ,onst( .n se,reia de su, gastri,
2n$imele gastri,e suntC
aA-proteoliti,e repre$entate deC
- pepsinogen5 este o en$ima su' #orm( ina,tiv(5 se trans#orm( .n pepsin( #orm( a,tiv( a
en$imei Pepsin( 7idroli$ea$( proteinele p6n( la stadiul de peptide @#ormate din "%
aminoa,i$iA
- la'#ermentul este o en$ima pre$ena la sugari -i are rolul de a ,oagula laptele
- gelatina$a5 li,7e#ia$( gelatin(
'A-lipoliti,e5 lipa$( gastri,( 7idroli$ea$( lipidele p6n( la stadiul de a,i$i gra-i -i gli,erol
2-A,tivitatea motorie a stoma,ului se reali$ea$( datorit( mus,ulaturii din pereii stoma,ului
La nivelul stoma,ului e?ist( dou( tipuri de ,ontra,iiC
- toni,e5 ,are se reali$ea$( atun,i ,6nd stoma,ul se umple ,u alimente -i ,6nd stoma,ul se
gole-te de alimente
- peristalti,e5 sunt unde de ,ontra,ie ,are se propag( .nspre duoden -i au rolul de a .mpinge
alimentele din stoma, .n duoden
Re$ultatul digestiei gastri,e se nume-te ,7im gastri,

Eigura 1C <igestia gastri,(
Su,ul gastri, este se,retat de glandele gastri,eC
- .n ,antitate mare .n perioadele digestive @"-2 litriJ$iA
- a'sent sau #oarte s,($ut .n perioadele interdigestive
"2
Su,ul gastri, este un li,7id ,lar5 in,olor sau u-or opales,ent ,u puterni,( rea,ie a,id(5 p7 K "-
"5) 2ste #ormat .n ,ea mai mare parte din a,id ,lor7idri, A,idul ,lor7idri, este se,retat de
,elulele parietale sau o?inti,e ale glandelor gastri,e
;n a#ar( de a,id ,lor7idri,5 su,ul gastri, ,onine -i en$imeC
- pepsin(
- la'#ermentul sau renin(
- lipa$( gastri,(
- li$o$imul
- #a,torul intrinsi,
- mu,in(
Controlul se,retiei gastri,e este divi$at .n trei #a$eC
- #a$a ,e#ali,(5 ,onta,tul alimentar ,u mu,oasa 'u,al( de,lan-ea$( re#le? o ,re-tere a se,retiei
gastri,e
- #a$a gastri,( este de,lan-at( de p(trunderea alimentelor .n stoma, <urea$( *-1 ore5 timp .n
,are alimentele r(m6n .n stoma, -i are lo, digestia gastri,(
- #a$a intestinal( este determinate de pre$ena ,7imului gastri, .n duoden La a,est nivel
volumul se,retiei gastri,e este #oarte redus -i s(ra, .n a,id

1.2.3. (igestia intestinal
Intestinul su'ire
<igestia intestinal( se reali$ea$( su' a,iunea ,om'inat( a 'ilei5 a su,ului pan,reati, -i a
su,ului intestinal
Lil( este produs( de 7epato,ite -i ,onineC
- pigmeni 'iliari @'iliverdin( -i 'iliru'in(A
- s(ruri 'iliare
- ,olesterol
- le,itin(
Rolul 'ilei .n digestieC
- emulsionea$( gr(simile
- a,tivea$( lipa$ele
- #avori$ea$( a'sortia gr(similor din intestinul su'ire
Su,ul pan,reati, ,onineC
- ap(
- ionul 'i,ar'oni,
"*
- en$ime @proteoliti,e5 lipoliti,e5 gli,oliti,eA
Su,ul intestinal ,onine urm(toarele en$imeC
- proteoliti,e @peptida$eleA
- amiloliti,e @di$a7arida$eleA
- lipoliti,e
A,tivitate motorie a stoma,ului se reali$ea$( prin mi-,(ri toni,e5 peristalti,e -i de segmentare
4i-,(rile segmentare sunt ,ontra,ii inelare ,are apar la intervale regulate de-a lungul
intestinului apoi se rela?ea$( -i apar alte ,ontra,ii la milo,ul segmentelor dintre ,ontra,iile
pre,edente
A'sortia intestinal( repre$int( pro,esul de tre,ere a nutrimentelor din intestin .n s6nge sau
lim#a Se reali$ea$( prin intermediul a trei me,anismeC
- pasiv5 prin ,are su'stan( tre,e de la o ,on,entraie mare la o ,on,entraie mi,(5 nu se
,onsum( energie
- a,tiv5 su'stan( tre,e de la o ,on,entraie mi,( la o ,on,entraie mare5 se ,onsum( energie
- prin ve$i,ule de pino,ito$(5 su'stanele sunt .nvelite .ntr-o mem'ran(
Intestinul gros
La nivelul intestinului gros au lo, urm(toarele pro,eseC
- a'sortia
- #ermentaia
- putre#a,ia
- a,tivit(i se,retorii
- a,tivit(i motorii
A'sortia la nivelul intestinului gros este redus(5 se a'soar'e ap(5 s(ruri minerale5 glu,o$(5
vitamine din ,omple?ul L -i vitamina M

Pro,esul de #ermentaie se reali$ea$( asupra glu,idelor nedigerate din intestinul gros 2ste
reali$at( de 'a,teriile aero'e lo,ali$ate .n ,olonul as,endant -i Dum(tatea dreapta a ,olonului
transvers A,este 'a,terii degradea$( glu,idele nedigerate p6n( la stadiul de a,i$i organi,i -i
ga$e
Pro,esul de putre#a,ie se reali$ea$( asupra proteinelor nedigerate din intestinul gros datorit(
'a,teriilor anaero'e La,teriile anaero'e sunt lo,ali$ate .n Dum(tatea st6nga a ,olonului
"1
transvers -i ,olonul des,endent A,este 'a,terii degradea$( proteinele nedigerate re$ult6nd
amonia, -i am.ne 'iogene @,adaverin( ,u tres,einaA
A,tivitatea se,retorie este redus( -i ,onst( .n produ,erea de mu,us -i de potasiu
A,tivitatea motorie se reali$ea$( prinC
- ,ontra,ii se,mentare5 #avori$ea$( rea'sortia apei
- ,ontra,ii .n mas(5 sunt rare -i puterni,e -i au e#e,t propulsiv
Re$ultatul a,estor a,tivit(i este repre$entat de materiile #e,ale5 a,estea sunt eliminate la
e?terior prin pro,esul de de#e,atie <e#e,aia este un a,t re#le? ,oordonat de ,entrii medulari
-i ,ontrolat ,orti,al
CAPITOLUL II & NOBIUNI <2SPR2 LOALN
2" +ASTRITA ACUTN
(efini#ie6
+astrit( a,ut( repre$int( termenul medi,al ,e semni#i,( in#lamatia mu,oasei gastri,e @a
stoma,uluiA 2tiologia a,esteia este #oarte variat(5 .ns( aspe,tul ,lini, -i simptomele sunt
relativ asem(n(toare .n toate ,a$urile In#lamatia poate s( a#e,te$e .ntreag( mu,oasa @,a$ .n
,are 'oal( se nume-te pangastritaA sau doar anumite $one @,um este ,a$ul gastritei antraleA
Spe,iali-tii au .mp(rit gastrit( a,ut( .n 2 mari ,ategoriiC gastrite ero$ive -i gastrite nonero$ive
@,ele ,are sunt .n general5 ,au$ate de =eli,o'a,ter p>loriA
+astrit( a,ut( poate #i o a#e,iune asimptomati,( -i doar #oarte rar e?ist( o proporionalitate
dire,t( .ntre aspe,tul 7istopatologi, @in#lamatia mi,ros,opi,(A -i intensitatea simptomelor <e
o'i,ei diagnosti,ul de gastrit( a,ut( se pune endos,opi,5 ,6nd a,east( investigaie se
reali$ea$( pentru alte pro'leme de s(n(tate -i gastrit( se des,oper( .nt6mpl(tor
+astrit( a,ut( a#e,tea$( toate segmentele de v6rst( Se pare .ns( ,( tipul nonero$iv apare mai
#re,evnt la v6rstni,i @dup( v6rst( de !% de aniA
Cau)e6
")
+astrit( a,ut( are numeroase ,au$e C medi,amentoase5 al,ooli,e5 is,7emi,e5 in#e,ii
'a,teriene5 virale5 stres5 -o,5 radiaii5 alergii sau into?i,aii alimentare -i ,7iar traumatisme
dire,te Apariia gastritei a,ute semni#i,( de o'i,ei e?istena unui de$e,7ili'ru .ntre miDloa,ele
de prote,ie -i #a,torii agresivi5 dar -i imposi'ilitatea sistemelor lo,ale de a menine
integritatea mu,oasei gastri,e
+astrita ero$iv( poate s( apar( .n urm( e?punerii la o serie de #a,tori no,ivi
A,est tip se mai nume-te -i gastrit( rea,tiv( -i re,unoa-te drept ageni etiologi,iC
- medi,amenteC antiin#lamatoare nonsteroidiene5 antii#lamatoare steroidiene5 #ier5
,ol,7i,in(5 ,7emostati,eO
- droguriC ,o,ain(O
- '(uturi al,ooli,eC vodPa5 g.n5 QisP>O
- stresO
- radiaiiO
- re#lu? 'iliar din duoden .n stoma,O
- is,7emie gastri,( - apare mai rar5 .ns( e?ist( diverse pro,ese ,are pot determina redu,erea
#lu?ului sangvin ,(tre stoma,
+astrit( a,ut( nonero$iva este determinat( de in#e,ii 'a,teriene5 .n prin,ipal de =p>lori
A,east( 'a,terie determina mai #re,vent gastrit( ,roni,( de,6t gastrit( a,ut(5 .ns( ea r(m6ne
prin,ipalul agent etiologi, -i .n #orm( nonero$iva a gastritei a,ute In#e,ia a,ut( este
asimptomati,( @,el mai adeseaA =eli,o'a,ter p(trunde .n stratulprote,tor de mu,us al
stoma,ului -i produ,e ,antit(i ,res,ute de urea$( ,are o proteaDa$a de a,iditatea su,ului
gastri,
Urea$( este o en$ima ,e ,atali$ea$( des,ompunerea ureei .n amonia, -i dio?id de ,ar'on
Amonia,ul este ,el ,are va neutrali$a apoi a,idul gastri, din ve,in(tatea 'a,teriei5 proteD6nd-o
ast#el -i asigur6ndu-i supravieuirea .n mediul gastri, at6t de ostil
Alte ,au$e de gastrit( a,ut( in,ludC
- in#e,ii 'a,terieneC 2 ,oli5 Strepto,o,5 Sta#ilo,o,5 Proteus5 Clostridium5
tu'er,ulo$(5 Treponem( pallidum @.ns( a,estea sunt in,riminate mult mai rar .n apariia
gastritei a,uteAO
- in#e,ii virale5 mai ales ,ea ,u ,>tomegalovirusO
- in#e,ii #ungi,eC ,andido$e5 7istoplasmo$e5 p7>,omi,o$eO
- into?i,aii alimentareO
- 'oli de ,olagen5 vas,uliteO
- 'oal( Cro7n5 ,an,er gastri,O
"!
- lim#oame
Spe,ialsitii ,onsider( ,( importani #a,tori de ris, urm(toarele situaiiC
- ,onsum prelungit de antiin#lamatoare nesteroidieneO
- insu#i,ient( organi,(C 7epati,(5 renal(5 respiratorieO
- a'u$ de al,oolO
- intervenii ,7irugi,ale maDore .n ante,edentele re,ente
imptomatologie6
Pa,ienii ,u gastrit( a,ut( pot #i adesea asimpotmati,i <a,( .ns( in#lamatia mu,oasei este mai
important(5 aparC
- #enomene dispepti,eC grea(5 v(rs(turi5 piro$is5 durere epigastri,(5 indigestieO
- s,(derea apetituluiO
- 'alonare
O,a$ional pot s( apar( dureri a'dominale di#u$e5 #e'ra5 #risoane5 sug7i5 7emateme$(5 melen(
A,este mani#est(ri sunt mai #re,vente .n ,a$urile ,ompli,ate5 ,u etiologie in#e,ioas( @germeni
agresiviA sau da,( ero$iunile sunt pro#unde -i au atins vase sangvine @a,estea e?pli,( pre$ena
s6ngelui .n v(rs(tur( sau .n s,aunA
"nvestiga#ii paraclinice6
+astrit( a,ut( este mai #re,vent un diagnosti, de suspi,iune pe ,are doar e?aminarea
7istologi,( .l poate ,erti#i,a
2?amenul #i$i, al pa,ientului este de o'i,ei .n limite normale5 doar o,a$ional e?ist(
sensi'ilitate dureroas( a a'domenului Anomalii importante apar da,( gastrit( este ,ompli,at(
sau da,( are o etiologie grav( ,u r(sunet sistemi,
Investigarea para,lini,( a pa,ientului supe,tat de gastrit( a,ut( poate in,ludeC
- 7emoleu,ogram(C poate surprinde o anemie mai ales .n gastritele a,ute ero$iveO
- e?plorarea #un,iei 7epati,e5 renale -i pan,reati,eO
- dete,tarea 7emoragiilor o,ulte
Pentru des,operirea etiologiei5 da,( se suspe,tea$( impli,area =eli,o'a,ter p>lori se pot
reali$a ,6teva teste- unele endos,opi,e5 alte nonendos,opi,e5 printre ,areC
a Identi#i,area antigenelor de =eli,o'a,ter p>lori .n s,aun - testul este #oarte sensi'il -i
spe,i#i, -i poate #i utili$at at6t pentru diagnosti,area in#e,iei ,6t -i pentru veri#i,area
e#i,ienei terapei anti7eli,o'a,ter
"F
' Identi#i,area anti,orpilor anti7eli,o'a,ter .n ser - a,est test nu este #oarte e?a,t deoare,e
poate ie-i po$itiv -i la * ani de la eradi,area 'a,teriei
<iagnosti,area e?a,t( a gastritei a,ute este un pro,es ,omple? deoare,e tre'uie e?,luse -i alte
a#e,iuni ,u simptome asem(n(toare5 pre,umC
- ,ole,istit(O
- litia$( 'iliar(O
- ,an,erul gastri,O
- ulerul pepti,O
- gastroenteriteO
- gastropatia 7iperplasti,aO
- gastropatia granulomatoasa
*ratament6
Tratamentul varia$( #oarte mult .n #un,ie de ,au$a e?a,t( de apariie a 'olii Tratamentul
tre'uie adminsitrat doar da,( investigaiile para,lini,e susin diagnosti,ul
+astrit( a,ut( nu are un tratament spe,i#i, ,u e?,epia ,a$urilor determinate de =eli,o'a,ter
p>lori5 .ns( poate in,ludeC
- m(suri generale de re7idratare da,( pa,ientul su#er( din ,au$a des7idrat(riiO
- .ntreruperea adminsitrarii antiin#lamatoarelor nesteroidiene5 ,orti,osteroi$ilor sau altor
su'stane ,u e#e,t no,iv asupra mu,oaseiO
- adminstrarea de antia,ide - .n spe,ial ,ele pe 'a$a de aluminiu -i magne$iu @,are
neutrali$ea$( a,idul gastri,A5 'lo,ante de =2 @in7i'( re,eptorii de 7istamin(5 a,east( #iind o
sunstanta ,are are un rol imoprtant .n stimularea se,retiei a,ide 'a$aleA5 in7i'itori de pomp( de
protoni @ei pot 'lo,a ,omplet5 pentru o lung( perioada de timp se,reia a,id( a stoma,ului -i
sunt ,onsiderai ,ei mai e#i,ieni ,ompu-i din a,east( ,lasaA
n ,a$ul .n ,are etiologia este in#e,ioas( se re,omand( tratamentul ,u anti'ioti,e 2?ist( o
serie de s,7eme terapeuti,e #oarte e#i,iente .n ,om'aterea =eli,o'a,ter p>lori ,are este
germenele ,el mai #re,vent in,riminat
Pentru eradi,area =eli,o'a,ter se pre#er( tripl( terapie
A,east( ,onst( .nC
- un in7i'itor de pomp( de protoni sau un preparat pe 'a$a de 'ismutO
- ,laritromi,inaO
- amo?i,ilin( sau metronida$ol
+ecoman,ri ,ietetice6
"H
Categorii de alimente ,are tre'uie evitate .n gastrit(C
- alimentele -i ,ondimentele pi,ante @,7ili5 piperA
- pr(Deli5 produse semi-preparate -i de tip #ast-#ood
- mur(turi
- ,a#ea -i ori,e alt produs ,u ,a#ein(
- oet
- '(uturi al,ooli,e
- '(uturi r(,oritoare ,ar'oga$oase
- dul,iurile -i pr(Diturile - ,u unt5 ,io,olat(5 gogo-i5 negrese
<in ,ategoria #ru,telor -i legumelor ,are tre'uie evitate .n gastrit( se num(r(C
- ,eap( ,rud(
- var$(
- 'ro,,oli
- #ru,te ne,oapte
- nu,i
- ,itri,e
- a#ine
- ro-ii
;n ,eea ,e prive-te ,onsumul de ,arne -i peste5 e?ist( ,6teva restri,ii re#eritoare .n spe,ial la
modul de g(tire5 deoare,e .ngreunea$( digestia
- ,arnea de vit(
- ,arnea pr(Dit(
- somon
- 7ering
Tul'ur(rile digestive pot #i ,au$ate de o serie de #a,tori alimentariC m6n,(ruri ,ondimentate5
mese a'undente5 'ogate .n gr(simi5 ,onsum ,res,ut de al,ool <e a,eea5 o etap( important( .n
tratamentul pa,ienilor ,u gastrit( a,ut( o ,onstituie re,omand(rile dieteti,e -i modi#i,area
stilului de via(
a Alimentaie ,ore,t(
Regimul tre'uie s( ,onin( ,6t mai multe #ru,te -i legume proaspete5 ,arne de vit( sau peste5
,ereale integrale -i multe la,tate 4esele tre'uie s( #ie u-oare5 s( e?iste -i gust(ri .ntre ele -i s(
nu se prelungeas,( mai mult de ora "H sear(
' Controlul greut(ii ,orporale
"/
Pro'leme gastrointestinale pot s( apar( indi#erent de greutatea pa,ientului5 .ns( s-a o'servat ,(
ele sunt mai #re,vente .n ,a$ul pa,ienilor supraponderali A,e-tia sunt ,ei ,are a,u$( #re,vent
piro$is5 re#lu? gastroeso#agian5 ,onstipaie sau 'alonare Prin redu,erea greut(ii -i p(strarea ei
.n parametri normali pentru v6rst( -i talia persoanei se pot redu,e semni#i,ativ a,este
pro'leme Un nutriionist poate reali$a o s,7em( alimentar( ,are s( se potriveas,( #ie,(rui
pa,ient -i ,are s( .l aDute s( o'in( re$ultate #(r( s( .l prive$e de nutrienii eseniali
organsmului @,um se .nt6mpl( .n dietele restri,tive inute #(r( supraveg7erea -i ,oordonarea
unui spe,ialistA
, Pra,ti,area e?er,iiilor #i$i,e
2?er,iiile aero'i,e pot ,re-te #re,vena respiratorie5 #re,vena ,ardia,( -i pot stimula5 de
asemenea5 a,tivitatea mus,ulaturii intestinale Ast#el tran$itul este ameliorat -i se evita
'alonarea -i ,onstipaia Spe,iali-tii re,omand( *% de minute de sport $ilni,5 .ns( s#(tuies,
pa,ienii s( se ,onsulte ,u medi,ul ,urant .nainte de a e#e,tua mai mult sport de,6t .nainte5
deoare,e unele pro'leme ,roni,e de s(n(tate se pot agrava .n pre$ena e#ortului #i$i, susinut
d 2vitarea stresului
Stresul este responsa'il de numeroase pro'leme ,roni,e de s(n(tate ,are se pot r(s#6nge -i
asupra sistemului gastrointestinal5 determin6nd redu,erea peristaltismului -i s,($6nd produ,ia
a,id( a su,urilor digestive Stresul poate #i greu de evitat5 .ns( e?ist( o serie de s#aturi ,are pot
ameliora #elul .n ,are a,esta in#luenea$( ,alitatea vieii Spe,iali-tii re,omand( petre,erea a
,6t mai mult timp .n aer li'er5 diet( s(n(toas(5 odi7n( ,orespun$(toare -i mult sport <e
asemenea5 masaDul poate #i un aliat #oarte puterni, .n lupta ,u stresul -i poate aDut( pa,ientul s(
se rela?e$e -i s( se destind( dup( o $i grea
Complica#ii6
Compli,aiile gastritei a,ute sunt destul de rare ;n ,a$ul #ormei ero$ive se pot de,lan-a
7emoragii e?teriori$ate adesea prin 7emateme$( sau melen(
Alte ,ompli,aii pot #i repre$entate deC
- o'stru,ia pilorului datorit( edemului parital ,u limitarea trans#erului 'olului alimentar spre
duoden -i sta$( gastri,( ,onse,utiv(O
- des7idratare prin v(rs(tur(O
- insu#i,ient( renal( a,ut( ,( re$ultat al des7idrat(rii
2.2. Gastrita coroziv
2%
2ste o #orm( deose'it( a gastritei a,ute 2a easte determinat( de su'stanele ,on,entrate ,u
a,iune ne,ro$ant(
imptomatologie:
Ingerarea ,austi,ului produ,e le$iuni pro#unde .n ,avitatea 'u,al(5 .n #aringe5 .n eso#ag -i
stoma, Lolnavii se pl6ng de durere .n gur(5 retrosternal5 dar mai ales .n regiunea epigastri,( -i
au salivatie a'unden( -i Den( pronunat( la deglutitie Le$iunile gastri,e pro#unde provoa,(
v(rs(turi ,u ,oninut 'ogat .n mu,us5 ameste,ate ,u s6nge ;n #orme severe5 starea general( se
agravea$(5 se produ,e ,olaps ,ardio-vas,ular ,u ,iano$(5 transpiraii -i e?tremit(i re,i
La e?emplul #i$i,5 se remar,( arsuri peri'u,ale5 .n gur( -i #aringe5 su' #orm( de ul,eraii
a,operite ,u #alse mem'rane di#teroide Tegumentele sunt palide Pulsul este mi,5 #re,vent5
tensiunea ,o'or6t(5 urin( ,onine al'umina5 uro'ilinogen5 ,ilindri granulosi Cantitatea de
urin( este diminuat(
;n gastritele ul,erative pro#unde se ,onstat( 7emoragii o,ulte .n s,aun
Eun,ia se,retorie -i motorie a stoma,ului a #ost studiat( dup( dispariia #enomenelor a,ute
A,7ilia are un ,ara,ter tre,(tor5 se,reia a,id( revine la normal dup( ,6teva luni Eun,ia
motorie indi,( .n gastrogama amplitudini reduse ;n #ormele ,ompli,ate ,u steno$a5
dimnami,a gastri,( este mult temperat( #a( de gatrogamele din steno$a pilori,( ul,eroas(
2?amenul radiologi, este indi,at ;n #a$a de ameliorare Relie#ul mu,oasei pre$int( pliuri
l(rgite sau disp(rute5 din ,au$a edemului pronunat ;n a,east( #a$a5 nu se pot distinge le$iuni
ero$ive ;n unele ,a$uri se pot o'serv( le$iuni ul,erative5 lo,ali$ate pe ,ur'ur( mi,( Relie#ul
mu,oasei este -ters ,u evoluie spre s,lero$( Peretele stoma,ului devine rigid -i are dinami,(
redus( Le$iunea s,leroas( progresiv(5 lo,ali$at( .n regiunea antrala5 produ,e steno$e pilori,e
Complica#ii6
Apar .n primele $ile ale 'olii sau tardiv Compli,aiile pre,o,eC ,olapsul ,ardio-vas,ular5
'ron7opneumonia5 edemul glotei -i 7emoragie gastri,(O per#oratia se .nt6lne-te rar
Compli,aiile tardiveC gastrit( ,roni,( ana,ida5 ul,eratiile gastri,e5 steno$a pilori,(5 stoma,
mi, s,leros -i steno$a eso#agian(
Anatomie patologi,(C
;n gastrit( ,oro$iv(5 le$iunile pot #i di#u$e sau lo,ali$ate 2le sunt ,ara,teri$ate prin alteratii
neregulate ale mu,oasei5 ,are se e?tind .n pro#un$imea peretelui stoma,al5 ,uprin$6nd stratul
su'mu,os -i mus,ular ;n #un,ie de agentul patogen5 le$iunile se a,oper( ,u o ,rust( de
2"
,uloare variat( =istologi,5 se ,onstat( o .n#iltraie lim#o,itar( a tuturor straturilor Pro,esul
in#lamator evoluea$( spre un pro,es s,leros5 #avori$6nd steno$e
Etio.patogenie6
+astrit( ,oro$iv( se produ,e dup( ingerarea de soluii ,on,entrate a,ide @a,id sul#uri,5
,lor7idri,5 a,eti,5 a$oti,5na#tali,5 o?ali,5 #os#ori,5 ,itri,5 ,ar'oni,A5 de soluii al,aline @7idro?id
de sodiu5 de potasiu5 amonia,5 ,ar'onat de sodiu5 potasiu sau amoniuA5 de metale grele -i
s(rurile lor @antimoniu5 su'limat5 ,lorur( de $in,5 de #ier5 sul#at de ,upruA -i .ntr-o m(sur( mai
mi,( de al,ool ,on,ntrat -i ,loro#orm
<iagnosti,ulC
<iagnosti,ul gastritei ,oro$ive se #a,e u-or5 dup( anamne$(5 din ,onstatarea le$iunilor 'u,ale5
peri'u,ale5 a durerilor mari .n epigastru -i starea general( alterat(
Prognosti,C
Prognosti,ul este .n #un,ie de ,on,entraia -i ,antitatea su'stanei ingerate -i de pre,o,itatea
instituirii tratamentului Prognosti,ul este grav .n ,a$uri ,ompli,ate 'ron7opneumonii5 ,u
,olaps ,ardio-vas,ular5 ,u edem al glotei -i ,u le$iuni serioase eso#agiene +astrit( ,oro$iv(
are un prognosti, #avora'il .n into?i,aii ,u a,i$i sla'i @#os#ori,5 ,itri,5 o?ali,A5 ,u li$ol -i
,ar'onat de potasiu
*ratament6
Tratamentul tre'uie instituit #oarte pre,o,e ;n into?i,aii ,u a,i$i sau 'a$e5 sp(l(turile gastri,e
sunt ,ontraindi,ate ;n into?i,atiile ,u s(rurile metalelor grele ,u al,ool -i ,loro#orm5
sp(l(turile tre'uie #(,ute ,u pruden( Se re,omand( -i sp(l(turile .n ,a$ul into?i,aiilor ,u
soluii a,ide sau 'a$i,e da,( nu a tre,ut mai mult de o ora de la ingerarea to?i,ului 2va,uarea
,oninutului stoma,al se #a,e prin administrarea de preparate vomitive5 inDe,ii de apomor#in(
sau sirop de ipe,a
<urerile se ,almea$( prin administrarea de inDe,ii ,u atropin( -i soluie de aneste$ina ,6te o
linguri( la 2 ore
Pe regiunea epigastri,( se apli,( pung( ,u g7eta Se pres,riu pansamente gastri,eC ,ar'onat de
'ismut5 *-) lingurie pe $i ;n ,a$uri grave5 inDe,iile ,u analepti,e Se evita ,ompli,aiile
in#e,ioase prin inDe,ii ,u peni,ilin(
;n primele $ile se va administra soluie ,lorurat( i$otoni,( su',utanat -i soluie glu,o$ata
intravenos Se tre,e .n mod progresiv la regim de li,7ide5 lapte5 supe de #(inoase etv5 ,( -i .n
gastrit( simpl(
22
2.3.Gastrita flegmonoasa
imptomatologie6
Ta'loul ,lini, este ,ar,teri$at printr-o stare septi,(5 aso,iat( ,u sindrom a'dominal a,ut
<e'utul este 'rus,5 ,u #rison5 #e'ra ,u ,ara,ter reminent5 dureri atro,e .n epigastru5 greuri -i
v(rs(turi in,oer,i'ile5 ,are .mpiedi,( ori,e ingerare de alimente Starea general( este alterat(5
apar #enomene de ,olaps ,ardio-vas,ular5 transpiraii5 ,iano$(5 e?tremit(i re,i 0(rs(turile
purulente sunt rare
La e?amenul #i$i, se remar,( #a,ies peritoneal5 meteorism5 ap(rare a'dominal( ,u sensi'ilitate
e?agerat( la presiune .n epigastruO leu,o,ito$( 2%-*%%%%5 ,u polinu,leo$( -i granulatii to?i,e
Radiologi, se ,onstat( de#e,t de umplere
Complica#ii6
Cea mai grav( ,ompl,atie este per#oratia .n ,avitatea a'dominal( li'er(5 determin6nd
peritonit( purulenta generali$at(
Per#oratia se poate produ,e -i .ntr-un organ din ve,in(tate Trom'o$ele 0as,ulare determina
a',ese metastati,e .n #i,at5 peri,ard5 pl(m6n sau .n alte organe
Anatomie patologi,(C
Pro,esul in#lamator purulent ,uprinde toate straturile peretelui stoma,al In#lamatia supurativ(
poete #i di#u$a sau lo,ali$at(5 limit6ndu-se la un a',es solitar
Pro,esul in#lamator interesea$( -i sistemul lim#ati, -i vas,ular 0asele lim#ati,e sunt .ngro-ate5
iar venele sunt trom'o$ate5 ,onstituind un #a,tor #avori$ant pentru metasta$ele septi,e la
distan( Coninutul stoma,ului poate avea ,ara,terul unui e?udat purulent
Etio.patogenie6
In#amatia este de origine in#e,ioas( 'a,terian(5 de ,ele mai multe ori strepto,o,i,( In#e,iile
,u sta#ilo,o,i5 ,oli5 pneumo,o,i5 proteus5 su'tilis sunt mai rare
<iagnosti,C
Se #a,e #oarte greu5 de multe ori .l sta'ile-te ,7irurgul .n ,ursul laparotomiei <iagnosti,ul
di#erenial tre'uie #(,ut ,u sindromele a'dominale a,ute
2*
;n ul,erul gastri, per#orant5 lipse-te starea septi,(5 a'domenul este retra,tat5 iar la e?amenul
radiologi, se ,onstat( imaginea aeri,( su'dia#ragmati,a
;n pan,reati,( a,ut(5 a'domenul este 'alonat5 #(r( ap(sare prea mare5 iar gli,emia sau
amila$uria sunt ,res,ute Uneori apare gli,o$urie
Evolu#ie /i prognostic6
Sunt #oarte grave 4oartea survine .n $iua !-H-a5 prinD ,olaps5 peritonit( generali$at(5
per#oraie sau prin stare septi,o-piemi,a Eormele lo,ali$ate se pot vinde,(
TratamentulC
2ste ,7irurgi,al -i tre'uie #(,ut su' prote,ia anti'ioti,elor +astrit( #legmonoasa lo,ali$at( are
prognosti, ,7irurgi,al mai 'un

2.4. Gastritele cronice
+astrit( ,roni,( este ,ea mai #re,vena su#erin$a a stoma,ului
2ste #oarte greu s( #a,em o ,ra,teri$are Dust( a a,estei 'oli <in pun,t de vedere mor#ologi,
distingem gastrite 7ipertro#i,e5 atro#i,e -i mi?te <in pun,t de vedere #un,ional gastritele se
impat .n gastrite 7ipera,ide -i ana,ide 2?eperiena ,lini,( a ar(tat ,(5 de ,ele mai multe ori5
gastrit( 7ipertro#i,( este 7ipera,ida5 iar ,ea atro#i,( este ana,ida5 #(r( a ,onstitui o regul( Cele
dou( variet(i ,lini,e5 7ipertro#i,( -i atro#i,(5 sunt etape evolutive ale pro,esului in#lamator de
gastrit( ,u de$ordini se,retorii -i motorii di#erite <up( depistarea le$iunii distingem gastrite
antrale5 #undi,e -i generali$ate In#lamatia ,roni,( a mu,oasei gastri,e se o'serv( la toate
v6rstele5 ,u o #re,vena mai mare .ntre 2% -i *) de ani 2a se .nt6lne-te mai ales la '(r'ai
imptomatologie6
+astrit( 7ipertro#i,( ;n #a$a iniial(5 'olnavii se pl6ng de sen$aii de plenitudine5 presiune .n
regiunea epigastri,(5 eru,taii ,are apar imediat dup( mese ,u alimente greu digesti'ile Po#t(
de m6n,are este p(strat( sau ,apri,ioas( Unii 'olnavi suport( 'ine ,ondimentele Uneori
'olnavii se pl6ng de salivatie a'unden( sau gur( us,at( ,are .ngreunea$( masti,aia
0(rs(turile se .nt6lnes, mai de .n gastritele etili,e5 au ,ara,ter matinal -i ,onin mu,us
a'undent <up( o perioada de timp apar arsuri -i dureri #(r( orar pre,is ;n !)R ele sunt
permanente -i se e?agerea$( dup( mese
;n gastritele antrale durerile pot avea ritmul asem(n(tor ul,erului gastro-duodenal5 apar
pre,o,e sau tardiv dup( m6n,are5 .n unele ,a$uri apar diminea( pe nem6n,ate ;n
interpretarea semnelor tre'uie s( #im prudeni5 .ntru,6t gastrit( 7ipertro#i,( poate #i aso,iat( de
21
ul,er duodenal ;n a,este ,a$uri durerile ,u ,ara,ter de periodi,itate ale ul,erului devin
permanente C( -i .n 'oal( ul,eroas( sun t#orme gastri,e ,are evoluea$( uneori ,u semne
dispepti,e5 #(r( dureri Eun,ia intestinal( este normal( ;n perioada de dureri mari5 'olnaviiau
,onstipaie5 .n a,7ilie5 diaree ,u ,ara,ter de putre#a,ie5 ,are dispare la tratamentul ,u a,id
,lor7idri, -i pepsin(
O serie de 'olnavi pre$int( dup( mese o serie de tul'ur(ri nervoase5 indispo$iie5 migrene5
ameeli5 valuri de ,(ldur(5 transpiraii5 stare de sl('i,iune A,este #enomene sunt mani#est(ri
re#le?e produse de stimului patologi,i ple,ai de la supra#a( in#lamat( a mu,oasei gastri,e5
in#lamatia e?ager6nd e?,ita'ilitatea intero,eptorilor me,ani,i5 ,7imi,i5 termi,i
La e?amenul o'ie,tiv starea general( a 'olnavilor este 'un(5 ei nu sl('es, doar .n ,a$ul .n ,are
nu se pot alimenta su#i,ient Lim'a este sa'ural( La palpare5 sensi'ilitatea este mai e?tins( .n
regiunea epigastri,( de,6t .n ul,erul pepti, gastro-duodenal
2?amenul su,ului gastri, +astrit( modi#i,( #un,ia se,retorie glandular( ;n gastrit( antrala
sau ul,erativ( se ,onstat( 7iperse,retie ,u 7ipera,iditate La '(tr6ni sau la gastrit( ,u evoluie
lung( #un,ia se,retorie indi,( valori s,($ute sau ana,iditate Cur'( a,idit(ii poate reveni la
normal da,( #un,ia glandelor nu este ,omplet ,ompromis( Un sipmtom important de gastrit(
este se,reia 'ogat( .n mu,us -i alterarea #un,iei de eliminare a mu,oasei gastri,e <up(
inDe,tarea de ro-u neutru5 eliminarea ,olorantului .n su,ul gastri, este a'sena sau .nt6r$iat(
2?amenul gastros,opi, ;n diagnosti,ul gastritei atro#i,e endos,opia este o metod( suveran(
+astrit( atro#i,( poate #i di#u$a sau areolar( Eorm( di#u$a este generali$atasau lo,ali$at( ,u
predile,ie .n regiunea antrala sau #undi,a 4u,oasa are o ,uloare ro$5 palid( ,u nuane
,enu-iu ro$ ;ntr-o #a$a evoluat(5 supra#a( devine neted(5 pliurile mu,oasei de pe #a(
posterioar( dispar progresiv Cu timpul mu,oasa devine su'ire5 transprentaSe distinge
reeaua vas,ular( ,u ar'ori$are neregulat(0asele s.nt 'ine vi$i'ile .n ,6mpul
endos,opi,Pre$ena lor indi,( gradul evolutiv al pro,esului atro#i, +astrit( areolar( se
o'serv( mai ales .n anemia perni,ioas( Le$iunile sunt segmentare5 ,ir,ums,rise -i sunt
,ara,teri$ate prin pliuri de ,uloare al'astr( sau ,enu-ie-ver$uie5 ,are,ontrastea$a ,u restul
mu,oasei gastri,e5 de aspe,t normal Se,reia gastri,( este a'sena
Se pune .ntre'area da,( e?amenului gastros,opi, i se poate a,ord( o valoare diagnosti,ala
a'solut( ;n interpretarea imaginilor gastros,opi,e5 mai ales a gastritelor super#i,iale tre'uie s(
#im prudeni5 .ntru,6t modi#i,(ri dis,rete ale mu,oasei pot #i determinate -i de unele su'stane
medi,amentoase5 de alimente iritante sau de pertur'(ri de origine neurore#le?a <e a,eea5 .n
diagnosti,ul gastritei este ne,esar .ntotdeuna s( avem o privire sinopti,( a datelor ,lini,e5
radiologi,e -i gastros,opi,e
2)
Compli,aii ;n evoluia gastritelort se .nt6lnes, numeroase ,ompli,aii
aA =emoragii gastri,e Survin .n gastrit( ,roni,( ero$iv( sau ul,erativ( Simptomele ,lini,e
sunt .n #un,ie de ,antitatea s6ngelui piedut
'A 2nterit( sau entero,olit( este se,undar( gastritelor atro#i,e a,lor7idri,e<iareea are un
,ara,ter de putre#a,ie -i este 'ine in#luenat( de regim ,orespun$(tor -i de a,id ,lor7idri,
,A 4ani#est(ri alergi,e sunt se,undare tul'ur(rilor de resor'ie la nivelul intestinului
su'ire 2ste posi'il ,( .n a,este ,a$uri intervine -i tul'urarea #un,iei antito?i,e a #i,atului
dA Perigastrit( Pro,esul in#lamator al mu,oasei poate uneori ,uprinde -i seroasa5
determin6nd in#lamaii de ve,in(tate5 #enomene de perigastrit( 2a este lo,ali$at( pe mi,(
,ur'ar(5 pe #a( posterioar( sau este generali$at( Semnele ,lini,e sunt ,ara,teri$ate prin
sen$aii de presiune -i dureri permanente ,u iradieri .n spate5 in#luenate mai ales de
s,7im'area se po$iie sau de mi-,(ri
Anatomie patologic6
+astrit( ,roni,( se pre$int( su' #orm( 7ipertro#i,( -i atro#i,( +astrit( 7ipertro#i,( poate #i
generali$at( sau lo,ali$at(5 ,u predile,ie pe #a( posterioar( a regiunii antrale -i ,ur'ur( mi,(
4u,oasa este .ngro-at(5 edematiata Pe supra#a( ei se v(d #ormaii mamelonate5 veru,oase
sau ero$iuni ul,erative5 de dimensiuni variate+astrit( atro#i,( are mu,oasa su'iat(5
transparen(5 ,u pliuri disp(rute Sunt #orme lo,ali$ate .n pla,ard5 mi,i ero$iuni super#i,iale5
,ara,teristi,e .n anemia perni,iosa
Etio.patogenie6
2ste greu s( pre,i$(m #a,torii etiologi,i5 ,are determina gastrit( ,roni,( .n di#eritele ,a$uri5
.ntru,6t stoma,ul5 mai mult de,6t ori,e alt organ5 este e?pus $ilni, e?,itatiilor me,ani,e5
,7imi,e5 #i$i,e5 to?i,e -i 'a,teriene
+astrit( ,roni,( poate #i determinat( de ,au$e multipleC
Alimentaia neigieni,a prin ,alitatea5 ,antitateasi prin ritmul neregulat de administrare5
masti,aie proast(5 dentiie de#e,t(5 a'u$ de medi,amente5 '(uturi re,i sau prea #ier'ini
<intre medi,amentele ,u a,iune iritant( amintim sali,ilatul de sodiu5 iodul5 'romul5 digital(5
teo,ina5 sul#amidele5 antertemi,ele et,
+astritele de origine mi,ro'ian( se .nt6lnes, la 'olnavi su#erind de 'romsie,ta$ii5 'romsite
putride5 a',ese pulmonare -i TLC5 ap(rute .n urm( .ng7iirii sputei purulente in#e,tate
+astrit( alergi,( este se,undar( rea,ie anti,orp-antigen -i punerii .n li'ertate a su'stanelor de
natur( 7istamini,( Toi #a,torii amintii5 .mpreun( ,u alii5 pe ,are nu-i ,unoa-tem .n,(5 sunt
2!
sus,epti'ili de a #avori$a tul'ur(ri ale #un,iilor se,retorie -i motorie a stoma,ului -i de a
determina apariia modi#i,(rilor mor#ologi,e .ntr-o etap( avansat(
(iagnostic6
+astrit( ,roni,( are simptome asem(n(toare ,u su#erin( altor organe Pentru pre,i$area
diagnosti,ului5 #a,em apel la e?amin(rile de radiologie5 gastros,opie -i datele ,lini,e
Anamne$( ne in#ormea$( asupra #a,torului etiologi,5 asupra ,au$ei gastritei
<iagnosti,ul di#erenial tre'uie #(,ut ,u o serie de 'oli -i ,u ul,erul gastro-duodenal Lipsa
,ara,terului periodi, al durerii5 nein#luentarea ei prin alimentaie sau al,aline5 di#erenia$(
gastrit( de ul,erul gastri, Semnele dispepti,e ,( anore?ie5 inapeten(5 miros urat5 lim'a
sa'ural(5 v(rs(turi mu,oase matinale5 pre,um -i tul'ur(rile neurore#le?eC ameeli5 migrene
sunt ,ara,teristi,e gastritei ,roni,e -i nu se g(ses, de o'i,ei .n ul,er +astrit( 7ipertro#i,(
poate imit( ta'loul ,lini, al ul,erului duodenal ;n a,este ,a$uri5 se,reia gastri,( este 'ogat(
.n mu,us5 valorile de a,iditate sunt ,res,ute5 iar radiologi,5 duodenul are ,ontur regulat ;n
,a$uri du'ioase suntem ateni pentru ,( .napoia gastritei se poate as,unde ul,erul pepti, ;n
#a$a in,ipient( ,an,erul gastri, se ,on#und( #re,vent ,u gastrit(
Eenomenele dispepti,e5 inapeten(5 a,lor7idria5 durerile vagi5 nein#luentate de al,aline5 se
.nt6lnes, an am'ele a#e,iuni Radiogra#iile .n serie -i gastros,opia l(mures, diagnosti,ul
2voluia lung( pledea$( .n #avoarea gastritei ;n ,an,er ,onstat(m o sl('ire important(
Agravarea ,lini,( este paralel( ,u agravarea radiologi,(
<iagnosti,ul di#erenial tre'uie apoi #(,ut ,u ,ole,istit( ,roni,( .n #a$a dispepti,( ,are
determina dureri .n epigastru pe ,ale re#le?( <urerile au evoluie s,urt(5 de "-2 $ile5 iradia$(
.n spate5 sunt in#luenate de gre-eli alimentare5 .n spe,ial de gr(simi -i ou(5 iar la #emei sunt
e?agerate .n perioada menstrual( <iagnosti,ul di#erenial tre'uie #(,ut ,u toate st(rile
dispepti,e5 -i ,u para$ito$ele intestinale
Evolu#ie /i prognostic6
2voluia -i prognosti,ul gastritelor ,roni,e sunt variate Sunt ,a$uri .n ,are evoluea$( .ntr-un
ritm rapid spre #orm( atro#i,(C un pro,ent mare r(m6ne la #orm( 7ipertro#i,( ;n general5
evoluia -i prognosti,ul sunt .n #un,ie de diagnosti,ul pre,o,e5 de le$iunea anatomopatologi,(
-i de tratamentul urmat ;ndep(rtarea #a,torului etiologi, asigura vinde,area gastritelor
Persistena agresiunilor sau repetarea lor la intervale s,urte determina in#lamaii ,roni,e5 ,u
evoluie spre atro#ie progresiv( +astrit( artro#i,a ana,ida are o tendina de regenerare la
indivi$i tineri +astrit( 7ipertro#i,( super#i,ial( se vinde,( Eorm( ero$iv( -i ul,era,tiva este
2F
re#ra,tar( la tratament C7iar da,( se o'ine o vinde,are ,lini,(5 semnele radiologi,e -i
gastros,opi,e persist( +astrit( 7ipertro#i,( antrala este in#luenat( #oarte greu de tratament
Rea'ilitarea #un,iei se,retorii se remar,( mai mult .n #orm( 7ipertr#i,aC dis#un,ia glandular(
este ireversi'il( .n gastrit( atro#i,( progresiv(
2.5. Gastrita (gastroenterit) cu eozinofile
Loal( rar( ,e aparine grupului 'olilor eo$ino#ili,e gastrointestinale5 ,are poate ap(rea la ori,e
v6rst( @de-i este mai #re,vena la *% de aniA5 ,ara,teri$at( prinC
a mani#est(ri gastrointestinale
' in#iltrat in#lamator ,u eo$ino#ile .n peretele stoma,ului sau intestinului
, a'sena unei ,au$e evidente de eo$ino#ilie
d a'sena in#iltr(rii ,u eo$ino#ile .n alte organe de,6t tu'ul digestiv
Patogene$(C in#iltrare ,u eo$ino#ile a straturilor peretelui digestiv -i eli'erare de mediatori
,itoto?i,i5 ,( rea,ie la pre$ena unui alergen alimentar
4ani#est(ri ,lini,e sunt nespe,i#i,e -i depind de lo,ali$area .n#iltratului in#lamator .n mu,oasa
@epigastralgii5 grea(5 v(rs(turi5 7emoragii o,ulte5 anemie #eripriv(5 mala'sor'tieA5 mus,ular(
@o,lu$ie intestinal(A sau seroasa @as,it(A
Ea,ultativC eo$ino#ilie peri#eri,( @)%-"%%R din ,a$uriA5 eo$ino#ilie .n li,7idul as,iti,5
ante,edente atopi,e @astm5 rinit(5 urti,arieO 2)-F)R din ,a$uriA5 ,re-terea Ig2
<iagnosti,ul po$itiv ,on#irmat prin endos,opie digestiv( superioar( @eritem5 e?udat al'i,ios5
ero$iuni5 ul,eraii5 pliuri .ngro-ateA ,u prelevare de 'iopsii -i e?amen 7istopatologi, ,are
evidenia$( un in#iltrat in#lamator ,u eo$ino#ile @mai mult de 2% eo$ino#ileJ,6mp ,u
magni#i,atie .naltaA la nivelul mu,oasei ;n#iltratul poate #i par,elar5 de a,eea se vor lua 'iopsii
multiple @minimum !A5 etaDate5 de pre#erat din $onele ,u aspe,t anormal5 dar poate #i lo,ali$at
doar .n stratul mus,ular sau seros5 ne#iind a,,esi'il de,6t 'iopsiilor ,7irurgi,ale Testarea
,utanata pentru alergeni alimentari -i in7alatori este util( doar pentru ,ei la ,are se '(nuie-te
un me,anism mediat de Ig2 @sugerat de aso,ierea ,u alte mani#est(ri atopi,eAC are valoare
predi,tiv( negativ( mare -i valoare predi,tiv( po$itiv( mi,( Tran$itul 'aritat
esogastrointestinal are utilitate redus(C pliuri groase -i mai rigide5 stri,turi 2,ogra#ia5
tomogra#ia ,omputeri$at(C pot evidenia eventual( as,it(
<iagnosti,ul di#erenialC tul'ur(ri #un,ionale esogastri,e5 sindromul de intestin irita'il5 alte
,au$e de eo$ino#ilie @in#e,ii sistemi,e5 a#e,iuni intestinale in#lamatorii idiopati,e sau
2H
autoimune5 rea,ii adverse la medi,amente - aspirina5 a$at7ioprina5 enalapril5 ,ar'ama$epina5
sindrom 7ipereo$ino#ili,5 posttransplantA
2voluia este de o'i,ei #avora'il(5 ,u perioade de remisiune -i a,uti$(ri Compli,aia ,ea mai
sever( este o,lu$ia
TratamentC
- eliminarea alimentelor ,are au dat teste ,utanate po$itive @mai #re,vent ou(5 lapte5 ,arne5
#(in(5 soiaAO uneori diet( elementar(
- ,orti,oterapie oral( @prednison 1%-!% mgJ$i5 poA la ,ei ,u mani#est(ri o,lu$iveO de o'i,ei
r(spunsuri apar .n apro?imativ 2 luniO da,( nu este e#i,ient(5 este posi'il re,ursul la ,7irurgie5
dar mani#est(rile pot reapare postoperator
- pentru a#e,tarea mu,oasa5 terapia oral( ,u prednison 1%-!% mgJ$i5 ,u redu,erea progresiv( a
do$ei odat( ,u ,ontrolul simptomatologiei5 sau ,romogli,at @2%% mg? 1J$i5 per osA5 pot #i utile
Tratamentul ,onst( .n inter$i,erea alimentuluiJ alimentelor in,riminate
CAPITOLUL III
*" ROLUL SI INT2R02NBIIL2 ASIST2NTULUI 42<ICAL ;N TRATAR2A
PACI2NBILOR CU +ASTRITN
Pro,esul de .ngriDire repre$int( esen( a,tivit(ii asistentului medi,al5 este o metod( ,lini,(
plani#i,at(5 pragmati,(5 ,are permite a,ordarea de .ngriDiri individuali$ate5 .n #un,ie de
rea,iile parti,ulare ale #ie,(rui individ la o modi#i,are a,tual( sau potenial( a st(rii lui de
s(n(tate5 .n s,opul de a o'ine .m'un(t(irea st(rii de s(n(tate a individului -i a ,omunit(ii
A,est tip de .ngriDi presupune reevalu(rii ,ontinue ale parametrilor st(rii de s(n(tate -i ale
r(spunsului pa,ientului la .ngriDirile a,ordate
2tapele pro,esului de nursingC
a ,ulegerea 5 validarea -i organi$area datelor
' anali$( -i interpretarea lor @pro'leme5 diagnosti, de .ngriDireA
, plani#i,area .ngriDirilor @o'ie,tiveA
d reali$area interveniilor @apli,areaJ implementarea interveniilorA
2/
e evaluarea
3.1.1. ulegerea !e !ate:
Culegerea in#ormaiilor este un pro,es ,ontinuu5 pentru ,( pe tot par,ursul mun,ii sale5
asistentul medi,al o'serv(5 .ntre'a -i notea$( date despre pa,ient5 date ,are .l aDut( s(--i
sta'ileas,( a,iunile de .ngriDire
In#ormaii relevante ,ulese de la pa,ientul ,u gastrit(
Cir,umstanele de apariie ale 'oliiC
- v6rst(5 se?ul
- o'i,eiurile alimentare privind orarul meselorC regulatJneregulat
- modalit(i de preparare ale alimentelorC pr(DireJ,oa,ereJ#ie'ere
- ,oninutul alimentelorC gr(simiJa#um(turiJ,ondimente
- #a,torii ereditariC gastrite la rude de gradul I
- nivelul de stres #i$i, -i psi7i,
- medi,amente #olositeC aspirina5 ,orti,oi$i5 antiin#lamatoare nesteroide
- ,onsumul de to?i,eC al,ool5 tutun5 su,uri ,ar'oga$oase
- 'oli ,roni,e aso,iateC dia'et $a7arat
- periodi,itatea semnelor -i simptomelor
4ani#est(rile de dependen(C
- dureri a'dominale ,are se intensi#i,a dup( ,onsumul anumitor alimente mai greu de digerat
- lipsa po#tei de m6n,are
- grea( -i v(rs(turi ,are ,almea$( pentru o s,urt( durata de timp durerile5
- ,e#alee @durere de ,apA
- 'alonare
- diaree
3.1.2. "!entificarea #ro$lemelor !e %ngri&ire ale #acientului:
- durere -i dis,om#ort a'dominal
- an?ietate
- alterarea alimentaiei -i 7idratarii prin de#i,it
- ris, de ,ompli,aiiC
- 7emoragie digestive superioar( @7emateme$(A
- anemie
- ul,er gastri,
*%
- ,an,er gastri,
3.1.3. '$iectivele !e %ngri&ire:
- pa,ientul s( pre$inte o stare de ,on#ort #i$i, -i psi7i,
- pa,ientul s( se alimente$e -i 7idrate$e ,alitativ -i ,antitativ ,orespun$(tor v6rstei -i e#ortului
depus
- pa,ientul s( se o7i7nes,a ,orespun$(tor
- pa,ientul s( 'ene#i,ie$e de supot #i$i, -i psi7i,
- pa,ientul s( ,unoas,( semnele -i simpomele 'olii de ,are su#er(
- pa,ientul s( ,unoas,( medi,aia spe,i#i,( 'olii
- pa,ientul s( .nvee ,u s(--i menin( s(n(tatea
3.1.4. "nterven(ii #lanificate:
"nternarea 2n spital
Internarea .n spital se #a,e pe 'a$a do,umentelor de identitate ale 'olnavului5 'iletul de
trimitereJinternare de la medi,ul de #amilie5 dovad( ,alit(ii de asiguratJneasigurat pe 'a$a
,(rora se .nto,me-te #oaia de o'servaie <e la 'iroul de intern(ri 'olnavul este .nsoit la
gardero'aJ'aieJdus pentru predarea 7ainelor -i pentru .m'(iere5 apoi se va s,7im'( .n 7ainele
de spital <up( e#e,tuarea m(surilor spe,i#i,e pentru prevenirea in#e,iilor intraspitali,e-ti5
'olnavul va merge .n se,ia unde i s-a #(,ut internarea5 .nsoit de personalul au?iliar -i ,u #oaia
de o'servaie5 pe se,ie el va #i primit de asisten( -e#a5 a,east( .l va in#orma asupra
regulamentului spitalului -i .i va da primele elemente de edu,aie sanitar(
Asigurarea con,i#iilor ,e me,iu
Saloanul tre'uie s( #ie luminos -i ,u o ventilaie ,orespun$(toare5 ,urate -i dotate ,u
mo'ilierul stri, ne,esar Se vor .nl(tura toi e?,itantiiC auditivi5 vi$uali5 ol#a,tivi sau gustativi
,u e#e,te negativie asupra sistemului nervos Asisten( veri#i,( -i e?pli,( pa,ientului ,ea mai
'un( po$iie pe ,are tre'uie s( o adopte .n pat5 va asigura lenDerie de pat -i ,orp us,at( -i
,urat( de ,6te ori este nevoie -i va urm(ri pa,ientul s( nu apar( ,ompli,aii
Asigurarea igienei
Are s,opul de a asigura ,on#ortul -i igien( pa,ientului A,east( ,onst( .n meninerea pielii .n
stare de ,ur(enie per#e,t( -i prevenirea apariiei le$iunilor ,utanate5 #iind o ,ondiie esenial(
a vinde,(rii
*"
Alimenta#ia bolnavului
<is,iplin( alimentar( nu este o diet( ,i un mod de via( s(n(tos pe ,are tre'uie s( .l .nsu-eas,(
ori,ine5 de a,eea pa,ientul ,u gastrit( a,ut( tre'uie s( ai'( un regim alimentar .n #un,ie de
,eea ,e .i permite organismul5 dar tre'uie s( in( ,ont de anumite restri,ii pe ,are asisten( i le
va ,omuni,a
Alimente permise
- ,arne & sortimentele de ,arne sla'( sau ,ur(at( de gr(sime5 #iart( sau preparat( pe gr(tarC
,arne de pas(re @#(r( pieli(A -i maDoritatea tipurilor de peste proasp(t sau la ,onserv(
- ou( & ,u e?,epia omletelor -i a o,7iurilor pr(Dite .n ulei
- produse la,tate & lapte5 sm6nt6n(5 iaurt @#(r( #ru,teA5 'r6n$( de va,i5 ,as @de va,( sau de oaieA
- p6ine al'( & de gr6u sau de se,ar(5 eventual ve,7e de o $i
- ,ereale & gris5 arpa,a-5 ore$5 #ulgi de ov($5 pa-te #(inoase5 'is,uii
- legume & de pre#erin(5 #ierte sau ,onservateC sparang7el5 mor,ovi5 ,iuper,i5 spana,5 #asole5
ma$(re5 ,arto#i @nu pr(DiiTA
- #ru,te & #ierte sau ,onservate -i 'anane ,oapte
- gr(simi & unt proasp(t5 ulei @)% & !% grameJ$iA
Alimente inter)ise
4aDoritatea alimentelor ,e pot ,re-te produ,erea de su,uri gastri,e tre'uie evitate sau
,onsumate ,u moderaie5 .n #un,ie de toleran( persoaneiC
- supele grase5 pr(Delile5 ,arnea gras(5 s(rat( sau a#umat(
- pe-tele gras5 a#umat sau marinat
- me$elurile
- ou(le pr(Dite
- 'r6n$eturile #ermentate5 s(rate5 a#umate
- alimentele 'ogate .n #i'reC p6inea din multi,ereale5 leguminoasele -i legumele ,rudeC 'ro,oli5
var$(5 var$( de Lru?elles5 ,astravete5 porum'5 ,eap(5 pra$5 nap5 ridi,7ii5 gulii5 s#e,l(5
,onopid(5 #asole us,at(5 ma$(re us,at(5 linte5 vinete5 ro-ii
- #ru,tele ,u ,oaD( -i ,ele ,are ,onin semine & .n spe,ial strugurii
- #ru,tele us,ateC smo,7ine5 sta#ide5 ,urmale5
- ,ondimenteleC piper5 'oia5 ardei iute5 mu-tar5 7rean5 oet5 mur(turi
- gr(simiC untur(5 sl(nin(5 maione$(
*2
E7amene ,e laborator
Re,oltarea s6ngelui se #a,e diminea( pe nem6n,ate sau5 ,el mult dup( un mi, deDun ,are s(
nu #i ,uprins ni,i o #orm( de gr(sime animal( sau vegetal( @lapte 5unt5 ou(5 ,io,olat(5
margarin(A <e asemenea5 ,in( din sear( pre,edent( tre'uie s( #i #ost lipsit( de gr(simi
Asisten( medi,al( preg(te-te materialele ne,esare pentru manevrele medi,ale5 preg(te-te
psi7i, pa,ientul5 preg(te-te lo,ul de ele,ie5 i se e?pli,( pa,ientului te7ni,( -i ne,esitatea ei5 se
re,oltea$( produsul patologi,5 se eti,7etea$( produsul5 se trimite la la'orator -i se notea$( .n
#oaia de o'servaie Re,oltarea 7emoleu,ogramei5 se reali$ea$( prin pun,tie venoas( sau prin
.neparea pulpei degetului -i sunt ne,esare epru'ete mov ,u dou( pi,(turi de anti,oagulant ,u
%5" ml 2<TA5 re,olt6ndu-se 2-* ml .n #un,ie de epru'et( Se poate evidenia 7emoglo'in(5
7emato,ritul5 glo'ulele al'e5 glo'ulele ro-ii5 trom'o,itele5 #ormul( leu,o,itar( -i indi,ii
7ematologi,i @0245C=24A
0alori
- 7ematiiK 15)&)milioaneJmmU
- leu,o,ite K )%%%&/%%%JmmU
- trom'o,iteK")%%%%-*%%%%%JmmU
Eormul( leu,o,itar(
- neutro#ile K!%&F%R
- 'a$o#ile K%5)&"R
- eo$ino#ile K"&1R
- mono,ite K)&HR
- lim#o,ite K2%&2FR
=emoglo'in(
- se re,oltea$( 2 ml s6nge pe ,itrat de sodiu sau 2<TA
0alori C "2 & ") R - #emei
+li,emia
- se re,oltea$( prin pun,tie venoas( aspir6nd 2 ml s6nge5 av6nd ,( anti,oagulant #luorur( de
sodiu&1mg
0aloriC H%&"2%mgJdl
**
Colesterolul
0alorile normale varia$( .n #un,ie de v6rst(5 regim alimentar -i $ona geogra#i,( Limita
superioar( admis( este de 2%% mg R ml @2uropaA
Utilitatea testului C dete,tarea tul'ur(rilor lipidelor plasmati,e .n vederea evalu(rii ris,ului
potenial al unor a#e,iuni ,oronariene ateros,leroti,e
Ei'rinogenul
- se re,oltea$( 15) ml s6nge prin pun,tie venoas(5 av6nd drept anti,oagulant ,itratul de
sodiu*5HR-%5)ml
0alori C2%%-1%%mgJdl
Pentru re,oltarea indi,ilor de ,oagulare sunt ne,esare epru'etele al'astre,are ,onin %5) ml
,itrat de sodiu re,olt6ndu-se 15) ml de s6nge Se pot evidenia timpul de protrom'in(5
a,tivitatea de protrom'in(5 PTT5 timpi de ,oagulare5 ;NR5 #i'rinogen
0alori normale C
TS K 2V- 1V
TC K )V- HV
0S=
Pentru re,oltarea 0S=-ului se #oloses, epru'ete negre ,u %51 ml de anti,oagulant ,itrat de
sodiu5 re,olt6ndu-se "5! ml se s6nge
A,ministrarea tratamentului
Tratarea gastritei ne,esit( at6t respe,tarea unui tratament medi,ametos ,6t -i adoptarea unui
regim alimentar ,orespun$(tor 4edi,ametele ,are pot #i indi,ate au ,( prin,ipal s,op stoparea
se,retiei a,ide sau in7i'area a,esteia <in ,lasa a,estora #a, parte antia,idele sau
antise,retorii Eoarte des utili$ate sunt -i pansamentele gastri,e5 e?ist( -i s,7em( de anti'ioti,e
re,unos,ut( .n toat( lumea da,( gastrit( este provo,at( de in#e,ia =eli,o'a,ter P>lori
Asisten( va administra tratamentul numai la ,erearea medi,ului -i numai dup( ,e a veri#i,at
#oaia de o'servaie5 ,oninutul #la,oanelor -i termenul de e?pirare5 .n tot a,est timp
supraveg7ind pa,ientul de eventualele rea,ii adverse
'revenirea gastritei
*1
Pentru a preveni .m'oln(virea de gastrit( va tre'ui s( se respe,te un regim alimentar s(n(tos -i
regulat5 din ,are s( se e?,lud( produsele ,are pot repre$enta #a,tori de ris, @al,ool5 aditivi
sinteti,i5 ,ondimete5 '(uturi a,idulate5 tutun5 $a7(r -i stresulA Tot odat(5 va tre'ui s( se evite
utili$area .n e?,es a unor medi,amente de tipul aspirinei 5 analgeti,elor sau ori,(ror altor
produse #arma,euti,e similare ,are pot determina iritarea mu,oasei gastri,e
CAPITOLUL I0

Ca$ul "
CUL2+2R2A <AT2LOR
<ate genereale despre pa,ientC
Iniialele pa,ientuluiC CI
06rst(C 12
Se?ulC 4
Starea ,ivil(C CNSNTORIT
Nr ,opiiC "
ReligiaC ORTO<O3
Pro#esiaC SOE2R
4ediul de lo,uit @ur'anJruralAC URLAN
STIL <2 0IAB(
O'i,eiuriC
- alimentareC 42S2 N2R2+ULAT25 INSUEICI2NT CALITATI0
- diet(JregimC NU
- ,onsum( al,ool @daJnuJo,a$ionalAC OCAIIONAL
- #elul '(uturiiC L2R2
- #umea$( @daJnuJo,a$ionalAC <A
*)
- nr ig(ri J$iC ")-2%
Parametri a,tuali ai st(rii de s(n(tate
+reutateC H% Pg
InltimeC "F2 ,m
TemperaturaC *!5)
PulsC H*J min
RespiraiiC "HJ min
TAC "*% J !% mm =g
Alergiii ,unos,uteC NU
Ci,atri,e postoperatorie @daJnuAC <A
OperaiiJinterveniiJanulC AP2N<IC2CTO4I25 "2J%!J"/HF
4otivele intern(riiJpre$ent(rii la medi,C
<urere .n $ona epigastri,(5 inapeten(5 s,(dere .n greutate5 ,e#alee5 grea(5 v(rs(turi5 diaree
<iagnosti, medi,alC
+astrit( a,ut(
ANALIIA <AT2LOR
Prin,ipalele nevoi #undamentale a#e,tate W pro'lemele de dependen( ierar7i$ate pe priorit(i
de .ngriDire C

" Nevoia de a se alimenta -i 7idrata - alimentaie -i 7idratare inade,vat( prin de#i,it
2 Nevoia de a elimina - eliminare inade,vat( ,antitativ -i ,alitativ
* Nevoia de a dormi -i a se odi7ni - somn insu#i,ient ,alitativ -i ,antitativ
1 Nevoia de a evita peri,olele - durere epigasti,a5 ,e#alee
) Nevoia de a .nva( ,um s(--i p(stre$e s(n(tatea - ,uno-tine insu#i,iente despre 'oal(
Plan de ingriDire
Nevoia
a#e,tat(
<iagnosti,
de nursing
O'ie,tive Intervenii
autonome
Intervenii
delegate
2valuare
"
Nevoia de
a se
alimenta -i
PC
alimentaie
-i 7idratare
inade,vat(
-ameliorarea
durerilor
epigastri,e
- redu,erea
- asigurarea
ne,esarului
,alitativ -i
,antitativ .n
- administre$
medi,aie
antispasti,( -i
pansamente
- ameliorarea
semni#i,ativ(
a durerilor
epigastri,e -i
*!
7idrata prin de#i,it
2C alterarea
mu,oaselor
,ailor
digestive
SC dureri
epigastri,e5
s,(dere
ponderal(5
v(rs(turi5
inapeten(
greturilor -i a
v(rs(turilor
- s( re,upere$e
de#i,itul
ponderal
- s( #ie e,7ili'rat
7idri,Jnutritional
- s( se poat(
alimenta pe ,ale
natural(
#un,ie de v6rst(5
stare general(
- ,al,ularea raiei
alimentare
- di#erenierea
tul'ur(rilor de
apetit
- ,al,ularea
'ilanului 7idri, -i
sta'ilirea
ne,esit(ilor de
7idratare
gastri,eC ! t'J$i
@meto,lopramid5
C( ,ar'oni,5
glu'i#erA
a v(rs(turilor
- pa,ientul
este alimentat
-i 7idratat
,orespun$(tor
2Nevoia
de a
elimina
PC eliminare
inade,vat(
,antitativ -i
,alitativ
2C alterarea
mu,oasei
intestinale
SC diaree
- pa,ientul s(
pre$inte s,aun
normal ,alitativ
-i ,antitativ .n
21 de ore
- .n,uraD(m -i
edu,(m pa,ientul
pentru ,onsum de
li,7ide
nea,idulate5 ,eai
neandul,it
- redu,em
provi$oriu
alimentele 'ogate
.n proteine5
legumele -i
#ru,tele
- administre$
pa,ientului supe
de ore$5 ,e au
proprietatea de a
.ngro-a s,aunul
- re,omand
pa,ientului
,onsumul de
'anane5 mor,ovi
-i gutui pentru
vinde,area diareei
-administre$
medi,aia
pres,ris( pentru
regenerarea
#lorei intestinale
- dup( 21 de
ore pa,ientul
pre$int(
s,aun normal
,antitativ -i
,alitativ
*Nevoia
de a dormi
-i a se
odi7ni
PC somn
insu#i,ient
,alitativ -i
,antitativ
2C durere5
an?ietate
SC insomnie
- pa,ientul s(
'ene#i,ie$e de
un somn
,alitativ -i
,antitativ
- s(--i redu,(
dis,om#ortul
- s(--i
ameliore$e
starea general(
- s( e#e,tue$e
a,tivit(i de
rela?are
- s( doarm( un
num(r de ore
- asigurarea
,ondiiilor pt un
somn 'un
@am'iana5 pat -i
po$iia .n raport
,u a#e,iuneaA
- apli,area
te7ni,ilor de
rela?are ,e
anulea$(
tensiunea
nervoas( sau
stresul
- suprimarea
,au$elor iritative
- administre$
sedativeC
dia$epam 2t'J$i
- pa,ientul
pre$int( un
somn
,antitativ -i
,alitativ
normal @ H
ore noaptea5
"-2 ore $iuaA
*F
#(r( tre$ire @$gomot5
mirosuriA
1Nevoia
de a evita
peri,olele
PC durere
epigasti,a5
,e#alee
2C pro,ess
in#e,ios
SC durere5
an?ietate5
ris, de
,ompli,aii
- s( redu,em
,ri$ele
dureroase ,(
#re,vena -i
intensitate
- pa,ientul s(
-tie s(--i
menin(
integritatea
#i$i,( -i psi7i,(
- s( #ie orientat
temporo spaial
- o'servarea
,omportamentului
pa,ientuli ,u
durere
- .l orient(m
temporo spaial
- .l instruim pt a
preveni
,ompli,aiile
- prevenirea -i
,om'aterea
agresiunilor
terapeuti,e
- administr(m
medi,aia
pres,ris( de
medi,
- pa,ientul
pre$int( o
stare de 'ine
at6t #i$i, ,6t
-i psi7i,
) Nevoia
de a .nva(
,um s(--i
p(stre$e
s(n(tatea
PC
,uno-tine
insu#i,iente
despre
'oal(
2C lipsa de
in#ormaii
SC de#i,it de
,uno-tine
- s( #ie edu,at
despre 'oal(
- s( #ie ,apa'il
s( ,unoas,(
semnele
prodromale
- s( ,unoas,(
regimul dieteti,
- s( .nvee
modalit(i de
meninere a
s(n(t(ii
- instruim
pa,ientul ast#el
.n,6t a,esta s(
,unoas,( semnele
-i simptomele
spe,i#i,e 'olii de
,are su#er(
- instruirea
pa,ientului -i a
#amiliei privind
a,ordul de
.ngriDiri pt
asigurarea
autonomiei sau
redu,erea
gradului de
dependen(
- eliminarea lipsei
sau insu#i,ienei
de ,uno-tine
despre miDloa,ele
de prevenire -i
tratament a
su#erinei
pa,ientului
-pa,ientul
,unoa-te
semnele -i
simtomele
spe,i#i,e 'olii
de ,are su#er(
- ,unoa-te
regimul pe
,are tre'uie
s(-l urme$e

*H


Ca$ul 2
CUL2+2R2A <AT2LOR
<ate genereale despre pa,ientC
Iniialele pa,ientuluiC A<
06rst(C "F
Se?ulC 4
Starea ,ivil(C
Nr ,opiiC
ReligiaC ORTO<O3
Pro#esiaC 2L20
4ediul de lo,uit @ur'anJruralAC RURAL
STIL <2 0IAB(
O'i,eiuriC
- alimentareC 42S2 N2R2+ULAT25 INSUEICI2NT CALITATI0
- diet(JregimC NU
- ,onsum( al,ool @daJnuJo,a$ionalAC OCAIIONAL
- #elul '(uturiiC L2R2
- #umea$( @daJnuJo,a$ionalAC <A
- nr ig(ri J$iC ")-2%
Parametri a,tuali ai st(rii de s(n(tate
+reutateC !% Pg
*/
InltimeC "F% ,m
TemperaturaC */51
PulsC "%%J min
RespiraiiC 22J min
TAC ""% J !% mm =g
Alergiii ,unos,uteC NU
Ci,atri,e postoperatorie @daJnuAC NU
4otivele intern(riiJpre$ent(rii la medi,C
<urere .n $ona epigastri,(5 ,e#alee5 grea(5 v(rs(turi5 #e'ra5 #rison
<iagnosti, medi,alC
+astrit( a,ut(
ANALIIA <AT2LOR
Prin,ipalele nevoi #undamentale a#e,tate W pro'lemele de dependen( ierar7i$ate pe priorit(i
de .ngriDire C

" Nevoia de a--i p(stra temperatura ,orpului .n limite normale - 7ipertermie
2 Nevoia de a se alimenta -i 7idrata - alimentaie -i 7idratare inade,vat( prin de#i,it
* Nevoia de a dormi -i a se odi7ni - somn insu#i,ient ,alitativ -i ,antitativ
1 Nevoia de a evita peri,olele - durere epigasti,a5 ,e#alee5 #e'ra
) Nevoia de a .nva( ,um s(--i p(stre$e s(n(tatea - ,uno-tine insu#i,iente despre 'oal(
Plan de ingriDire
Nevoia
a#e,tat(
<iagnosti,
de nursing
O'ie,tive Intervenii
autonome
Intervenii
delegate
2valuare
" Nevoia
de a--i
p(stra
temperatur
a ,orpului
.n limite
normale
PC
7ipertermie
2C pro,ess
in#e,ios
SC #e'ra5
#rison
- s( adu,em
temperature
,orpului la
valorile normale
.n 21 de ore
- aerisim salonul
#(r( s,(derea
e?agerat( a
temperaturii
am'iane
- apli,(m
,omprese -i
.mpa,7et(ri re,i
- .n,uraD(m
,re-terea
aportului 7idri,
- .n timpul
- re,olt(m 0S=
-i
=emoleu,ogram
(
- administr(m
medi,aia
pres,ris( de
medi, ,u a,iune
antitermi,(
- administr(m
soluii
per#u$a'ile
- pa,ientul
pre$int( o
temperature
de *!5H grade
1%
#risonului
asigur(m
pa,ientului paturi
-i sti,le ,u ap(
,ald(
pres,rise de
medi,
2 Nevoia
de a se
alimenta -i
7idrata
PC
alimentaie
-i 7idratare
inade,vat(
prin de#i,it
2C alterarea
mu,oaselor
,ailor
digestive
SC dureri
epigastri,e5
v(rs(turi5
-ameliorarea
durerilor
epigastri,e
- redu,erea
greturilor -i a
v(rs(turilor
- s( #ie
e,7ili'rat
7idri,Jnutritiona
l
- s( se poat(
alimenta pe ,ale
natural(
- asigurarea
ne,esarului
,alitativ -i
,antitativ .n
#un,ie de v6rst(5
stare general(
- ,al,ularea raiei
alimentare
-di#erenierea
tul'ur(rilor de
apetit
- ,al,ularea
'ilanului 7idri, -i
sta'ilirea
ne,esit(ilor de
7idratare
- administre$
medi,aie
antispasti,( -i
pansamente
gastri,eC ! t'J$i
@meto,lopramid5
C( ,ar'oni,5
glu'i#erA
- ameliorarea
semni#i,ativ(
a durerilor
epigastri,e -i
a v(rs(turilor
- pa,ientul
este alimentat
-i 7idratat
,orespun$(to
r
* Nevoia
de a dormi
-i a se
odi7ni
PC somn
insu#i,ient
,alitativ -i
,antitativ
2C durere5
#e'ra
SC
insomnie
- pa,ientul s(
'ene#i,ie$e de
un somn
,alitativ -i
,antitativ
- s(--i redu,(
dis,om#ortul
- s(--i
ameliore$e
starea general(
- s( e#e,tue$e
a,tivit(i de
rela?are
- s( doarm( un
num(r de ore
#(r( tre$ire
- asigurarea
,ondiiilor pt un
somn 'un
@am'iana5 pat -i
po$iia .n raport
,u a#e,iuneaA
- apli,area
te7ni,ilor de
rela?are ,e
anulea$(
tensiunea
nervoas( sau
stresul
- suprimarea
,au$elor iritative
@$gomot5
mirosuriA
- administre$
sedativeC
dia$epam 2t'J$i
- pa,ientul
pre$int( un
somn
,antitativ -i
,alitativ
normal @ H
ore noaptea5
"-2 ore $iuaA
1 Nevoia
de a evita
peri,olele
PC durere
epigasti,a5
,e#alee5
#e'ra
2C pro,ess
in#e,ios
SC durere5
an?ietate5
ris, de
,ompli,aii
- s( redu,em
,ri$ele
dureroase ,(
#re,vena -i
intensitate
- s( redu,em
#e'ra
- pa,ientul s(
-tie s(--i
menin(
integritatea
#i$i,( -i psi7i,(
- o'servarea
,omportamentulu
i pa,ientuli ,u
durere
- apli,(m
,omprese re,i pt
a s,(dea #e'ra
- .l orient(m
temporo spaial
- .l instruim pt a
preveni
,ompli,aiile
- administr(m
medi,aia
pres,ris( de
medi,
- pa,ientul
pre$int( o
stare de 'ine
at6t #i$i, ,6t
-i psi7i,
1"
- s( #ie orientat
temporo spaial
- prevenirea -i
,om'aterea
agresiunilor
terapeuti,e
) Nevoia
de a .nva(
,um s(--i
p(stre$e
s(n(tatea
PC
,uno-tine
insu#i,ient
e despre
'oal(
2C lipsa de
in#ormaii
SC de#i,it
de
,uno-tine
- s( #ie edu,at
despre 'oal(
- s( #ie ,apa'il
s( ,unoas,(
semnele
prodromale
- s( ,unoas,(
regimul dieteti,
- s( .nvee
modalit(i de
meninere a
s(n(t(ii
- instruim
pa,ientul ast#el
.n,6t a,esta s(
,unoas,( semnele
-i simptomele
spe,i#i,e 'olii de
,are su#er(
- instruirea
pa,ientului -i a
#amiliei privind
a,ordul de
.ngriDiri pt
asigurarea
autonomiei sau
redu,erea
gradului de
dependen(
- eliminarea lipsei
sau insu#i,ienei
de ,uno-tine
despre miDloa,ele
de prevenire -i
tratament a
su#erinei
- pa,ientul
,unoa-te
semnele -i
simtomele
spe,i#i,e
'olii de ,are
su#er(
- ,unoa-te
regimul pe
,are tre'uie
s(-l urme$e
12
Ca$ul *

CUL2+2R2A <AT2LOR
<ate generale despre pa,ient
Iniialele pa,ientuluiC R+
06rst(C !F
Se?ulC 4
Starea ,ivil(C CNSNTORIT
Nr ,opiiC *
ReligiaC ORTO<O3
Pro#esiaC P2NSIONAR
4ediul de lo,uit @ur'anJruralACRURAL
STIL <2 0IAB(
O'i,eiuriC
- alimentareC 42S2 N2R2+ULAT25 INSUEICI2NT CALITATI0 SI CANTITATI0
- diet(JregimC NU
- ,onsum( al,ool @daJnuJo,a$ionalAC NU
- #umea$( @daJnuJo,a$ionalAC <A
- nr ig(ri J$iC "%
Parametri a,tuali ai st(rii de s(n(tate
+reutateC )F Pg
InltimeC "F% ,m
1*
TemperaturaC *F
PulsC ""%J min
RespiraiiC "HJ min
TAC /% J !%mm =g
Alergiii ,unos,uteC NU
Ci,atri,e postoperatorie @daJnuAC NU
4otivele intern(riiJpre$ent(rii la medi,C
7TA5 ta7i,ardie5 an?ietae5 melen(5 7emateme$(5 durere .n $ona epigastri,(5 s,(dere .n greutate
<iagnosti, medi,alC
+astrit( ,oro$iv(5 =<S
ANALIIA <AT2LOR
Prin,ipalele nevoi #undamentale a#e,tate W pro'lemele de dependen( ierar7i$ate pe priorit(i
de .ngriDire C

" Nevoia de a avea o 'un( ,ir,ulaie - 7TA
2 Nevoia de a elimina - eliminare inade,vat( prin de#i,it
* Nevoia de a dormi -i a se odi7ni - somn insu#i,ient ,alitativ -i ,antitativ
1 Nevoia de a evita peri,olele - durere 5 =<S
) Nevoia de a .nva( ,um s(--i p(stre$e s(n(tatea - ,uno-tine insu#i,iente despre 'oal(
Plan de ingriDire
Nevoia
a#e,tat(
<iagnosti,
de nursing
O'ie,tive Intervenii
autonome
Intervenii
delegate
2valuare
" Nevoia de
a avea o
'un(
,ir,ulaie
PC 7TA
2C =<S
SC
ta7i,ardie5
an?ietate
- s( oprim
7emoragia
- s( ,re-tem
tensiunea
arterial(
- s( redu,em
starea de
an?ietate
- impunem
pa,ientului repus
total
- apli,(m
,omprese re,i pe
a'domenul
pa,ientului
- adimnistram
o?igen
- administr(m
li,7ide re,i
intragastri,e
- .n,er,(m s(
- re,olt(m
C7emoglo'in(5
7emato,rit5
uree5
,reatinin(5
gli,emie
- administr(m
0itamina P5
2tamsilat
- am oprit
7emoragia
- TA "2%J 1%
mm=g
- starea
pa,ientului
s-a ameliorat
11
,alm(m pa,ientul
2 Nevoia de
a elimina
PC eliminare
inade,vat(
prin de#i,it
2C =<S
SC
7emateme$(5
melen(
- s( oprim
7emoragia
- s( redu,em
v(rs(turile
- impunem
pa,ientului repus
total
- supraveg7em
pa,ientul atun,i
,6nd pre$int(
simptome
premerg(toare
v(rs(turilor
- preg(tim t(vi(
renal(5 vas
,ole,tor5 pa7ar ,u
ap(
- redu,em
alimentaia pe
,ale natural(
- administr(m
medi,aia
pres,ris( de
medi,
- dup( 2 $ile
pa,ientul nu
mai pre$int(
v(rs(turi
- pre$int(
s,aun
normal
* Nevoia de
a dormi -i a
se odi7ni
PC somn
insu#i,ient
,alitativ -i
,antitativ
2C an?ietate
SC insomnie
- pa,ientul
s(
'ene#i,ie$e
de un somn
,alitativ -i
,antitativ
- s(--i
redu,(
dis,om#ortul
- s(--i
ameliore$e
starea
general(
- s( doarm(
un num(r de
ore #(r(
tre$ire
- asigurarea
,ondiiilor pt un
somn 'un
@am'iana5 pat -i
po$iia .n raport
,u a#e,iuneaA
- apli,area
te7ni,ilor de
rela?are ,e
anulea$(
tensiunea
nervoas( sau
stresul
- suprimarea
,au$elor iritative
@$gomot5
mirosuriA
- administre$
sedativeC
dia$epam
2t'J$i
- pa,ientul
pre$int( un
somn
,antitativ -i
,alitativ
normal @ H
ore noaptea5
"-2 ore $iuaA
1 Nevoia de
a evita
peri,olele
PC durere 5
=<S
2C pro,ess
in#e,ios
SC an?ietate5
ris, de
,ompli,aii
- s( redu,em
,ri$ele
dureroase ,(
#re,vena -i
intensitate
- pa,ientul
s( -tie s(--i
menin(
integritatea
#i$i,( -i
psi7i,(
- s( #ie
orientat
temporo
spaial
- o'servarea
,omportamentului
pa,ientuli ,u
durere
- .l orient(m
temporo spaial
- .l instruim pt a
preveni
,ompli,aiile
- administr(m
medi,aia
pres,ris( de
medi,
- pa,ientul
pre$int( o
stare de 'ine
at6t #i$i, ,6t
-i psi7i,
) Nevoia de PC ,uno-tine - s( #ie - instruim - pa,ientul
1)
a .nva( ,um
s(--i
p(stre$e
s(n(tatea
insu#i,iente
despre 'oal(
2C lipsa de
in#ormaii
SC de#i,it de
,uno-tine
edu,at
despre 'oal(
- s( #ie
,apa'il s(
,unoas,(
semnele
prodromale
- s(
,unoas,(
regimul
dieteti,
- s( .nvee
modalit(i de
meninere a
s(n(t(ii
pa,ientul ast#el
.n,6t a,esta s(
,unoas,( semnele
-i simptomele
spe,i#i,e 'olii de
,are su#er(
- instruirea
pa,ientului -i a
#amiliei privind
a,ordul de
.ngriDiri pt
asigurarea
autonomiei sau
redu,erea
gradului de
dependen(
- eliminarea lipsei
sau insu#i,ienei
de ,uno-tine
despre miDloa,ele
de prevenire -i
tratament a
su#erinei
pa,ientului
,unoa-te
semnele -i
simtomele
spe,i#i,e
'olii de ,are
su#er(
- ,unoa-te
regimul pe
,are tre'uie
s(-l urme$e
1!
CONCLUIII
Anali$6nd in#orma iile teoreti,e despre gastrit( pre,um i pro'lemele pe ,are le ridi,a pentru
pa,ientii si personalul medi,al ,are se o,up( de tratarea si prevenirea re,idivelor am aDuns la
,on,lu$iile urm(toareC
- prin,ipala ,au$a a gastritei este repre$entata de alimentatia ne,orespun$atoare5 motiv
pentru ,are asistentul medi,al tre'uie s( edu,e populatia sa elimine aproape integral
praDelile5 sa evite $a7arul si produsele ,u aditivi sinteti,i @pentru gust5 aroma5
,uloareA5 sa evite ,ondimentele .n e?,es5 al,oolul si tutunulO
- evolutia gastritelor a,ute se #a,e #ie spre vinde,are5 #ie spre ,roni,i$are
- .n #un,tie de agentii etiologi,i @,au$ele si #a,torii ,are in#luentea$a 'oalaA5 gastritele
,roni,e se pot vinde,a prin tratament medi,al sau pot evolua5 indi#erent de
tratamentul apli,atO
- gastrita ,roni,a apare de o'i,ei din ,au$a in#e,tiei ,u =eli,o'a,ter P>lori5 utili$area
pe termen #oarte indelungat a pastilelor sau re#lu?ul 'iliar 4ai poate aparea si in
,a$ul in ,are sistemul imunitar este #oarte s,a$utO
- tratamentul ,onsta atat in ingerarea unor medi,amente spe,i#i,e5 dar si intr-un regim
de viata sanatos5 'a$at pe o alimentatie potrivita 4edi,amentele sunt menite sa
distruga in#e,tia ,u 'a,teria = p>lori si sa mi,sore$e ,antitatea de a,id si se,retii din
stoma, <a,a pa,ientul se a#la su' tratament ,u AINS5 a,esta tre'uie intrerupt
;n urm( evalu(rii st(rii de s(n(tate -i a evoluiei 'olii ,elor trei pa,ieni5 am ,onstatat ,(C
pa,ienii ,are respe,t( regimul alimentar -i tratamentul pres,ris au o perioada de
vinde,are mult mai rapid(5 )-H $ile
1F
pa,ienii ,are respe,t( regimul alimentar dar nu -i tratamentul au o perioada de
vinde,are de ")-2% $ile
pa,ienii ,are nu respe,t( ni,i tratamentul ni,i regimul alimentar au o perioada de
vinde,are de "-2 luni

LILLIO+RAEI2
" <r Ro?ana 4aria Al'u5 <r Listri,eanu5 <r 4ioara 4in,u - 8Anatomia -i #i$iologia
omului95 2ditura Universal J Lu,uresti5 2%%"
2 Elorin C7iru5 +a'riela C7iru5 Letitia 4orariu - 8;ngriDirea omului s(n(tos -i a omului
'olnav95 2ditura Cison J Lu,uresti5 2%"%
* Lu,re ia Titir,(O ;ngriDiri spe,iale a,ordate pa,ien ilor de ,(te asisten ii medi,ali @4anual
pentru ,olegiile i ,olile postli,eale sanitareA5 edi ia a F-a5 2ditura 0ia a 4edi,al(
Rom6neas,(5 2%%!O
1 4orariu Letitia5 Ivan 4ariu,a5 Puiu 0i,toria5 Sapunaru Ru?andra5 To#an Ru?andra5 C7iru
Elorian5 Stoianovi,i Ser'an - 8La$ele teoreti,e -i pra,ti,e ale ingriDirii omului s(n(tos -i
'olnav @NursingA95 2ditura CAROL <A0ILA J Lu,uresti5 2%%1
) XXX4inisterul S(n(t(ii5 +7id de diagnosti, -i tratament pentru +astritele a,ute -
7ttpCJJQQQemedi,roJ+7iduri-de-pra,ti,a-medi,alaJ+7id-de-diagnosti,-si-tratament-pentru-
+astritele-a,ute7tm
! XXXSCRI+ROUP 2%"1" +astrita - +astritele a,ute #$ +astrita ,oro$iv( -
7ttpCJJQQQs,rigroup,omJsanatateJ+astrita-+astritele-a,utesi-+a!"H11p7p
F XXXS#atul4edi,uluiro5 +astrita Regim alimentar - 7ttpCJJQQQs#atulmedi,uluiroJUl,erul-
gastroduodenalJgastrita-regim-alimentarY/F*"
1H
AN232
Ane?a "
SON<AGUL +ASTRIC
)efini(ie:
SondaDul sau tu'aDul gastri, repre$int( introdu,erea unui tu' de ,au,iu, & sond( gastri,(
Eau,7er sau 2in7orn prin #aringe -i eso#ag .n stoma,
*co#:
a 2?plorator
- re,oltarea ,oninutului stoma,al .n vederea evalu(rii #un,iei ,7imi,e -i se,retorii
@,7imismul gastri,A
- pentru studierea #un,iei eva,uatoare a stoma,ului
' Terapeuti,
- eva,uarea ,oninutului stoma,al to?i,
- ,ur(irea mu,oasei de e?udates -i su'stane str(ine depuse
- 7idratarea -i alimentarea 'olnavului
- introdu,erea unor su'stane medi,amentoase
+ateriale necesare:
a<e prote,ieC
- dou( -oruri din ,au,iu, sau material plasti,
1/
- mu-ama
- ale$(
- prosoape
' SterileC
- sond( Eau,7er sau 2in7orn
- dou( seringi de 2% ml
- ,asolet( ,u m(nu-i de ,au,iu,
- pense 7emostati,e
- epru'ete
,NesterileC
- t(vi( renal(
- t(vi( medi,al(
- pa7ar ,u ap(
- re,ipient pentru ,ole,tare
d4edi,amenteC
- la indi,aia medi,ului
,regtirea #acientului:
Psi7i,C
- se in#ormea$( pa,ientul -i i se e?pli,( ne,esitatea e#e,tu(rii te7ni,ii
- este rugat s( respe,te indi,aiile date .n timpul sondaDului
Ei$i,C
- se a-ea$( pa,ientul pe un s,aun ,u spetea$a5 ,u spatele ,6t mai drept
- se proteDea$( ,u -orul de ,au,iu, sau material plasti,
- i se .ndep(rtea$( prote$( dentar( @,6nd este ,a$ulA -i se a-ea$( .ntr-un pa7ar ,u ap(
- se a-ea$( t(vi( renal( su' '(r'ia pa,ientului pentru a ,apta saliv( ,e se s,urge din ,avitatea
'u,al(
- este soli,itat s( menin( t(vi( .n a,east( po$iie
- pa,ientul nu va m6n,a .n diminea( e#e,tu(rii e?amenului
-e.nic:
- asisten( se spal( pe m6ini ,u ap( -i s(pun
- .m'ra,( soul de ,au,iu,
- .-i pune m(nu-ile sterile
- ume$e-te sond( pentru o #avori$a alune,area prin #aringe -i eso#ag
)%
- se a-ea$( .n dreapta 'olnavului -i .i #i?ea$( ,apul ,u m6na st6nga5 in6ndu-l .ntre m6na -i
tora,e
- prinde ,u m6na dreapta e?tremitatea rotunDit( a sondei ,( pe un ,reion
- ,ere pa,ientului s( des,7id( larg gur(5 ,6t mai aproape de r(d(,ina lim'ii5 invit6nd 'olnavul
s( .ng7it(
- prin deglutitie sond( p(trunde .n eso#agsi este .mpins( #oarte atent spre stoma, @la mar,aDul
1%-)%,m ,itit la ar,ad( dentar(A
- veri#i,( pre$ena sondei .n stoma, prin aspirarea ,oninutului stoma,al ,u aDutorul seringii
- se #i?ea$( sond(
- a-ea$( la e?tremitatea li'er( 'alonul 2rlenma>er @,ad se ,ole,tea$( pentru o pro'aA sau asira
su,ul gastri, ,u sering(
- pentru a #avori$a golirea stoma,ului5 pa,ientul este rugat s(--i ,ontra,te pereii a'dominali
- e?trage sond( printr-o mi-,are 7ot(r6t(5 ,u pruden(5 dup( ,omprimarea ei ,u o pens(
7emostati,( pentru a .mpiedi,( s,urgerea ,oninutului .n #aringe
- ,ad ,ap(tul li'er al sondei aDunge .n gur( pa,ientului se prinde ,u m6na st6nga -i se
.ndep(rtea$( sond(
- gole-te ,oninutul sondei .n vasul ,olle,tor
- a-ea$( sond( .n t(vi( renal(
/ngri&irea ulterioar a #acientului:
- i se o#er( un pa7ar ,u ap( s(--i ,l(teas,( gur(
- se -terg mu,o$it(ile de pe #a( -i Lar'ie
- se .ndep(rtea$( t(vi( -i -orul de ,au,iu,
- i se o#er( prote$( dentar( @dup( ,a$A
- se a-ea$( pa,ientul .n po$iie ,omod(
,regtirea #ro!usului #entru e0amenul !e la$orator:
- se determina ,antitatea eva,uat(
- se ,omplete$a #ormularele de re,oltare
- se trimit pro'ele eti,7etate la la'orato
1eorganizarea locului !e munc.
2otarea %n 3.'.
- se notea$( te7ni,(5 dat(5 ,antitatea -i aspe,tul ma,ros,opi, al su,ului gastri, e?tras
4cci!ente:
- grea( -i sen$aie de v(rs(tur(
- sond( poate p(trunde .n laringe
)"
- sond( se poate .n#und( ,u resturi alimentare
- se pot produ,e 'ron7opneumonii de aspiraie
)e stiut:
- tu'aDul gastri, se e#e,tuea$( .n ,ondiii de per#e,t( asepsie
- se poate e#e,tua -i pe ,ale na$al( ,u sond( 2in7orn
- pa,ienilor in,on-tieni li se urm(res, respiraia -i ,uloarea #etei
- o #orm( parti,ular( de sondare .n s,op 7emostati, este introdu,erea sondei LlaPemore
)e evitat:
- ungerea sondei ,u ulei sau alte su'stane grase
)2