Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Colegiul National al ASEM

PLAN DE MARKETING
pentru lansarea produsului turistic
“Veșnicia s-a născut la sat…” al touroperatorului
“ECO-TUR” S.R.L

Chisinau 2010
CUPRINS

1. Planul strategic al firmei - Expunere introductivă


1.1 Misiunea
1.2Obiective generale de marketing
2. Analiza mediului
2.1 Auditul extern de marketing
2.1.1 Macromediul
2.1.2 Concurenţa
2.1.3 Piaţa
2.2 Auditul intern de marketing
3. Analiza SWOT
4. Ipoteze
5. Strategii de marketing
6. Buget
7. Program de marketing
8. Revizie şi control
Stresul şi poluarea sunt factori nocivi tot mai prezenţi în oraşe. Orăşenii resimt, din când în
când, nevoia de a se întoarce la natură şi de a regăsi echilibrul fizic şi psihic pe care oraşul
nu il mai poate oferi. Ei sunt atraşi de frumosul, puritatea, armonia vieţii rurale, de un mediu
natural mai puţin alterat. Tot mai mulţi turişti doresc să cunoască “pe viu” ospitalitatea,
obiceiurile gastronomice, artizanatul şi ritualurile săteşti.
Odihna, aerul curat, consumul de alimente proaspete, degustarea vinurilor, a unor preparate
din gastronomia ţărănească, sunt argumente solide pentru practicarea turismului rural.
Arta populară, religia şi străvechile obiceiuri şi datini creştine, posibilitatea de a se afla în
mijlocul evenimentelor specifice locului (şezători, serbări, târguri, festivaluri, etc.) chiar şi
terapia muncii fizice sunt în egală măsură puncte de atracţie. La fel şi vânătoarea, pescuitul
sportiv, drumeţiile, odihna la râuri şi lacuri constituie un motiv de a petrece concediul în alt
tip de condiţii.
“Cum s-ar putea vinde sau cumpăra cerul ori căldura pământului?
Dacă prospeţimea aerului şi murmurul apei nu ne aparţin, cum le putem vinde?
Dacă toate animalele ar dispărea, omul ar muri complet solitar, pentru că tot ceea ce li se
întâmplă animalelor i se întâmplă imediat şi omului. Noi facem parte din pământ şi el face
parte din noi. Dacă omul batjocoreşte pământul, pe sine se batjocoreşte.
Noi ştim demult - nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Noi o ştim bine,
toate lucrurile sunt legate între ele, aşa cum sângele face legătura între membrii aceleiaşi
familii.
Este timpul de a privi asupra lucrurilor... din mediul rural
Este momentul reconcilierii cu natura, acum, cât nu este încă prea târziu.
Omule! apleacă-ţi sufletul şi mintea asupra naturii…
Lasă natura să trăiască… Prin ea trăim toţi…”
Turismul rural este un fenomen de data recenta. In ţări europene se practică de cateva
decenii spontan sau organizat. Ceea ce este nou însă, se referă la dimensiunea
fenomenului in spaţiul rural. Aceasta expansiune este determinata de existenta a doua
motivatii pentru turismul rural ; pe de-o parte este vorba de relansarea si dezvoltarea
domeniului rural, iar pe de alta parte de o forma de turism alternativa, la turismul de
masa, traditional .
In lipsa unei definitii adecvate a turismului rural agreata pe teritoriul UE, termenul
folosit este acel de : “turism verde”. Culoarea simbol avand rolul de a distinge
aceasta forma de turism de celelalte cum sunt: turismul alb – sporturile de iarna;
turismul albastru – vacanta la mare, turism al luminilor – turismul urban. In acest
sens “turismul verde” poate fi definit ca o activitate turistica practicata atat in zonele
rurale cat si in alte locuri de pe litoral unde turismul specific nu este prea dezvoltat; in
zonele de dealuri si montan precum si in alte spatii rurale.
Atat turismul rural cat mai ales agroturismul se bazeaza pe potentialul spatiului rural,
pe oameni si produse specifice locului care trebuie sa se adapteze cerintelor pietii
turistice, trebuie sa-si amenajeze gosposdariile pentru a fi la nivelul standardelor de
calitate dorite de turisti, sa puna in valoare traditiile culinare specifice locului.
Agroturismul reprezinta actiunea de deplasare a unei persoane intr-o localitate
rurala, nepoluata, avand un specific agrar finalizata pentru un sejur de cel putin 24 de
ore intr-o gospodărie tărănească, consumul de produse locale alimentare si
nealimentare, coabitarea, observatia, asistenta si coparticiparea in comunitatea
sociala locala prin respectarea normelor ce fac posibila intreaga actiune.
Agroturismul se contureaza ca o activitate capabila sa valorifice excelentul de cazare
existent in gospodariile taranesti spre consumul persoanelor care pe o perioada
determinata de timp, vin in asezarile rurale pentru odihna, recreere, agrement.
In ansamblul economiei globale a turismului, turismul rural se defineste ca fiind
valorificarea turistica :
-a spatiilor rustice;
-a resurselor naturale;
-a patrimoniului cultural;
-a imobilelor culturale;
-a traditiilor satesti ;
-a produselor agricole ;
prin intermediul unor produsee de marca (consacrate) ilustrative ale identitatii
regionale, care sa acopere nevoile consumatorilor in materie de primire, alimentatie,
activitati recreative, divertisment si diverse servicii, in scopul unei dezvoltari locale,
durabile si a unui raspuns adecvat la nevoile de recreere din societatea moderna, intro
noua viziune sociala oras- sat.
Desi actioneaza in spatiul rural, agroturismul si turismul rural sunt doua concepte
care pentru unii autori reprezinta acelasi lucru iar pentru altii sunt doua notiuni
diferite.Practica arata ca aceste doua categorii se identifica pana la un moment dat,
care scoate in evidenta elemente de identitate, incluziune, cat si elemente diferite care
le conduc la departajare/diferentiere.Turismul rural este un concept care cuprinde
activitatea turistica organizata si condusa de populatia locala si care are la baza o
stransa legatura cu mediul ambient, natural si uman.
In Republica Moldova Turismul rural este o forma de turism care se desfasoara in
mediul rural, valorificand resursele turistice locale (naturale, culturale, umane) ca si
dotarile si echipamente turistice, inclusiv pensiunile si fermele agroturistice.
1.Planul strategic al firmei-expunere introductiva

Scopul acestui plan de marketing constă în analiza mediului de marketing în care


acţionează agentia touoperatoare “ECO-TUR” S.R.L, nou înfiinţată, în vederea penetrării
pieţei poloneze si ucrainene cu produsul “Vesnicia s-a nascut la sat…” care reprezinta un
complex de variatii in ceea ce priveste gama serviciilor de cazare si agrement oferite. În
acest sens se urmareste intrarea în circuitul turistic regional şi promovarea turismului
rural si ecologic. Prin lansarea pe piaţă a acestui nou produs se urmăreşte stabilirea unor
relatii de parteneriat cu firmele prestatoare de servicii turistice din Polonia dar si din
Republica Moldova şi ocuparea poziţiei de lider pe piaţa interna. Un aspect important
avut în vedere este că se doreşte ca producţia şi comercializarea acestui produs turistic să
nu aibă efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător intrucit acesta si este principiul de
baza al turismului ecologic.

1.1. Misiunea
Misiunea noastră este satisfacerea completă a nevoilor consumatorilor interni dar si
promovarea turismului rural peste hotarele tarii, in acest scop se preconizeaza
participarea la
Expozitia Internationala EXPO 2012 care se va desfasura in Polonia, tema fiind "Cultura
timpului liber în economiile lumii".
Declaraţia de misiune: Să devenim lideri pe piaţa produselor turistice ecologice, acordând
servicii de calitate superioară, la cele mai înalte standarde şi cu cea mai bună tehnologie.

1.2. Obiective generale de marketing

Aceste obiective transpun în termeni de marketing obiectivele financiare ale


întreprinderii. La rândul lor, obiectivele de marketing pot fi de natură cantitativă sau
calitativă.
Printre obiectivele cantitative se numără:
 o cotă de piaţă interna de 20%;
• 5% în primul an de funcţionare;
• 15% în al doilea an.
 obţinerea unei rate a profitului de 45% ;
 gradul de acoperire a pieţei regioale de 20%.
Scopul general:
Promovarea şi dezvoltarea agroturismului şi a ecoturismului ca instrumente adecvate şi
eficiente pentru dezvoltarea durabila si contribuirea la integrarea ofertei turistice locale în
circuitul naţional, regional şi internaţional prin editarea materialelor promoţionale
(buclete, hărţi turistice, ghiduri, filme) în limbile română, engleză, poloneza şi rusă.
Scopuri specifice:
a) de mediu:
1. Implicarea populaţiei, Administraţiei Publice Centrale (APC), Administraţiei Publice
Locale (APL), agenţilor economici, vizitatorilor şi turiştilor în consolidarea ecosistemelor
şi a biodiversităţii ;
2. Sprijinirea activităţilor organizaţiilor neguvernamentale preocupate de problematica
agroturismului, ecoturismului, dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului inconjurator;
3. Schimbarea atitudinii populaţiei, APL, agenţilor economici, vizitatorilor şi turiştilor
faţă de capitalul natural şi antropogen al Republicii Moldova.
4. Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă şi a principiilor managementului
ecoturismului în rezervaţiile peisagistice situate în RM.
5. Promovarea şi implementarea ecoturismului ca instrument de conservare a resurselor
naturale din rezervaţiile peisagistice .
6. Crearea şi menţinerea unui sistem de calitate în ecoturism, prin amenajarea traseelor şi
infrastructurii necesare turiştilor în ariile protejate.
7. Crearea unui mediu de opinie favorabil implementării şi dezvoltării ecoturismului ca
mecanism eficient de dezvoltare durabilă pentru comunităţile rurale din RM.
8.Prevenirea degradarii potenţialului natural şi antropogen prin organizarea ecoturismului
în rezervaţiile peisagistice situate în RM.
b) sociale:
1.Promovarea şi conştientizarea ecoturismului ca parte a culturii şi deontologiei locale;
2.Contribuirea la creşterea nivelului de viaţă din localităţile rurale;
c) economice:
1. Crearea noilor locuri de muncă, prin dezvoltarea agroturismului şi turismului ecologic;
2. Dezvoltarea si stimularea meşteşugurilor tradiţionale şi a unor noi activităţi
complementare turismului rural, bazate pe valorificarea resurselor locale, cu valoare
adăugată;
3. Contribuirea la exploatarea durabilă a capitalului natural şi antropogen din RM.
4. Sporirea rolului agroturismlui si al ecoturismului in dezvoltarea economica a
localitatilor rurale.
Se urmăreşte, astfel, modificarea în sens favorabil a percepţiilor consumatorilor
potenţiali. Specialiştii de marketing vor căuta să asigure formarea unor idei corecte
despre firmă, respectiv despre produsele pe care le oferă şi avantajele lor.

2. Analiza mediului
Auditul de marketing se concretizeaza intr-un proces de analizare si evaluare sistematica
a mediului in care opereaza firma si a activitatilor desfasurate de aceasta. Agentia
touroperatoare este influentata de actiunea unor variabile diverse, unele controlabile,
operationale, altele necontrolabile; de aceea auditul este truscturat in doua componente:
auditul intern, care se ocupa cu variabilele controlabile si auditul extern, dedicat
variabilelor necontrolabile.

2.1 Audit-ul extern de marketing


2.1.1 Macromediul

Mediul natural
Republica Moldova dispune de un valoros potential turistic natural, care se impune prin
atractii de un pitoresc deosebit, constituind unul dintre cele mai bogate resurse turistice.
Elementele reprezentative ale potentialului natural, care pot conferi o calitate necesara
dezvoltarii turismului sint: relieful republicii, potentialul turistic hidrografic, vegetatia si
fauna, relief si geologie, ariile naturale protejate, monumente ale naturii – hidrologice,
rezervatiile naturale, rezervatiile peisagistice, silvice, patrimoniul cultural etc.
Republica Moldova, ca destinatie turistica, dispune de un bogat potential pentru
vizitatorii sai. Turismul are toate sansele de a ameliora balanta de plati a statului prin
majorarea exportului de servicii turistice. Produsul turistic al tarii reprezinta un ansamblu
complex de mediu, atit natural, cit si creat de oameni (patrimoniu, cultura, activitati,
servicii
pentru vizitatori).

Mediu socio-cultural

Este format din ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiurile,
tradiţiile, condiţiile şi normele care guvernează statutul oamenilor în societate. Pe baza
acestor componente se formează şi comportamentul de cumpărare şi consum de care va
trebui să ţină seama agenţia. Totodată, elementele mediului cultural contribuie la
conturarea unei anumite tipologii a consumatorilor. Lansarea satului turistic basarabean
pe piaţa regionala va conduce la efecte deosebite privind legăturile ce se vor realiza între
gazde şi turişti, raporturile între modul de a aprecia valorile şi nivelul de trai dintre cei
doi participanţi la actul de turism, modul de rezolvare a unor situaţii inedite, comunicare
şi schimburi de idei, relaţii ce se stabilesc între prestator (gazdă) şi beneficiar
(oaspete/turist).

Mediul economic

Localităţile rurale unde se va practica turismul rural, agroturismul, turismul ecologic,


vor deveni spaţii unde se vor asambla toate elementele de dezvoltare durabilă locală. Va
apare interesul de îmbunătăţire a infrastructurii, de constituire a unei vieţi spirituale a
localităţilor rurale. Se va crea astfel suportul îmbunătăţirii serviciilor publice. Se observa
că turismul rural exercită o influenţă complexă asupra mediului extern (economic, social,
cultural, ambiant ), punându-şi amprenta asupra nivelului general de dezvoltare
economică a localităţilor ruraledar si la nivel macroeconomic, intrucit cota turismului în
PIB poate fi ridicată până la 3-5% în următorii ani.
Evolutia vietii economice se regaseste in puterea de cumparare a consumatorilor si in
modul de cheltuire a veniturilor. Se refera la conditiile nationale si locale ale productiei si
distributiei, la veniturile populatiei, la tendinte in evolutia consumului, rata inflatiei,
cursul de schimb, somajul. Acestia sunt factori care isi pun amprenta asupra raportului
cerere-oferta. Polonia se numara printre tarile cu o inflatie mica din UE, aceasta
influenteaza pozitiv puterea de cumparare populatiei. Cea mai mare parte a veniturilor
populatiei reprezinta cheltuieli de alimentatie si intretinere a locuintei, articole de
imbracat si o parte relativ mica pentru satisfacerea celorlalte nevoi intre care si nevoia de
turism. Numarul tot mai mare de someri este un alt factor care nu incurajeaza deloc
turismul, insa in Polonia rata somajului inregistrata la finele anului a fost de 11,4%,
comparativ cu anul 2006 s-a diminuat cu 3,4 puncte. Totodata, a crescut ocuparea fortei
de munca cu 200 mii de persoane în raport cu prognozele. Salariul mediu brut în sectorul
industrial, a crescut in 2007 cu 9,2% în raport cu anul Precedent Produsul Intern Brut
(PIB) al Poloniei.
In conformitate cu evaluarile preliminare ale Institutului Polonez de Statistica, produsul
intern brut in anul 2007 (in preturi actuale) s-a situat la nivelul de 307,3 mld EUR si a
fost mai mare cu 6,5% comparativ cu anul 2006 (in preturi fixe din anul precedent). In
2007 ritmul cresterii economice a inregistrat cel mai mare nivel din ultimii 10 ani. Cea
mai rapidă crestere s-a inregistrat in I trimestru (7,4%) iar cea mai mare in IV
(aprox.6%). Eurostat prevede ca,
ritmul cresterii al Poloniei in 2008 va fi de 5,5%. In 2007, ritmul de dezvoltare al tarilor
UE-27 a atins 2,4% (Eurostat). Principalii factori de dezvoltare economica in 2007 au
fost: dinamica inalta a exportului sicresterea cererii interne, atat a cererii de investitii cat
si a celei de consum.

Mediul tehnologic

Cuprinde noile realizari tehnologice care permit imbunatatirea si diversificarea bazei


tehnico-materiale in turism. In ultimii ani s-au depus eforturi considerabile pentru
aprovizionarea localitatilor cu gaze naturale, acest fapt este binevenit in asigurarea
conditiilor
optime turistilor in pensiunile rurale. De asemenea se observa o crestere a intrebuintarii
surselor netraditionale de energie (eoliana, solara) care au menirea de a proteja mediul
rural.
Un neajuns al mediului tehnologic din RM este reprezentat de calitatea proasta a
drumurilor nationale. Dezvoltarea tehnica este un element care favorizeaza desfasurarea
unei activitati economice. Dezvoltarea foarte rapida a sistemului informatic vine in
usurarea muncii agentilor economici, dar avand in vedere ca echipamentele necesare sunt
relativ scumpe utilizarea lor poate reprezenta un avantaj concurential. Informatia este
foarte importanta pentru agentia de turism, mai ales modul de circulatie a acesteia intre
agentie si turisti, agentie si alte agentii, agentie si
prestatorii de servicii (proprietari de vile si pensiuni, prestatorii de servicii de transport
etc.).
Inovatia tehnologica a revolutionat majoritatea serviciilor, transformandu-le atat in
privinta modului de desfasurare cat si in privinta calitatii.

Mediul demografic

Se referă la populaţia aflată în RM, aceasta reprezentând o sursă de alimentare cu forţa de


muncă necesară. Forta de munca este alcatuita din tineri calificati, specializati in
domeniul
turismului. O semnificaţie deosebită o prezintă unii indicatori specifici ai mediului
demografic precum: numărul populaţiei (circa 3.938.579 de locuitori), densitatea (111
loc./km), structura pe sexe şi grupe de vârste, numărul de familii, repartiţia teritorială
ş.a.m.d.
Mediul demografic al Poloniei fiind reprezentat de populatia dintr-o anumita zona de
referinta, este o componenta de maxima importanta pentru evolutia pietelor, acesta
constituind unul dintre factorii formativi ai cererii si în acelasi timp reprezentând sursa de
forta de munca pentru desfasurarea activitatilor economice.
Populatia Poloniei in anul 2007 era de 38.518.241 locuitori cu o densitate de 122
loc/km2.
Structura populatiei din Polonia pe medii si sexe se prezinta astfel:
- 63% din populatie traieste in mediul urban , diferenta de 37% traind in mediul rural;
- 51.4% din populatie sunt barbati, 48,6 fiind femei.
Structura populatiei pe grupe de varsta se prezinta sub forma:
TARA 0-14 15-24 25-49 50-64 65-79 80 si peste
POLONIA 17.8 16.8 36.1 16.4 10.5 2.2
Speranta de viata la nastere a cetatenilor Poloniei este de 80.1 in cazul femeilor si de 79.4
in cazul barbatilor. Sporul natural al populatiei (rata la 1000 locuitori) a avut in ultimii
ani valori negative cuprinse intre valorile -0.1 si -0.4. Populatia Poloniei este in scadere,
principalul factor fiind aderarea la UE. Se estimeaza ca dupa momentul aderarii 2 mil de
polonezi au parasit tara.

Mediul politic si legislativ

Se refera la legile care guverneaza activitatea de turism. Legislatia specifica turismului


este cea care ii obliga pe lucratorii din turism sa obtina brevet si licenta, sa obtina o
multime de autorizatii de functionare. Tot legea este cea care obliga agentiile de turism sa
afiseze la loc vizibil licenta si brevetul, tarifele practicate, numerele de telefon de la
Protectia Consumatorului si Agentia Turismului a Republicii Moldovei.

2.1.2 Concurenta
Peste 150 de firme moldovenesti detin licente de turism. In Chisinau numarul agentiilor
de turism si a touroperatorilor este mai mare decat in celelalte orase din tara existand deja
agentii ce s-au impus pe piata si si-au format o clientela fidela, insa ECO-TUR este o
agentie strict specializata pe turismul rural, ecologic si agroturismul.

2.1.3 Piata

Clientii
Pubicul tinta al firmei noastre este alcatuit din doua categorii in primul rand din tineri de
16-23 de ani care solicita o gama ceva mai diversificata de servicii si in al doilea rand de
persoane ce se incadreaza in categoria de varsta 35-45 de ani care poseda venituri relativ
mari si timp liber mai putin. Primii aleg excursiile lungi in care nu opteza pentru pachetul
complet de servicii, preferand sa ramana mai mult in vacanta cu conditii nepretentioase.
A doua categorie de varsta persoanele care deja au copii mari prefera un sejur de durata
medie dar sunt clientii cei mai pretentiosi pentru ca ei prefera sa petreaca mai putin timp
intr-un concediu dar sa beneficieze de conditiile cele mai bune.

Oferta
Oferta ECO-TUR este constituita din prestarea unor tururi ecologice pe urmatoarele
trasee:
- ’’Perlele Prutului ’’ - traseul Stânca - Costeşti - rezervaţia "Pădurea Domnească"
- ’’Perlele Nistrului ’’ - traseul Sănătăuca – Ţâpova
- ’’Perlele Nistrului ” - traseul Copanca – Palanca
- ’’Perlele Prutului ” - traseul Criva - “Stânca Mare”
De asemenea ECO-TUR S.R.L. propune turistilor potentiali odihna, cazare si alimentatie
traditionala in cadrul localitatilor rurale ce dispun de pensiuni, printre care se numara:
- „ Casa de sub stinca” situata in satul Trebujeni ce oferă o gama largă de servicii cum
ar fi organizarea de:
■ Excursii prin împrejurimi
■ Plimbare cu căruţa sau cu barca pe râu
■ Pescuitul
■ Spectacol cu muzică şi dansuri populare specifice zonei
■ Încondeierea ouălor
■ Comercializarea obiectelor de artizanat
Aici veţi avea posibilitatea de a vizita:
■ Mănăstirea Rupestră „Butuceni”
■ Mănăstirea Rupestră „Bosia”
■ Cetatea “Orheiul Vechi”
■ Biserica „Sf Maria” sec. XV amplasată chiar în vîrful stîncii
■ Baia Turcească se XIV
■ Izvorul Îndrăgostiţilor
■ Muzeul Istorico – Arheologic „Orheiul Vechi”
■ Casa Ţărănească (100 ani) ş.a
- Pensiunea „ Casa parinteasca” aflata la 70 km de Chisinau in satul Palanca, Calarasi
unde turistii vor avea posibilitatea sa să viziteze muzeul și atelierul de broderie și
tapiserie, să participe la training-uri de meșteșuguri, ateliere de creatie pe malul lacului,
festivaluri tematice (Sărbatoarea cununilor de flori, Drăgaica, Sărbătoarea primului snop
de grâu, Târgul meșteșugăresc), drumeții și plimbări cu cabrioleta, degustări de preparate
fito-curative, dulcețuri după vechi rețete. De asemenea oaspetii vor avea parte de
degustari de vinuri si bucate din bucataria taraneasca.
- Pensiunea „Casa mierii” situata in satul Raciula, turistii vor vizita casa și prisaca unde
se află un stup cu pereți de sticlă, vor dezvălui întreaga poveste a producerii mierii și a
derivatelor sale, cu efecte terapeutice. Se pot degusta felurite tipuri de miere, hidromelul
(bătură obținută din fermentarea mierii de albine), dar și vinul casei.
- Complexul Satul Moldovenesc, Hirtopul Mare( raionul Criuleni)
Servicii și facilități: bucătărie tradițională, terasă, cramă, teren de tenis. Complexul
dispune de trei lacuri amenajate și populate cu pești, unde se poate practica pescuitul,
inotul iar iarna patinajul. Se pot face plimbări cu calul sau măgărușul, iubitorii de animale
pot vedea ferma de iepuri, crescatoria de fazani sau stâna de oi.

Pe linga acestea ECO-TUR organizeaza si rute turistice in dependenta de preferintele


clientilor, cum ar fi:
1. Ruta de pelerinaj: Orhei-Neculăieuca-Curchi-Tabăra-Orhei (60 km), Mănăstirile
raionului Orhei (5 ore), Mănăstirea Hirova (cu hramul "Sfântul Nicolae") - Mănăstirea
Curchi (cu hramul "Naşterea Maicii Domnului") - Mănăstirea Tabăra (cu hramul
"Adormirea Maicii Domnului")
Preţ grup copii - 20-35 lei/pers (în dependenţă de mărimea grupului)
Preţ grup maturi (minim 10 pers) - 70 lei/pers.
2.Ruta cultural-istorică: Orhei-Ivancea-Butuceni-Orhei (60 km), Complexe Muzeale (5
ore): Complexul Muzeal "Etnografie, Artihectură şi Natură" - Complexul Muzeal "Oraşul
Medieval Orhei"
Preţ grup copii - 20-35 lei/pers (în dependenţă de mărimea grupului) Preţ grup maturi
(minim 10 pers.) - 60 lei/pers.
3. Ruta literară: Orhei-Donici-Orhei (60 km), Casa-muzeu "Alexandru Donici" (3 ore)
Preţ grup copii - 20-35 lei/pers (în dependenţă de mărimea grupului) Preţ grup maturi
(minim 10 pers.) - 50 lei/pers.
4.Rute vitivinicole:
- Orhei-Butuceni-Brăneşti-Orhei,
Complexul Muzeal "Oraşul Medieval Orhei" - "Pivniţele din Brăneşti" S.A. (5 ore);
- Orhei-Donici-Peresecina-Orhei (60 km), Casa - muzeu "Alexandru Donici" - "Vinul
Codrilor" S.A. (5 ore);
- Orhei-Curchi-Orhei (40 km), Mănăstirea Curchi - "Orhei - Vin" S.A. (5 ore);
Preţ grup maturi (minim 10 persoane) – 359 lei/pers.
5. Ruta specială:
Orhei – Butuceni – Brăneşti – Curchi – Orhei (90 km), Complexul Muzeal "Oraşul
Medieval Orhei" – „Pivniţele din Brăneşti” SA – Mănăstirea Curchi (8 ore).
După principalele criterii de segmentare, touroperatorul ECO-TUR îşi propune abordarea
unui segment de consumatori, dintre acei consumatori pasionaţi de degustările de vinuri
în cadrul rural, consumatorii de ecoturism, psihocentrici, care cunosc produsul şi nu l-au
utilizat, dar care au o atitudine pozitivă, entuziastă faţă de acesta şi la care există
predispoziţia de cumpărare.

Segmentul ţintă ales de tour-operator pentru comercializarea produsului „Vesnicia s-a


nascut la sat…” este constituit din consumatori polonezi si autohtoni, cu vârsta între 18 şi
45 de ani, cu venituri medii şi mari, din rândul celor cu caracteristicile descrise mai sus.

2.2 Audit-ul intern de marketing

Auditul intern cuprinde vânzările şi cotele de piaţă, variabilele mixului de marketing şi


activităţile şi resursele agenţiei.
Având în vedere faptul că touroperatorul ECO-TUR este una nou înfiinţată, momentan nu
dispune de venituri din vânzarea produsului turistic „Vesnicia s-a nascut la sat…” În
urma unor cercetări de piaţă efectuate pe piaţa interna, s-a constatat că potentialii clienti
percep un astfel de produs în mod pozitiv. Lansarea acestui produs va contribui la
dezvoltarea rurală durabilă a RM. Pe lângă acest produs, firma mai are în vedere şi
oferirea de servicii de cazări interne, transport, organizarea de manifestări, trasee turistice
etc., activităţi specifice unui tour-operator.
Preţurile pe care le va practica agenţia, în general, sunt preţuri medii, aceasta căutând
să ofere clienţilor sai produse de calitate cât mai bună. Preţul produsului „Vesnicia s-a
nascut la sat..” va constitui un factor important în atragerea segmentului de consumatori
vizat. Având în vedere caracteristicile consumatorilor polonezi si interni, acesta va trebui
să reflecte calitatea ridicată a produsului oferit de agenţie. În ceea ce priveşte distribuţia,
aceasta se va realiza atât prin utilizarea intermediarilor, cât şi prin vânzare directă.
Intermediarii sunt reprezentaţi de agenţiile de turism din Polonia, agenţii care să nu vândă
un produs similar şi care ar fi interesate în încheierea unui contract cu
touroperatorul ECO-TUR. De asemenea, agenţia va avea o pagină de Internet în patru
limbi (română, rusa, poloneza, engleză), prin intermediul căreia se va putea cumpăra
produsul „Vesnicia s-a nascut la sat..” dar si celelate produse oferite de agentie,
bineînţeles, după o informare prealabilă.
Promovarea va fi efectuată cu ajutorul broşurilor, pliantelor, anunţurilor publicitare,
reclamelor TV, şi nu în ultimul rând prin prezenţa la târgurile de turism.
Touroperatorul ECO-TUR are capacitatea de a realiza produse sau servicii în
cantitatea şi la calitatea solicitate de piaţă prin intermediul personalului foarte bine
pregătit şi a programelor tehnologice de care dispune.
3. Analiza SWOT

Puncte tari:
 Experienţa în marketing a personalului;
 Preocupări deosebite pentru inovaţie şi creare de produse turistice competitive;
 Tehnologie avansată utilizată de agenţie;
 Preocupări deosebite în domeniul calităţii şi al protecţiei mediului înconjurător;
 Atenţie deosebită oferită nevoilor consumatorilor pe categorii;
 Posibilitatea de a oferi locuri de muncă în cadrul agenţiei în diferite departamente ale
acesteia;
 Oferirea unui climat cât mai prielnic angajaţilor.

Puncte slabe:
 Lipsa notorietăţii mărcii;
 Grad scăzut de acoperire a pieţei;
 Lipsa unei politici de promovare clară şi eficientă.

Oportunităţi:
 Ritmul rapid de dezvoltare a pieţei;
 Potenţialul amplu al pieţei şi al segmentelor ţintă;
 Existenţa unui potenţial nevalorificat pe anumite pieţe externe;
 Stabilitatea politică şi implicarea statului, în ţările dezvoltate (Polonia);
 Mediul legislativ prielnic: în Polonia există legi în vigoare cu privire la protecţia
consumatorilor şi a mediului înconjurător;
 Existenţa forţei de muncă;
 Dezvoltarea ecoturismului.
 Conjunctura favorabilă: moda pentru turism în zone liniştite, apropiate de natură,
apropierea de pieţele turistice europene.

Ameninţări:
 Concurenţa formală (posibilitatea ca potenţialii consumatori să prefere alte produse în
locul celor oferite de agenţie);
 Influenţa mediului cultural: comportamentele diferite de cumpărare şi consum în
diferite zone ale globului generează discrepanţe;

4. Ipoteze
1. Pentru primele sase luni :
• Deschiderea a trei birouri teritoriale in Balti si Cahul;
• Dublarea numarului de colaboratori;
• Amortizarea investitiei;
• Mediatizarea agentiei;
• Obtinerea unei cote de piata ridicata;
• Analizarea activitatii.
2. Pentru primele douasprezece luni :
• Deschiderea a inca doua birouri regionale la Varsovia si Kiev;
• Dublarea numarului de colaboratori;
• Obtinerea de profit si reinvestirea lui;
• Mediatizarea noilor campanii ale firmei;
• Cresterea cotei de piata;
• Analiza activitatii si a imaginii firmei.
3. Pentru urmatoarele sase luni:
• Reimprospatarea imaginii firmei;
• Analiza activitatii;
• Eficientizarea muncii colaboratorilor;
• Extinderea la nivel international.

5. Strategii de marketing
5.1. Strategia de piaţă:

Strategia de piaţă reprezintă o componentă foarte importantă a strategiei generale de


dezvoltare a întreprinderii. Prin aceasta se stabileşte poziţia pe care întreprinderea trebuie
să şi-o asigure în interiorul mediului pentru a-şi realiza finalitatea în condiţiile unei
eficienţe corespunzătoare. În funcţie de dimensiunile şi trăsăturile pieţei, agenţia adoptă o
strategie a creşterii, respectiv a dezvoltării activităţii de piaţă pe piaţa poloneza.
În funcţie de poziţia agenţiei faţă de schimbările pieţei, agenţia alege ca alternativă
strategia adaptivă, fiind necesară anticiparea schimbărilor pieţei. În funcţie de exigenţele
pieţei, vom folosi o strategie sub forma strategiei exigenţei ridicate, ceea ce presupune
acordarea unei atenţii deosebite calităţii produselor şi serviciilor destinate satisfacerii
consumatorilor. În funcţie de nivelul competiţiei, agenţia va adopta o strategie defensivă,
urmând ca după atingerea cotei de piaţă vizate să se urmărească creşterea acesteia şi
obţinerea poziţiei de lider.

5.2. Strategia de preţ:

Strategia de preţ este un instrument deosebit de folositor pentru îndeplinirea tuturor


obiectivelor de marketing.
Preţul fiind doar un element al marketingului mix, elaborarea unei strategii eficiente de
preţ trebuie să coreleze preţul cu celelalte trei elemente ale mixului. Preţul unui produs
sau serviciu se bazează pe calităţile şi trăsăturile acestuia - cu cât acestea sunt mai bune,
cu atât pretul stabilit este mai mare. Astfel, produsul turistic ce urmează a fi lansat, fiind
unul de calitate, va avea un preţ mediu, urmărindu-se prin aceasta şi atingerea unui
obiectiv general al agenţiei (atingerea unei cote de piaţă ridicate). De asemenea, preţurile
practicate sunt direct corelate cu modalităţile de distribuire a produselor. Astfel, produsul
turistic „Vesnicia s-a nascut la sat…” presupune comercializarea în locuri special
amenajate (agenţii de turism detailiste din Polonia, saloane de prezentare, Internet).
În ceea ce priveşte corelarea preţului cu activitatea promoţională, preţurile practicate
pentru noul produs turistic vor stimula potentialii clienti sa procure si alte produse oferite
de agentie si astfel pot furniza fondurile necesare programelor de informare a
consumatorilor asupra produsului nou.
Astfel, touroperatorul ECO-TUR S.R.L a decis să adopte strategia preţului moderat sau
de penetrare a pietii, menită să impulsioneze existenţa unor categorii de consumatori care
sunt dispuşi să plătească preţul pentru un produs de care sunt interesaţi în mod deosebit.
Această strategie prezintă pentru agenţie o serie de avantaje demne de luat în seamă. În
primul rând, o astfel de strategie este foarte potrivită segmentului ţintă vizat de agenţie
(consumatori pasionaţi de ecoturism, cu venituri medii şi mari, cu o atitudine pozitivă
faţă de produs şi la care există predispoziţia pentru cumpărare). În al doilea rând, un preţ
moderat încă de la
începutul prezenţei pe piaţă a produsului va genera aparitia si unor clienti potentiali care
nu se incadreaza in segmentul de piata ales si astfel va genera un nivel mai mare al
veniturilor şi, implicit, profit, comparativ cu practicarea unor preţuri mai scăzute. Insa,
recuperarea cheltuielilor de cercetare şi a celor promoţionale, cheltuieli foarte mari, se va
face intr-un ritm mai scazut.

5.3. Strategia de produs:

Strategia de produs trebuie să fie subordonată strategiei de piaţă a întreprinderii, fiind


fundamentată pe obiectivele globale ale întreprinderii, în strânsă legătură cu strategiile de
preţ, distribuţie şi promovare.
De asemenea, alternativele strategice adoptate de întreprindere trebuie riguros corelate cu
etapa din ciclul de viaţă al produselor, precum şi cu potenţialul întreprinderii şi imaginea
acesteia, fără a fi neglijate nici aşteptările consumatorilor.
Având în vedere faptul că produsul se află la începutul etapei de lansare pe piaţa interna
si poloneza, pentru a răspunde exigenţelor specifice acestei pieţe şi, în special celor ale
segmentului ţintă de consumatori, pentru început, tour-operatorul ECO-TUR S.R.L. poate
opta pentru o strategie de adaptare. Astfel, adaptările ce se pot pot aduce produsului
pentru lansarea lui pe piaţa poloneza pot fi adaptări obligatorii, cerute de legislaţia şi
reglementările legate de circulaţia turistică între cele două ţări (Polonia – ca ţară
emiţătoare, şi Republica Moldova – ca ţară receptoare). De asemenea, mai pot fi aduse
adaptări indispensabile solicitate de aşteptările şi de exigenţele consumatorilor polonezi.
Mai târziu, pe măsură ce produsul va ajunge în faza de creştere, agenţia va putea adopta o
strategie a diferenţierii calitative, în ideea realizării unei imagini puternice de marcă a
produsului şi a maximizării cotei de piaţă. Iar în faza de maturitate, agenţia se va gândi la
o strategie de înnoire a produsului, căutând să mobilizeze întregul său potenţial uman,
material şi financiar în vederea menţinerii cotei de piaţă şi a maximizării profitului în
ceea ce priveşte produsul respectiv.
Însă, înainte de a se putea vorbi de adaptarea produsului la piaţa poloneza, trebuie avută
în vedere promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie, ca spaţiu de
comercializare a produsului turistic ce urmează a fi lansat.

5.4. Strategia de distribuţie:

Deciziile referitoare la strategia de distribuţie au un impact hotărâtor asupra capacităţii


firmei de a îndeplini obiectivele sale de marketing şi asupra celorlalte componente ale
mixului. Agenţia va distribui produsul turistic „Vesnicia s-a nascut la sat…” printr-un
canal scurt, folosind doar un intermediar, şi anume, agenţiile de turism detailiste din
Polonia. De asemenea, agenţia va alege o distribuţie exclusivă, această strategie
permiţându-i să păstreze controlul asupra distribuirii produsului, urmărind o bună
imagine a acestuia. Astfel, prin alegerea acestei strategii, agenţia urmăreşte să obţină o
imagine de prestigiu, un control ridicat asupra canalului, o stabilitate a preţului şi
profituri mari. Intermediarii vor fi puţini, vor fi stabiliţi pe criterii precise şi vor avea o
reputaţie bună, care să contribuie în mod semnificativ la creşterea imaginii agenţiei, dar şi
a destinaţiei. O astfel de opţiune strategică în ceea ce priveşte distribuţia va putea fi
adoptată datorită, în principal, calităţii produsului turistic, dar şi a segmentului ţintă vizat,
segment compus din consumatori dispuşi să se deplaseze la agenţiile de turism detailiste
pentru a cumpăra produsul, chiar dacă agenţiile respective nu se află în zona lor de
reşedinţă.

5.5. Strategia de promovare:

O importanţă mai mare în anticiparea produsului turistic o are modul de promovare pe


piaţă. Pentru aceasta trebuie prezentate foarte bine elementele de atracţie ale produsului,
comparativ cu alte produse oferite pe piaţa internă şi internaţională şi posibilităţile lor de
valorificare.
Având în vedere faptul că produsul turistic se află în faza de lansare, se va căuta
informarea clientelei potenţiale în legătură cu apariţia şi prezenţa pe piaţă a noului produs
turistic şi atragerea acesteia în procesul de cumpărare. În acest scop, se va utiliza ca
metodă de promovare publicitatea de informare pe plan internaţional (la nivelul pieţei
poloneze), cu acţiune întârziată, urmărindu-se obţinerea de efecte ce se vor realiza în
timp. Touroperatorul ECO-TUR va căuta să promoveze, în primul rând, imaginea
destinaţiei turistice în rândul consumatorilor polonezi. De asemenea, agenţia va folosi şi
strategia pull (de atragere), strategie ce implică activităţi de marketing, mai ales
publicitate şi promovare pe piaţă de consum, direcţionate către utilizatorul final şi menite
să-l facă pe acesta să solicite produsul turistic de la intermediari, determinându-i astfel pe
aceştia din urmă să ia legătura cu touroperatorul ECO-TUR. Se vor utiliza tehnci de
promovare a vinzarilor ca: reducri de pret, ofertele de decontare partiala a pretului si de
asemenea publicitatea la locul vinzarii (Expozitia Internationala EXPO 2012).
În ceea ce priveşte publicitatea, aceasta se va realiza prin intermediul reclamelor tipărite
în reviste de specialitate şi a celor difuzate la televizor, prin intermediul cataloagelor,
broşurilor şi pliantelor, Internetului şi a materialelor audio-vizuale (CD-uri de prezentare
a zonelor rurale, rezervatiilor peisagistice, naturale, monumentelor arheologice,
arhitectonice din Republica Moldova, filme cu caracter documentar etc.).

6. Buget

Stabilirea bugetului necesar pentru lansarea produsului „Vesnicia s-a nascut la sat..”
presupune analiza cheltuielilor ce vor fi efectuate pentru diferitele operaţiuni incluse în
planul
de lansare.
Cheltuielile de bază pentru lansarea produsului:
 Cheltuieli cu cercetările de piaţă efectuate pentru dezvoltarea conceptului de produs
(chestionare, sondaje);
 Cheltuieli cu materialele folosite pentru elaborarea chestionarelor;
 Cheltuieli cu personalul angajat în efectuarea cercetărilor de piaţă;
 Cheltuieli cu spaţiile folosite în cercetările de piaţă şi alte cheltuieli aferente (energie,
apă etc.)
 Cheltuieli cu remuneraţiile personalului angajat în procesele de cercetare-dezvoltare,
producţie.
Cheltuieli accesorii lansării produsului turistic:
 Cheltuieli cu instruirea forţelor de vânzare;
 Cheltuieli cu instruirea personalului angajat în departamentul de marketing şi resurse
umane;
 Cheltuieli cu identificarea contactelor cu intermediarii (agenţii de turism, pensiuni
turistice, pensiuni agroturistice etc);
 Cheltuieli cu studiile efectuate pentru a stabili zona Poloniei pentru lansarea noului
produs (remuneraţia personalului angajat în astfel de cercetări şi mijloacele materiale
folosite);
 Cheltuieli cu introducerea pe piaţă a noului produs turistic;
 Cheltuieli cu materialele publicitare necesare lansării (tehnicile folosite în acţiunile
publicitare din presă, radio, televiziune, publicitatea prin tipărituri, pe Internet etc);
 Cheltuieli cu tehnici de protecţie a mediului înconjurător;
 Cheltuieli cu asigurarea calităţii noului produs.

7. Program de marketing

Republica Moldova dispune de un potential turistic foarte variat, bogat in traditii si


obiceiuri. Dezvoltarea turismului rural, agroturismului, ecoturismului va conduce la o
dezvoltare economică durabilă a localităţilor rurale, datorită efectului multiplicator al
acestei activităţi. Se vor resimţi influenţe pozitive asupra mediului ambiant, agriculturii,
transporturilor, construcţiilor, industriilor de prelucrare şi alimentare, serviciilor din cele
mai diverse domenii. Pentru a putea diversifica oferta turistică, pe de o parte, şi a
intensifica comerţul cu suveniruri, pe de altă parte, se aşteaptă că o dezvoltare importantă
o vor înregistra meşteşugurile şi artizanatul, caracteristice pentru mediul rural în trecut. În
calitate de componente ale produsului turistic rural se vor realiza influenţe pentru punerea
în valoare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare precum şi pentru diversificarea gamei
activităţilor cu caracter culturaleducativ. Şomajul este astăzi unul din fenomenele cele
mai puţin acceptate, care afectează economiile tuturor ţărilor şi totodată este problema
centrală a societăţii contemporane, la scară mondială. Astfel confruntările cu probleme de
ordin demografic vor provoca guverne, ţări, comunităţi responsabile de drepturile omului,
la căutarea soluţiilor eficace şi eficiente. Una din soluţii, fără îndoială, este turismul.
Dacă la toate acestea adăugăm faptul că la fiecare 26 de secunde apare în turismul
mondial un nou loc de muncă, trebuie să concluzionăm că turismul mondial a devenit cea
mai mare “industrie”. Putem spune că această “industrie verde” este mult mai mult - o
ţară, un regat, căci prin PIB ea se situează pe locul patru în lume.
Moldova poate participa în această dezvoltare a turismului din întreaga lume şi, în
special, din Europa, dacă va profita de posibiltăţile ce i se oferă - se are în vedere o
politică adecvată creditar-bancară şi fiscală de încurajare şi facilitare a turismului rural,
cu produsele sale complementare.
Dezvoltarea activităţilor de turism în mediul rural vor contribui la fixarea tinerilor în
vetrele satelor, la motivarea lor şi în special a populaţiei feminine pentru a participa la
aceste activităţi, astfel ele nu vor mai fi nevoite să plece din propriile comunităţi în
căutarea unei bucăţi de pâine, adeseori devenind jertfe ale unor afaceri criminale. Se vor
crea noi locuri de muncă atât direct – în sfera producerii şi distribuţiei de servicii turistice
– cât şi indirect, prin efectul multiplicator asupra ramurilor conexe.
Din punct de vedere economic, turismul rural se caracterizează printr-un larg evantai de
activităţi, are sarcini multiple pe linia creşterii eficienţei sale economico-sociale, a
sporirii aportului la produsul intern.
În mod inevitabil efectele utile ale activităţii de turism vor avea caracter
multidimensional. Astfel, eficienţa economică a turismului este asociată cu eficienţa
socială ce rezidă din asigurarea condiţiilor pentru refacerea capacităţilor de muncă,
petrecerea plăcută şi utilă a timpului liber, creşterea nivelului de cultură generală şi
pregătire profesională, diversificarea serviciilor, realizarea unor motivaţii psihice,
intelectuale sau spirituale. Se poate considera că eficienţa socială reprezintă aportul bazei
materiale turistice în antrenarea unui număr cât mai mare de indivizi la practicarea
turismului, în vederea asigurării celor mai bune condiţii de recuperare a capacităţii de
muncă sau la antrenarea, în special a tinerilor, în odihna educativă şi activă, cu multiple
efecte educaţionale. În acelaş timp, prin bunele relaţii instituite în timpul “actelor de
turism”, prin schimburile de orice natură realizate în cadrul turismului internaţional,
acestei activităţi i se descoperă valenţe pacifiste, diplomatice şi chiar adânc democratice
ce vor contribui la relizarea de strânse legături şi la diminuarea distanţelor de orice
natură, iar în timp, la desfiinţarea graniţelor şi realizarea cel puţin a Europei Unite.
Se poate afirma că turismul va contribui la recreere, refacere şi reconfortare, îmbogăţind
cunoştinţele şi înflorind personalitatea umană, realizând în acelaş timp un climat de pace
şi înţelegere între popoare. În ceea ce priveşte piaţa, produsul turistic „Vesnicia s-a nascut
la sat…” se va adresa consumatorilor interni si polonezi, cu vârsta între 18 şi 45 de ani,
cu venituri medii şi mari, din rândul celor cu caracteristicile: consumatori pasionaţi de
degustările de vinuri în cadrul rural (consumatorii de ecoturism), psihocentrici, care
cunosc produsul, care au o atitudine pozitivă, entuziastă faţă de acesta şi la care există
predispoziţia de cumpărare.
Preţul produsului „Vesnicia s-a nascut la sat…” constituie un factor important în
atragerea segmentului de consumatori vizat. Având în vedere caracteristicile
consumatorilor polonezi, acesta va trebui să reflecte calitatea ridicată a produsului oferit
de agenţie. Astfel, preţul va fi unul moderat, căutând să redea cu cât mai mare acurateţe
idee de calitate superioară. Pentru un grup mai mare de 15 de persoane se va acorda o
reducere de 30%. Distribuţia se va realiza atât prin utilizarea intermediarilor, cât şi prin
vânzare directă. Intermediarii vor fi puţini, vor fi stabiliţi pe criterii precise şi vor avea o
reputaţie bună, care să contribuie în mod semnificativ la creşterea imaginii agenţiei, dar şi
a destinaţiei. Ei vor fi reprezentaţi de agenţiile detaliiste din Polonia, agenţii care să nu
vândă un produs similar şi care ar fi interesate în încheierea unui contract cu tour-
operatorul ECO-TUR. De asemenea, tour-operatorul va avea o pagină de Internet în patru
limbi (română, rusa, poloneza, engleză), prin intermediul căreia se va putea cumpăra
produsul „Vesnicia s-a nascut la sat…”.
Pachetul de servicii va include cazare la pensiuni turistice din raioanele Orhei, Calarasi,
Criuleni cu pensiune completă, excursii pe la manastiri, degustări de vinuri la Milestii
Mici si Cricova dar si degustari de vinuri de casa, seri tradiţionale în compania unor
ansambluri folclorice din zona aflarii pensiunilor, mese festive, excursii la rezervatiile
peisagistice, vizitarea monumentelor arheologice din zona Orheiului Vechi, Suta de
movile etc. În preţ vor fi incluse şi tarifele pentru: bilete de avion, transfer la pensiunile
din Republica Moldova, asistenţă la sosire-plecare.
Personalul care va participa în procesul de lansare şi comercializare a acestui produs
turistic este constituit din: agentul de turism care se ocupă de serviciile de cazare, masă şi
transport; ghidul ce va însoţi grupul pe toată perioada sejurului; personalul din
departamentul de marketing.
Acţiunile promoţionale specifice lansării produsului sunt:
 realizare de materiale promoţionale (pliante, broşuri, mape de prezentare, Cd-uri etc.);
 campanii publicitare în presă, la televizor, pe Internet;
 participare la târguri de turism (interne MoldExpo şi internaţionale EXPO 2012);
 participare la diverse degustări de vinuri;
 conferinţe de presă;
 vizite de documentare pentru reprezentanţii mass-media;
 organizarea de degustări de vinuri în beciurile de la Milestii Mici, Cricova, Purcari,
Branesti etc.

8. Control

Controlul are ca scop urmărirea aplicării programului de marketing. Astfel, se va stabili


măsura în care au fost realizate în timp acţiunile prevazute în programul de marketing,
evaluarea rezultatelor oferind informaţii pentru fundamentarea şi perfecţionarea
viitoarelor programe de marketing.
În această etapă a planului de marketing este necesară supravegherea reacţiilor pieţei faţă
de noul produs. Se va analiza eficacitatea acestuia şi gradul de satisfacere a nevoilor
cărora le este destinat. Trebuie analizat comportamentul consumatorului şi este nevoie să
se obţină informaţii legate de determinarea nivelului de acceptare a noului produs de
către piaţă, de cuantificarea succesului acestuia în rândul consumatorilor.
Personalul responsabil de efectuarea controlul şi evaluarea programului de marketing
sunt angajaţii din cadrul departamentului de marketing, care au nevoie de informaţiile
prezentate mai sus pentru a putea întreprinde ajustări tactice necesare.
Analiza vânzărilor, analiza raportului costuri – beneficii, analiza efectelor datorate
acţiunilor promoţionale, vor arata daca au fost obtinute rezultatele scontate
Daca totalitatea cheltuielilor efectuate de către tour-operator pentru lansarea produsului
turistic se justifică, atunci se preconizează că produsul va avea un mare succes în rândul
consumatorilor, si astfel tour-operatorul va obţine profit.

S-ar putea să vă placă și