Sunteți pe pagina 1din 17

Academia de Studii Economice

Bucuresti 2013

Proiect
Managementul
Proiectelor

Dan Iulia Elena


Facultatea de Management
Anul 2
Seria B, Grupa 130

1
TITLUL PROIECTULUI: BAZA SPORTIVA

BENEFICIARUL (APLICANTUL): PRIMARIA URZICENI

ARIA TEMATICA:
- programul operaţional:REGIONAL
- axa prioritară: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
- domeniul de intervenţie: Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor
naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice
- operaţiunea:construirea unei baze sportive

LOCATIA PROIECTULUI:
- regiunea:SUD-ESTUL TARII
- judeţul:IALOMITA
- localitatea:URZICENI

DESCRIEREA PROIECTULUI:
- scop: Dezvoltarea infrastructurii regionale si îmbunãtãtirea situatiei
sociale ,economice si cultural-sportive a locuitorilor ,a investitiilor
locale, a serviciilor publice.
- obiective:
 promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică;
 modernizarea şi extinderea infrastructurii;
 dezvoltarea turismului ca sursă de dezvoltare
economică;
 stimularea mişcării sportive;
 dezvoltarea educaţiei prin sport;
 crearea unui mediu relaxant echivalent unei pensiuni .
- justificarea proiectului: Proiectul est necesar pentru dezvoltarea de
activitati complementare generate de zona respectiva (turism, servicii
nepoluante, sport si agrement); ocuparea, perfectionarea si
diversificarea fortei de munca pe domenii specifice; creşterea
nivelului de socializare şi a stării de sanatate a tuturor cetăţenilor si
creearea unui mediu relaxant pentru toate varstele.

2
- contextul proiectului: O baza sportivă, conform Legii educaţiei fizice
şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
este o amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii
destinate activităţii de educaţie fizică şi sport.

In Romania, la nivel national exista:

 9 complexuri sportive nationale;


 32 de unitati de administrare a bazelor sportive din cadrul
Directiilor pentru sport judeten;
 48 de cluburi sportive;
 10 federatii sportive nationale..

Baza materiala este constituita din:

 sedii administrative
 146 sali de antrenament şi competitii pentru diferite ramuri sportive
 27 sali polivalente
 24 bazine de înot, din care 10 acoperite şi 14 descoperite
 17 stadioane de atletism, rugby şi fotbal
 3 piste de patinaj şi role
 3 partii de bob-sanie
 2 partii pentru schi
 2 popicarii
 12 poligoane de tir; 16 baze nautice
 6 patinoare artificiale, din care 2 acoperite şi 4 descoperite
 4 baze hipice
 3 piste de aeromodele
 1 baza montana
 5 radiocluburi
 95 terenuri în aer liber pentru tenis, handbal, volei, baschet, fotbal
 45 camine, vile şi hoteluri
 25 grupuri de alimentatie (bufete, cantine , restaurante)
 alte baze sportive, terenuri şi anexe necesare activitatilor sportive.

3
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

1. Constituirea echipei de proiect: alocarea responsabilitatilor fiecarui


membru:

DAN IULIA – manager de proiect : Va asigura realizarea activitatilor, va


monitoriza rezultatele, va asigura evaluarea proiectului

IVAN SILVIA – asistent manager de proiect : Va sprijini indeplinirea


activitatilor pastrand contactul permanent intre factorii implicati si
parteneri.

ZAMFIR ANCA– expert contabil : Va tine evidenta cheltuielilor


investitionale aferente proiectului.

GEOLEA IULIAN - expert consultant de specialitate in managementul


turismului.

BARBU GEORGIANA - expert consultant in colaborarea cu administratia


publica locala.

2. Activitati de constructie
Derularea activitatilor de constructii se face in conformitate cu
prevederile stabilite de Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.) si in
conformitate cu legislatia in vigoare.
2.1. Elaborarea caietului de sarcini
Principalele activitati de constructie incluse in caietul de sarcini sunt:
 Lucrari de realizare a unor cai de acces;
 Lucrari de imprejmuire cu gard a suprafetei aflate in constructie;
 Lucrari de constructie a infrastructurii propriu-zise;
 Lucrari de racordare la utilitati(apa,gaz,curent,etc);
 Lucrari de finisaje (interior si exterior);
2.2 Organizarea licitatiei pentru atribuirea lucrari
Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea agentilor economici
impune necesitatea organizarii de licitatii publice pentru atribuirea
lucrarilor.Orice societate comerciala isi poate depunde candidatura la
aceste licitatii. O.U.G. 34/2006 stabileste cadrul legal de desfasurare a
acestor licitatii. Principiile care stau la baza licitatiilor pentru atribuirea
contractelor de lucrari publice sunt:

4
 Nediscriminarea;
 Tratamentul egal;
 Recunoasterea reciproca;
 Transparenta;
 Proportionalitatea;
 Eficienta utilizarii fondurilor;
 Asumarea raspunderii.
2.3. Contractarea furnizorilor
Dupa organizarea licitatiei este aleasa o societate comerciala cu care se
va incheia un contract pentru atribuirea lucrarilor de constructii. Se are
in vedere experienta in domeniu si tehnologia utilizata de catre agentul
economic.
2.4. Demararea activitatilor de constructii
Reprezinta etapa de incepere a constructiilor conform caietului de
sarcini.
3. Activitati de achizitii
Acizitiile de bunuri, servicii sau lucrari in vederea implementarii
proiectului finantat din fonduri publice se fac cu respectarea legislatiei
natioanale in domeniul achizitiilor publice (O.U.G. 34/2006 publicata in
Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii).
3.1. Elaborarea caietului de sarcini
Principalele achizitii necesare punerii in functiune a obiectivului
investitional in conditii normale sunt:
 Achizitii de utilaje si echipamente pentru mentinerea in conditii
normale de functionare a
pistelor,terenurilor,partiilor,tribunelor,etc.
 Achizitii de echipamente si accesorii sportive (in care intra o gama
variata de echipamente .si accesorii de la imbracaminte pana la
mingi de tenis,fotbal,baschet,etc).
 Achizitii de aparate de fitness (benzi de alergare, biciclete
mecanice, banci inclinate,aparate fe forta,etc)
3.2. Organizarea licitatiei pentru achizitia echipamentelor
Deoarece este vorba de o diversitate de echipamente si utilaje, este
absolut necesar organizarea de licitatii pentru achizitionalarea acestora.
Aceste licitatii se organizeaza in aceleasi conditii impuse de lege ca si
licitatiile pentru atribuirea lucrarilor.

5
3.3. Contractarea furnizorilor de echipamente
In urma incheierii licitatiei se incheie contracte cu diverse societati
furnizoare de echipamente, utilaje si accesorii sportive.Acestea din urma
joaca un rol important in indeplinirea obiectivelor si scopului final. De
calitatea si numarul lor depinde in mare masura indeplinirea obiectivelor si
scopului.
3.4. Receptia si punerea in functiune a echipamentelor
Receptia echipamentelor se va face dupa ce acestea au fost instalate de
catre societatea furnizoare.Aceasta raspunde de modul in care aceste
echipamente au fost instalate si de modul lor de functionare atata timp
cat se afla in perioada de garantie.Punerea in functiune a echipamentelor
se va face de catre societatile furnizoare cu care sa incheiat contract.
De asemenea punerea in functiune va fi supervizata de un reprezentant
din cadrul echipei de proiect.
4. Receptia si darea in folosinta a infrastructurii construite
Se estimeaza ca in ianuarie 2015 se va finaliza infrastructura care face
obiectul prezentului proiect investitional. Dupa ce este finalizata
infrastructura construita ea este receptionata de catre Primaria
Urziceni si apoi , la un termen stabilit ulterior, este data in folosinta.

REZULTATELE PROIECTULUI :
 Promovarea imaginii locale
 Cresterea interesului pentru zona
 Cresterea valorii terenurilor in perimetrul localitatii
 Motivarea dezvoltarii infrastructurii in municipiu
 Stimularea dezvoltarii turismului
 Crearea de noi locuri de munca
 Atragerea de alte proiecte locale cu activitati conexe

BENEFICIARII PROIECTULUI :
Implementarea proiectului duce la aparitia unui numar mai mare sau mai
mic de beneficiari (grupuri tinta).Principalii beneficiari sunt turistii din
tara si din strainatate care vor putea practica o gama variata de sporturi
intr-una dintre cele mai mari baze sportive din tara pe langa
oportunitatea de a admira peisajul natural din zona. Pe langa acestia se
mai numara si societatile cu care Primaria Orasului Urziceni incheie
contracte de lucrari sau prestari servicii.Beneficiile acestora sunt mai
mult de natura financiara.Totusi, in mod indirect, aceste societati

6
contribuie prin impozite si taxe la bugetul local si implicit la bugetul
central.Un alt beneficiar din acest punct de vedere poate fi considerata
si Primaria Localitatii Urziceni impreuna cu autoritatile publice locale.
Activitatea turistica creaza cerere pentru o gama larga de bunuri si
servicii achizitionate ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv
bunuri si servicii produse de alte sectoare economice (comert, industria
alimentara, transportuir, confectii si incaltaminte, etc.). Putem spune deci
ca de pe urma implementarii acestui proiect are de beneficiat intreaga
economie nationala.
Punerea in functiune a bazei sportive duce la necesitatea crearii de noi
locuri de munca. Astfel se poate distinge o alta categorie de beneficiari si
anume locuitorii orasului care au posibilitatea de a-si creste veniturile
prin ocuparea unui loc de munca si implicit a statutului, situatiei materiale,
etc.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

Echipa de proiect (număr, competenţe, responsabilităţi în cadrul proiectului)

Echipa de proiect este formata din :


Managerul de proiect – Dan Iulia are urmatoarele responsabilitati:
 supravegheaza realizarea proiectului;
 coordoneaza activitatea celorlalti membri ai echipei de
proiect;
 asigura utilizarea rationala si eficienta a resurselor
disponibile.
Asistent manager de proiect – Ivan Silvia are urmatoarele responsabilitati:
 faciliteaza procesul de comunicare dintre managerul de proiect si
restul membrilor echipei;
 supravegeaza desfasurarea activitatilor in lipsa managerului.
Expert contabil – Zamfir Anca are urmatoarele responsabilitati:
 tine evidenta veniturilor si cheltuielilor asigurandu-se de incadrarea in
bugetul alocat;
 tine evidenta salariatilor.
 Inregistreaza in contabilitate datele necesare.
Consultant in managementul turismului – Geolea Iulian are urmatoarele
responsabilitati:
 realizeaza pachetele turistice;

7
Reprezentant al administratiei publice locale – Barbu Georgiana are
urmatoarele responsabilitati:
 fluidizeaza circuitul informational dintre echipa de proiect si
autoritatile publice locale;
 se asigura ca resursele financiare sunt utilizate pentru indeplinirea
obiectivelor stabilite.

Metodologia de implementare (sub aspect managerial şi tehnic)


Metodele de implementare ale proiectului vor fi utilizate complementar. Cele
mai importante sunt:

Manegementul prin proiect – vizeaza ansamblul activitatilor desfasurate pe


perioada de implementare a proiectului in vederea atingerii obiectivelor
propuse si obtinerii rezultatelor. Aceste activitati sunt reprezentate de
toate activitatile de constructie enumerate mai sus. Conducerea prin
proiecte reprezinta o metoda de conducere aplicabila pe o perioada limitata
in vederea rezolvarii unor probleme complexe de mari dimensiuni care
presupun desfasurarea unui ansamblu de activitati de natura diferita si care
implica numerosi specialisti.

Managementul prin bugete – reprezinta metoda prin care bugetul asigura, in


expresie financiara, dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor, veniturilor si
rezultatelor. Putem include aici achizitia de echipamente si utilaje necesare
implementarii si punerii in functiune a obiectivului investitional.

Managementul prin obiective – reprezinta un sitem de conducere bazat pe


determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor care
participa nemijlocit la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor
si sanctiunilor cu nivelul realizarii obiectivelor prestabilite.

Aceste metode combinate asigura implementarea proiectului din toate


puncetele de vedere:

 pe activitati;

 pe obiective;

 pe responsabilitati;

 in functie de nevoi si executia bugetara.

8
Riscuri (categorii, evaluare, măsuri de atenuare a efectelor)

- Riscuri de furnizori: presupure riscul de a nu primii materia prima si


materialele la timp ceea ce are ca efecte marirea duratei de realizare
a proiectului rezultand din aceasta costuri suplimentare, iar pentru
prevenirea acestui risc vom semna in contracte clauze cu privire la
acest risc.
- Riscul natural: aceste riscuri sunt determinate de factori naturali de
aceea nu pot fi pot prevazute mai dinainte iar pentru acestea sunt
semnate diferite contracte de asigurari.
- Riscul de a nu primi finantarea proiectului: este determinat de o
neredactare corecta si concreta a proiectului iar pentru aceasta vom
respecta metodologia proiectului si vom reconstitui ceea ce nu a fost
elaborat bine.

9
DURATA ACTIVITĂŢILOR: (grafic Gantt)

Activitate/ Poziţia/
subactivitate persoana
Anul 1 Anul 2
responsabilă cu
implementarea
L L L L L L
activităţii
L L L L L L L L L u u u L L L L L L L L L u u u
u u u u u u u u u n n n u u u u u u u u u n n n
n n n n n n n n n a a a n n n n n n n n n a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a
1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Realizarea
Unei cai de
Acces Solicitant x
Lucrari de
Imprejmuire cu
Gard Solicitant x
Constructia
Infrastructurii Solicitant x x x x x x x x x x
Racordarea la
Utilitati Solicitant x x x
Lucrari de
Finisaje Solicitant x x x
Achizitii de
Utilaje si echip. Solicitant x x x
Achizitii de
Echipamente si
Aparate sportive Solicitant x x

1
0
RELATIA CU ALTE PROGRAME SAU STRATEGII NATIONALE /
EUROPENE:
Proiectul relationeaza cu activitatile din Programul Operational Mediu si va
tine cont de de principiile dezvoltarii durabile pentru a reduce si minimaliza
impactul asupra mediului.
Proiectul este complementar si cu Programul National de Dezvoltare Durabila
in domeniul resurselor turistice naturale, structurilor de cazare si a
infrastructurii turistice de agrement.
[se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii
naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din
fonduri publice/private în regiune/judeţ, modul în care proiectul se încadrează în strategia
locală de dezvoltare etc completând tabelul de mai jos, selectând opţiunea/opţiunile care
sunt relevante pentru proiect.]

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Particularitati care contribuie la sustenabilitatea proiectului:


 baza sportiva va continua sa functioneze si dupa finalizarea
proiectului;
 rezultatele proiectului vor fi transferate la diferite niveluri (
sectorial, regional, local,etc);
 proiectul include activitati care continua valorizarea rezultatelor si
dupa finalizarea acestuia.

CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ:


(principiul “poluatorul plăteşte”, dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse)
Coerenta cu politicile comunitare
Proiectul se afla in concordanta cu „Politica de coeziune si orasele:
contributia oraselor la cresterea economca si crearea de locuri de munca in
regiuni”. Dupa cum s-a mentionat mai sus, implementarea proiectului va duce
la crearea de noi locuri de munca. Punerea in functiune a bazei sportive va
asigura in viitor surse de finantare pentru bugetul local,respectiv pentru
bugetul central, contribuind in acest fel la cresterea economica nationala.
Coerenta cu politicile nationale
Acest proiect se afla in concordanta cu Hotararea de Guvern 875/2005
privind aprobarea strategiei pe termen scurt si mediu pentru formarea

11
profesionala continua 2005-2010. Aceasta strategie considera ca invatarea
pe tot parcursul vietii ar trebui abordata ca o necesitate obiectiva impusa de
tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere. Strategia
urmareste dezvoltarea unui sistem de formare profesionala continua,
transparent si flexibil care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii
si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor pentru o forta de
munca calificata.
De asemenea proiectul se afla in concordanta cu Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul. Acest lucru este evident datorita
faptului ca proiectul impune necesitatea construirii unei infrastructuri.
Obiectivele principale ale amenajarii teritoriului sunt:
 dezvoltarea economica si sociala echilibrata a zonelor si regiunilor;
 imbunatatirea calitatii vietii oamenilor;
 gestioanrea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului;
 utilizarea rationala a teritoriului.
Proiectul se incadreaza in axa prioritara „Dezvoltarea durabila si promovarea
turismului” din cadrul POR fiind in concordanta si cu Strategia de dezvoltare
durabila a Romaniei din 1999. Conform acestei strategii sunt sprijinite
investitiile care sunt in concordanta cu obiectivele dezvoltarii durabile.

Principiul „poluatorul plateste”


O.U. nr. 68/2007 este o corespondenta in sistemul romanesc a Directivei
Europene 2004/35/CE privind raspunderea pentru mediul inconjurator in
legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului. Conform
legisatiei in vigoare, agentul economic a carei activitate a cauzat un
prejudiciu mediului trebuie sa raspunda contraventinal sau penal.
Respectarea acestui principiu in prezentul proiect se va face prin
contractarea unei firme specializate care sa depoziteze deseurile rezultate
din constructia bazei sportive si nu numai. Trebuie mentionat de asemenea ca
echipamentele si utilajele utilizate pentru constructia bazei sportive sunt de
ultima generatie iar nivelul de poluare al acestora se incadreaza in limitele
legale.
Dezvoltarea durabila
Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si
metodelor de dezvoltare socio-economica, al caror fundament il reprezinta
asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme socio-economice si elementele

12
capitalului natural. Dezvoltarea durabila urmareste si incearca sa gaseasca un
cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situatie in care se
regaseste un raport de tipul om-mediu. Un element important al dezvoltarii
durabile il reprezinta asigurarea eficientei energetice si utilizarea durabila a
energiei. Pentru realizarea acestui deziderat, acest proiect va accesa surse
ecologice de energie (cum ar fi, de exemplu, panourile solare).
Egalitatea de sanse
In ceea ce priveste egalitatea de sanse, acest proiect va respecta
urmatoarele aspecte :
 asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor pe piata
muncii fara nici o discriminare;
 asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor in procesul
decizional;
 asigurarea egalitatii de sanse in formare profesionala;
 reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie.
De asemenea, proiectul va asigura egalitatea de sanse si minoritatilor etnice.

13
BUGETUL PROIECTULUI: Euro

Nr. Denumirea capitolelor şi Cheltuieli Cheltuieli


TOTAL TVA*
crt subcapitolelor neeligibile eligibile
1 2 3 4 5=3+4 6
CAPITOL 1
1 Cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului
1.1 Achiziţionarea (exproprierea)
terenului 2500 7500 10000 1900
1.2 Amenajarea terenului 7500 22500 30000 5700
1.3 Amenajarea pentru protecţia
mediului 500 1500 2000 380
TOTAL CAPITOL 1 10500 31500 42000 7980
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale,
agent termic, energie electrică,
telecomunicaţii 6250 18750 25000 4750
2.2 Cheltuieli aferente racordării la
reţelele de utilităţi 1750 5250 7000 1330
TOTAL CAPITOL 2 8000 24000 32000 6080
3 CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren (geotehnice,
geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice şi
de stabilitate a terenului) 1250 3750 5000 950
3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizaţii de construcţie 750 2250 3000 570
3.3 Proiectare şi inginerie 1000 3000 4000 760
3.4 Consultanţă 500 1500 2000 380
3.5 Asistenţă tehnică 500 1500 2000 380

14
TOTAL CAPITOL 3 2000 6000 8000 1520
4 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii
4.1 Construcţii şi instalaţii 1500 4500 6000 1140
4.2 Utilaje şi echipamente specifice
şi funcţionale 12500 37500 50000 9500
4.3 Dotări de specialitate 5000 15000 20000 3800

14440
TOTAL CAPITOL 4 19000 57000 76000
5 CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 250 750 1000 190
5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi
instalaţii aferente organizării de
şantier 1250 3750 5000 950
5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe
organizării de şantier 250
750 1000 190
5.2 Comisioane, taxe şi cote legale
750 2250 3000 570
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 125 375 500 95
TOTAL CAPITOL 5 2125 7875 10500 1995
6 CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente
implementării proiectului
6.1 Cheltuieli de publicitate şi
informare 125 375 500 95
6.2 Cheltuieli de audit 375 1125 1500 285
TOTAL CAPITOL 6 500 1500 2000 380
I TOTAL cheltuieli 42125 127875 170500 32395
II Alte cheltuieli neeligibile 0 0 0 0
III TOTAL GENERAL (I+II) 42125 127875 170500 32395

15
SURSE DE FINANŢARE :

NR. SURSE DE FINANŢARE VALOARE


CRT (euro)
.

Valoarea totală a proiectului, din 170500


care:
I
A Valoarea neeligibilă a proiectului 42125
.
B Valoarea eligibilă a proiectului 127875
.
C TVA 32395
.
I Contribuţia proprie în proiect, din
care:
I
A Contribuţia solicitantului la 0
. cheltuielile eligibile
B Contribuţia solicitantului la 42125
cheltuielile neeligibile
C Autofinanţarea proiectului 0

TVA 32395
I Asistenţă financiară nerambursabilă = I b – II a – II
V solicitată c=127875

16
În care:
I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului +
Valoarea eligibilă a proiectului + TVA
II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli
eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea
proiectului*
*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit.

17