Sunteți pe pagina 1din 8

Defectele bielei motorului ZMZ 24

Figura 4.1- Defectele posibile a bielei motorului ZMZ 24


Piesa: Biela în ansamblu
Nr. piesei: 24-1004045-A
Materialul:
Vezi figura 4.1
biela şi capacul - oţel 45G2 GOST 4543-71;
bucşa – bronz OŢS 4-4-2,5 GOST 5017-49
Duritatea: HB 228-269
Metoda de Dimensiunile, mm
după desen
№ poziţiei

depistare şi
Denumirea defectului Încheiere
instrumentul Nominale Admisibile
de control
1 Crăpături pe bielă. Defectoscop - - Rebutarea
2 Micşorarea distanţei Calibru Dimensiunea a Rebutarea la dimensiunea
între axele capului dimensiunea a mai mică de 167,70 mm
168±0,05 167,70
mic şi mare 167,70 mm
3 Încovoierea sau Dispozitiv Neparalelismul axei orificiilor Îndreptarea. Rebutarea la
răsucirea bielei pentru capului mic şi mare nu mai mult de încovoiere sau răsucire,
verificarea 0,03 pe lungimea de 100 mm. Axele care nu poate fi înlăturată
bielelor trebuie să fie amplasate într-un plan, prin îndreptare.
devierea nu trebuie să fie mai mult
de 0,04 pe lungimea 100 mm.
Uzarea părţilor fron- Calibru 35,70 Oţelirea
4 36 00,,15
22 35,70
tale a capului mare mm.
5 Uzarea orificiului sub Prelucrarea pînă la cota de
bucşă în capul mic Dop 26,30 reparaţie (tab. 4.1), presa-
26,27+0,023 26,30
mm. rea bucşei cu cota de
reparaţie (tab. 4.2).
6 Uzarea diametrului Oţelirea. Prelucrarea pînă
capului mare a bielei Cap indicator la dimensiunea desenului
indicator 50- 61,5+0,012 61,52 de lucru cu asigurarea
100 mm. distanţei între axe nu mai
mică de 167,70 mm.
7 Uzarea diametrului Vezi p. 8 a Înlocuirea bucşei
bucşei în capul mic cerinţelor 2500,,007
003 -
tehnice.
Figura 4.2- Cerinţele tehnice a bielei motorului ZMZ-24
Cerinţele tehnice:
1. Ovalitatea şi conicitatea suprafeţei diametrului capului mare nu mai mult de 0,01 mm.
2. Ovalitatea şi conicitatea suprafeţei diametrului interior a bucşei nu mai mult de 0,005 mm.
3. Neparalelismul axelor suprafeţelor diametrului capului mare şi diametrului interior a bucşei din capul
mic nu mai mult de 0,03 mm pe lungimea de 100 mm.
4. Neperpendicularitatea părţii frontale a suprafeţei capului mare referitor la axa suprafeţei diametrului
capului mare nu mai mult de 0,05 mm.
5. Bielele în ansamblu de sortat după diametrul orificiului în bucşa capului mic în patru grupe de
dimensiuni peste 0,0025 mm după dimensiunea cea mai mica. Marcarea grupei de dimensiuni de
efectuat cu vopsea rezistentă la apă pe tija bielei. Măsurările de efectuat la temperatura de +200±30C.
6. La controlul după defectele 2, 3, 6 piuliţele buloanelor de fixare trebuie să fie strînse cu momentul de
7,0-7,5 kgf*m.
7. După îndreptare de verificat lipsa crăpăturilor cu defectoscopul.
8. Controlul după defectul 7 nu de efectuat, aşa cum 100% din bucşe se rebutează.
Tabelul 4.1- Dimensiunile orificiilor în capul mic a bielei sub bucşă, mm
Diametrul orificiilor
Dimensiunea
nominal admisibil fără reparaţie
După desenul de lucru 26,27 +0,023
26,30
I cotă de reparaţie 26,52 +0,023
26,55

Tabelul 4.2- Dimensiunile bucşei capului mic a bielei, mm


Diametrul orificiului
Diametrul inel- în bucşă după
Dimensiunea Grosimea lentei
calibru de control presarea în inelul-
calibru
După desenul de lucru 1±0,03 26,282 2400,,14
28

I cotă de reparaţie 1,20±0,03 26,532 23,8500,,14


28
Defectele bielei motorului ZMZ 53

Figura 4.3- Defectele posibile a bielei motorului ZMZ 24


Piesa: Biela în ansamblu
Nr. piesei: 66-1004045
Vezi figura 4.3 Materialul:
Oţel 45G2 GOST 4543-71
Duritatea: HB 228-269
Metoda de Dimensiunile, mm
după desen
№ poziţiei

depistare şi
Denumirea defectului Încheiere
instrumentul de Nominale Admisibile
control
1 Micşorarea distanţei Şablon special Repararea. Oţelirea capului
între axele capului mare a bielei cu următoarea
mic şi mare Mai mică de alezare (asigurînd
156±0,050
155,95 dimensiunea nominală între
axele orificiilor capului mic
şi mare)
2 Încovoierea sau Dispozitiv pentru Neparalelismul axei Repararea. Îndreptarea. Re-
răsucirea bielei verificarea bielelor orificiilor capului mic şi mare butarea la încovoierea sau
a bielei nu mai mare de 0,03 răsucirea, care nu poate fi
mm pe lungimea 100 mm. înlăturată prin îndreptare.
3 Deformarea sau Dop 26,34 mm sau Repararea. Montarea bucşei
uzarea orificiului cap indicator de reparaţie sau oţelirea.
26,27+0,023 -
capului mic a bielei interior 18-35 mm.
sub bucşă
4 Deformarea sau Cap indicator Repararea. Oţelirea cu
uzarea orificiului interior 50-100 următoarea prelucrare pînă
capului mare a bielei mm. La efectuarea la dimensiunea nominală.
măsurărilor buloa- 63,5+0,012 -
nele trebuie să fie
strînse cu cuplul de
6,8-7,5 kgf/m.
5 Uzarea părţilor Mai mult de Repararea. Rectificarea
frontale a capului 0,15 25,60 la pre- părţilor frontale. Rebutarea
Şablon 25,60 mm 26 0, 22
mare zenţa gripărilor la dimensiunea mai mică de
şi zgîrîieturilor 25,60 mm.
Defectele bielei motorului ZIL 130

Figura 4.4- Defectele posibile a bielei motorului ZIL 130


Piesa: Biela în ansamblu
Nr. piesei: 130-1004050
Materialul:
Vezi figura 4.4
biela şi capacul - oţel 40R
bucşa - bronz OŢS 4-4-2,5 GOST 5017-49
Duritatea: HB 217-248
Metoda de Dimensiunile, mm
după desen
№ poziţiei

depistare şi
Denumirea defectului Încheiere
instrumentul de Nominale Admisibile
control
1 Micşorarea distanţei Şablon special Rebutarea la dimensiunea
între axele capului 185±0,05 184,5 mai mică de 184,5 mm.
mic şi mare
2 Încovoierea sau Dispozitiv pentru Neparalelismul axei orifi- Îndreptarea. Rebutarea la
răsucirea bielei verificarea bielelor ciilor capului mic şi mare a încovoierea sau răsucirea
bielei şi devierea de la poziţia mai mare decît dimensiunea
lor într-un plan de 0,04 mm admisibilă.
pe lungimea 100 mm.
3 Uzarea orificiului Dop 26,34 mm sau Alezarea pînă la dimensiu-
Mai mare de
capului mic a bielei cap indicator 29,5+0,023 nea de reparare de 29,75+0,023
29,53
(sub bucşă) interior 18-35 mm. mm
4 Deformarea orificiu- Cap indicator Frezarea părţilor frontale a
lui capului mare a interior 50-100 mm. bielei şi capacului cu
bielei La efectuarea următoarea alezare pînă la
Mai mare de
măsurărilor buloa- 69,5+0,012 dimensiunea nominală.
69,512
nele trebuie să fie Oţelirea.
strînse cu cuplul de
10-11,5 kgf/m.
Uzarea părţilor fron-
5
Şablon 28,60 mm 29 00,,13
06
28,5
Rebutarea la dimensiunea
tale a capului mare mai mică de 28,50 mm.
6 Uzarea părţilor fron- Teşirea „pînă la curat” pînă
tale a suprafeţei sub la dimensiunea nu mai mică
Şablon - -
piuliţele buloanelor de 30+0,25 mm
în capacul bielei
Defectele bielei motorului KamAZ-740

Figura 4.5- Defectele posibile a bielei motorului KamAZ 740


Piesa: Biela în ansamblu
Nr. piesei: 740.1004045
Materialul:
Vezi figura 4.5 biela - oţel 40HN2MA; bloanele- oţel 40HNMA
bucşa - bronz OS 10-10
Duritatea: biela - HB 245-285
Buloanele – HRC 35 - 38
Metoda de Dimensiunile, mm
după desen
№ poziţiei

depistare şi
Denumirea defectului Încheiere
instrumentul de Nominale Admisibile
control
- Crăpături Defectoscop Rebutarea.
- -
magnetic
1 Încovoierea sau Dispozitiv pentru Neparalelismul axei A şi B Îndreptarea pe dispozitivul
răsucirea bielei pe verificarea bielelor nu mai mare de 0,04 mm; de îndreptare a bielelor.
lungimea L (225± devierea axelor în plan nu
0,03) mm mai mare de 0,08 mm
2, 3 Deformarea sau Calibru pneumatic, Bucşa din capul mic de
uzarea orificiilor în cap indicator depresat. În locul ei de presat
capurile bielei: interior 50-100 bucşa nouă.
- capul mare D2 mm. 84,995+0,021 85,02 Capul mare a bielei de
- capul mic D1 49+0,016 49,02 recondiţionat prin oţelire.
4 Modificarea distanţei Capul mare a bielei de
între axele orificiului Calibru 224,90 225+0,03 224,90 recondiţionat prin oţelire.
capului mic şi mare L
5 Uzarea părţilor fron- 0,075 Oţelirea.
Scoabă 33,20 mm 33 0,115 33,20
tale a capului mare
6 Uzarea buloanelor şi Scoabă 12,22 12,2 00,,032
020 - Înlocuirea buloanelor.
orificiilor sub
buloane Dop 12,33 12,33
12,2+0,027
Defectele bielei motorului IaMZ 236

Figura 4.6- Defectele posibile a bielei motorului IaMZ 236


Piesa: Biela în ansamblu
Nr. piesei: 236-1004045
Materialul:
Vezi figura 4.6 biela - oţel 40H GOST 4543-61;
bucşa - bronz OŢS 5-5 GOST 613-50
Duritatea: biela - HB 229-269
Bucşa – HB 70, nu mai mică
Metoda de Dimensiunile, mm
după desen
№ poziţiei

depistare şi
Denumirea defectului Încheiere
instrumentul de Nominale Admisibile
control
1 Crăpături sau ruperi Revizie. Rebutarea.
- -
pe bielă sau capac Defectoscop. Lupă.
2 Crăpături sau ruperi, Revizie. Înlocuirea bulonului.
ruperea sau întinde- Defectoscop. Lupă.
- -
rea filetului bulonului
bielei
3 Uzarea capului mare Şablon 41,0 mm Repararea. Oţelirea, rectifi-
a bielei după lăţime 41,4 00,,115
075
41,0 carea pînă la dimensiunea
nominală.
4 Uzarea orificiului în Cap indicator Repararea. Schimbarea
bucşa sub bolţul interior 50-100 50 00,,026
014 - bucşei.
pistonului mm.
5 Uzarea orificiului Repararea. Desfăşurarea
capului mic sub pînă la dimensiunea de
Dop 56,08 mm 56+0,03 56,08
bucşă reparaţie. Oţelirea, alezarea
la dimensiunea nominală.
Metoda de Dimensiunile, mm
după desen
№ poziţiei
depistare şi
Denumirea defectului Încheiere
instrumentul de Nominale Admisibile
control
6 Uzarea orificiului sub Repararea. Frezarea canalu-
Cap indicator
semicuzineţi Mai mare de lui pintenului şi alezarea
interior 50-100 93+0,021
93,021 pînă la dimensiunea
mm.
nominală.
7 Gripări pe suprafaţa Repararea. Frezarea canalu-
sub semicuzineţi lui pintenului şi alezarea
Revizie - -
pînă la dimensiunea
nominală.
8 Încovoierea sau Axele capului bielei trebuie Repararea. Îndreptarea.
răsucirea bielei să fie paralele cu precizia Rebutarea la încovoierea sau
Dispozitiv pentru 0,05 mm şi să fie în acelaşi răsucirea de caracter avariat.
verificarea bielelor plan cu precizia:
0,08 mm 0,10 mm
pe lungimea 100 mm
9 Ruperea sau uzarea Rebutarea.
M16x1,5 Ruperea 2 spire
filetului în orificiul Revizie
cl. 2 a filetului
bielei sub bulon
10 Micşorarea distanţei Rebutarea la dimensiunea
între axele capului Şablon 264,5 mm 265±0,05 264,5 mai mică de 264,5 mm.
mic şi mare a bielei

Figura 4.7- Cerinţele tehnice a bielei motorului IaMZ 236


Caracteristica bielei motorului
Modelul
Numărul Tratamentul
autovehiculului Materialul piesei Duritatea
piesei termic
(motor)
biela şi capacul - oţel 45G2
GAZ 24 GOST 4543-71;
24-1004045-A CFÎ HB 228-269
(ZMZ 24) bucşa – bronz OŢS 4-4-2,5
GOST 5017-49
GAZ 53
66-1004045 Oţel 45G2 GOST 4543-71 CFÎ HB 228-269
(ZMZ 53)
biela şi capacul - oţel 40R;
ZIL 130
130-1004050 bucşa - bronz OŢS 4-4-2,5 CFÎ HB 217-248
(ZIL 130)
GOST 5017-49
biela - oţel 40H GOST 4543-61; biela - HB 229-269
MAZ 54332
236-1004045 bucşa - bronz OŢS 5-5 GOST CFÎ Bucşa – HB 70, nu
(IaMZ 236)
613-50 mai mică
biela - oţel 40HN2MA; biela - HB 245-285
KamAZ 5320
740.1004045 bloanele- oţel 40HNMA CFÎ Buloanele – HRC 35
(KamAZ 740)
bucşa - bronz OS 10-10 - 38

Valoarea nominală a parametrilor, mm


Modelul autovehiculului (motor)
Denumirea
Nr. GAZ 24 GAZ 53 ZIL 130 MAZ 54332 KamAZ 5320
parametrilor
(ZMZ 24) (ZMZ 53) (ZIL 130) (IaMZ 236) (KamAZ 740)
1 Diametrul orificiului
61,5+0,012 63,5+0,012 69,5+0,012 93+0,021 84,995+0,021
în capul mare
2 Diametrul orificiului
26,27+0,023 26,27+0,023 29,5+0,023 56+0,03 49+0,016
în capul mic
3 Ovalitatea admisibilă
a orificiului capului 0,01 0,008 0,06 0,012 0,02
mare
4 Ovalitatea admisibilă
a orificiului capului 0,01 0,005 0,06 0,004 0,02
mic
5 Conicitatea admisibilă
a orificiului capului 0,01 0,008 0,06 0,012 0,02
mare
6 Conicitatea admisibilă
a orificiului capului 0,01 0,05 0,06 0,004 0,02
mic
7 Distanţa între axele
L =168±0,05 Lnom=156±0,050 Lnom=185±0,05 Lnom=265±0,05 Lnom=225+0,03
orificiilor capului mic nom
Ladm=167,70 Ladm=155,95 Ladm=184,5 Ladm=264,5 Ladm=224,90
şi mare a bielei
8 Încovoierea 0,03 pe 0,03 mm pe 0,04 mm pe 0,08 mm pe 0,04 mm pe
admisibilă a bielei lungimea de lungimea 100 lungimea 100 lungimea 100 lungimea
100 mm mm mm mm 225± 0,03 mm
9 Răsucirea admisibilă 0,03 pe 0,04 mm pe 0,04 mm pe 0,1 mm pe 0,08 mm pe
a bielei lungimea de lungimea 100 lungimea 100 lungimea 100 lungimea
100 mm mm mm mm 225± 0,03 mm