Sunteți pe pagina 1din 7

DEMERS DIDACTIC

Etapele Ob Timp Conținutul științific Strategii didactice Evaluare


activității
Metode/ Mijloace Forme de Forme Instrumente
procedee/ de organizar
tehnici învăţămân e
t
1.Moment 5 min Se asigură condiţiile necesare pentru
organizatoric desfăşurarea activităţii în bune condiţii:
aerisirea sălii de grupă,aranjarea mobilierului,
pregătirea materialului didactic, organizarea
15 colectivului. Conversaţia Calendarul Frontal
min Întâlnirea de dimineaţă: Bună dimineața, naturii
personaje din povești! Observația
Copiii se așează în semicerc, pe perinițe în
momentul în care aud versurile ,,Dimineața a
venit/ La gradiniță am sosit// În cerc ne
adunăm/ Cu toții să ne salutăm!"
Salutul se va realiza prin tehnica comunicării
rotative. Copiii completează Calendarul
naturii şi educatoarea face prezenţa la
grădiniţă în ziua respectivă.

2. Captarea O1 10 Captarea atenției va fi realizată prin Conversația Scrisoarea Orală Evaluarea


atenției min prezentarea unei scrisori de la ,,Zâna de la ,,Zâna capacitatii de
Poveștilor” prin care ne anunță că ne-a trimis o Poveștilor” Frontal atenție
carte numită Povești fermecate și ne invită în Expunearea voluntară
lumea magică a poveștilor.
La Activitatrea de grup vom desfășura jocul Cartea Individual
Numește povestea. Le voi arăta copiilor câte o Jocul Povești
imagine din cartea Povești fermecate și îi voi fermecate
solicita pe rând să identifice titlul povești sau
personajele din imagine. După acest joc îi voi
întreba pe copii ce personaje din povesti și-ar
dori să fie.

Momentul de lectură: Azi vă voi citi povestea Expunearea Cartea cu Frontal


,,Muzicanții din Bremen", după care vă voi povestea
spune un cântec despre întreaga poveste. "Muzicanții
Copiii vor asculta povestea și vor interveni Conversația din
dacă vor să facă observații. Bremen"
Cântec: Muzicanții din Bremen
Noi spre Bremen am pornit/ Ia Ia ooo
Vom ajunge negreșit / Ia Ia ooo
Muzicanți vom deveni/ Ia Ia oo
Tot orașul vom uimi. Ia Ia ooo
2 min Preșcolarii se așează pe scaune în formă de Conversația
semicerc.
3.Anunțarea
Copiii, astăzi voi prezenta povestea ,,Turtița Explicația Frontal
temei și a fermecată”, urmând ca până la finalul zilei să
vă confecționați singuri o turtiță din hartie
obiectivelor
colorată.

4. Dirijarea Evaluarea
O1 30 Voi anunța titlul povești, ,,Turtița fermecată” . Expunerea Povestea gradului de
învățării
min Voi povesti clar şi expresiv, pentru a trezi ,,Turtița Frontal Orală concentrare
O3 emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării. fermecată” al copiilor
Pe parcurs, le voi prezenta copiilor imaginile
care sugerează conţinutul povești. Voi adresa Observația Lista cu Obs. Directă Corectitudine
câte întrebări pentru a relua povestea întrebări a
prezentată și a surpinde mesajul acesteia. referitoare răspunsurilor
la poveste copiilor
Pentru fixarea cunoștințelor voi aplica metoda Conversația
Explozia Stelară. Colectivul de preșcolari este Imagini din Observare Capacitatea
organizat în cinci echipe sub forma de povestea Frontal directă de a formula
O2 semicerc, iar in mijlocul lor se aranjeaza ,,Turtița întrebări pe
stelutele. Cele cinci echipe se formează prin fermecată” pe baza
extragerea unei buline colorate pe care o lipesc imaginilor
în piept. Sunt cinci steluțe mici si o stea mare. Explicația Stele mari Pe grupe
În mijloc este asezata o steluță mare, iar lângă și mici din
ea se așează în ordine cronologică imaginile hartie Aprecieri
folosite în expunearea povești ,,Turtița verbale
fermecată”. Celelalte cinci steluțe mici se Carioci
așează in jurul steluței mari, atenționand copiii
ca pe fiecare steluta este scrisa cate o Buline din
intrebare,cu culori diferiteVoi folosi aceleași Problemati hartie
culori ca și la împărțirea echipelor. zarea colorată
Intrebarile folosite sunt:CE?, CINE?, UNDE,
CAND?, DE CE?

Astfel,copiii vor fi anunțați că


întrebarea „CE?”este scrisă cu roșu, „CINE?”
cu culoarea verde, „CÂND”cu culoarea roz, Pe grupe
„UNDE?”cu culoarea albastra si „DE CE?” cu
Corectitudine
culoarea portocaliu. Fiecare echipă va primi Frontal a
întrebarea corespunzătoare culorii și va trebui răspunsurilor
să formuleze 2 întrebări referitoare la povestea copiilor
prezentată, folosind întrebarea de pe steluță.
După 5 minute fiecare echipă va prezenta
întrebările celorlate echipe. Copiii vor
răspunde la întrebări.
Explicația
Fise de
20 min Prin Tranziția Căsuța piticilor se va face
Conversația lucru cu
trecerea la cele trei centre de interes pregătite. personaje
O5 din povești
ALA1:
Împărțirea pe centre se va face prin alegerea Evaluarea
O6 unui ecuson cu personaje din poveste (urs, lup Puzzle cu Pe grupe Observare capacității de
sau iepuraș) si lipirea în piept a simbolului scene din directă concentrare a
ales. povești copiilot
Le prezint copiilor centrele de activitate:
O7 La centrul Biliotecă(simbolul iepuraș) copii Explicația Farfuri de Aprecieri Analiza
vor primi o fișă de lucru în care trebuie să facă Demonstrația carton verbale produselor
corespondeța între personajele de poveste și Tempera activității
imaginile din care acestea fac parte.
La centrul Joc de masă (simbolul lup) copiii
vor primi 2 puzzel-uri cu scene din povestile
clasice și vor trebui să asambaleze piesele
pentru a descoperi povestea din care face parte
scena.
La centrul Artă(simbolul urs) preșcolarii vor
primi o farfurie de carton pe care vor trebui să
picteze cu degetul turtița, personajul principal
din poveste.
5. Obținerea DOS(Domeniul om și societate) – Anunț tema Apre Analiza
activității practice: Turtita. cieri produselor
performanței
20 Fiecare copil va primi materialele necesare Explicaţia Fișa cu verbale activității
min pentru a confecționa o turtiță din hârtie elemente
O4 colorată. Le voi prezenta copiilor materialele și Conversația component Frontal
modul de lucru. Copiii vor primi o foaie pe e ale Observare Observarea
care sunt desenate părțile componente ale turtiței Individual directă comporta-
Demonstraţia
turtiței, fâși de hartie colorată pentru mâini și mentului
picioare, lipici și foarfecă. Voi explica modul Hartie copiilor
de lucru și voi demonstra modul în care se va colorată
plia hartia.
Se execută exerciții de încălzire a musculaturii Foarfecă Acordarea de
mâinii după care copiii vor începe să lucreze Lipici recompense
ascultând indicațiile date. (stickere)
Le urez: ,,Spor la lucru!’’. Pe parcursul
activitǎţii ofer ajutor cât şi explicaţii copiilor
care au nevoie. Lucrǎrile vor fi aşezate pe un
panou pentru a realiza aprecierile verbale cât şi
individuale supra lucrǎrilor copiilor.

Tranziție: Cântecul turtiței


6. Evaluarea Individual Aprecieri Observarea
5 min Dupǎ finalizarea activitǎții de la centre copii Turul galeriei Frontal verbale comportame
activității
vor observa lucrările cu ajutorul metodei ntului
Turul galeriei. Conversația copiilor
Vom forma un șir și vom trece pe la fiecare
centru pentru a analiza lucrările.
Voi face aprecieri asupra modului cum au
lucrart la centre.
7. Asigurarea O8 15 1.Joc de mișcare - ,,Vulpea și turtițele’’
Min
retenției și a Explicarea regulilor jocului- Într-o parte se Jocul Ecusoane Aprecieri
transferului stabileşte căsuţa turtiţelor, iar în cealaltă casa cu Pe echipe verbale
vulpii. Un copil va fi vulpea, care stă în Conversația simboluri:
vizuina ei, restul vor fi turtiţele. Copiii vor vulpe și
Explicația turtiță
purta simboluri in piept. Se delimitează
căsuţele prin două linii cu banda adezivă. La Bandă
semnalul educatoarei, “turtiţele” ies din căsuţă adezivă
cântând şi se duc la linia ce marchează vizuina colorată
vulpii, unde se opresc şi strigă: “Vulpea
somnoroasă/S-a închis în casă!”

Vulpea se trezeşte, aleargă după turtiţe, care se


întorc cât de repede pot la căsuţa lor. Turtiţa
prinsă este dusă în căsuţa vulpii şi va fi
eliberată când va prinde alt copil. În timpul
jocului mai mulţi copii vor fi în rolul vulpii.
O8 15
min
2.Joc de atenție: ,,Unde s-a ascuns turtița’’ Evaluarea
Jocul capacitatii de
Explicarea regulilor jocului: Se vor forma 2 Conversația Turtița din atenție
echipe: echipa fetelor și echipa hârtie Pe grupe voluntară
băieților.Fiecare echipăva avea o Turtiță din Explicația
hârtie de culori diferite. Pe rând, câte un copil
din fiecare echipă va ieși din sală pentru 1
minut, în tmp ce echipa adversă va ascunde
personajul Turtița, confecționat din hârtie, în
sala de grupă. Apoi copilul care a ieșit afară va
intra și va căuta obiectul ascuns urmârind
indicațiile echipei în care se află. Aceștia vor
zice cald sau rece, dacă copilul se află în
apropierea obiectului și rece sau gheață dacă
copilul se află departe de obiect. Câștigă un
punct echipa echipa al cărui membru găsește
primul obiectul ascuns. În momentul în care
obiectul este găsit echipele își schimbă rolurile.

8. Încheierea 5 min Voi face aprecieri generale și individuale Conversația Aprecieri Acordarea
asupra corectitudinii realizãrii sarcinilor de verbale de
activității
lucru, precum și asupra comportamentului recompense
copiilor pe parcursul activității integrate.
Copiii vor primi recompense sub formă de
stickere.

S-ar putea să vă placă și