Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10. 05. 2006


GRĂDINIŢA P.P +P.N. NR.1 VULCAN
GRUPA: MARE
EDUC: NARIŢĂ GABRIELA

ACTIVITATEA: Educaţie pentru societate


TEMA: Primăvara
TIPUL DE ACTIVITATE: Evaluare sumativă
FORMA DE REALIZARE: Convorbire – activitate integrată.
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Evaluarea cunoştinţelor dobândite de
copii referitoare la anotimpul PRIMĂVARA.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. Cognitiv – informaţionale:
- să descrie aspectele generale ale primăverii;
- să descrie muncile de primăvară în grădini, în
livezi, pe ogoare;
- să recunoască uneltele grădinarului;
- să descrie părţile componente ale plantelor;

2. Psiho-motorii;
- să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să execute mişcările necesare diverselor muncii:
săpat, efectuarea straturilor, udat, văruit, strânsul
crengilor şi frunzelor uscate;
- să rezolve corect sarcinile fişei;

3. Afective:
- să aprecieze frumosul din natură:
- să se implice afectiv în activitate;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, descoperirea,
expunerea, exerciţiul, problematizarea;
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: imagini de primăvară,
unelte, jetoane, flori de primăvară, flanelograf, ,,Zâna Primăvara”,
coş cu ouă, iepuraş, fişă de evaluare;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
,,Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii”,
Bucureşti, 2000;
,, Proiecte tematice orientative, Ed, Tehno – Art, 2003;
DURATA: 30 -35 minute;

Evaluare
Evenimentul Strategiile (instrum. şi
didactic Conţinutul didactice indicatori)
1.Organizarea - se aranjează spaţiul
activităţii educaţional;
- se organizează
colectivul de copii;
2.Captarea - se prezintă copiilor - observa-
atenţiei sub formă de surpriză ţia Descoperă
Zâna Primăvara, o personajul?
păpuşă îmbrăcată în
alb cu trenă lungă
înflorată cu flori de - conver-
primăvară. Se poartă o saţia
discuţie cu copiii
pentru identificarea
personajului.
3.Anunţarea ,,Copii, astăzi la
temei şi educarea limbajului ne
formularea vom reaminti tot ce am
obiectivelor învăţat noi despre - expune-
anotimpul primăvara. rea
Aşadar vom vorbi
despre semnele
primăverii, florile care
apar în acest anotimp
şi despre ce fac
oamenii în acest
anotimp.
4.Desfăşurarea PLANUL DE Răspunde
activităţii ÎNTREBĂRI la
1.Care sunt întrebări!
anotimpurile anului?
- primăvara, vara,
toamna, iarna;
2.În ce anotimp ne
aflăm acum? - conver-
- în anotimpul saţia
primăvara;
3. Care sunt
fenomenele specifice
primăverii?
- se topeşte zăpada,
soarele străluceşte cu
putere, apar primele
flori, ziua se măreşte,
se întorc păsările
călătoare, oamenii îşi
îngrijesc grădinile,
livezile, înmuguresc
pomii etc;
EDUCAREA
LIMBAJULUI
Se prezintă copiilor -obser-
imagini de primăvară, vaţia
iar Zâna ar vrea să-i
audă pe copii cum
descriu în cuvinte
imaginea.
Se alcătuiesc propoziţii Alcătuiţi
cu următoarele cuvinte propoziţii!
şi expresii: păsări
călătoare, soarele
străluceşte, ghioceii.
grădinarii, livada.
Se redă din memorie Răspundeţi
poezia: Primăvara, de la
Florin Mugur. -conver- întrebări!
4.Care este deosebirea saţia
între îmbrăcămintea de
iarnă şi cea de
primăvară?
- se renunţă la:mănuşi,
fulare, căciuli şi cizme
deoarece este mai cald;
5.Ce se întâmplă cu
păsările călătoare,
insectele şi animalele
pădurii?
- se întorc la cuiburi şi
le refac, ies din
pământ, ursul părăseşte
bârlogul, vulpea
vizuina, veveriţa
scorbura;
EDUCAŢIE
MUZICALĂ
Se cere copiilor să-şi
reamintească un cântec
despre anotimpul
primăvara
- copiii vor cânta
,,Vine primăvara”
sau ,,Înfloresc
grădinile” la alegere;
CUNOAŞTEREA Numiţi,
MEDIULUI alegeţi şi
6. Care sunt florile descrieţi
specifice acestui -proble- florile!
anotimp? matizarea
- ghiocelul, brânduşa,
laleaua. narcisa,
lăcrămioara;
Copiii vor numi şi
alege aceste flori din
imaginile puse la
dispoziţie.
7.Din ce este alcătuită
o floare?
- rădăcina sub forma Descrie
de bulb, tulpină, frunze munca
şi flori; oamenilor!
8. Care sunt muncile
specifice primăverii în -descri-
grădini, în livezi, pe erea
ogoare?
- copiii descriu
muncile oamenilor,
evidenţiindu-se latura
educativa, necesitatea
şi importanţa acestor
activităţi.
9. Care sunt uneltele Găseşte
grădinarului şi la ce se uneltele!
folosesc?
- aleg şi descriu
utilitatea lor;
Recită poezia
,,Grădinarii”, de Maria
Găitan.
Ce am sărbătorit noi in
acest anotimp?
- ziua mărţişorului,
ziua mamei;
EDUCAŢIE Răspunde
PENTRU la
SOCIETATE întrebări!
10. Ce reprezintă
mama pentru noi?
- fiinţa cea mai dragă; -conver-
Îi vom dedica fiinţei saţia
iubite un cântec despre
flori ,, Floricică de pe
şes”
11. De ce au nevoie
florile şi plantele ca să -conver- Numeşte
crească? saţia reguli de
- apă, căldură, lumină; ocrotire şi
Cum ajutăm noi îngrijire a
plantele, florile şi naturii!
pomii să trăiască?
- nu rupem florile şi
crengile copacilor ci le
îngrijim şi ocrotim;
Ce altă sărbătoare mai
avem în acest
anotimp?
- Învierea Domnului
sau Paştele;
12. Pe cine aşteptăm
noi de Paşti? De ce ?
- iepuraşul că ne aduce
cadouri şi ouă roşii;
ACTIVITATE Hai să
MATEMATICĂ numărăm!
Se prezintă copiilor o
planşă în care este un
iepuraş cu un coş de -proble-
ouă. matizarea
,,Câte ouă are
iepuraşul în coş?
,, Găseşte cifra Rezolvă
corespunzătoare!” problema!
,,Alcătuieşte o grupă
cu tot atâtea
elemente!”
,, Dacă din coşul
iepuraşului mai iau sau
mai pun atâtea oua
câte vor fii?”
- copiii vor rezolva
probleme de adunare şi
scădere cu 1-2 unităţi;
Zâna Primăvara este Rezolvă
fericită de faptul ca sarcinile
copiii ştiu atâtea fişei!
lucruri despre acest
anotimp, drept pentru
care îi recompensează
pe copii cu câte o
bulină.
Tot ea nea adus şi o
fişă pe care dacă o
rezolvam corect ne-o
dă acasă.
5.Încheierea - se apreciază
activităţii desfăşurarea activităţii,
comportamentul -expu-
copiilor şi se acordă nerea
copiilor stimulente;

S-ar putea să vă placă și