Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de ȋnvatamant: Școala gimnazialǎ nr.168 , București


Clasa : a III-a
Data : 26.11.2020
Prof.ȋnv.primar:Drǎgan Andreea
Aria curriculară : Arte si tehnologii
Disciplina : Are vizuale si abilitǎți practice
Unitatea tematica: Culori - amestecuri
Subiectul : Folosirea materialelor din naturǎ.Tehnica colajului
Tipul lecției: consolidare și sistematizare
Forma de realizare: mixtǎ
Activitate integratǎ : Arte vizuale și abilitǎți practice
Limba și literatura romȃnǎ
Educație muzicalǎ

Obiective operaționale :
O1: să identifice elementele specifice anotimpului de toamnă;
O2: să respecte etapele de lucru;
O3: să realizeze lucrarea conform indicaţiilor primate;
O4: să păstreze acurateţea lucrării

Strategii didactice :

Metode și preocedee: observaţia, explicaţia, expunerea, conversaţia, demonstraţia;


Materiale didactice: lipici, frunze, acuarele, pensule, bloc pentru desen, servetele uscate;
Forma de organizare: frontal, individual, activitate on-line;’
Bibliografie:

Metodica predării abilităților practice în clasele I-IV, editura Aramis;


Lucian Stan, Ileana Stan si Elisabeta Botezatu –„Abilitati practice– ghid metodic clasele I-IV” ,Editura Aramis,Bucuresti, 2003
Daniela Stoica – „ Abilitati practice I- IV”, Editura „Carminis”, Pitesti, 1999
DESFǍȘURAREA LECȚIEI

Nr. Momentele Ob. Continutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare


crt Lecţiei op.
Metode şi Mijloace de Mod de
procedee învăţământ organizar
e
1. Moment Se stabileşte liniştea în clasă Conversaţia Frontal
organizatoric Se pregătesc materialele necesare pentru lecție individual
1 min
2. Captarea Voi citi elevilor o poezie despre toamnă. Conversația Laptop Frontal Observatia
atenției Ȋntre fulg și crizanteme Expunerea Youtube individual sistematica a
3min de Arcadie Suceveanu elevilor
Stiu, greiere, stiu,
Toamna e si e tȃrziu.
Frunza cade de pe ram
Și ȋmi zurzuie la geam.
Vȃntul cautǎ, la zori,
Cheile de la ninsori.
Iata-l, primul fulgușor
S-a oprit, sfios, din zbor
La hotar de crizanteme:
Vrea sǎ-l treacǎ. Dar se teme…
3, Anuntarea Intuirea lucrării model se face discutând pe baza Expilcatia Plansa model Frontal Observatia
temei si a textului; Conversatia Laptop Individual sistematica a
obiectivelor Se evidențiază fenomenele specifice toamnei, dar Expunerea elevilor.
3 min și cromatica acesteia. Evaluarea
Elevii sunt anunțați cǎ astǎzi la ora de ,,Arte vizuale Oralǎ.
și abilitǎți pratice”, vor realiza o lucrare folosind
materiale din naturǎ , frunze, apoi vor picta.

5. Dirijarea Prezentare unui filmulet despre crizantema. Conversatia Plansa de bloc Frontal Observația
activitǎții Se prezintǎ etapele de lucru. Explicatia A4 Individual sistematicǎ a
35 min Elevii vor avea de realizat cu ajutorul frunzelor , Youtube Acuarele elevilor.
fori de toamna , folosind tehnica colajului.Lucrarea Pensula
se va executa respectand etape de lucru prezentate. Servetele
Elevii vor realiza lucrarea pe fond muzical. Frunze presate
Youyube
Laptop
6. Evaluarea Lucrările elevilor vor fi autoevaluate dupǎ Observaţia Frontal Observarea
activitǎții următoarele criterii: Analiza Individual sistematică a
3 min -Aspectul ingrijit al lucrării; Comparaţia elevilor.
-finalitatea lucrării. Autoevaluare
-corectitudinea lucrării
Se va face o apreciere generală a activităţii.