Sunteți pe pagina 1din 25

Metode şi instrumente

pentru anchete de opinie


LUCRARE PRACTICĂ - 4
Lucrare practică pentru studenți.
Anul IV, Facultatea de Medicină,
UMF ”Carol Davila”
An universitar 2020-2021
Disciplina de Sănătate Publică și
Management
Obiective pedagogice
⚫ La sfârșitul lucrării studentul va fi capabil:

1. Să definească ancheta de opinie;


2. Să descrie importanța utilizării anchetei de opinie in
evaluarea stării de sănătate la nivel comunitar
3. Să identifice elemente metodologice corecte pentru
proiectarea unei anchete de opinie
4. Să aplice principii corecte de construcție a unui
instrument de culegere a datelor.

2
Metode de identificare a problemelor de
sănătate la nivel de comunitate
1. Bazate pe indicatori 2. Anchete 3. Bazate pe tehnici
ai starii de sănătate de consens

-Indicatori socio- -Anchete


privind -Grup Nominal
demografici starea de sănătate, -Ancheta Delphi
-Indicatori ai stării debazate pe ex clinice, -Abordarea
sănătate teste de laborator informatorilor cheie
-Indicatori de utilizare
(descriptive, analitice)
-Brainstorming
a serviciilor -Anchete privind
-Brainwriting
-Indicatori de resurse
perceptia asupra
starii de sănătate -Forum comunitar

Necesită un grad
HFA Database mare de expertiză
https://gateway.euro.w tehnică!
ho.int/en/hfa-explorer/ 3
Studiu de caz:
creșterea acoperirii vaccinale cu vaccin
ROR în comunitatea Epi
⚫ Comunitatea Epi are o populație de 5000 de locuitori, rata de natalitate
este 12 născuți vii/1000 locuitori, iar acoperirea vaccinală ROR a scăzut
în ultimii ani, pe fondul refuzului vaccinării. Părinții sunt ezitanți in
privința vaccinării.
1. Listați intervențiile care ar putea fi implementate în comunitatea
Epi pentru a crește gradul de acceptare a vaccinării de către
părinti.
2. Care sunt metodele prin care pot fi identificate cunoștintele,
atitudinile, percepția persoanelor din comunitate privind
vaccinarea ROR ?

4
Ce este ancheta de opinie?
⚫ Ancheta de opinie este un studiu descriptiv transversal
care urmărește să evidențieze atitudinea, cunoștințele,
comportamentele unui grup populațional în legatură
cu un subiect/problemă de interes public la un
moment dat.

⚫ Dacă se realizează corect științific, rezultatele anchetei


de opinie sunt aplicabile (reprezentative) pentru întreaga
populație din care provine grupul studiat.

5
Care este scopul anchetei de
opinie în domeniul sănătății
comunității?
Scopul anchetelor de opinie este acela de a furniza
informație, de a explora și descrie o populație pentru a
cunoaște atitudinile, comportamentele.
⚫ aduc dovezi pentru stabilirea și pregătirea
intervenției,
⚫ aduc dovezi necesare pentru evaluarea intervenției.

6
Ancheta de opinie: pas cu
pas
Proiectarea anchetei (Survey design)

Colectarea datelor (Data collection)

Analiza non-răspunsului (Nonresponse analysis)

Analiza (Analysis)

Publicarea (Publication)
7
Proiectarea anchetei de opinie:
materiale și metode

➢ Stabilirea obiectivelor anchetei


➢ Definirea și stabilirea populației de studiu
➢ Selecția variabilelor
➢ Pregatirea instrumentelor de colectare a
datelor

8
Stabilirea obiectivelor anchetei de
opinie
⚫ Obiectivele pot părea inițial vagi
⚫ Tind să se concretizeze prin formularea
intrebării la care trebuie să ofere răspuns
ancheta
⚫ Răspunsul final asteptat

⚫ Ex: Care sunt barierele parentale pentru


vaccinarea ROR a copiilor din comunitatea
Epi?
9
Studiu de caz:
creșterea acoperirii vaccinale cu vaccin
ROR în comunitatea Epi

⚫ Cine constituie obiectul de studiu în cazul unei anchete


de opinie care urmărește evaluarea atitudinilor și
îngrijorărilor privind riscul și beneficiile vaccinării ROR?

10
Stabilirea populației de interes
(din studiu) (1)

Poate fi:

1. Populația globală Eșantion/ esantioane

2. Segmente de populație Lot/ loturi

11
Eșantion / lot (2)

Eșantion = un grup extras aleator dintr-o


populație.
- Este reprezentativ pentru populație,

- Are un nivel satisfăcător de precizie (determinat


de volum)
- Populația de origine = populația de referință sau
populația țintă.

Lot = subgrup populațional ales după anumite


criterii convenabile studierii problemei. 12
Populație/ Eșantion/Lot (3)
Populație țintă Eșantion- representativ

Lot

13
Studiu de caz:
creșterea acoperirii vaccinale cu vaccin
ROR în comunitatea Epi

⚫ Care sunt datele pe care le putem colecta în cazul unei


anchete de opinie care urmărește evaluarea atitudinilor
și îngrijorărilor privind riscul și beneficiile vaccinării
ROR?

14
Definirea variabilelor

⚫ Variabila = caracteristica individuală care contribuie la


cunoasterea comportamentului sau atitudinii indivizilor
care formează populația de studiu .
⚫ 2 categorii (clasificare):
- Cantitative (numerice):
➢ Discrete (întregi)

➢ Continue (orice valoare)

- Calitative (fără exprimare numerică):


➢ Nominale ( ex – genul)

➢ Ordinale ( ex - anul de studiu)

15
Alegerea instrumentelor de
colectare
a datelor in ancheta de opinie
Instrumente de colectare a informațiilor oferite de
subiecți:
- Interviul
- Chestionarul.

- Necesitatea inventarierii literaturii de specialitate


– posibilitatea existentei instrumentelor validate
în aria respectivă.

16
Chestionarul - definire

⚫ Definiție = tehnică și instrument de investigare


constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise
(ori imagini grafice), ordonate logic și psihologic,
care, prin administrarea de către operatorii de
anchetă sau prin autoadministrare, determină
răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris.

(Alfred Binet – psiholog, inițiatorul tehnicii


chestionarului 1903)

17
Chestionarul - clasificare
Criterii de clasificare
1. Conţinutul informațiilor
➢ date factuale (vârstă, gen, mediul de rezidență, statusul
marital, profesie, nivel de educație, naționalitate, religie, etc.)
➢ opinia (studiază: cunoștințe, atitudini, opinii, motivații,
interese, percepție)
Chestionarele utilizate in anchetele de opinie includ uzual ambele
tipuri de date.
2. Cantitatea informației
▪ Chestionare speciale – cu o singură temă,

▪ Chestionare “omnibus” – cu mai multe teme.

18
Chestionarul - Clasificare

3. Formă:
Chestionare cu:
➢ întrebări închise,

➢ întrebări deschise,

➢ întrebări asociate, mixte.

4. Modul de aplicare:
▪ Autoadministrate (pe hârtie sau electronic),

▪ administrate de către operatori de anchetă (pe hârtie,


telefonic, electronic sau rețele media).
19
Elemente esențiale în formularea
întrebărilor
⚫ Limbaj familiar
⚫ Evitarea întrebărilor ambigue
⚫ Evitarea întrebărilor lungi
⚫ Evitarea întrebărilor care se bazează pe memorie
⚫ Evitarea întrebărilor care conduc un anumit răspuns
⚫ Evitarea întrebărilor negative
⚫ Evitarea întrebărilor compuse

20
Formularea raspunsurilor: avantaje
și dezavantaje
Intrebări deschise – fără Intrebări închise – există o listă
răspuns preformulat cu posibile răspunsuri
Avantaje: Avantaje:
⚫ Simplu de formulat ⚫ Daca lista este lungă, poate fi

⚫ Utile în situatii cand este dificilă alegerea răspunsului


necesar ca participantii să se adecvat
exprime liber ⚫ Analiza este simplificată

Dezavantaje: Dezavantaje:
⚫ Pot sa conducă la răspunsuri ⚫ Necesitatea de a avea toate

vagi variantele predefinite


⚫ Mai dificil de procesat si
cuantificat ulterior
⚫ Analiza mai dificilă

Exemplu intrebari deschise - 21


ocupatia
Aspecte privind aranjarea
întrebărilor în chestionar
⚫ Gruparea întrebărilor referitoare la un anumit subiect –
ajută respondentul să răspundă și îmbunătățeste
calitatea datelor colectate.
⚫ De evitat efectul influențării răspunsurilor de ordinea în
care sunt aranjate întrebările
⚫ De la întrebări simple, la care se răspunde usor pentru
familiarizarea subiecților cu subiectul, către întrebări
complexe

22
Testarea chestionarului
⚫ Inainte de a colecta datele, chestionarul trebuie testat
pentru a elimina posibile întrebări greșite și a evita ca
întrebări esentiale să fie omise.
⚫ Aplicarea chestionarului exact asa cum ar trebui să fie
aplicat în Ancheta – două abordări posibile:
⚫ Respondentul să stie că este doar un test (se pot pune
întrebări clarificatoare în acest test)
⚫ Respondentul să nu stie că este doar un test (avantaj:
comportament asemănător celui din anchetă)

23
Aspecte legate de intervievator
⚫ Colectarea informațiilor în același fel este
importantă
⚫ Operatorii – instruiți, pentru a pune întrebările în
acelasi fel și a nu influența rezultatele

24
Exercitiu individual – identificare
de probleme în formularea
întrebărilor
⚫ “De cate ori ati fost la medic în ultimii 2 ani?”
⚫ “Sustineti opinia medicilor ca vaccinarea este utilă?”
⚫ “Sunteti de acord că în ultimii ani rata de acoperire
vaccinală cu vaccin ROR a scăzut?”

25

S-ar putea să vă placă și