Sunteți pe pagina 1din 34

CUPRINS

Introducere................................................................................................................................................3
Justificarea temei alese............................................................................................................................5
Prezentarea capitolelor lucrării................................................................................................................6
Partea I Noțiuni fundamentale privind asigurările.................................................................................6
I.1. Riscul................................................................................................................................................6
I.2. Asigurarea.........................................................................................................................................8
I.3. Reasigurarea......................................................................................................................................9
I.4. Piața de asigurări.............................................................................................................................10
I.5. Criterii de clasificare și categorii de asigurări.................................................................................11
I.6. Contractul/Polița de asigurare.........................................................................................................12
I.7. Suma asigurată................................................................................................................................13
1.8. Prima de asigurare..........................................................................................................................14
I.9. Dauna..............................................................................................................................................16
Partea a II-a S.C. Generali România Asigurări Reasigurări SRL.......................................................17
II.1. Prezentarea S.C. Generali România Asigurări Reasigurări SRL........................................................17
II.1.1. Istoricul Generali în România.................................................................................................17
II.1.2. Generali in lume......................................................................................................................19
II.1.3. Viziune. Misiune. Valori.........................................................................................................20
II.2. Structura organizatorică a SC Generali Asigurare Reasigurare România SRL........................21
II.2.1. Distribuția Agențiilor Generali................................................................................................21
II.2.2. Harta Agențiilor Generali........................................................................................................23
II.2.3. Organigrama Headquaerter a SC Generali Asigurare Reasigurare România SRL...................24
II.2.4. Descrierea Organigramei Headquarter a SC Generali Asigurare reasigurare România SRL...25
II.3. Managementul Generali Grup........................................................................................................27
II.3.1. Organigrama Managementului Generali Grup........................................................................27
II.3.2. Știri despre Generali Grup.......................................................................................................29
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................................32

2
Introducere

Asigurările nu sunt o modă a ultimelor decenii, nici măcar un produs al revoluției


industriale, în realitate, ele sunt la fel de vechi ca și banii, pentru că, odată cu apariția banilor, au
apărut și riscurile.

Istoria asigurarilor in lume

1750 î.e.n. — Codul lui Hammurabi


Apariția primelor forme de asigurări a avut loc în strânsă legatură cu dezvoltarea puterilor
maritime. Babilonienii au fost primii care au legiferat și reglementat statutul asigurărilor în
celebrul Cod al lui Hammurabi. Astfel, negustorii care călătoreau pe apă aveau posibilitatea să
primească un împrumut pentru a-și finanța transporturile. Pentru a-și asigura transportul, ei
puteau plăti o sumă adițională creditorilor, care îi asigura ca, în situația în care transportul de
marfă ar fi fost furat, negustorii nu mai erau nevoiți sa ramburseze împrumutul creditorului. Se
poate afirma deci că prima asigurare legiferată a fost cea împotriva furtului.

700 î.e.n. – Primele fonduri de asigurări


Tot în stransă legatură cu comerțul maritim au fost dezvoltate asigurările în Rhodos —
negustorii a căror marfă făcea parte dintr-un transport comun plăteau o sumă de bani, care era
colectată într-un fond comun, iar aceasta era folosită în cazul în care marfa unuia dintre ei era
deteriorată pe durata voiajului.

600 î.e.n. – Primele asigurări de viață


Însă asigurările din Antichitate nu s-au oprit doar la cele împotriva furturilor navale, ci s-
au extins în zona asigurărilor de viață și medicale, într-o formă foarte apropiată față de cum
înțelegem în ziua de azi acest tip de asigurări. Primele forme de asigurări medicale și de viață au
apărut tot în bazinul mediteranean, în jurul anului 600 î.Hr. Membrii unor comunități din Grecia
Antică și din Roma au inițiat fonduri comune, care erau folosite în momentul în care unul dintre
membri deceda, cu scopul de a-i susține familia.

Sec. XIV – Primele polite individuale de asigurari

3
Polițele individuale de asigurări, în forma actuală, au aparut pentru prima dată în secolul
al XIV-lea în Genoa, sub forma unor contracte de asigurare, care cuprindeau riscuri variate în
cazul transporturilor maritime. Renașterea a reprezentat un moment de dezvoltare a asigurărilor,
atât din punct de vedere al complexității lor, cât și din punct de vedere al diversificării sistemelor
de asigurări și a tipurilor de polițe. Cele mai importante erau cele maritime, încurajate de
intensificarea comențului maritim și asigurările de viață, care erau populare în rândul persoanelor
de rang înalt.

1666 – Nevoia de siguranta, acasa


Asigurările de locuințe, sau cel puțin nevoia acestora, s-a facut resimțită odată cu marele
incendiu al Londrei din 1666 care a distrus peste 13.000 de locuințe. După acest eveniment
nefericit, economistul englez Nicholas Barbon, a deschis primul birou de asigurări împotriva
incediilor, find astăzi recunoscut la nivel global drept fondatorul asigurărilor împotriva
incendiilor.

Sec XVIII – Prima lege a asigurărilor


Practica asigurărilor a fost legiferată și promovată de însuși Benjamin Franklin, renumitul
diplomat american, ale cărui decizii, invenții și descoperiri științifice au influențat istoria
omenirii. Franklin a înființat un birou de asigurări în Philadelphia, susținând în primul rând
asigurările împotriva incendiilor.

Istoria asigurarilor in Romania

În 1744 – Este fondată prima societate de asigurări din România, Casa de incendiu, la
Brasov.

În 1829 – Odată cu Tratatul de la Adrianopol, comercianții români obțin dreptul de a


desfășura activități de comerț pe Dunare. Acest lucru a reprezentat o oportunitate considerabilă
pentru societățile private de asigurări care s-au dezvoltat pe segmentul polițelor de asigurare de
transport.

În 1871 – A fost înființată prima societate de asigurări prin înalt Decret Domnesc,
Societatea de asigurări DACIA, care avea la vremea respectivă un capital social de 3 milioane de
lei.

4
Anul 1906 marchează diversificarea societăților de asigurări, prin înființarea companiei
AGRICOLA, specializată pe asigurările agricole, care avea rolul de a susține dezvoltarea
segmentului agrar din acea perioadă.

În 1942 apare prima instituție de stat specializată în reglementarea asigurărilor — Regia


Autonomă a Asigurărilor de Stat și care practica toate tipurile de asigurări, deținand monopolul
în ceea ce privea asigurarea bunurilor de stat.

După 1948 toate societățile de asigurări au trecut în proprietatea statului, sub denumirea
Sovrom-Asigurare.

În anul 1952 aceasta se transformă în Administratia Asigurarilor de Stat — ADAS,


singura societate de asigurări până în 1990.1

Justificarea temei alese

Am ales tema ”Organizarea structurii manageriale la S.C. Generali Romțnia Asigurări


Reasigurări” din dorința de a cunoaște organizarea structurii manageriale al o societate de
asigurare reasigurare cu tradiție, care este membră a unui grup mare de asigurări cu reprezentanțe
în multe țări ale lumii.

În condițiile de astăzi, cînd au loc atâtea evenimente neprevăzute este foarte importantă
structura managerială la o societate de asigurare reasigurare, deoarece echipa managerială trebuie
să aibă o strategie dinamică adaptabilă fiecărei situații noi.

Contractul de asigurare, privit din perspectiva contractantului este ceea ce numim ”plasă
pentru acrobați”, odată încheiat contractul de către cele două părți (contractant și asigurător),
primul, în schimbul unei sume de bani, transferă răspunderea asigurătorului, evitând riscurile și
stresul.

În schimb asigurătorul atât înainte cât și în timpul derulării contractului trebuie să fie
prevăzător, bine informat și să aleagă soluțiile cele mai bune pentru a evita pierderile mari și a
intra în faliment în condițiile unei concurențe acerbe și a multor evenimente neprevăzute (Ex.
Covid-19)
1
https://www.baar.ro/utile/istoria-asigurarilor/

5
Prezentarea capitolelor lucrării

În Introducerea lucrării este prezentat istoricul asigurărilor din cele mai vechi timpuri și
până în prezent, atât la nivel mondial cât și în șara noastră. În următorul subcapitol este
prezentată motivația alegerii temei.

Partea I prezintă noțiunile fundamentale privind asigurările: riscul, asigurarea,


reasigurarea, piața de asigurări, criteriile de clasificare și categoriile de asigurări, contractul sau
polița de asigurare, valoarea sigurată, prima de asigurare și valoarea daunei.

În partea a II-a este prezentată SC Generali România Asigurări Reasigurări privind:


istoricul, misiunea, viziunea, valorile, organizarea structurii manageriale atât la Sediul Central,
cât și în teritoriu (agențiile), tipurile de asigurări, În continuare este prezentat grupul de asigurări
din care face parte SC Generali România Asigurări Reasigurări (organigrama, oglindirea
activității grupului în presa vremii, dar și rezultatele meritorii pe care le-a obținut.

Lucrarea se încheie cu prezentarea surselor bibliografice care au fost utilizate pentru


redactarea acesteia.

6
Partea I Noțiuni fundamentale privind asigurările

I.1. Riscul

Noțiunea de risc este folosită în numeroase domenii, având conotații diferite, în funcție
de activitatea căreia i se asociază. În domeniul asigurărilor, riscul este definit în mai multe
moduri, o definiție destul de larg acceptată referindu-se la un eveniment viitor, posibil, cu
caracter întâmplător, înregistrat în evidențele statistice, a cărui producere este independentă de
voința asiguratului sau a beneficiarului asigurării și care generează pagubemateriale sau
afecteazăstarea de sănătate sau chiar viața oamenilor.

Figura nr. 1 Riscul în asigurări2

Riscul care apare este greu de prevăzut de către contractanţi, astfel încât aceştia apelează
la instituţii specializate în protejarea afacerii, companiile de asigurări. Companiile de asigurări
preiau asupra lor riscul producerii unui eveniment, obligându-se ca la producerea acestuia să
plătească asiguratului sau unei terţe persoane (beneficiar) o indemnizaţie, cu condiţia plătirii de
către asigurat a unei prime de asigurare.

Dacă nu ar exista risc, atunci nu ar exista nici asigurări. Riscul este obiectul oricărui
contract şi reprezintă elementul specific al asigurării.

2
http://alinbaiescu.ro/asigurari/daca-nu-ar-exista-riscuri-nu-ar-exista-asigurari/

7
Conform definiţiei adoptate de OCDE în 1983, “riscul este constituit din probabilitatea ca
un fapt cu consecinţe nedorite să se producă”.

Riscul poate fi descris şi ca o probabilitate ca evenimentele să evolueze mai rău decât s-a
prevăzut. Dacă totul ar fi cunoscut cu certitudine, atunci sarcina asigurătorului şi a autorităţilor
de supraveghere a asigurărilor ar fi foarte uşoară.3

Alţi autori consideră riscul ca reprezentând o variaţie a rezultatului care poate să apară
într-o anumită perioadă de timp şi într-o anumită situaţie.

Reacţiile omului la risc sunt diferite şi depind de creşterea numerică a populaţiei şi


circulaţiei acesteia în cadrul naţional.

I.2. Asigurarea

Asigurarea este un mecanism clasic de transfer al riscului de la asigurați la companii


specializate, denumite asigurători. Asigurarea este o metodă de management a riscului, care are
drept scop combaterea efectelor negative generate de producerea acestuia4

Figura nr. 2 Asigurare5


3
Rareș MEDREGA și alții, Manualul distribuitorului de asigurări, Editura MUSTANG, București, 2019, pp. 23-26
4
Rareș MEDREGA și alții, Manualul distribuitorului de asigurări, Editura MUSTANG, București, 2019, pag. 27
5
http://www.rozsa.ro/en/practice/insurance-law/

8
Asigurarea este o formă de protecție bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau
juridică, care se va numi asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator,
plătind asiguratorului o suma de bani numită primă de asigurare.

Asigurătorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în


care evenimentele prevazute în contract au loc.

De ce sunt utile asigurările?

Indiferent de cât de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem
controla tot ceea ce se întamplă în jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura. Mass-
media prezintă foarte des catastrofele natuarale care lovesc diverse regiuni, și, din păcate nici
România nu face excepție. Dar natura nu este singura care ne afectează și ne provoacă pagube:
accidente se întamplă la tot pasul, iar jaful, furturile, tâlh[riile, toate țin de natura umană.6

I.3. Reasigurarea

Reasigurarea a apărut din preocuparea asigurătorilor de a-și îmbunătăți stabilitatea


financiară, respectiv capacitatea de a face față, pe baza primelor încasate (fondul de asigurare),
obligațiilor de plată asumate față de asigurați (comunitatea de risc) în cazul producerii riscurilor
asigurate.

Astfel, reasigurarea reprezintă activitatea de asigurare a asigurătorilor, pentru a face față


unor obligații de plată viitoare, asigurătorul cedează o parte din riscurile subscrise, către o altă
societate specializată, numită reasigurător, respectiv o parte din prima încasată de la asigurați.7

Reasigurările deţin o poziţie deosebit de semnificativă în comerţul internaţional şi cu cât


volumul şi valoarea bunurilor comercializate sunt mai mari, cu atât rolul reasigurărilor este mai
important. Ele au apărut dintr-o necesitate obiectivă, şi anume, din existenţa unor riscuri foarte
mari (maritime, aviatice, incendiu, de viaţă, de accidente etc.) care pot genera daune extrem de
mari pe care societăţile de asigurări, neavând capacitate financiară suficientă, pot fi incapabile să
le suporte numai pe contul lor, ducând, practic, la falimentul acestora.

6
https://www.1asig.ro/Ghid-Asig-13,125.htm
7
Rareș MEDREGA și alții, Manualul distribuitorului de asigurări, Editura MUSTANG, București, 2019, pag. 35

9
Reasigurarea oferă capacitatea necesară asigurătorului direct (original, iniţial) pentru
acoperirea riscurilor pe care, altfel, nu le poate suporta singur. În asemenea împrejurări,
asigurătoruI care acceptă preluarea unui risc (a unor riscuri) mare, peste capacitatea sa, poate
apela la una sau mai multe companii de reasigurări pentru a ceda în reasigurare o parte din risc
(uneori întregul risc). Reasigurarea are ca efect "pulverizarea" riscului.8

Figura nr. 3 Reasigurare

I.4. Piața de asigurări

Operațiunile asociate activității de asigurare și actorii prin intermediul cărora se derulează


aceste operațiuni sunt elemente care fac parte din piața de asigurări.

Piața de asigurări este acel cadru organizat, reglementat, unde se întâlnesc cererea de
asigurare, generată de membrii comunității de risc, denumiți asigurați și oferta de asigurare, pusă
la dispoziția acestora de către societăți specializate în administrarea riscurilor, denumite
asigurători. În majoritatea cazurilor, relația dintre asigurători și asigurați este facilitată de
intermediarii în asigurări.9

8
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/reasigurarea-245
9
Rareș MEDREGA și alții, Manualul distribuitorului de asigurări, Editura MUSTANG, București, 2019, pag. 37

10
Piaţa de asigurări din România: Volumul primelor intermediate în Trimestrul I 2020 a
ajuns la 1,9 miliarde de lei, în creştere cu 15% faţă de Trimestrul I 2019.

Volumul primelor brute intermediate pentru asigurările generale şi de viaţă a ajuns la o


valoare de 1,92 mld. lei în primele trei luni (T1) din anul 2020, înregistrând un avans de 15%
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate în raportul Autorităţii de
Supraveghere Financiară (ASF) privind evoluţia pieţei asigurărilor în Semestrul I 2020.

În primul trimestru din ultimii cinci ani, valoarea primelor intermediate de societăţile de
brokeraj de pe piaţa asigurărilor a înregistrat fluctuaţii uşoare, unde valoare primelor se situa
între 1,53 şi 1,67 mld. lei. Astfel, primul trimestru din anul 2020 a adus o depăşire a pragului,
valoarea intermedierilor ajungând la o creştere cu circa 25% în Trimestrul I 2020, comparativ cu
valoarea primelor intermediate în Trimestrul I /2016.10

Figura nr. 4 Piața de asigurări

10
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/piata-de-asigurari-din-romania-volumul-primelor-intermediate-in-t1-
19469199

11
I.5. Criterii de clasificare și categorii de asigurări

Asigurările se clasifică după mai multe criterii, după cum urmează:

1. În funcție de obiectul asigurării, sunt definite:


a) Asigurări de bunuri;
b) Asigurări de persoane;
c) Asigurări de răsoundere civilă față de terți;
2. Din punct de vedere juridic, asigurările se împart în două mari categorii:
a) Asigurări obligatorii;
b) Asigurări facultative.

Conform Legii 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și


reasiogurare, asigurările se împart în următoarele clase de asigurare:
1. Asigurări generale;
2. Asigurări de viață.11

I.6. Contractul/Polița de asigurare

Potrivit Codului civil român, prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau
asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului, iar acesta din urmă se obligă ca în cazul
producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizație, după caz, asiguratului, beneficiarului
asigurării sau terțului păgubit.

În conformitate cu cerințele legale, pentru a putea fi dovedit, contractul de asigurare se


încheie în formă scrisă numit poliță de asigurare sau certificat de asigurare, emis și semnat de
asigurător pe de o parte și de către de către asigurat sau contractant pe de altă parte.12

11
Rareș MEDREGA și alții, Manualul distribuitorului de asigurări, Editura MUSTANG, București, 2019, pp. 33-34
12
Idem pp. 62-63

12
Figura nr. 5. Contract de asigurare

I.7. Suma asigurată

Suma asigurată
În cazul producerii evenimentului acoperit prin asigurare, asigurătorul răspunde faţă de
asigurat până la concurenţa unei sume numită sumă asigurată.

Suma asigurată reprezintă valoarea maximă a despăgubirii pe care asigurătorul o plăteşte


asiguratului ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Prezenţa acesteia în contractul de asigurare este necesară, deoarece serveşte ca bază şi


pentru calcularea primei de asigurare, în principiu, prin aplicarea unui anumit procent asupra
sumei asigurate. Pentru stabilirea sumei asigurate, în cazul asigurările de bunuri, se procedează la
operaţiunea numită evaluare de asigurare. Suma asigurată poate fi mai mică sau cel mult egală cu
valoarea de asigurare – valoare reală a bunului - evitându-se astfel supraasigurarea unui bun.

Supraasigurarea nu este admisă pentru ca ar putea duce la un interes al asiguratului pentru


producerea cazului asigurat şi încasarea, în consecinţă, a unei sume superioare valorii bunului în
momentul producerii prejudiciului. Valoarea de asigurare se stipulează în contractul de asigurare.

La asigurările de bunuri, asigurarea se încheie la suma declarată de asigurat şi agreată de


asigurător, care nu trebuie să depaşească valoarea de înlocuire, cel mult valoarea de nou, la data
încheierii contractului asigurării.

13
În cazul asigurării de persoane, contractul de asigurare nu este unul de indemnizare. În
schimbul primelor, asigurătorul nu se obligă să acopere o pagubă, ci să plăteasca suma
asigurată la producerea riscului independent de orice idee de prejudiciu. Nici viaţa şi nici
sănătatea omului nu sunt evaluabile în bani şi exclude existenţa oricărui raport între suma
asigurată şi paguba suferită de asigurat.

În aceste cazuri, indemnizaţia de asigurare nu are caracter de despăgubire şi nu depinde


de paguba suferită, ci numai de suma asigurată, pentru care s-a încheiat poliţă la asigurările de
viaţă, de o parte din suma  asigurată, în caz de invaliditate (corespunzător gradului de
invaliditate) sau de o anumită sumă globală, în cazul asigurărilor de sănătate. Suma asigurată nu
este limitată şi de aceea nu se aplică noţiunea de supraasigurare. Ea se stabileşte conform puterii
de plată a asiguratului şi a gradului de risc.

În asigurările de bunuri şi în unele tipuri de asigurări de persoane, suma asigurată poate fi


modificată prin majorare sau reducere. La asigurările de bunuri, modificarea trebuie să fie
urmarea unor schimbări de valoare a bunului, iar în cazul asigurărilor de persoane, modificarea
depinde de tipul de asigurare. La asigurarea de răspundere civilă, suma asigurată se stabileşte
prin convenţie sau prin reglementări.

Figura nr. 6 Suma asigurată

14
1.8. Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma de bani – renumeraţia – pe care o primeşte


asigurătorul de la asigurat în schimbul prestaţiei promise, respectiv, protecţia pentru riscurile
stabilite. Este preţul protecţiei oferite de asigurător pentru acele riscuri.
Este un element esenţial al contractului de asigurare şi principala obligaţie a asiguratului.
Printre factorii care influenţează mărimea primei de asigurare se pot enumera:
 Natura bunului asigurat;
 Dimensiunea riscurilor;
 Numărul şi tipul riscurilor;
 Intensitatea riscurilor;
 Mărimea posibilă a daunelor;
 Gradul de dispersie a riscului;
 Suma asigurată;
 Durata contractului;
 Nivelul franşizei;
 Întinderea geografică a acoperirii;
 Istoricul daunelor pe un anumit număr de ani anteriori (de regula 5,10 ani);
 Diverse date statistice relevante pentru o evaluare cât mai corectă;
 Modaliatea de plată a primei (într-o tranşă unică sau eşalonată în rate periodice);
 Gradul de întreţinere a bunului la asigurările de bunuri, starea de sănătate la
asigurările de persoane, limita răspunderii la asigurarea de răspundere;
 Vârsta, sexul, starea de sănătate, durata asigurării la asigurarea de viaţă;
 Dimensiunea afacerii (pentru sume mari se pot negocia reduceri);
 Starea conjuncturală a pieţei;
 Evaluarea proprie obiectivă şi subiectivă a asigurătorului;

Calculul primelor se face în mod ştiinţific, pe baza datelor statistice şi a matematicii


actuariale care au revoluţionat practica asigurărilor. Aşadar există o corelaţie necesară între
prima de asigurare şi factorii obiectivi sau subiectivi care influenteaza nivelul primei de
asigurare.

15
Prima platită de asigurat reprezintă prima brută (tarifară) şi este alcatuită din prima netă
(pură, teoretică, cota de bază) şi adaosul de primă (suplimentul sau încărcătura primei) care
acoperă cheltuielile generale de achiziţie şi administrare ale asigurătorului şi determină obţinerea
unui profit.

Prima netă este destinată acoperirii despăgubirilor şi sumelor asigurate.13

Figura nr. 7 Prima de asigurare

I.9. Dauna

 Dauna este o stricăciune, o pagubă sau un prejudiciu moral, care vor fi despăgubite, dacă
au fost prevăzute în contractul de asigurare.

Figura nr. 8 Dauna14

13
http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/c-contractul-de-asigurare/prima-de-asigurare-263
14
http://www.dumasig.ro/wp-content/uploads/2013/09/dauna-rca1.jpg

16
Partea a II-a S.C. Generali România Asigurări Reasigurări SRL

II.1. Prezentarea S.C. Generali România Asigurări Reasigurări SRL

S.C. Generali România Asigurări Reasigurări SRL, așa cum o recomandă și deumirea,
este o societate de asigurare-reasigurare, este o societate comercială pe acţiuni, autorizată pentru
efectuarea asigurărilor de viaţă şi generale, cu un Capital social integral vărsat 178.999.221,7
RON.

Compania este membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare


gestionat de către IVASS sub nr. 26, Administrată în sistem dualist, cu Sediul Social în
Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 si 7.

II.1.1. Istoricul Generali în România

Totul a început în anul 1835 în Brăila, cel mai mare oraș comercial românesc al acelei
epoci. Având asigurarea mărfurilor transportate ca principal obiect de activitate, Brăila a fost
locul perfect pentru startul Grupului Generali în Romania.

Pe 19 martie 1897, tot la Brăila, beneficiind și de capital românesc, prin participarea


Băncii Marmorosch Blank&Co., se înființează Societatea Română de Asigurări Generale.
Aceasta a reușit, chiar de la început, să funcționeze la fel de bine precum marile societăți de
asigurare din Occident. Succesul i s-a datorat puternicelor sale legături internaționale, iar polițele
de transport emise erau agreate pentru prima dată de băncile și instituțiile din străinatate.

Între anii 1889-1935 Societatea Romana de Asigurari Generale iși mută sediul din Brăila
în București, pentru ca mai apoi să-și schimbe numele în Generala– Societatea Romana de
Asigurari Generale. Urmează apoi o perioadă de dezvoltare rapidă și în anul 1935, Generala
devine numărul 1 pe piața asigurătorilor din România. Mai mult, este acționară la societăți
importante din țară precum: Dacia-România, Steaua României, Prima Ardeleană.

În 1948, Grupul Generali este forțat să se retragă de pe piața est-europeană și, implicit,
din România, din cauza contextului politic.

17
După o pauză de 45 de ani, în 1993 Generali revine pe piața din România și înființează
Societatea Generala Asigurări S.A. cu activitate ce viza în principal asigurările generale.
Societatea avea capital mixt italiano-român, acționarii societății fiind Assicurazioni Generali
(51%) si alte 4 companii românesti.

În anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de acțiuni, iar numele
companiei devine GENERALI Asigurări.

Cu toate că mediul economic era dificil, în numai doi ani compania, care vindea doar
asigurări generale și cu preponderență corporate, și-a completat portofoliul și cu asigurări de
viață.

Începând cu 2001, odată cu extinderea portofoliului prin asigurările de viață, Generali


acordă o atenție sporită clienților săi persoane fizice și corporații. Astfel, în viitor au fost lansate
noi produse din categoria asigurărilor de viață.

Perioada 2002-2010 este recunoscută ca o perioadă de consolidare a companiei pe piața


românească de asigurări, în anii următori Generali România lansează produse noi și iși
îmbunătățeste permanent serviciile.

În 2007, Generali Romania face un pas înainte și se lansează pe recent înființata piață a
pensiilor private obligatorii din România. La doar un an de la lansarea companiei Generali
Pensii, societatea se situază în topul primilor 3 administratori, cu un numar de aproape 500.000
de participanți și o cotă de piață de 9,4%.

Tot în 2007, țările din Europa Centrală și de Est ale Grupului Generali intră sub
coordonarea noului Holding, cu sediul la Praga, Generali CEE Holding B.V. Noua entitate este
rezultatul join-venture-ului realizat de Grupul Generali si Grupul ceh PPF pentru operațiunile din
Europa Centrală și de Est.

Anul 2009 marchează intrarea companiei Generali Pensii pe piața pensiilor facultative
(Pilonul III), dar și achiziționarea de catre Generali CEE Holding a companiei de asigurare
ARDAF, care devine, astfel, parte a Grupului Generali.

18
În anul 2011 Generali Asigurari și Ardaf fuzionează dând naștere unei noi companii,
Generali România, o companie mai puternică în piața românească de asigurăSri.

În anul 2013, Generali Romania se numară printre cele 10 companii de asigurare după
volumul de prime brute subscrise, pe locul 6 în topul asigurătorilor de viață și pe locul 9 în topul
asigurătorilor non-viață, cu un volum de business de 439 milioane de lei și o cotă de piață de
5,3%.

Cu un business sănătos, Generali are cel mai echilibrat portfoliu de asigurări din întreaga
piață. Ponderea asigurărilor auto în total portofoliu este de 42%, urmată de asigurările generale
corporate cu 20%, asigurările de viață cu 19%, asigurările de locuințe cu 13%, asigurări de
călătorie în străinătate 3% și alte tipuri de asigurări.

În anul 2018, beneficiind de o puternică experiența internațională, Generali se află în


topul celor mai mari 10 asigurători din România conform cifrei de afaceri cu o ofertă compusă
dintr-o gamă largă de produse de asigurari generale și de viață, construite pentru a răspunde în
mod optim segmentelor de clienți retail și corporate.

În anul în care Generali a împlinit un sfert de secol de la revenirea în România modernă,


se află în top 3 cei mai de încredere asigurători din țară și beneficiază de unul dintre cei mai buni
indicatori de satisfacție a clienților (Net Promoter Score). Continuând o lungă tradiție a
distincțiilor pentru calitatea serviciilor și pentru fair-play-ul demonstrat în relația cu clienții,
compania a primit in 2018 “Premiul pentru calitatea serviciilor” în cadrul Galei Premiilor Pieței
Asigurărilor.15

II.1.2. Generali in lume

Grupul Generali, înființat în 1831, în Trieste, sub numele de Assicurazioni Generali,


operează în prezent în 50 de țări, are 71.000 de angajați și peste 61 de milioane de clienți.

Generali este una dintre cele mai mari 50 de companii la nivel mondial, conform Topului
realizat de Fortune Global 500, care administrează active de 488 miliarde de euro și care deține
poziții de top în Italia, Germania și Franța.16
15
https://www.generali.ro/despre-noi/generali-in-romania/
16
https://www.generali.ro/despre-noi/generali-in-lume/

19
II.1.3. Viziune. Misiune. Valori

II.1.3.1. Viziunea

 Suntem proactivi: ne dorim să jucăm un rol cheie în calitatea vieții oamenilor, prin
asigurări.
 Protejăm: dedicați rolului de bază al asigurărilor, administrăm și limităm riscurile pentru
persoane fizice și companii.
 Dezvoltăm: cream zi de zi un plus de valoare prin tot ce oferim.
 Credem și investim în oameni: ne pasă cu adevărat de viitorul și prezentul clienților
noștri. Investim și avem încredere în oamenii cu care lucrăm.
 Creștem calitatea vieții: creștem calitatea vieții oamenilor. Prețuim prosperitatea,
siguranța, consilierea, lucruri pe care le oferim clienților noștri prin serviciile Generali.

II.1.3.2. Misiunea

 Prima alegere: ne dorim să fim primul gând, prima opțiune când vine vorba de cea mai
bună ofertă de pe piață.
 Livrăm servicii performante: depunem toate eforturile să atingem cele mai înalte
performanțe.
 Suntem relevanți: anticipăm nevoile clienților, le transformăm în oportunități reale
pentru ca mai apoi sa le îndeplinim.
 Suntem accesibili: simplu, ușor de găsit, de înțeles, de accesat și mereu pregătiți să
ajutăm.
 Soluții de asigurări: ne propunem să oferim un mix bun între protecție, consiliere și
servicii.

II.1.3.2. Valorile

 Ne respectăm promisiunile: avem o relație bazată pe încredere reciprocă atât cu


angajații și partenerii noștrii, cât și cu toți clienții cărora vrem să le facem viața mai
ușoară zi de zi.
 Credem în oamenii noștri: prețuim oamenii, încurajăm diversitatea și investim în
dezvoltarea personală, oferind un mediu de lucru transparent, unitar și accesibil.

20
 Suntem parte a unui Grup Global: relația puternică, de durată, cu Grupul Global ne
oferă bucuria de a fi prezenți și a ne simți ca acasă oriunde în lume.
 Suntem deschiși: curioși, deschiși și puternici. Vedem lucrurile dintr-o perspectivă
diferită și suntem pregătiți să oferim tot ce e mai bun pentru clienții noștri.17

II.2. Structura organizatorică a SC Generali Asigurare Reasigurare România SRL

S.C. Generali România Asigurări Reasigurări SRL are o structură compactă la Sediul
Central (Headquarter), iar în teritoriu are 95 de agenții, coordonate de manager de agenție, cu
distribuție în aproape toate județele, conform tabelului nr. 1:

II.2.1. Distribuția Agențiilor Generali

Tabelul nr. 1 Distribuția agențiilor la nivel național


Nr. Numărul de
Denumirea județului
crt. agenții
1 ALBA 4
2 ARAD 4
3 ARGES 6
4 BACAU 5
5 BIHOR 2
6 BISTRITA-NASAUD 1
7 BOTOSANI 3
8 BRAILA 2
9 BRASOV 6
10 BUZAU 2
11 CALARASI 2
12 CARAS-SEVERIN 1
13 CLUJ 5
14 CONSTANTA 3
15 COVASNA 0
16 DIMBOVITA 0
17 DOLJ 4
18 GALATI 0
19 GIURGIU 3
20 GORJ 0
21 HARGHITA 2

17
https://www.generali.ro/despre-noi/misiune-viziune-valori/

21
22 HUNEDOARA 2
23 IALOMITA 0
24 IASI 2
ILFOV ȘI
25 16
BUCUREȘTI
26 MARAMURES 3
27 MEHEDINTI 1
28 MURES 0
29 NEAMT 3
30 OLT 0
31 PRAHOVA 2
32 SALAJ 0
33 SATU MARE 1
34 SIBIU 4
35 SUCEAVA 2
36 TELEORMAN 0
37 TIMIS 0
38 TULCEA 1
39 VASLUI 2
40 VILCEA 0
41 VRANCEA 1

Prezentăm în figura 9 de mai jos harta distribuției agențiilor la nivel național, iar apoi în
continuare în figura 10 este prezentată Organigrama Sediului Central (Headquarter):

22
II.2.2. Harta Agențiilor Generali
Figura nr. 9 Harta
II.2.3. Organigrama Headquaerter a SC Generali Asigurare Reasigurare România SRL

24
Figura nr. 10 Organigrama

25
II.2.4. Descrierea Organigramei Headquarter a SC Generali Asigurare reasigurare
România SRL

În organigrama SC Generali Asiguarare Reasigurare SRL se observă că managementul de


top este organizat pe următoarele nivele:
-Managementul din prima linie este reprezentat de către Consiliul de Supraveghere care
are în subordine directă următoarele departamente și organisme:
-Directoratul (CEO)
-Departamentul de Audit Intern, care are în subordine Biroul Metodologic de Audit
Tehnic;
-Comitetul de Audit;
-Comitetul de Remunerare;
-Comitetul de Managementul Riscurilor;
-Comitetul de Nominalizare;

-Managementul din a doua linie este reprezentat de către Directorat (CEO), format din 4
membri:
-Membru Directorat Chief Commercial Officer;
-Membru Directorat Chief Insurance Officer;
-Membru Directorat Chief Financial Officer;
-Membru Directorat Chief Operating Officer;
Directoratul (CEO) are în subordine directă următoarele departamente și organisme:
-Departamentul Control Intern;
-Biroul Managementul Riscului (CRO);
-Funcția de Comunicare;
-Funcția de Conformitate;
-Biroul Intern de Prevenire și Securitatea Muncii;
-Comitetul de Produs și Subscriere;
-Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă;
-Comitetul pentru Managementul Calității;
-Comitetul pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Actelor de Terorism;
-Comitetul pentru Situații de Criză;
-Departamentul Resurse Umane și Organizare, care are în subordine: Serviciul
Învățare, Coaching și Dezvoltare și Serviciul Planificare și Administrare Resurse Umane;
-Departamentul Juridic, care are în subordine Serviciul Juridic Intern și Și Serviciul
Juridic Litigii și Regresie.

Fiecare din cei 4 membri ai directoratului (CEO) are în subordine departamente, după
cum urmează:
-Membrul Directorat Chief Commercial Officer are în subordine următoarele
departamente:
-Departamentul Rețea Internă de Vânzări;
-Departamentul Parteneri Externi;
-Departamentul Asigurări Generale Corporate;
-Departamentul Marketing și Relații cu Clienții;
-Serviciul Emploee Benefits;
-Serviciul Agenți Turism;
-Departament Suport Vânzări.

-Membrul Directorat Chief Insurance Officer are în subordine următoarele departamente:


-Departamentul Investigații Speciale;
-Departamentul Daune;
-Departamentul Non-Viață;
-Departamentul Dezvoltarea Afacerii;
-Departamentul Asigurări de Viață Sănătate și EB.

-Membrul Directorat Chief Financial Officer are în subordine următoarele departamente:


-Departamentul Contabilitate;
-Departamentul Controling;
-Departamentul Trezorerie și Gestiune Investiții;
-Serviciul Actuarial Asigurări de Viață;
-Serviciul Actuarial Asigurări Generale;
-Serviciul Validare și Suport Actuarial.

27
-Membrul Directorat Chief Operating Officer are în subordine următoarele departamente:
-Departament Informatică;
-Departament Operațiuni Back-Office;
-Departament Achiziții și Administrare Active.
Organigrama de mai sus este aprobată de către Consiliul de Supraveghere.

II.3. Managementul Generali Grup

Comitetul de management al grupului este comitetul internațional responsabil de


stabilirea priorităților strategice ale grupului. Obiectivul comitetului este de a promova alinierea
între unitățile de afaceri ale grupului și de a asigura luarea unor decizii mai eficiente și incluzive.

II.3.1. Organigrama Managementului Generali Grup

Organigrama Generali Grup este prezentată în figura 11, de mai jos:

28
Figura nr. 11. Organigrama Managementului Generali Grup18

18
https://www.generali.com/who-we-are/our-management

29
II.3.2. Știri despre Generali Grup

09.09.2020 Generali honoured in institutional investor 2020 all-europe executive team awards

Generali a fost recunoscută printre „Cele mai onorate companii” din sectorul
asigurărilor în cadrul premiilor All-Europe Executive Team Awards din 2020, care este lansat de
Institutional Investor, un editor internațional de vârf axat în principal pe finanțele internaționale.
În plus, CEO-ul grupului, Philippe Donnet, a fost premiat printre „Cei mai buni CEO”,
în timp ce Giulia Raffo, șefa relații cu investitorii și agențiile de rating, a fost recunoscută printre
„Cei mai buni profesioniști în domeniul IR”.
Generali a urcat pe podium și în următoarele categorii:
Cel mai bun program IR
Cea mai bună echipă IR
Cele mai bune valori ESG
Cea mai bună zi pentru investitori
Clasamentul este rezultatul unui sondaj anual, care solicită investitorilor și analiștilor să
evalueze directorii executivi, directorii financiari, profesioniștii în relații cu investitorii și
programele IR. Aproape 1.200 de investitori, analiști de cumpărare și cercetători de vânzare de la
peste 500 de firme au votat pentru a determina rezultatele acestui an.19

05 August 2020 Generali, o modalitate nouă de a gândi despre valoare: revoluția tăcuită a
durabilității

O revoluție tăcută este în curs de desfășurare în întreaga comunitate financiară


internațională: realizarea treptată că este necesar un nou tip de dezvoltare economică, care nu se
concentrează doar pe profit, ci și pe protecția mediului, transparența afacerilor, respectarea
drepturilor omului și îmbunătățirea condițiile de trai ale comunităților.
Așa cum a explicat Lucia Silva, șefa grupului pentru Sustenabilitate și Responsabilitate
Socială, într-un interviu acordat unui important punct de presă italian, Generali a preluat
schimbări, stimuli și teme ale dezbaterii internaționale privind sustenabilitatea, care reprezintă
unul dintre factorii cheie ai strategiei grupului pentru 2021, avansând și obținând rezultate
semnificative, tangibile. Generali este primul asigurător din Europa care a emis o obligațiune
19
https://www.generali.com/media/News/Generali-honoured-in-Institutional-Investor-2020-All-Europe-Executive-
Team-Awards

30
ecologică pentru finanțare sau refinanțare, de exemplu, proiecte de achiziție și recondiționare a
activelor imobiliare ale grupului care duc la optimizarea energiei; Grupul face parte, de
asemenea, în Indicele de durabilitate Dow Jones și a dezvoltat primul său cadru de valori
mobiliare legate de asigurări verzi, caracterizat prin investiția garanției în active cu impact
pozitiv asupra mediului și prin alocarea capitalului de solvabilitate transferat inițiativelor
durabile.
Angajamentul Generali include, de asemenea, alocarea a 4,5 miliarde EUR pentru
investiții ecologice și durabile până în 2021, cu scopul explicit de a contribui pozitiv la
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, precum și retragerea treptată din industriile care nu
respectă anumite standarde de sustenabilitate și drepturile omului. . Angajamentul Grupului se
extinde și asupra alinierii redresării economice la tranziția către dezvoltarea durabilă: de aceea
Generali s-a alăturat Alianței Europene de Redresare Verde și a decis să canalizeze aproape 1
miliard de euro către o economie durabilă.
Pentru Generali, a fi durabil înseamnă, de asemenea, inovarea structurii organizatorice
interne a grupului: Silva a reamintit în special programele specifice dedicate diversității și
incluziunii care au ca scop crearea unei culturi corporative și a unui loc de muncă incluzive și
accesibile, cu un accent special asupra femeilor, care adesea se regăsesc trebuind să reconcilieze
angajamentele de muncă și de familie. Acest lucru poate fi realizat și prin utilizarea pe scară
largă a muncii inteligente, o abordare flexibilă care în timpul pandemiei Covid-19 a devenit o
necesitate pentru milioane de oameni și pe care Generali a extins-o la 90% din angajații
Grupului.
Angajamentul continuu al Generali față de sustenabilitate întruchipează valorile
grupului care sunt reprezentate cu scopul său - de a permite oamenilor să-și modeleze un viitor
mai sigur, având grijă de viața și visele lor - cu dorința de a fi partener pe viață pentru clienții
noștri.20

15 iulie 2020 Generali între cele mai bune companii performanțe în conformitate cu criterii de
durabilitate

Angajamentul Grupului a fost recunoscut la cea de-a cincea ediție a Indicelui de


guvernanță integrat.
20
https://www.generali.com/media/News/Generali-a-new-way-of-thinking-about-value-the-silent-revolution-of-
sustainability

31
Generali s-a clasat pe locul al doilea printre cele mai durabile companii la cea de-a
cincea ediție a Indicelui de guvernanță integrat (IGI), o analiză cantitativă realizată de EticaNews
printr-un sondaj trimis unui eșantion de companii italiene - atât listate, cât și nu - pentru a evalua
în ce măsură factorii ESG (mediu, social, guvernanță) sunt integrate în strategiile lor de afaceri.
Obiectivul IGI este de a descrie poziționarea companiilor în raport cu aspecte cheie,
cum ar fi existența unui comitet de sustenabilitate, adoptarea politicilor de remunerare legate de
standardele ESG și diversitatea membrilor consiliului de administrație, arătând progresele
realizate în sustenabilitate sau guvernanță integrată.
Analiza indicelui de guvernanță integrat din 2020 se învârte în jurul unor teme precum
guvernarea digitală ESG - adică modul în care informațiile despre factorii de mediu, sociali și de
guvernanță sunt monitorizate, colectate, urmărite și partajate - și resursele umane ESG.
Subiectele abordate includ, de asemenea, implicarea ESG a investitorilor instituționali, factorul
Schimbări climatice și acțiunile companiilor în ceea ce privește raportarea și schimbul de
informații.
Gabriele Galateri di Genola, președintele Assicurazioni Generali, a declarat: „Acest
rezultat reprezintă o recunoaștere importantă a angajamentului continuu al Generali față de
sustenabilitate, realizat datorită unei perspective integrate adoptată de întregul grup. Scopul
nostru „de a ajuta oamenii să-și modeleze un viitor mai sigur prin grijă de viețile și visele lor”, de
fapt, ilustrează viziunea noastră pe termen lung și rolul pe care dorim să-l jucăm ca asigurător
față de părțile interesate. ” El a adăugat, de asemenea: „Pentru a face față marilor provocări de
astăzi, care sunt incluse în Matricea noastră de Materialitate, Generali adoptă o abordare multi-
părți interesate care se bazează pe un sistem solid de guvernanță care ne permite să asigurăm
integrarea durabilității în deciziile zilnice, după cum a demonstrat răspunsul de urgență Covid-
19. ”21

21
https://www.generali.com/media/News/Generali-among-best-performing-companies-according-to-sustainability-
criteria

32
BIBLIOGRAFIE

1. Rareș MEDREGA și alții, Manualul distribuitorului de asigurări, Editura MUSTANG,


București, 2019

2. https://www.baar.ro/utile/istoria-asigurarilor/

3. http://alinbaiescu.ro/asigurari/daca-nu-ar-exista-riscuri-nu-ar-exista-asigurari/

4. http://www.rozsa.ro/en/practice/insurance-law/

5. https://www.1asig.ro/Ghid-Asig-13,125.htm

6. http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/a-despre-asigurare/reasigurarea-245

7. https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/piata-de-asigurari-din-romania-volumul-primelor-
intermediate-in-t1-19469199

8. http://www.pbasig.ro/utile/informatii-utile/tematica/c-contractul-de-asigurare/prima-de-
asigurare-263

9. http://www.dumasig.ro/wp-content/uploads/2013/09/dauna-rca1.jpg

10. https://www.generali.ro/despre-noi/generali-in-romania/

11. https://www.generali.ro/despre-noi/generali-in-lume/

12. https://www.generali.ro/despre-noi/misiune-viziune-valori/

13. https://www.generali.ro/contact/retea-agentii-generali/

14. https://www.generali.com/who-we-are/our-management

15. https://www.generali.com/media/News/Generali-honoured-in-Institutional-Investor-
2020-All-Europe-Executive-Team-Awards
16. https://www.generali.com/media/News/Generali-a-new-way-of-thinking-about-value-the-
silent-revolution-of-sustainability

17. https://www.generali.com/media/News/Generali-among-best-performing-companies-
according-to-sustainability-criteria

34