Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI

FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA


S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

SUBIECTE EXAMEN DE LICEN


PROGRAMUL DE STUDII
MANAGEMENT

MANAGEMENT GENERAL DISCIPLINA FUNDAMENTAL

1. Rolul managerilor intr-o organizatie consta, in esenta, in:

a. angajarea celor mai potriviti oameni in cadrul organizatiei conduse


b. conducerea organizatiei astfel incat sa obina un profit cat mai ridicat
c. conducerea organizatiei spre atingerea obiectivelor
d. conducerea organizatiei astfel incat valoarea actiunilor sale s creasca
e. conducerea organizatiei astfel incat sa fie evitate reducerile de personal
2. Care este nivelul managerial responsabil pentru orientarea strategica a organizatiei?

a. operational
b. de prima-linie
c. mediu
d. top
3. Precizati varianta corecta de prezentare a functiilor manageriale ale firmei, din variantele:
a. previziune, organizare, planificare, motivare, comanda
b. planificare, cercetare-dezvoltare, organizare, productie
c. planificare, cercetare-dezvoltare, conducerea personalului, organizare
d. planificare, organizare, comerciala, financiar-contabila
e. planificare, organizare, conducerea personalului, control
4. La care nivel managerial se aplica toate functiile managementului?
a. top management
b. nivelul mediu
c. nivelul operational
d. la toate nivelurile
5. Precizati varianta corecta de prezentare a functiunilor unei firme, din variantele:
a. previziune, cercetare-dezvoltare, productie, marketing
b. productie, marketing, cercetare-dezvoltare, organizare
c. coordonare, financiar-contabila, de personal, desfacere
d. comerciala, cercetare-dezvoltare, productie, financiar-contabila, de personal
e. planificare, organizarea, conducerea personalului, controlul
6. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica planificarii?
a. este ultima functie manageriala care trebuie indeplinita
b. este functia manageriala de baza si prima care trebuie indeplinita
c. precede functia de organizare
d. precede functia de influentare
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

7. La ce nivel managerial se consuma cel mai mult timp pentru planificare?


a. la nivel tactic
b. la nivel strategic
c. la nivel operational
d. timpul alocat nu depinde de nivelul managerial ci de conjunctura
8. Identificati caracteristicile obiectivelor strategice:
a. arata cum sau in ce mod si cnd trebuie actionat
b. arata unde tinteste organizatia sa ajunga in viitor
c. precizeaza ce trebuie intreprins la nivelul afacerilor pentru a realiza rezultatele specifice
d. gradul de precizie in formularea acestora este cel mai ridicat
9. Alegeti varianta care desemneaza totalitatea componentelor organizarii procesuale:
a. functiunea, functia, activitatea, atributia, sarcina, operatia
b. postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic, ponderea ierarhica, relatiile
organizatorice
c. functiunea, activitatea, atributia, sarcina, operatia
d. functiunea, atributia, postul, nivelul ierarhic, relatiile organizatorice
10. Organizarea structurala a unei firme cuprinde:
a. functiunea, functia, activitatea, atributia, sarcina, operatia
b. postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic, ponderea ierarhica, relatiile
organizatorice
c. functiunea, activitatea, atributia, sarcina, operatia
d. functiunea, atributia, postul, nivelul ierarhic, relatiile organizatorice
e. functiunea, activitatea, atributia, sarcina
11. Ce principiu respecta o structura organizatorica cu un numar redus de niveluri
ierarhice?
a. principiul specializarii
b. principiul numarului de subordonati
c. principiul autoritatii
d. principiul apropierii conducerii de executie
e. principiul coordonarii
12. Ce principiu nu respecta o structura organizatorica in cadrul careia o parte dintre
salariati se subordoneaza in mod direct, mai multor manageri?
a. principiul coordonarii
b. principiul unitatii de decizie si actiune
c. principiul numarului de subordonati
d. principiul corespondentei
e. principiul autoritatii
13. Organigrama reprezinta grafic:
a. o metoda de management
b. structura organizatorica informala a firmei
c. structura organizatorica formala a firmei
d. fisele posturilor de munca
e. fisele compartimentelor
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

14. Ce tip de comunicatii reprezinta deciziile pe care managerii le transmit subordonatilor?


a. comunicatii verticale ascendente
b. comunicatii oblice
c. comunicatii verticale descendente
d. comunicatii orizontale
15. Ce tip de comunicatii reprezinta informatiile pe care si le transmit doi angajati din
cadrul aceluiasi compartiment?
a. comunicatii verticale ascendente
b. comunicatii oblice
c. comunicatii verticale descendente
d. comunicatii orizontale
16. Care dintre urmatoarele tipuri de decizii comporta cele mai mari riscuri?
a. deciziile strategice
b. deciziile unipersonale
c. deciziile in conditii de certitudine
d. deciziile tactice
e. deciziile curente
17. Cum se numeste procesul prin care se determina principalele obiective ale firmei,
resursele si principalele mijloace necesare realizarii lor?
a. organizare
b. control
c. cercetare - dezvoltare
d. planificare
e. conducerea personalului
18. Cum se numeste procesul de repartizare a sarcinilor diferitelor persoane sau grupuri de
persoane din cadrul organizatiei?
a. organizare
b. control
c. cercetare - dezvoltare
d. planificare
e. conducerea personalului
19. Faptul ca literatura de specialitate indica valori pentru ponderea ierarhica maxima,
ajuta managerii sa se orienteze in respectarea unui principiu al organizarii. Care este acesta?
a. principiul coordonarii
b. principiul unitatii de decizie si actiune
c. principiul numarului de subordonati
d. principiul corespondentei
e. principiul autoritatii
20. In organigrama unei firme sunt vizualizate:
a. componentele primare ale structurii organizatorice
b. posturile si obiectivele individuale ale acestora
c. atributiile, responsabilitatile si competentele compartimentelor functionale si operationale
d. posturile, functiile si obiectivele firmei
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

21. O societate comerciala din industria textila a hotart in Consiliul de Administratie sa


achizitioneze, prin investitii, din import, un utilaj cu parametrii tehnici si economici superiori,
care sa imbunatateasca procesul tehnologic de productie existent.
Prospectnd piata, furnizorii externi, a primit 3 oferte cu urmatorii parametrii tehnico-
economici:
Productia Cost de productie Consum de Profit Pondere produse de
fizica energie electrica anual calitatea I
Variante
Kg/an lei Kw/g lei %
62.000 57.000 4,5 54.800 92
V1
V2 65.000 56.000 4,1 55.900 88
V3 78.000 55.000 4,8 60.100 84

Efortul de investitie necesar achizitionarii utilajului este acelasi pentru toate variantele.
Coeficientii de importanta ai criteriilor (k) folositi in adoptarea deciziei au fost stabiliti subiectiv,
de catre managerii care trebuie sa ia decizia, in functie de importanta economica a criteriilor (c)
si sunt urmatorii :
- productia fizica, k = 1
- costul de productie, k = 2
- consumul de energie, k = 1
- profitul anual, k = 3
- ponderea produselor de calitatea I, k = 3, unde:
k = 1 importanta minima;
k = 2 importanta medie;
k = 3 importanta maxima.
Se cere sa se determine prin calcul folosind ,,metoda utilitatii globale varianta optima care
trebuie sa fie adoptata de Consiliul de Administratie.
a. V2, V3, V1
b. V1, V3, V2
c. V3, V1, V2
d. V3, V2, V1
22. O firma doreste sa achizitioneze un utilaj pentru activitatile de productie. Pentru
aceasta, organizeaza o licitatie la care invita trei furnizori notati cu A, B, C. Performantele
tehnico-economice ale celor trei tipuri de utilaje prezentate de cei trei participanti la licitatie
sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Productie Cost de Consum de Profit
fizica productie (mil energie anual
Variante
(kg/an) u.m./kg) electrica (kw/h) (mii
u.m.)
A (V1) 130.000 5,7 394 2.400
B (V2) 194.000 5,2 439 3.230
C (V3) 146.000 5,4 420 2.960

Coeficientii de importanta ai criteriilor (k) folositi in adoptarea deciziei au fost stabiliti subiectiv,
de catre managerii care trebuie sa ia decizia, in functie de importanta economica a criteriilor (c)
si sunt urmatorii :
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

- productia fizica, k = 5
- costul de productie, k = 4
- consumul de energie, k = 3
- profitul anual, k = 4
Folosind ,,metoda utilitatii globale, determinati varianta optima care se va adopta si ordinea
de preferinta a variantelor.
a. V2, V3, V1
b. V1, V3, V2
c. V3, V1, V2
d. V3, V2, V1
23. Pentru asimilarea in fabricatie a unui nou sortiment de pine, in cadrul unei societati
comerciale, pot fi utilizate trei variante de proces tehnologic. Aprecierea eficientei economice a
variantelor se poate face lund drept criterii urmatorii indicatori:
- calitatea materiei prime;
- volumul investitiei;
- profitul;
- cifra de afaceri.
Consecintele variantelor decizionale si gradul de importanta al criteriilor sunt prezentate in
tabelul de mai jos.
Calitatea Volumul Profitul Cifra de afaceri
materiei prime investitiei (C4)
Variante
(C1) (C2) (C3) - u.m. -
- note- - u.m. - - u.m. -
V1 10 125 90 871
V2 9 80 70 730
V3 8 100 80 815
K 0,25 0,25 0,25 0,25
Sa se determine varianta tehnologica optima si ordinea de preferinta a variantelor, folosind
metoda utilitatii globale.
a. V2, V3, V1
b. V1, V3, V2
c. V3, V1, V2
d. V3, V2, V1
24. Pentru asimilarea in fabricatie a unui produs, in cadrul unei societati comerciale, pot fi
utilizate 4 variante de proces tehnologic (V1, V2, V3, V4). Aprecierea eficientei economice a
celor 4 variante se poate face lund drept criterii urmatorii indicatori:
- profitul;
- calitatea ;
- durata ciclului de productie.
Pentru fiecare varianta de proces tehnologic, ce ar putea fi adoptata pentru obtinerea productiei
se estimeaza ca indicatorii vor avea urmatoarele niveluri (consecinte):
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

Profitul Calitatea Durata ciclului de productie


Variante (C1) (C2) (C4)
- u.m.- -note- -zile-
V1 100 10 33
V2 110 9 32
V3 103 8 30
V4 106 7 40

Considernd coeficientii de importanta a celor 3 criterii ca fiind K1 = 0.3; K2 = 0.5; K3 = 0.2, sa se


determine varianta optima de proces tehnologic si ordinea de importanta a variantelor, folosind
metoda utilitatii globale.
a. V2, V1, V3, V4
b. V1, V3, V2, V4
c. V3, V1, V2, V4
d. V3, V2, V1, V4

25. Pentru obtinerea unui credit in vederea derularii unei investitii, o firma are urmatoarele
variante de la 3 banci diferite:

Variante Marimea garantiilor Perioada de rambursare a Rata dobnzii


solicitate creditului (C3)
(C1) (C2) -%-
- milioane lei - - luni -
V1 110 14 13%
V2 120 20 15%
V3 100 16 14%
K 0,2 0,3 0,5

Tinnd cont de coeficientii de importanta ai celor trei criterii sa se determine varianta optima si
ordinea de preferinta a variantelor, folosind metoda utilitatii globale.
a. V2, V3, V1
b. V1, V3, V2
c. V3, V1, V2
d. V3, V2, V1

26. Dezvoltarea capacitatii de productie a unei intreprinderi este caracterizata prin 3 criterii
de apreciere:
- nivelul productiei anuale (tone) - C1;
- costul investitiei (mild. lei) C2;
- termenul de recuperare a investitiei (luni) C3.
Decizia de dezvoltare a capacitatii de productie se bazeaza pe analiza a 3 proiecte (P 1, P2 si P3),
caracterizate prin urmatoarele consecinte economice si niveluri de importanta ale criteriilor de
apreciere:
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

Criteriul de
apreciere
C1 C2 C3

Proiectul de dezvoltare
P1 9.500 125 18
P2 11.000 120 16
P3 10.500 110 20
Nivelul de importanta
al 2 3 1
criteriului

Aplicnd metoda utilitatii globale determinati proiectul optim si ordinea de preferinta a


proiectelor de dezvoltare a capacitatii de productie.

a. P2, P3, P1
b. P1, P3, P2
c. P3, P1, P2
d. P3, P2, P1

27. Echiparea tehnologica a fabricatiei cu S.D.V. uri este caracterizata prin 4 criterii de
apreciere:
- durabilitate (ore de functionare) C1;
- calitatea prelucrarii (note de la 1 la 10) C2;
- ponderea costurilor materiale in costul total al echiparii (%) C3;
- ponderea costurilor de prelucrare in costul total al echiparii (%) C4.
Decizia de fabricatie a S.D.V.-urilor se bazeaza pe analiza a 3 variante de echipare tehnologica
definite prin urmatoarele consecinte economice:

Criterii de apreciere C1 C2 C3 C4
Variante
V1 1.850 7 42 15
V2 2.400 9 54 18
V3 2.120 6 36 20

Folosind metoda utilitatii globale, si cunoscnd ca managerul tehnic acorda criteriilor de


apreciere aceeasi importanta, determinati varianta optima de echipare tehnologica cu S.D.V.-uri
si ordinea de preferinta a variantelor decizionale.
a. V2, V1, V3
b. V1, V3, V2
c. V3, V1, V2
d. V3, V2, V1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

28. Compartimentul cercetare-dezvoltare al unei societati comerciale, trebuie sa decida


asupra asimilarii in fabricatie a unui nou produs. In acest sens, vor fi analizate 3 proiecte
caracterizate prin urmatoarele date:
Criterii de apreciere Investitii Rata Costul unei defectiuni
(mld.lei) profitului majore
- C1 - (%) (mld. lei)
Denumirea - C2 - - C3 -
proiectului
P1 200 20 5
P2 220 30 8,7
P3 210 28 9
Coeficientii de importanta ai 0,50 0,33 0,17
crteriilor de apreciere

Aplicnd metoda utilitatii globale determinati proiectul optim si ordinea de preferinta a


proiectelor de asimilare.
a. P2, P3, P1
b. P1, P3, P2
c. P3, P1, P2
d. P3, P2, P1

29. O intreprindere producatoare de ambalaje din carton cerceteaza posibilitatea de a


investi in noi instalatii complexe. In acest caz, abordarea decizionala se refera la analiza
sigurantei in functionare a instalatiilor complexe, I1, I2, I3. Aparitia avarilor la cele trei
instalatii, estimata probabilistic prin trei stari ale conditiilor obiective, este dependenta de media
timpului de functionare continua. Starile conditiilor obiective sunt estimate cu probabilitatile:
P1 = 25%, P2 = 35%, P3 = 40%. Manifestarile avariilor, dupa un numar de ore de functionare
continua, este redata prin consecintele economice din urmatoarea matrice:
Starile conditiilor obiective S1 S2 S3
si probabilitatile de aparitie

p1 = 25% P2 = 35% p3 = 40%


Tipul instalatiilor
complexe

I1 2000 2400 2600


I2 2100 2200 2450
I3 2600 2500 2550
Folosind metoda sperantei matematice, sa se determine varianta optima si ordinea de preferinta
a variantelor.
a. I2, I1, I3
b. I1, I2, I3
c. I1, I3, I2
d. I3, I2, I1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

30. O intreprindere producatoare de ambalaje din carton cerceteaza posibilitatea de a


investi in noi instalatii complexe. In acest caz, abordarea decizionala se refera la analiza
sigurantei in functionare a instalatiilor complexe I1, I2, I3. Disponibilitatea este estimata
probabilistic prin doua stari ale conditiilor obiective: S1 fiabilitatea cu o probabilitate de 70%
si S2 mentenabilitatea cu o probabilitate de 30%. Fiabilitatea este caracterizata printr-un
criteriu C1 media timpului de buna functionare, iar mentenabilitatea este caracterizata prin
doua criterii: C2 accesabilitatea si C3 activitatea de service. Manifestarea disponibilitatii este
redata prin consecintele economice din urmatoarea matrice:

Starile conditiilor S1 S2
obiective si probabilitatile
P = 70% P = 30%
de aparitie
Tipul instalatiilor complexe C1 C2 C3
I1 2400 85 10
I2 2800 80 9
I3 2550 90 8

Folosind metoda sperantei matematice sa se determine varianta optima.

a. I2, I3, I1
b. I1, I2, I3
c. I1, I3, I2
d. I3, I2, I1

31. O banca dispune de un fond de rezerva pe care doreste sa-l investeasca in afaceri
economice, altele dect creditarea clientilor sai. Consiliul de conducere al bancii decis sa aloce
aceste fonduri de investitii la o singura firma pentru a-si asigura un pachet de actiuni.
Expertii financiari au identificat 3 societati pe actiuni, notate, A, B, C, care au in plan vnzarea
de actiuni pentru a-si spori capitalul. De asemenea, ei au stabilit 3 stari aleatoare ale evolutiei
economiei in perioada imediat urmatoare:
- crestere economica (S1) cu 50% sanse;
- stagnare (S2) cu 30% sanse;
- inflatie (S3) cu 20% sanse.
In urma analizei datelor statistice ale perioadelor trecute, s-au prognozat castigurile medii
generate de actiunile firmelor respective in anii ce vin. Rezultatele, exprimate in zeci de mii de
unitati monetare, sunt consemnate in tabelul de mai jos:
Starile economiei S1 S2 S3
Variante de investitie
P1 = 50% P2 = 30% P3 = 20%
Investitie in A (V1) 12 u.m. 6 u.m. 3 u.m.
Investitie in B (V2) 15 u.m. 8 u.m. - 2 u.m.
Investitie in C (V3) 16,5 u.m. 7 u.m. - 3 u.m.

Folosind metoda sperantei matematice sa se determine spre ce firma trebuie sa se orienteze


banca pentru a investi disponibilul mentionat.
a. V2, V3, V1
b. V1, V3, V2
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

c. V3, V1, V2
d. V3, V2, V1

32. O intreprindere producatoare de ambalaje din carton cerceteaza posibilitatea de a


investi in noi instalatii complexe. In acest caz, abordarea decizionala se refera la analiza
disponibilitatii instalatiilor complexe, I1, I2, I3. Disponibilitatea este estimata probabilistic prin
doua stari ale conditiilor obiective: S1 fiabilitatea cu o probabilitate de 70% si S2
mentenabilitatea cu o probabilitate de 30%. Fiabilitatea este caracterizata prin doua criterii: C1
media timpului de buna functionare si C2 rata caderilor. Mentenabilitatea este caracterizata
prin trei criterii: C3 accesibilitatea, C4 asigurarea pieselor de schimb si C5 activitatea de
service. Manifestarea disponibilitatii este redata prin consecintele economice din urmatoarea
matrice:
Starile S1 S2
conditiilor obiective
si probabilitatile P1 = 70% P2 = 30%
de aparitie

C1 C2 C3 C4 C5
Tipul instalatiilor

I1 2.600 12 85 95 10

I2 2.450 10 80 95 9

I3 2.550 15 90 90 8

Folosind metoda sperantei matematice determinati varianta optima de investitie si ordinea de


preferinta a variantelor decizionale.
a. I2, I3, I1
b. I1, I2, I3
c. I1, I3, I2
d. I3, I2, I1
33. Trei societati comerciale (S1, S2, S3), vor acorda in conditii diferite de aprovizionare
(bune, medii, favorabile), urmatoarele dividende, in procente la valoarea profitului:

Conditii de
aprovizionare Bune Medii Nefavorabile
Societati comerciale

S1 20 12 8
S2 18 13 7
S3 16,5 11,5 9,5
Probabilitati 0,1 0,3 0,6

Folosind metoda sperantei matematice determinati varianta optima de investitie si ordinea de


preferinta a variantelor decizionale.
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

a. S2, S3, S1
b. S1, S3, S2
c. S3, S1, S2
d. S3, S2, S1
34. Departamentul de vnzari al unei intreprinderi analizeaza cererea de produse si
elaboreaza 4 strategii de vnzare, in strnsa dependenta de 3 stari ale conditiilor obiective (S1,
S2, S3). Vnzarile anuale (tone), estimate a se realiza in cadrul fiecarei strategii sunt:

Strategia de vnzare
V1 V2 V3 V4

Starea conditiilor obiective


S1 12.000 3.000 12.500 9.500
S2 13.000 11.000 12.000 11.000
S3 10.000 12.000 11.000 10.500

Aplicnd regula optimalitatii si apreciind optimismul decidentului cu un coeficient egal cu 0,65,


ierarhizati strategiile de vnzare.
a. V2, V1, V3, V4
b. V1, V3, V2, V4
c. V3, V1, V4, V2
d. V3, V2, V1, V4
35. Departamentul de vnzari al unei intreprinderi analizeaza cererea de produse si
elaboreaza 4 strategii de vnzare, in strnsa dependenta de 3 stari ale conditiilor obiective (S1,
S2, S3). Vnzarile anuale (tone), estimate a se realiza in cadrul fiecarei strategii sunt:
Strategia de vnzare
V1 V2 V3 V4
Starea conditiilor obiective

S1 12.000 3.000 12.500 9.500


S2 13.000 11.000 12.000 11.000
S3 10.000 12.000 11.000 10.500

Aplicnd regula pesimista, ierarhizati strategiile de vnzare.


a. S2, S3, S1
b. S1, S3, S2
c. S3, S1, S2
d. S3, S2, S1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

36. Departamentul de vnzari al unei intreprinderi analizeaza cererea de produse si


elaboreaza 4 strategii de vnzare, in strnsa dependenta de 3 stari ale conditiilor obiective (S1,
S2, S3). Vnzarile anuale (tone), estimate a se realiza in cadrul fiecarei strategii sunt:
Strategia de vnzare
V1 V2 V3 V4
Starea conditiilor obiective

S1 12.000 3.000 12.500 9.500


S2 13.000 11.000 12.000 11.000
S3 10.000 12.000 11.000 10.500

Aplicnd regula optimista, ierarhizati strategiile de vnzare.

a. S2, S1, S3
b. S1, S3, S2
c. S3, S1, S2
d. S3, S2, S1
37. Un posesor de capital doreste sa-l valorifice prin investire. In acest sens, solicita ca o
organizatie de consultanta in probleme financiare sa-i elaboreze un studiu de oportunitate. In
tabelul de mai jos sunt prezentate profiturile (in zeci de mii unitati monetare), calculate de firma
de consultanta, in functie de varianta investitionala posibila (V1 investitie in sfera serviciilor;
V2 - investitie in comert; V3 - investitie in sfera bancara; V4 - investitie in afaceri imobiliare) si de
starea viitoare a economiei (S1 crestere economica; S2 recesiune; S3 inflatie; S4 stagnare).
Organizatia de consultanta n-a reusit sa stabileasca probabilitatile starilor economiei. Care va fi
varianta optima, folosind regula pesimista (Wald)?

Starile economiei
S1 S2 S3 S4
Variante
de investitie
V1 15 4 -2 7
V2 20 -10 2 2
V3 12 5 -6 -5
V4 10 -4 15 4

a. V1
b. V2
c. V3
d. V4
e. niciuna
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

38. Un posesor de capital doreste sa-l valorifice prin investire. In acest sens, solicita ca o
organizatie de consultanta in probleme financiare sa-i elaboreze un studiu de oportunitate. In
tabelul de mai jos sunt prezentate profiturile (in zeci de mii unitati monetare), calculate de firma
de consultanta, in functie de varianta investitionala posibila (V1 investitie in sfera serviciilor;
V2 - investitie in comert; V3 - investitie in sfera bancara; V4 - investitie in afaceri imobiliare) si de
starea viitoare a economiei (S1 crestere economica; S2 recesiune; S3 inflatie; S4 stagnare).
Organizatia de consultanta n-a reusit sa stabileasca probabilitatile starilor economiei.

Starile economiei
S1 S2 S3 S4
Variante
de investitie
V1 15 4 -2 7
V2 20 -10 2 2
V3 12 5 -6 -5
V4 10 -4 15 4

Care va fi varianta optima, folosind regula optimista de luare a deciziilor in conditii de


incertitudine?

a. V1
b. V2
c. V3
d. V4
e. niciuna

39. Un posesor de capital doreste sa-l valorifice prin investire. In acest sens, solicita ca o
organizatie de consultanta in probleme financiare sa-i elaboreze un studiu de oportunitate. In
tabelul de mai jos sunt prezentate profiturile (in zeci de mii unitati monetare), calculate de firma
de consultanta, in functie de varianta investitionala posibila (V1 investitie in sfera serviciilor;
V2 - investitie in comert; V3 - investitie in sfera bancara; V4 - investitie in afaceri imobiliare) si de
starea viitoare a economiei (S1 crestere economica; S2 recesiune; S3 inflatie; S4 stagnare).
Organizatia de consultanta n-a reusit sa stabileasca probabilitatile starilor economiei.

Starile economiei
S1 S2 S3 S4
Variante
de investitie
V1 15 4 -2 7
V2 20 -10 2 2
V3 12 5 -6 -5
V4 10 -4 15 4

Care va fi varianta optima, folosind regula optimalitatii (Hurwicz)?

a. V1
b. V2
c. V3
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURETI
FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE CONSTANA
S Str. Unirii 32-34, Constana
Tel. / Fax: 0241 -545015
Website: http://www.spiruharet.ro

d. V4
e. niciuna
40. Un posesor de capital doreste sa-l valorifice prin investire. In acest sens, solicita ca o
organizatie de consultanta in probleme financiare sa-i elaboreze un studiu de oportunitate. In
tabelul de mai jos sunt prezentate profiturile (in zeci de mii unitati monetare), calculate de firma
de consultanta, in functie de varianta investitionala posibila (V1 investitie in sfera serviciilor;
V2 - investitie in comert; V3 - investitie in sfera bancara; V4 - investitie in afaceri imobiliare) si de
starea viitoare a economiei (S1 crestere economica; S2 recesiune; S3 inflatie; S4 stagnare).
Organizatia de consultanta n-a reusit sa stabileasca probabilitatile starilor economiei.

Starile economiei
S1 S2 S3 S4
Variante
de investitie
V1 15 4 -2 7
V2 20 -10 2 2
V3 12 5 -6 -5
V4 10 -4 15 4

Care va fi varianta optima, folosind regula proportionalitatii (criteriul lui Laplace)?

a. V1
b. V2
c. V3
d. V4
e. niciuna