Sunteți pe pagina 1din 12

Torace plat şi înfundat; umeri căzuţi şi aduşi; omoplaţi depărtaţi

şi desprinşi

Definiţie:
Toracele plat şi înfundat este caracterizat prin diminuarea
diametrului sagital al cutiei toracice şi creşterea celui transversal,
concomitent cu înfundarea sternului şi coastelor; umerii căzuţi şi
aduşi se caracterizează prin coborârea sub orizontală, concomitent
cu împingerea lor înainte; omoplaţii depărtaţi şi desprinşi se
datorează insuficienţei musculaturii posterioare a centurii
scapulare, astfel încât sunt poziţionaţi mai departe de coloana
vertebrală şi de peretele costal.
Asocierea acestor deficienţe este mai frecvent întâlnită la copii şi
adolescenţi

. Indicaţii metodice de acţionare

● Exerciţiile alese urmăresc:


– creşterea tonusului muscular, în condiţii de scurtare, a muşchilor
romboizi, trapez şi ridicători ai umerilor;
– creşterea tonusului muscular, în condiţii de alungire, a muşchilor
pectorali;
– creşterea elasticităţii cutiei toracice.

● Mişcările şi exerciţiile se vor executa în planuri, direcţii şi


unghiuri clare şi precise, pentru asigurarea unei ţinute corecte;
● Vor fi selecţionate cele mai eficiente poziţii, mişcări, exerciţii,
obiecte portabile şi aparate fixe pentru corectarea sau ameliorarea
deficienţei:
● ● poziţii folosite:
– stând şi derivate;
– pe genunchi şi derivate; – aşezat şi derivate;
– culcat şi derivate; – atârnat şi derivate .

● ● mişcări folosite: – îndoiri;


– întinderi;
– proiecţii înainte – înapoi;
– purtări; – răsuciri; – rotări;
– extensii; – arcuiri.

● ● exerciţii folosite:
– exerciţii analitice pentru dezvoltarea grupelor musculare vizate;
– exerciţii de respiraţie;
– exerciţii aplicative (mers, alergare, târâre, căţărare, esca-ladare,
suspendare etc.).

● ● obiecte portabile folosite: – bastoane;


– mingi medicinale mici; – corzi de frânghie;
– corzi elastice; – greutăţi mici;
– eşarfe subţiri şi uşoare.

● ● aparate fixe folosite:


– bănci de gimnastică; – scara fixă;
– plan oblic; – inele;
– banca curbată.

● În apă, se vor executa:


‚ mişcări de extensie, proiecţii înainte-înapoi, întinderi, răsuciri,
rotări, arcuiri, toate executate sub nivelul apei;
‚ exerciţii ample de respiraţie, cu ducerea braţelor în lateral.
Exerciţii corective

Exerciţii utilizate în scop terapeutic, în apă

• 1. Poziţia iniţială: stând apropiat Mişcarea:


– mers înainte pe vârfuri, cu braţele apucat împletit la spate.
Exerciţii de respiraţie cu ducerea braţelor lateral
• 2. Poziţia iniţială: stând Mişcarea:
– mers pe vârfuri, cu palmele pe şold, împingerea trunchiului
înainte, cu ducerea coatelor înapoi.
Exerciţii de respiraţie cu ducerea braţelor lateral

• 3. Poziţia iniţială: stând depărtat, antebraţele sprijinite pe cap


Mişcarea:
– răsuciri de trunchi dreapta-stânga, cu împingerea trunchiului
înainte.
Exerciţii de respiraţie cu ducerea braţelor lateral

• 4. Poziţia iniţială: stând depărtat, cu spatele la bară, mâinile


sprijinite pe aceasta oblic-înapoi
Mişcarea:
– deplasarea alternativă a braţelor întinse pe bară, apropiindu-le
treptat, micşorând unghiul
Exerciţii de respiraţie
• 5. Poziţia iniţială: stând depărtat, cu un braţ pe şold, celălalt
întins deasupra capului
Mişcarea:
– îndoire laterală stânga-dreapta, schimbând braţul deasupra
capului
Exerciţii de respiraţie (fig. 44)

Poziţia iniţială Mişcarea Fig. 44

• 6. Poziţia iniţială: stând depărtat Mişcarea:


– braţele oblic în jos–înapoi execută semiîncrucişări ale braţului
spre înapoi, cu împingerea umerilor spre înainte.
Exerciţii de respiraţie

• 7. Poziţia iniţială: stând depărtat Mişcarea:


– braţele menţinute în apă, rotări ale umerilor alternativ spre
înapoi, cu ridicarea lor.
Exerciţii de respiraţie
• 8. Poziţia iniţială: decubit dorsal, cu sprijinul unui braţ pe bară
Mişcarea:
– bătaia de picioare spate, celălalt braţ fiind îndoit la spate,
împingând toracele înainte (sau susţinând un aparat plutitor).
Exerciţii de respiraţie

• 9. Poziţia iniţială: decubit ventral, picioarele execută bătaia de


picioare craul pentru echilibru
Mişcarea:
1 – 2: un braţ sprijinit pe bară, celălalt se va duce oblic sus înainte
menţinut;
3 – 4: revenire cu schimbarea braţului. Exerciţii de respiraţie

• 10. Exerciţii din procedeele de înot, care favorizează


recuperarea:  a. înot spate în alunecare, un braţ întins pe apă,
celălalt
vâsleşte pe sub apă (fig. 45);

Mişcarea Fig. 45
• b. înot spate cu mişcare simultană a braţelor (spate dublu),
mişcări de picioare craul, bras spate;
• c. înot spate cu mişcări de braţe alternative;  d. jocuri în apă cu
temă.

Exerciţii utilizate în scop terapeutic, pe uscat

Exerciţii libere, cu obiecte portabile şi aparate fixe: •1. Mers


normal, cu braţele lateral (8 timpi)

• 2. Mers pe vârfuri, cu braţele lateral sau oblic-sus (8 timpi)

• 3. Mers pe vârfuri, cu un baston apucat de capete şi ţinut înapoi


pe omoplaţi (2 x 8 timpi)

• 4. Mers normal, cu un cordon elastic apucat de capete, ţinut sus


şi întinderea cordonului spre exterior, lateral (2 x 8 timpi)

• 5. Patru paşi mers pe vârfuri, cu braţele sus – inspiraţie şi


menţinerea aerului în plămâni; patru paşi mers normal, cu
coborârea braţelor înapoi, oblic jos – expiraţie (2 x 8 timpi)

• 6. Mers pe vârfuri, cu braţele sus în extensie (1 x 4 timpi) Mers


pe toată talpa, cu aşezarea mâinilor pe umeri (1 x 4 timpi)

• 7. Poziţia iniţială: stând, cu braţele pe lângă corp Mişcarea:


1 – 4: ridicare pe vârfuri şi a braţelor prin înainte întinse oblic-sus,
cu inspiraţie şi apoi apnee;
5 – 8: revenire, cu coborârea braţelor şi expiraţie prelungită.
Exerciţiul se repetă de 4 ori.
• 8. Poziţia iniţială: stând depărtat, cu braţele diagonal dreptul sus
şi stângul jos, în plan sagital
Mişcarea:
1 – 2: extensia braţelor, cu arcuire şi inspiraţie; 3 – 4: schimbarea
extensiei braţelor şi expiraţie.
Exerciţiul se repetă de 4 ori.

• 9. Poziţia iniţială: stând cu spatele lipit de un plan vertical (scară


fixă, perete etc.)
Mişcarea:
1 – 4: îndoirea genunchilor concomitent cu ridicarea braţelor oblic
sus şi inspiraţie;
5 – 8: ridicare cu coborârea braţelor şi expiraţie;
Exerciţiul se repetă de 4 ori, fără să se dezlipească spatele de
perete.
• 10. Poziţia iniţială: stând depărtat, cu bastonul înapoi susţinut cu
coatele
Mişcarea:
1 – 2: întinderea braţelor prin alunecare pe lungimea bastonului
până se ating capetele, concomitent cu extensia capului şi cu
inspiraţie;
3 – 4: revenire în poziţia iniţială, cu expiraţie. Exerciţiul se repetă
de 4 ori.
• 11. Poziţia iniţială: stând depărtat, cu braţele întinse înapoi şi
apucate la nivelul palmelor, capul şi toracele în extensie
Mişcarea:
1 – 4: aplecarea trunchiului înainte, cu menţinerea poziţiei (la
900);

5 – 8: revenire la verticală. Exerciţiul se repetă de 4 ori.

• 12. Poziţia iniţială: aşezat călare pe banca de gimnastică, cu o


halteră mică apucată în mâna dreaptă
Mişcarea:
1 – 4: ridicarea braţelor întinse lateral şi mutarea halterei din mâna
dreaptă în stânga în dreptul frunţii, cu inspiraţie;
5 – 8: coborârea braţelor, cu expiraţie.
Exerciţiul se repetă de 4 – 6 ori, cu pauze pentru relaxare şi
respiraţie.

• 13. Poziţia iniţială: aşezat pe un scaun cu spătar, cu un baston


apucat de capete, menţinut pe coapse
Mişcarea:
1 – 4: ridicarea bastonului sus, cu extensia şi arcuirea trunchiului
peste spătar, cu inspiraţie şi apnee;
5 – 8: revenire, cu expiraţie prelungită. Exerciţiul se repetă de 4 –
6 ori.
• 14. Poziţia iniţială: culcat facial, cu braţele sus Mişcarea:
1 – 2: ducerea braţelor întinse prin lateral, înapoi şi apucat de
mâini la nivelul bazinului, cu inspiraţie;
3 – 6: menţinerea poziţiei capului, trunchiului, membrelor
inferioare în extensie, cu apnee;
7 – 8: revenire în poziţia iniţială, cu expiraţie.
Exerciţiul se repetă de 4 ori.
După fiecare executare de 8 timpi, se relaxează şi se respiră
normal.

• 15. Poziţia iniţială: pe genunchi, pe „patru labe” (cu sprijin pe


palme), la nivelul capului în faţa ochilor, pe o suprafaţă netedă, se
aşează o minge de tenis sau un balon umflat.
Mişcarea:
– se va inspira adânc şi apoi, prin expiraţie prelungită, se
îndepărtează obiectul spre marginea opusă a suprafeţei plane, cât
mai mult timp .
Exerciţiul necesită odihnă şi relaxare, după care se va repeta.
Exerciţiul se repetă de 2 – 3 ori.

• 16. Poziţia iniţială: aşezat pe sol, cu picioarele depărtate, cu


sprijin înapoi pe palme la nivelul bazinului
Mişcarea:
1 – 4: ridicarea bazinului, trunchiului şi a capului în extensie şi
arcuire, cu inspiraţie;
5 – 8: revenire, cu expiraţie. Exerciţiul se repetă de 4 ori.
• 17. Poziţia iniţială: culcat dorsal în lungimea băncii de
gimnastică, apucat cu palmele la nivelul urechilor, picioarele
îndoite şi cu sprijin pe talpă pe sol
Mişcarea:
– târâre cu impulsul picioarelor şi tracţiunea braţelor, până la
capătul băncii.

• 18. Poziţia iniţială: culcat dorsal, cu o minge medicinală mică


aşezată pe abdomen şi cu genunchii îndoiţi
Mişcarea:
– inspiraţie şi expiraţie profundă, cu dilatarea amplă a abdo-
menului, învingând rezistenţa mingei medicinale.

• 19. Poziţia iniţială: stând depărtat, cu un cordon elastic înfăşurat


peste torace, braţele pe lângă corp sau pe şold
Mişcarea:
– se va inspira profund, astfel încât cordonul elastic să se întindă; –
la expiraţie se revine în poziţia iniţială.
Exerciţiul se repetă de 4 ori.

S-ar putea să vă placă și