Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Politehnica din București-Facultatea de Anteprenoriat și Managementul

Afacerilor

Prezentarea strategiilor companiei


Michelin România S.A

Student: Georgiana ALECU


Profesor coordonator: Cristian POPESCU
AN: I, master CPSI
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

CUPRINS

CUPRINS....................................................................................................................................1
1.Prezentarea companiei.............................................................................................................2
1.1 Industria în care activează și codul CAEN........................................................................2
1.2 Misiunea și viziunea..........................................................................................................5
1.3 Produsele și caracteristicile principale..............................................................................6
1.4 Piata țintă...........................................................................................................................7
2.Strategiile concurențiale de afaceri..........................................................................................8
3.Strategiile concrete utilizate.....................................................................................................9
4.CONCLUZII..........................................................................................................................10
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................11

2
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

1. Prezentarea companiei

1.1 Industria în care activează și codul CAEN

Michelin (Compagnie Générale des Établissements Michelin) este un fabricant de


anvelope din Franța. Michelin este cel mai mare producător de anvelope pe plan mondial,
deținând aproximativ 20% din piață. Firma are sediul în Clermont-Ferrand în regiunea
Auvergne. Grupul Michelin produce și comercializează anvelope pentru orice tip de vehicul,
de la autoturisme până la avioane și de la biciclete și motociclete la utilaje de teren,
escavatoare de mare tonaj, camioane și navete spațiale
Compania activează pe piața din România din anul 2001, operând trei unități de
producție – Anvelope Florești (numită și Victoria Florești), care produce cauciucuri pentru
autoturisme și camionete, Anvelope Zalău – anvelope de camion și industriale, și Cord Zalău,
care produce cord metalicProducția din România este destinată atât pieței locale, distribuția
fiind realizată prin Eurotyres, cât și exportuluiInvestițiile Michelin în România, în perioada
2002-2008, însumează 220 de milioane de euroÎn anul 2008, compania avea o cotă de piață de
30% din piața de anvelope din România.
În cadrul organizației Michelin Romania SA, principala activitate este producerea de
anvelope bune din prima și predarea lor catre clientul extern.
Produsele şi/sau serviciile oferite trebuie:
 Să satisfacă o necesitate, utilitate sau un scop bine definit;
 Să satisfacă cerinţele;
 Să fie conforme cu standardele şi specificaţiile aplicabile;
 Să fie conforme condiţiilor legale şi condiţiilor ecologice şi de securitate cerute de
societate;

3
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

 Să fie disponibile la preţuri competitive;


 Să fie disponibile la un cost care va aduce profit1

Fabricarea unei anvelope nu este pur si simplu turnarea cauciucului intr-o matrita. Este un
proces complex, care necesita o atentie extraordinara la detalii. Multe, daca nu chiar
majoritatea anvelopelor, sunt realizate manual cu mare atentie la calitate. Sistemul nostru de
calitate, masurat de multe ori de-a lungul procesului de fabricatie, se aplica în mod egal si cu
aceeasi rigurozitate in toate fabricile noastre din intreaga lume. Aceasta garanteaza acelasi
nivel de calitate ori de cate ori una dintre anvelopele noastre este in productie.2
În conformitate cu prevederile statutului societăţii, S.C. Victoria S.A. are următorul
obiect de activitate:

 Fabricarea de anvelope noi şi reşapate, camere de aer, benzi de janta, semifabricate


specifice, articole tehnice şi alte produse din cauciuc, inclusiv producţie specială,
SDV-uri (tobe, natrite, etc.), piese de schimb, utilităţi (apă, energie termică, energie
electrică, etc.);

 Comercializarea pe piaţa interna şi internaţională a produselor fabricate;

 Comercializarea de materii prime, materiale, utilaje, piese de schimb, deşeuri de orice


fel;

 Efectuarea de operaţii de comerţ exterior, engineering în colaborare directă cu bănci


de comerţ exterior, efectuarea operaţiunilor de fond valutar, putând participa şi
conveni la operaţiuni de credit;

Industria de Anvelope – cod CAEN 2211 – este un sector important şi dinamic in


cadrul economiei nationale cu un nivel ridicat de performanţă .

Fabricarea anvelopelor include urmatoarea succesiune de procese tehnologice :


1. Fabricarea amestecurilor din cauciuc (intermediare si definitive) - proces de 2 sau mai
multe faze care consta in:
 cantarirea, dozarea si prelucrarea materiilor prime in malaxoare (cauciucuri naturale si
sintetice, negru de fum, sulf, oxid de zinc si alte produse chimice);
 omogenizarea amestecurilor intermediare si finale pe valturi si laminarea in foi ;

1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Michelin
2
https://www.michelin.ro/anvelope/descoperiti-trimiteti/despre-anvelopa/fabricare-anvelopa

4
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

 racirea amestecurilor din cauciuc in bai de racire si depozitarea in rastele ;


2. Fabricarea componentelor semifabricate :
 componente din cauciuc (benzi rulare, flancuri, pelicula, profilate pentru
bledere/membrane) - pe linii de calandrare si pe linii de extruzie, alimentate
cu amestecuri din cauciuc, preincalzite si omogenizate pe baterii de valturi ;
 corduri metalice gumate - gumarea cordurilor metalice pe linii de calandrare,
alimentate cu amestecuri din cauciuc preincalzite si omogenizate pe baterii de
valturi si inrolarea cordurilor gumate;
 componente din cord metalic gumat si/sau textil gumat (pliuri, brekere) - prin
taierea cordurilor metalice gumate si/sau cordurilor textile gumate (la latimi,
lungimi si unghiuri de taiere in functie de tipodimensiunea anvelopelor) pe
instalatii prevazute cu dispozitive de derulare role de cord, cutite de taiere, benzi
tranportoare si dipozitive de inrolare a componentelor .
 confectia si asamblarea taloanelor (inele din sarma de otel gumata cu/fara
umplutura din cauciuc)-realizate pe masini de confectie si/sau asamblare taloane

3. Asamblarea carcaselor si anvelopelor “crude” -pe masini de confectie de faza I si faza


II sau module de confectie
4. Vulcanizarea anvelopelor in prese de vulcanizare, la parametrii de temperatura si
presiune prevazuti in specificatiile tehnice; inainte de vulcanizare anvelopele sunt
vopsite la interior si la exterior cu solutii pe baza de apa (in instalatii de vopsit)
5. Activitati de control tehnico-calitativ in raport cu specificatiile
componentelor/produselor: receptia si controlul materiilor prime, controlul calitatii pe
fluxul de fabricatie (amestecare, semifabricate,confectie), controlul calitatii
anvelopelor vulcanizate (verificarea echilibrului, uniformitatii, control structura cu
raze X si testarea anvelopelor pe banc/ teste de rezistenta in rulaj).3

3
Date despre Michelin Romania S.A documentația uzinei Victoria

5
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

1.2 Misiunea și viziunea

Misiunea şi responsabilităţile Grupului sunt definite în linii mari în Carta de


Responsabilitate şi Performanţă Michelin, precum şi 5 valori fundamentale ale sale:
 respect pentru clienţi;
 respect pentru oameni;
 respect pentru acţionari;
 respect pentru mediu;
 respect pentru fapte.
Cartea descrie ceea ce ar vrea Compania să fie şi indică în ce fel intenţionează
Michelin să pună în practică valorile.
Servirea clienţilor reprezintă nucleul misiunii Companiei, pentru că servirea şi
dezvoltarea şi supravieţuirea pe termen lung depinde de continua lor satisfacţie. Dedicarea
Companiei nevoilor clientului este demonstrată de excelenta performanţă a produselor şi
serviciilor acesteia.Această dorinţă este exprimată în Declaraţia pentru Calitate Michelin.4

4
Manualul calităţii S.C. Michelin România S.A

6
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

1.3 Produsele și caracteristicile principale

1
În vederea satisfacerii clienţilor şi ameliorarea performanţei Companiei, sistemul
calităţii Michelin defineşte practici fundamentale. Acestea sunt identificate după domeniile
majore: managementul activităţilor, managementul persoanelor, satisfacerea cerinţelor
clienţilor. Ele sunt implementate în Michelin România - Punct de lucru Floreşti Anvelope,
sunt cunoscute şi aplicate pentru domeniul de activitate al fabricii. Planul de produs este cel
care defineşte cerinţele clienţilor, pe care compania a decis să le servească.

Fiecare articol ţintă, fie el produs sau piaţă, este formalizat într-o specificaţie. Aceasta
cuprinde minimum: toate ţările şi condiţiile de utilizare vizate, normele şi reglementările de
aplicat, cât şi exigenţele clienţilor.

Dezvoltarea unui produs sau serviciu se face conform etapelor rezultate din abordarea
pe proiect, şi anume: oportunitate, fezabilitate, studiu detaliat, dezvoltarea soluţiei,
conformitatea finală. Responsabilă de performanţa unui produs, este entitatea care
comercializează acel produs.

Toate produsele comercializate trebuie să satisfacă atât exigenţele legislative, cât şi


reglementările ţărilor în care se comercializează.Produsul trebuie să facă obiectul unei
omologări a modelului de către client sau de reprezentatul său intern şi a unei calificări
industriale înainte de a fi comercializat.Responsabil de modelul care defineşte produsul şi
evoluţiile sale este proiectantul. Acesta se bazează pe caietul de sarcini al produsului,
completat cu reguli de concepţie.

7
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

1.4 Piata țintă

Vânzarea produselor reprezintă actul prin care se asigură valorificarea rezultatelor


producţiei. Aici întâlnim momentul activităţii de desfacere care finalizează toate acţiunile pe
care le face întreprinderea de producţie sau agentul de vânzare pentru ca produsul să fie
solicitat acceptat şi cumpărat de câtre clienţi. Prin acest act se realizează, de fapt, scopul
celui care produce şi vinde, respectiv acela de a-şi recupera cheltuielile făcute cu fabricaţia şi
pregătirea produsului pentru vânzare şi obţinerea, în acelaşi timp, a unui profit.
Anvelopele produse de MICHELIN ROMÂNIA punct de lucru Florești se adresează
tuturor persoanelor care posedă mașini și care doresc să aibă siguranță în condus și o
perioadă cât mai lungă de utilizare. Prețurile practicate de MICHELIN reprezintă un alt
avantaj pentru cei care doresc să achiziționeze anvelope.
Piaţă efectivă – exprimă dimensiunile pieţii atinse la un moment dat, respectiv de
tranzacţiile de piaţă efectiv desfăşurate; ea înfăţişează măsura în care a avut loc confruntarea
cererii cu oferta şi care s-a concretizat în acte de vânzare –cumpărare.

Piaţă potenţială – exprimă dimensiunile posibile ale pieţei, limitele cele mai largi în
cadrul cărora urmează să aibă loc confruntarea cererii cu oferta ; piaţa potenţială se realizează
cu o anumită probabilitate, în funcţie de raportul în care se vor afla factorii formativi la
momentul respectiv.

Printr-o definiție, cota de piață detinuță de o firmă este ponderea deținută de firma
respectivă pe piața produselor pe care le fabrică. Cota relativă de piață reprezintă raportul
neprocentual dintre cota sa de piață și cea a celui mai puternic concurent. Cota de piață pentru
producerea de anvelope este de 58%, iar cota relativă de piață este de 0.78. Acest lucru se
poate explica deoarece firma GOODYEAR deţine ponderea cea mai mare pe piaţă cu un
procent de 74 % urmată de firma MICHELIN.

8
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

2. Strategiile concurențiale de afaceri

Cererea pieţei naţionale diversificată şi fluctuantă, dependentă în principal de evoluţia


sectorului producţiei de anvelope.Dificultăţile întâmpinate în aprovizionarea cu materii prime.
Acestea se datorează furnizării insuficiente şi discontinue a materiei prime probleme ridicate
de furnizarea energiei electrice deoarece firma suferă adeseori de întreruperi ale societăţii
naţionale pentru electricitate insuficienta resurselor financiare care are repercusiuni multiple,
dar în principal, lipsa de lichiditatea pentru achiziţionarea de materii prime şi retehnologizare.
Activitatea de cercetare care şi-a făcut simţita prezenta destul de timid doar în ultimii
ani. De altfel, societatea nu are un buget adecvat alocat acestei activităţi, pentru care firme
occidentale cu profil similar cheltuiesc foarte mult.
 lărgirea gamei de produse,în special a anvelopelor pentru autoturisme care ar permite
o mai bună acoperire a pieţei internaţionale.
 existenta unor pieţe potenţiale care permite menţinerea exportului la cote ridicate chiar
şi în condiţiile unor tranzacţii la nivel redus cu fostele tari în concurenţa.
 majoritatea consumatorilor au relaţii îndelungate de zeci de ani chiar, bazate pe
încredere şi amiciţie cu vânzătorii.
 scumpirea permanenta a materiilor prime, majoritatea din import.
 presiunile sindicale pentru creşterea salariilor şi a altor beneficii băneşti.
 liberalizarea exportului de anvelope care va duce la adâncirea crizei materiilor prime.
 concurenţa puternica pe pieta internaţionala.
Astfel, producătorii Est-europeni se străduiesc să se impună printr-o calitate bună la
preturi reduse, având de făcut faţă, concurentei produselor occidentale caracterizate printr-o
calitate excelenta, cu mărci recunoscute şi susţinute de o publicitate agresiva şi concurentei
produselor, care au o calitate mai slabă dar cu preturi avantajoase. Acestea se adăuga tendinţa
de creştere rapida a puterii concurenţiale.
Principalele direcţii sugerate în care ar trebui să fie făcute aceste eforturi erau:
 cercetare mai susţinută
 înnoirea ofertei
 creşterea productivităţii
 reducerea costurilor

9
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

 diversificarea surselor de aprovizionare cu materii prime 5

3. Strategiile concrete utilizate

Strategia recomandata este de tip S.O.(strieghts – opportunities), strategie în cadrul căreia


întreprinderea îşi utilizează punctele forte în scopul fructificării oportunităţilor de pe piaţă.
Este o strategie agresivă, ce caracterizează firmele care au o poziţie puternica pe piaţă.
Este recomandata firmei, deoarece dispune de potenţial uman (personal calificat), tradiţie,
servicii multiple şi prețuri accesibile ce pot fi utilizate pentru valorificarea oportunităţilor de
pe piaţă româneasca, în vederea dobândirii de avantaje competitive. În confruntarea cu
concurenţa este necesara o strategie agresiva, pentru menţinerea unei cote de piaţă ridicate, iar
resursele de care dispune îi permit angajarea intr-o astfel de lupta concurenţiala.
Opţiunile de dezvoltare asupra cărora Grupul îsi concentează efectiv eforturtile către un
obiectiv comun sunt confirmate şi de către “Orientările Strategice”:
 concentrarea pasiunii pentru îmbunătăţirea mobilităţii. În vederea impunerii ca cea mai
inovatoare companie producătoare de anvelope, sisteme de suspensie şi servicii
asociate.
 Oferirea clienţilor Companiei de produse şi servicii de calitate la cel mai bun preţ în
fiecare segment al pieţei deservit.
 Asigurarea dezvoltarii şi împlinirii profesionale a salariaţilor în timp ce îşi exercită
responsabilităţile, folosind la maxim, în special, diversitatea Companiei şi dezvoltând
priceperea salariaţilor.
 Creşterea în mod durabil a Companiei prin rentabilizarea maximă a activităţilor şi
investiţiilor.
 Recunoaşterea şi asumarea rolului de membru responsabil al societăţii pe care
Compania îl are, astfel punând în aplicare valorile .
Cea mai importanta decizie privind lansarea strategiei este cea referitoare la marketingul
mix si calitatea să depinda de modul cum au fost parcurse etapele precedente. Micul este acea
combinaţie produs - preţ - distribuţie - promovare potrivita pentru pieţele ţinta selectate.
Portofoliul de produse care se caracterizează prin gama sortimentala şi dimensionala
variata şi prin posibilităţile de îmbunătăţire a performantelor produselor şi ale proceselor de
producţie. Experienţa MICHELIN ROMÂNIA punct de lucru FLOREŞTI. În domeniul

5
Analiza SWOT Michelin Romania S.A

10
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

anvelopelor care datează de aproape 100 de ani şi se concretizează în produse cu un grad înalt

de tehnicitate şi calitate şi în special în pregătire tehnică şi economică bună.

11
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

4. CONCLUZII

De la înființarea companiei, misiunea Michelin a fost să contribuie la progresul


mobilității bunurilor și persoanelor, și mai mult, la dezvoltarea societății. Scopul nostru
general este acela de a satisface nevoia umană de a socializa, a schimba experiențe și de a
descoperi.

Michelin se angajează să-și desfășoare fiecare aspect al afacerii sale într-un mod
responsabil. Aceasta include furnizarea de soluții din ce în ce mai eficiente pentru a satisface
așteptările și aspirațiile clienților și acționarilor. Aceasta înseamnă să respecte mediul natural
în timp ce operează ireproșabil din punct de vedere economic.

Misiunea Michelin este de a contribui la progresul mobilității bunurilor și a


persoanelor, facilitând libertatea, securitatea, eficacitatea și plăcerea deplasării.

Michelin este pe primele locuri în fiecare piață de anvelope, precum și în serviciile de


turism. Beneficiind de poziția de lider tehnologic, capacitatea de inovare, produse și servicii
de înaltă calitate și branduri puternice, Michelin este capabil să își urmărească strategia de
expansiune la nivel mondial și să îmbunătățească eficiența în fiecare aspect al afacerii sale.

12
Alecu Georgiana AI, 2017-2018
An I, master CPSI

BIBLIOGRAFIE

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Michelin
2. https://www.michelin.ro/anvelope/descoperiti-trimiteti/despre-
anvelopa/fabricare-anvelopa
3. Date despre Michelin Romania S.A documentația uzinei Victoria
4. Manualul calităţii S.C. Michelin România S.A
5. Analiza SWOT Michelin Romania S.A

13