Sunteți pe pagina 1din 16

1

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.N. Nr.9, Huși, jud. Vaslui

GRUPA: nivel II

EDUCATOARE: Corciovei Tatiana

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

PROIECT TEMATIC: Paștele la copii

TEMA: Povestea Iepurașului de Paște

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADE (DLC + DEC+DOS)

Domeniul experienţial Limba şi comunicare - Educarea limbajului

Domeniul experienţial Estetic si Creativ - Activitate artistico-plastică

Domeniul experienţial Om și societate - Activitate practică

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei/Lipire-lucrare pe echipe/Pictură-lucrare pe


echipe

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe

TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere de noi cunoştinţe

DURATA : o zi

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă

SCOP DIDACTIC FUNDAMENTAL: integrarea diferitelor domenii experiențiale în vederea


transmiterii, într-o forma accesibilă preșcolarilor, a cunostințelor despre sărbătoarea Paștelui.

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII

 Formarea capacităţii de a asculta o poveste, de a reţine ideile acesteia şi de a demonstra că


le-au înţeles;
 Activizarea vocabularului cu noi cuvinte, expresii, formarea unei exprimări corecte,
coerente şi expresive;
 Stimularea creativităţii, a inteligenţelor multiple, a lucrului în echipă, a cooperării şi a
toleranţei;
 Dezvoltarea simţului practic, estetic și creativ.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


Intâlnirea de dimineaţă: ,,De vorbă cu Iepuraşul de Paşti”
Noutatea zilei: ,,Surpriză de la Iepuraş”
3

Activitatea de grup: ,,Ce vrei să-ți aducă Iepurașul?"


Rutine: salutul, prezenţa, calendarul naturii; deprinderi de autoservire, de ordine la masa de lucru,
“Astăzi eu sunt de serviciu”- această deprindere se exersează prin toate activităţile desfaşurate pe
parcursul zilei, copiii fiind desemnaţi pe rând să îndeplinească anumite sarcini.

Tranziţii: cântec ,,Iepuraş drăgalăș”, joc muzical ,,Iepurașul Țup".

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA I)

Ştiinţă: ,,Ce știm despre sărbătorile Pascale?”


Mijloc de realizare: concurs de ghicitori pe echipe
Sarcini de lucru:
- identifică răspunsurile corecte la ghicitori;
- redă semnificația religioasă a sărbătorii Paștelui;
- descrie obiceiuri și tradiții de Paști;
- denumește pregătirile care se fac în așteptarea acestei sărbători;
Strategia didactică
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda întrebari-răspunsuri
Materiale: bileţele cu ghicitori, bol
Forme de organizare: pe grupuri, individual
Forme de evaluare: continuă, prin aprecierile verbale ale răspunsurilor copiilor

Bibliotecă: ,,Scrisoare către Iepuraş”


Mijloc de realizare: elemente grafice
Sarcini de lucru:
- utilizează uneltele de scris pentru a transmite mesaje simple folosind litere, desene, simboluri;
- adoptă o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o mai bună coordonare oculo-
motorie.
Strategia didactică
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul
Materiale: siluete de ouă din carton, carioca, creioane colorate, plicuri
Forme de organizare: individual
Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale

Construcții: ”Căsuța iepurașului”


Mijloc de realizare: ansamblare piese de construit
Sarcini de lucru:
- îmbină piesele de constructii date pentru a realiza casuța iepurașului;
- verbalizează acțiunile efectuate prin prezentarea lucrărilor.
Strategia didactică
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, Turul galeriei
Materiale: Lego, Combiplast
Forme de organizare: individual
Forme de evaluare: continuă, prin observarea acţiunilor copiilor, aprecieri verbale
4

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)


ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
1. Domeniul Limbă și Comunicare - Educarea limbajului, povestirea educatoarei
2. Domeniul Om şi Societate - Activitate practică, lipire
3. Domeniul Estetic și Creativ - Activitate artistico/plastică, pictură
TEMA ACTIVITĂŢII: Povestea Iepurașului de Paște
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei/Lipire-lucrare pe echipe/Pictură-lucrare pe
echipe.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să redea linia unei poveşti spuse de educatoare;
 să rețină titlul, acţiunea şi personajele principale;
 să identifice momentele principale ale povestii pe baza imaginilor prezentate ;
 să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvintele noi : pestrit, auriu,argintiu;
 să exprime opinii şi sentimente în legătură cu acţiunea desfaşurată;
 să lipească corect diferite materiale pe o suprafaţă dată , realizând tema propusă;
 să redea cu ajutorul acuarelei imaginea unui ou pictat de Paște;
 să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;
 să lucreze în grup, colaborând la realizarea temelor propuse;
 să utilizeze în mod corect materialele puse la dispoziţie pentru realizarea temei;
 să analizeze lucrările realizate prin comparație, verbalizand ce au observat, ce le-a plăcut.

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ŞI PROCEDEE: surpriza, jocul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, expunerea,


povestirea, analiza, lucrul pe echipe, lucrul cu cartea, exerciţiul, turul galeriei, dansul.

2. MIJLOACE DIDACTICE: panouri din polistiren (1cm), lucrări model, imagini color cu
iepurași, acuarele, pensoane, cănițe cu apa, servețele, ecusoane, lipici, flori decupate/perforate, ouă
mari din baloane, 2 coșuri mari de pus ouăle realizate din coli de carton, măști de iepuraș, coș cu
acadele-puișor.

.3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA II):

Joc distractiv: ,,Iepuraşul la culcuş”, dans popular ,,Hora iepurașilor".

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
1. Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/2010, Editura Arlequin
2. Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Didactica Publishing House,
2009.
3. Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2008.
4. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani, 2008
5

Salutul, prezenţa. Copiii se aşează în cerc pentru a se saluta. Ei stabilesc forma de salut,
identifică colegii absenţi. Copilul de serviciu completează calendarul naturii şi va avea grijă de
materialele necesare la centrele de interes.
Activitatea de grup: Copiii vor juca jocul “Telefonul fără fir”, în cadrul căruia vor descoperi
cuvântul ,,iepuraş”.
Noutatea zilei constă în ,,Coşul-surpriză” trimis de Iepuraş, ce conţine toate materialele
necesare desfăşurării activităţii.
Întâlnirea de dimineaţă: ,,De vorbă cu Iepuraşul de Paşti”. Va fi prezentată o jucărie care le
va vorbi despre surprizele pe care le-a pregătit copiilor.
Pentru gruparea pe echipe, copiii vor primi ecusoane roşii şi verzi sub formă de ou.
Rutine: ,,Astăzi eu sunt de serviciu”. Această deprindere se exersează prin toate activităţile
desfaşurate pe parcursul zilei, copiii fiind desemnaţi pe rând să îndeplinească anumite sarcini.
Tranziţie: joc muzical ,,Iepuraşul Țup”.
Centre deschise:
Știință: ,,Ce știm despre sărbătorile Pascale?";
Bibliotecă: ,,Scrisoare către Iepuraş”;
Constructii: ,,Căsuța iepurașului”.
Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul ALA I şi vor încerca să ducă la bun sfârşit
sarcinile pe care le au de îndeplinit. După terminarea activităţii pe centre, copiii vor face curat la
masa de lucru: „Am lucrat şi la centre fac curat!”
Tranziţie: ,,Către baie ne-ndreptăm
Mâinile să ne spălăm.
Dăm cu apă şi săpun,
Mai curaţi suntem acum!”
6

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE DOMENII EXPERIENȚIALE

EVENIMEN CONŢINUTUL INSTRUCTIV- STRATEGII DIDACTICE EVALUA


TUL EDUCATIV AL ACTIVITĂŢII RE
DIDACTIC Metode Material Forme
didactic de
organiza
re

1.Organizare Pentru o buna desfăşurare a activităţii


a activităţii se iau următoarele măsuri: Foi
polistire, Observarea
 aerisirea sălii de grupă
siluete sistematică
Aranjarea scăunelelor în semicerc si a iepurasi, a
meselor pe doua grupe. veverita,
comportam
pregătirea materialului didactic pentru vulpe,
pasare, entului
DLC şi distribuirea materialului pentru
baloane,
DOS si DEC, pe mesele grupate.
lipici,
 intrarea copiilor în sala de grupa; acuarele, Frontal
copiii au ecusoane cu oua galbene si pensoane
rosii prinse in piept. , servețel,
ecusoane
2.Captarea Se observă
atenţiei interesul
Se poartă o scurtă conversaţie despre Conversaţ Frontal manifestat
DLC- primavara, despre de Paște ce cred ia de copii
educarea copii că se sarbatorește la Paște.
limbajului

3. Anunţarea Se anunţă tema şi obiectivele


temei şi a operaţionale într-un limbaj accesibil Observaţi
copiilor de vârstă preşcolară. Frontal Observarea
obiectivelor a
comportam
- Astăzi veţi asculta „Povestea
Iepurașului de Paște". Va trebui să fiţi Conversa- entului
ţia
atenţi ca să reţineţi personajele
principale şi peripeţiile prin care a Explicaţia
trecut fiecare.

4.
Educatoarea expune conţinutul
Prezentarea Imagini
poveştii cu mimică şi gestică adecvată,
conţinutului pe foile
modulându-şi vocea pentru fiecare
şi dirijarea de
personaj din poveste. În timpul Expunerea polistire,
învăţării
expunerii vor fi folosite siluetele de siluete
Se observă
iepuraș, de ouă și panourile din personaje
Frontal interesul
polistiren pentru fiecare moment
manifestat
7

principal al povestirii. de copii

În timp ce se povesteşte, voi explica Explicația


cuvintele şi expresiile noi auriu, argintiu,
pestriț.
PLANUL DE IDEI AL POVEŞTII Frontal Observare
1. Prezentarea familiei de iepurași. curentă

2. Mama dorește să știe cine va fi


Iepurașul de Paște și le prezintă sarcina Conversaţ
de rezolvat pentru a deveni Iepuraș de ia
Paște....să ducă un ou în grădină din Expunerea
coșul cu ouă.
Povestirea
3. Fiecare iepuraș, pe rând, încearcă să
ducă câte un ou din coș întâlnindu-se
pe drum cu alte personaje-o coțofana, o
veveriță, o vulpe, un alt iepuraș... sau,
pur și simplu, pierd sau sparg ouăle. Carte
mare din
4. Cel mai mic dintre iepurași reușește foi de
să ducă un ou roșu în cuib și devine polistiren
Iepurașul de Paște.

În funcție de fiecare moment al


planului de idei se adaugă personajele
pe fiecare bucata de polistiren mare.
5.Fixarea După prezentarea povestirii, foile de
conţinutului polistiren se leagă împreună cu copiii, Evaluarea
Frontal modului de
care se strâng în jur pentru a vedea cum Planşe
Conversaţ
se poate face o carte .... Se cere un titlu din exprimare
ia
cartea
copiilor, i se dă, după mai multe
Povestirea realizată
exemple, titlul mare POVESTEA
IEPURAȘULUI DE PAȘTE și se Lucrul cu Individ
prinde pe coperta cărții titlul mare, scris cartea ual Chestionare
de mână sau la calculator. Apoi, se
orală
trece la fixarea momentelor principale
ale povestirii pe baza imaginilor
realizate din carte.

- “Cum se numeşte povestea?”


- ”Câți iepurași mici erau în familie?"
- ”Unde se petrece acţiunea?”
Recompens
- ”Ce le-a cerut mama iepuroaică să
a prin
facă?”
8

- ” Ce au facut iepurașii?" aplauze


- ” Cu cine s-au întalnit?”
- ,,Cine a reușit să devină Iepurașul de
Paște?"
- ,,Ce v-a placut cel mai mult în
poveste? De ce?" Aprecieri
Se fixeaza titlul povestirii si se verbale
apreciază cum s-au comportat și au
răspuns copiii.
Copiii primesc maști de iepurași, Joc Observarea
lucrate cu o zi înainte, și se execută modului de
Tranziţie jocul motric: Frontal executare a
6. Obținerea „Suntem iepurași”. jocului
performanței Conversaţ
Mesele din sală sunt așezate în două Ecusoane
ia
DOS- grupe. La o grupă se găsesc ouă
Activitate (baloane acoperite cu hârtie) și Exerciţiul
Se observă
practică acuarele, iar la cealalta grupă se găsesc Oua-
interesul
Surpriza baloane
ouă și floricele de diferite culori. La manifestat
mijlocul meselor se găsește un ou mare Acuarele, Frontal
de copii
colorat în culorile ecusoanelor și pensoane
,
modelul educatoarei.
servetele,
Se cere copiilor să se ducă la masa canite c
unde vad culoarea oului-ecuson, din apa,
piept. lipici,
flori
decupate
Se descoperă şi se intuiesc materialele Conversaţ
Intuirea de pe masa de lucru. ia Individ
Modelul Evaluare
materialelor educatoa ual
practic-
Se anunţă copiii că vor lucra pe echipe, rei
acțională
echipa ouălor roșii și echipa ouălor Explicaţia
Explicarea şi galbene. Echipa ouălor roșii vor picta
demonstrare ouăle (baloane), iar echipa ouălor
a modului de galbene vor lipi pe ouă (baloane) Demonstr Pe
lucru floricele. La terminare ouăle vor fi puse aţia echipe
Aprecieri
în două coșuri mari, așa cum este verbale
prezentat în povestea noastră.
Se prezintă modelul educatoarei.
Se explică etapele şi modul de lucru.

,,Mâna lebădă o fac


Încălzirea
Care dau mereu din cap, Exerciţiul
muşchilor
Lebedele-n jur privesc
mici ai
Capul apoi şi-l rotesc
9

mâinii Mâinile nu stau deloc Frontal


Şi se pregătesc de joc. Acadele
Degetele-mi sunt petale
Le desfac ca la o floare,
Şi apoi le răsfirăm Calculato
Exerciţiul
Şi la un pian cântăm.’’ r
Le urez spor la lucru.

În timp ce copiii lucrează, se pun


Executarea Individ Observarea
cântecele la calculator, îi supraveghez,
lucrării de ual modului de
îi ajut şi îi îndrum acolo unde este
către copii Conversaţ lucru
nevoie.
ia

După ce vor termina lucrările le vor Analiza


7. Evaluarea aşeza în cele două coșuri, și, făcând Aprecieri v
Conversaţ Pe globale si
schimb între ele, echipele vor analiza
ia echipe
cum au lucrat copiii, care ou le place individuale
cel mai mult. Turul
galeriei Aplauze

Fixarea temei intregii activități Conversa


8. Încheierea integrate, aprecierea comportamentului ţia
activităţii și felului cum au participat copiii la
integrate activitate. Copiii primesc recompense. Stimulente
În încheiere se execută dansul popular: Dans Frontal
„Hora iepurașilor”.
10

Joc distractiv ,,Iepuraşul la culcuş!”


Pentru o bună desfăşurare a activităţii se iau următoarele măsuri:
- explicarea regulilor jocului
- pregătirea materialelor didactice necesare
Se va alege un copil care va fi vulpea, iar ceilalţi vor fi iepuraşii. Se dă semnalul de începere a
jocului. „Vulpea” va încerca să prindă iepurele fără culcuş. Pe teren se desenează atâtea cercuri câţi
copii sunt, mai puţin unul. Educatoarea spune:
„-Iepuraşi, la joacă!”. Copiii ies din cercuri.
Apoi spune:
“-Iepuraşi, la culcuş!” Iepuraşul fără culcuş aleargă şi caută un culcuş pentru a nu fi prins de vulpe.
Rolul de vulpe se schimbă dacă aceasta prinde un iepuraş. Prinderea este valabilă atunci când
iepurele este atins de vulpe. Copiii vor fi atenţi la explicaţii pentru a înţelege jocul. La început
educatoarea este conducătorul jocului.
Se realizează cu întreaga grupă de copii pentru o mai buna înţelegere a regulilor jocului. Se va
urmări dacă copiii respectă regulile jocului. Vulpea va încerca să prindă iepuraşul fără culcuş. Se
repetă jocul cu copiii în limita timpului disponibil. Copiii vor trebui să fie foarte atenţi la semnalul de
începere a jocului sau atunci când iepuraşul fără culcuş intră în culcuşul lor.
11

Imagini din Povestea Iepurașului de Paște


Sursa
https://www.facebook.com/groups/activitatigradinite/search/?query=povestea%20iepu
rasului
12
13
14
15

Imagini din cadrul desfășurării activității


Se găsesc și aici
https://www.facebook.com/tatiana.corciovei/media_set?set=a.612264768910547.1
073741947.100003810871160&type=3
16

S-ar putea să vă placă și