Sunteți pe pagina 1din 3

EXAMENUL MICROBIOLOGIC AL MATERIILOR PRIME DIN

INDUSTRIA CONSERVELOR

Analiza microbiologica a diferitelor probe se realizeaza în scop preventiv,


de diagnostic, prognostic sau terapeutic. Biologul care lucreaza într-un laborator de
microbiologie are responsabilitatea prelevarii corecte a probelor, executarii analizei
de laborator a probei, validarea rezultatelor si la nevoie confruntarea acestora cu
date complementare (clinice, epidemiologice etc.), participând deci în mod indirect
la interpretarea rezultatelor obtinute.

De aceea, asigurarea calitatii analizei de laborator trebuie sa reprezinte o


preocupare constanta si esentiala a biologului, ca si a întregului personal al
laboratorului.

Buna executie a analizelor microbiologice este una dintre conditiile


determinate ale actului calitatii. De aceea, la ora actuala au fost elaborate ghiduri de
buna practica de laborator care nu se refera in primul rând la metodele utilizate, aici
biologul are libertatea de a alege metodele optime pe baza recomandarilor
societatilor stiintifice nationale sau internationale de profil, sau validate chiar în
laborator, însa în cazul din urma, numai cu conditia ca rezultatele obtinute sa fie
reproductibile.

Aceste ghiduri de buna practica de laborator contin reguli care se refera


în primul rând la dotarea unui laborator, organizarea acestuia, modalitatile de
evaluare sau control intern, de înregistrare a datelor astfel, ghidul prevede
înregistrarea scrisa a procedeelor si modurilor de operare în toate etapele
analizelor de laborator, de la prelevarea probelor pâna la eliberarea rezultatelor.
Aceste proceduri de operare, impreuna cu controlul calitatii, reprezinta elemente
ale sistemului de asigurare a calitatii, iar punerea lor în practica permite
verificarea lor de catre autoritatile de profil.

NOMENCLATURA

Asigurarea calitatii - ansamblu de actiuni prestabilite si sistematice necesare


pentru ca un produs sau un serviciu prestat sa satisfaca exigentile calitatii. O
initiativa care tinde spre "0 erori" si previne eroarea în loc de constatarea acesteia a
posteriori.

Calitate - aptitudinea unui produs, procedura sau servici de a satisface cerintele


exprimate si implicite ale utilizatorului.

Calitate - tehnica - moduri exacte, adecvate si fidele


- economica - performante maxime la costuri competitive

- ecologica - are în vedere protectia personalului si mediului

- informativa - un rezultat trebuie uneori insotit de un comentariu si de


asemenea, notiunea de întârziere a raspunsului atunci când este cazul.

Controlul extern al calitatii (CEC) controlul de catre un organism extern a


calitatii rezultatelor furnizate de un laborator. Acest control retroactiv permite
confruntarea rezultatelor interlaboratoare, în vederea ameliorarii calitatii serviciilor
prestate de laboratoarele perticipante. În vederea realizarii CEC organismul extern
furnizeaza tuturor laboratoarelor aceleasi esantion, caracterizat, colecteaza
rezultatele obtinute si le transmite împreuna cu comentariile unitatilor participante.

Controlul intern al calitatii (CIC) este ansamblul de masuri instituite într-un


laborator, care sa permita controlul calitatii rezultatelor în timpul desfasurarii
etapelor de executie.

C.E.C. - participarea la programele nati 14214s1812o onale de evaluare externa a


calitatii este obligatorie (refuzul de participare sau insuficienta participare poate
antrena sanctiuni penale). Participarea trebuie sa fie loiala, riguroasa, fidela, pentru
ca datele furnizate intra în analize globale efectuate la nivel national.

Rezultatele individuale si globale ale CEC trebuie cunoscute de catre întreg


colectivul laboratorului pentru a putea remedia erorile care au putut fi obiectivate în
urma ECC, a înlocui metodele neadecvate sau a îmbunatati sistemul de asigurare
a calitatii în cazul în care erorile evidentiate de participarea la CEC sunt aparent
inexplicabile.

Deciziile impuse la nivelul laboratorului de catre participarea la CEC trebuie notate


si pastrate în arhiva laboratorului timp de minim 5 ani. Aceasta permite
identificarea unor erori repetate, iar în acest caz laboratorul este inspectat de o
comisie de controlul calitatii.

Se recomanda deasemenea participarea la CEC organizate de diferite societati


stiitifice, proiecte de cercetare etc.

CIC trebuie realizat la nivelul laboratorului pentru a verifica diferitele faze ale
activitatilor desfasurate în laborator. CIC se realizeaza în special cu probe de
referinta (conteaza foarte mult numarul de pasaje al acestora).

Sistem analitic =ansamblu de mijloace analitice constituite dintr-o metoda, un


aparat, unul sau mai multe programe informatice, unul sau mai multi reactivi, una
sau mai multe solutii (esantioane) de calibrare, de control care sa permita
determinarea naturii unui constituient sau a concentratiei sale urmând un protocol
bine definit.

Calificare - operatiune destinata demonstrarii faptului ca un sistem analitic sau un


instrument functioneaza corect si poate furniza rezultatele asteptate.

Pentru personal, calificarea corespunde formarii dobândite si impuse de


reglemetarile în vigoare si care este retinuta prin formatie interna continua interna
sau externa a personalului de laborator.

Proceduri - operatiuni de lucru, tehnici si moduri care figureaza in documentatia


scrisa a fiecarui laborator.

Transferabilitate - calitatea unei proceduri de lucru de a permite difuzarea sa si în


alte laboratoare si de asemenea compararea cu rezultatele obtinute în alte
laboratoare.

Valori de referinta - obtinute pe o populatie de referinta, exprimate în general cu


limite minime/maxime, stabilite de biolog în functie de tehnicile utilizate sau
eventual verificate atunci când utilizeaza datele din literatura de specialitate.

Este preferabila utilizarea notiunii de valoare de referinta si nu cea de valoare


"normala" sau standard.

Validare - operatie prin care se verifica faptul ca un rezultat a fost obtinut în


conditii tehnice corespunzatoare; verificarea conformitatii conditiilor de executie
cu cele mentionate în procedurile de operare standard si tinând cont de rezultatele
obtinute cu esantioanele de control = validare analitica si validare biologica =
controlul validitatii si coerentei rezultatelor obtinute prin analiza unor probe cu
rezultate anterioare realizat de catre biolog.