Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

VARIAŢIA POSTURILOR BILANŢIERE


prof. Popa Victoria

ŞCOALA: Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia


CLASA: X
OBIECT: Contabilitatea unităţii economice
TEMA: 1.2.1.3. Variaţia posturilor bilanţiere
TIMP: 1 oră
DATA:
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de clasă
PROFESOR: ec. Popa Victoria

Obiective operaţionale – performative:


- elevii să precizeze şi să scrie categoriile de modificări din bilanţul contabil orizontal generate de
multitudinea operaţiilor economico-financiare în masa elementelor patrimoniale, ţinând cont de
ecuaţia fundamentală a bilanţului orizontal
- elevii să precizeze şi să scrie categoriile de modificări din bilanţul contabil vertical generate de
multitudinea operaţiilor economico-financiare în masa elementelor patrimoniale, ţinând cont de
ecuaţia de principiu a bilanţului vertical

Obiective cu efecte asupra personalităţii:


a) cognitive:
- să determine modificările în structura elementelor de activ şi de pasiv
- să determine modificările în volumul elementelor de activ şi de pasiv
b) afective: atenţia controlată asupra tipurilor de modificări bilanţiere, satisfacţia de a se forma
personal
c) psihomotorii: să-şi formeze abilitatea de a stabili tipurile de modificări bilanţiere
Obiectivul fundamental: dobândirea de cunoştinţe privind tipurile de modificări bilanţiere / explicarea
tipurilor de modificări bilanţiere

Tipul lecţiei: de formare de priceperi şi deprinderi practice

Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, explicaţia, algoritmizarea

Material didactic: cretă colorată, scheme grafice, fişe de lucru


Bibliografie: - Moroşan Ioan, Contabilitatea generală a firmei, Editura Evcont Consulting, Suceava,
2004
Desfăşurarea lecţiei

EVENIMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVULUI
Moment organizatoric Verifică prezenţa, disciplina Elevii răspund
şcolară, îşi pregăteşte
materialul didactic
Prezentarea temei şi Profesorul prezintă tema care Elevii prezintă caietele
obiectivelor trebuie să fie rezolvată de
elevi sub formă de operaţii pe
baza fişei de lucru.
Profesorul prezintă
obiectivele.
Verificarea cunoştinţelor Se pun întrebări pentru a Elevii răspund la întrebări
necesare rezolvării temei verifica dacă elevii au
cunoştinţele necesare
rezolvării temei
Muncă independentă Profesorul urmăreşte Elevii rezolvă independent
activitatea elevilor şi îi sprijină problemele aplicative
pe cei care întâmpină greutăţi
Stabilirea rezultatelor Comunică rezultatele corecte Confruntă rezultatele corecte
cu cele înscrise în caiet şi
efectuează corectarea
Temă pentru acasă Profesorul comunică Elevii scriu
conţinutul temei ( ex. 6 pg. 18)
Concluzii şi aprecieri Se concluzionează asupra Elevii ascultă
activităţii elevilor, se relevă
greşelile tipice şi netipice şi se
fac aprecieri asupra efortului
depus de elevi